Byla 2A-1226-273/2012
Dėl žemės sklypo ribų nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldo Burzdiko, Albino Čeplinsko, Izoldos Nėnienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės G. V. ir atsakovo J. Č. apeliacinius skundus dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-115-540/2012 pagal ieškovės G. V. ieškinį atsakovams J. Č., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims sodininkų bendrijai „Lepšiškiai“ ir UAB „Inventora“ dėl žemės sklypo ribų nustatymo

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovė ieškiniu prašė apginti pažeistą teisę į 600 kv.m. naudojamos žemės sklypą Nr.164, esantį ( - ) ir pripažinti negaliojančiu 1993 05 29 Kauno r., SB „Lepšiškiai" nario G. V. sodo žemės sklypo Nr.( - ) ribų planą M 1:500, plotas 576 kv.m. ir jį panaikinti, kaip suformuotą neteisėtu pagrindu, pripažinti kaimyninio sklypo Nr. ( - ), priklausančio savininkui J. Č., UAB „Inventora grupės vadovo bei matininko L. S. atliktus kadastrinius matavimus – nekilnojamojo turto objekto-žemė sklypo, kadastro Nr. ( - ) kadastrinių matavimų bylą, neteisingais, neteisėtais ir juos panaikinti, pripažinti žemės sklypo Nr.( - ), esančio ( - ), priklausančio savininkui J. Č., 1993-05-04 Kauno rajono „Lepšiškių" sodininkų bendrijos nario N. Č. sodo žemės sklypo Nr. ( - ) ribų planą Ml :500, neteisėtu ir jį panaikinti, pripažinti žemės sklypo Nr.( - ), priklausančio savininkui J. Č., 2008 02 20 Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą, sudarytą UAB „Inventora", neteisėtu ir jį panaikinti, kaip suklastotą bei surašytą atbuline data, pripažinti žemės sklypo Nr.( - ), esančio ( - )", priklausančio savininkui J. Č., 2009 07 02 žemės sklypo planą Ml:500, sudarytą UAB „Inventora" neteisėtu ir jį panaikinti, nustatyti ieškovei žemės sklypo Nr. ( - ), unikalus numeris ( - )" ribas 18,50 m.;31,80 m.;17,98 m.; 31,31 kas sudaro 576 kv.m., pripažįstant ieškovei G. V. teisę išpirkti 24 kv.m. valstybinės naudojamos žemės ploto ( 0,77m.; 31,02m.;0,78 m.; 31,31m.), prijungiant 24 kv.m. valstybinės naudojamos žemės plotą prie ieškovės išpirkto ir jai priklausančio 1996 11 22 Valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu 576 kv.m. ploto žemės, tokiu būdu nustatant sklypo Nr.( - ) ribas 19,27m.; 31,80m.; 31,02m 18,76m.; kas sudaro 600 kv.m. ploto, sutinkamai su žemės sklypo schema M 1:500, sudaryta UAB „Geomatininkų grupė" ir įpareigoti N. Ž. Tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyrių bei sodininkų bendriją „Lepšiškiai" įtvirtinti žemės sklypo Nr.( - ) pakeitimus įsakymu ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė nurodė, kad 1994-09-28 ji iš J. D. nusipirko sodo namelį. Kadangi ankstesnis savininkas J. D. turėjo ir naudojosi 6 kv.m. žemės sklypo, todėl ieškovė, nusipirkdama iš jo sodo namelį, įgijo teisę naudotis 6 kv.m. dydžio žemės sklypu. 1996-11-22 buvo sudaryta valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis. Sutartyje buvo nurodytas priedas- 1993-05-29 sodo žemės sklypo ribų planas, tačiau to plano ieškovė kartus su sutartimi negavo. Pagal minėtą sutartį ieškovė nusipirko 576 kv.m. žemės sklypą, už tokio dydžio žemės sklypą ji ir sumokėjo, tačiau ji visą laiką naudojosi 600 kv.m. dydžio žemės sklypu ir galvojo, kad kai pradės sklypo kadastrinius matavimus, tai išsipirks likusius 24 kv.m. Kai iškilo klausimas dėl žemės sklypo ribų nustatymo, tai 2009 m. gruodžio mėnesį ieškovė kreipėsi į Kauno apskrities viršininko administraciją dėl įsakymų, kurių pagrindu ieškovė nupirko valstybinę žemę, pateikimo. Klausimas dėl sklypo ribos nustatymo iškilo, nes matuojant savo sklypo ribas J. Č. įkalė savo riboženklį į ieškovės faktiškai naudojamą žemės sklypą, todėl G. V. suprato, kad yra pažeistos jos teisės ir nuo to laiko pradėjo rinkti dokumentus dėl jos nuosavybės teisės. Kai jai buvo pateiktas jos žemės sklypo ribų planas, ji pamatė, kad minėtas planas yra sudarytas 1993-05-29, kai tuo metu sklypo savininkas buvo J. D., tačiau parašyta, kad sodo sklypo savininkas G. V. ir parašas. Ieškovė to plano nebuvo pasirašiusi, ant jo yra ne jos parašas. Planas jai buvo pateiktas 2009 m. L. K. apskrities viršininko administracijos pateiktus sodo generalinius planus ir planus, gautus, iš Kauno apskrities archyvo matyti, kad 1994m. suskaičiavus žemės sklypų plotus, sklypo Nr. ( - ) plotas sudaro 650 kv.m., o sklypo Nr. 164 sudaro 576 kv.m., o 1986m. ankstesniuose planuose žemės sklypų plotai beveik vienodi, tik su tokiu nedideliu skirtumu. Prašo pripažinti gretimo sklypo Nr. ( - ) savininko ribų planą neteisėtu, nes jis žemę įgijo ne pagal suteikimo dokumentus, nes 1994m. galiojo senas žemės kodeksas, pagal kurį kiekvienam sodų bendrijos nariui buvo skirti žemės sklypai iki 6a, vadinasi ir savininkui sklypo Nr. ( - ) irgi buvo skirtas žemės sklypas 6a, be to jis neatitinka kitiems byloje esantiems dokumentams. Atžymėjus jam didesnį plotą, buvo pažeistos ieškovės teisės. 2008-02-20 žemės sklypo Nr. ( - ) ribų paženklinimo-parodymo aktą ginčija, nes 2008-02-20 ji nedalyvavo matavimuose ir tuo metu į juos nebuvo kviečiama. Tada kai ji dalyvavo, buvo 2009-05-27. Tai patvirtinama byloje esančiu registruotu laišku. Kadangi tas aktas parengtas neteisėtai, surašytas netinkamai, pažeidžiant nustatytą procedūrą, sudarytas ieškovei netinkamai pranešus ir prieštarauja teisėtai ieškovei paskirtam sodų bendrijos žemės sklypo planui, dėl jį prašo panaikinti. 2009-07-02 žemės sklypo Nr. ( - ) matavimai atlikti ne pagal suteikimo dokumentus, ne pagal tą planą, kuris turėtų būti. Šis planas prieštarauja 1994m. gen.planui, kuriame yra galinė sodo riba ties grioviu 22,5, o minėtame plane ji yra 20,94. Kadangi yra neteisėtas paženklinimo aktas, kadangi šitie matavimai atlikti ne pagal suteikimo dokumentus, prieštarauja visiems pateiktiems dokumentams, todėl prašo jį pripažinti neteisėtu ir panaikinti. Dėl ribų nustatymo ir įpareigojimo parduoti, ieškovė kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą dėl 24 kv.m. žemės jai pardavimo, tačiau tai padaryti jai buvo atsisakyta.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 17 d. sprendimu ieškinį atmetė.

7Priteisė iš ieškovės G. V. atsakovui J. Č. 1000 Lt (tūkstantį litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti ir valstybei 101,46 Lt (šimtą vieną litą 46 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8Teismas nustatė, kad 1994-09-28 tarp J. D. ir G. V. buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią J. D. pardavė, o G. V. nupirko sodo namelį, esantį ( - ) (1t. b.l. 5). Teismas nurodė, kad ieškovės žemės sklypas buvo suformuotas, išpirktas ir registruotas pagal preliminarius matavimus. Ieškovė neginčija sklypo Nr. ( - ) juridinio įgijimo pagrindo, t.y. 1996-11-22 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties bei administracinių aktų, t.y. Kauno apskrities valdytojo 1996-08-19 įsakymo Nr. 05-3658 ir Kauno apskrities valdytojo 1996-10-02 įsakymo Nr. 05-4535, kurių pagrindu buvo sudaryta minėta sutartis, taip pat neginčija nekilnojamojo turto registro įrašo dėl žemės sklypo, kurio plotas 0,0576 kv.m. 1993 05 29 Kauno r., SB „Lepšiškiai" nario G. V. sodo žemės sklypo Nr.( - ) ribų planą M 1:500, plotas 576 kv.m. G. V. yra patvirtinusi savo parašu. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad neginčijant sklypo Nr. 164 juridinio įgijimo pagrindo, t.y. 1996-11-22 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties bei administracinių aktų, t.y. Kauno apskrities valdytojo 1996-08-19 įsakymo Nr. 05-3658 ir Kauno apskrities valdytojo 1996-10-02 įsakymo Nr. 05-4535, kurių pagrindu buvo sudaryta minėta sutartis, taip pat neginčijant nekilnojamojo turto registro įrašo dėl žemės sklypo, kurio plotas 0,0576 kv.m., 1993 05 29 Kauno r., SB „Lepšiškiai" nario G. V. sodo žemės sklypo Nr.( - ) ribų plano M 1:500 nuginčijimas ieškovei nesukeltų teisinių pasekmių. Teismas nurodė, kad byloje nėra nustatyta jokio juridinio pagrindo, kuriam esant būtų galimybė daryti išvadą, kad G. V. teisėtu pagrindu priklauso papildomi 24 kv.m. žemės prie jos sklypo Nr. ( - ). Iš byloje nustatytų aplinkybių bei surinktų įrodymų teismas padarė išvadą, kad G. V. niekieno netrukdoma naudojasi 576 kv. m. dydžio žemės sklypu, nėra nustatyta, kad kokiu nors būdu būtų pažeidžiama jos teisė disponuoti minėto dydžio žemės plotu, o byloje nenustačius, jog yra koks nors teisėtas pagrindas, kurio pagrindu ieškovė turėtų teisę naudotis papildomai 24 kv.m. dydžio žemės sklypu ir tokia jos teisėtu pagrindu atsiradusi teisė būtų pažeidžiama. Iš byloje surinktų įrodymų teismas nustatė, kad ieškovė nėra pasidariusi jai priklausančio 576 kv.m. sodo sklypo Nr. ( - ) geodezinių matavimų, kurie būtų tinkamai patvirtinti bei įregistruoti nekilnojamojo turto registre, be to iš byloje nustatytų aplinkybių bei surinktų įrodymų matyti, kad nėra ginčo dėl ieškovei priklausančio 576 kv.m. sklypo ribų bei tai, kad jai priklausančio minėto dydžio sklypo ribos nėra aiškios, o kyla ginčas tik dėl papildomų 24 kv.m. žemės naudojimo bei suteikimo, todėl ieškovės reikalavimą dėl 576 kv.m. žemės sklypo ribų nustatymo teismas laikė nepagrįstu. Teismas nurodė, kad byloje nėra surinkta objektyvių įrodymų, jog ieškovei G. V. įstatymų nustatyta tvarka būtų buvęs suteiktas 24 kv.m. žemės sklypas naudojimuisi ir kad būtų galimybė minėto dydžio žemės sklypą ieškovei parduoti, todėl jos reikalavimą pripažinti ieškovei G. V. teisę išpirkti 24 kv.m. valstybinės naudojamos žemės ploto, nustatant jo ribas bei įpareigoti N. Ž. Tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyrių bei sodininkų bendriją „Lepšiškiai" įtvirtinti žemės sklypo Nr.( - ) pakeitimus įsakymu, teismas atmetė. Be to, teismas nurodė, kad nėra nustatyta jokio juridinio pagrindo minėto žemės sklypo ribų planą pripažinti neteisėtu. Teismo posėdžio metu ieškovei sutinkamai su CPK 43 str.2 d. buvo išaiškinta teisė prašyti atsakovu byloje patraukti UAB „Inventora“, tačiau ieškovė minėta teise nesinaudojo ir savo reikalavimų nenukreipė UAB „Inventora“. Keliant reikalavimus dėl UAB „Inventora“ sudarytos kadastrinių matavimų bylos, 2008 02 20 Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto bei 2009 07 02 žemės sklypo plano, materialiojo teisinio santykio dalyvis yra UAB “Inventora”, kuris turi atsakyti pagal šiuos ieškinio reikalavimus. Kadangi ieškovė G. V. išreiškė nesutikimą atsakovu byloje patraukti UAB “Inventora”, ieškinys dalyje dėl minėtų reikalavimų teismas atmetė. Teismas taip pat nurodė, kad taikoma ieškinio senatis ieškovės pareikštam reikalavimui dėl 1993-05-29 sodo žemės sklypo Nr. ( - ) ribų plano panaikinimo.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu ieškovė G. V. prašo Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 17 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškovės ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas, bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Ieškovė nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, padarė proceso įstatymų pažeidimų, neteisingai vertino byloje esančius įrodymus, liudytojų paaiškinimus. Teismas ginčą turėjo nagrinėti pagal ieškovės 2011 08 04 patikslintame ieškinyje išdėstytas aplinkybės. Ieškovė 2011 08 04 patikslintame ieškinyje, pagal kurį prašė nagrinėti bylą, prašė apginti jos teisę į 600 kv.m. naudojamos žemės būtent remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 liepos 21d. nutarimu Nr.550 „Dėl žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai bei sodininkų bendrijų narių sodų sklypų pardavimo ir nuomos tvarkos", tuomet galiojusio Žemės kodekso nuostatomis bei pateiktais pirminiais žemes sklypo Nr. ( - ) dokumentais (Kolektyvinio sodo techninės apskaitos byla, ištrauka iš 1986 m. sodo genplano Ml;1000). Remiantis minėtų aktų, parengti naujo sklypų plano nereikėjo, o reikėjo vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 liepos 21 d. nutarimu Nr.550, kurio patvirtinta Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarka, kurios punktas 5.1 nustato pardavinėjimą naudojamos žemės sklypus pagal sklypo suteikimo dokumentus ir suplanavimo projektus, sklypo ribas suderinus su miesto ( rajono ) architektūros ir žemėtvarkos tarnybomis. Atkreiptinas dėmesys, jog byloje kilęs ginčas ne dėl įgytos nuosavybės teisės ir jos juridinių pagrindų, bet dėl G. V. jau minėtais pagrindais nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo Nr.( - ) ribų, kurios nėra aiškios iš esamų dokumentų. Apie tai, kad sklypo ribos buvo ir yra neaiškios patvirtinta byloje esančias surinktais rašytiniais įrodymais bei liudytojų parodymais.

