Byla 2A-379-516/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Gudžiūnienės, kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Andžej Maciejevski, sekretoriaujant J.Štreimikienei dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui L.Meškiui atsakovo atstovui advokatui A.Biguzui

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios Žemės ūkio kooperatinės bendrovės Pamario paukštynas apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios Žemės ūkio kooperatinės bendrovės Pamario paukštynas ieškinį atsakovui Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl pažeistos dalykinės reputacijos gynimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas ŽŪKB „Pamario paukštynas“ 2009-01-19 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas:

51)

6pripažinti, kad atsakovo LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba 2008-12-02 viešai išplatintame pranešime esantys teiginiai („išaiškintas paukštienos kontrabandos lizdas", „Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba išaiškino nesąžiningų įmonių - UAB „X", ŽŪKB „Pamario paukštynas" ir UAB „Y", veiklą, kai įmonės sąmoningai klaidino veterinarijos pareigūnus, siekdamos išvengti įvežamos braziliškos paukštienos kontrolės ir atsakomybės", „Iš trečiųjų šalių importuojamai paukštienai keliami ypač griežti reikalavimai, todėl minėta įmonių grupė vengė valstybinės kontrolės.", „ Šiais veiksmais buvo siekiama išvengti detalaus krovinio patikrinimo ir laboratorinių tyrimų", „Už grubius pažeidimus įmonėms bus taikomos griežtos sankcijos") Pamario paukštyno atžvilgiu neatitinka tikrovės ir pažeidė Pamario paukštyno dalykinę reputaciją;

72)

8įpareigoti atsakovą tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimą paskelbti viešai nedelsiant oficialioje VMVT internetinėje svetainėje www.vet.lt (formuojant tokiu būdu, kad atkreiptų svetainės lankytojų dėmesį ir laikant jį internetinės svetainės pirmame puslapyje savaitę laiko), taip pat per BNS, ELTA, www.delfi.lt, www.manouki s. lt, www.valstietis.lt, www.15min.lt, www.siluteszinios.lt, www.alfa.lt, www.skrastas.lt, tokio turinio pranešimą, : „LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išplatintoje naujienoje „2008-12-02 Išaiškintas paukštienos kontrabandos lizdas" yra paskleisti duomenys, neatitinkantys tikrovės, jog ŽŪKB „Pamario paukštynas" yra nesąžininga įmonė, kuri savo veikla sąmoningai klaidino veterinarijos pareigūnus, siekdama išvengti įvežamos braziliškos paukštienos ir atsakomybės, jog ŽŪKB „Pamario paukštynas" vengė valstybinės kontrolės, jog ŽŪKB „Pamario paukštynas" savo veiksmais siekė išvengti detalaus krovinio patikrinimo ir laboratorinių tyrimų bei padarė grubų pažeidimą, už kurį jai bus taikomos griežtos sankcijos. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsiprašo ŽŪKB „Pamario paukštynas“ už šių tikrovės neatitinkančių duomenų paskleidimą";

93)

10Iš atsakovo priteisti ŽŪKB „Pamario paukštynas 50 000 Lt dydžio dalykinės reputacijos pažeidimu padarytą neturtinę žalą, bei 10959,43 Lt turtinę žalą, viso 60959,43 Lt bei visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

11Nurodė, kad atsakovas viešai (tarnybos internetinėje svetainėje) paskleistame pranešime Pamario paukštyno atžvilgiu buvo paskelbti šie tikrovės neatitinkantys bei dalykinę reputaciją pažeidžiantys teiginiai: a) „Išaiškintos paukštienos kontrabandos lizdas“, b) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba išaiškino nesąžiningų įmonių – UAB „Agrobarteris“, ŽŪKB „Pamario paukštynas“ <...> veiklą, kai įmonės sąmoningai klaidino veterinarijos pareigūnus, siekdamos išvengti įvežamos braziliškos paukštienos kontrolės ir atsakomybės“; c) „Iš trečiųjų šalių importuojamai paukštienai keliami ypač griežti reikalavimai, todėl minėta įmonių grupė vengė valstybinės kontrolės“; d) „Šiais veiksmais buvo siekiama išvengti detalaus krovinio patikrinimo ir laboratorinių tyrimų“; e) už grubius pažeidimus įmonėms bus taikomos griežtos sankcijos“.

