Byla e2A-706-881/2020
Dėl autorių turtinių ir neturtinių teisių pažeidimo, nuostolių atlyginimo ir įpareigojimo nutraukti konkursą

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno, Vilijos Mikuckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Antano Rudzinsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Performa“, V. S. ir D. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Performa“, V. S. ir D. D. ieškinį atsakovėms Lietuvos architektų sąjungai ir uždarajai akcinei bendrovei „PPI Group“ dėl autorių turtinių ir neturtinių teisių pažeidimo, nuostolių atlyginimo ir įpareigojimo nutraukti konkursą.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovai UAB „Performa“, V. S. ir D. D. ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydami: 1) pripažinti, kad atsakovės UAB „PPI Group“ ir Lietuvos architektų sąjunga, organizuodamos ir vykdydamos kviestinį konkursą „Daugiabučių pastatų kompleksas ( - ), Vilniaus mieste“, įtraukdamos į šio konkurso sąlygas kaip priedą Nr. 15 ieškovų autorinį kūrinį „Gyvenamojo – komercinio komplekso ( - ), Vilniaus mieste „Projektiniai pasiūlymai 2015 m.“, pažeidė ieškovų turtines ir neturtines teises; 2) priteisti ieškovams solidariai iš atsakovių 18 000 Eur turtinę kompensaciją; 3) priteisti ieškovams V. S., D. D. solidariai iš atsakovių 10 000 Eur neturtinę kompensaciją; 4) įpareigoti atsakoves savo lėšomis per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos paskelbti teismo sprendimo motyvuojamąją ir rezoliucinę dalis dienraštyje „Verslo žinios“ ir „15 min.“; 5) įpareigoti atsakovę Lietuvos architektų sąjungą nutraukti konkursą. Bylos nagrinėjimo metu pastarojo ieškinio reikalavimo atsisakė.

82.

9Nurodė, kad ieškovę UAB „Performa“ ir atsakovę UAB „PPI Group“ siejo ikisutartiniai santykiai, t. y. atsakovė UAB „PPI Group“, tęsdama daugiabučių pastatų komplekso, esančio Vilniaus mieste, ( - ), vystymą, vedė derybas su ieškove UAB „Performa“ dėl tolesnių darbų. 2017 m. kovo 15 d. ieškovė UAB „Performa“ pateikė atsakovei UAB „PPI Group“ komercinį pasiūlymą. Atsakovei pateiktas komercinis pasiūlymas tiko ir vyko derybos dėl sutarties sudarymo. Šias aplinkybes patvirtino tarp šalių vykęs susirašinėjimas, kuris tęsėsi iki pat 2018 m. rugpjūčio mėn. Tačiau atsakovė, pažeisdama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.163 straipsnio nuostatas, kreipėsi į Lietuvos architektų sąjungą dėl kviestinio konkurso organizavimo. 2018 m. rugpjūčio 28 d. ieškovė UAB „Performa“ gavo kvietimą dalyvauti kviestiniame konkurse. 2018 m. rugpjūčio 31 d. atsakovės patvirtino Daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso ( - ), Vilniaus mieste projekto kviestinio konkurso sąlygas, kurios papildytos 2018 m. rugsėjo 5 d. 15 priedu „Gyvenamojo – komercinio komplekso ( - ), Vilniaus mieste „Projektiniai pasiūlymai 2015 m.“ (toliau – ir Projektiniai pasiūlymai). Konkurso sąlygų priedas Nr. 15 yra autorių teisių objektas, kuris priklauso ieškovams. Ieškovams nėra žinoma, iš kur atsakovės gavo projektinių pasiūlymų kopiją, kuri Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – ATGTĮ) 2 straipsnio 34 punkto prasme laikytina neteisėta kopija. Atsakovės, tiek platindamos (paviešindamos) visiems konkurso dalyviams, tiek panaudodamos projektinius pasiūlymus konkursui (įtraukdamos į sąlygas), pažeidė autorių turtines ir neturtines teises. Šiais veiksmais atsakovės taip pat pažeidė ir konkurso nuostatų 3.5 punktą, nes atskleidė konkurso dalyvio – UAB „Performa“, tapatybę, dėl ko pažeistas konkurso anonimiškumas.

103.

11Atsakovė Lietuvos architektų sąjunga prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog konkurse pakviesti dalyvauti 6 kolektyvai, įskaitant 2018 m. rugpjūčio 28 d. į konkursą pakviestą ir ieškovę UAB „Performa“, kuri sutiko dalyvauti šiame konkurse. Atsakovei nėra žinomos aplinkybės, susijusios su ieškovų ir atsakovės UAB „PPI Group“ galimų ikisutartinių santykių dėl projektinių pasiūlymų buvimu. 2018 m. rugpjūčio 31 d. paskelbto konkurso sąlygų priedas Nr. 1 yra užduotis projektavimui, kuria atsakovės patvirtino reikalavimus konkursui teikiamiems projektiniams pasiūlymams. Užduotyje buvo pateikti duomenys apie žemės sklypo detaliojo plano sprendinius ir pateiktas pagrindinis detaliojo plano brėžinio fragmentas bei naujo užstatymo sklype programa, kurioje nustatyti reikalavimai sklype projektuojamiems pastatams ir pačiam sklypui. Užduotis projektavimui numatė, kad konkurso dalyviai gali keisti detaliajame plane nurodytas antžeminio užstatymo zonos ribas, nekeisdami pagrindinių detaliojo plano rodiklių. Šios aplinkybės patvirtina, kad konkursas buvo paskelbtas naujam autoriniam kūriniui sukurti. 2018 m. rugsėjo 5 d. vienas iš konkurso dalyvių paprašė pateikti projektinius pasiūlymus, kurių pagrindu 2013 m. buvo parengtas sklypo detalusis planas. Tenkindama šį prašymą, vietoje prašyto dokumento pavadinimu „Projektiniai pasiūlymai detaliajam planui“, kurį AB „Mikotelgroup“ užsakymu 2013 m. parengė ieškovė UAB „Performa“, atsakovė Lietuvos architektų sąjunga 2018 m. rugsėjo 6 d. kaip konkurso sąlygų priedą Nr. 15 į Google Docs sistemą įkėlė kitą dokumentą, kuriame buvo 2015 m. UAB „Performa“ parengti projektiniai pasiūlymai, ir apie tai pranešė konkurso dalyviams. Atsakovės teigimu, ieškovai reikšdami ieškinį dėl turtinių autorių teisių pažeidimo, pirmiausia privalo įrodyti, kad jiems priklauso autorių turtinės teisės į konkurso sąlygų priedą Nr. 15, nes patys ieškovai byloje yra pripažinę faktą, kad UAB „Performa“ 2015 metais šiuos projektinius pasiūlymus parengė ankstesnio žemės sklypo savininko / nuomininko AB „Mikotelgroup“ užsakymu. Atsakovės žiniomis, AB „Mikotelgroup“ teises perėmė dabartinis pastatų ir žemės sklypo savininkas – atsakovė UAB „PPI Group“. Ieškovai apie tai žinojo ir tam neprieštaravo, nes pagal į bylą pačių ieškovų pateiktus įrodymus ieškovai su atsakove UAB „PPI Group“ 2017–2018 m. komunikavo dėl projektavimo darbų, remdamiesi 2015 metais ieškovų parengtais projektiniais pasiūlymais ir detaliuoju planu. Ieškovai 2017 m. kovo 15 d. pateikė atsakovei komercinius pasiūlymus, kuriuose jau parengtus projektinius pasiūlymus nurodė kaip naujo komercinio pasiūlymo pateikimo pagrindą, o 2018 metais aiškinosi, ar 2015 metais patvirtinti užstatymo sprendiniai bus suderinti ir dabar derinant techninio projekto priešprojektinius pasiūlymus. Atsakovė Lietuvos architektų sąjunga nepadarė ieškovų autorių teisių pažeidimo, todėl ieškovų reikalavimai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo yra nepagrįsti. Atitinkamai turi būti atmetami ir visi kiti ieškovų reikalavimai.

