Byla e2S-1618-803/2016
Dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarė R. B. ir akcinė bendrovė DNB bankas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apeliantų (pareiškėjų) reorganizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Viksenis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjų reorganizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Viksenis“ skundą dėl notaro veiksmų, suinteresuoti asmenys Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarė R. B. ir akcinė bendrovė DNB bankas.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

  1. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl notaro atlikto vykdomojo įrašo, padaryto hipotekos kreditoriaus prašymu pagal hipotekos sandorį, pagrįstumo, įrodinėjant, jog notarė pažeidė vykdomųjų įrašų atlikimo tvarką reglamentuojančias teisės normas.

62. Pareiškėjas reorganizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau - RUAB) „Vėtrūna“ ir uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Viksenis“ pateikė skundus, prašydami pripažinti negaliojančiu Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarės R. B. 2016-03-14 atliktą vykdomąjį įrašą Nr. 14-1180 negaliojančiu.

73. Pareiškėjas RUAB „Vėtrūna“ skundą grindė tokiais esminiais argumentais:

83.1. Vilniaus apygardos teismui patvirtinus 2013-10-03 nutartimi restruktūrizavimo planą, o teismo įsiteisėjusia 2014-05-20 nutartimi patvirtinus patikslintą restruktūrizavimo planą, pareiškėjo turtas, į kurį AB DNB bankas reikalauja nukreipti išieškojimą, turi būti parduotas vykdant restruktūrizavimo planą;

93.2. nepriklausomai nuo aplinkybės, jog pardavus turtą gautas lėšas numatyta skirti hipotekos kreditoriaus reikalavimams patenkinti, turtas turi būti realizuojamas ne priverstine tvarka ar perimamas hipotekos kreditoriaus, tačiau turi būti parduodamas pačiu palankiausiu visiems kreditoriams būdu ir kaina;

103.3. pareiškėjas vykdo restruktūrizavimo plane numatytus įsipareigojimus hipotekos kreditoriui, yra sumokėjęs dalį skolos, todėl kreipdamasis į notarę dėl vykdomojo įrašo atlikimo elgiasi nesąžiningai, o notarė atliko notarinį veiksmą, prieštaraujantį imperatyvioms teisės normoms ir įsiteisėjusiems procesiniams teismų sprendimams.

114. Pareiškėjas UAB „Viksenis“ skunde nurodė tokius esminius argumentus:

124.1. pagal sutartinės hipotekos sandorį už RUAB „Vėtrūna“ prievolių bankui įvykdymą pareiškėjo atsakomybė yra subsidiari, todėl hipotekos kreditorius turi patenkinti savo reikalavimą iš hipoteka įkeisto pareiškėjo RUAB „Vėtrūna“ turto dalies. Tuo atveju, jeigu vykdomojo įrašo atlikimo metu neegzistuoja pradelstos RUAB „Vėtrūna“ prievolės AB DNB bankui, nėra pagrindo atlikti vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išieškojimo iš pareiškėjo UAB „Viksenis“;

134.2. RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo plane nenumatyta galimybė antstoliui priverstinai proceso įstatyme nustatyta tvarka realizuoti turtą ir tokiu būdu patenkinti hipotekos kreditoriaus reikalavimą, todėl notarės atliktas vykdomasis įrašas yra neteisėtas, prieštaraujantis tiek Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ), tiek Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) normoms;

144.3. notarė vykdomąjį įrašą atliko nepasibaigus prievolės įvykdymo terminui, todėl notarės veiksmas prieštarauja Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo 491 straipsnio nuostatoms.

155. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepime su pareiškėjų skundu nesutiko. Nurodė tokius esminius nesutikimo argumentus:

165.1. teisė kreiptis į notarę dėl vykdomojo įrašo atlikimo pagrįsta rašytiniais įrodymais, t. y. nurodant reikalavimo teisinius pagrindus;

175.2. prašymas atlikti vykdomąjį įrašą atitiko CK 4. 192 straipsnio 3 dalies bei 2012-05-22 Lietuvos Respublik?s teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-144 patvirtinto Vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 6 punkte keliamus turinio ir formos reikalavimus, o skundžiamas notarinis veiksmas atliktas teisės normų pagrindu;

185.3. pareiškėjams priklausančios patalpos buvo įkeistos vienu hipotekos sandoriu, pareiškėjas UAB „Viksenis“ kaip svetimo daikto įkaito davėjas už RUAB „Vėtrūna“ prievoles atsako subsidiariai, todėl notarė galėjo išduoti tik vieną vykdomąjį įrašą dėl skolos išieškojimo iš abiejų įkeisto turto savininkų;

195.4. ginčijamas vykdomasis įrašas buvo pateiktas antstoliui ir priimtas vykdyti tik dalyje dėl skolos iš UAB „Viksenis“ išieškojimo, o notarės išduotas vykdomasis įrašas nesukuria jokių savarankiškų teisinių pasekmių ir tiesiogiai neturi įtakos pareiškėjų teisėms;

205.5. patalpų pardavimo būdo ir tvarkos klausimai turi būti sprendžiami ne vykdomojo įrašo išdavimo stadijoje, o atsižvelgiant į pareiškėjo restruktūrizavimo bylą ir antstolio vedamoje vykdomojoje byloje.

216. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto 14-ojo notaro biuro notarė R. B. atsiliepime su pareiškėjų skundu nesutiko. Nesutikimą grindė tokiais esminiais argumentais:

226.1. vykdomųjų įrašų atlikimo tvarką ir terminus griežtai reglamentuoja materialinės teisės normos, todėl vykdomąjį įrašą atliko vadovaudamasi teisiniu reglamentavimu. Vykdomasis įrašas atliktas remiantis kreditoriaus prašyme nurodytais visais būtinais duomenimis ir patikrinusi, ar egzistuoja visos CK bei Apraše nustatytos sąlygos vykdomajam įrašui atlikti;

236.2 vykdomuoju įrašu kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka bei terminai nėra pakeisti ir negali būti pakeisti;

246.3. vykdomojo įrašo turėjimas hipotekos kreditoriui suteikė teisę pateikti vykdomąjį dokumentą antstoliui, o pastarasis, vadovaudamasis galiojančiomis teisės aktų nuostatomis sprendžia dėl realių vykdymo veiksmų pradėjimo;

256.4. vykdomojo proceso pradžia nėra ir negali būti laikoma notaro vykdomojo įrašo atlikimas, kadangi hipotekos kreditorius turi teisę, tačiau ne pareigą, pateikti šį dokumentą antstoliui vykdyti. Be to, notarė neatlieka vykdymo veiksmų ir faktiškai hipotekos kreditoriaus reikalavimų netenkina;

26II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

277. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi nenustatęs notarės atliktų veiksmų išduodant vykdomąjį įrašą neteisėtumo sprendė, jog pareiškėjų skundai nepagrįsti. Nutartyje nurodomi tokie esminiai argumentai:

287.1. pareiškėjai nenurodė, jog notarė, atlikdama vykdomąjį įrašą, pažeidė Lietuvos Respublikos notariato įstatymo normas, reglamentuojančias vykdomųjų įrašų atlikimo tvarką;

297.2. notarė pagrindė, jog atlikdama vykdomąjį įrašą patikrino, ar kreditorius nurodė visus prašyme būtinus nurodyti duomenis;

307.3. nepagrįsti pareiškėjų argumentai, jog antstolis išduoto vykdomojo įrašo pagrindu atliks vykdymo veiksmus, kadangi pareiškėjų argumentai, susiję su vykdymo veiksmais, nėra susiję su notaro atlikto vykdomojo įrašo pagrįstumu;

317.4. notaras, išduodamas vykdomąjį įrašą, nesprendžia šalių ginčo ir neįtakoja vykdymo proceso, o savo funkcijas, išduodant vykdomąjį įrašą, atlieka pagal specialias taisykles;

327.5. bylos ginčo dalykas yra notarės atliktų veiksmų teisėtumas, todėl dėl skundo argumentų - įkeisto turto pardavimo tvarkos, banko reikalavimų tenkinimo tvarkos ir terminų nepasisako.