12Ieškovas pažymėjo, kad ieškovas neįvežė jokios paukštienos, kurios kilmės šalis būtų Brazilija, todėl negalėjo ir sąmoningai klaidinti veterinarijos pareigūnų, siekiant išvengti įvežamos paukštienos kontrolės ir atsakomybės. Ieškovo nuomone, „Pamario paukštynas“ nevengia jokios valstybinės kontrolės, todėl negali būti priskiriama įmonių grupei, kuri vengia valstybinės kontrolės. Ieškovas taip pat nepadarė jokių grubių pažeidimų, jam nepaskirtos jokios griežtos sankcijos.

13Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė.

14Teismas konstatavo, jog nagrinėdamas tokio reikalavimo pagrįstumą, teismas turi patikrinti, ar ieškovo suformuluotame paneigime yra žinia, ar ne. Jeigu paneigime žinia yra, tai ji turi būti sulyginama su ginčijama spaudinio dalimi ir nustatoma, ar būtent tokio turinio žinia yra perteikta paneigime.

15Teismo teigimu, vertinant visą pranešimo tekstą su visais jo pavadinime esančiais žodžiais laikytina, kad sąvoka „kontrabanda" yra tik viena iš minties išraiškos formų. Teismo nuomone, ieškovas nepagrįstai sureikšmina vieną sakinio konstrukcijos dalį, atsiedamas ją nuo visumos. Spaudos pranešime pateikiama informacija apie kelių susijusių ūkio subjektų veiksmus, kurie nesudarė sąlygų Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai atlikti braziliškos paukštienos valstybinę kontrolę. Teismas nurodė, kad pranešimo tekste vartojami terminai „nesąžiningos įmonės", „ sąmoningai klaidino, siekdamos išvengti įvežamos braziliškos paukštienos kontrolės ir atsakomybės", vengė kontrolės", „šiais veiksmais siekiama išvengti detalaus krovinio patikrinimo ir laboratorinių tyrimų" reiškia, kad pranešimas yra apie sąmoningus, teisės aktų reikalavimų neatitinkančius subjektų veiksmus, į kuriuos atsakovas pagal savo kompetenciją privalėjo reaguoti. Ieškovui už nustatytus pažeidimus buvo taikytos poveikio priemonės, kas rodo veiklos neteisėtumą tam tikrais atvejais, teisės aktų nustatytų reikalavimų nesilaikymą. Todėl teismo teigimu, ieškovo argumentai, kad dėl ieškovo veiklos nebuvo atliekami tyrimai ir jų pasakoje nebuvo taikytos sankcijos, nepagrįsti.

16Teismas konstatavo, jog nenustačius, kad atsakovas paskleidė tikrovės neatitinkančius ir ieškovo dalykinę reputaciją pažeidžiančius duomenis, nėra pagrindo atsirasti ir civilinei atsakomybei neturtinės žalos pavidalu. Pagal esamus įrodymus teismas neturi jokio pagrindo manyti, kad atsakovas savo pranešimu būtų siekęs kokių nors nesąžiningų tikslų. Todėl teismas padarė išvadą, kad esant šioms aplinkybėms nėra pakankamo pagrindo pripažinti tikrovės neatitinkančiu duomenų skleidimu LR CK 2.24 straipsnio prasme.

17Apeliaciniu skundu ieškovas bankrutuojantis ŽŪKB „Pamario paukštynas“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-09-10 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį patenkinti.

18Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

191) pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 185 str. 1 d. įtvirtintą reikalavimą teismui vertinti įrodymus, pagrindžiant tai visapusišku ir objektyviu aplinkybių išnagrinėjimu. Teigia, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog „Pamario paukštyno“ ar jos vadovų/darbuotojų atžvilgiu nėra pradėtas joks ikiteisminis tyrimas dėl paukštienos, ar kokios nors kitos kontrabandos. Nei „Pamario paukštynas“, nei kuris nors jos vadovų ar darbuotojų nėra nuteisti dėl tokio nusikaltimo ar administracinio nusižengimo. Apelianto nuomone, neatskleista bylos esmė dėl atsakovo pranešime esančios žinios atitikimo tikrovei. Teigia, kad byloje nėra jokių įrodymų, kurių pagrindu apeliantą būtų galima vadinti nesąžininga įmone, taip pat nurodyti, jog ieškovas sąmoningai klaidino veterinarijos pareigūnus, siekdamas išvengti įvežamos braziliškos paukštienos kontrolės ir atsakomybės;

