Byla 1A-342-519/2018
Dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Gražvydo Poškaus, teisėjų Boleslovo Kalainio, Nijolės Matuzevičienės, sekretoriaujant Ievai Rimdeikienei, dalyvaujant prokurorei Ninai Raugienei, gynėjai advokatei Nainai Lanzbergienei, nuteistajam V. Č.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. Č. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 14 d. nuosprendžio, kuriuo:

3V. Č. nutraukta baudžiamoji byla pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 222 straipsnio 1 dalį, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui;

4V. Č. nutraukta baudžiamoji byla pagal BK 300 straipsnio 3 dalį, suėjus apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminui.

5V. Č. pripažintas kaltu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir nuteistas trejų metų laisvės atėmimo bausme.

6Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, 65 straipsniu, bausmė subendrinta dalinio bausmių sudėjimo būdu su Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nuosprendžiu skirta 50 parų arešto bausme ir nustatyta galutinė subendrinta trejų metų vieno mėnesio laisvės atėmimo bausmė.

7Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi (2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1861 redakcija), 2 dalies 5, 8 punktais, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu dirbti arba būti registruotam darbo biržoje, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

8Į bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2006-12-20 iki 2006-12-22 – dvi paros ir bausmė, atlikta pagal Šiaulių miesto apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 21 d. nuosprendį.

9Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtu.

10Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinis ieškinys tenkintas iš dalies ir priteista Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai 13 522,94 Eur turtinės žalos atlyginimo iš V. Č.. Ieškinio dalis, susijusi su kitų atsakovų padaryta žala, palikta nenagrinėta.

11Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

121. V. Č. nuteistas už tai, kad būdamas E. Č. individualios įmonės, kodas ( - ), įregistruotos 2002-02-07, adresu: ( - ), buveinės adresas – ( - ) rajonas, direktoriumi, ( - ) mieste, iš anksto susitaręs su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, daryti nusikalstamą veiką, ir veikdami kartu, pasinaudojant suklastotais klubo „( - )“ įmonės, o nuo 2006-02-07 ir UAB „( - )“ specialios apskaitos dokumentų blankais – PVM sąskaitomis faktūromis, atliktų darbų priėmimo aktais, kasos pajamų orderio kvitais, kuriuos jam paruoštus pateikė asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, apgaule sukčiaujant pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo srityje siekė E. Č. individualios įmonės naudai išvengti turtinės prievolės ir užvaldyti svetimą turtą – Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui priklausantį sumokėti pridėtinės vertės mokestį bei pelno mokestį, t. y. V. Č., sutaręs su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, kad klubo „( - )“ įmonė, o nuo 2006-02-07 ir UAB „( - )“ E. Č. individualiai įmonei teiks reklamos paslaugas, už kurių suteikimą asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, pateiks jau užpildytas klubo „( - )“ įmonės, o nuo 2006-02-07 ir UAB „( - )“ vardu PVM sąskaitas faktūras, atliktų darbų priėmimo aktus, kasos pajamų orderių kvitus, tačiau juose bus įtvirtintos žinomai melagingos žinios apie įvykusias ūkines finansines operacijas dėl reklaminės bėgančios eilutės transliacijos, nes E. Č. individuali įmonė už suteiktas paslaugas mokės ne visą PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą pinigų sumą, o pagal išankstinį susitarimą už PVM sąskaitoje faktūroje išskirtą 18 % PVM ir 6 % PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos pinigų sumos be PVM sumą teiks mediena, tokiu būdu V. Č. laikotarpiu nuo 2005-08-29 iki 2006-06-27, veikdamas vieninga, neapibrėžta tyčia, kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, ir jam padedant, savo kaip E. Č. individualios įmonės direktoriaus parašu patvirtindamas asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, paruoštus ir jam pateiktus klubo „( - )“ įmonės, o nuo 2006-02-07 ir UAB „( - )“ dokumentus, žinodamas, kad juose įtvirtintos žinomai melagingos žinios apie reklamos transliavimo paslaugos ir pinigų sumokėjimo ūkinės operacijos rezultatą, tokiu būdu suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo sukčiavimui vykdyti, pateikdamas E. Č. individualios įmonės buhalterinę apskaitą tvarkančiai buhalterei D. D., kuri apie V. Č. ir asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, bendrą nusikalstamą sumanymą nežinojo, įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas, t. y.:

132005-08-29 atliktų darbų priėmimo aktą, 2005-08-29 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ), viso 23 364,00 Lt (6 766,68 Eur) sumai, 23 364,00 Lt (6 766,68 Eur) sumokėjimą patvirtinančius: 2005-09-01 kasos pajamų orderio kvitą serija ( - ), 2005-09-02 kasos pajamų orderio kvitą serija ( - ), nors realiai asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, pinigų nemokėjo, o pagal sutartą formulę „18 % PVM + 6 %“ Lt už 4 752,00 Lt (1 376,27 Eur) sumą pateikė medienos ir šių ūkinių operacijų neįformino PVM sąskaitomis faktūromis ir neužfiksavo apskaitoje, šią klubo „( - )“ įmonės PVM sąskaitą faktūrą įtraukus į bendrovės buhalterinę apskaitą, bei pildant PVM deklaraciją į 2005 metų rugpjūčio mėn. PVM atskaitą įtraukus 3 564,00 Lt (1 032,20 Eur) pirkimo PVM, nors realiai turėjo įtraukti tik 214,00 Lt (61,98 Eur),

142005-09-27 atliktų darbų priėmimo aktą, 2005-09-27 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ), viso 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur) sumai, sumokėjimą patvirtinančius: 2005-10-03 kasos pajamų orderio kvitą serija ( - ), 2005-10-04 kasos pajamų orderio kvitą serija ( - ), nors realiai asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, pinigų nemokėjo, o pagal sutartą formulę „18 % PVM + 6 %“ Lt už 4 224,00 Lt (1 223,35 Eur) sumą pateikė medienos ir šių ūkinių operacijų neįformino PVM sąskaitomis faktūromis ir neužfiksavo apskaitoje, šią klubo „( - )“ įmonės PVM sąskaitą faktūrą įtraukus į bendrovės buhalterinę apskaitą, bei pildant PVM deklaraciją į 2005 metų rugsėjo mėn. PVM atskaitą įtraukus 3 168,00 Lt (917,52 Eur) pirkimo PVM, nors realiai turėjo įtraukti tik 190,00 Lt (55,03 Eur),

152005-10-28 atliktų darbų priėmimo aktą, 2005-10-28 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ), viso 25 960,00 Lt (7 518,53 Eur) sumai, 25 960,00 Lt (7 518,53 Eur) sumokėjimą patvirtinančius: 2005-10-29 kasos pajamų orderio kvitą serija ( - ), 2005-11-08 kasos pajamų orderio kvitą serija ( - ), nors realiai asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, pinigų nemokėjo, o pagal sutartą formulę „18 % PVM + 6 %“ Lt už 5 280,00 Lt (1 529,19 Eur) sumą pateikė medienos ir šių ūkinių operacijų neįformino PVM sąskaitomis faktūromis ir neužfiksavo apskaitoje, šią klubo „( - )“ įmonės PVM sąskaitą faktūrą įtraukus į bendrovės buhalterinę apskaitą, bei pildant PVM deklaraciją į 2005 metų spalio mėn. PVM atskaitą įtraukus 3 960,00 Lt (1 146,90 Eur) pirkimo PVM, nors realiai turėjo įtraukti tik 238,00 Lt (68,93 Eur),

162005-11-28 atliktų darbų priėmimo aktą, 2005-11-28 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ), viso 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur) sumai, 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur) sumokėjimą patvirtinančius: 2005-10-30 kasos pajamų orderio kvitą serija ( - ), 2005-12-05 kasos pajamų orderio kvitą serija ( - ), nors realiai asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, pinigų nemokėjo, o pagal sutartą formulę „18 % PVM + 6 %“ Lt už 4 224,00 Lt (1 223,35 Eur) sumą pateikė medienos ir šių ūkinių operacijų neįformino PVM sąskaitomis faktūromis ir neužfiksavo apskaitoje, šią klubo „( - )“ įmonės PVM sąskaitą faktūrą įtraukus į bendrovės buhalterinę apskaitą, bei pildant PVM deklaraciją į 2005 metų lapkričio mėn. PVM atskaitą įtraukus 3 168,00 Lt (917,52 Eur) pirkimo PVM, nors realiai turėjo įtraukti tik 190,00 Lt (55,03 Eur),

