Byla eB2-2697-264/2016
Dėl 2016-10-10 vykusiame kreditorių susirinkime priimto nutarimo 7-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos bankroto administratorės UAB „Gribžiniai“ skundą dėl 2016-10-10 vykusiame kreditorių susirinkime priimto nutarimo 7-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėja bankroto administratorė UAB „Gribžiniai“ prašo panaikinti 2016-10-10 vykusio BUAB „Aptarnavimo salonai" kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą 7 - uoju darbotvarkės klausimu. Skunde nurodo, kad 2016-10-10 įvykusiame bankrutavusios UAB „Aptarnavimo salonai" pirmame kreditorių susirinkime 7 - uoju darbotvarkės klausimu kreditoriai pateikė ir patvirtino savo nutarimo variantą: „Patvirtinti bankroto administravimo 8 MMA, tame tarpe mokėtini mokesčiai, (4 MMA administratoriaus atlyginimo dydis ir 4 MMA kitos administravimo išlaidos) išlaidų sąmatą visam bankroto procesui, t. y. nuo teismo iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro." Kreditorių susirinkime priimtas nutarimas naikintinas dėl priimto nutarimo turinio neteisėtumo. Priimtas nutarimas prieštarauja LR CK įtvirtintiems sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams, konstituciniam teisėtų lūkesčių principui bei pažeidžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką.

3Kreditorių susirinkimas neturi teisės vėlesniais kreditorių susirinkimų nutarimais sumažinti byloje jau patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, t. y. pabloginti bankroto administratoriaus padėties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje nr. 3K-3-132-684/2015). Šiuo atveju, Kauno apygardos teismas bankroto byloje jau buvo patvirtinęs 4930 Eur sumą, skirtą bankroto bylos administravimo išlaidoms. Šios teismo nustatytos sumos turėjo pakakti bankroto administravimo išlaidoms patirtoms iki supaprastinto bankroto proceso pabaigos, t. y. iki 2016-09-11. 2016-10-10 vykusiame kreditorių susirinkime, kreditoriai nepaisydami teismo patvirtintos sąmatos, patvirtino 8 MMA dydžio administravimo išlaidų sąmatą (įskaičiuojant mokėtinus mokesčius) nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 644 patvirtinta 380 Eur dydžio minimali mėnesinė alga. Taigi kreditoriai iš viso patvirtino 3 040 Eur dydžio sąmatą, kai tuo tarpu vien iki supaprastinto bankroto proceso pabaigos bankroto bylą nagrinėjantis teismas buvo patvirtinęs 4 930 Eur sumą. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, jog kreditoriai viršijo savo kompetencijos ribas, taip pažeisdami Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką. Taip pat akivaizdu, jog kreditoriai pažeidė sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principų reikalavimus (LR CK 1.5 str.), nes patvirtino mažesnę sąmatą visam bankroto procesui negu buvusi teismo įsiteisėjusia nutartimi patvirtinta sąmata supaprastinto bankroto proceso laikotarpiui. Kartu pažeidžiami bankroto administratoriaus teisėti lūkesčiai, nes administratorius, vykdydamas supaprastinto bankroto procedūras, tikėjosi gauti išlaidų (tame tarpe ir administratoriaus atlyginimo) padengimą pagal patvirtintą sąmatą, o pasibaigus supaprastinto bankroto procesui ir toliau vykdant LR ĮBĮ pareigas (šaukiant kreditorių susirinkimus, rengiant ataskaitą, užtikrinant kreditorių susirinkimų protokolavimą, teikiant informaciją kreditoriams, atstovaujant įmonę civilinėse bylose, rengiant procesinius dokumentus šiose bylose ir kt.) tikėjosi, kad bus patvirtinta papildoma sąmata, t. y. didesnė sąmata apimanti ir teismo jau patvirtintą.