124.

13Atsakovė UAB „PPI Group“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad, remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr.D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 8.4 punktu, projektiniai pasiūlymai – tai eskizinis projektas, kurio tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendimų idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui bei gali būti naudojamas projektavimo sąlygoms parengti. Todėl nėra aišku, kodėl ieškovai statytojo idėjas ir jų teises priskiria išimtinai sau. Be to, ATGTĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo, tačiau nurodžius, jei tai įmanoma, naudojamą šaltinį ir autoriaus vardą, leidžiama atgaminti ir viešai paskelbti architektūros kūrinius, sukurtus nuolat stovėti viešosiose vietose. Šio įstatymo 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad autorių turtinės teisės gali būti perduodamos sutartimi, paveldėjimo tvarka ir kita įstatymų nustatyta tvarka. Taigi net ir pripažįstant ieškovų teiginių, kad buvo paskelbti jų 2015 m. AB „Mikotelgroup“ užsakymu parengti projektiniai pasiūlymai, pagrįstumą, nebuvo padaryti jokie pažeidimai. Ieškovai neįrodė vienos iš būtinųjų atsakovės UAB „PPI Group“ civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų. Jokie į bylą pateikti įrodymai nepatvirtina, kad atsakovė UAB „PPI Group“ vienasmeniškai ar bendrai su kita atsakove (solidariai) būtų atlikusi kokius nors neteisėtus veiksmus dėl ieškovų teisių pažeidimo. Neegzistuoja nei faktinis, nei juridinis pagrindas ieškovams priteisti turtinę ir neturtinę kompensaciją. Ieškovai ieškinyje patys sau prieštarauja, ieškovai teigia, kad buvo paviešinti jų pateikti „Gyvenamojo-komercinio komplekso ( - ), Vilniuje „Projektiniai pasiūlymai“ 2015 m.“. Tačiau, nėra aišku, kokį ryšį 2015 metų projektiniai pasiūlymai, kurie pačių ieškovų pripažįstami kaip parengti ankstesnio žemės sklypo savininko / nuomininko AB „Mikotelgroup“ užsakymu, turi su po dvejų metų 2017 m. kovo 15 d. teiktu komerciniu pasiūlymu, dar vėliau 2018 metais organizuotu konkursu. Atsakovė įtaria, kad ieškovai nesąžiningai siekia kelis kartus nepagrįstai praturtėti atsakovės sąskaita už tą patį darbą, kuris jau buvo apmokėtas. 2017 m. kovo 15 d. komercinis pasiūlymas neįrodo ieškovų teiginių apie susitarimo buvimą, taip pat ieškovų patirtų išlaidų 18 000 Eur sumai. Vien komercinio pasiūlymo pateikimo faktas nereiškia, kad atsakovė privalo tokį pasiūlymą besąlygiškai priimti ir vykdyti.

14II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

155.

16Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimu priėmė ieškovų ieškinio dalies atsisakymą ir nutraukė civilinės bylos dalį dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti atsakovę Lietuvos architektų sąjungą nutraukti konkursą, kitą ieškinio dalį atmetė, paskirstė bylinėjimosi išlaidas.

176.

18Teismas nustatė, kad pagal 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartį ieškovė UAB „Performa“ sukūrė užsakovei AB „Mikotelgroup“ komercinės ir gyvenamosios paskirties pastatų projektinius pasiūlymus. Autorių turtinių teisių perdavimo ir autorinio kūrinio naudojimo būdų klausimas šio autorinio kūrinio užsakymo sutartyje nebuvo aptartas. Nesant sutartyje jokių nuostatų dėl teisių perdavimo, taikytinos įstatymo nuostatos, konkrečiai ATGTĮ 41 straipsnio 1 dalis, kurioje nurodoma, kad pagal autorinę kūrinio užsakymo sutartį autorius įsipareigoja sukurti sutarties sąlygas atitinkantį kūrinį ir perduoti užsakovui sutartyje nurodytas autorių turtines teises į kūrinį arba suteikti užsakovui teises naudoti kūrinį nurodant kūrinio naudojimo būdą. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad nuosavybės teisė į kūrinį, sukurtą pagal autorinę kūrinio užsakymo sutartį, pereina užsakovui, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje. Taigi, nesant kitokio susitarimo, taikant įstatymo nuostatas, teismo vertinimu, visos autorių turtinės teisės buvo perduotos užsakovei AB „Mikotelgroup“, o vėliau jos teisių perėmėjai – atsakovei UAB „PPI Group“. Todėl atsakovei Lietuvos architektų sąjungai paviešinus tuos pačius 2015 m. projektinius pasiūlymus, akivaizdu, jog nebuvo pažeistos jokios ieškovų autorių turtinės teisės, nes šios teisės jau buvo perduotos 2015 m. rugsėjo 27 d. sutartimi. Ieškovams buvo suteikta galimybė paneigti šias aplinkybes, tačiau ieškovai teigdami, kad jiems priklauso autorių turtinės teisės, šios aplinkybės neįrodė (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis).

197.

20Ieškovai, siekdami įrodyti priklausančias autorių turtines teises, apsiribojo tik pačios 2015 m. rugsėjo 17 d. sutarties pateikimu, tačiau šioje sutartyje nebuvo susitarta dėl teisių perdavimo, todėl, anot teismo, turi būti taikomos ATGTĮ nuostatos, kurių pagrindu turtinės teisės perduodamos užsakovui, išskyrus atvejus, jei sutartyje nesusitarta kitaip. Taigi, įstatyme įtvirtinta vienintelė išimtis, kai teisės neperleidžiamos užsakovui, jei pačios šalys sutartyje susitaria, šiuo atveju tokio susitarimo nebuvo, todėl visos Gyvenamojo-komercinio komplekso ( - ), Vilniaus mieste Projektinių pasiūlymų, kurie buvo įtraukti į ginčo konkurso sąlygas kaip priedas Nr. 15, autorių turtinės teisės buvo perduotos dar 2015 metais užsakovei AB „Mikotelgroup“, o vėliau jos teisių perėmėjai – atsakovei UAB „PPI Group“. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad ieškovų reikalavimai dėl turtinių autorių teisių pažeidimo yra visiškai nepagrįsti, nes ieškovai pareiškė ieškinį dėl autorių teisių pažeidimo, neturėdami tokių teisių.

218.

22Nors ir be atskiro susitarimo, remiantis įstatymo nuostatomis ieškovų autorių turtinės teisės perėjo užsakovei AB „Mikotelgroup“, o vėliau jos teisių perėmėjai – atsakovei UAB „PPI Group“, todėl, remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, teismas konstatavo, jog ieškovai teisę atgaminti ir platinti šį kūrinį suteikė ir konkliudentiniais veiksmais.

239.

24Teismas nurodė, kad ieškovų kūrinys sukurtas, sudarius rašytinę sutartį, AB „Mikotelgroup“ pateikus užsakymą. Teismo vertinimu, sutartyje aiškiai atskleista, jog projektiniai pasiūlymai bus panaudoti tolesniam projekto vystymui. Įsipareigojimas parengti žemės sklype, esančiame ( - ), Vilniuje, komercinės ir gyvenamosios paskirties pastatų architektinės dalies projektinius pasiūlymus yra pakankamas, kad vidutiniškai protingas asmuo suvoktų, jog projektiniai pasiūlymai bus panaudoti tolesniam projekto vystymui (CPK 3 straipsnio 1 dalis, CK 1.5 straipsnis). Sutarties sudarymo metu galiojusio STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 7.2.1 punktas nustatė, kad projektinių pasiūlymų tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kurie pateikiami kaip medžiaga statinio projektuotojo parinkimo konkursui ir (ar) informacija visuomenei apie numatomą statinių projektavimą ir gali būti naudojami specialiesiems architektūros reikalavimams, specialiesiems saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimams, specialiesiems paveldosaugos reikalavimams parengti. Dėl to 2015 m. projektiniai pasiūlymai ieškovams buvo užsakyti sukurti tam, kad pagal juos užsakovas galėtų įvykdyti statinio projektuotojo parinkimo konkursą ir šiuos projektinius pasiūlymus galėtų paviešinti, teikdamas informaciją visuomenei apie numatomą statinių projektavimą. Toks teisinis reguliavimas, teismo vertinimu, neabejotinai patvirtina, jog ieškovai yra perdavę autorių teises naudoti 2015 m. projektinius pasiūlymus kaip medžiagą statinio projektuotojo parinkimo konkursui ir informacijos visuomenei apie numatomą statinių projektavimą teikimui, AB „Mikotelgroup“ ir jos teisių perėmėjai UAB „PPI Group“, su kuria ieškovai tarėsi dėl projektavimo darbų remdamiesi 2015 m. ieškovų parengtais projektiniais pasiūlymais ir detaliuoju planu. Anot teismo, akivaizdu, jog ieškovams buvo atskleisti jų kūrinio panaudojimo tikslas ir būdai (atgaminimas ir platinimas). Vadinasi, ieškovai suprato, kaip ir kokiais būdais bus panaudotas jų kūrinys. Pirmiau konstatuota, kad ir be atskiros sutarties ieškovų autorių turtinės teisės perėjo užsakovei AB „Mikotelgroup“, o vėliau jos teisių perėmėjai – atsakovei UAB „PPI Group“, tačiau net ir be šios sutarties, remiantis nustatytomis aplinkybėmis, konstatuotina, jog ieškovai ir konkliudentiniais veiksmais, perduodami AB „Mikotelgroup“, o vėliau jos teisių perėmėjai – atsakovei UAB „PPI Group“ projektinius pasiūlymus, suteikė teisę atgaminti ir platinti šį kūrinį. Kūrinio atgaminimo ir platinimo veiksmai atlikti, turint ieškovų sutikimą tokiems veiksmams atlikti. Todėl nėra pagrindo pripažinti, kad buvo pažeistos šios ieškovų, kaip autorių, turtinės teisės. Teisių pažeidimas yra būtinoji visų ieškovų pareikštų materialinių subjektinių reikalavimų tenkinimo sąlyga (ATGTĮ 77 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 83 straipsnio 4 dalis, 85 straipsnis). Nesant ieškovų turtinių teisių pažeidimo, nėra pagrindo jų reikalavimams tenkinti.

2510.

26Teismas taip pat nesutiko su ieškovų išvada, kad šiuo atveju buvo pažeista ieškovų teisė į jų kūrinio neliečiamybę.

2711.

28Teismas konstatavo, kad ieškovų kūrinys buvo paskelbtas toks, koks jis buvo sukurtas, nurodant ieškovus kaip jo autorius, o ieškovų projektiniai pasiūlymai nebuvo panaudoti kokiu nors neteisėtu būdu. Taigi byloje nėra duomenų, kad atsakovės iškraipė kūrinį ar jo pavadinimą, taip pat atsakovės kūrinio nepakeitė, nesikėsino į kūrinį, taip pat nėra jokių duomenų, kad kūrinys buvo naudojamas kitiems tikslams, todėl neabejotinai ieškovų autorių neturtinių teisių nepažeidė.

2912.

30Teismo vertinimu, ieškovai šių aplinkybių neįrodė (CPK 178 straipsnis), o dublike šių aplinkybių ir neginčija. Teismas pažymėjo, kad kūrinio atgaminimo ir platinimo veiksmai atlikti, turint ieškovų sutikimą tokiems veiksmams atlikti. Kadangi ieškovai kitų autorių neturtinių teisių pažeidimų nenurodė, teismas konstatavo, kad atsakovės nepadarė ieškovų autorių teisių pažeidimo, dėl to ieškovų reikalavimus dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo (kompensacijos) vertino kaip visiškai nepagrįstus ir neteisėtus, todėl atmestinus visa apimtimi. Dėl tų pačių priežasčių teismas atmetė ir kitus ieškovų išvestinius reikalavimus.

3113.

32Nenustačius autorių teisių pažeidimo, anot teismo, nebetikslinga vertinti ir paties konkurso teisėtumo, kurio neteisėtumą ieškovai kildino iš autorių teisių pažeidimo. Tačiau teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, kad konkurso metu atsakovė Lietuvos architektų sąjunga konkurso dalyviams pateikusi ieškovų 2015 m. projektinius pasiūlymus neatliko neteisėtų veiksmų, dėl to nėra pagrindo taikyti civilinę atsakomybę (CK 6.245, 6.246 straipsniai). Atsakovės veiksmais, kuriais į duomenų bazę buvo patalpinti ieškovų anksčiau parengti 2015 m. projektiniai pasiūlymai, nebuvo pažeistos ieškovų kaip autorių teisės, nes tokiam paskelbimui nereikėjo atskiro ieškovų sutikimo. Dėl nurodytų priežasčių tai, anot teismo, nesudaro pagrindo konstatuoti ir to, kad šie veiksmai neatitiko Lietuvos architektų sąjungos Architektūrinių konkursų nuostatų, patvirtintų Lietuvos architektų sąjungos tarybos 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimu.

3314.

34Teismas pažymėjo, kad byloje nenustatyta ieškovų nurodyta aplinkybė, jog ieškovų anksčiau parengti pasiūlymai buvo įkelti sąmoningai, o ne per klaidą. Teismo vertinimu, nesant šias aplinkybes patvirtinančių neginčijimų įrodymų, nėra pagrindo išvadai, jog atsakovės įkeldamos priedą Nr. 15 veikė tyčia, sąmoningai. Nors ieškovai taip pat nurodė, kad buvo pakviesti dalyvauti konkurse turint tik vieną tikslą – atsakovei siekiant išvengti CK 6.163 straipsnio 3 dalyje numatytos atsakomybės bei sąmoningai siekiant tik komercinės naudos, jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų nepateikė, apsiribodami, teismo vertinimu, vien tik deklaratyviais teiginiais (CPK 178 straipsnis).

3515.

36Teismas sprendė, kad, nepasiekus susitarimo, ieškovų ir atsakovės UAB „PPI Group“ susitarimai nebuvo baigtiniai (nebuvo nurodyti subjektai, kurie atliks užsakytą darbą, ir suderinta kaina, pateiktos atitinkamos idėjos, uždaviniai, dokumentai, įgaliojimai, darbų atlikimo terminai ir kt.), sutartis nebuvo nei iki galo suderinta, pasirašyta ar pradėta vykdyti. Todėl 2017 m. kovo 15 d. komercinis pasiūlymas neįrodo ieškovų teiginių apie susitarimo buvimą, kad atsakovė UAB „PPI Group“ privalės tokį pasiūlymą besąlygiškai priimti ir vykdyti su bet kuriuo asmeniu, kuris tokį komercinį pasiūlymą teikia, ar pateikus dėl jo toliau deramasi, taip pat ieškovų patirtų išlaidų.

37III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

3816.

39Apeliaciniu skundu ieškovai UAB „Performa“, V. S. ir D. D. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimo dalį, kuria atmesti ieškinio reikalavimai, pripažinti, kad atsakovės UAB „PPI Group“ ir Lietuvos architektų sąjunga, organizuodamos ir vykdydamos kviestinį konkursą „Daugiabučių pastatų kompleksas ( - ), Vilniuje“, įtraukdamos į šio konkurso sąlygas kaip priedą Nr. 15 ieškovų autorinį kūrinį „Gyvenamojo-komercinio komplekso ( - ), Vilniuje „Projektiniai pasiūlymai“ 2015 m.“, pažeidė ieškovų turtines teises, bei priteisti solidariai iš atsakovių ieškovų naudai 18 000 Eur kompensaciją, ir priimti naują sprendimą – patenkinti šiuos ieškinio reikalavimus, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4015.1.

41Teismo argumentai, kuriais teismas atmetė ieškinio reikalavimus, yra prieštaraujantys vienas kitam: jei autorių turtinės teisės atsakovėms buvo perduotos, tuomet nėra įmanoma, kad jos būtų dar ir suteiktos tiems patiems asmenims, nes tai yra skirtingi ir vienas kitą paneigiantys disponavimo autorių turtinėmis teisėmis būdai (ATGTĮ 39 straipsnio 2 dalis). Be to, abi viena kitai prieštaraujančios išvados buvo padarytos aiškinant tą pačią 2015 m. sutartį. Jau vien tai rodo, kad teismas nenustatė tikrojo 2015 m. rugsėjo 17 d. sutarties turinio, nors būtent juo pagrindė savo sprendimą atmesti apeliantų reikalavimus pripažinti jų turtinių teisių pažeidimą.

4215.2.

43Vertindamas 2015 m. rugsėjo 17 d. sutarties rūšį, teismas netinkamai parinko ginčo situacijai taikytinas teisės normas. Byloje nebuvo nustatyta, kad tarp ieškovės UAB „Performa“ ir AB „Mikotelgroup“ būtų sudaryta autorinė ar kūrinio užsakymo sutartis.

4415.3.

45Byloje yra neginčijamai nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartimi nebuvo susitarta dėl autorių turtinių teisių perdavimo ar suteikimo AB „Mikotelgroup“. Be to, visos autorinės sutartys turi būti sudaromos raštu (ATGTĮ 42 straipsnio 1 dalis), o, remiantis byloje esančiais įrodymais, akivaizdu, kad joks rašytinis susitarimas dėl autorių turtinių teisių perdavimo į Projektinius pasiūlymus nebuvo sudarytas.

4615.4.

472015 m. rugsėjo 17 d. sutartis pagal turinį kvalifikuotina kaip projektavimo darbų rangos sutartis, kuriai taikomos CK nuostatos, reglamentuojančios projektavimo ir tyrinėjimo darbų rangą. Pats teismas pripažino, kad sutartyje jokios sąlygos dėl autorių turtinių teisių perdavimo AB „Mikotelgroup“ nebuvo. Visa tai leidžia daryti išvadą, kad turtinės teisės į Projektinius pasiūlymus nebuvo perduotos AB „Mikotelgroup“, ir ji Projektinius pasiūlymus galėjo naudoti tik 2015 m. sutartyje numatyta apimtimi, išimtinai jos pačios vykdomo projekto vystymui, tačiau neturėjo ne tik teisės leisti tretiesiems asmenims, t. y. atsakovėms, jų naudoti, bet ir teisės be atskiro UAB „Performa“ leidimo Projektinių pasiūlymų atskleisti tretiesiems asmenims.

4815.5.

49Autorių turtinių teisių į Projektinius pasiūlymus klausimas yra specialiai reguliuojamas STR „Statinio projektavimas“ 1.05.06:2010 13 priede „Projektiniai pasiūlymai“. Šio STR nuostatos paaiškina, kodėl autoriaus turtinių teisių klausimas 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartyje nebuvo aptartas: kadangi pagal teisinį reguliavimą ir nusistovėjusią verslo praktiką turtinės teisės į projektinius pasiūlymus įprastai lieka projektuotojui (autoriui), paprastai nekyla poreikis šį klausimą atskirai aptarti. Teisių neperdavimas negali būti laikomas ir 2015 m. rugsėjo 17 d. sutarties spraga ar neapsižiūrėjimu. Jei sutartimi dėl projektinių pasiūlymų parengimo teisės būtų perduodamos, būtų taikoma kitokia (gerokai didesnė) sutarties kaina. Analogiškas reguliavimas yra numatytas ir ATGTĮ. Todėl, net jei 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartis būtų laikoma autorine, teisinis rezultatas visiškai nepasikeistų – nesant specialaus susitarimo dėl autorių turtinių teisių perleidimo, šios teisės lieka autoriams.

5015.6.

51Byloje nėra jokių duomenų apie AB „Mikotelgroup“ teisių ir pareigų perdavimą UAB „PPI Group“ ar juo labiau teisių pagal 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartį perdavimą atsakovėms. Autorių teisių perdavimui tarp AB „Mikotelgroup“ ir UAB „PPI Group“ taip pat būtų privaloma rašytinė forma (ATGTĮ 42 straipsnio 1 dalis), tačiau byloje nėra jokių įrodymų apie tai, kad rašytinis susitarimas dėl teisių perdavimo buvo sudarytas. Būtent atsakovėms tenka pareiga įrodyti teisėto pagrindo Projektinių pasiūlymų naudojimui buvimą, tačiau atsakovės nurodytos įrodinėjimo pareigos neįvykdė.

5215.7.