202) teigia, kad atsakovas yra LR Vyriausybės įstaiga, todėl informacija, skelbiama oficialiame šios tarnybos internetiniame puslapyje turi didesnį patikimumo lygį, bei visais atvejais turi būti vertinamas kaip žinios, o ne nuomonė. Be to, ieškovo nuomone, pats pranešimo tekstas ir turinys neabejotinai leidžia jį vertinti kaip žinias, o ne nuomonės pareiškimą. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas yra viešasis juridinis asmuo, todėl jo teikiama informacija visuomenės paprastai laikoma teisinga ir tikra. Todėl tokiam asmeniui turi būti taikomas griežtesnis viešos informacijos skelbimo vertinimo kriterijus, kadangi visuomenė juo nebejotinai labiau pasitiki nei privačiais juridiniais asmenimis. Teigia, kad atsakovas privalo prisiimti riziką, jog paskleidęs tikrovės neatitinkančią informaciją apie įmonę, jis privalo atlyginti tokia paskleista informacija padarytą žalą dalykinei reputacijai;

213) teismas nepagrįstai nurodė, kad kitose informavimo priemonėse 7 iš 11 pranešimų pavadinimas orientuotas į valstybės kontrolės vengimą, ką omenyje turėjo ir atsakovas. Apeliantas teigia, kad nebuvo tirtas ir vertintas viso pranešimo kontekstas, o atsižvelgta tik į pranešimų pavadinimus, t.y. teismas nukrypo nuo formuojamos LAT praktikos ir pažeidė įrodymų tyrimo taisykles. Nurodo, kad tai, jog visuomenės informavimo priemonėse 7 iš 11 pranešimų pavadinimas orientuotas į valstybės kontrolės vengimą taip pat reiškia, kad 4 iš 11 pranešimų pavadinimai orientuoti į ieškovo tariamai vykdytą kontrabandą, t.y. 36 proc. visų analizavusių ir savo visuomenės informavimo priemonėse paskelbusių atitinkamą informaciją leidėjų atstovo pranešimo turinį suprato kaip kontrabandos išaiškinimą. Be to, atsakovo atsakomybė turi būti vertinama atsižvelgiant į atsakovo veiksmus, t.y. atsakovo oficialiame internetiniame puslapyje pateikta informacija, o ne trečiųjų asmenų, kurie šios informacijos pagrindu parengė atskirus pranešimus;

224) pirmosios instancijos teismas pasisakė ir išsprendė ne visus ieškovo pareikštus reikalavimus. Apeliantas pažymi, kad dėl turtinės žalos priteisimo teismas nesprendė ir nepasisakė, todėl remiantis CPK 329 str. 2 d. 7 p. sprendimas turėtų būti pripažintas negaliojančiu. Be to, LAT yra suformavęs praktiką, jog garbė ir orumas bei dalykinė reputacija privali būti ginama nustačius šių faktų visumą: faktą, kad duomenys yra apie ieškovą, faktą, kad duomenys pažeidžia garbę ir orumą, faktą, kad paskleisti duomenys neatitinka tikrovės. Apeliantas teigia, kad šie duomenys egzistavo bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teismo metu ir į juos teismas privalėjo atsižvelgti.

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009-09-10 sprendimą palikti nepakeistą, o ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Teigia, kad teismas visapusiškai įvertino byloje pateiktus įrodymus. Teismas vertino visą pranešimo tekstą. Nurodo, kad pranešimo kontekste kontrabanda negalėjo būti suprantama kaip kaltinimas nusikalstama veikla, todėl žodis „kontrabanda“ buvo pavartotas bendrąja vartotojams suprantama prasme, kaip prekių įvežimas pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, kurią privalo užtikrinti atsakovas. Atsižvelgiant į tai, atsakovo nuomone, teismas nustatė, jog sąvoka „kontrabanda“ atsakovo pranešime nebuvo siejama su nusikalstamos veikos atlikimu, todėl teismas neprivalėjo vertinti, ar nėra ieškovo atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas.

25Atsakovas teigia, kad joks įstatymas nenumato griežtesnių reikalavimų ar papildomų ribojimų vešiesiems juridiniams asmenims skelbti informaciją. Nurodo, kad atsakovas, turėdamas pareigą įspėti visuomenę apie galimą pavojų sveikatai, paskelbė pranešimą, panaudodamas visuomenei suprantamą kalbos išraiškos formą, tačiau neturėjo tikslo pakenkti ieškovo reputacijai.

26Pažymi, kad apeliantas neįrodė, jog į jį kreipėsi nemažas skaičius verslo partnerių, kurie reikalavo pasiaiškinti dėl pranešimo. Taip pat neįrodė, kad dėl to kilo neigiamos pasekmės. Atsakovo nuomone, net jei ieškovas ir būtų įrodęs, kad į jį kreipėsi nemažas skaičius partnerių, prašydami pasiaiškinti dėl pranešimo, savaime tai nesudaro pagrindo neigiamoms pasekmės atsirasti, o turi egzistuoti visos civilinės atsakomybės sąlygos, kurių ieškovas taip pat neįrodė. Be to, atsakovo nuomone, nors pirmosios instancijos teismas tiesiogiai ir nepasisakė dėl reikalavimo atlyginti turinę žalą pagrįstumo, tačiau iš esmės konstatavo, kad neegzistuoja būtinoji civilinės atsakomybės sąlyga – atsakovo neteisėti veiksmai, todėl neegzistuoja ir atsakovo civilinė atsakomybė.

27Apeliacinis skundas netenkintinas.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 1 ir 2 dalys, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

29Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys), taip pat byloje nėra ginamas viešasis interesas, todėl bylą kolegija nagrinėja apeliacinio skundo ribose.

30Reikšdamas reikalavimą dėl garbės ir orumo (juridinio asmens dalykinės reputacijos) gynimo ieškovas turi įrodyti, kad paskelbta informacija yra apie jį, kad ji neatitinka tikrovės ir žemina asmens garbę bei orumą (juridinio asmens atveju- jo dalykinę reputaciją). Nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad atsakovo internetiniame puslapyje buvo rašoma apie ieškovą, todėl siekiant teisminės gynybos ieškovui pakaktų įrodyti paskelbtų žinių neatitikimo tikrovei faktą bei aplinkybę dėl dalykinės reputacijos pažeminimo.

31Dėl paskelbtos informacijos atitikimo tikrovei.

32Sprendžiant, ar apie ieškovą paskelbta informacija neatitinka tikrovės, o, jeigu neatitinka, tai ar tas neatitikimas vertintinas kaip dalykinės reputacijos pažeidimas, ar gali būti traktuojamas kaip tam tikras neesminis nukrypimas nuo tiesos, aktualu, kokia informacija (žinia) buvo paskleista. Ieškovo vertinimu, ginčijamu informaciniu pranešimu atsakovo tinklapyje, o ypač jo pavadinimu, atsakovo- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinio puslapio skaitytojas buvo informuotas apie ieškovo vertimąsi neteisėta, nusikalstama veika- kontrabanda, taip pat apie ieškovo dalyvavimą nusikalstamos, įstatymus pažeidžiančios grupuotės veikloje, apie ieškovo, kaip įmonės, nesąžiningumą.

33Dėl informacinio pranešimo pavadinimo vertinimo.

34Informacinio pranešimo pavadinimas skamba taip: ,,Išaiškintas paukštienos kontrabandos lizdas“. Toks pavadinimas savyje neturi jokios informacijos apie ieškovą: jame nėra nurodomas ne tik ieškovo įmonės pavadinimas, bet niekaip nėra apibūdinama ir veikla, kuri galėtų būti priskiriama ieškovui, nes formuluotė yra abstraktaus pobūdžio, nors ir su aliuzija į išaiškintą paukštienos kontrabandos lizdą. Todėl be tolesnio informacijos skaitymo ir analizės joje nėra paskelbta jokia ieškovo prašoma paneigti žinia. Atsižvelgiant į pavadinime pavartotus žodžius, jų reikšmes (kaip antai, ,,kontrabandos lizdas“), darytina išvada, jog tokiu išsireiškimu, savo turiniu neperduodančiu skaitytojui jokios informacijos apie ieškovą (nes kontrabandos lizdas gali būti ir kita informaciniame pranešime minima įmonė), siekta ne pranešti apie veiką, kuri teisine prasme suprantama kaip neteisėtas prekių gabenimas per valstybės sieną, o apie apskritai išaiškintą neteisėtą veiklą, susijusią su paukštienos įvežimu iš trečiųjų šalių. Todėl, nors žodis ,,kontrabanda“ pavadinime pavartotas be teisinio pagrindo, nes toliau informaciniame pranešime nekalbama apie neteisėtą gabenimą per valstybės sieną, o kalbama būtent apie veterinarinio patikrinimo vengimą, šis netikslumas informacinio pranešimo pavadinime nevertintinas kaip ieškovą žeminanti informacija. Teisėjų kolegija pažymi, jog sprendžiant, ar asmens dalykinė reputacija buvo pažeista, negali būti vertinami tik tam tikri, iš konteksto paimti sakiniai ar jų grupės. Todėl netikslus sąvokos pavartojimas pranešimo pavadinime, kai iš paties pranešimo turinio yra visiškai akivaizdu, jog aprašomi veiksmai nieko bendra su kontrabanda, kaip ji suprantama teisine kalba, neturi, negali būti laikomas ieškovo dalykinės reputacijos pažeidimu.

35Dėl informacijos apie įmonės nesąžiningumą.

36Informaciniame pranešime nurodoma, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba išaiškino nesąžiningų įmonių veiklą, kai įmonės (tarp jų ir ieškovas- ŽŪKB Pamario paukštynas) sąmoningai klaidino veterinarijos pareigūnus, siekdamos išvengti įvežamos braziliškos paukštienos kontrolės ir atsakomybės. Ieškovas savo procesiniuose dokumentuose nurodo, jog jis neįvežė braziliškos paukštienos, nevengė jos veterinarinio patikrinimo bei atsakomybės. Pažymėtina, kad pranešimo tekste yra iš esmės teisingai nurodomi kiekvienos iš jame minimos įmonės veiksmai- kad paukštieną į Lietuvą įvežė UAB ,,Agrobarteris“, kad ji nukreipė krovinį į Šilutės rajono ŽŪKB Pamario paukštyną, kur krovinio neiškrovė, bet išvežė atgal į paskirties sandėlius, dalis produkcijos buvo išvežta į Panevėžio įmonę UAB ,,Nobeka“. Į bylą yra pateikti rašytiniai įrodymai, kurie iš esmės patvirtina ieškovo ginčijamame pranešime nurodomas faktines aplinkybes, o būtent, kad buvo atgabentas paukštienos krovinys, kurio kilmės šalis Brazilija, kad importuotojas buvo UAB ,,Agrobarteris“, kad krovinys nebuvo iškrautas ŽŪKB ,,Pamario paukštynas“ šaldytuvuose, todėl jo veterinarinio patikrinimo Šilutės rajono maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos gydytojas neatliko, tačiau ant tarptautinių krovinio transportavimo važtaraščių pasirašė ir uždėjo spaudus apie atliktą kontrolę; krovinys realiai buvo iškrautas Klaipėdoje, UAB ,,Ketonas“ sandėliuose- šaldytuvuose (b.l. 119-120). Nurodytas Klaipėdos apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raštas patvirtina aplinkybes, kad ieškovas buvo susijęs su tais veiksmais, kuriais siekta išvengti realaus įvežto krovinio veterinarinio patikrinimo, nes krovinys formaliai buvo nukreipiamas į šią bendrovę, kad įvežimo dokumentuose galėtų pasirašyti Šilutės rajono maisto ir veterinarijos tarnybos veterinarijos gydytojas, nors šioje bendrovėje krovinys nebuvo iškraunamas. Kad ieškovas, nors pats paukštienos neįvežė, pranešime minimoje neteisėtoje veikloje dalyvavo, patvirtina ir Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išvada (b.l. 116-118), kurioje dėl UAB ,,Agrobarteris“ įvežamos paukštienos nurodoma, kad važtaraščiuose nurodoma paskirties vieta iš Klaipėdos buvo pakeista į ŽŪKB ,,Pamario paukštynas“, kur siunta nebuvo iškrauta, o buvo grąžinta į paskirties vietą (UAB ,,Ketonas“ sandėlius Klaipėdoje). Tokiu būdu, formaliai pakeitus paskirties vietą ir nepateikus apie tai išankstinės informacijos, buvo atliekamas siuntos veterinarinio patikrinimo Šilutėje įforminimas, realiai patikrinimo neatliekant ir išvengiant veterinarinio patikrinimo Klaipėdoje, kur jis teisės aktų nustatyta tvarka turėtų būti atliekamas. Šie rašytiniai įrodymai paneigia ieškovo argumentus, jog jis nėra susijęs su atsakovo informaciniame pranešime minimu įvežamos paukštienos siuntų veterinariniu patikrinimu, tuo tarpu informacija, kad būtent ieškovas įvežė paukštieną, ginčijamame pranešime nebuvo paskelbta. Pagal pranešimo turinį galima aiškiai identifikuoti, kokius konkrečiai veiksmus atliko kuri iš pranešime įvardijamų įmonių. Ieškovo dalyvavimas šioje veiksmų grandinėje, kurios tikslas ir buvo veterinarinės kontrolės vengimas, yra akivaizdus, nors jo veiksmai ir nebuvo pagrindiniai. Tokiu būdu, teisėjų kolegija sprendžia, kad informacija apie ieškovą buvo paskleista iš esmės teisingai, tokių veiksmų įvardijimas kaip nesąžiningų yra teisingas, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog tokio pobūdžio pranešimu ieškovo dalykinė reputacija buvo pažeista.