4Kreditorių patvirtinta sąmata yra ženkliai mažesnė nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 nustatytos rekomenduojamos administravimo išlaidos ir atlyginimo dydžiai administratoriams. Už mažos įmonės, neturinčios veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, rekomenduojamas administravimo išlaidų dydis yra 25 MMA. Tuo tarpu, skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta tik 4 MMA. Taisyklių priede Nr. 1. pateiktoje lentelėje nurodoma, jog minimalus administratoriaus atlyginimas mažai įmonei, neturinčiai veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, yra 6 MMA. Tuo tarpu, kreditorių susirinkimas skundžiamu nutarimu administratoriaus atlyginimui patvirtino vos 4 MMA.

5Sprendžiant skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo klausimą būtina įvertinti tai, kad bankroto administratorius gindamas bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės ir jos kreditorių interesus yra pareiškęs du ieškinius. Taisyklių 7 punkte nustatyta, kad priemoka prie administratoriaus atlyginimo už bylas apskaičiuojama atsižvelgiant į teisingumo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu (Nr. 1R-77, 2015-03-19, paskelbta TAR 2015-0319) patvirtintų Rekomendacijų „dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio" 8 punkte nustatomi maksimalūs dydžiai už atskirus dokumentus pareiškiamus bylose. Bankroto administratoriaus pateikti procesiniai dokumentai jau išdėstyti aukščiau, visas aptartas administratoriaus darbas turi būti įvertinamas. Šios aplinkybės taip pat patvirtina, jog bankroto administravimo išlaidų sąmata tūrėtų būti didesnė nei šiuo metu patvirtina skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu.

6Akivaizdu, jog bankroto administratorius atlikęs bankroto administravimo veiksmus visą supaprastinto bankroto proceso laikotarpį turį teisę į bankroto bylą nagrinėjančio teismo patvirtintą 4 930 Eur dydžio sąmatą, o taip pat, toliau vykdydamas bankroto procedūras bendra LR ĮBĮ tvarka, turi teisę ir į papildomą sąmatą. Šiuo atveju minėta 4 930 Eur bankroto administravimo išlaidų sąmata patvirtinta įsiteisėjusiomis bankroto bylą nagrinėjančio teismo nutartimis, o, tuo tarpu, kreditoriai, nepaisydami šio fakto, patvirtino mažesnę sąmatą panaikinančią teismo patvirtintąją. Jau vien dėl to, skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas turi būti pripažintas negaliojančiu.

7Kreditorė VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į bankroto administratoriaus skundą, kuriame prašo bankroto administratorės skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, kad skundas neatitinka pagrindinio įmonių bankroto proceso tikslo - kiek įmanoma operatyviau patenkinti visų įmonės kreditorių interesus ir teisėtus lūkesčius, taip pat prieštarauja bankroto, kaip kolektyvinio proceso, paskirčiai. VĮ Turto bankas balsuodamas už bankroto administravimo lėšų skyrimą atsižvelgė į ĮBĮ 36 str. 5 d. nurodytus kriterijus administratoriaus atlyginimo už teikiamas paslaugas dydžiui nustatyti, t. t. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti įmonė tęsia veiklą, taip pat ar yra parduodamo turto, į iškeltų bylų kiekį, pareikštų ieškinių sudėtingumą, jų kiekį. Vertino tai, kad kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimas atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus. Ne tik įstatymų leidėjas, tačiau ir teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog neturi būti pažeidžiama administratoriaus ir įmonės kreditorių pusiausvyra. Esminis bankroto administratoriaus veiklos požymis, kad organizuodamas ir atlikdamas būtinus bankroto proceso darbus, jis privalo ginti tiek visų kreditorių, tiek bankrutuojančios įmonės interesus. Bankroto bylos esmė - bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių gynimas, siekiant patenkinti jų finansinius reikalavimus, kad būtų užtikrintas tokių reikalavimų patenkinimas. Siekdamas šio tikslo administratorius turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį; kreditorių patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje turėtų būti įtrauktos tik tokios išlaidos, kurios atitinka administravimo išlaidų teisinę prigimtį ir paskirtį, t. y. išlaidos, būtinos tinkamai atlikti bankroto procedūras. Nagrinėjamu atveju yra pagrindas teigti, kad administratorius pirmiausia gina savo kaip verslo subjekto interesus ir veikia prieš kreditorių interesus. Neprotingus ir nesąžiningus administratoriaus reikalavimus, teismas, vadovaudamasis nurodytais principais, turėtų atmesti ir taip užtikrinti šalių tarpusavio santykių teisingumą, sąžiningumą ir jų interesų pusiausvyrą.

8Daugiau atsiliepimų į bankroto administratorės skundą nepateikta.

9Skundas tenkintinas iš dalies.

10Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. liepos 10 d. nutartimi iškėlė UAB „Aptarnavimo salonai“ bankroto bylą, administratore paskyrė juridinį asmenį UAB ,,Gribžiniai“. 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi patvirtinta bendra visam laikotarpiui 1 300 Eur suma, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą, paliekant bankroto administratoriui teisę perskirstyti sąmatą pagal poreikį. 2015 m. rugsėjo 1 d. patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, įmonei taikytas supaprastino bankroto procesas. Nutartis įsiteisėjo 2015 m. rugsėjo 11 d. 2015 m. rugsėjo 22 d. įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtinta supaprastinto bankroto proceso trukmė – 12 mėnesių nuo nutarties taikyti supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo dienos. Taip pat patvirtinta 3 000 Eur administravimo išlaidų sąmata visai supaprastinto bankroto procedūros trukmei, paliekant bankroto administratoriui teisę perskirstyti sąmatą pagal poreikį. 2016 m. rugsėjo 13 d. nutartimi nutrauktas BUAB „Aptarnavimo salonai“ supaprastinto bankroto proceso vykdymas ir nustatyta, kad įmonės bankroto procedūros vykdytinos bendra ĮBĮ nustatyta bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarka.

11Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo teisėtumo.

12Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs tiek esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, tiek tai, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, turi panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012). Pareiškėjas nenurodo aplinkybių bei neginčija kreditorių sušaukimo tvarkos. Teismas taip pat nenustatė aplinkybių, kurios leistų spręsti esant kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimų. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nebuvo padaryta esminių procedūrinių pažeidimų sušaukiant 2016 m. spalio 10 d. kreditorių susirinkimą, kurie būtų nulėmę neteisėtų nutarimų priėmimą.

13Dėl 2016 m. spalio 10 d. BUAB „Aptarnavimo salonai“ pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 7 –uoju darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“.

14ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas); nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 straipsnio 9 punktas). ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas tvirtina, keičia ir nustato disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad ĮBĮ 23 ir 36 straipsniuose reglamentuota kreditorių susirinkimo teisė nustatyti atlyginimą administratoriui ir patvirtinti galutinę administravimo išlaidų sąmatą. Tokią kreditorių susirinkimo teisę lemia bankroto instituto paskirtis – apsaugoti nemokaus skolininko kreditorių teises ir interesus, t. y. siekiama patenkinti visų kreditorių interesus, kartu – užtikrinti ir nemokaus skolininko interesus. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonei administruoti, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Strauja“ v. AB „Swedbank, bylos Nr. 3K-3-354/2009; 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta UAB „Šilterma“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-486/2010). Pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Tuo atveju, jeigu pirmasis kreditorių susirinkimas nepatvirtina administratoriui mokėtinos sumos arba ši suma yra ginčijama teisme, išsprendęs klausimą iš esmės, sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą, nustato bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama (ĮBĮ 36 str. 4 d.) (Pvz. žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr.e2-1845-823/2016). Administratoriaus atlyginimas nustatomas už visą įmonės administravimo laikotarpį, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintas Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles, kuriose nustatomi rekomendaciniai administratoriaus atlyginimo dydžiai. Administratoriaus atlyginimas yra siejamas su administratoriaus veiklos rezultatais ir nepriklauso nuo bankroto procedūros trukmės. Konkreti administratoriaus atlyginimo suma (atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, gautas lėšas iš parduoto įmonės turto, bankroto metu išieškotas sumas, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių) ir jo mokėjimo tvarka (atlyginimo suma gali būti išmokama visa iš karto baigus bankroto procesą arba dalimis vykdant bankroto procesą) nustatoma pavedimo sutartyje. Kreditorių susirinkimo arba teismo nustatytas administratoriaus atlyginimas negali viršyti šiame straipsnyje nustatyta tvarka patvirtintų dydžių. Tuo atveju, jeigu dėl objektyvių priežasčių yra būtina viršyti šiame straipsnyje nustatyta tvarka patvirtintus administratoriaus atlyginimo dydžius, jie keičiami šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka (ĮBĮ 36 str. 5 d.). Teismas, nagrinėdamas skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo administravimo išlaidų klausimu teisėtumo, turi įvertinti, ar patvirtintoje sąmatoje nurodytos išlaidos pagal teisinę prigimtį atitinka administravimo išlaidų sampratą ir ar išlaidų dydžiai atitinka protingumo ir teisingumo kriterijus, ar nutarimas neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