33III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

348. Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti negaliojančiu Vilniaus m. 14-ojo notarų biuro notarės R. B. 2016-03-14 atliktą vykdomąjį įrašą, kurio notarinio registro Nr. 14-1180. Atskirajame skunde išdėstyti tokie esminiai argumentai:

358.1. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino aplinkybės, susijusios su prievolės įvykdymo terminu ir visiškai nepasisakė dėl apeliantų argumentų, susijusių su prievolės įvykdymo terminu. Pažymi, jog prievolės įvykdymo terminas kreditoriui vykdomojo įrašo atlikimo metu nebuvo suėjęs, pradelstų prievolių kreditoriui nebuvo, o kreditorius neįrodinėjo prievolės įvykdymo prieš terminą pagrindų. Mano, jog vykdomais įrašas atliktas pažeidžiant Aprašo 7 punkto ir Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 491 straipsnio 1 dalies reikalavimus;

368.2. apylinkės teismas nepagrįstai konstatavo, jog notarės funkcija apsiribojo Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 491 straipsnyje ir Aprašo 6 punkte nurodytų sąlygų patikrinimu. Mano, jog skundžiama nutartis formuoja iš esmės ydingą praktiką, kadangi skatina notarus vykdomuosius įrašus atlikinėti neatsižvelgiant į imperatyvius įstatymų ar netgi įsiteisėjusių teismo sprendimų reikalavimus;

378.3. skundžiamoje nutartyje visiškai neįvertinti apeliantų argumentai apie vykdomojo įrašo prieštaravimą imperatyvioms teisės normoms, RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo planui, priimtiems teismų procesiniams dokumentams. Mano, jog vykdomojo įrašo atlikimu pakeista hipotekos kreditoriui įkeisto turto pardavimo tvarka, reikalavimų tenkinimo tvarka ir terminai, paneigiant prievolės įvykdymo terminą;

388.4 pirmosios instancijos teismo priimta nutartis nemotyvuota, kadangi neįvertinti apeliantų nesutikimo su notarės atliktu vykdomuoju įrašu argumentai, apsiribojant tik išvada, jog tinkamai įvykdyti Aprašo 6 punkto reikalavimai, nepasisakyta, ar notarė tinkamai įvykdė Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo 40 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

399. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarė R. B. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo apeliantų atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-03 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo iš esmės tapačius argumentus kaip ir atsiliepime į pareiškėjų skundą dėl notaro veiksmų. Papildomai paaiškino, jog atskirojo skundo argumentas, kad pagal restruktūrizavimo planą RUAB „Vėtrūna“ įmokos hipotekos kreditoriui terminas sueis 2016-12-31, nepaneigia fakto, jog terminas hipotekos sandoryje, įregistruotame Hipotekos registre, yra pasibaigęs 2013 m. spalio 31 d., be to, nepateikti jokie duomenys, kad būtų kreiptasi į Hipotekos registrą dėl sandorio duomenų, susijusių su Hipotekos registre įregistruotu prievolės įvykdymo terminu, pakeitimo.

4010. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo tokius esminius argumentus:

4110.1. atskirasis skundas grindžiamas tapačiais argumentais, kuriuos išnagrinėjo ir įvertino pirmosios instancijos teismas;

4210.2. pareiškėjui UAB „Viksenis“ nėra pradėta nei restruktūrizavimo, nei bankroto procedūra, todėl jo turto pardavimas nėra reglamentuojamas specialiomis įstatymų nuostatomis, o pareiškėjas UAB „Viksenis“, sudarydamas jam priklausančio turto hipotekos sandorį, patvirtino, kad hipoteka užtikrinamos prievolės įvykdymo terminas – 2013-10-31, dėl ko neturi teisės savo vengimą įvykdyti prievolę iš įkeisto turto grįsti skolininko RUAB „Vėtrūna“ teisiniu statusu;

4310.3. notarės išduotas vykdomasis įrašas būtų taikomas skolos išieškojimo iš svetimo daikto hipotekos davėjo UAB „Viksenis“ turto procese, o ne RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo byloje.

