Byla 2-4897-650/2014
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovams A. S. ir K. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti: 1) iš atsakovės A. S. 3000 Lt skolą, 1644,27 Lt palūkanų, 1092 Lt delspinigių, 599,72 palūkanų delspinigių, 419,63 ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų; 2) iš solidarių atsakovų A. S. ir K. S. 24124,35 Lt skolą, 13371,41 Lt palūkanų, 4396,31 Lt delspinigių, 2482,61 palūkanų delspinigių, 419,63 ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų.

3Taip pat prašo priteisti iš atsakovų A. S. ir K. S. 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 13,5 proc. sutartines palūkanas pagal kredito mokėjimo kortelės sutartį Nr. 07-127277-RK nuo pagrindinės skolos sumos (3000 Lt) nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 13,5 proc. sutartines palūkanas pagal kredito mokėjimo kortelės sutartį Nr. 09-075994-VA nuo pagrindinės skolos sumos (24124,35 Lt) nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo, atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

4Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu, tačiau atsakovai per teismo nustatytą dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovų atsiliepimų į ieškinį ir prašymo dėl nepriėmimo sprendimo už akių, o ieškovui prašant tokį sprendimą priimti, priimtinas sprendimas už akių.

5Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys pagrįstas ir tenkintinas iš dalies (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 185 str., 285 str.).

6Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2007-11-19 AB „Swedbank" (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas") ir atsakovė A. S. sudarė Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 07-127277-RK, o 2009-09-21 A. S. ir K. S. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 09-075994-VA pagal kurias AB „Swedbank" atsakovams suteikė minėtose sutartyse nurodyto dydžio kreditą. Atsakovai įsipareigojo sutartyse nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas delspinigius kitas sutartyse numatytas sumas AB „Swedbank" naudai, tačiau atsakovai netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, todėl AB „Swedbank" nutraukė Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 07-127277-RK ir Vartojimo kredito sutartį Nr. 09-075994-VA. Atsakovams netinkamai vykdžius savo prievoles ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovų grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovams dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo.

72010-06-11 AB „Swedbank" ir ieškovas UAB „Gelvora" sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 10-20-22, pagal kurią AB „Swedbank" perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovų atžvilgiu, pagal Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 07-127277-RK ir Vartojimo kredito sutartį Nr. 09-075994-VA.

8Ieškovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.109 str. nustatyta tvarka pranešė atsakovams apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sutartis, tačiau atsakovai pastarųjų nėra įvykdę ir ieškinio parengimo dienai. CK 6.101 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kreditoriaus teisė be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui. Nors tarp ieškovo ir atsakovų sutartinių santykių nėra, pradinis kreditorius yra perleidęs ieškovui skolos reikalavimo teisę (4-16 b. l.).

9Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovai pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d., 6.918 str. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi atsakovai nevykdė sutartinių įsipareigojimų, todėl iš jų ieškovui priteistina skola: 1) iš atsakovės A. S. priteistina 3000 Lt skolą ir 1644,27 Lt palūkanos; 2) iš solidarių atsakovų A. S. ir K. S. 24124,35 Lt skolą ir 13371,41 Lt palūkanos.

10Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Iš delspinigių, palūkanų ir palūkanų delspinigių skaičiavimo lentelių matyti, kad ieškovas atsakovams paskaičiavo 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. Iš atsakovės A. S. reikalauja priteisti 1080 Lt delspinigių t. y. 0,1 procento dydžio delspinigius už 360 dienas, pridedant prie šios sumos 12 Lt delspinigius, nurodytus reikalavimo perleidimo sutartyje.

11Iš solidarių atsakovų A. S. ir K. S. reikalauja priteisti 4342,38 Lt delspinigių t. y. 0,1 procento dydžio delspinigius už 180 dienas, pridedant prie šios sumos 53,93 Lt delspinigius, nurodytus reikalavimo perleidimo sutartyje.

12Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kasacinio teismo praktikoje aiškiai per didelėmis netesybomis pripažįstami atvejai, kai netesybos siekia 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, kas sudaro 36,5 proc. per metus. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sudarė vartojimo kredito sutartį prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti iš atsakovės A. S. priteistini delspinigiai, kurie siekia 1080 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (3000 Lt) ir solidarių atsakovų A. S. ir K. S. 4342,38 Lt delspinigiai, esant 24124,35 Lt skolai (31 b.l.), teismo manymu, yra aiškiai per dideli.

13CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Kaip jau minėta, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Pažymėtina, kad pirminis išieškotojas yra pelno siekiantis ūkio subjektas, todėl vykdydamas ūkinę - komercinę veiklą turėjo pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos teikiamų paslaugų vartotojams. Nagrinėjamos bylos atveju, atsižvelgiant į tai, kad atsakovai yra vartotojai, ne verslo subjektai, ir sudarant sutartį prisijungimo būdu buvo silpnesnioji sutarties pusė, neturinti galimybių derėtis dėl sutarties sąlygų, yra pagrindas laikyti, kad ieškovo prašoma priteisti delspinigių suma yra nepagrįstai didelė ir prieštarauja esminiams civilinių teisinių santykių principams: sąžiningumo, protingumo ir teisingumo. Reikalavimo teisę dėl skolos išieškojimo kreditorius AB „Swedbank“ ieškovui pagal abi sutartis su atsakovais perleido 2010 m. birželio 11 d., o pastarasis ieškinį pareiškė tik 2014 m. gegužės 19 d. Palūkanos reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo metu atsakovei pagal pirmą sutartį sudarė tik 149,14 Lt sumą, delspinigiai – 319,20 Lt; pagal antrą sutartį – palūkanos - 1348,44 Lt, delspinigiai – 319,20 Lt (27-28 b.l.). Konstatuotina, kad ieškovas (teisių perėmėjas) nesiėmė aktyvių priemonių išieškoti skolą, nesikreipė savalaikiai į teismą savo teisių gynimui. Tokie reikalavimo teisę perėmusio ieškovo neaktyvūs veiksmai beveik keturis metus lėmė neadekvačias ir viršijančias skolos sumą palūkanas, netesybas bei ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas bendroje sumoje. Nors byloje nustatyta, kad atsakovai tinkamai neįvykdė su pradiniu kreditoriumi sudarytos sutarties ir nesiėmė veiksmų skoloms padengti ir pagal reikalavimo perleidimo sutartį ieškovui, tačiau ši aplinkybė, įvertinus aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nelaikytina objektyviai svarbia ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl nerūpestingo atsakovų elgesio. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką, atsakovei A. S. delspinigiai paskaičiuoti net už 360 dienas, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina atsakovei priteistinus delspinigius skaičiuojant nuo 3000 Lt negrąžintos skolos už 180 dienų iki 540 Lt, pridedant prie šios sumos 12 Lt delspinigių, nurodytus reikalavimo perleidimo sutartyje. Be to iš solidarių atsakovų A. S. ir K. S. prašomi priteisti už negrąžintą 24124,35 Lt skolą delspinigiai skaičiuotini po 0,05 procento ir mažintini iki 2171,19 Lt, pridedant prie šios sumos 53,93 Lt delspinigius, nurodytus reikalavimo perleidimo sutartyje. Teismo vertinimu, tokia priteistina delspinigių suma iš atsakovų laikytina pakankama atlyginti ieškovo nuostolius, įvertinus pagrindinės skolos sumą ir priteistą sutartinių palūkanų sumą, o likusi reikalavimo dėl delspinigių už pagrindinę skolą ir palūkanas priteisimo dalis atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 straipsnio 7 dalis, CK 1.5 straipsnis, 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, CPK 178 straipsnis).