172006-01-30 atliktų darbų priėmimo aktą, 2006-01-30 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ), viso 12 331,00 Lt (3 571,30 Eur) sumai, 12 331,00 Lt (3 571,30 Eur) sumokėjimą patvirtinantį 2006-02-07 kasos pajamų orderio kvitą serija ( - ), nors realiai asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, pinigų nemokėjo, o pagal sutartą formulę „18 % PVM + 6 %“ Lt už 2 508,00 Lt (726,37 Eur) sumą pateikė medienos ir šių ūkinių operacijų neįformino PVM sąskaitomis faktūromis ir neužfiksavo apskaitoje, šią klubo „( - )“ įmonės PVM sąskaitą faktūrą įtraukus į bendrovės buhalterinę apskaitą, bei pildant PVM deklaraciją į 2006 metų sausio mėn. PVM atskaitą įtraukus 1 881,00 Lt (544,77 Eur) pirkimo PVM, nors realiai turėjo įtraukti tik 113,00 Lt (32,73 Eur),

182006-03-27 atliktų darbų priėmimo aktą, 2006-03-27 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ), viso 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur) sumai, 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur) sumokėjimą patvirtinančius: 2006-03-28 kasos pajamų orderio kvitą serija ( - ), 2006-04-10 kasos pajamų orderio kvitą serija ( - ), nors realiai asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, pinigų nemokėjo, o pagal sutartą formulę „18 % PVM + 6 %“ Lt už 4 224,00 Lt (1 223,35 Eur) sumą pateikė medienos ir šių ūkinių operacijų neįformino PVM sąskaitomis faktūromis ir neužfiksavo apskaitoje, šią klubo „( - )“ įmonės PVM sąskaitą faktūrą įtraukus į bendrovės buhalterinę apskaitą, bei pildant PVM deklaraciją į 2006 metų kovo mėn. PVM atskaitą įtraukus 3 168,00 Lt (917,52 Eur) pirkimo PVM, nors realiai turėjo įtraukti tik 190,00 Lt (55,03 Eur),

192006-04-28 atliktų darbų priėmimo aktą, 2006-04-28 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ), viso 23 364,00 Lt (6 766,68 Eur) sumai, 23 364,00 Lt (6 766,68 Eur) sumokėjimą patvirtinantį 2006-05-03 kasos pajamų orderio kvitą serija ( - ), nors realiai asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, pinigų nemokėjo, o pagal sutartą formulę „18 % PVM + 6 %“ Lt už 4 752,00 Lt (1 376,27 Eur) sumą pateikė medienos ir šių ūkinių operacijų neįformino PVM sąskaitomis faktūromis ir neužfiksavo apskaitoje, šią UAB „( - )“ įmonės PVM sąskaitą faktūrą įtraukus į bendrovės buhalterinę apskaitą, bei pildant PVM deklaraciją į 2006 metų balandžio mėn. PVM atskaitą įtraukus 3 564,00 Lt (1 032,20 Eur) pirkimo PVM, nors realiai turėjo įtraukti tik 214,00 Lt (61,98 Eur),

202006-05-29 atliktų darbų priėmimo aktą, 2006-05-29 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ), viso 23 364,00 Lt (6 766,68 Eur) sumai, 23 364,00 Lt (6 766,68 Eur) sumokėjimą patvirtinantį 2006-05-29 kasos pajamų orderio kvitą serija ( - ), nors realiai asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, pinigų nemokėjo, o pagal sutartą formulę „18 % PVM + 6 %“ Lt už 4 752,00 Lt sumą pateikė medienos ir šių ūkinių operacijų neįformino PVM sąskaitomis faktūromis ir neužfiksavo apskaitoje, šią UAB „( - )“ PVM sąskaitą faktūrą įtraukus į bendrovės buhalterinę apskaitą, bei pildant PVM deklaraciją į 2006 metų gegužės mėn. PVM atskaitą įtraukus 3 564,00 Lt (1 032,20 Eur) pirkimo PVM, nors realiai turėjo įtraukti tik 214,00 Lt (61,98 Eur),

212006-06-27 atliktų darbų priėmimo aktą, 2006-06-27 PVM sąskaitą-faktūrą serija ( - ), viso 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur) sumai, 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur) sumokėjimą patvirtinantį 2006-06-28 kasos pajamų orderio kvitą serija ( - ), nors realiai asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, pinigų nemokėjo, o pagal sutartą formulę „18 % PVM + 6 %“ Lt už 4 224,00 Lt (1 223,35 Eur) sumą pateikė medienos ir šių ūkinių operacijų neįformino PVM sąskaitomis faktūromis ir neužfiksavo apskaitoje, šią UAB „( - )“ PVM sąskaitą faktūrą įtraukus į bendrovės buhalterinę apskaitą, bei pildant PVM deklaraciją į 2006 metų birželio mėn. PVM atskaitą įtraukus 3168,00 Lt (917,52 Eur) pirkimo PVM, nors realiai turėjo įtraukti tik 190,00 Lt (55,03 Eur),

22tokiu būdu V. Č. apgaule, padedamas asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, pasinaudodamas suklastotais dokumentais, E. Č. individualios įmonės naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės – 2005 metais 19 240,00 Lt (5 572,29 Eur) mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 15 % pelno mokesčio ir 13 028,00 Lt (3 773,17 Eur) PVM, 2006 metais mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 17 474,00 Lt (5 060,82 Eur) PVM ir apgaule įgijo didelės vertės svetimą turtą – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas – 30 502,00 Lt (8 833,99 Eur) mokėtiną PVM ir 19 240,00 Lt (5 572,29 Eur) pelno mokesčio, viso bendrai 49 742,00 Lt (14 406,28 Eur).

231.1. Be to, V. Č., būdamas E. Č. individualios įmonės, kodas ( - ), įregistruotos 2002-02-07, adresu: ( - ), buveinės adresas – ( - ) r., direktoriumi, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 straipsnį, būdamas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą, pažeisdamas 13 straipsnio 1 dalies 5 punktą – privalomas apskaitos dokumento rekvizitas – ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška, 13 straipsnio 3 dalį (2003 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1668 redakcija) – įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, žinodamas, kad klubo „( - )“ įmonės ir UAB „( - )“ vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos reklamos transliacijos sąnaudos ir kasos pajamų orderių kvituose nurodyti duomenys apie pinigų sumokėjimą neatitinka tikrovės, pateikė šiuos dokumentus buhalterinę apskaitą tvarkančiai buhalterei D. D., kuri apie V. Č. ir asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, bendrą nusikalstamą sumanymą nežinojo, užfiksuoti E. Č. individualios įmonės buhalterinėje apskaitoje, įtraukti į metines pelno mokesčio bei PVM deklaracijas, t. y.:

24PVM sąskaitas faktūras:

252005-08-29 serija ( - ) bendrai sumai 23 364,00 Lt (6 766,68 Eur),

262005-09-27 serija ( - ) bendrai sumai 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur),

272005-10-28 serija ( - ) bendrai sumai 25 960,00 Lt (7 518,53 Eur),

282005-11-28 serija ( - ) bendrai sumai 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur),

292006-01-30 serija ( - ) bendrai sumai 12 331,00 Lt (3 571,30 Eur),

302006-03-27 serija ( - ) bendrai sumai 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur),

312006-04-28 serija ( - ) bendrai sumai 23 364,00 Lt (6 766,68 Eur),

322006-05-29 serija ( - ) bendrai sumai 23 364,00 Lt (6 766,68 Eur),

332006-06-27 serija ( - ) bendrai sumai 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur),

34Kasos pajamų orderius:

352005-09-01 serija ( - ) dėl 9 900,00 Lt (2 867,24 Eur) sumokėjimo,

362005-09-02 serija ( - ) dėl 13 464,00 Lt (3 899,44 Eur) sumokėjimo,

372005-10-03 serija ( - ) dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) sumokėjimo,

382005-10-04 serija ( - ) dėl 10 768,00 Lt (3 118,63 Eur) sumokėjimo,

392005-10-31 serija ( - ) dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) sumokėjimo,

