Byla 2S-583-275/2013
Dėl 25000 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko V. L

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal VšĮ „Doctum“ pareiškimą dėl 25000 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko V. L.,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme buvo priimtas VšĮ „Doctum“ pareiškimas dėl 25000 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininko V. L.. Kreditorius prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – skolininko piniginių lėšų, o jų nesant pakankamai – nekilnojamojo ir kilnojamojo turto areštą pareiškimo sumai.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 26 d. nutartimi tenkino kreditoriaus VŠĮ „Doctum“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nutarė areštuoti skolininkui V. L. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, kilnojamąjį turtą, uždrausti disponuoti areštuotu turtu, palikti teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti pinigines lėšas. Bendra areštuoto turto ir piniginių lėšų suma savo verte turi neviršyti 25000 Lt sumos.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį ir bylos proceso teisėtumo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad 2009-10-27 Nr. 2009/10271 sutarties punkte aiškiai nurodyta, kad „visi mokėjimai Vykdytojui iš Užsakovo už atliktus darbus ir paslaugas yra atliekami iš paramos lėšų pervestų iš NMA į paramos gavėjo atskirą projekto reikmėms atidarytą sąskaitą“, o ši sąskaita banke Swedbank iki šiol yra tuščia. Todėl reikalavimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra nepagrįstas.

8Ieškovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo skundą atmesti ir nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad jog ieškovui priimtinas atsiskaitymas ir kitais būdais, ir/ar iš kitų sąskaitų ir dėl to ieškovas neturės jokių pretenzijų. Tai patvirtina ir ta aplinkybė, jog ginčas nevyksta dėl atsiskaitymo būdo, o ginčas vyksta dėl paties atsiskaitymo fakto, t.y. neatsiskaitymo. Atsakovas turi visas faktines galimybes disponuoti ne tik Sutartyje nurodyta sąskaita, bet ir kitomis finansinėmis priemonėmis, kurios leidžia įvykdyti įsipareigojimus. Jei Sutarties 4.3 p. būtų pripažintas kaip tikslintinas, ši aplinkybė negali sąlygoti visos Sutarties negaliojimo, atleisti atsakovą nuo įsipareigojimų vykdymo, paneigti atliktus darbus ir paslaugas ir pan., nes visi Sutarties tikslai pasiekti ir įsipareigojimai iš ieškovo pusės visiškai įvykdyti.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs skundžiamos apeliacine tvarka nutarties motyvus, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, pasinaudodamas diskrecijos teise vertinti konkrečias bylos aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumu, procesinių teisės normų, reglamentuojančių laikinųjų pasaugos priemonių taikymo institutą, nepažeidė. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

12Vadovaujantis CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

13Nors apeliantas (atsakovas) atskirajame skunde akcentuoja tai, kad 2009-10-27 Nr. 2009/10271 sutarties, kurios pagrindu kilo ginčas, punkte aiškiai nurodyta, kad „visi mokėjimai Vykdytojui iš Užsakovo už atliktus darbus ir paslaugas yra atliekami iš paramos lėšų, pervestų iš NMA į paramos gavėjo atskirą projekto reikmėms atidarytą sąskaitą“, o ši sąskaita banke Swedbank iki šiol yra tuščia, tačiau šis argumentas reikšmingas bylą nagrinėjant iš esmės. Taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti.

14Iš nagrinėjamos bylos medžiagos bei informacinės teismų sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad ieškovo ieškinio reikalavimai dėl skolos priteisimo 2012-12-18 buvo patenkinti preliminariu sprendimu (b. l. 76-77). Tai irgi yra prielaida vertinti, jog laikinosios apsaugos priemonės byloje buvo taikytos pagrįstai.

15Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką <...>. Ši prezumpcija nėra besąlyginė, ją taikant teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus asmens finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam asmeniui reikalavimo suma yra didelė, ar ne (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis c.b. Nr. 2-1615/2011 ir kt.). Nagrinėjamu atveju ginčas kilęs dėl 25000 Lt skolos ir 5 proc. metinių palūkanų. Skolininkas yra fizinis asmuo, jis nepateikė jokių įrodymų apie savo gerą turtinę padėtį, todėl preziumuojama, kad, patenkinus ieškinį, jo įvykdymas gali pasunkėti, jei turto areštas bus panaikintas.

16Siekdamas, kad pritaikyti ribojimai atsakovui sukeltų kuo mažesnius suvaržymus, laikinąsias apsaugos priemones teismas pirmiausia pritaikė atsakovui priklausančiam turtui, o tik jo nesant ar nepakankant – piniginėms lėšoms, neviršijant reikalavimo sumos.

17Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo panaikinti skundžiamą pirmos instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmestinas, paliekant Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

19Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai