Byla 2-412-71/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota Gutauskienė, sekretoriaujant Dijanai Drizgienei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rovela“ atstovams R. V., V. Z. (tomas I, b.l. 60), atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Progresyvus verslas“ atstovams O. S., advokatui M. P. (tomas II, b.l. 57),

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rovela“ ieškinį atsakovui uždarosios akcinės bendrovės „Progresyvus verslas“ dėl sumokėto avanso, baudos, nuostolių bei 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Rovela“ 2009 09 22 ieškiniu, dokumentinio proceso tvarka, prašė priteisti iš atsakovo „Progresyvus verslas“ 10500,00 Lt negrąžinti depozito, 39000,00 Lt nuostolių atlyginimo bei 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo (tomas I, b.l. 1-5 ). Ieškovas nurodė, kad su atsakovu 2008 02 02 pasirašė nuomos sutartį Nr. ( - ) su specialiomis sąlygomis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo sutartyje nurodytomis sąlygomis išnuomoti 437,66 kv.m. ploto patalpas ir 149 kv.m. ploto terasą statomame prekybos centre, ( - ). Siekdami užtikrinti savo ketinimus dėl būsimų patalpų nuomos, ieškovas sumokėjo atsakovui 10500.00 litų depozitą. Preliminari prekybos centro veiklos pradžia buvo numatyta 2008-08-01, o patalpas ieškovui atsakovas privalėjo perduoti ne vėliau kaip iki 2008-12-15. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovas, remdamasis sutarties bendrųjų sąlygų 3.3 punktu vienašališkai įgijo teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš atsakovo grąžinti sumokėtą 10500,00 Lt depozitą, sumokėti baudą, lygią dviejų mėnesių nuomos mokesčio dydžiui bei atlyginti nuostolius, kas iš viso sudaro 101 252,00 Lt.

5Šiaulių apygardos teismas 2009 09 30 preliminariu sprendimu ieškovo ieškinį patenkino (tomas I, b.l. 67-68).

6Atsakovas UAB „Progresyvus verslas“ dėl priimto preliminaraus teismo sprendimo 2009-10-28 pareiškė prieštaravimus ir prašė panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti (tomas I, b.l. 119-124). Atsakovas nurodė, kad pasirašius nuomos sutartį, ieškovas įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2008-04-01 parengti ir pateikti atsakovui suderinimui nuomojamų patalpų technologinę schemą ir brėžinius, t.y. dokumentus, kuriuose turi būti nurodytas numatomų patalpų išplanavimas, bei visų objektų, kurie būtini tinkamai nuomininko veiklai išdėstymo tvarką pagal nuomininko pageidavimus. Savo ruožtu atsakovas įsipareigojo pastatyti ir įrengti (išskyrus prekybos plotus) prekybos centrą ir pasirūpinti, kad prekybos centras būtų pripažintas tinkamu naudoti iki 2008-08-01 bei perduoti ieškovui patalpas galutiniam patalpų vidaus apdailos ir įrengimo darbams atlikti pagal suderintą schemą ir brėžinius. Ieškovas iki šiol nėra pateikęs patalpų technologinės schemos ir brėžinių, kurie buvo būtini patalpų įrengimo darbams atlikti. Nuomos sutarties 3.3 bei 3.4 punktai suteikia atsakovui teisę be pateisinančios priežasties atidėti prekybos centro atidarymą (nuomos pradžios dieną) bei patalpų perdavimą nuomininkui įsirengti 8 mėnesiams. Per šį laikotarpį nuomos sutartis negali būti nutraukta, o nuomos sutarties 3.1 numatė tai, jeigu nuomininkas vėluoja pateikti nuomotojui patalpų technologinę schemą ir brėžinius, tai nuomotas turi teisę tokiu pat terminu atidėti patalpų perdavimo nuomininkui terminą ir dėl tokio termino atidėjimo jokios sankcijos netaikomos (tomas I, b.l. 119-124).