37Todėl pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, informacinio pranešimo antraštėje paskelbtą žinią pagrįstai analizavo bei vertino viso pranešimo kontekste ir padarė pagrįstą išvadą, kad tam tikri netikslumai, vartojant išsireiškimus bei teisnius terminus straipsnio antraštėje, nesudaro pakankamo pagrindo ieškovo teisių gynimui Civilinio kodekso 2.24 str. nustatyta tvarka.

38Teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas iškilusį ginčą, teismas turi nustatyti, ar žinių antraštėse bei santraukose paskelbta informacija iš tiesų yra tiek klaidinanti ir nutolusi nuo pranešimo esmės, kad vien ją perskaitęs skaitytojas susidarys neišvengiamai neigiamą nuomonę apie ieškovą. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju antraštėje paskelbta informacija (apie kontrabandos išaiškinimą) nebuvo teisinga, tačiau viso straipsnio kontekste informacija apie kontrabandą nebuvo išplėtota ir, juo labiau, ji nebuvo siejama su ieškovu, nes aiškiai buvo įvardinta įmonė, įvežusi į Lietuvą paukštieną, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog tokio pobūdžio žinia apie ieškovą (kad jis dalyvavo kontrabandoje) apskritai buvo paskleista, todėl ij negali būti paneigiama.

39Dėl teismo sprendimu išspręstų reikalavimų apimties.

40Apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodoma, kad teismas išsprendė ne visus ieškovo pareikštus reikalavimus, esą nebuvo išspręstas reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo. Teismo sprendimo tiek motyvuojamojoje, tiek rezoliucinėje dalyse nurodoma, kad ieškinys atmestas. Kadangi tiek reikalavimas atlyginti turtinę, tiek ir neturtinę žalą buvo grindžiamas būtent ieškovo dalykinės reputacijos pažeidimu, tai, teismui konstatavus, jog dalykinė reputacija nepažeista, reikalavimas priteisti turtinę, tiek ir neturtinę žalą pagrįstai nebuvo patenkintas. Kad sprendime atskirai nepasiakyta dėl turtinės žalos, nereiškia, jog šis reikalavimas neišspręstas. Tai tegalėtų būti vertinama kaip tam tikras sprendimo motyvų neišsamumas, tačiau įvertinant tai, kad ieškinio atmetimo teisniai ir faktiniai argumentai iš sprendimo turinio yra aiškūs, skundžiamo sprendimo motyvuojamoji dalis atitinka Civilinio proceso kodekso 270 str. 4 d. reikalavimus, šis skundo argumentas nelaikomas pagrindu konstatuoti pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumą bei nepagrįstumą (Civilinio proceso kodekso 329 str. 1 d.). Tai, kad, apelianto nuomone, kai kurios aplinkybės aptartos pakankamai abstrakčiai arba, jo nuomone, nepakankamai motyvuotos teisiniais argumentais, nevertintina kaip esminis sprendimo turinio trūkumas, nes esminiai teismo argumentai, kurių pagrindu pareikštas reikalavimas buvo atmestas, sprendime nurodyti, jie yra aiškūs.

