Byla 1-74-964/2014
Dėl vengimo išlaikyti vaikus

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,

2sekretoriaujant Aušrai Pikelienei,

3dalyvaujant prokurorei Sigitai Boratinskienei,

4kaltinamajam P. R.,

5viešame teisiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje P. R., a.k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, išsiskyręs, aukštojo neuniversitetinio išsilavinimo, bedarbis, registruotas darbo biržoje, gyvenantis ( - ), teistas 2011 m. balandžio 28 d. Utenos rajono apylinkės teismo pagal LR BK 183 str. 1 d. 35 (4 550 Lt) bauda; 2011 m. gegužės 19 d. Utenos rajono apylinkės teismas, vadovaudamasis LR BK 65 str. 1 d. 2 p. "a" pp. patikslino baudos dydį į 31 MGL (4 030 Lt), 2013 m. gruodžio 5 d. Utenos rajono apylinkės teismas neišieškotą 31 MGL dydžio baudą pakeitė 186 val. trukmės viešaisiais darbais,

6kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau -BK) 164 straipsnį dėl vengimo išlaikyti vaikus.

7Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

8kaltinamasis P. R. vengė pareigos pagal teismo sprendimą teikti išlaikymą vaikams, o būtent: laikotarpiais nuo 2009-09-14 iki 2010-06-28; nuo 2010-09-01 iki 2011-03-31; 2012-06-28 iki 2012-07-29; nuo 2012-08-18 iki 2013-02-19 vengė pareigos pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Utenos rajono apylinkės teismo sprendimą Nr. 2-2180-356/2009 išlaikyti savo nepilnamečius vaikus: dukrą A. R., gim. ( - ), mokant 250 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki dukters pilnametystės, bei sūnų D. R., gim. ( - ), mokant 250 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki sūnaus pilnametystės, dėl ko nuo 2009-09-14 iki 2014-01-31 S. R. iš viso įsiskolino 8 137,97 Lt, o nuo 2010-03-17 iki 2014-01-31 Vaikų išlaikymo fondo administracijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš viso įsiskolino 18 128,70 Lt ir tokiais savo veiksmais vengė pareigos išlaikyti vaikus.

9P. R. teisiamajame posėdyje dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos prisipažino visiškai. Paaiškino, kad supranta tėvų pareigą išlaikyti vaikus, tačiau finansinės paramos vaikams neteikė kaltinime nurodytais laikotarpiai, nes nerado darbo. Dėl sveikatos problemų (išvarža ir osteporozė) fizinio darbo dirbti negali, o kitokio darbo negavo. Pripažįsta, kad nebuvo pakankamai rūpestingas ieškodamas darbo, kelis kartu savo iniciatyva nutraukė darbo paiešką. Jam siūlė paštininko darbą, darbas nesunkus, bet brangiai kainuotų važinėti. Dirbo Vilniuje, bet teko išeiti iš darbo praradus teises. Turėjo automobilį, bet jis buvo nutemptas į aikštelę. Jo atsiimti nebuvo verta paskaičiavus mokestį už aikštelę. Savo elgesį vertina blogai.

10Be visiško kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta kitais byloje surinktais įrodymais, ištirtais sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka (BPK 273 str.),:

11ikiteisminio tyrimo metu liudytoja apklausta S. R. parodė, kad 2002 m. susituokė su P. R.. ( - ) susilaukė dukters A.. Po penkerių metų, t.y. ( - ), susilaukė sūnaus D.. 2009 m. lapkričio 30 d. Utenos rajono apylinkės teismo sprendimu ji su vyru P. R. bendru sutikimu išsiskyrė dėl jo nuolatinio girtavimo. Vaikų A. bei D. R. gyvenamoji vieta buvo nustatyta su ja, o P. R. įsipareigojo teikti išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. R. dviejų šimtų penkiasdešimties litų periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki jo pilnametystės bei dukrai A. R. dviejų šimtų penkiasdešimties litų periodinėmis išmokomis iki dukters pilnametystės. Po skyrybų, apie pusę metų, dar gyveno kartu, nes butas buvo nepadalintas. Jiems dar gyvenant kartu, P. nei dirbo, nei išlaikė vaikus, taip pat nemokėjo vaikams priteistų alimentų (viso 500 Lt). Vėliau P. iš buto išsikraustė. Nuo skyrybų iki šiol P. prie vaikų išlaikymo neprisidėjo, nemokėjo vaikams alimentų. 2010 m. kovo mėnesį su vykdomuoju raštu kreipėsi į antstolę A. M. dėl to, kad P. R. nemoka alimentų vaikams. Nuo 2010 m. kovo mėnesio Vaikų išlaikymo fondas paskyrė išmokas dukrai A. bei sūnui D., kiekvieną mėnesį po 195 Lt, viso 390 Lt. Paulius su vaikais visai nebendrauja, neprisideda prie jų ugdymo, vaikų neišlaiko (b.l.14-15);

12iš Utenos rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimo matyti, kad P. R. įsipareigoja nepilnamečiams vaikams A. R. ir D. R. teikti išlaikymą po 250 Lt per mėnesį iki jų pilnametystės (b.l. 19-21);

13antstolės A. M. pateiktoje medžiagoje nurodyta, kad P. R. vengia mokėti išlaikymą savo vaikams A. R. ir D. R. (b.l. 25-74);

14Vaikų išlaikymo fondo administracijos 2014-04-01 prašyme pradėti ikiteisminį tyrimą nurodyta, kad P. R. įsiskolinimas Vaikų išlaikymo fondui yra 18 128,70 Lt (b.l. 1-3)

15Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis padarė jam inkriminuojamą nusikaltimą.

16LR CK 3.192 straipsnyje numatyta tėvų pareiga materialiai išlaikyti vaikus. Baudžiamoji atsakomybė už vengimą išlaikyti vaiką iškyla tuo atveju, jei kaltininkas tyčia, t.y. žinodamas, kad jis turi pareigą pagal įsigaliojusį teismo sprendimą išlaikyti vaiką ar teikti jam kitą būtiną materialią paramą, ir galėdamas tą pareigą vykdyti, jos sąmoningai nevykdo. Kaip matyti iš byloje esančio Utenos rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimo, P. R. išlaikymą vaikams įsipareigojo mokėti pats, tačiau pripažino šio sprendimo nevykdęs, finansinės paramos vaikams neteikęs, nors tėvų pareigą išlaikyti vaikus suvokia. Jis patvirtino kelis kartus savo iniciatyva nutraukęs darbo paiešką. Nors ir teigė turintis sveikatos problemų, tačiau neįgalumas jam nenustatytas, taigi sveikatos problemos nėra tokios, kurios iš esmės trukdyti susirasti darbą, juo labiau, kad kaltinamojo išsilavinimas (aukštasis neuniversitetinis) sudaro galimybes jam dirbti protinį darbą, nereikalaujantį fizinės ištvermės. Pažymėtina ir tai, kad kaltinamajam buvo pasiūlytas nesunkus ir jo sveikatos būklę atitinkantis paštininko darbas, tačiau P. R. jo atsisakė dėl nuvykimo į darbą išlaidų. Seniau turėtą darbą prarado netekęs teisių, t.y. dėl savo kaltės. Jo vardu registruotas automobilis, kaip pats nurodė, nebuvo atsiimtas iš automobilių saugojimo aikštelės dėl išlaidų už jo saugojimą, taigi turtas prarastas vėlgi dėl paties kaltinamojo kaltės. Toks kaltinamojo pasyvumas, neveikimas prilyginamas vengimui įsidarbinti ir teikti išlaikymą vaikams.

17Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Teismas nepripažįsta P. R. atsakomybę lengvinančia aplinkybe jo prisipažinimo ir baigiamosiose kalbose pasakytų žodžių "gailiuosi", nes tam, kad būtų pripažinta atsakomybę lengvinančia aplinkybe, prisipažinimo nepakanka, o P. R. neparodė nuoširdžios atgailos, jokių aktyvių pastangų savo elgesį keisti. Priešingai, teigė stengiantis kuo rečiau bendrauti su vaikais, nes sunku išsiskirti, teigė, kad vaikai aprūpinti, jie iš jo išlaikymo neprašo.

18Skirdamas bausmę P. R. už vengimą išlaikyti vaikus, teismas atsižvelgia į veikos pavojingumo laipsnį, t.y. kad padarytas vienas nesunkus nusikaltimas, į kaltinamojo asmenybę - teistas, nusikalstamą veiką padarė neišnykus teistumui, baustas administracine tvarka (b.l.99-108), bedarbis, VšĮ Molėtų r. PSPC psichiatrinio ir priklausomybių kabineto įskaitoje neįregistruotas (b.l. 89). Įvertinęs P. R. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, jo asmenybę, siekdamas LR BK 41 straipsnyje įtvirtintos bausmės paskirties bei atsižvelgdamas į byloje nustatytų faktinių aplinkybių visumą, teismas sprendžia, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus kaltinamajam P. R. už nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 164 str., padarymą arešto bausmę, kurios dydis nustatytinas artimas šios bausmės rūšies vidurkiui. Vadovaujantis LR BK 641 str., paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

192014 m. birželio 13 d. nutarimu P. R. paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti - paliktina iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

20Teismas, vadovaudamasis LR BPK 273, 297-298, 301-305, 307 straipsniais,

Nutarė

21P. R. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą pagal LR BK 164 straipsnyje, ir paskirti jam 48 (keturiasdešimt aštuonių) parų areštą.

22Vadovaujantis LR BK 641 straipsnio nuostatomis, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir P. R. paskirti galutinę bausmę - 32 (trisdešimt dviejų) parų areštą.

23Bausmę skirti atlikti areštinėje.

242014 m. birželio 13 d. nutarimu P. R. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti - palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

25Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė,... 2. sekretoriaujant Aušrai Pikelienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Sigitai Boratinskienei,... 4. kaltinamajam P. R.,... 5. viešame teisiamajame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą,... 6. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (toliau -BK) 164... 7. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 8. kaltinamasis P. R. vengė pareigos pagal teismo sprendimą teikti išlaikymą... 9. P. R. teisiamajame posėdyje dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos... 10. Be visiško kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta kitais byloje... 11. ikiteisminio tyrimo metu liudytoja apklausta S. R. parodė, kad 2002 m.... 12. iš Utenos rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimo matyti,... 13. antstolės A. M. pateiktoje medžiagoje nurodyta, kad P. R. vengia mokėti... 14. Vaikų išlaikymo fondo administracijos 2014-04-01 prašyme pradėti... 15. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis padarė jam... 16. LR CK 3.192 straipsnyje numatyta tėvų pareiga materialiai išlaikyti vaikus.... 17. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių... 18. Skirdamas bausmę P. R. už vengimą išlaikyti vaikus, teismas atsižvelgia į... 19. 2014 m. birželio 13 d. nutarimu P. R. paskirta kardomoji priemonė -... 20. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 273, 297-298, 301-305, 307 straipsniais,... 21. P. R. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą pagal LR BK 164... 22. Vadovaujantis LR BK 641 straipsnio nuostatomis, paskirtą bausmę sumažinti... 23. Bausmę skirti atlikti areštinėje.... 24. 2014 m. birželio 13 d. nutarimu P. R. paskirtą kardomąją priemonę -... 25. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...