15Kadangi nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo priklauso administratoriaus atlyginimo dydis, tai jis turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis c. b. Nr.3K-3-486/2010).

16Nagrinėjamu atveju 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi patvirtinta BUAB „Aptarnavimo salonai“ bendra visam laikotarpiui 1 300 Eur suma, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą, paliekant bankroto administratoriui teisę perskirstyti sąmatą pagal poreikį. 2015 m. rugsėjo 1 d. taikius įmonei supaprastiną bankroto procesą 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartimi buvo patvirtinta 3 000 Eur administravimo išlaidų sąmata visai supaprastinto bankroto procedūros trukmei, paliekant bankroto administratoriui teisę perskirstyti sąmatą pagal poreikį. 2016 m. rugsėjo 13 d. nutartimi nutraukus BUAB „Aptarnavimo salonai“ supaprastinto bankroto proceso vykdymą ir nustačius, kad įmonės bankroto procedūros vykdytinos bendra ĮBĮ nustatyta bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarka, 2016 m. spalio 10 d. įvyko pirmasis kreditorių susirinkimas. Šio susirinkimo metu 7-uoju darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas“ buvo balsuojama dėl kreditorių pateikto nutarimo varianto: Patvirtinti bankroto administravimo 8 MMA, tame tarpe mokėtini mokesčiai, (4 MMA administratoriaus atlyginimo dydis ir 4 MMA kitos administravimo išlaidos) išlaidų sąmatą visam bankroto procesui, t. y. nuo teismo iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. „Už“ balsavo VSDFV Kauno skyrius ir VĮ Turto bankas, kas sudaro 72,05 proc. teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų. „Prieš“ balsavusių nebuvo. Nutarta nutarimo variantui pritarti.

17Bankroto administratorius kreditoriams pateiktuose balsavimo biuleteniuose dėl 7-to darbotvarkės klausimo prašė nustatyti: Administratoriaus atlyginimą - pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 nustatytą minimalų administratoriaus atlyginimo dydį ir nustatytas priemokas; Kitas išlaidas - pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 nustatytą rekomenduojamą administravimo išlaidų dydį. Kadangi kreditorių pasiūlytas nutarimo variantas priimtas balsų dauguma, bankroto administratoriaus pateiktas nutarimo variantas šiuo darbotvarkės klausimu nebuvo svarstomas.

18Bankroto administratorius nurodo, kad kreditorių susirinkimas negali peržiūrėti ir pakeisti administratoriaus nustatyto atlyginimo dydžio už jo praėjusiu laikotarpiu suteiktas administravimo paslaugas bei nurodo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-132-684/2015.

19Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime nurodė, kad bendrosios kompetencijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų - sprendimų analogiškose bylose. Pažymėjo, jog esami aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismų sukurti precedentai atitinkamų kategorijų bylose susaisto ne tik žemesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus, priimančius sprendimus analogiškose bylose, bet ir tuos precedentus sukūrusius aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismus (inter alia Lietuvos apeliacinį teismą ir Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą). Teismai turi vadovautis tokia atitinkamų teisės nuostatų (normų, principų) turinio, taip pat šių teisės nuostatų taikymo samprata, kokia buvo suformuota ir kokia buvo vadovaujamasi taikant tas nuostatas normas, principus) ankstesnėse bylose, inter alia anksčiau sprendžiant analogiškas bylas.

20Nagrinėjamu atveju 2015 m. rugpjūčio 17 d. ir 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartimis buvo patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, paliekant bankroto administratoriui teisę perskirstyti sąmatoje nustatytą sumą pagal poreikį. Šiomis nutartimis nebuvo išskirtas nei administratoriaus atlyginimo dydis nei suma tam tikriems administravimo veiksmams atlikti. 2016 m. rugsėjo 13 d. nutraukus BUAB „Aptarnavimo salonai“ supaprastintą bankroto proceso vykdymą buvo nustatyta, kad įmonės bankroto procedūros vykdytinos bendra ĮBĮ nustatyta bankroto bylų nagrinėjimo teisme tvarka. Taigi, nutraukus supaprastino bankroto procesą, administravimo išlaidų klausimas sprendžiamas kreditorių susirinkime (ĮBĮ 23 str. 5 p.). Įvykusiame 2016 m. spalio 10 d. pirmajame kreditorių susirinkime buvo patvirtinta 8 MMA administravimo išlaidų sąmata. Bankroto administratoriaus nurodomoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-3-132-684/2015 buvo sprendžiamas ginčas dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo. Nurodytoje byloje administravimo išlaidų sąmata buvo visais atvejais tvirtinama kreditorių susirinkime, buvo nustatytas konkretus bankroto administratoriaus atlyginimas ir administravimo išlaidų suma, įmonei nebuvo taikytas supaprastintas bankroto procesas. Taigi, skiriasi bankroto administratoriaus nurodomos bylos iš šioje byloje nagrinėjamos aplinkybės. Atsižvelgiant į šias aplinkybes teismas nesivadovauja bankroto administratoriaus nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika.

21Dėl administravimo išlaidų dydžio.

22Bankroto administratorius nurodo, kad kreditorių patvirtinta sąmata yra ženkliai mažesnė nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 nustatytos rekomenduojamos administravimo išlaidos ir atlyginimo dydžiai administratoriams, kadangi pagal rekomendacijas už mažos įmonės, neturinčios veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, rekomenduojamas administravimo išlaidų dydis yra 25 MMA, o skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinta tik 4 MMA.

23Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) buvo patvirtintas bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašą; atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklės. Pagal bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašą esant mažai įmonei, kuri neturi įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų yra numatytas minimalus 25 MMA administravimo išlaidų rekomendacinis dydis. Bankrutuojančios įmonės dydis nustatomas pagal įmonės atrankinio dydžio, kaip jis suprantamas Bankroto administratorių atrankos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atrankos taisyklės), reikšmę. Nagrinėjamu atveju keliant BUAB „Aptarnavimo salonai“ bankroto bylą buvo nustatyta, kad įmonė atitinka mažos įmonės atrankinį dydį. Byloje yra žinomi 7 kreditoriai, kurių bendras reikalavimo dydis sudaro 7 196,38 Eur. Atsižvelgiant į kreditorių skaičių nėra pagrindo spręsti, kad dėl pašto siuntų kiekio bus patiriamos didelės pašto išlaidos. Be to, bankroto administratoriaus bendradarbiavimas su kreditoriais gali vykti ir elektroniniu paštu. VĮ Registrų centro duomenimis įmonė nekilnojamojo turto neturi. VĮ Regitra duomenimis transporto priemonių, kurios įmonei priklausytų nuosavybės teise taip pat nėra. Taigi, turto, dėl kurio saugojimo, pardavimo ar kitokių veiksmų atlikimo būtų patiriamos administravimo išlaidos, nėra. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr.e2-3646-920/2016 pagal ieškovės BUAB „Aptarnavimo salonai“ atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Gribžiniai“ patikslintą ieškinį atsakovams L. Ž., E. C., M. Š., R. M., I. P. dėl žalos atlyginimo. Duomenų, kad šioje civilinėje byloje BUAB „Aptarnavimo salonai“ būtų atstovaujama advokato nenustatyta. Kauno apylinkės teisme taip pat nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-21937-877/2016 pagal ieškovės BUAB „Aptarnavimo salonai“ ieškinį atsakovei UAB „Teledema“ dėl skolos priteisimo. Šioje byloje taip pat nenustatyta, kad ieškovės interesus atstovautų advokatas. Be to, bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo nenurodė jokių duomenų ar buvo (yra) patirtos (patiriamos) bylinėjimosi išlaidos ryšium su nurodytų civilinių bylų nagrinėjimu. Tačiau taip pat reikia atsižvelgti ir į tai, kad bankroto administratorė vykdė ir tebevykdo savo pareigas, gina bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesus. Todėl įvertinus visas nustatytas aplinkybes, nustatytina 6 MMA suma bankroto administravimo būtiniems veiksmams atlikti.