41Kiti apeliacinio skundo motyvai taip pat nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo sprendimą, todėl, remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija apeliacinio skundo netenkina, o Vilniaus m. 3 apylinkės teismo sprendimą palieka nepakeistą (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.).

42Kadangi ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, iš jo atsakovui priteisiamos bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidos, neviršijančios Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 rekomenduojamų dydžių (Civilinio proceso kodekso 98 str.).

43Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

45Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

46Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios Žemės ūkio kooperatinės bendrovės Pamario paukštynas atsakovui Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai 1320 Lt (tūkstantį tris šimtus dvidešimt litų) atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas ŽŪKB „Pamario paukštynas“ 2009-01-19 kreipėsi į teismą su... 5. 1)... 6. pripažinti, kad atsakovo LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba... 7. 2)... 8. įpareigoti atsakovą tikrovės neatitinkančios informacijos paneigimą... 9. 3)... 10. Iš atsakovo priteisti ŽŪKB „Pamario paukštynas 50 000 Lt dydžio... 11. Nurodė, kad atsakovas viešai (tarnybos internetinėje svetainėje)... 12. Ieškovas pažymėjo, kad ieškovas neįvežė jokios paukštienos, kurios... 13. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimu ieškovo... 14. Teismas konstatavo, jog nagrinėdamas tokio reikalavimo pagrįstumą, teismas... 15. Teismo teigimu, vertinant visą pranešimo tekstą su visais jo pavadinime... 16. Teismas konstatavo, jog nenustačius, kad atsakovas paskleidė tikrovės... 17. Apeliaciniu skundu ieškovas... 18. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 19. 1) pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 185 str. 1 d. įtvirtintą... 20. 2) teigia, kad atsakovas yra LR Vyriausybės įstaiga, todėl informacija,... 21. 3) teismas nepagrįstai nurodė, kad kitose informavimo priemonėse 7 iš 11... 22. 4) pirmosios instancijos teismas pasisakė ir išsprendė ne visus ieškovo... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą... 24. Teigia, kad teismas visapusiškai įvertino byloje pateiktus įrodymus. Teismas... 25. Atsakovas teigia, kad joks įstatymas nenumato griežtesnių reikalavimų ar... 26. Pažymi, kad apeliantas neįrodė, jog į jį kreipėsi nemažas skaičius... 27. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 29. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 30. Reikšdamas reikalavimą dėl garbės ir orumo (juridinio asmens dalykinės... 31. Dėl paskelbtos informacijos atitikimo... 32. Sprendžiant, ar apie ieškovą paskelbta informacija neatitinka tikrovės, o,... 33. Dėl informacinio pranešimo pavadinimo vertinimo.... 34. Informacinio pranešimo pavadinimas skamba taip: ,,Išaiškintas paukštienos... 35. Dėl informacijos apie įmonės nesąžiningumą.... 36. Informaciniame pranešime nurodoma, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos... 37. Todėl pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą,... 38. Teisėjų kolegija pažymi, kad kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas... 39. Dėl teismo sprendimu išspręstų reikalavimų apimties.... 40. Apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodoma, kad teismas išsprendė ne visus... 41. Kiti apeliacinio skundo motyvai taip pat nesudaro pagrindo naikinti... 42. Kadangi ieškovo apeliacinis skundas atmetamas, iš jo atsakovui priteisiamos... 43. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 45. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimą palikti... 46. Priteisti iš ieškovo bankrutuojančios Žemės ūkio kooperatinės bendrovės...