Byla A2.6.-451-964/2016

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,

2dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam P. S.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi P. S., a. k. ( - ), gim. ( - ), Lietuvos Respublikos piliečio, gyvenančio ( - ), specialaus vidurinio išsilavinimo, dirbančio, neteisto, administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

4P. S. 2016 m. spalio 26 d., 19 val. 50 min., Molėtų r. sav., kelio Molėtai-Kaltanėnai-Ignalina 11,55 km, vairavo automobilį RENAULT ESPACE, valstybinis Nr. ( - ), būdamas neblaivus, kai nustatytas vidutinis (2,44 prom.) girtumo laipsnis. Nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė automobilio, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, sugadintas automobilis ir kelio šlaitas. Automobilio vairuotojas iš eismo įvykio vietos pasišalino apie tai nepranešęs policijai.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas P. S. teismo posėdžio metu paaiškino, kad pažeidimus pripažįsta visiškai. 2016-10-26 buvo pas draugą, gėrė. Pastarajam prireikė cigarečių, bet jis neturi teisių, todėl nusprendė draugui padėti ir nuvažiuoti į parduotuvę pats. Bevažiuojant į kelią išėjo keturios stirnos. Stabdė, bet nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio. Kaip elgėsi toliau, neprisimena, bet iš įvykio vietos pasišalino. Tam turėjo reikšmės susitrenkimas. Dėl savo veiksmų gailisi. VĮ „Utenos regiono keliai“ paskaičiuotą nuostolio dydį pripažįsta, tačiau galėtų jį padengti tik gruodžio mėnesio viduryje, gavęs atlyginimą. Prašė skirti kuo mažesnę baudą ir teisę vairuoti transporto priemones atimti kuo trumpesniam laikotarpiui, nes dirba miško darbus, į darbo vietą reikia nuvykti automobiliu, niekas kitas iš kartu dirbančių teisės vairuoti neturi, todėl šios teisės atėmimas labai apsunkins jo nuvykimą į darbą. Prašė baudos mokėjimą išdėstyti, nes turtinė padėtis sunki, gauna mažesnę, nei minimalią algą.

6Administracinėn atsakomybėn traukiamo P. S. kaltė be jo prisipažinimo padarius administracinius teisės pažeidimus vairuojant automobilį neblaiviam, nepasirinkus saugaus greičio, nesuvaldžius automobilio, nuvažiavus nuo kelio ir apvirtus, taip pat pasišalinus iš eismo įvykio vietos apie tai nepranešus policijai, įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolo duomenimis (b. l. 1-2), eismo įvykio vietos schema (b. l. 3), asmens blaivumo testo duomenimis, kurie rodo, kad 2016-10-26 22.26 val. P. S. buvo nustatytas 2.44 prom. neblaivumas (b. l. 4), pranešimu dėl nušalinimo nuo transporto priemonių vairavimo (b. l. 6), transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktu (b. l. 7), policijos pareigūno tarnybiniu pranešimu dėl KET pažeidimo, iš kurio matyti, kad policijos pareigūnams 2016-10-26 20:08 val. atvykus į įvykio vietą, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnas paaiškino, kad apvirtusio automobilio Renault Espace vairuotojas, jį ištraukus iš automobilio, pabėgo; jis rastas savo namų ūkiniame pastate apie 22 val. (b. l. 11), VĮ „Utenos regiono keliai“ Molėtų kelių tarnybos raštu apie padarytą 52,07 EUR žalą dėl sugadintos kelio sankasos (b. l. 21, 22), foto nuotarukomis, iš kurių matyti eismo įvykio metu sugadinta kelio sankasa (b. l. 23-25). Šie įrodymai tarpusavyje neprieštarauja ir patvirtina, kad P. S. padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus ATPK 127 str. 3 d. ir 130 str. 1 d., nes jis pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 14, 222 punktų reikalavimus.

7Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į pažeidėjo atsakomybę lengvinančią aplinkybę – P. S. nuoširdų gailėjimąsi (LR ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Dėl administracinės atsakomybės pagal 130 str. 1 d. atsakomybę sunkinanti aplinkybė - pažeidimas padarytas neblaivaus asmens (ATPK 32 str. 1 d. 8 p.).

8Be to, skirdamas nuobaudą teismas atsižvelgia į tai, kad padaryti šiurkštūs pažeidimai, pažeidėjo asmenybę - neteistas, administracine tvarka nuo 2005 m. baustas 4 kartus, du kartus iš jų už Kelių eismo taisyklių pažeidimus (už vairavimą neblaiviam ir eismo įvykio sukėlimą; pirmasis pažeidimas padarytas prieš 10 metų), galiojančių administracinių nuobaudų neturi, 2016-10-26 pažeidimą padarė būdamas 2,44 prom. girtumo, pasišalinimui iš įvykio vietos turėjo reikšmės susitrenkimas, prasta sveikatos būklė, dirba. Atsižvelgiant į tai, P. S. už administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 127 str. 3 d., skirtina administracinė nuobauda – bauda, artima šio straipsnio sankcijoje numatytam jos minimumui su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu minimaliam šio straipsnio sankcijoje numatytam laikotarpiui, o už administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 130 str. 1 d., skirtina administracinė nuobauda – bauda, mažesnė, nei ATPK 130 str. 1 d. sankcijoje numatytas jos vidurkis, su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu minimaliam šio straipsnio sankcijoje numatytam laikotarpiui.