402005-11-08 serija ( - ) dėl 15 960,00 Lt (4 622,33 Eur) sumokėjimo,

412005-11-29 serija ( - ) dėl 10 768,00 Lt (3 118,63 Eur) sumokėjimo,

422005-11-30 serija ( - ) dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) sumokėjimo,

432006-02-07 serija ( - ) dėl 12 331,00 Lt (3 571,30 Eur) sumokėjimo,

442006-03-28 serija ( - ) dėl 10 768,00 Lt (3 118,63 Eur) sumokėjimo,

452006-04-10 serija ( - ) dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) sumokėjimo,

462006-05-02 serija ( - ) dėl 23 364,00 Lt (6 766,68 Eur) sumokėjimo,

472006-05-29 serija ( - ) dėl 23 364,00 Lt (6 766,68 Eur) sumokėjimo,

482006-06-27 serija ( - ) dėl 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur) sumokėjimo,

49žinodamas, kad šiais dokumentais įformintų ūkinių operacijų apie videoklipų transliacijas rezultatas pinigine išraiška neatitinka tikrovės, t. y. dokumentais įformintas 191 455,00 Lt (55 449,20 Eur) apmokėjimas, o realiai asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, buvo sumokėta 18 % PVM + 6 % nuo sumos be PVM – 38 940,00 Lt (11 277,80 Eur),

50pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 12 straipsnio 1 ir 4 dalis – visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, – nes PVM sąskaitomis faktūromis neįformino medienos pardavimo operacijų ir jų nepateikė buhalterei D. D. įrašyti į buhalterinę apskaitą, t. y. 2006-06-06, 2006-08-28, 2006-10-12, 2006-11-13 nesurašė pirminių apskaitos dokumentų – PVM sąskaitų faktūrų 68 m3 pjautos medienos pardavimo asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, įforminti, 2006-05-31 nesurašė pirminių apskaitos dokumentų – PVM sąskaitos faktūros 1,67 m3 beržo lentų pardavimui UAB „( - )“ įforminti;

51Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574) 6 straipsnio 2 dalį – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, nes į apskaitą neįtraukė pardavimo operacijų – pajamų – už 68 m3 pjautos medienos pardavimą asmeniui, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, už 1,67 m3 beržo lentų pardavimą UAB „( - )“ – 42 134,08 Lt (12 202,87 Eur), susijusių su turto, pajamų, skolų dydžio ir struktūros pasikeitimu,

52tokiu būdu V. Č., laikotarpiu nuo 2005-08-29 iki 2006-11-13 Šiaulių mieste tyčia organizavo apgaulingą teisės aktų reikalaujamą E. Č. individualios įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, dėl ko tyrimo metu iš dalies negalima nustatyti E. Č. individualios įmonės veiklos, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio už 2005–2006 metus.

2. Apeliaciniu skundu nuteistasis V. Č. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2018 m. rugsėjo 14 d. nuosprendį ir jį išteisinti, civilinį ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. 2.1. Nesutinka su priimtu nuosprendžiu ir teigia, kad nusikalstamos veikos, už kurios padarymą jis yra nuteistas bei nusikalstamų veikų, kurių atžvilgiu byla nutraukta suėjus senaties terminui, jis nepadarė. 2.2. Mano, kad teismas nepakankamai išsamiai ištyrė bylos aplinkybes ir teisėjas priimdamas jo atžvilgiu apkaltinantį nuosprendį, visiškai neatsižvelgė į jo duotus paaiškinimus dėl įvykio aplinkybių, neteisingai vertino kitų asmenų – liudytojų duotus parodymus bei tyrimo metu nustatytas aplinkybes, savaip interpretavo nurodytas aplinkybes, surinktus įrodymus, rėmėsi ne objektyviais įrodymais, o prielaidomis, kurias suformavo pats teismas nuosprendyje. Taip pat teismas neatsižvelgė į baudžiamojo proceso padarytus pažeidimus atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus, bei ikiteisminio tyrimo metu atliktą įtariamojo R. J. apklausą pas ikiteisminio tyrimo teisėją, neišsprendė klausimo dėl šios apklausos patikimumo bei klausimo, ar ji gauta įstatymų nustatyta tvarka. Todėl mano, jog jis nepagrįstai buvo nuteistas. 2.3. Teigia, kad teismas vertindamas byloje surinktus įrodymus bei išsamiai neišanalizuodamas visų bylos aplinkybių pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio 3, 5 dalių nuostatas, kas teismui sukliudė išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį. 2.4. Nurodo, kad jis teisminio proceso metu teigė, kad jokių nusikalstamų veikų nedarė, neklastojo dokumentų, nesukčiavo, visi sandoriai įvyko taip, kaip surašyta dokumentuose. Teigia, kad jis asmeniškai jokiuose schemose su R. J. nedalyvavo, jokių formulių nežinojo. Neatsiskaitinėjo su R. J. pagal jokią formulę, atsiskaitė taip, kaip nurodyta dokumentuose. Tai, kad į sąskaitas įtrauktos neįvykusios ūkinės operacijos, apelianto nuomone, yra tik prielaidos. R. J. už reklamos paslaugas neatsiskaitė mediena. Pasak apelianto, jeigu kiti asmenys darė nusikaltimus, tai nėra įrodymas ir pagrindas teigti, kad ir jis juos darė. Nurodo, kad jis, kaip E. Č. įmonės direktorius, buvo sudaręs reklamos pirkimo sandorius su klubu „( - )“ ir UAB „( - )“. Reklama buvo rodoma per ( - ) televiziją transliuotų laidų metu. Už reklamą R. J. mokėjo grynais pinigais, nes to prašė pats R. J.. Medieną R. J. pardavė kaip fiziniam asmeniui. Į buhalterinę apskaitą įtraukė visas finansines operacijas, kurios realiai ir buvo įvykusios. Medieną vežė kelis kartus, už ją R. J. taip ir liko iki šiol neatsiskaitęs. Dėl medienos vežimo buvo išrašytas kelionės dokumentas – važtaraštis, o PVM sąskaita – faktūra išrašyta vėliau, nes nebuvo įvykdytas visas sutartas užsakymas, nepristatyta visa mediena. Kadangi pagal kokybę netiko UAB „( - )“ pateikta mediena, sandoris neįvyko, šią medieną E. Č. įmonė susigrąžino ją parsivežant kiek vėliau, kadangi dėl medienos susigrąžinimo nebuvo jokios skubos. Be to, ji buvo parsivežta įmonei palankiu metu, tuo pačiu važiavimu bereikalingai nesiunčiant transporto ir patiriant kuo mažiau išlaidų. 2.5. Teigia, kad jam pareikštas kaltinimas grindžiamas ikiteisminio tyrimo metu pateiktomis specialisto išvadomis bei ikiteisminio tyrimo metu užfiksuotais R. J. parodymais. Atkreipia dėmesį į tai, kad ikiteisminio tyrimo metu pirmąją specialisto išvadą atliko kelios specialistės, iš kurių viena – J. D.. Ši specialistė dalyvavo ir bylos nagrinėjimo teisme metu bei girdėjo visų teisme apklaustų liudytojų bei kaltinamųjų duotus parodymus. Apklausiama teisme specialistė J. D. teismui paaiškino, kad specialisto išvadoje buvo remiamasi ikiteisminio tyrimo metu apklaustų asmenų parodymais. Atliekant specialisto išvadą specialistė atliko tam tikrą darbą, tačiau už visus skaičius nurodytus akte, ji atsakyti negali, kur skaičiavimus atliko ne ji. Pasiteiravus šios specialistės, ar keistųsi specialisto išvados įvertinus teisme gautus duomenis, t. y. įvertinus teisme apklaustų asmenų parodymus bei papildomai pateiktus jo dokumentus, kurie teismo buvo priimti ir prijungti prie bylos medžiagos – specialistė J. D. nurodė, kad išvados keistųsi. Po šios apklausos teismui buvo pateikti prašymai paskirti ir atlikti buhalterinę ekspertizę bei papildomą ar pakartotinę specialisto išvadą. Pažymi, kad atliekant specialisto tyrimą nebuvo įvertinti liudytojo Ž. P. bei kitų asmenų teisme duoti parodymai, taip pat jo papildomai pateikti dokumentai. Be to, pati specialistė nurodė, kad išvados keistųsi. Tačiau teismas neatsižvelgė į šiuos specialistės paaiškinimus ir pateiktus prašymus atmetė, taip palikdamas byloje iškilusias abejones. Nors teismas nuosprendžiu iš kaltinimo pašalino epizodą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, susijusį su medienos pirkimu iš D. D., tačiau mano, kad pakartotinės ar papildomos specialisto išvados būtų keitusios ne tik šio epizodo rezultatus. Ir nors apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis ir abejonėmis, surinkti įrodymai turi neginčytinai ir neabejotinai patvirtinti, kad kaltinamasis yra padaręs nusikalstamą veiką, o visos kylančios abejonės yra vertinamos kaltinamojo naudai, teismas visgi nesiėmė priemonių kylančioms abejonėms pašalinti. 2.6. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad 2006 m. gruodžio 11 d. 19.00 – 21.35 val. atliktoje įtariamojo R. J. apklausoje nedalyvavo gynėjas, nors jis turėjo sudaręs susitarimą su gynėju. Teigia, kad nepagrįstai buvo priimtas suimto įtariamojo R. J. atsisakymas savo gynėjo, atkreipdamas dėmesį į tai, kad toks suimto įtariamojo atsisakymas nuo gynėjo tyrėjui neprivalomas, nes tyrėjas privalo užtikrinti gynybą BPK 51 straipsnio 7 punkto ir 52 straipsnio 2 dalies pagrindais. 2.6.1. Teigia, kad pirmos instancijos teismo buvo prašyta įvertinti įtariamojo R. J. duotų parodymų ikiteisminio tyrimo metu patikimumą. Nurodo, kad R. J. teisės buvo grubiai pažeistos ir suvaržytos, nes R. J. gynėjas buvo būtinas, kadangi jis buvo suimtas, įtariamas sunkaus nusikaltimo padarymu. Pažymi, jog R. J. apklausa buvo atliekama neužtikrinus gynybos, juolab, kad apklausa buvo atliekama po darbo valandų 19.00 – 21.35 val., kas apelianto nuomone, kelia pagrįstų abejonių jo parodymų patikimumu. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad apklausiamas teisme R. J. nurodė apie jam darytą spaudimą ir poveikį, o tai šioje situacijoje – akivaizdus R. J. teisių pažeidimas labai gerai patvirtina šiuos duotus jo parodymus. 2.6.2. Taip pat teigia, jog teismas neatsižvelgė ir į kitas nurodytas aplinkybes, kad apklausiamas įtariamasis R. J. pas ikiteisminio tyrimo teisėją 2006 m. gruodžio 13 d. savo ranka įrašė pastabą, kad „su kitomis įmonėmis įvyko ūkinės operacijos iš tikrųjų ir visos įmonės su UAB „( - )“ ir klubu „( - )“ įmone pilnai atsiskaitė pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir kasos pajamų orderius, t. y. su likusiomis įmonėmis vyko realūs sandoriai ir jos realiai mokėjo už reklamos paslaugas. Dokumentų duomenys atitinka ūkinių finansinių operacijų turinį.“ Pažymi, kad šios apklausos metu nėra užfiksuota jokių duomenų apie E. Č. įmonę. Nurodo, kad sekanti įtariamojo R. J. apklausa pas ikiteisminio tyrimo teisėją, atlikta 2006 m. gruodžio 20 d., kelia pagrįstų abejonių jos patikimumu. 2006 m. gruodžio 20 d. apklaus pradėta 10.00 val., baigta – 12.00 val. Per šį laiką surašytas 21 lapas su „excel“ programa atliktomis lentelėmis, kas visgi yra neįtikėtina, kad per dviejų valandų laikotarpį surašytas toks kiekis lapų bei papasakota „excel“ lentelių forma. Apeliantas nurodo, kad įtariamasis R. J. apklausiamas teisme paneigė šiuos duotus ikiteisminio tyrimo metu parodymus ir nurodė apie darytą spaudimą, tačiau šios aplinkybės bylos tyrimo metu nesiaiškintos. 2.7. Apelianto nuomone, byloje kyla daug abejonių, jokių objektyvių duomenų, įrodymų, pagrindžiančių jo kaltę, byloje nėra. Priešingai, yra išimti DVD diskai su juose įrašyta reklama, kuri visgi buvo transliuota, tai patvirtina ir atlikta specialisto išvada. Teigia, kad abi pusės nurodo, jog sandoriai įvyko realiai, buvo teisėti, pajamos deklaruotos, todėl teismo daromos išvados yra nepagrįstos. Teigia, jog akivaizdu, kad teismas savaip interpretavo ir vertino bylos aplinkybes. Ir nors nuosprendyje nurodoma, kad jo kaltė įrodyta ir ikiteisminio tyrimo metu surinktais bei teisme ištirtais įrodymais, pažymi, jog jo kaltė grindžiama vien tik nuosprendyje teismo daromomis prielaidomis ir spėjimais, o ne objektyviais įrodymais. Apelianto nuomone, teismas pažeidė reikalavimą įrodymus vertinti visumoje, tiek kaltinančius, tiek teisinančius, dėl to, teismo išvados pripažinti jį kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo yra nepagrįstos jokiais objektyviais įrodymais.

533. Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė prašė apeliacinį skundą atmesti.

54Nuteistojo V. Č. apeliacinis skundas atmestinas

554. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs skundžiamame nuosprendyje pateiktą pirmosios instancijos teismo ištirtų įrodymų vertinimą, konstatuoja, jog, spręsdamas nuteistojo V. Č. kaltės klausimą, pirmosios instancijos teismas nešališkai ir išsamiai ištyrė visas teisingam bylos išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai motyvavo savo išvadas, aiškino ir taikė teisės normas, todėl pagrįstai pripažino, kad būdamas atsakingas už E. Č. individualios įmonės buhalterinės apskaitos organizavimą, tyčia organizavo apgaulingą šios įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, dėl to negalima iš dalies nustatyti šios įmonės veiklos, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio, apgaule E. Č. individualios įmonės naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės ir apgaule įgijo didelės vertės svetimą turtą – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo sukčiavimui vykdyti, taip padarė žalą Lietuvos Respublikos biudžetui. Tai, kad teismas įrodymus įvertino kitaip, negu tikėjosi nuteistasis, nereiškia, jog buvo padaryti esminiai baudžiamojo proceso pažeidimai ar netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas.

565. Apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl R. J. teisės į gynybą ikiteisminio tyrimo metu pažeidimo. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino, jog buvo grubiai pažeistos ir suvaržytos R. J. teisės, nebuvo užtikrinta jo teisė į gynybą, nes 2006 m. gruodžio 11 d. 19.00 – 21.35 val. atliktoje įtariamojo R. J. apklausoje nedalyvavo gynėjas, nors jis turėjo sudaręs susitarimą su gynėju, buvo suimtas bei įtariamas sunkaus nusikaltimo padarymu. Taip pat pažymi, jog minėta apklausa atlikta po darbo valandų. Atkreipia dėmesį į 2006 m. gruodžio 13 d. apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją protokole įrašytą R. J. pastabą bei tai, jog šios apklausos metu nėra užfiksuota jokių duomenų apie E. Č. įmonę. Taip pat atkreipia dėmesį į 2006 m. gruodžio 20 d. apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją protokolo turinį, jog per dvejų valandų apklausos laiką neįtikėtina, kad galima surašyti 21 lapą apklausos protokolo ir užpildyti „excel“ programoje lenteles.

