Byla e2-1845-823/2016
Dėl BUAB „KEIINVESTMENT“ 2016 m. birželio 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „KEIINVESTMENT“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Admonitus“ ir akcinės bendrovės „Citadele“ banko atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-5043-866/2016, kuria buvo iš dalies tenkintas BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administratoriaus UAB „Admonitus“ skundas dėl BUAB „KEIINVESTMENT“ 2016 m. birželio 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administratorius UAB „Admonitus“ kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2016 m. birželio 9 d. BUAB „KEIINVESTMENT“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus 5 – uoju ir 6 – uoju darbotvarkės klausimais; patvirtinti BUAB „KEIINVESTMENT“ administravimo išlaidų sąmatą – nustatyti 4 500 EUR sumą administravimo išlaidoms visam bankroto procesui, nustatyti 2 100 EUR dydžio minimalų bankroto administratoriaus atlyginimą, o bankroto procese atsiradus sąlygoms, reikšmingoms bankroto administratoriaus atlyginimo dydžiui, priedus prie nustatyto minimalaus administratoriaus atlyginimo skaičiuoti Taisyklėse nustatyta tvarka; įpareigoti kreditorių susirinkimą iš naujo svarstyti disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos tvirtinimo klausimą.
 2. Nurodė, kad 2016 m. birželio 9 d. pakartotinio BUAB „KEIINVESTMENT“ kreditorių susirinkimo sprendimu 5 – uoju darbotvarkės klausimu buvo nustatyta 1 000 EUR plius PVM suma administratoriaus atlyginimui, taip pat nustatyta 500 EUR plius PVM sąmata administravimo išlaidoms nuo bankroto bylos iškėlimo teisme dienos iki įmonės pabaigos; 6 – uoju darbotvarkės klausimu nutarta netvirtinti administratoriaus pasiūlytos disponavimo administravimo išlaidoms tvarkos. Pareiškėjo vertinimu, ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai prieštarauja teisės aktų nuostatoms, įsiteisėjusiam teismo procesiniam sprendimui, teisingumo ir protingumo principams bei pažeidžia pačios įmonės interesus.

3II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. liepos 26 d. nutartimi pareiškėjo BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administratoriaus UAB „Admonitus“ skundą tenkino iš dalies – pakeitė 2016 m. birželio 9 d. BUAB „KEIINVESTMENT“ kreditorių susirinkimo 5 – uoju darbotvarkės klausimu patvirtintą bankroto administravimo išlaidų sumą ir patvirtino 1 500 EUR plius PVM bankroto administratoriaus atlyginimą visam bankroto procesui, patvirtino 2 000 EUR plius PVM administravimo išlaidas visam bankroto procesui; pakeitė kreditorių susirinkimo nutarimą 6 – uoju darbotvarkės klausimu ir patvirtino disponavimo administravimo išlaidomis tvarką.
 2. Teismas sprendė, kad kreditorių susirinkimo patvirtinta administravimo išlaidų suma yra nepakankama administravimo išlaidoms padengti. Teismas taip pat konstatavo, kad bankroto administratoriaus pateikta disponavimo bankrutuojančios įmonės gautinomis lėšomis tvarka atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatas ir yra tvirtintina.
 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administratorius UAB „Admonitus“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 26 d. nutarties dalį dėl BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepasisakė dėl priemokų prie minimalaus bankroto administratoriaus atlyginimo.
  2. Teismo patvirtinta bankroto administratoriaus atlyginimo suma pažeidžia administratoriaus teisėtą interesą gauti tinkamą atlygį už darbą, o administravimo išlaidų suma yra nepakankama, siekiant užtikrinti tinkamą būtinų įmonės bankroto procedūrų vykdymą.
 2. Pareiškėjas AB „Citadele“ bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 26 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas šioje byloje akivaizdžiai peržengė savo kompetencijos ribas bei pakeitė administravimo išlaidų sąmatą, ją padidindamas, nors tokia kompetencija yra išimtinai priskirta kreditorių susirinkimui.
  2. Kreditorių susirinkimo patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, atsižvelgiant į įmonės dydį ir turimą turtą, yra pakankama, kad galima būtų tinkamai įvykdyti visas bankroto procedūras. Darbų apimtis šioje bankroto byloje nėra didelė.
  3. Pirmosios instancijos teismo nutartimi patvirtinta administravimo išlaidų sąmata pažeidžia hipotekos kreditoriaus interesus bei prieštarauja hipotekos instituto tikslams.
 3. BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administratorius UAB „Admonitus“ atsiliepimu į pareiškėjo AB „Citadele“ banko atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis (redakcija įsigaliojusi nuo 2016 m. gegužės 1 d.) numato, kad tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius.
  2. Teismo nustatyta suma administravimo išlaidoms yra beveik penkis kartus mažesnė nei numatyta patvirtintame Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąraše.
  3. Nepaisant to, kad įmonė turi tik vieną nekilnojamojo turto objektą, bankroto administratorius vis tiek turi atlikti tuos pačius bankroto procedūros veiksmus iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

5IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6

 1. Apeliacijos objektu nagrinėjamoje byloje yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas patvirtino bankroto administratoriaus atlyginimą, administravimo išlaidų sąmatą ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką.
 2. ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalis (redakcija, galiojanti nuo 2016 m. gegužės 1 d.) numato, kad pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Tuo atveju, jeigu pirmasis kreditorių susirinkimas nepatvirtina administratoriui mokėtinos sumos arba ši suma yra ginčijama teisme, išsprendęs klausimą iš esmės, sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą, nustato bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.
 3. Atsižvelgdamas į aptartą teisinį reglamentavimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria teismas patvirtino administravimo išlaidų sąmatą ir administratoriaus atlyginimą, negali būti skundžiama apeliacine tvarka, todėl atskiruosius skundus dėl šios nutarties dalies turėjo būti atsisakyta priimti. Apeliacinės instancijos teisme nustačius, kad atskirasis skundas paduotas dėl nutarties dalies, kuri negali būti skundžiama apeliacine tvarka, apeliacinis procesas dėl jos nutraukiamas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 338 straipsnis, 315 straipsnio 5 dalis, 2 dalies 3 punktas).
 4. BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administratorius UAB „Admonitus“ pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria patvirtinta disponavimo administravimo išlaidomis tvarka, atskiruoju skundu neginčija. Apeliantas AB „Citadele“ bankas atskiruoju skundu prašo apeliacinės instancijos teismo panaikinti visą Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 26 d. nutartį, t. y. ir tą nutarties dalį, kuria teismas patvirtino disponavimo administravimo išlaidomis tvarką, tačiau jokie argumentai dėl nutarties dalies, kuria teismas patvirtino disponavimo administravimo išlaidomis tvarką, nepagrįstumo atskirajame skunde nepateikiami (CPK 320 straipsnis). Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad keisti ar naikinti šią nutarties dalį nėra pagrindo.

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu,

Nutarė

8Apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. e2-1845-823/2016 pagal pareiškėjų BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administratoriaus UAB „Admonitus“ ir AB „Citadele“ banko atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-5043-866/2016 dalies, kuria buvo iš dalies tenkintas BUAB „KEIINVESTMENT“ bankroto administratoriaus UAB „Admonitus“ skundas dėl BUAB „KEIINVESTMENT“ 2016 m. birželio 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 5 – uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, nutraukti.

9Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai