Byla 2A-962-538/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Almantas Padvelskis, kolegijos teisėjai Rimvida Zubernienė, Irma Čuchraj, sekretoriaujant Ievai Mockutei, dalyvaujant ieškovui prokurorui G. Ž., atsakovės akcinės bendrovės „Vilkyškių pieninė“ atstovams G. B. ir advokatei Snieguolei Šermukšnei, trečiojo asmens akcinės bendrovės SEB banko atstovui advokatui J. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Tauragės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo ieškovo Tauragės rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroro ieškinį atsakovams AB „Vilkyškių pieninė“, Pagėgių savivaldybės administracijai, Tauragės apskrities viršininko administracijai, tretieji asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, AB SEB bankas, dėl 2008-01-23 projektavimo sąlygų sąvado Nr.08/254 panaikinimo, 2008-01-23 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr.A1-53 „Dėl projektavimo sąlygų sąvado objektui „Išrūgų perdirbimo technologinė įranga (talpos)“ Vilkyškių miestelyje, Pagėgių savivaldybėje tvirtinimo“, panaikinimo, dėl 2008-03-07 statybos leidimo Nr.08/107 panaikinimo, 2008-06-10 statinių pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr.PA-05/08 panaikinimo bei įpareigojimo AB „Vilkyškių pieninė“ savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, t.y. nugriauti statinį- išrūgų perdirbimo technologinę įrangą (talpas), esančias Vilkyškių miestelyje, Pagėgių sav., per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

4ieškovas, Tauragės rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroras, gindamas viešą interesą, kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti : Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-01-23 įsakymu Nr.A1-53 patvirtintą projektavimo sąlygų sąvadą Nr.08/254, 2008-01-23 Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr.A1-53 „Dėl projektavimo sąlygų sąvado objektui „Išrūgų perdirbimo technologinė įranga (talpos)“ Vilkyškių miestelyje, Pagėgių savivaldybėje tvirtinimo, 2008-03-07 statybos leidimą Nr.08/107, 2008-06-10 statinių pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. PA-05/08 panaikinimo bei įpareigoti AB „Vilkyškių pieninė“ savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, t.y. nugriauti statinį - išrūgų perdirbimo technologinę įrangą (talpas), esančias Vilkyškių miestelyje per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos bei priteisti iš atsakovų žyminį mokestį valstybei. Ieškovas nurodo, kad visi paminėti viešojo administravimo aktai yra neteisėti, kadangi tuo metu, kai buvo surašytas savavališkos statybos aktas, galiojo 2006-10-17 Statybos įstatymo 28 str., kuris nenumatė galimybės po surašyto savavališkos statybos akto įteisinti statybą. Pirmiausia turėjo būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, surašytas aktas, o po to išduoti leidimai statybai. Pagėgių savivaldybės administracija žinojo apie savavališkas statybas, tačiau, nepašalinus savavališkos statybos padarinių, išdavė statybos leidimą, o vėliau leido ją įteisinti.

5Tauragės rajono apylinkės teismas 2009-12-23 priėmė sprendimą, kuriuo ieškinį atmetė. Nurodo, kad įvertinus surinktus įrodymus nebuvo įrodyta, jog pastatytos išrūgų laikymo talpos buvo savavališka statyba. Be to tiek atsakovai, tiek liudytojai patvirtino tai, kad minėtos talpos buvo sandėliuojamos, laikinai sustatytos ant išbetonuotos aikštelės. Pareigūnas, surašydamas protokolą, neturėjo pilnos ir objektyvios informacijos, nes tuo metu neturėjo galimybės apžiūrėti talpas iš arčiau. Tik vėliau išsiaiškinęs visas aplinkybes ir nustatęs, kad talpos yra nesumontuotos, o laikinai sandėliuojamos, toliau neatlikinėjo įstatyme numatytų veiksmų nustačius savavališką statybą. Įstatyme nenumatyta galimybė savavališkos statybos aktą surašiusiam pareigūnui pačiam jį panaikinti. Todėl teismas laiko neįrodytu, jog AB „Vilkyškių pieninė“ savavališkai statė - montavo išrūgų laikymo talpas, todėl nereikėjo pašalinti ir savavališkos statybos padarinių. Dėl tos priežasties vėliau priimti administraciniai aktai buvo priimti teisėtai ir pagrįstai.

6Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Tauragės rajono apylinkės teismo 2009-12-23 sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, nevertino liudytojo V. P. parodymų įrodymų patikimumo aspektu ir taip pažeidė CPK 185 str. Savavališko statybos akto paneigti liudytojų parodymais negalima. Nustatyti kuri statyba yra savavališka, o kuri ne, yra apskrities viršininko administracijos kompetencija ir įrodinėti kitomis įrodinėjimo priemonėmis, išskyrus oficialų rašytinį įrodymą, savavališkos statybos aktą, negalima. Be to teismas nepagrįstai netenkino ieškovo prašymo sustabdyti bylą, nes STT atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje statybos komisijos narių piktnaudžiavimo tarnyba.

7Atsiliepimu atsakovė Pagėgių savivaldybės administracija nesutinka su apeliaciniu skundu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad visi administravimo subjektų priimti sprendimai neprieštarauja LR Statybos įstatymui bei LR aplinkos ministro įsakymams.

8Atsiliepimu atsakovė AB „Vilkyškių pieninė“ nesutinka su apeliaciniu skundu ir prašo jį atmesti, o Tauragės rajono apylinkės teismo 2009-12-23 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apelianto teiginiai dėl liudytojų pasisakymų vertinimo yra nepagrįsti, nes liudytojus J. G., D. M. ir V. P. prašė apklausti pats prokuroras. Be to, byloje yra kiti oficialūs rašytiniai įrodymai, paneigiantys savavališkos statybos faktą. Taip pat atsakovė nesutinka su apelianto nuomone dėl bylos sustabdymo, nes civilinės bylos nagrinėjimo pirmojoje instancijoje metu tokia baudžiamoji byla nebuvo iškelta ir duomenų apie tai į bylą nebuvo pateikta. Prokuroras tik prašė teismo tokią baudžiamąją bylą iškelti.

9Atsiliepimu trečiasis asmuo AB SEB bankas nesutinka su apeliaciniu skundu ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad nepagrįstas yra ieškovo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus byloje ir nepagrįstai suteikė pirmenybę liudytojų parodymams, o ne oficialiam rašytiniam įrodymui. Pažymi, kad draudimas remtis liudytojų parodymais nėra absoliutus: įstatymo nustatyta, kad šis draudimas netaikomas, jeigu tai prieštarautų sąžiningumo, teisingumo, protingumo principams. Be to,ieškovas neįrodo jokių sunkių pasekmių, kurios galėtų atsirasti dėl AB „Vilkyškių pieninė" teritorijoje esančių cisternų. Cisternos yra teisėti statiniai yra gautas projektavimo sąlygų sąvadas, statybos leidimas, statiniai pripažinti tinkamais naudoti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip AB „Vilkyškių pieninė" nuosavybė.

10Atsiliepimu trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos su apeliaciniu skundu sutinka.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl kolegija pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

13Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad tarp šalių kilo ginčas dėl administracinių aktų teisėtumo nustatymo.

14Ieškovas apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, nevertino liudytojo V. P. parodymų įrodymų patikimumo aspektu ir taip pažeidė LR CPK 185 str. bei vertindamas savavališko statybos akto turinį ir V. P., surašiusio šį aktą, parodymus, nepagrįstai pirmenybę suteikė liudytojo parodymams. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apelianto argumentais.

15Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą ir jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios (CPK 185 str.). Ieškovas teigia, kad 2007-01-19 savavališkos statybos aktas yra oficialius rašytinis įrodymas ir turi didesnę įrodomąją galią. LR 197 str. 2 d. numatyta, kad oficialiajame rašytiniame įrodyme nurodytos aplinkybės laikomos visiškai įrodytomis, iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais, išskyrus liudytojų parodymus, įrodymais. Tačiau teismų taktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009) pripažinta, kad draudimas remtis liudytojų parodymais nėra absoliutus: įstatymo nustatyta, kad šis draudimas netaikomas, jeigu tai prieštarautų sąžiningumo, teisingumo, protingumo principams (CK 1.5 str.).

16Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pats aktą surašęs V. P. pripažino, jog aktą surašė neapžiūrėjęs AB „Vilkyškių pieninė" teritorijoje buvusių nerūdijančio plieno talpų – cisternų, todėl aktas buvo surašytas nepagrįstai. Po akto surašymo V. P. įsitikino, kad cisternos buvo ne statiniai, o technologiniai įrenginiai, todėl darytina išvada, kad tai nėra savavališka statyba. Įstatyme nenumatyta galimybė aktą surašiusiam asmeniui jį panaikinti, todėl V. P. neatliko tolimesnių veiksmų, numatytų LR statybos įstatymo 28 str., tokiu būdu pripažindamas, kad aktas priimtas nepagrįstai. Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi V. P. paaiškinimais ir nenukrypo nuo CPK 197 str. 2 d. normos taikymo ir aiškinimo.

17Apeliantas savo skunde teigia, kad Tauragės apskrities viršininko administracija po savavališkos statybos akto surašymo neatliko savo funkcijų, numatytų LR Statybos įstatymo 28 str. ir tokiu būdu buvo pažeistos minėto įstatymo nuostatos ir negalėjo būti priimti ginčijami administraciniai aktai statybų procese. Šis pažeidimas yra esminis, nes įstatyme numatytos savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarkos nesilaikymas sukėlė sunkias pasekmes, dėl ko turi būti reiškiamas reikalavimas dėl statinių nugriovimo.

18Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė pagrįstas išvadas, kad byloje neįrodyta, jog pastatytos išrūgų laikymo talpos buvo savavališka statyba, kadangi pareigūnas, surašęs 2007-01-19 savavališkos statybos aktą, tai paneigė ir nurodė priežastis, dėl ko taip atsitiko. Teismas neturi įrodymų, kurie patvirtintų priešingai, kad išrūgų laikymo talpa akto surašymo metu buvo savavališku statiniu, todėl nereikėjo pašalinti ir savavališkos statybos padarinių. Be to, ieškovas neįrodo jokių sunkių pasekmių, kurios galėtų atsirasti dėl AB „Vilkyškių pieninė" teritorijoje esančių cisternų. Cisternos yra teisėti statiniai, dėl jų yra gautas projektavimo sąlygų sąvadas, statybos leidimas, statiniai pripažinti tinkamais naudoti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre kaip AB „Vilkyškių pieninė" nuosavybė, todėl nėra pagrindo teigti, kad statinių montavimas sukelia neigiamas pasekmes dėl ko turi būti reiškiamas reikalavimas dėl statinių nugriovimo.

19Apeliantas taip pat teigia, kad teismas nepagrįstai netenkino ieškovo prašymo sustabdyti civilinę bylą LR CPK 163str. 3p. pagrindu ir nurodė, kad LR STT Klaipėdos valdyba atlieka ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr.07-1-204-09 pagal LR BK 228 str. 1 d. ir 300 str. 3 d. dėl pareigūnų piktnaudžiavimo tarnyba.

20LR CPK 163 str. 3 p. privalomą bylos nagrinėjimo sustabdymą imperatyviai sieja su kitos bylos nagrinėjimu civiline, administracine ar baudžiamąja tvarka. Pažymėtina, kad ikiteisminio tyrimo atlikimas nėra pagrindas stabdyti civilinę bylą, be to prejudicinę galią turi tik įsiteisėjęs teismo sprendimas ar nuosprendis, todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo.

21Pažymėtina, kad 2007-03-05 raštu dėl savavališkos statybos Vilkyškių miestelyje Rambyno regioninio parko direktorė D. M. informavo Tauragės apskrities viršininko administraciją, kad savavališkai pastatytos nerūdijančio plieno talpos AB „Vilkyškių pieninė“ teritorijoje, grubiai pažeidžia Vilkyškių miestelio erdvinę struktūrą ir užgožia vaizdą į senąjį pieninės pastatą, todėl šie statiniai turėtų būti nugriauti. Tačiau vien tik regioninio parko direktorės D. M. nuomonė nesudaro pagrindo manyti, kad tokia statyba prieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams, nes šiame rašte nėra nurodytos kokios konkrečios teisės akto nuostatos pažeistos. Šiuo atveju nepakanka regioninio parko direktorės pranešimo, o turėtų būti kompetentingų specialistų išvada. Be to, statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą pasirašė ta pati regioninio parko direktorė D. M., tuo pripažindama, kad tokie statiniai gali būti. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje ieškovas patvirtino, kad tokie statiniai gali būti, tačiau jie buvo pastatyti pažeidžiant tuo metu galiojusių įstatymų tvarką. Ieškovas būtent tais įstatymais ir grindė ieškinio reikalavimus. Pažymėtina, kad po priimto sprendimo pirmosios instancijos teisme bei po apeliacinio skundo pateikimo įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos statybos įstatymo redakcija, kurios nuostatos numato galimybę, jeigu statinio statyba nepažeidžia galiojančių detaliųjų teritorijų planavimo ar kitų įstatymais jiems prilygintų teritorijų planavimo dokumentų, taip pat bendrųjų ar specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams, išduoti naują statybą leidžiantį dokumentą tuo atveju, kai statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas neteisėtai dėl kompetentingų institucijų neteisėtai atliktų procedūrų (Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 281 str. 2 d. 4 p.). Remiantis naujai įsigaliojusiais teisės aktais darytina išvada, kad nėra pagrindo įpareigoti atsakovą statinius nugriauti.

22Trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo priteisti 2 052,95 Lt už advokato teisinę pagalbą. Teismas, taikydamas LR CPK 88 str., pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir, kad jos turi būti apmokamos, remdamasis LR CPK 98 str. 2 d., įvertina, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Spręsdamas klausimą dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos sumos dydžio teismas turi vadovautis LR CPK 98 str. 2 d. ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R–85 patvirtintose Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas.

23Iš byloje esančių duomenų matyti, kad AB SEB bankas byloje yra tik trečiasis asmuo. Banko atstovas advokatas J. P. teismui pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą ir dalyvavo apeliacinės instancijos teismo posėdyje, kuris vyko 35 min. Vadovaujantis LR CPK 98 str. bei Rekomendacijų 8.16 p. už dalyvavimą teismo posėdyje priteistina 70 Lt, už atsiliepimą į apeliacinį skundą maksimali leistina suma – 1 200 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teisme dalyvaujantiems byloje asmenims nėra privalomas dalyvavimas teismo posėdyje, teikti atsiliepimą trečiajam asmeniui taip pat nėra pareiga, o tik teisė, be to, pažymėtina, kad dėl advokato atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra, ir kitais atvejais, kai advokato dalyvavimas byloje būtinas (Rekomendacijų 3 p.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes AB SEB banko prašoma priteisti išlaidų už advokato teisinę pagalbą suma mažintina iki 300 Lt ir priteistina iš valstybės.

24Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimo pakeisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

26Tauragės rajono apylinkės teismo 2009-12-23 sprendimą palikti nepakeistą

27Iš valstybės priteisti trečiajam asmeniui AB SEB bankui 300 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. Teisėjų kolegija... 3. ... 4. ieškovas, Tauragės rajono apylinkės prokuratūros vyr. prokuroras, gindamas... 5. Tauragės rajono apylinkės teismas 2009-12-23 priėmė sprendimą, kuriuo... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Tauragės rajono apylinkės... 7. Atsiliepimu atsakovė Pagėgių savivaldybės administracija nesutinka su... 8. Atsiliepimu atsakovė AB „Vilkyškių pieninė“ nesutinka su apeliaciniu... 9. Atsiliepimu trečiasis asmuo AB SEB bankas nesutinka su apeliaciniu skundu ir... 10. Atsiliepimu trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad tarp šalių kilo ginčas dėl... 14. Ieškovas apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas,... 15. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą... 16. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pats aktą surašęs V. P.... 17. Apeliantas savo skunde teigia, kad Tauragės apskrities viršininko... 18. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais ir konstatuoja, kad... 19. Apeliantas taip pat teigia, kad teismas nepagrįstai netenkino ieškovo... 20. LR CPK 163 str. 3 p. privalomą bylos nagrinėjimo sustabdymą imperatyviai... 21. Pažymėtina, kad 2007-03-05 raštu dėl savavališkos statybos Vilkyškių... 22. Trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo priteisti 2 052,95 Lt už advokato... 23. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad AB SEB bankas byloje yra tik... 24. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–330... 26. Tauragės rajono apylinkės teismo 2009-12-23 sprendimą palikti nepakeistą... 27. Iš valstybės priteisti trečiajam asmeniui AB SEB bankui 300 Lt išlaidų už...