44Teismas

konstatuoja:

45IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4611. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog suinteresuotam asmeniui AB DNB bankui, turinčiam nenuginčytą reikalavimo teisę pagal 2008 m. gegužės 22 d. Vilniaus m. 9-ojo notarų biuro notaro D. A. patvirtintą hipotekos sandorį, reg. Nr. DA-7587 (kodas hipotekos registre: 01120080014248), su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, kreipusis į Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarę Rasą Birutienę, pastaroji atliko minėto hipotekos sandorio pagrindu 2016 m. kovo 14 d. vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. 14-1180.

47 Dėl notaro pareigų atliekant vykdomuosius įrašus

4812. Apeliantai įrodinėja, jog Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarė R. B. pažeidė imperatyvias materialinės teisės normas, jos veiksmai prieštarauja RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo planui, teismo nutarčiai, kuria patvirtintas restruktūrizavimo planas, nesivadovavo 2012-05-22 Lietuvos Respublik?s teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-144 patvirtinto Vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos aprašo 7 punkte įtvirtintais reikalavimais, kadangi atlikdama vykdomąjį įrašą neįvertino apelianto RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo plane nustatytų prievolės įvykdymo terminų hipotekos kreditoriui.

4913. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014-06-20 nutartyje Nr. 3K-3-328/2014 išaiškino, kad remiantis nauju teisiniu reglamentavimu, notaras vykdomuosius įrašus išduoda vadovaudamasis CK 4.192 straipsniu, Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 491 straipsniu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1R-144 patvirtinto Vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir forma. Kasacinis teismas pažymėjo, jog įsigaliojus įstatymo pakeitimams, notaras perėmė hipotekos teisėjo, kaip teisinį tyrimą atliekančio subjekto, funkcijas; notaras nesprendžia ginčų dėl teisės, nagrinėtinų ginčo teisena (kaip to nedarė ir hipotekos teisėjas), tačiau pažymėtina, kad notaro funkcijos yra siauresnės apimties nei hipotekos teisėjo, nes notaras privalo atlikti tik ribotą teisinį tyrimą ir neturi tikrinti kitų nei teisės aktuose nurodytų duomenų, jų atitikties (išskyrus atitiktį Hipotekos registro duomenims) ir už juos neatsako. Teisės aktuose gana detaliai reglamentuoti tiek kreditoriaus, tiek notaro veiksmai notarinio įrašo išdavimo procedūroje.

5014.Pagal teisinį reglamentavimą hipotekos kreditorius, teikdamas prašymą dėl vykdomojo įrašo atlikimo, privalo pateikti CK 4.192 straipsnio 3 dalyje ir Aprašo 6 punkte nustatytus dokumentus. Notaras, gavęs hipotekos kreditoriaus prašymą išduoti vykdomąjį įrašą, turi patikrinti CK 4.192 straipsnio 4 dalyje, Notariato įstatymo 491 straipsnio ir Aprašo 7 punkte nurodytus duomenis ir nustatęs, kad prašyme yra visi Aprašo 6 punkte išvardyti duomenys, pateikti visi nurodyti dokumentai, duomenys atitinka Aprašo 7 punkto reikalavimus, bei prieš tai išsiuntęs skolininkui ir įkaito davėjui Apraše nurodyto turinio pranešimą, atsižvelgdamas į kreditoriaus ir skolininko pateiktus duomenis, atlieka vykdomąjį įrašą arba motyvuotai atsisako jį atlikti (CK 4.192 straipsnio 4 dalis).