53Teismo išvada dėl leidimo panaudoti Projektinius pasiūlymus suteikimo konkliudentiniais veiksmais prieštarauja CK nuostatoms, pagal kurias yra nustatomi apribojimai naudojant projektavimo darbų rangos rezultatą, ir ATGTĮ reikalavimams dėl autorių teisių perdavimo tartis aiškiai ir nedviprasmiškai.

5415.8.

55ATGTĮ 39 ir 41 straipsnių negalima aiškinti taip, kad, sutartyje neaptarus autorių turtinių teisių perdavimo, būtų laikoma, kad autorių turtinės teisės pereina užsakovui. Priešingai, kaip tik tuo tikslu ATGTĮ ir numatytos specialios teisės normos, tarp jų ATGTĮ 39, 40 ir 41 straipsniai, kuriomis remiantis teisių perdavimas nebūtų laikomas automatiškai įvykusiu ar preziumuojamas, o tais atvejais, kai dėl teisių perdavimo susitariama, taikomas siaurinamasis, o ne plečiamasis tokios sutarties nuostatos aiškinimas. Tokios pozicijos laikomasi Lietuvos autorių teisės doktrinoje, taip pat kasacinio teismo ir žemesnės instancijos teismų praktikoje.

5615.9.

57Skundžiamame sprendime klaidingai nurodoma, jog apeliantai Projektinius pasiūlymus perdavė ne tik AB „Mikotelgroup“, bet ir atsakovei UAB „PPI Group“. Byloje nebuvo nustatyta aplinkybė, kad apeliantai būtų perdavę Projektinius pasiūlymus UAB „PPI Group“, juo labiau kad ir pačios atsakovės neteigia, kad gavo Projektinius pasiūlymus iš apeliantų. Kokiomis aplinkybės ir iš kur atsakovės gavo Projektinius pasiūlymus, byloje nenustatyta.

5815.10.

59Net ir tuo atveju, jei būtų laikomasi pozicijos, kad autorių turtinės teisės buvo perduotos, pačiame skundžiamame sprendime nurodoma, kad „ieškovai yra perdavę autorių teises naudoti 2015 m. projektinius pasiūlymus kaip medžiagą statinio projektuotojo parinkimo konkursui ir informacijos visuomenei apie numatomą statinių projektavimą teikimui“. Tačiau Konkurso tikslas buvo ne projektuotojo parinkimas ir informacijos apie statinių projektavimą teikimas, o naujų projektinių pasiūlymų parengimas. Todėl atsakovių veiksmai, atgaminant ir padarant viešai prieinamais Projektavimo pasiūlymus, visiškai neatitinka net ir paties teismo įvardyto Projektinių pasiūlymų panaudojimo tikslo.

6015.11.

61Tariama ieškovės valia suteikti tam tikras autorių teises teismo nustatyta visiškai nesigilinant į konkrečios 2015 m. sutarties aplinkybes ir jos tolesnį vykdymą. Teismas be jokių įrodymų ir gilesnės sutarties šalių veiksmų analizės nustatė sutarties tikslą taikydamas vien tik Statybos techninio reglamento „Statinio projektavimas“ normas. Tačiau netgi pačiame teismo nurodomo STR 1.05.06:2010 13 priede „Projektiniai pasiūlymai“ yra nurodomos ne mažiau kaip penkios skirtingos galimos projektinių pasiūlymų paskirtys (išreikšti sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją, informuoti visuomenę ir t. t.). Tad lieka neaišku, kaip teismas nustatė, kurių iš galimų projektinių pasiūlymų tikslų buvo siekiama šiuo konkrečiu atveju. Galiausiai, nė viena STR minimų projektinių pasiūlymų paskirčių nėra susijusi su tuo panaudojimo būdu, dėl kurio kilo ginčas šioje byloje.

6215.12.

63Apeliantai palaiko reikalavimus priteisti kompensaciją už turtinių teisių pažeidimą ir juos pagrindžiančius argumentus, pateiktus bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu.

6416.

65Atsakovė Lietuvos architektų sąjunga atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

6616.1.

67Apeliantų argumentas, kad 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartis kvalifikuotina ne autorine sutartimi, o projektavimo darbų rangos sutartimi, prieštarauja apeliantų teiginiui, kad byloje yra kilęs ginčas dėl autorių teisių objekto – architektūros kūrinio – projektinių pasiūlymų, kurių autoriai yra apeliantai. Jeigu apeliantai tik projektavo, nesukurdami autorių turtinių teisių objekto – kūrinio, tai nėra pagrindo tenkinti jų reikalavimą priteisti kompensaciją už autorių turtinių teisių pažeidimą.

6816.2.

69Statinio projektavimas šiuo atveju galėjo vykti tik po to, kai buvo parengti projektiniai pasiūlymai, išreiškiantys projektuojamo statinio architektūrą – statinio, kaip meno kūrinio, vidaus erdvės ir išorės pavidalą, statinio dalių išdėstymą, jų formų meninė išraišką ir visų statinio elementų tarpusavio santykį ir kitus pagrindinius sprendinius, todėl 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartis laikytina autorine kūrinio užsakymo, o ne projektavimo sutartimi. Tokia išvadą patvirtina teisinis reguliavimas, nustatęs, kad autorinis kūrinys – projektiniai pasiūlymai – galėjo būti pateikiami kaip medžiaga statinio projektuotojo parinkimo konkursui, t. y. jų pagrindu galėjo būti sudaryta projektavimo darbų rangos sutartis su konkurso laimėtoju statinio projektui parengti. Projektiniai pasiūlymai (kai jie rengiami) yra vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujantis rengiamas statinio techninis projektas arba techninis darbo projektas.

7016.3.

71Jeigu apeliacinės instancijos teismas įvertintų, kad skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog apeliantai visas autorių turtines teises perdavė užsakovei AB „Mikotelgroup“, o vėliau jos teisių perėmėjai atsakovei UAB „PPI Group“, apeliacinės instancijos teismas turėtų nustatyti, ar vadovaujantis ATGTĮ normose nustatytomis teisinėmis prezumpcijomis apeliantai yra išlaikę tas turtines autorių teises, kurių pažeidimu kaltina atsakoves apeliaciniame skunde, atsižvelgdamas į kūrinio užsakymo sutarties tikslus.

7216.4.

73Byloje surinkti įrodymai ir taikytinas teisinis reguliavimas vienareikšmiškai patvirtina, kad apeliantai yra perdavę turtines autorių teises naudoti jų sukurtus 2015 m. projektinius pasiūlymus kaip medžiagą statinio projektuotojo parinkimo konkursui ir (ar) informacijos visuomenei apie numatomą statinių projektavimą teikimui AB „Mikotelgroup“; projektiniai pasiūlymai yra paviešinimo (paskelbimo) tikslu užsakytas sukurti kūrinys, kurio atgaminimo ir platinimo (viešo paskelbimo) teises, teikiant informaciją apie numatomą statinių projektavimą, apeliantai perdavė AB „Mikotelgroup“.

7416.5.