7Teismo posėdyje ieškovas ir jo atstovas prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad su atsakovu buvo pasirašyta nuomos sutartis, pagal kurią šalys buvo sutarusios, kad prekybos centro veiklos pradžia yra 2008-08-01. Šiai datai prekybos centras turėjo būti pastatytas, įrengtas ir pripažintas tinkamu naudotis. Šiuo metu prekybos centras dar neveikia. Atsakovui tenka visa rizika dėl šio termino nesilaikymo. Atsakovas nė karto nereikalavo iš ieškovo pateikti technologinės schemos ir brėžinių ir net nereikalavo sumokėti nuomos sutartyje numatytos baudos už šio įsipareigojimo nevykdymą ir tai rodo, kad atsakovas turėjo visą reikalingą informaciją. Tai, kad ieškovo pateiktas dokumentas įvardintas interjero dizaino projektu, nagrinėjimu atveju svarbu ne dokumento pavadinimas, o jo turinys. Interjero dizaino projekte buvo visa atsakovui reikalinga informacija ir ji buvo teikiama tiesiogiai generaliniam rangovui UAB „Vėtrūna“ atstovui E. Š., kuris statė atsakovui prekybos centrą.

8Teismo posėdžio metu atsakovas ir jo atstovas prašė preliminarų sprendimą pakeisti ir ieškovo ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovas pripažįsta jog tokia nuomos sutartis su ieškovu buvo sudaryta, tačiau ieškovas netinkamai vykdė savo pareigas, ne tik laiku nepateikė, tačiau iš viso nepateikė dokumentus nurodytus sutartyje t.y. technologinės schemos ir brėžinių. Ieškovo pateiktas interjero dizaino projektas neatitinka techninės schemos ir brėžiniams nustatytų reikalavimų. Ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti. Teismui pateiktas interjero dizaino projektas negali būti vertintinas kaip patalpų technologinė schema ir brėžinys.

9Teisme apklausti liudytojai:

10A. T. parodė, kad UAB „Rovela“ direktoriaus prašymu jis projektavo restorano interjerą. Projektavimo darbus derino su UAB „Vėtrūna“ vadovu E. Š.. Dėl projekto derinimo pastoviai bendravo ir su atsakovo vadovu O. S.;

11V. J. parodė, kad 2008 m. vasarą ieškovas prašė suprojektuoti restorano virtuvės projektą. Visos projekto detalės buvo derinamos su R. ir siunčiamos elektroniniu būdu E. Š.;

12E. Š. parodė, kad jis buvo statomo prekybos pastato projekto vadovas. Ieškovas nepateikė technologinio projekto, vietoje jo buvo pateiktas interjero projektas, kuris nėra tapatus technologinei schemai ir brėžiniams. Net ir interjero dizaino projektas kaip visuma nebuvo pateiktas, o atskiri darbai, ieškovo išnuomojamose patalpose, buvo atliekami neturint technologinės schemos ir brėžinių ir tik derinat darbus elektroniniu būdu. Tai, kad nebuvo reikiamo projekto, trukdė vykdyti statybos darbus, nes pastoviai turėjo ieškovo teirautis kur bus kokie san.mazgai, vamzdžiai, ventiliacija ir kt.

13Preliminarus sprendimas keistinas.

14Ieškovas UAB „Rovela" savo ieškinį grindžia tuo, jog nuomos sutarties Nr. ( - ) bendrųjų sąlygų 3.3 punkte ieškovas ir atsakovas susitarė, kad tuo atveju, jeigu atsakovas prekybos centro atidarymą atidėtų laikotarpiui, ilgesniam nei 8 mėnesiai, ieškovas turės teisę vienašališkai nutraukti nuomos sutartį, o atsakovas tokiu atveju privalės per 5 darbo dienas grąžinti ieškovui depozitą, sumokėti baudą, lygią dviejų mėnesių nuomos mokesčio dydžiui, ir atlyginti ieškovo nuostolius.

15Teismui pateikti rašytiniai įrodymai iš kurių matyti, kad tarp ieškovo UAB „Rovela“ ir atsakovo „Progresyvus verslas“ 2008-02-02 buvo pasirašyta nuomos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas įsipareigojo išnuomoti ieškovui 437,66 kv. m. ploto patalpas bei 149 kv. m. ploto lauko terasą restorano veiklai (nuomos sutarties bendrųjų sąlygų 1.1. p., specialiųjų sąlygų 3 p.) prekybos centre, esančiame ( - ). Nuomos sutarties bendrųjų sąlygų 3.1. punkte buvo numatyta, kad pasirašius nuomos sutartį, nuomininkas įsipareigojo ne vėliau nei 2008 m. balandžio 1 d. (sutarties specialiųjų sąlygų 3 p.) parengti ir pateikti nuomotojui suderinimui nuomojamų patalpų technologinę schemą ir brėžinius, t.y. dokumentus, kuriuose turi būti nurodytas numatomas patalpų išplanavimas bei visų objektų, kurie būtini tinkamai nuomininko veiklai patalpose išdėstymo tvarka pagal nuomininko pageidavimus. Savo ruožtu, nuomotojas įsipareigojo pastatyti ir įrengti (išskyrus prekybos plotus) prekybos centrą ir pasirūpinti, jog prekybos centras būtų pripažintas tinkamu naudoti iki 2008 m. rugpjūčio 1 d. bei perduoti nuomininkui patalpas galutiniams patalpų vidaus apdailos ir įrengimo darbams atlikti pagal suderintą technologinę schemą ir brėžinius (tomas I, b.l. 7-26).

16Šioje byloje nustatyta, kad ieškovas netinkamai vykdė savo pareigas ne tik laiku nepateikė, bet ir iš viso nepateikė sutartyje numatytus dokumentus t.y. technologinės schemos ir brėžinių, kaip, kad buvo numatyta šalių pasirašytoje sutartyje. Ieškovo pateiktas kavinės interjero dizaino projektas nėra ir negali būti prilyginamas patalpų technologinei schemai ir brėžiniams su techniniais - statybiniais objekto parametrais. Net ir laikant, kad kavinės interjero dizaino projektas gali būti prilyginamas nuomos sutarties bendrųjų sąlygų 3.1. punkte nurodomai patalpų technologinei schemai ir brėžiniams, architektas A. T. interjero dizaino projektą pateikė ieškovui tik 2008 m. rugpjūčio 1 d. (tomas I, b.l.54). Ieškovas nepateikė duomenų, kad dizaino projektas būtų pateiktas atsakovui ir su atsakovu suderintas bei laikytinas kaip technologinė schema. Šis dokumentas realiai buvo parengtas 4 mėnesiais vėliau, nei tai buvo numatyta nuomos sutartyje. Ieškovas pripažįsta, kad su atsakovu dėl patalpų įregimo iš esmės nebendravo jokia forma, visi klausimai buvo derinami su pastatą stačiusio generalinio rangovo UAB „Vėtrūna“ atstovu E. Š.. Dėl visų atsakovui reikalingų statybos darbams duomenų su E. Š. tiesiogiai bendravo A. T., kuris ruošė interjero dizaino projektą.

17Tokiu būdu, byloje neginčijamai nustatyta, kad tarp šalių buvo susiklostę sutartiniai prievoliniai santykiai, 2008-02-02 pasirašytos sutarties pagrindu. Sutartis sudaryta, laikantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.156 straipsnio reikalavimų, ji sudaryta laisvai, šalys savo nuožiūra nustatė teises ir pareigas. Kadangi abi šalys yra juridiniai asmenys, šiai sutarčiai netaikytinos vartojimo rangos sutarties taisyklės (LR CK 6.681 str. 4 d., 6.672 str.). Šalys neginčija, kad sutartis buvo nutraukta tiek ieškovo UAB „Rovela“ iniciatyva nuo 2009 04 01 raštu 2009 03 19, Nr. ( - ) (tomas I, b.l. 38) tiek atsakovo UAB „Progresyvus verslas“ – nuo 2009 04 15 raštu 2009 03 31 Nr. ( - ) (tomas I, b.l. 40-41).