5115. Nagrinėjamu atveju byloje nepaneigta, kad hipotekos kreditorius pateikė visus CK 4.192 straipsnio 3 dalyje ir Aprašo 6 punkte nustatytus dokumentus ir duomenis, minėtos aplinkybės neneigia ir apeliantai atskirajame skunde, iš esmės įrodinėdami, jog notaras neturi apsiriboti vien tik Aprašo 6 punkte nurodytų sąlygų patikrinimu.

5216. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantų argumentais, jog atlikdamas vykdomąjį įrašą notaras privalo patikrinti Aprašo 7 punkte nurodytus duomenis, tarp jų ir tai, ar pasibaigęs hipoteka užtikrintos prievolės įvykdymo terminas, o tuo atveju, kai kreditorius reikalauja prieš terminą patenkinti hipoteka užtikrintą reikalavimą, kreditoriaus nurodyti pagrindai yra nustatyti įstatymuose ar hipotekos sandoryje, tačiau vertina, jog nagrinėjamu atveju nėra teisinio pagrindo pritarti apeliantams, jog vykdomasis įrašas atliktas pažeidžiant Aprašo 7 punkto reikalavimus.

5317. Pažymėtina, jog pagal teisinį reglamentavimą notaras netikrina (ir nevertina) jokių kitų duomenų atitikties ir neatsako už juos (Notariato įstatymo 491 straipsnio 3 dalis), nes įstatyme nustatyta, kad už prašyme nurodytų duomenų teisingumą atsako hipotekos kreditorius (CK 4.192 straipsnio 3-4 dalys), o notaras šiame procese atlieka išimtinai formalų kreditoriaus prašyme pateiktų duomenų vertinimą (patikrą) dėl jų atitikties viešojo Hipotekos registro duomenims ir nesprendžia hipotekos šalių ginčų. Notarė procesiniuose dokumentuose aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, jog Hipotekos registre įregistruotame hipotekos sandoryje (identifikavimo kodas 01120080014248) prievolės įvykdymo terminas – 2013 m. spalio 31 d., o atlikdama vykdomąjį įrašą vadovavosi Hipotekos registro duomenimis. Taigi vertintina, jog notarė šiame procese, nagrinėjamame ypatingąja teisena, pagrįstai atliko išimtinai formalų kreditoriaus prašyme pateiktų duomenų vertinimą (patikrą) dėl jų atitikties viešojo Hipotekos registro duomenims ir rėmėsi nenuginčytais registro duomenimis, kurie laikomi teisingais ir išsamiais.

5418. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog apeliantai ginčydami notaro veiksmus nepagrįstai remiasi vykdomojo įrašo atlikimu restruktūrizavimo plane nurodytos hipotekos kreditoriui įkeistos turto pardavimo tvarkos, reikalavimo tenkinimo tvarkos ir terminų pakeitimo aplinkybe. Pažymėtina, jog vykdomojo įrašo atlikimas nekeičia apelianto RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo plane numatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkos ir terminų, kadangi vykdomojo įrašo atlikimas ir vykdymo veiksmai yra teisine prasme skirtingi procesai. Vykdymo veiksmai prasideda priėmus vykdomąjį dokumentą vykdyti, o pats vykdomojo įrašo atlikimas nelaikytinas vykdymo proceso pradžia, kadangi notarui nesuteikta vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcija. Be to, pažymėtina, jog byloje pateikti duomenys, kad antstolė N. L. 2016-03-30 priėmė patvarkymą dėl vykdymo veiksmų pradėjimo išieškant skolą iš UAB „Viksenis“, kai tuo tarpu duomenų apie tai, jog pradėti priverstinio vykdymo veiksmai iš apelianto RUAB „Vėtrūna“, byloje nėra.