14Be to ieškovas ieškinyje nurodo, kad turėjo ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, tačiau nepateikia tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų. Ieškovas pateikė ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę (34 b. l.), iš kurių matyti, kad minėtas išlaidas sudaro pranešimų siuntimas Lietuvoje, darbo priemonės, užklausos registrams, atlyginimas darbuotojui. Ieškovas nenurodo minėtų išlaidų paskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos, todėl ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo 839,26 Lt išlaidų priteisimo iš atsakovo netenkintinas (CPK 178 str., 185 str. 1 d.). Pažymėtina, kad ieškovo vykdomai veiklai būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei - komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. atsakovė A. S. pagal Kreditinės mokėjimo kortelės sutartį Nr. 07-127277-RK taip pat privalo mokėti ieškovui 13,5 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos 3000 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-05-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kaip solidarūs atsakovai pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 09-075994-VA A. S. ir K. S. privalo mokėti ieškovui 13,5 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos 24124,35 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-05-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovų taip pat yra pagrindas priteisti ieškovui 5 procentus metinių procesines palūkanų nuo priteistų sumų pagal sutartis nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

16Pateikdamas ieškinį ieškovas sumokėjo 1546,00 Lt žyminį mokestį. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovui bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai tenkintų turtinių reikalavimų sumai, t.y. 155 Lt žyminis mokestis iš atsakovės A. S. pagal pirmos sutarties reikalavimų patenkinimą ir solidariai iš abiejų atsakovų - A. S. ir K. S. - 1192 Lt žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 88 str., 93 str. 2 d.).

17Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma iš atsakovų nepriteistina, nes ji laikytina mažesne nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (Lietuvos Respublikos CPK 88 straipsnis 1 dalis 3 punktas, 96 straipsnis 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės A. S., a.k. ( - ), 3000,00 Lt (tris tūkstančius litų) skolos, 1644,27 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt keturis litus ir 27 centus) palūkanų, 552,00 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt du litus) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (5796, 27 Lt) nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2014-05-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 13,5 proc. sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos – 3000,00 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-05-26 iki skolos visiško grąžinimo dienos ir bylinėjimosi išlaidas – 156,00 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt šešis litus) žyminio mokesčio ieškovo UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, naudai.

21Priteisti solidariai iš atsakovų A. S., a. k. ( - ) ir K. S., a.k. ( - ) 24 124,35 Lt (dvidešimt keturis tūkstančius vieną šimtą dvidešimt keturis litus ir 35 centus) skolos, 13 371,41 Lt (trylika tūkstančių tris šimtus septyniasdešimt vieną litą ir 41 centus) palūkanų, 2225,12 Lt (du tūkstančius du šimtus dvidešimt penkis litus ir 12 centų) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos ( 39720,88 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-05-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, 13,5 proc. sutartinių palūkanų nuo pagrindinės skolos (24124,35 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-05-26 iki skolos visiško grąžinimo dienos, ir 1192 Lt (vieno tūkstančio vieno šimto devyniasdešimt dviejų litų) žyminį mokestį ieškovui UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834.

22Likusią ieškinio reikalavimų dalį atmesti.

23Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso... 2. ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti: 1) iš atsakovės A. S. 3000 Lt... 3. Taip pat prašo priteisti iš atsakovų A. S. ir K. S. 5 procentų dydžio... 4. Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti tinkamai viešo paskelbimo būdu,... 5. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškovo ieškinys pagrįstas... 6. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad 2007-11-19 AB „Swedbank" (buvęs... 7. 2010-06-11 AB „Swedbank" ir ieškovas UAB „Gelvora" sudarė Reikalavimo... 8. Ieškovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK)... 9. Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 10. Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už... 11. Iš solidarių atsakovų A. S. ir K. S. reikalauja priteisti 4342,38 Lt... 12. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos... 13. CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra... 14. Be to ieškovas ieškinyje nurodo, kad turėjo ikiteisminio skolos... 15. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str.... 16. Pateikdamas ieškinį ieškovas sumokėjo 1546,00 Lt žyminį mokestį. Kadangi... 17. Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma iš... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės A. S., a.k. ( - ), 3000,00 Lt (tris tūkstančius... 21. Priteisti solidariai iš atsakovų A. S., a. k. ( - ) ir K. S., a.k. ( - ) 24... 22. Likusią ieškinio reikalavimų dalį atmesti.... 23. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...