11Ieškovės teigimu, ji buvo pateikusi teismui pareiškimą dėl įrodymo - 1993 05 29 sodo žemės sklypo plano, nelaikymo įrodinėjimo priemone ir prašė teismo nagrinėti bylą remiantis kitais byloje pateiktais įrodymais. Tačiau, teismas dėl ieškovės pareiškimo nelaikyti minėto plano įrodinėjimo priemone, nutarties nepriėmė ir ekspertizės nepaskyrė. Ieškovės nuomone, teismas neištyrė ieškovės pareiškimo dėl minėto plano suklastojimo, tuo nepaisydamas ( - ) straipsnio 1 dalyje apibrėžtos sąvokos įrodinėjimo tikslas - teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Teismas priimdamas sprendimą nepagrįstai ir neteisėtai pasinaudojo suklastota 1993 05 29 sodo žemės sklypo plano kopiją priimdamas sprendimą atmesti ieškinį.

12Teismas priėmė nemotyvuotą sprendimą, kuriame nevertino ir nepasisakė dėl byloje esančių įrodymų, tai yra UAB „Geomatininkų grupė" schemos, UAB „Geomatininkų grupė" parengtos ieškovei priklausančio žemės sklypo schemos koordinačių sistemoje, LSD Kauno taryba Kauno tarpkolūkinės spec. kilnojamosios mechanizacijos valdybos darbininkų ir tarnautojų sodininkų bendrijos „Lepšiškiai" sklypo Nr. ( - ) išdėstymo plano su ištrauka iš sodo Genplano patvirtinta kopija, LSD Kauno taryba Kauno tarpkolūkinės spec. kilnojamosios mechanizacijos valdybos darbininkų ir tarnautojų sodininkų bendrijos „Lepšiškiai" sklypo Nr.( - ) išdėstymo plano su ištrauka iš sodo Genplano patvirtinta kopija. Taip pat, ieškovė atkreipia dėmesį, jog vykusiuose teismo posėdžiuose ieškovės žemės sklypo ribų neaiškumo klausimas nebuvo nagrinėjamas. Visiškai nebuvo nagrinėjama UAB „Geomatininkų grupė" parengtos ieškovei priklausančio žemės sklypo schemos, kurios buvo teismui pateiktos. Teismas nepagrįstai nustatė jog iš byloje nustatytų aplinkybių bei surinktų įrodymų matyti, kad nėra ginčo dėl ieškovei priklausančio 576 kv. m. sklypo ribų bei tai kad jai priklausančio minėto dydžio sklypo ribos nėra aiškios. Būtent byloje surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad sklypų ribos pastoviai keitėsi, todėl ginčas kilo dėl sklypų ribos, ir tai patvirtina byloje surinkti rašytinai įrodymai. Teismo nurodytas argumentas, kad 1993 05 04 Kauno r., SB „Lepšiškiai" nario N. Č. sodo žemės sklypo Nr.( - ) ribų plano Ml:500, plotas 650 kv.m. pripažinimas neteisėtu ir jo panaikinimas nesukeltų teisinių pasekmių nepagrįstas, nes tik panaikinus skiriančią ribą tarp sklypu Nr. ( - ), galima kitaip performuoti sklypus, keičiant sklypų konfigūraciją bei ribas. Kadangi, pagal UAB „Geomatininkų grupė" parengtą schemą ieškovės žemės sklypo planas keičia tik ribą tarp sklypų taip, kad ji neatitinka žemės sklypo Nr.( - ) privatizavimo dokumentų bei preliminariųjų žemės sklypo ribų, įregistruotų Nekilnojamojo turto registre, ir nesuponuoja atsakovui žemės sklypo sumažėjimą, todėl ginčyti atsakovo nuosavybės teisių į šią žemės sklypo dalį nėra pagrindo. Teismo teiginys, jog G. V. nuosavybės teise priklausančio sklypo ribos buvo nustatytos 1993 05 29 sodo žemės sklypo Nr.( - ) ribų planu yra nepagrįsti ir neįrodyti, nes byloje nėra jokio teisėto dokumento su 1993 05 29 ieškovės parašu. Teismas, nustatydamas ieškinio senaties termino eigos pradžią, pažeidė įrodymų vertinimo taisyklių ir netinkamai taikė LR CK 1.127 str. l d., ko pasėkoje priėmė neteisingą ir neteisėtą sprendimą. Teismas netinkamai nustatė ieškinio senaties termino eigos pradžia, dėl to nepagristai pažymėjo, jog ieškovė praleido ieškinio senaties terminą, ir tuo pagrindu ieškovės reikalavimą dėl 1993 05 29 sodo žemės sklypo Nr.164 ribų plano panaikinimo atmetė.