75Apeliaciniame skunde apeliantai nepagrįstai remiasi STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 13 priedo „Projektiniai pasiūlymai“ 6 punkto nuostata, nes STR 13 priedas yra tik rekomendacinio pobūdžio, o priedo 6 punkte pateikta nuoroda į reglamento 5.8 punktą reiškia nuorodą į ATGTĮ, todėl ATGTĮ nustatytas įstatyminis reguliavimas negali būti pakeičiamas įstatymą įgyvendinančio teisės akto rekomendacine nuostata, kitaip sureguliuojant autorių teisių perdavimo prezumpcijas, nustatytas ATGTĮ.

7616.6.

77Apeliantai, kaip profesionalūs architektai, suprato, kaip ir kokiais būdais bus panaudotas jų pagal AB „Mikotelgroup“ užsakymą sukurtas kūrinys. Taigi taikant vadinamąją siaurinamojo autorinės sutarties aiškinimo taisyklę, pripažintina, kad apeliantai yra perdavę turtines autorių teises į projektinių pasiūlymų atgaminimą ir platinimą siekiant juos paviešinti.

7816.7.

79AB „Mikotelgroup“ turtines autorių teises į projektinius pasiūlymus įsigydamas nekilnojamuosius daiktus ir teises į juos bei perimdamas su jais susijusius dokumentus iš AB „Mikotelgroup“ perėmė dabartinis pastatų ir žemės sklypo savininkas – atsakovė UAB „PPI group“.

8016.8.

81Apeliaciniame skunde apeliantai kvestionuoja turtinių autorių teisių į projektinius pasiūlymus perdavimą tarp AB „Mikotelgroup“ ir UAB „PPI group“, tačiau šios aplinkybės pirmosios instancijos teisme neginčijo. Priešingai, bylos duomenimis, apeliantai apie tai žinojo ir tam neprieštaravo, nes, pagal į bylą apeliantų pateiktus įrodymus, patys apeliantai su atsakove UAB „PPI group“ 2017–2018 metais vedė derybas dėl tolesnių projektavimo darbų, remdamiesi būtent 2015 metais parengtais projektiniais pasiūlymais.

8216.9.

83Rašytinės formos nesilaikymas nedaro sutarties negaliojančios, nes tokia pasekmė nėra įsakmiai nurodyta įstatyme. Šalių susitarimas gali būti įrodinėjamas visomis CPK leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, įskaitant ir šalių elgesį, todėl pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktų įrodymų visetą, pagrįstai sprendė, kad susitarimas dėl teisių perdavimo atsakovei UAB „PPI Group“ buvo sudarytas.

8416.10.

85Apeliantų reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo (kompensacijos) vertintinas kaip nepagrįstas ir neteisėtas, todėl atmestinas visa apimtimi.

8617.

87Atsakovė UAB „PPI Group“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

8817.1.

89Apeliantai V. S. ir D. D. nėra 2015 m. projektinių pasiūlymų bendraautoriai, dėl ko jų turtinės teisės nebuvo pažeistos ir apeliacinio skundo (ieškinio) reikalavimas iš dalies jų naudai priteisti solidariai iš atsakovių 18 000 Eur kompensaciją neturi būti tenkinamas.

9017.2.

91Laikantis apeliantų pozicijos nėra galimybės spręsti dėl turtinių teisių pažeidimo, nes apeliantės UAB „Performa“ ir AB „Mikotelgroup“ 2015 m. rugsėjo 17 d. sudaryta sutartis yra dėl paslaugų teikimo arba darbų atlikimo.

9217.3.

93Atsakovės nuomone, apeliantės UAB „Performa“ ir AB „Mikotelgroup“ 2015 m. rugsėjo 17 d. buvo sudaryta autorinė sutartis nekonkretizuojant perduodamų teisių ir kūrinių panaudojimo būdų, projektinių pasiūlymų tikslams pasiekti (ATGTĮ 40 straipsnio 4 dalis).

9417.4.

95Bendrasis autorinių sutarčių rašytinės formos reikalavimas siejamas su materialiąja rašytinės formos dokumento išraiška, bet ne, kaip aiškina apeliantai, kad dėl turtinių teisių perdavimo turi būti sudaroma atskirai tai nurodant raštu. Nors ATGTĮ 42 straipsnyje nustatyta, kad autorinės ir licencinės sutartys turi būti sudaromos raštu, tačiau nenustatyta, kad sutartys, sudarytos nesilaikant šios formos, negalioja.

9617.5.

97Apeliantų argumentai, jog projektiniai pasiūlymai, jeigu sutartyje dėl jų parengimo nėra nurodytos ir perduodamos autorių turtinės teisės, negali būti toliau panaudoti tiems tikslams, kuriems jie būna rengiami, neatitinka nei teisinės logikos, nei protingumo kriterijų.

9817.6.

99Neegzistuoja nei faktinis, nei juridinis pagrindas priteisti apeliantams turtinę kompensaciją.

100Teisėjų kolegija

konstatuoja:

101IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10218.

103Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1, 2 dalys). Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, taip pat pagrindų peržengti apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

10419.

105Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl autorių turtinių teisių pažeidimo. Pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria atmesti ieškinio reikalavimai pripažinti, jog atsakovės pažeidė apeliantų neturtines teises, priteisti iš atsakovių neturtinę žalą (kompensaciją) bei įpareigoti atsakoves savo lėšomis paskelbti teismo sprendimo motyvuojamąją ir rezoliucinę dalis nurodytuose dienraščiuose, apeliantai neskundžia.

10620.

107Pareikštu ieškiniu apeliantai prašė pripažinti, kad jų turtinės autorių teisės buvo pažeistos atsakovėms organizuojant ir vykdant kviestinį konkursą „Daugiabučių pastatų kompleksas ( - ), Vilniaus mieste“, įtraukiant į šio konkurso sąlygas kaip priedą Nr. 15 apeliantų autorinį kūrinį „Gyvenamojo-komercinio komplekso ( - ), Vilniaus mieste, projektiniai pasiūlymai 2015 m.“.

10821.

109Pirmosios instancijos teismas šį apeliantų ieškinio reikalavimą atmetė, konstatavęs, kad visos apeliantų turtinės teisės į minėtus projektinius pasiūlymus buvo perduotos AB „Mikotelgroup“ pagal šios įmonės su apeliante UAB „Performa“ sudarytą 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartį, o vėliau ir AB „Mikotelgroup“ teisių perėmėjai – atsakovei UAB „PPI Group“, todėl apeliantai pareiškė ieškinį dėl autorių teisių, kurių neturi.

11022.

111Iš skundžiamo teismo sprendimo motyvų matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartį, pagal kurią AB „Mikotelgroup“ (užsakovė) pavedė, o UAB „Performa“ (vykdytoja) įsipareigojo parengti žemės sklype, esančiame ( - ), Vilniuje, komercinės ir gyvenamosios paskirties pastatų architektūrinės dalies projektinius pasiūlymus ir suderinti juos su užsakove, kvalifikavo autorine kūrinio užsakymo sutartimi, su kuo apeliantai nesutinka. Apeliantų teigimu, 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartis pagal turinį kvalifikuotina kaip projektavimo darbų rangos sutartis, kuriai taikomos CK nuostatos, reglamentuojančios projektavimo ir tyrinėjimo darbų rangą; jokios sąlygos dėl autorių turtinių teisių perdavimo AB „Mikotelgroup“ šioje sutartyje nebuvo.

