Byla A2.11.-109-358/2016

1Kauno apylinkės teismo teisėja Audronė Levinskienė, sekretoriaujant Ramunei Bulavaitei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui V. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje V. S., a. k. ( - ) gyv. ( - ) administracinėn atsakomybėn traukiama pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., ir

Nustatė

2V. S. 2015 m. spalio 21 d. apie 13.30 val. Kauno apylinkės teisme, Kęstučio g. 29, Kaune, teismo posėdyje davė melagingus parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.9.-8230-540/2015 apie tai, kad ji nuo savo darbo UAB ( - ) adresu ( - ) pradžios - 2015 m. gegužės mėn. 1d. iki 2015 m. rugsėjo 16 d. dirbo sudariusi su UAB ( - ) paslaugų teikimo (darbo vietos nuomos) sutartį ir jai darbdavė J. S. darbo užmokesčio nemokėjo.

3Šiais veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str.

4Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo V. S. kalta neprisipažino. Paaiškino, kad duoti parodymai teisme yra teisingi. Ji nuomojosi darbo vietą, dirbo savarankiškai, darbo užmokesčio J. S. nemokėjo. Šiuo metu dirba toje pačioje vietoje.

5ATPK 1872 str. numatyta administracinė atsakomybė už melagingų parodymų teikimą administracinio teisės pažeidimo byloje.

6Aiškinant šios teisės normos dispoziciją kartu su Lietuvos Respublikos ATPK 276 str., darytina išvada, kad nurodomas pažeidimas gali būti padaromas tik tyčia, t. y. suvokiant, kad asmens parodymai yra melagingi ir žinant, kad už tai gresia atsakomybė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas tyčios pasireiškimą panašiose savo esme bylose (dėl Baudžiamojo kodekso 235 straipsnio „Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas“) yra išaiškinęs, jog tiesioginė tyčia šio pobūdžio neteisėtose veikose pasireiškia tuo, jog kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus ar išvadas, paaiškinimus. Tokios pareigos suvokimą bei atsakomybės už jos nevykdymą žinojimą kaltininkas būna patvirtinęs savo parašu ikiteisminio tyrimo metu ar teisme. Kaltininkas taip pat suvokia, kad duoda tikrai tikrovės neatitinkančius parodymus ar išvadą, paaiškinimus, supranta ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-616/2006; 2K-164/2010).

7Byloje Nr. A2.9.-8230-540/2015 surinktais ir ištirtais įrodymais nustatyta, kad V. S. apklausiama liudytoja administracinio teisės pažeidimo byloje, būdama pasirašytinai įspėta apie administracinę atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str., tyčia ir suvokdama savo veiksmus davė melagingus parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje, nurodydama, kad ji nuo savo darbo UAB ( - ) adresu ( - ), pradžios - 2015 m. gegužės mėn. 1d. iki 2015 m. rugsėjo 16 d. dirbo sudariusi su UAB ( - ) paslaugų teikimo (darbo vietos nuomos) sutartį ir jai darbdavė J. S. darbo užmokesčio nemokėjo. Kauno apylinkės teismo 2015-11-16 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.A2.9-8230-540/2015 yra įsiteisėjęs, todėl teismo nustatytos aplinkybės turi prejudicinę reikšmę nagrinėjant šią administracinio teisės pažeidimo bylą. Konstatuotina, kad V. S. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., todėl yra baustina.

8Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į pažeidimo padarymo aplinkybes, į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, į atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes.

9Teismų informacijos sistemos ,,Liteko“ duomenimis, V. S. administracine tvarka nebausta. Jos atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

10Kasacinės instancijos teismas yra konstatavęs, kad administracinės nuobaudos taikymas atitinka proporcingumo reikalavimą, kai tarp padaryto teisės pažeidimo ir už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti yra teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2AT-4-2011).

11Būtent nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad V. S. dirba, administracine tvarka nebausta, nėra jo atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių, augina nepilnametį vaiką. Taigi, atsižvelgusi į minėtas aplinkybes, apibūdinančias padaryto pažeidimo pobūdį, padarinius, V. S. asmenybę, teismas konstatuoja jog šioje byloje paskirtina minimali 289 EUR bauda yra neproporcinga jos padaryto pažeidimo pavojingumui priemonė, per griežta ir nebūtų teisinga. Todėl teismas daro išvadą, kad šioje byloje nustatytos aplinkybės laikytinos išimtinėmis ir sudaro pagrindą V. S., skiriant administracinę nuobaudą už padarytą pažeidimą, taikyti ATPK 30¹ straipsnio nuostatas ir sumažinti nuobaudą iki 144 Eur.

12Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti Lietuvos Respublikos ATPK 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai – auklėti administracinį pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30 1 str., 302 str., 286 - 288, 293 str.,

Nutarė

14V. S., a. k. ( - ) pripažinti padarius pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., ir nubausti ją 144 EUR (vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų) bauda.

15Paskirtoji bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300 AB banke ,,Swedbank“, (banko kodas 73000), įmokos kodas 1001.

16Atsižvelgiant į patraukto administracinėn atsakomybėn asmens turtinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, asmens rašytiniu prašymu paskirtos baudos mokėjimas gali būti išdėstomas per laikotarpį iki dvejų metų, atsižvelgiant į paskirtos baudos dydį. Baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 313 str. 3 d.).

17Nesumokėjus baudos per nustatytą terminą, nutarimas skirti baudą vykdomas priverstine tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 314 str. 1 d.).

18Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Audronė Levinskienė, sekretoriaujant Ramunei... 2. V. S. 2015 m. spalio 21 d. apie 13.30 val. Kauno apylinkės teisme, Kęstučio... 3. Šiais veiksmais padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą... 4. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo V. S. kalta neprisipažino.... 5. ATPK 1872 str. numatyta administracinė atsakomybė už melagingų parodymų... 6. Aiškinant šios teisės normos dispoziciją kartu su Lietuvos Respublikos ATPK... 7. Byloje Nr. A2.9.-8230-540/2015 surinktais ir ištirtais įrodymais nustatyta,... 8. Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į pažeidimo padarymo aplinkybes, į... 9. Teismų informacijos sistemos ,,Liteko“ duomenimis, V. S. administracine... 10. Kasacinės instancijos teismas yra konstatavęs, kad administracinės nuobaudos... 11. Būtent nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad V. S. dirba, administracine tvarka... 12. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti Lietuvos... 13. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30 1 str., 302 str., 286 -... 14. V. S., a. k. ( - ) pripažinti padarius pažeidimą, numatytą Lietuvos... 15. Paskirtoji bauda ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo dienos, o... 16. Atsižvelgiant į patraukto administracinėn atsakomybėn asmens turtinę... 17. Nesumokėjus baudos per nustatytą terminą, nutarimas skirti baudą vykdomas... 18. Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...