9Vadovaujantis LR ATPK 33 str. administracinės nuobaudos subendrintinos jas apimant, galutinai administracinę nuobaudą parenkant sankcijos, nustatytos už sunkesnįjį iš padarytų administracinių teisės pažeidimų, ribose.

10Teismas, įvertinęs aplinkybes, kad pažeidėjas dirba, bet gauna nedideles pajamas, nuosavybės teise turi turtą, kur ir gyvena, jam skiriama bauda pagal jo turtinę padėtį yra didelė, tenkina prašymą ir baudos mokėjimą išdėsto (ATPK 313 str. 3 d.).

11Kadangi iš bylos duomenų (VĮ „Utenos regiono keliai“ 2016-11-07 rašto, lokalinės sąmatos, fotonuotraukų) nustatyta, kad P. S. eismo įvykio metu padarė 52,07 EUR turtinį nuostolį VĮ „Utenos regiono keliai“ (b. l. 21, 22), jį pripažįsta visiškai, įpareigotinas atlyginti (ATPK 37 str.). Įvertinus tai, kad atlyginimą pažeidėjas nurodė gausiantis tik gruodžio mėnesio viduryje, o papildomų pajamų šiuo metu neturi, nuostoliams atlyginti jam nustatytinas ilgesnis, nei numato įstatymas, t.y. 25 dienų terminas (ATPK 341 str.).

12Vadovaudamasi LR ATPK 127 str. 3 d., 130 str. 1 d., 286 str., 287 str. 1 d. 1 p., 313 str. 3 d., 341 str., teisėja

Nutarė

13P. S. pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 127 str. 3 d., ir skirti jam 1 160 Eur (vieno tūkstančio šimto šešiasdešimties eurų) baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu trejiems metams.

14P. S. pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ATPK 130 str. 1 d., ir skirti jam 950 Eur (devynių šimtų penkiasdešimties eurų) baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu trejiems metams.

15LR ATPK 33 str. 2 d. pagrindu nuobaudas subendrinus P. S. skirti 1 160 Eur (vieno tūkstančio šimto šešiasdešimties eurų) baudą su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu trejiems metams.

16Paskirtos 1 600 Eur baudos mokėjimą išdėstyti 16 (šešiolikos) mėnesių laikotarpiui, įpareigojant kiekvieną mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos sumokėti po 72,50 Eur (septyniasdešimt du eurus, 50 cnt) į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB bankas, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas, įmokos kodas 1001, gavėju nurodant VMI, gavėjo kodas 188659752, bei mokėjimo pavedime būtinai nurodant pažeidimo identifikacinį kodą ROIK 16062778440, gavėją – VMI, gavėjo kodą 188659752. Mokėjimo pradžią nustatyti nuo 2016 m. gruodžio 15 d.

17Išaiškinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kad nustatytu laiku nesumokėta bauda išieškoma ATPK 314 str. nustatyta priverstine tvarka išieškant ir vykdymo išlaidas.

18Specialios teisės vairuoti transporto priemones atėmimo pradžią skaičiuoti nuo šio nutarimo priėmimo dienos.

19Įpareigoti P. S. per ne vėliau kaip per dvidešimt penkias dienas nuo nutarimo jam įteikimo dienos, o jeigu nutarimas apskundžiamas - ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo pranešimo, kad skundas nepatenkintas, dienos atlyginti VĮ „Utenos regiono keliai“ padarytą 52,07 Eur (penkiasdešimt dviejų eurų, 7 centų) dydžio turtinį nuostolį.

20Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,... 2. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam P. S.,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi P. S., a. k. ( - ), gim. ( - ),... 4. P. S. 2016 m. spalio 26 d., 19 val. 50 min., Molėtų r. sav., kelio... 5. Administracinėn atsakomybėn traukiamas P. S. teismo posėdžio metu... 6. Administracinėn atsakomybėn traukiamo P. S. kaltė be jo prisipažinimo... 7. Skiriant nuobaudą atsižvelgiama į pažeidėjo atsakomybę lengvinančią... 8. Be to, skirdamas nuobaudą teismas atsižvelgia į tai, kad padaryti... 9. Vadovaujantis LR ATPK 33 str. administracinės nuobaudos subendrintinos jas... 10. Teismas, įvertinęs aplinkybes, kad pažeidėjas dirba, bet gauna nedideles... 11. Kadangi iš bylos duomenų (VĮ „Utenos regiono keliai“ 2016-11-07 rašto,... 12. Vadovaudamasi LR ATPK 127 str. 3 d., 130 str. 1 d., 286 str., 287 str. 1 d. 1... 13. P. S. pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR... 14. P. S. pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR... 15. LR ATPK 33 str. 2 d. pagrindu nuobaudas subendrinus P. S. skirti 1 160 Eur... 16. Paskirtos 1 600 Eur baudos mokėjimą išdėstyti 16 (šešiolikos) mėnesių... 17. Išaiškinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kad nustatytu... 18. Specialios teisės vairuoti transporto priemones atėmimo pradžią skaičiuoti... 19. Įpareigoti P. S. per ne vėliau kaip per dvidešimt penkias dienas nuo... 20. Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...