24Dėl administratoriaus atlyginimo dydžio.

25Bankroto administratorius nurodo, kad minimalus administratoriaus atlyginimas mažai įmonei, neturinčiai veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų, yra 6 MMA, tuo tarpu, kreditorių susirinkimas skundžiamu nutarimu administratoriaus atlyginimui patvirtino vos 4 MMA.

26Rekomendacijų 3 punktas nustato, kad rekomendacinis administratoriaus atlyginimo dydis apskaičiuojamas pagal formulę A = Amin + Pį + Pb + Pt. Pagal Rekomendacijose numatytą minimalių administratoriaus atlyginimo dydžio sąrašą už mažos įmonės, kuri neturi įmonės veiklos rūšies ir bankroto proceso vykdymo ypatumų rekomenduojamas minimalus bankroto administratoriaus atlyginimas sudaro 6 MMA. Pį – priemoka už bankroto metu gautas įplaukas – lėšas iš parduoto įmonės turto ir turto perėmėjo sumokėtų administravimo išlaidų, taip pat už bankroto metu išieškotas sumas (toliau – įplaukos), – kaupiamas atskiroje banko sąskaitoje lėšoms per bankroto procesą kaupti ir atsiskaityti su kreditoriais (toliau – priemoka už įplaukas. Nagrinėjamu atveju duomenų apie tokių įplaukų gavimą nenustatyta, todėl Pį lygus 0. Pb – priemoka už įmonei iškeltų bylų ir jos pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir skaičių. Priemoka už bylas (Pb) apskaičiuojama atsižvelgiant į teisingumo ministro patvirtintas rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio. Nagrinėjamu atveju nors bankroto administratorius ir vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“, tačiau nenurodė jokių duomenų į kuriuos atsižvelgiant būtų galima nustatyti priemokos Pb dydį. Pt – priemoka už įmonės turto pardavimą didesne nei kreditorių susirinkimo nustatyta kaina, kai šis turtas parduodamas ne iš varžytynių, taip pat už sumų išieškojimą už beviltiškomis laikytas skolas (toliau – priemoka už sėkmingą turto pardavimą. Nagrinėjamu atveju iš BUAB „Aptarnavimo salonai“ bankroto bylos Nr.e2-797-264/2016 bei bankroto administratoriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos nustatyta, kad 2016 m. balandžio 18 d. nutartimi buvo patvirtinta BUAB „Aptarnavimo salonai“ turto – 2 vnt. kasos aparatų ir mobiliųjų telefonų aksesuarų pardavimo tvarka. Pagal teismo nustatytą tvarką 2 vnt. naudotų kasos aparatų buvo parduoti už 120 Eur kainą, o mobiliųjų telefonų priedai ir aksesuarai už 216 Eur kainą. Viso už parduotą turtą gauta 336 Eur. Duomenų, kad šis turtas buvo parduotas už didesnę nei nustatytą kainą, bankroto administratorius nepateikė. Iš bankroto byloje administratoriaus pateikto 2016 m. balandžio 14 d. prašymo (Reg. Nr.E1-14338) matyti, kad už kasos aparatą siūloma nustatyti ne mažesnę nei 120 Eur kainą, o visų bankroto administratoriui perduotų telefonų aksesuarų ir priedų vertė sudaro 5 303 Eur. Įvertinus šias aplinkybes matyti, kad turtas nebuvo parduotas už didesnę nei nustatytą kainą. Todėl Pt lygus 0. Atsižvelgiant į visas nustatytas aplinkybes, teismo vertinimu, pakankamas ir atitinkantis CK 1. 5 str. įtvirtintus principus yra 7 MMA administratoriaus atlyginimo dydis.