13Dėl ieškovės mokamo nario mokesčio, nurodo, kad ieškovė visą laiką mokėjo mokestį ne už 576 kv.m. sodo sklypo plotą, o mokėjo tik nario mokestį, iš kurio visiškai nematyti ir neaišku kokiam sklypo plotui atitinka šis mokestis ir mokėjimo kvituose nėra nurodyta už kokį žemės plotą buvo mokėta. Todėl nesant faktinių duomenų, teismas nepagrįstai nustatė, kad ieškovė visą laiką mokėjo nario mokestį nuo 576 kv.m. sodo sklypo. 2008-02-20 UAB „Inventora“ paruoštas žemė sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktas parengtas neteisėtai, surašytas netinkamai, pažeidžiant nustatytą procedūrą, sudarytas ieškovei tinkamai nepranešus. Neteisėto ribų paženklinimo-parodymo akto pagrindu atsakovui negalėjo būti įregistruotos žemės sklypo ribos. Teismas nepagrįstai sprendė, jog UAB „Inventora“ byloje turi būti traukiama atsakovu, ko pasėkoje, neteisėtai ir nepagrįstai atmetė ieškovės reikalavimus. Teismas, priimdamas sprendimą dėl žemės sklypo ribų nustatymo vadovavosi ne visais byloje pateiktais rašytiniais įrodymais.

14Apeliaciniu skundu atsakovas J. Č. prašo pakeisti Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 17 d. sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir priteisti iš ieškovės G. V. atsakovui J. Č. 2000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Apeliantas nurodo, kad byloje 2011 m. gruodžio 8 d. pateikė prašymą su išlaidų apskaičiavimais ir pagrindimais, buvo pateiktos teisinių paslaugų sutartys, sąskaitos už teisines paslaugas su konkrečių suteiktų teisinių paslaugų detalizavimu bei išdėstymu, pinigų sumokėjimą patvirtinantys kvitai. Bylos medžiaga patvirtina, kad byloje advokatės ir advokato padėjėjo, teikiant teisines paslaugas, buvo surašyti 4 procesiniai dokumentai : 1) 2010-01-25 atsiliepimas į atskirąjį skundą (t. 2, b.l. 213); 2) 2010-06-14 atsiliepimas į ieškinį (t. 1, b.l. 69); 3) 2011-06-23 atsiliepimas į ieškinį (t. 3, b.l. 37); 4) 2011-12-08 prašymas (t. 1, b.l. 26). Taigi bylos medžiaga neginčytinai patvirtina, kad 1000 Lt bylinėjimosi išlaidos, sumokėtos advokato padėjėjui už procesinių dokumentų surašymą ir 1000 Lt bylinėjimosi išlaidos, sumokėtos advokatei už atstovavimą teisme ir procesinių dokumentų surašymą, turėjo būti priteistos, kadangi tai yra pagrįstos ir leistinais įrodymais įrodytos, patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurios neperžengia ministro nustatytų rekomendacijų

15Atsiliepime į atsakovo J. Č. apeliacinį skundą ieškovė G. V. prašo apeliacinį skundą atmesti, paskirti atsakovui teismo nustatyto dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pareiškiant nepagrįstą apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2012-02-17 sprendimo dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Atsakovo argumentai dėl netinkamo pritaikymo CPK 93 straipsnio, 98 straipsnio nuostatų yra nepagrįsti, dėl to pakeisti 2012 vasario 17 d. teismo sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, ir priteisti iš ieškovės G. V. atsakovui J. Č. 2000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti nėra pagrindo.

16Atsiliepime į ieškovės G. V. apeliacinį skundą atsakovas J. Č. prašo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, su ieškovės apeliaciniu skundu nesutinka ir mano, kad pateiktas skundas yra ne tik kad neaiškus, kai kuriose vietose net nesuprantamas, tačiau visiškai nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas , pagrįstas bei priimtas visapusiškai išnagrinėjus esmines bylos aplinkybes, teisingai taikant bei aiškinant tiek materialinės tiek procesinės teisės normas. Apeliantė nenurodė, jokių konkrečių argumentų, pagrindžiančių Kauno rajono apylinkės teismo sprendimo nepagrįstumą ar neteisėtumą, todėl vertinant skunde išdėstytus motyvus, darytina išvada, kad apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo iš esmės keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

17Atsiliepime į ieškovės G. V. ir atsakovo J. Č. apeliacinius skundus atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad teismas tinkamai įvertino visus byloje surinktus įrodymus, teismo sprendimas yra pagrįstas bei teisėtas, teismas tinkamai pritaikė materialinės bei procesinės teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos.

18Teismas bylą apeliacine tvarka išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka. Apeliantė G. V. apeliaciniame skunde prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Tačiau apeliantai savo apeliaciniuose skunduose iš esmės kelia teisės taikymo klausimus, naujų įrodymų proceso dalyviai apeliaciniuose skunduose neteikia, todėl tikslinga bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka. G. V. prie apeliacinio skundo pateikti pridedami dokumentai nepriimtini kaip nauji įrodymai, nes tai yra dokumentų kopijos, kurie yra byloje. Pridedami skundai dėl teisėjos V. M. veiksmų (pridedama 16 ir 17 p.) nepriimtini kaip įrodymai, nes jie neturi įrodomosios reikšmės šioje konkrečioje byloje.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliaciniai skundai atmestini.

21Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas tai pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. (( - ) str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų ( - ) straipsnio 2 dalyje apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

22Bylos duomenimis nustatyta, kad 1994 09 28 tarp J. D. ir G. V. buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią J. D. pardavė, o G. V. nupirko sodo namelį, esantį ( - ) (t.1, b.l. 5 ). Iš 1994 07 01 s/b „Lepšiškiai“ pažymos matyti, kad J. D. sklypo Nr. ( - ) plotas 576 kv.m. (t.1, b.l. 18). Iš 1996 11 22 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties matosi, kad G. V. nusipirko 576 kv.m. žemės sklypą Nr. ( - ), esantį ( - ) (t.1, b.l. 22). Šio dydžio žemės sklypas yra įregistruotas nekilnojamojo turto registre (t.1, b.l. 32, 34). Iš Kauno raj. SB „Lepšiškiai“ G. V. sodo žemės sklypo Nr. ( - ) plano matyti, kad jo plotas 576 kv.m. ir tai patvirtinta G. V. parašu. (t.1, b.l. 40). Iš valstybinio žemės kadastro duomenų registro Nr. 52/29296-1 matyti, kad žemės sklypo Nr. 0041:164, esančio ( - ), kurio savininkė G. V., registras buvo sudarytas 1997 01 07 ir jame užfiksuota, jog minėto sklypo įsigijimo juridinis pagrindas – 1996 11 22 valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis ir žemės sklypo plotas 0,0576 ha (G. V. sodo žemės sklypo byla, esanti t.3). Iš Kauno raj. SB „Lepšiškiai“ žemės sklypo ribų plano matyti, kad sklypo Nr. ( - ) plotas 576 kv.m. (t.1, b.l. 65). Iš s/b „Lepšiškiai“ pažymos matyti, kad G. V. nuo 2007 m. iki 2009 m. mokėjo metinį nario mokestį nuo 5,76 a. ploto žemės sklypo (t.1, b.l. 59). Šių įrodymų pagrindu pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovės žemės sklypas buvo suformuotas, išpirktas ir registruotas pagal preliminarius matavimus. Todėl niekuo nepagrįstas ieškovės reikalavimas apginti jos pažeistą teisę į 600 kv.m. naudojamos žemės sklypą Nr. ( - ), esatį ( - ) ir pripažinti negaliojančiu 1993 05 29 Kauno r., SB „Lepšiškiai“ nario G. V. sodo žemės sklypo Nr. ( - ) ribų planą M 1:500, plotas 576 kv. m., kaip suformuotą neteisėtu pagrindu.

23Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apskrities valdytojo 1996 09 04 įsakymu Nr. 05-4001 sodininkų bendrijai „Lepšiškiai“ buvo patvirtintas 23,47 ha plotas ir minėtas įsakymas buvo parengtas pagal 1994 m. parengtą bendrijos žemės planą, pagal kurį sklypo Nr. ( - ) plotas nurodytas 576, o sklypo Nr. ( - ) plotas nurodytas 650 (t.1, b.l.133-135). Ieškovė G. V. 576 kv.m. valstybinės žemės nusipirko 1996 11 22, t.y. po Kauno apskrities valdytojo 1996 09 04 įsakymo Nr. 05-4001 priėmimo, kuriuo buvo patvirtintas sodininkų bendrijos „Lepšiškiai“ žemės plotas. Kauno apskrities valdytojo 1996 09 04 įsakymo Nr. 05-4001 ieškovė neginčijo.

24Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 1993 05 29 Kauno r., SB „Lepšiškiai“ nario G. V. sodo žemės sklypo Nr. ( - ) ribų planą M 1:500, plotas 576 kv.m. G. V. yra patvirtinusi savo parašu. Nors ieškovė teisme aiškino, kad nėra pasirašiusi ginčijamo sklypo ribų plano, tačiau dėl jo tikrumo neprašė skirti rašysenos ekspertizės, todėl esant nenuginčytam jos parašui, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad plane yra G. V. parašas. Todėl atmestinas G. V. apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą nepagrįstai ir neteisėtai pasinaudojo suklastota 1993 05 29 sodo žemės sklypo plano kopija. Be to, pirmosios instancijos teisme G. V. nurodė, kad 1993 05 29 jos sklypo ribų planas turi būti pripažintas neteisėtu ir tuo pagrindu, kad jis sudarytas 1993 05 29, kuomet ji nebuvo šio sklypo savininkė ir todėl jo negalėjo pasirašyti. Tačiau pirmosios instancijos teismas pagrįstai šį motyvą atmetė tuo pagrindu, kad minėtas planas Kauno rajono žemėtvarkos tarnybos vadovo E. R. yra patvirtintas 1995 05 03, t.y. po 1994 09 28 pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, todėl šis planas juridinę galią įgavo tik nuo 1995 05 03.

25Iš išdėstytų duomenų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą pripažinti negaliojančiu 1993 05 29 Kauno r., SB „Lepšiškiai“ nario G. V. sodo žemės sklypo Nr. ( - ) ribų planą M 1:500, plotas 576 kv.m. Šis ieškovės reikalavimas pagrįstai atmestas ir pritaikius ieškinio senatį. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad iš 1996 11 22 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties matyti, kad jos 11 p. nurodyta, jog jos priedas: sklypo (žemėnaudos) planas su gretimybėmis M 1:500. Sutartis yra patvirtinta G. V. parašu ir ant jo nėra jokių pastabų dėl sutarties sudarymo ar jos priedų pateikimo. Sutinkamai su LR CK 1.127 str. 2d. ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl 1993 05 29 sodo žemės sklypo Nr. 164 ribų plano panaikinimo pareikšti vėliausiai prasidėjo 1996 m. lapkričio 22 d. 1964 m. LR CK 84 str. 1 d. buvo nustatytas bendras trejų metų ieškininės senaties terminas. Šis terminas suėjo 1999 m. lapkričio 22 d.

26Be to, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą apginti jos pažeistą teisę į 600 kv.m. naudojamos žemės sklypą, nes byloje nėra nustatyta jokio juridinio pagrindo, kuriam esant būtų galimybė daryti išvadą, kad G. V. teisėtu pagrindu priklauso papildomai 24 kv.m. žemės prie jos sklypo Nr. ( - ). Iš byloje aukščiau išvardintų duomenų darytina išvada, kad G. V. naudojasi 576 kv.m. dydžio žemės sklypu, nes šio dydžio žemės sklypą ji įgijo pagal pirkimo-pardavimo sutartį bei mokėjo sodininkų žemės mokestį nuo 576 kv.m. Todėl niekuo nepagrįstas apeliantės G. V. argumentas, kad jai priklausančio žemės sklypo ribos nėra aiškios. Iš ištraukų iš sodų genplano matyti, kad 1986 m. genplane sklypo Nr.( - ) plotas nurodytas 600, sklypo Nr. 163 – 600, 1994 m. genplane sklypo Nr. ( - ) plotas nurodytas – 576, sklypo Nr. 163 – 650 (t.2, b.l. 79). Iš 2008 12 02 sutarties matyti, kad R. S. pardavė, o J. Č. nupirko 1/8 dalį iš 0,0650 ha žemės sklypo, esančio Kauno r., SB „Lepšiškiai“ ( - ) skl. Bei joje esančią 1/8 dalį sodo pastato, esančio ten pat (t.3, b.l. 86-88). Iš 1993 05 04 N. Č. sodo žemės sklypo Nr. ( - ) ribų plano matyti, kad jos sklypo plotas 650 kv.m. (t.3, b.l. 89). Byloje neginčijamai nustatyta, kad nors praeityje ir keitėsi žemės sklypo ribos, tačiau apeliantei G. V. nuosavybės teise nuo 1996 11 22 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo priklauso 576 kv.m. žemės. Šio dydžio žemės sklypo plotas jai priklauso teisėtu pagrindu, jos žemės sklypo ribos nėra ginčijamos.

27Apeliantė G. V. apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas nevertino ir nepasisakė dėl byloje esančių įrodymų, tai yra UAB „Geomatininkų grupė“ schemos, UAB „Geomatininkų grupė“ parengtos ieškovei priklausančio žemės sklypo schemos koordinačių sistemoje, LSD Kauno taryba Kauno tarkolūkinės spec. Kilnojamosios mechanizacijos valdybos darbininkų ir tarnautojų sodininkų bendrijos „Lepšiškiai“ sklypo Nr. ( - ) išdėstymo plano su ištrauka iš sodo Genplano patvirtinta kopija, LSD Kauno taryba Kauno tarpkolūkinės spec. Kilnojamosios mechanizacijos valdybos darbininkų ir tarnautojų sodininkų bendrijos „Lepšiškiai“ Nr. ( - ) išdėstymo plano su ištrauka iš sodo Genplano patvirtinta kopija. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad visi šie dokumentai nepaneigia tos aplinkybės, kad apeliantė G. V. nuosavybės teise valdo ne didesnį žemės plotą, negu 576 kv.m., kurį ji teisėtai įsigijo pirkimo pardavimo sutarties pagrindu.