18Vertinant pateiktą sutartį, darytina išvada, kad iš šios sutarties kylančios prievolės yra sąlyginės bei terminuota (LR CK 6.30 str, 6.33 str.). Tai patvirtinama pačios sutarties sandara. Iš sutarties 3.1 punkto matyti, kad jeigu ieškovas (nuomininkas) vėluoja pateikti nuomotojui patalpų technologinę schemą ir brėžinius, tai atsakovas (nuomotojas) turi teisę tokiu pat terminu atidėti patalpų perdavimo nuomininkui terminą ir dėl tokio perdavimo atidėjimo atsakovui sankcijos netaikomos (tomas I, b.l.11). Iš šios sutarties matyti, kad ieškovas privalėjo pateikti atsakovui patalpų technologinę schemą ir brėžinius iki 2008-04-01 (specialiųjų sąlygų 3 punktas) iš kurio matyti, kad tarp ieškovo pareigų įvykdymo, pateikiant minėtus dokumentus ir atsakovo pareigos atlikti darbus pagal pateiktus dokumentus yra priežastinis ryšys. Nors ieškovas UAB „Rovela“ ir teigia, kad jis savo pareigas yra įvykdęs tinkamai, tačiau duomenų, patvirtinančių, kad būtų atsakovui laiku ar iš viso pateikęs reikalaujamų dokumentų byloje nėra. Ieškovo nurodytas ir teismui pateiktas interjero dizaino projektas nėra ir negali būti prilyginamas patalpų technologinei schemai ir brėžiniams, kurie buvo būtini patalpų įrengimo darbams atlikti. Be patalpų technologinės schemos ir brėžinių, t.y. be patalpų vėdinimo, kondicionavimo, vandentiekio, nuotėkų tvarkymo ir kitų esminių techninių sprendimų atsakovas neturėjo galimybės tinkamai pagal nuomos sutartį įrengti patalpas (ypač skirtas viešojo maitinimo veiklai). Nors teismo posėdžio metu ieškovas tvirtino, kad pateiktas interjero dizaino projektas atitinka pasirašytos sutarties reikalavimams, tačiau teismas su šia nuomone nesutinka, todėl nepagrįstas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 51752,00 Lt dydžio baudą ir 39000,00 Lt nuostolių atlyginimo. LR CK 6.38, 6.200 straipsniuose nustatyta pareiga bendradarbiauti tiek skolininkui, tiek kreditoriui, pareiga padėti vienas kitam įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, kylančias iš sutarties, informuoti vienas kitą apie atsiradusias sąlygas, susijusias su prievolės vykdymu, siekti išvengti ar sumažinti nuostolius. Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyse akcentuojama, kad ši pareiga vienodai svarbi abiem sutarties šalims, ir viena iš šalių, pati nesilaikiusi bendradarbiavimo pareigos, neturi teisės panaudoti kitos šalies bendradarbiavimo stokos prieš ją kaip pagrindo atsisakyti vykdyti savo prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. liepos 11 dienos nutartis Nr. 3K-3-371/2005; 2006 m. sausio 9 dienos nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-3/2006).

19Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes šalių bei liudytojų parodymus teismas konstatuoja, kad šalys nepakankamai bendradarbiavo, netinkamai vykdė sutarties sąlygas ir pažeidė LR CK 6.200 str. 2 d. numatyto šalių bendradarbiavimo, vykdant sutartį, principą.

20Pagal CK 6.221 str. ir 6.658 str. 4 d. nuostatas, sutarties nutraukimas atleidžia abi šalis nuo sutarties vykdymo, tačiau nepanaikina teisės reikalauti atlyginti už faktiškai atliktą darbą.

21Nagrinėjimu atveju ieškovas yra sumokėjęs atsakovui iki sutarties nutraukimo 10500,00 Lt pagal nuomos sutartį. Tai patvirtina byloje pateikti mokėjimo nurodymai (tomas I, b.l. 34,35). Tačiau ieškovas nesinaudoja atsakovo patalpomis, nes pastatas nebuvo pastatytas ir patalpos, kurias ieškovas tikėjosi nuomoti nebuvo įrengtos. Nuomos sutartis yra sutartis dėl daikto perdavimo laikinai valdyti ir naudotis už užmokestį (CK 6.477 straipsnio 1 dalis). Nuomos sutartinių teisinių santykių įstatyminis reguliavimas lemia sąlygų, apibrėžiančių daikto perdavimo valdyti ir naudotis trukmę, t.y. nustatančių nuomos sutarties terminą, svarbą. Pagal CK leidžiamą sudaryti tiek terminuotą, tiek neterminuotą nuomos sutartį; nuomos sutarties šalys gali laisvai susitarti dėl nuomos sutarties termino trukmės, tačiau nuomos sutarties terminas negali būti ilgesnis negu vienas šimtas metų. Jeigu šalys nuomos sutartyje jos galiojimo termino nenustato, laikoma, kad yra sudaryta neterminuota nuomos sutartis (CK 6.479 straipsnis). Šioje byloje šalys neginčija, kad buvo sudariusios nuomos sutartį, kurios terminas prasidės ateityje. Nagrinėjamoje ginčo kontekste atsižvelgtina į tai, kad termino nustatymas kalendorine data, kartu nustatant ieškovui patalpų technologinės schemos ir brėžinių perdavimo atsakovui, bei atsakovui objekto pastatymo datą, ir patalpų išnuomavimą ieškovui, tai reiškia, kad šalys sudarė sąlyginį sandorį, t. y. šalių nuomos teisių ir pareigų atsiradimas priklausomas nuo tam tikrų sąlygų. Sutarties susiejimas su įvykiu, kuris gali įvykti ar neįvykti, iš esmės reiškia, kad nustatoma naikinamoji sutarties sąlyga (CK 1.66 str. 3 dalis), sutarties terminas tokiu susitarimu nenustatomas. Minėta, kad neterminuotos negyvenamos patalpų nuomos sutarties nutraukimui, pakanka, bet kurios šalies vienašališko pareiškimo, padaryto nustatytu terminu, jokių papildomų pagrindų neterminuotai sutarčiai nutraukti įstatymas nereikalauja. Šios taisyklės galioja visiems civiliniams santykių subjektams. Sudarydamos minėtą sutartį, šalys numatė, kad nuomos santykiai prasidės ateityje, pastačius objektą. Šis terminas gali keistis nuo tam tikrų sąlygų. Teismas sutinka su ieškovo dėstoma ieškinyje ir teismo posėdžio metu nuomone, kad sumokėtas depozitas buvo kaip įmokėtas avansas už būsimas nuomojamas patalpas. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus, ir nustatęs, kad tiek ieškovas tiek atsakovas yra kalti dėl pagrindinės nuomos sutarties nesudarymo nes šalys buvo nerūpestingos nesilaikė sutarties numatytų sąlygų. Remiantis išdėstytais argumentais, teismas daro išvada, kad ieškovas neįrodė savo reikalavimų, dėl baudos, nuostolių atlyginimo. Vertinant kitus įrodymus, ieškovo teiginys dėl depozito grąžinimo yra pagrįstas, nes nuomos sutartis galiojimo laike konkretaus termino nebuvo sudaryta, patalpos nebuvo pastatytos, nuomos sutartis nebuvo pradėta vykdyti, todėl atsakovas privalo grąžinti iš ieškovo gautą kaip avansinį mokėjimą už būsimą patalpų nuomą. Atsakovo motyvas, kad sumokėtas avansas turi būti užskaitytas kaip bauda už technologinės schemos nepateikimo atsakovui yra nepagrįstas, nes atsakovas dėl tokio reikalavimo į teismą nesikreipė, priešieškinio nereiškė, todėl privalo grąžinti ieškovui sumokėtą avansą, kuris negali būti užskaitytas kaip bauda.

22Iš byloje pateiktos medžiagos matyti, kad šalys susitarė ir pasirašė nuomos sutartį Nr. ( - ), kurios specialiųjų sąlygų 3 punkte buvo numatyta preliminari patalpų perdavimo nuomininkui nuomai data ne vėliau kaip 2008-12-15. Byloje esantys atsakovo UAB „Progresyvus verslas“ rašyti raštai ieškovui patvirtina, kad atsakovas nesilaikė patalpų perdavimo nuomininkam sutartyje numatytų terminų: 2008-08-07 raštu patalpų perdavimo nuomininkams įsirengti data buvo nukelta iki 2008 m. gruodžio mėnesio (tomas I, b.l.36); 2008-10-17 raštu „Manto namų“ atidarymą ir patalpų perdavimo įsirengti data nukelta 2009-03-01 dienai (tomas I, b.l. 37). Atsakovas vėlavo atidaryti prekybos centrą daugiau nei vienerius metus. Atsakovas jokių pretenzijų ieškovui nereiškė, nereikalavo jokių duomenų ir minėtuose raštuose nenurodė, kad dėl ieškovo kaltės yra nukeliamas patalpų perdavimo nuomininkams terminas. Dėl šios priežasties, ieškovas įgijo teisę vienašališkai nutraukti nuomos sutartį Nr. ( - ) pagal bendrųjų sąlygų 3.3 punktą ir reikalauti grąžinti depozitą. Kadangi ieškovas taip pat nevykdė savo susitarimo ir nepateikė technologinės dokumentacijas kaip buvo numatyta sutartyje ir atsakovas taipogi įgijo teisę nutraukti nuomos sutartį Nr. ( - ). Tuo atveju, kai preliminarioji sutartis neįgyvendinama, šalių tikslas nėra pasiekiamas, t.y. nuomos sutartis taip ir nepradėjo galioti, nes nebuvo perduotos patalpos, laikytina, kad pinigai perduoti atsakovui be įstatyme ar sutartyje nustatyto pagrindo, taigi jie privalo būti grąžinami ieškovui (LR CK 6.237 str). Tokios pozicijos laikomasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ((Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 10 dienos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-809/2003, 2006 m. vasario 15 dienos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-124/2006).

23Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 2 dalyje nustatytos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys. Tokiu būdu iš atsakovo priteistinos šešių procentų dydžio metines palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Esant tokioms aplinkybėms, teismo priimtas preliminarus sprendimas yra keistinas ir ieškovo UAB „Rovela “ ieškinys yra tenkintinas iš dalies ir priteistinas iš atsakovo ieškovo atsakovui sumokėtas avansas (LR CPK 185 str, 430 str.6 d. 3 p.).

25Vadovaujantis LR CPK 88 str., 93 str., galutiniu sprendimu iš atsakovo UAB „Progresyvus verslas“ priteistinos ieškovui – ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, (tomas I, b.l. 33) proporcingai patenkintų reikalavimų dydžiui, bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (toma I, b.l. 70, CPK 92 str.)

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 270, 430 straipsniais teismas,

Nutarė

272009 metų rugsėjo 30 dienos preliminarų sprendimą pakeisti ir išdėstyti sekančiai.

28Priteisti iš atsakovo UAB „Progresyvus verslas“ (į/k 180889694, buveinė Telšių r. sav., LT-88401, Rainių k., Telšių g.2K, a/s ( - ) AB Swedbank, banko kodas 7300) ieškovui UAB „Rovela“ (į/k 301399530, buveinė Klaipėda LT93221, Baltijos per. 117-102, a/s ( - ) AB DnB NORD bankas, b/k 40100) 10500 Lt (dešimt tūkstančių penkis šimtus litų) sumokėtą avansą, 315 Lt (tris šimtus penkiolika litų) žyminio mokesčio bei 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo 2009 09 24 dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei 32,27 Lt (trisdešimt du litus 27 centus), išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą..

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Regina Agota... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovas UAB „Rovela“ 2009 09 22 ieškiniu, dokumentinio proceso tvarka,... 5. Šiaulių apygardos teismas 2009 09 30 preliminariu sprendimu ieškovo... 6. Atsakovas UAB „Progresyvus verslas“ dėl priimto preliminaraus teismo... 7. Teismo posėdyje ieškovas ir jo atstovas prašė preliminarų sprendimą... 8. Teismo posėdžio metu atsakovas ir jo atstovas prašė preliminarų sprendimą... 9. Teisme apklausti liudytojai:... 10. A. T. parodė, kad UAB „Rovela“ direktoriaus prašymu jis projektavo... 11. V. J. parodė, kad 2008 m. vasarą ieškovas prašė suprojektuoti restorano... 12. E. Š. parodė, kad jis buvo statomo prekybos pastato projekto vadovas.... 13. Preliminarus sprendimas keistinas.... 14. Ieškovas UAB „Rovela" savo ieškinį grindžia tuo, jog nuomos sutarties Nr.... 15. Teismui pateikti rašytiniai įrodymai iš kurių matyti, kad tarp ieškovo UAB... 16. Šioje byloje nustatyta, kad ieškovas netinkamai vykdė savo pareigas ne tik... 17. Tokiu būdu, byloje neginčijamai nustatyta, kad tarp šalių buvo susiklostę... 18. Vertinant pateiktą sutartį, darytina išvada, kad iš šios sutarties... 19. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes šalių bei liudytojų... 20. Pagal CK 6.221 str. ir 6.658 str. 4 d. nuostatas, sutarties nutraukimas... 21. Nagrinėjimu atveju ieškovas yra sumokėjęs atsakovui iki sutarties... 22. Iš byloje pateiktos medžiagos matyti, kad šalys susitarė ir pasirašė... 23. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 24. Esant tokioms aplinkybėms, teismo priimtas preliminarus sprendimas yra... 25. Vadovaujantis LR CPK 88 str., 93 str., galutiniu sprendimu iš atsakovo UAB... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 270, 430 straipsniais... 27. 2009 metų rugsėjo 30 dienos preliminarų sprendimą pakeisti ir išdėstyti... 28. Priteisti iš atsakovo UAB „Progresyvus verslas“ (į/k 180889694, buveinė... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...