27Įvertinus nurodytas aplinkybes, byloje esančius duomenis apie bankrutuojančios įmonės finansinę padėtį, administratoriaus funkcijų mastą, teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“, patvirtintomis taisyklėmis, sprendžia, jog yra pagrindas patvirtinti 7 MMA bankroto administratoriaus atlyginimą visam bankroto procesui bei 6 MMA bankroto administravimo išlaidas.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublik?s įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

29BUAB „Aptarnavimo salonai“ bankroto administratorės UAB „Gribžiniai“ įgalioto asmens skundą tenkinti iš dalies.

30Panaikinti BUAB „Aptarnavimo salonai“ 2016 m. spalio 10 d. pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 7-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“.

31Patvirtinti BUAB „Aptarnavimo salonai“ bankroto byloje administravimo išlaidų sąmatą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro 13 MMA, iš jų 7 MMA skirti administratoriaus atlyginimui ir 6 MMA skirti administravimo išlaidoms.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė,... 2. Pareiškėja bankroto administratorė UAB „Gribžiniai“ prašo panaikinti... 3. Kreditorių susirinkimas neturi teisės vėlesniais kreditorių susirinkimų... 4. Kreditorių patvirtinta sąmata yra ženkliai mažesnė nei Lietuvos... 5. Sprendžiant skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo klausimą... 6. Akivaizdu, jog bankroto administratorius atlikęs bankroto administravimo... 7. Kreditorė VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į bankroto administratoriaus... 8. Daugiau atsiliepimų į bankroto administratorės skundą nepateikta.... 9. Skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. liepos 10... 11. Dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo teisėtumo.... 12. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 13. Dėl 2016 m. spalio 10 d. BUAB „Aptarnavimo salonai“ pirmojo kreditorių... 14. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 15. Kadangi nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo priklauso... 16. Nagrinėjamu atveju 2015 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi patvirtinta BUAB... 17. Bankroto administratorius kreditoriams pateiktuose balsavimo biuleteniuose dėl... 18. Bankroto administratorius nurodo, kad kreditorių susirinkimas negali... 19. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime... 20. Nagrinėjamu atveju 2015 m. rugpjūčio 17 d. ir 2015 m. rugsėjo 22 d.... 21. Dėl administravimo išlaidų dydžio.... 22. Bankroto administratorius nurodo, kad kreditorių patvirtinta sąmata yra... 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415... 24. Dėl administratoriaus atlyginimo dydžio.... 25. Bankroto administratorius nurodo, kad minimalus administratoriaus atlyginimas... 26. Rekomendacijų 3 punktas nustato, kad rekomendacinis administratoriaus... 27. Įvertinus nurodytas aplinkybes, byloje esančius duomenis apie... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublik?s įmonių bankroto įstatymo 24... 29. BUAB „Aptarnavimo salonai“ bankroto administratorės UAB „Gribžiniai“... 30. Panaikinti BUAB „Aptarnavimo salonai“ 2016 m. spalio 10 d. pirmojo... 31. Patvirtinti BUAB „Aptarnavimo salonai“ bankroto byloje administravimo... 32. Nutartis neskundžiama....