5519. Pažymėtina, kad išimtinę kompetenciją spręsti hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo klausimą dėl kreditoriaus išieškojimo teisės turi tik teismas ginčo teisenos tvarka, esant skolininko reikalavimui, ginant jo pažeistas teises ir teisėtus interesus (CK 1.138 straipsnis, 4.1941 straipsnio 6 dalis), todėl susiklosčius tokiai teisinei situacijai, kuomet pradėtas nepagrįstas išieškojimas be pagrindo arba pareikštas nepagrįstas reikalavimas, apeliantai turi teisę ginčyti kreditoriaus veiksmų teisėtumą ieškinio teisenos tvarka.

5620. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantų nurodytos aplinkybės apie tai, jog apeliantas RUAB „Vėtrūna“ atlieka mokėjimus pagal restruktūrizavimo planą hipotekos kreditoriui, o kitas įmokos mokėjimo terminas sueis tik 2016-12-31, reikšmingos vykdymo procese ir vertintinos išieškojimą vykdysiančių antstolių, tačiau teisinės reikšmės šioje byloje neturi. Dėl skundžiamos nutarties motyvų

5721. Kasacinis teismas ne kartą yra pasisakęs dėl teismo pareigos motyvuoti teismo sprendimą, pažymėdamas, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Van de Hurk prieš Nyderlandų Karalystę, 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas, p. 20, par. 61; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vakarų krova“ v. UAB „Litforina“,bylos Nr. 3K-3-107/2010). Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai. Jei teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje argumentuotai atsakyta į pagrindinius išnagrinėto ginčo aspektus, tai negali būti pagrindas vien dėl formalių pažeidimų panaikinti iš esmės teisingą teismo sprendimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. V. v. UAB „Gubernija“, bylos Nr. 3K-3-27/2012; 2014 m. spalio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. Ž. v. Z. S. , bylos Nr. 3K-3-428/2014; 2015 m. lapkričio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Baltijos angarai“ v. UAB „Termoblock“, bylos Nr. 3K-3-558-421/2015).

5822. Apeliacinės instancijos teismas nepritaria apeliantams, jog pirmosios instancijos teismo nutartis nemotyvuota. Nors nutarties motyvai nėra išsamūs, iš esmės atsakyta į byloje keliamą reikalavimą, vertinti teisės normose keliami reikalavimai notarui atliekant vykdomuosius įrašus. Pažymėtina, jog aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė tiesiogiai dėl to, ar notarės atlikti veiksmai neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, nesudaro pagrindo vertinti, jog skundžiama nutartis apskritai nemotyvuota.

5923. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kadangi jie neturi teisinės reikšmės.

6024. Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad notarės atliktas skundžiamas notarinis veiksmas atitiko visų tai reglamentuojančių teisės normų reikalavimus (tarp jų ir Aprašo 7 punktą), o prieštaravimų apeliantų nurodytoms imperatyvioms teisės normoms nenustatyta. Todėl konstatuojama, jog apeliantų atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pagrįstos teismo nutarties, dėl ko atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

61 Dėl bylinėjimosi išlaidų

6225. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau byloje nepateikus duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, nėra pagrindo spręsti dėl jų pagrįstumo bei atlyginimo (CPK 98 straipsnis).

63Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

64palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartį nepakeistą.

65Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5.
  1. Apeliacinėje byloje sprendžiama dėl notaro atlikto... 6. 2. Pareiškėjas reorganizuojama uždaroji akcinė bendrovė (toliau - RUAB)... 7. 3. Pareiškėjas RUAB „Vėtrūna“ skundą grindė tokiais esminiais... 8. 3.1. Vilniaus apygardos teismui patvirtinus 2013-10-03 nutartimi... 9. 3.2. nepriklausomai nuo aplinkybės, jog pardavus turtą gautas lėšas... 10. 3.3. pareiškėjas vykdo restruktūrizavimo plane numatytus įsipareigojimus... 11. 4. Pareiškėjas UAB „Viksenis“ skunde nurodė tokius esminius argumentus:... 12. 4.1. pagal sutartinės hipotekos sandorį už RUAB „Vėtrūna“ prievolių... 13. 4.2. RUAB „Vėtrūna“ restruktūrizavimo plane nenumatyta galimybė... 14. 4.3. notarė vykdomąjį įrašą atliko nepasibaigus prievolės įvykdymo... 15. 5. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepime su pareiškėjų skundu... 16. 5.1. teisė kreiptis į notarę dėl vykdomojo įrašo atlikimo pagrįsta... 17. 5.2. prašymas atlikti vykdomąjį įrašą atitiko CK 4. 192 straipsnio 3... 18. 5.3. pareiškėjams priklausančios patalpos buvo įkeistos vienu hipotekos... 19. 5.4. ginčijamas vykdomasis įrašas buvo pateiktas antstoliui ir priimtas... 20. 5.5. patalpų pardavimo būdo ir tvarkos klausimai turi būti sprendžiami ne... 21. 6. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto 14-ojo notaro biuro notarė R. B.... 22. 6.1. vykdomųjų įrašų atlikimo tvarką ir terminus griežtai reglamentuoja... 23. 6.2 vykdomuoju įrašu kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka bei terminai... 24. 6.3. vykdomojo įrašo turėjimas hipotekos kreditoriui suteikė teisę... 25. 6.4. vykdomojo proceso pradžia nėra ir negali būti laikoma notaro vykdomojo... 26. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 27. 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 3 d. nutartimi... 28. 7.1. pareiškėjai nenurodė, jog notarė, atlikdama vykdomąjį įrašą,... 29. 7.2. notarė pagrindė, jog atlikdama vykdomąjį įrašą patikrino, ar... 30. 7.3. nepagrįsti pareiškėjų argumentai, jog antstolis išduoto vykdomojo... 31. 7.4. notaras, išduodamas vykdomąjį įrašą, nesprendžia šalių ginčo ir... 32. 7.5. bylos ginčo dalykas yra notarės atliktų veiksmų teisėtumas, todėl... 33. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 34. 8. Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 35. 8.1. pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino aplinkybės,... 36. 8.2. apylinkės teismas nepagrįstai konstatavo, jog notarės funkcija... 37. 8.3. skundžiamoje nutartyje visiškai neįvertinti apeliantų argumentai apie... 38. 8.4 pirmosios instancijos teismo priimta nutartis nemotyvuota, kadangi... 39. 9. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarė R. B.... 40. 10. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą... 41. 10.1. atskirasis skundas grindžiamas tapačiais argumentais, kuriuos... 42. 10.2. pareiškėjui UAB „Viksenis“ nėra pradėta nei restruktūrizavimo,... 43. 10.3. notarės išduotas vykdomasis įrašas būtų taikomas skolos... 44. Teismas... 45. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 46. 11. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog suinteresuotam asmeniui AB DNB... 47. Dėl notaro pareigų atliekant vykdomuosius įrašus... 48. 12. Apeliantai įrodinėja, jog Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro notarė R.... 49. 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014-06-20 nutartyje Nr. 3K-3-328/2014... 50. 14.Pagal teisinį reglamentavimą hipotekos kreditorius, teikdamas prašymą... 51. 15. Nagrinėjamu atveju byloje nepaneigta, kad hipotekos kreditorius pateikė... 52. 16. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantų argumentais, jog... 53. 17. Pažymėtina, jog pagal teisinį reglamentavimą notaras netikrina (ir... 54. 18. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog apeliantai ginčydami... 55. 19. Pažymėtina, kad išimtinę kompetenciją spręsti hipotekos (įkeitimo)... 56. 20. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantų nurodytos aplinkybės... 57. 21. Kasacinis teismas ne kartą yra pasisakęs dėl teismo pareigos motyvuoti... 58. 22. Apeliacinės instancijos teismas nepritaria apeliantams, jog pirmosios... 59. 23. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 60. 24. Remiantis aukščiau išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos... 61. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 62. 25. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas prašo priteisti bylinėjimosi... 63. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 64. palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 3 d. nutartį... 65. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....