575.1. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalį, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 3 dalies c punktą, Baudžiamojo proceso kodekso 10 straipsnio 1 dalį kiekvienam įtariamajam (kaltinamajam, nuteistajam) garantuojama teisė į gynybą. Teismas, kaip ir prokuroras, ikiteisminio tyrimo pareigūnas, privalo užtikrinti galimybę įtariamajam, kaltinamajam ir nuteistajam įstatymų nustatytomis priemonėmis ir būdais gintis nuo įtarimų bei kaltinimų ir imtis reikiamų priemonių užtikrinti jų asmeninių ir turtinių teisių apsaugą. Įtariamasis (kaltinamasis, nuteistasis), be kitų teisių, turi teisę turėti gynėją. Kiekvienas nusikalstamos veikos padarymu įtariamas ar kaltinamas asmuo turi teisę gintis pats arba per pasirinktą gynėją, o neturėdamas pakankamai lėšų gynėjui atsilyginti, turi teisę nemokamai gauti teisinę pagalbą įstatymo, reglamentuojančio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, nustatyta tvarka (kasacinė nutartis 2K-7-386-746/2015). Sukonkretinant šias konstitucinės teisės į gynybą nuostatas ir nustatant jų įgyvendinimo garantijas, baudžiamojo proceso įstatyme taip pat yra nustatyta gynėjo kvietimo, paskyrimo ir atsisakymo nuo jo tvarka (BPK 50 – 52 straipsniai). BPK 51 straipsnyje nurodyti atvejai, kai įtariamajam (kaltinamajam) besąlygiškai turi būti užtikrinama kvalifikuota gynėjo pagalba. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą įtariamasis ar kaltinamasis turi konstitucinę pasirinkimo laisvę gintis pats ar padedant gynėjui – advokatui. Pasinaudodamas šia laisve, įtariamasis ar kaltinamasis turi teisę bet kuriuo proceso metu, bet kuriame bylos nagrinėjimo etape atsisakyti gynėjo paslaugų (BPK 52 straipsnio 1 dalis).

585.1.1. Iš bylos duomenų matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu R. J. buvo sudaręs susitarimą su advokatu H. O.. Advokatas H. O. dalyvavo įtariamojo R. J. apklausoje 2006 m. gruodžio 11 d. nuo 13.40 val. iki 16.45 val., o nuo 19.00 val. vyksiančioje įtariamojo R. J. papildomoje apklausoje gynėjas nedalyvavo. Tačiau kaip matyti iš 2006 m. gruodžio 11 d. teisės turėti gynėją išaiškinimo protokolo, S. J. buvo tinkamai informuotas apie teisę turėti gynėją 2006 m. gruodžio 11 d. papildomos apklausos, kuri buvo atliekama nuo 19.00 val. iki 21.35 val., ir jis pareiškė, jog papildomos apklausos metu gynėjas jam nereikalingas (29 t. b. l. 86, 87). Taip pat R. J. išaiškinta teisė, kad atsisakymas gynėjo neatima iš jo teisės vėliau bet kuriuo proceso metu turėti gynėją. Taigi šiuo atveju teigti, kad buvo pažeistos R. J. teisės į gynybą, teisėjų kolegija neturi pagrindo. Be to, vėlesnėse apklausose, taip pat apklausose pas ikiteisminio tyrimo teisėją, gynėjas dalyvavo. Nors apeliaciniame skunde teigiama, kad gynėjo dalyvavimas apklausos metu buvo būtinas, nes R. J. buvo suimtas, jam įtarimai pareikšti dėl sunkaus nusikaltimo padarymo, tačiau teisėjų kolegija negali sutikti su tokiu nuteistojo V. Č. teiginiu. Pagal BPK 52 straipsnio 1 dalį įtariamasis turi konstitucinę pasirinkimo laisvę gintis pačiam ar padedant advokatui – gynėjui. Pasinaudodamas šia laisve įtariamasis turi teisę bet kuriuo proceso metu atsisakyti gynėjo paslaugų. Atsisakymas gynėjo turi būti savanoriškas ir leidžiamas tik paties įtariamojo iniciatyva. Atsisakymas gynėjo laikytinas savanorišku tada, kai ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras užtikrino gynėjui realią galimybę dalyvauti procese, įtariamajam pareiškiant atsisakymą. BPK 52 straipsnio 2 dalyje inter alia numatyta, jog ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui neprivalomas asmens, kaltinamo sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymu, kai dėl bylos sudėtingumo ar didelės apimties arba kitais atvejais kyla abejonių dėl šio asmens galimybės pasinaudoti teise į gynybą, pareikštas atsisakymas nuo gynėjo. Tačiau šiuo atveju akivaizdu, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas atsižvelgęs į įtariamojo raštu išreikštą poziciją, jog papildomos apklausos metu gynėjas jam nereikalingas, bei pasiūlius įtariamajam duoti parodymus apie įtarimo esmę, įtariamasis sutiko ir atsižvelgęs į tai, kad atsisakymas gynėjo neatima iš įtariamojo teisės vėliau bet kuriuo proceso metu vėl turėti gynėją, ir kaip matyti iš bylos duomenų įtariamasis R. J. šia teise pasinaudojo, atliko įtariamojo apklausą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad R. J. teisės į gynybą apeliaciniame skunde keliamu aspektu nebuvo pažeistos. Taip pat nebuvo pažeistos R. J. teisės ir dėl to, jog 2006 m. gruodžio 11 d. jo papildoma apklausa buvo atliekama nuo 19.00 val. iki 21.35 val., kadangi laikas, kada turi būti atliekamos įtariamojo apklausos, įstatyme nėra reglamentuotas.

595.1.2. Teisėjų kolegija neturi jokio pagrindo abejoti R. J. 2006 m. gruodžio 20 d. duotais parodymais ikiteisminio tyrimo teisėjui ar abejoti teismo posėdžio protokolo turiniu. Kaip matyti iš bylos duomenų, įtariamojo R. J. apklausa pas ikiteisminio tyrimo teisėją atlikta dalyvaujant įtariamajam ir jo pasirinktam gynėjui. Įtariamasis R. J. apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją protokolą asmeniškai pasirašė, patvirtindamas jo turinio teisingumą ir nei jis pats, nei jo gynėjas pareiškimų, pastabų nei dėl apklausos procedūros, nei dėl protokolo turinio nepareiškė (29 t., b. l. 110–130). Apelianto nurodomos aplinkybės, kad apklausiamas teisme R. J. nurodė apie jam darytą spaudimą ir poveikį, yra nepagrįsta objektyviais bylos duomenimis (byloje nėra skundų dėl neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų) ir prieštarauja bylos medžiagai. Iš jos, kaip jau aptarta aukščiau, matyti, kad visos įtariamojo apklausos, išskyrus 2006 m. gruodžio 11 d. papildomą apklausą, kuri buvo atliekama nuo 19.00 val. iki 21.35 val., kaip pats R. J. raštu pareiškė, jog papildomos apklausos metu gynėjas jam nereikalingas, vyko jo pasirinkto advokato akivaizdoje, visi apklausos protokolai pasirašyti tiek paties įtariamojo, tiek jo gynėjo, patvirtinant tokių apklausų metu duotų parodymų teisingumą.

605.2. Tai, kad R. J. apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją 2006 m. gruodžio 13 d. protokole nėra užfiksuota jokių duomenų apie E. Č. įmonę, nepaneigia 2006 m. gruodžio 20 d. pas ikiteisminio tyrimo teisėją R. J. duotų parodymų dėl E. Č. įmonės. Juo labiau, jog šias aplinkybes, kad iš E. Č. įmonės jis gaudavo medieną, direktorius V. Č. apie formulę žinojo, jog vietoje 18 % PVM ir 6 % nuo sumos V. Č. jam tiekdavo medieną, iš V. Č. yra gavęs medienos už 20 000 Lt, dokumentus pasirašydavo V. Č., R. J. patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (29 t., b. l. 191–201) bei akistatos su V. Č. metu (29 t., b. l. 173–174). Be to, R. J. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai atitinka ikiteisminio tyrimo metu užfiksuoto 2006-03-01 13.55 val. R. J. pokalbio telefonu su V. Č. turinį, liudytojų A. A., D. D. parodymus, specialisto išvadą bei ją atitinkantys specialistės J. D. parodymai, kurie ypač išsamiai išanalizuoti ir aptarti pirmosios instancijos teismo nuosprendyje.

616. Apeliantas nesutinka su teismo pateiktu byloje apkaustų liudytojų, taip pat ir R. J., parodymų vertinimu, kelia klausimą dėl jų duotų parodymų patikimumo.

626.1. Šiuo aspektu pažymima, kad pagal teismų praktiką asmenų (kaltinamojo, nukentėjusiojo, liudytojo) parodymai pripažįstami įrodymais tuo atveju, kai jie gauti nepažeidžiant įstatyme nustatytos tvarkos ir yra duoti pirmosios ar apeliacinės instancijos teismo posėdyje arba ikiteisminio tyrimo teisėjui. Kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo pirmiau duoti parodymai ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui nėra savarankiškas įrodymų šaltinis, tačiau šiais duomenimis galima patikrinti kitus byloje surinktus įrodymus, be to, jie padeda formuoti teismo vidinį įsitikinimą (kasacinės nutartys Nr. 2K-592/2010, 2K-461/2011, 2K-545/2012, 2K-245-693/2016). Išvada dėl asmenų (kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų) parodymų patikimumo daroma įvertinus jų gavimo šaltinį, gavimo būdą (ar jie duoti gera valia, be pašalinės įtakos sugebant būti pakankamai objektyviems dėl nagrinėjamos bylos aplinkybių), parodymų nuoseklumą, detalumą, išsamumą, logiškumą ir sulyginus juos su kitais byloje esančiais įrodymais gautais iš skirtingų šaltinių (kasacinė praktika 2K-440/2010, 2K-309/2011 ir kitos bylos). Kasacinės instancijos teismo nutartyse yra ne kartą pasisakyta, kad asmenų, kurie toje pačioje byloje yra buvę įtariamieji, parodymai turėtų būti vertinami pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles, tačiau tokių asmenų parodymų savarankiškumo ir objektyvumo vertinimui turi būti skiriamas didesnis dėmesys, nei vertinant kitų liudytojų parodymus, ir tokie parodymai pripažintini įrodymais tik tada, kai jie tiesiogiai ar netiesiogiai patvirtinami kita bylos medžiaga (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-177/2008, 2K-276-976/2015).

636.2. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo konstatuoti, kad nagrinėjamoje byloje asmenų (kaltinamojo, liudytojų), tarp jų ir R. J. parodymai, buvo gauti neleistinais būdais, ar kad nebuvo laikomasi teismų praktikoje suformuluotų asmenų parodymų vertinimo taisyklių. Teisiamojo posėdžio protokolo ir skundžiamo apkaltinamojo nuosprendžio aprašomosios dalies turinys patvirtina, kad pirmosios instancijos teisme buvo išsamiai apklaustas tiek pats V. Č., tiek ir R. J., kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui. Nors R. J. apklausiamas teisme parodymus pakeitė, tačiau pirmosios instancijos teismas gretino jo parodymus tarpusavyje ir su kitais bylos įrodymais, šalino parodymuose nustatytus prieštaravimus ir skundžiamame nuosprendyje pateikė išsamius šio asmens parodymų vertinimo motyvus. Teisme taip pat apklausta liudytoja A. A., kuri patvirtino savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ir parodė, kad R. J. jai nurodė, kad iš jo nurodytų asmenų reikia paimti 6 procentus nuo dokumentuose nurodytos sumos, plius PVM. Liudytoja D. D., kuri dirbo E. Č. IĮ buhaltere ir parodė, kad E. Č. įmonė pirko reklamą iš įmonių „( - )“ ir „( - )“, dėl jai pateiktų dokumentų buvo įsitikinusi, kad išlaidos patirtos reklamai įsigyti, jog visus dokumentus jai pateikdavo V. Č., o ji tvarkė šiuos dokumentus. Kaip jau ir buvo minėta, teismas ištyrė kaltinamojo V. Č. ir liudytojų parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, juos gretino tarpusavyje ir su kitais byloje surinktais rašytiniais įrodymais. Pažymima, jog V. Č., taip pat ir jį ginanti advokatė, dalyvavo asmenų apklausose, girdėjo jų teisme duodamus parodymus, buvo supažindinti su ikiteisminio tyrimo metu duotais asmenų parodymais, turėjo teisę teisme užduoti apklausiamiems asmenims klausimus, aiškintis aplinkybes ir jas tikslinti, ir kaip matyti iš teisiamojo posėdžio protokolų, tokia teise V. Č. bei jį ginanti advokatė, aktyviai naudojosi. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio aprašomojoje dalyje yra nuosekliai ir išsamiai išdėstyti kaltinamojo V. Č. ir liudytojų, taip pat ir R. J., bylos proceso metu duoti parodymai, visi jie yra teismo įvertinti tiek atskirai, tiek kitų byloje surinktų ir teisme ištirtų bei patikrintų įrodymų kontekste. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija aplinkybių, kurios leistų konstatuoti, kad šioje byloje asmenų parodymai gauti neteisėtais būdais, nenustatė. Dėl įtariamojo R. J. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, gavimo būdo teisėjų kolegija pasisakė, atsakydama į apelianto argumentus dėl R. J. teisės į gynybą ikiteisminio tyrimo metu pažeidimo, todėl dar kartą dėl analogiškų apelianto teiginių nepasisako.

647. Teisėjų kolegija įvertinusi byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus neturi pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais, kad R. J. nurodytos formulės „6 % + PVM“ V. Č. nežinojo, dokumentų neklastojo, nesukčiavo, už reklamos paslaugas su R. J. atsiskaitė kaip nurodyta dokumentuose.

657.1. Kaip jau buvo aptarta anksčiau, ikiteisminio tyrimo teisėjo apklaustas R. J., kurio atžvilgiu byla nutraukta suėjus senačiai, parodė, jog pagal jo sugalvotą formulę „6 % + PVM“ jis teikė reklamos paslaugas ir E. Č. įmonei. V. Č. apie formulę žinojo. Formulė buvo taikoma, tačiau vietoje 18 % PVM ir 6 % nuo sumos V. Č. jam tiekdavo medieną. Iš V. Č. yra gavęs medienos už 20 000 Lt. Šiuos savo parodymus R. J. patvirtino ir parodymų patikrinimo vietoje metu, akistatos su V. Č. metu. R. J. parodymus patvirtina ir ikiteisminio tyrimo metu užfiksuoto 2006-03-01 13.55 val. R. J. pokalbio telefonu su V. Č. turinys bei teismo atlikta buhalteriniuose dokumentuose užfiksuotų reklamos kiekių, įkainių analizė, su kuria, teisėjų kolegija visiškai sutinka. Taip pat V. Č. kaltę dėl kvalifikuoto sukčiavimo ir dokumentų suklastojimo įrodo liudytojos D. D. parodymai, specialisto išvada, specialistės J. D. paaiškinimai, kurių turinys išsamiai išdėstytas pirmosios instancijos teismo nuosprendyje ir teisėjų kolegija jų nebekartoja.

668. Aptartų duomenų visuma, teisėjų kolegijos vertinimu, patvirtina pirmosios instancijos teismo padarytą išvadą, jog V. Č., sutaręs su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, kad klubo „( - )“ įmonė, o nuo 2006-02-07 ir UAB „( - )“ E. Č. individualiai įmonei teiks reklamos paslaugas, už kurių suteikimą asmuo, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, pateiks jau užpildytas klubo „( - )“ įmonės, o nuo 2006-02-07 ir UAB „( - )“ vardu PVM sąskaitas faktūras, atliktų darbų priėmimo aktus, kasos pajamų orderių kvitus, tačiau juose bus įtvirtintos žinomai melagingos žinios apie įvykusias ūkines finansines operacijas dėl reklaminės bėgančios eilutės transliacijos, nes E. Č. individuali įmonė už suteiktas paslaugas mokės ne visą PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą pinigų sumą, o pagal išankstinį susitarimą už PVM sąskaitoje faktūroje išskirtą 18 % PVM ir 6 % PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos pinigų sumos be PVM sumą teiks mediena, tokiu būdu V. Č. laikotarpiu nuo 2005-08-29 iki 2006-06-27, veikdamas vieninga, neapibrėžta tyčia, kartu su asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, ir jam padedant, savo kaip E. Č. individualios įmonės direktoriaus parašu patvirtindamas asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, paruoštus ir jam pateiktus klubo „( - )“ įmonės, o nuo 2006-02-07 ir UAB „( - )“ dokumentus, žinodamas, kad juose įtvirtintos žinomai melagingos žinios apie reklamos transliavimo paslaugos ir pinigų sumokėjimo ūkinės operacijos rezultatą, tokiu būdu suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo sukčiavimui vykdyti, pateikdamas E. Č. individualios įmonės buhalterinę apskaitą tvarkančiai buhalterei D. D., kuri apie V. Č. ir asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, bendrą nusikalstamą sumanymą nežinojo, įtraukti į įmonės buhalterinę apskaitą ir PVM deklaracijas ir tokiu būdu V. Č. apgaule, padedamas asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta suėjus senaties terminui, pasinaudodamas suklastotais dokumentais, E. Č. individualios įmonės naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės – 2005 metais 19 240,00 Lt (5 572,29 Eur) mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 15 % pelno mokesčio ir 13 028,00 Lt (3 773,17 Eur) PVM, 2006 metais mokėtino į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 17 474,00 Lt (5 060,82 Eur) PVM ir apgaule įgijo didelės vertės svetimą turtą – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas – 30 502,00 Lt (8 833,99 Eur) mokėtiną PVM ir 19 240,00 Lt (5 572,29 Eur) pelno mokesčio, viso bendrai 49 742,00 Lt (14 406,28 Eur).

679. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu taip pat nustatyta, kad V. Č., laikotarpiu nuo 2005-08-29 iki 2006-11-13 tyčia organizavo apgaulingą teisės aktų reikalaujamą E. Č. individualios įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti E. Č. individualios įmonės veiklos, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio už 2005–2006 metus.

689.1. Aptariamu atveju nusikalstamai apgaulingos apskaitos faktas ir tokios apskaitos padariniai nustatyti atsižvelgus į V. Č. kaip individualios įmonės direktoriaus atsakomybę ir įvertinus liudytojų parodymus, 2007-07-09 specialisto išvadą Nr. ( - ), 2007-10-18 specialisto išvadą Nr. ( - ), specialistės J. D. teisme duotus paaiškinimus. Remiantis nagrinėjamoje byloje nustatytais faktais, kad V. Č. pateikė buhalterei D. D. klubo „( - ) “ įmonės ir UAB „( - ) “ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderių kvitus su žinomai neteisingais duomenimis apie mokėjimus už reklamą, kad ji įtrauktų juos į E. Č. IĮ apskaitą, deklaracijas bei 2006-05-31 nesurašė pirminių apskaitos dokumentų – PVM sąskaitos faktūros 1,67 m3 beržo lentų pardavimui UAB „( - ) “ įforminti, į apskaitą neįtraukė pardavimo operacijų – pajamų – už 1,67 m3 beržo lentų pardavimą UAB „( - ) “, nustatyta, kad V. Č., būdamas E. Č. individualios įmonės direktorius, pažeidė Lietuvos Respublikos 2001-11-06 buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 straipsnio 1 ir 4 dalis (2003-12-18 įstatymo Nr. IX-1914 redakcija), kuriose numatyta, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, jog apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, 6 straipsnio 2 dalį – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 13 straipsnio 1 dalies 5 punktą, kadangi ūkinės operacijos turinys pinigine išraiška neatitinka tikrovės, 13 straipsnio 3 dalį (2003 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1668 redakcija), įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus. V. Č. pateikė buhalterei D. D. klubo „( - ) “ įmonės ir UAB „( - ) “ vardu išrašytas PVM sąskaitas faktūras, kasos pajamų orderių kvitus su žinomai neteisingais duomenimis apie mokėjimus už reklamą, kad ji įtrauktų juos į E. Č. IĮ apskaitą, deklaracijas. Taip pat byloje surinktais duomenimis nustatyta, kad V. Č. 2006-05-31 nesurašė pirminių apskaitos dokumentų – PVM sąskaitos faktūros 1,67 m3 beržo lentų pardavimui UAB „( - ) “ įforminti, į apskaitą neįtraukė pardavimo operacijų – pajamų – už 1,67 m3 beržo lentų pardavimą UAB „( - ) “. Taigi akivaizdu, kad dėl šių V. Č. tyčinių veiksmų iš dalies negalima nustatyti E. Č. individualios įmonės veiklos, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio už 2005–2006 metus. Nesutikti su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo.

6910. Apeliaciniame skunde teigiama, kad nuteistasis medieną R. J. pardavė kaip fiziniam asmeniui. Medieną vežė kelis kartus, už ją R. J. taip ir liko iki šiol neatsiskaitęs. Dėl medienos vežimo buvo išrašytas kelionės dokumentas – važtaraštis, o PVM sąskaita – faktūra išrašyta vėliau, nes nebuvo įvykdytas visas sutartas užsakymas, nepristatyta visa mediena. Taip pat skunde teigiama, kad UAB „( - )“ pateikta mediena netiko, sandoris neįvyko, šią medieną E. Č. įmonė susigrąžino ją parsivežant kiek vėliau. Šios nuteistojo nurodytos aplinkybės buvo įvertintos ir gana išsamiai aptartos skundžiamame nuosprendyje, todėl teisėjų kolegija pritardama pirmosios instancijos teismo motyvacijai bei nuosprendyje padarytoms išvadoms dėl V. Č. kaltės minėtuose epizoduose, jų nekartoja.

7011. Apeliaciniame sunde atkreipiamas dėmesys į teisme apklaustos specialistės J. D. parodymus. Teigia, kad teismo posėdžio metu specialistė nurodė, kad įvertinus teisme apklaustų asmenų parodymus bei papildomai pateiktus duomenis, keistųsi specialisto išvados.

7111.1. Teisme apklausta specialistė J. D. paaiškino, kad jei D. D. patvirtintų, jog ji medieną pardavė, tai 2015-12-19 akte Nr. ( - ) nurodyti duomenys yra teisingi, tokiu atveju ši išvada keistųsi. Taigi teismas įvertinęs teisme duotus D. D., Ž. P. parodymus, paties V. Č. nurodytas aplinkybes dėl šio epizodo, specialisto išvadą, specialistės J. D. paaiškinimus, nustatė, kad neįrodyta, jog 2015-12-19 akte Nr. ( - )yra klaidingai nurodytas medienos tiekėjas, t. y. kad medieną pardavė ne D. D. ir laikė, jog ši kaltinimo dalis nepasitvirtino. Todėl nuteistojo apeliacinio skundo teiginiai susiję su medienos pirkimu iš D. D., plačiau neanalizuojami.

7211.2. Specialistė J. D. teisme taip pat paaiškino, kad jei R. J. teisme, dalyvaujant visiems proceso dalyviams duotų kažkokius kitokius parodymus, jos nuomone, išvada keistųsi. Tačiau dėl R. J. teisme duotų parodymų, nuosprendyje ir šioje nutartyje gana išsamiai pasisakyta, t. y. motyvuotai konstatuota kodėl teisme duoti R. J. parodymai atmesti ir sprendžiant V. Č. kaltės klausimą remtasi R. J. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais.

7311.3. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad priešingai nei teigiama nuteistojo apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas tinkamai, įstatymų nustatyta tvarka ištyrė ir įvertino byloje surinktus įrodymus ir nei BPK 20 straipsnio, nei kitų įstatymų nuostatų nepažeidė ir pagrįstai V. Č. kaltę grindė nuosprendyje nurodytais įrodymais, tarp jų ir R. J. parodymais.

7412. Nuteistasis V. Č. taip pat nesutinka su civiliniu ieškiniu.

7512.1. Šioje baudžiamojoje byloje Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pareiškė V. Č. civilinį ieškinį, kuriame nurodė, kad V. Č. padarė 49 742 Lt (14 406,28 Eur) žalą valstybės biudžetui.

7612.2. BPK 109 straipsnis reglamentuoja, kad asmuo, juridinis asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Teismas jį nagrinėja kartu su baudžiamąja byla. Pagal BPK 115 straipsnio 1 dalį, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta. Taigi, civilinis ieškinys visiškai ar iš dalies patenkinamas tik priimant teismo apkaltinamąjį nuosprendį ir tik kai: 1) fiziniam ar juridiniam asmeniui padaryta žala; 2) kaltinamojo veika turi nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių; 3) tarp nusikalstamos veikos ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys.

7712.3. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs byloje pareikštą V. Č. civilinį ieškinį, jį tenkino iš dalies, motyvuodamas tuo, kad 14 4006,28 Eur turtinė žala padaryta V. Č. nusikalstamais veiksmais, tačiau įvertinęs, kad 2007-04-13 sąskaita faktūra V. Č. įformino 68 m3 medienos R. J. pardavimą už 41 484 Lt, įskaitant 6 328 Lt PVM, kurį E. Č. IĮ sumokėjo, ir kad byloje nėra įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti, kad V. Č. vis dar turi sumokėti civilinio ieškovo nurodytą 3 050 Lt (883,34 Eur) PVM už R. J. parduotą medieną, priteistiną žalą sumažino 3 050 Lt (883,34 Eur).

7812.4. Kadangi byloje pasitvirtino, kad V. Č. nusikalstamais veiksmais buvo padaryta 13 522,94 Eur žala valstybės biudžetui, todėl pagrįstai iš nuteistojo V. Č. Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai priteista 13 522,94 Eur turtinės žalos atlyginimui. Apibendrinant aukščiau išdėstytas nuostatas darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas civilinio ieškinio klausimą išsprendė teisingai, nepažeisdamas BPK normų, reglamentuojančių civilinio ieškinio nagrinėjimo, jo išsprendimo tvarką, todėl nuteistojo V. Č. apeliacinio skundo argumentai dėl civilinio ieškinio atmestini.

79Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

80atmesti nuteistojo V. Č. apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. V. Č. nutraukta baudžiamoji byla pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 4. V. Č. nutraukta baudžiamoji byla pagal BK 300 straipsnio 3 dalį, suėjus... 5. V. Č. pripažintas kaltu pagal BK 182 straipsnio 2 dalį ir nuteistas trejų... 6. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, 65 straipsniu, bausmė... 7. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi (2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr.... 8. Į bausmės laiką įskaitytas laikino sulaikymo laikas nuo 2006-12-20 iki... 9. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinis ieškinys... 10. Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinis ieškinys... 11. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 12. 1. V. Č. nuteistas už tai, kad būdamas E. Č. individualios įmonės, kodas... 13. 2005-08-29 atliktų darbų priėmimo aktą, 2005-08-29 PVM sąskaitą-faktūrą... 14. 2005-09-27 atliktų darbų priėmimo aktą, 2005-09-27 PVM sąskaitą-faktūrą... 15. 2005-10-28 atliktų darbų priėmimo aktą, 2005-10-28 PVM sąskaitą-faktūrą... 16. 2005-11-28 atliktų darbų priėmimo aktą, 2005-11-28 PVM sąskaitą-faktūrą... 17. 2006-01-30 atliktų darbų priėmimo aktą, 2006-01-30 PVM sąskaitą-faktūrą... 18. 2006-03-27 atliktų darbų priėmimo aktą, 2006-03-27 PVM sąskaitą-faktūrą... 19. 2006-04-28 atliktų darbų priėmimo aktą, 2006-04-28 PVM sąskaitą-faktūrą... 20. 2006-05-29 atliktų darbų priėmimo aktą, 2006-05-29 PVM sąskaitą-faktūrą... 21. 2006-06-27 atliktų darbų priėmimo aktą, 2006-06-27 PVM sąskaitą-faktūrą... 22. tokiu būdu V. Č. apgaule, padedamas asmens, kurio atžvilgiu baudžiamoji... 23. 1.1. Be to, V. Č., būdamas E. Č. individualios įmonės, kodas ( - ),... 24. PVM sąskaitas faktūras:... 25. 2005-08-29 serija ( - ) bendrai sumai 23 364,00 Lt (6 766,68 Eur),... 26. 2005-09-27 serija ( - ) bendrai sumai 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur),... 27. 2005-10-28 serija ( - ) bendrai sumai 25 960,00 Lt (7 518,53 Eur),... 28. 2005-11-28 serija ( - ) bendrai sumai 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur),... 29. 2006-01-30 serija ( - ) bendrai sumai 12 331,00 Lt (3 571,30 Eur),... 30. 2006-03-27 serija ( - ) bendrai sumai 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur),... 31. 2006-04-28 serija ( - ) bendrai sumai 23 364,00 Lt (6 766,68 Eur),... 32. 2006-05-29 serija ( - ) bendrai sumai 23 364,00 Lt (6 766,68 Eur),... 33. 2006-06-27 serija ( - ) bendrai sumai 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur),... 34. Kasos pajamų orderius:... 35. 2005-09-01 serija ( - ) dėl 9 900,00 Lt (2 867,24 Eur) sumokėjimo,... 36. 2005-09-02 serija ( - ) dėl 13 464,00 Lt (3 899,44 Eur) sumokėjimo,... 37. 2005-10-03 serija ( - ) dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) sumokėjimo,... 38. 2005-10-04 serija ( - ) dėl 10 768,00 Lt (3 118,63 Eur) sumokėjimo,... 39. 2005-10-31 serija ( - ) dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) sumokėjimo,... 40. 2005-11-08 serija ( - ) dėl 15 960,00 Lt (4 622,33 Eur) sumokėjimo,... 41. 2005-11-29 serija ( - ) dėl 10 768,00 Lt (3 118,63 Eur) sumokėjimo,... 42. 2005-11-30 serija ( - ) dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) sumokėjimo,... 43. 2006-02-07 serija ( - ) dėl 12 331,00 Lt (3 571,30 Eur) sumokėjimo,... 44. 2006-03-28 serija ( - ) dėl 10 768,00 Lt (3 118,63 Eur) sumokėjimo,... 45. 2006-04-10 serija ( - ) dėl 10 000,00 Lt (2 896,20 Eur) sumokėjimo,... 46. 2006-05-02 serija ( - ) dėl 23 364,00 Lt (6 766,68 Eur) sumokėjimo,... 47. 2006-05-29 serija ( - ) dėl 23 364,00 Lt (6 766,68 Eur) sumokėjimo,... 48. 2006-06-27 serija ( - ) dėl 20 768,00 Lt (6 014,83 Eur) sumokėjimo,... 49. žinodamas, kad šiais dokumentais įformintų ūkinių operacijų apie... 50. pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m.... 51. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 m. lapkričio 6 d.... 52. tokiu būdu V. Č., laikotarpiu nuo 2005-08-29 iki 2006-11-13 Šiaulių mieste... 53. 3. Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja prašė apeliacinį skundą... 54. Nuteistojo V. Č. apeliacinis skundas atmestinas... 55. 4. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs skundžiamame nuosprendyje... 56. 5. Apeliaciniame skunde keliamas klausimas dėl R. J. teisės į gynybą... 57. 5.1. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 6 dalį, Žmogaus... 58. 5.1.1. Iš bylos duomenų matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu R. J. buvo... 59. 5.1.2. Teisėjų kolegija neturi jokio pagrindo abejoti R. J. 2006 m. gruodžio... 60. 5.2. Tai, kad R. J. apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją 2006 m.... 61. 6. Apeliantas nesutinka su teismo pateiktu byloje apkaustų liudytojų, taip... 62. 6.1. Šiuo aspektu pažymima, kad pagal teismų praktiką asmenų (kaltinamojo,... 63. 6.2. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neturi pagrindo... 64. 7. Teisėjų kolegija įvertinusi byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje... 65. 7.1. Kaip jau buvo aptarta anksčiau, ikiteisminio tyrimo teisėjo apklaustas... 66. 8. Aptartų duomenų visuma, teisėjų kolegijos vertinimu, patvirtina... 67. 9. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu taip pat nustatyta, kad V. Č.,... 68. 9.1. Aptariamu atveju nusikalstamai apgaulingos apskaitos faktas ir tokios... 69. 10. Apeliaciniame skunde teigiama, kad nuteistasis medieną R. J. pardavė kaip... 70. 11. Apeliaciniame sunde atkreipiamas dėmesys į teisme apklaustos... 71. 11.1. Teisme apklausta specialistė J. D. paaiškino, kad jei D. D.... 72. 11.2. Specialistė J. D. teisme taip pat paaiškino, kad jei R. J. teisme,... 73. 11.3. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 74. 12. Nuteistasis V. Č. taip pat nesutinka su civiliniu ieškiniu.... 75. 12.1. Šioje baudžiamojoje byloje Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių... 76. 12.2. BPK 109 straipsnis reglamentuoja, kad asmuo, juridinis asmuo, dėl... 77. 12.3. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs byloje pareikštą V. Č.... 78. 12.4. Kadangi byloje pasitvirtino, kad V. Č. nusikalstamais veiksmais buvo... 79. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 80. atmesti nuteistojo V. Č. apeliacinį skundą....