11223.

113Pagal CK 6.700 straipsnį, projektavimo darbų sutartimi rangovas (projektuotojas) įsipareigoja atlikti pagal užsakovo užduotį projektavimo darbus, parengti techninius dokumentus ar sukurti kitokį darbų rezultatą ir perduoti jį užsakovui, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti už atliktą darbą. Projektavimo darbų sutartis yra konsensualinė sutartis, todėl šalys atitinkamas teises ir pareigas pagal ją įgyja nuo sutarties sudarymo momento. Projektavimo darbų sutarties vykdymo metu sukurtas projektavimo darbų rezultatas nuosavybės teise perduodamas užsakovui. Nors apeliaciniame skunde apeliantai pabrėžia, kad 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartyje nebuvo jokių nuostatų dėl autorių turtinių teisių perdavimo AB „Mikotelgroup“ (užsakovei), todėl ši sutartis negali būti kvalifikuojama (ir) kaip autorinė, tačiau apeliacinės instancijos teismas tokiam vertinimui nepritaria.

11424.

115Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantės UAB „Performa“ ir AB „Mikotelgroup“ sudarytos sutarties objektas buvo žemės sklype, esančiame ( - ), Vilniuje, komercinės ir gyvenamosios paskirties pastatų architektūrinės dalies projektiniai pasiūlymai, kaip projektavimo darbų rezultatas, taigi turtinių autoriaus teisių į projektinius pasiūlymus perdavimas vykdant sutartį šiuo atveju buvo nulemtas pačios tarp šalių sudarytos sutarties esmės (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2A-687-823/2016). Tokią išvadą netiesiogiai pagrindžia ir minėtos sutarties 4.7 punktas, pagal kurį vykdytoja (t. y. apeliantė UAB „Performa“) įsipareigojo neatskleisti darbų rezultato tretiesiems asmenims, kas iš esmės prilygsta naudojimosi / disponavimo autorių turtinėmis teisėmis visų trečiųjų asmenų atžvilgiu atsisakymui, taigi faktiniam vėlesniam neturėjimui. Pažymėtina, kad užsakovei analogiškas draudimas (neatskleisti darbų rezultato tretiesiems asmenims) šioje sutartyje nenumatytas.

11625.

117Pagal AGTĮ 40 straipsnio 2 dalį, preziumuojama, jog pagal autorinę sutartį perduodama tik tiek autorių teisių, kiek jų reikia konkrečios sutarties tikslams pasiekti. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, atsižvelgiama į sutarties esmę ir tikslą, sutarties sudarymo aplinkybes (CK 6.193 straipsnio 1, 2 dalys).

11826.

119Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad įsipareigojimas parengti žemės sklype, esančiame ( - ), Vilniuje, komercinės ir gyvenamosios paskirties pastatų architektūrinės dalies projektinius pasiūlymus yra pakankamas, kad vidutiniškai protingas asmuo suvoktų, jog projektiniai pasiūlymai bus panaudoti tolesniam projekto vystymui. Tokią teismo išvadą pagrindžia bylai aktualios redakcijos STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 7.2.1 punkte nustatytas projektinių pasiūlymų tikslas. Taigi turtinių autoriaus teisių į projektinius pasiūlymus perdavimas AB „Mikotelgroup“ buvo būtinas ir siekiant to tikslo, kuriam buvo sudaryta 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartis.

12027.

121Pagal ATGTĮ 40 straipsnio 3 dalį, jeigu pagal autorinę sutartį perduotos visos autorių turtinės teisės, laikoma, kad šios teisės perduotos tik dėl sutartyje nurodytų kūrinio naudojimo būdų. Jeigu autorinėje sutartyje nenurodyti kūrinio naudojimo būdai, laikoma, kad autorinė sutartis sudaryta tik dėl tų kūrinio naudojimo būdų, kurie sutarties šalims yra būtini siekiant tikslo, dėl kurio ta sutartis buvo sudaryta. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, kad apeliantų ginčijamas projektinių pasiūlymų panaudojimo būdas (daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso ( - ), Vilniuje, projekto konkurso sąlygose) apskritai nebuvo susijęs su tuo tikslu, dėl kurio buvo sudaryta 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartis (abiem atvejais buvo sprendžiama dėl to paties objekto projektinių pasiūlymų parengimo, t. y. to paties objekto vystymo). Kita vertus, kaip nurodė atsakovė Lietuvos architektų sąjunga, ginčo projektinius pasiūlymus konkurso sąlygose ji atskleidė (atgamino ir paskelbė) per klaidą ir ėmėsi neatidėliotinų veiksmų šiai klaidai ištaisyti; kaip konstatuota skundžiamame sprendime, kad būtų buvę priešingai (t. y. projektiniai pasiūlymai įkelti sąmoningai, o ne per klaidą), byloje nenustatyta, kas taip pat teisiškai reikšminga vertinant apeliantų reikalavimų pagrįstumą.

12228.

123Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog atsakovės negalėjo pažeisti apeliantų turtinių teisių, nes apeliantai po ginčo projektinių pasiūlymų perdavimo AB „Mikotelgroup“ nebėra jų nurodomų autoriaus turtinių teisių turėtojai. Atitinkamai AB „Mikotelgroup“, kaip autoriaus turtinių teisių turėtoja, įsigijusi jas 2015 m. rugsėjo 17 d. sutarties pagrindu, galėjo spręsti dėl tolesnio šių teisių perleidimo, o jos, kaip autorių teisių turėtojos, teisių gynimo klausimas nėra nagrinėjamos bylos dalykas.

12429.

125Apeliantų nurodomo STR „Statinio projektavimas“ 1.05.06:2010 13 priedo „Projektiniai pasiūlymai“ 6 punktas nelemia kitokio byloje nustatytų aplinkybių teisinio vertinimo, nes, kaip pagrįstai nurodo atsakovė Lietuvos architektų sąjunga, pagal šio priedo 2 punktą, 13 priedo nuostatos taikomos rengiant projektinius pasiūlymus reglamento 60 punkte nurodytais atvejais, o rengiant projektinius pasiūlymus minėtame punkte nenurodytais atvejais, 13 priedo reikalavimai yra rekomendacinio pobūdžio, be to, minėtame 6 punkte yra daroma nuoroda į ATGTĮ, todėl galutinai dėl autorių turtinių teisių perdavimo sprendžiama būtent pagal pastarojo įstatymo nuostatas.

12630.

127Kiti šalių argumentai, pripažinus, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenustatė autorių turtinių teisių pažeidimo fakto, neturi teisinės reikšmės nagrinėjamos bylos rezultatui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

12831.

129Atsakovė UAB „PPI Group“ patyrė 1 468,94 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą, o atsakovė Lietuvos architektų sąjunga – 1 089 Eur. Nurodytos išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą 8.11 punkte nustatytų maksimalių advokato užmokesčio dydžių (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.), todėl, apeliacinį skundą atmetus, priteisiamos atsakovėms lygiomis dalimis iš ieškovų (CPK 98 straipsnis).

130Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

131Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

132Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „PPI Group“ iš ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Performa“, V. S. ir D. D. po 489,65 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus, 65 ct) iš kiekvieno išlaidas advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

133Priteisti atsakovei Lietuvos architektų sąjungai iš ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Performa“, V. S. ir D. D. po 363 Eur (tris šimtus šešiasdešimt tris eurus) iš kiekvieno išlaidas advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovai UAB „Performa“, V. S. ir D. D. ieškiniu kreipėsi į teismą,... 8. 2.... 9. Nurodė, kad ieškovę UAB „Performa“ ir atsakovę UAB „PPI Group“... 10. 3.... 11. Atsakovė Lietuvos architektų sąjunga prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog... 12. 4.... 13. Atsakovė UAB „PPI Group“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad,... 14. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. 5.... 16. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimu priėmė ieškovų... 17. 6.... 18. Teismas nustatė, kad pagal 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartį ieškovė UAB... 19. 7.... 20. Ieškovai, siekdami įrodyti priklausančias autorių turtines teises,... 21. 8.... 22. Nors ir be atskiro susitarimo, remiantis įstatymo nuostatomis ieškovų... 23. 9.... 24. Teismas nurodė, kad ieškovų kūrinys sukurtas, sudarius rašytinę sutartį,... 25. 10.... 26. Teismas taip pat nesutiko su ieškovų išvada, kad šiuo atveju buvo pažeista... 27. 11.... 28. Teismas konstatavo, kad ieškovų kūrinys buvo paskelbtas toks, koks jis buvo... 29. 12.... 30. Teismo vertinimu, ieškovai šių aplinkybių neįrodė (CPK 178 straipsnis), o... 31. 13.... 32. Nenustačius autorių teisių pažeidimo, anot teismo, nebetikslinga vertinti... 33. 14.... 34. Teismas pažymėjo, kad byloje nenustatyta ieškovų nurodyta aplinkybė, jog... 35. 15.... 36. Teismas sprendė, kad, nepasiekus susitarimo, ieškovų ir atsakovės UAB... 37. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 38. 16.... 39. Apeliaciniu skundu ieškovai UAB „Performa“, V. S. ir D. D. prašo... 40. 15.1.... 41. Teismo argumentai, kuriais teismas atmetė ieškinio reikalavimus, yra... 42. 15.2.... 43. Vertindamas 2015 m. rugsėjo 17 d. sutarties rūšį, teismas netinkamai... 44. 15.3.... 45. Byloje yra neginčijamai nustatyta, kad 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartimi nebuvo... 46. 15.4.... 47. 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartis pagal turinį kvalifikuotina kaip projektavimo... 48. 15.5.... 49. Autorių turtinių teisių į Projektinius pasiūlymus klausimas yra specialiai... 50. 15.6.... 51. Byloje nėra jokių duomenų apie AB „Mikotelgroup“ teisių ir pareigų... 52. 15.7.... 53. Teismo išvada dėl leidimo panaudoti Projektinius pasiūlymus suteikimo... 54. 15.8.... 55. ATGTĮ 39 ir 41 straipsnių negalima aiškinti taip, kad, sutartyje neaptarus... 56. 15.9.... 57. Skundžiamame sprendime klaidingai nurodoma, jog apeliantai Projektinius... 58. 15.10.... 59. Net ir tuo atveju, jei būtų laikomasi pozicijos, kad autorių turtinės... 60. 15.11.... 61. Tariama ieškovės valia suteikti tam tikras autorių teises teismo nustatyta... 62. 15.12.... 63. Apeliantai palaiko reikalavimus priteisti kompensaciją už turtinių teisių... 64. 16.... 65. Atsakovė Lietuvos architektų sąjunga atsiliepimu į apeliacinį skundą... 66. 16.1.... 67. Apeliantų argumentas, kad 2015 m. rugsėjo 17 d. sutartis kvalifikuotina ne... 68. 16.2.... 69. Statinio projektavimas šiuo atveju galėjo vykti tik po to, kai buvo parengti... 70. 16.3.... 71. Jeigu apeliacinės instancijos teismas įvertintų, kad skundžiamame sprendime... 72. 16.4.... 73. Byloje surinkti įrodymai ir taikytinas teisinis reguliavimas... 74. 16.5.... 75. Apeliaciniame skunde apeliantai nepagrįstai remiasi STR 1.05.06:2010... 76. 16.6.... 77. Apeliantai, kaip profesionalūs architektai, suprato, kaip ir kokiais būdais... 78. 16.7.... 79. AB „Mikotelgroup“ turtines autorių teises į projektinius pasiūlymus... 80. 16.8.... 81. Apeliaciniame skunde apeliantai kvestionuoja turtinių autorių teisių į... 82. 16.9.... 83. Rašytinės formos nesilaikymas nedaro sutarties negaliojančios, nes tokia... 84. 16.10.... 85. Apeliantų reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo (kompensacijos)... 86. 17.... 87. Atsakovė UAB „PPI Group“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 88. 17.1.... 89. Apeliantai V. S. ir D. D. nėra 2015 m. projektinių pasiūlymų... 90. 17.2.... 91. Laikantis apeliantų pozicijos nėra galimybės spręsti dėl turtinių teisių... 92. 17.3.... 93. Atsakovės nuomone, apeliantės UAB „Performa“ ir AB „Mikotelgroup“... 94. 17.4.... 95. Bendrasis autorinių sutarčių rašytinės formos reikalavimas siejamas su... 96. 17.5.... 97. Apeliantų argumentai, jog projektiniai pasiūlymai, jeigu sutartyje dėl jų... 98. 17.6.... 99. Neegzistuoja nei faktinis, nei juridinis pagrindas priteisti apeliantams... 100. Teisėjų kolegija... 101. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 102. 18.... 103. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 104. 19.... 105. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl autorių turtinių... 106. 20.... 107. Pareikštu ieškiniu apeliantai prašė pripažinti, kad jų turtinės autorių... 108. 21.... 109. Pirmosios instancijos teismas šį apeliantų ieškinio reikalavimą atmetė,... 110. 22.... 111. Iš skundžiamo teismo sprendimo motyvų matyti, kad pirmosios instancijos... 112. 23.... 113. Pagal CK 6.700 straipsnį, projektavimo darbų sutartimi rangovas... 114. 24.... 115. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliantės UAB „Performa“ ir... 116. 25.... 117. Pagal AGTĮ 40 straipsnio 2 dalį, preziumuojama, jog pagal autorinę sutartį... 118. 26.... 119. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad įsipareigojimas parengti žemės... 120. 27.... 121. Pagal ATGTĮ 40 straipsnio 3 dalį, jeigu pagal autorinę sutartį perduotos... 122. 28.... 123. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 124. 29.... 125. Apeliantų nurodomo STR „Statinio projektavimas“ 1.05.06:2010 13 priedo... 126. 30.... 127. Kiti šalių argumentai, pripažinus, kad pirmosios instancijos teismas... 128. 31.... 129. Atsakovė UAB „PPI Group“ patyrė 1 468,94 Eur išlaidas advokato pagalbai... 130. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 131. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimą palikti... 132. Priteisti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „PPI Group“ iš ieškovų... 133. Priteisti atsakovei Lietuvos architektų sąjungai iš ieškovų uždarosios...