28Iš byloje nustatytų aplinkybių ir surinktų įrodymų matyti, kad nėra ginčo dėl ieškovei priklausančio 576 kv.m. sklypo ribų bei tai, kad jai priklausančio minėto dydžio sklypo ribos nėra aiškios, o kyla ginčas tik dėl papildomų 24 kv.m. žemės naudojimo bei suteikimo. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovo R. Š. paaiškinimais, pagal kuriuos šalia ieškovės esančio sklypo laisvos valstybinės žemės nėra ir trečiojo asmens R. G. paaiškinimais, pagal kuriuos ieškovė savavališkai naudojasi bendro naudojimo žeme. Byloje padaryta išvada, kad nėra surinkta objektyvių įrodymų, jog ieškovei įstatymų nustatyta tvarka būtų buvęs suteiktas 24 kv.m. žemės sklypas naudojimuisi ir kad būtų galimybė minėto dydžio žemės sklypą ieškovei parduoti, yra pagrįsta ir teisinga, dėl to teismas pagrįstai atmetė ieškovės G. V. reikalavimą pripažinti jai teisę išsipirkti 24 kv.m. valstybinės naudojamos žemės ploto, nustatant jo ribas bei įpareigoti N. Ž. tarnybą prie žemės ūkio ministerijos Kauno rajono žemėtvarkos skyrių bei sodininkų bendriją „Lepšiškiai“ įtvirtinti žemės sklypo Nr. 164 pakeitimus.

29Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą pripažinti neteisėtu žemės sklypo Nr. (duomenys nesklebtini), esančio Kauno raj., Lepšiškių kaime s/b „Lepšiškiai“ priklausančio savininkui J. Č., 1993 05 04 Kauno rajono „Lepšiškių“ sodininkų bendrijos nario N. Č. sodo žemės sklypo Nr. ( - ) ribų planą. Iš 1996 11 22 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties matyti, kad jos pagrindu N. Č. nupirko 650 kv.m. žemės sklypą Nr. ( - ), kurį vėliau padovanojo savo sūnui J. Č.. Iš 2010 03 20 Kauno apskrities viršininko įsakymo „Dėl žemės sklypo (registro Nr.52/29369) kadastro duomenų patikslinimo Kauno r. matyti, kad buvo patikslinti minėto žemės sklypo, priklausančio J. Č. kadastro duomenys ir sklypo plotas yra 0,0650 ha. Šio dydžio žemės sklypas įregistruotas ir nekilnojamojo turto registre. Todėl ieškovei neginčijant minėto žemės sklypo įsigijimo juridinio pagrindo – pirkimo-pardavimo bei dovanojimo sutarčių bei nekilnojamojo turto registro duomenų nėra pagrindo pripažinti neteisėtu ir naikinti žemės sklypo Nr. ( - ) ribų plano M1:500.

30Be to, byloje buvo pareikštas ieškovės G. V. reikalavimas pripažinti neteisingais ir neteisėtais kaimyninio sklypo Nr. ( - ), esančio s/b „Lepšiškiai“ priklausančio J. Č., UAB „Inventora“ grupės vadovo bei matininko L. S. atliktus kadastrinius matavimus minėtame žemės sklype bei sklypo Nr. ( - ) kadastrinių matavimų bylą. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti paminėto žemės sklypo Nr. ( - ) 2008 02 20 žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktą, sudarytą UAB „Inventora“, kaip suklastotą ir surašytą atbuline data bei 2009 07 02 minėto žemės sklypo planą M1: 500 sudarytą UAB „Inventora“ pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti. Tačiau pirmosios instancijos teismas sutinkamai su CPK 43 str. 2 d. išaiškino ieškovei teisę atsakovu byloje patraukti UAB „Inventora“, tačiau ieškovė minėta teise nepasinaudojo ir savo reikalavimų nenukreipė UAB „Inventora“. Keliant reikalavimus dėl UAB „Inventora“ sudarytos kadastrinių matavimų bylos, 2008 02 20 Žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto bei 2009 07 02 žemės sklypo plano, materialiojo santykio dalyvis yra UAB „Inventora“. Kadangi ieškovė G. V. išreiškė nesutikimą atsakovu byloje patraukti UAB „Inventora“, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai patikslintą ieškinį dalyje dėl ieškovės minėtų reikalavimų atmetė.

31Apeliantė G. V. apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas neįvertino byloje pateiktų įrodymų, ko pasekoje priėmė nepagrįstą sprendimą. Apeliantė nurodo, kad neaišku kokiu būdu byloje atsirado du dokumentai – VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registro išrašas – pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre 2010 03 30 Nr. 1076293 ir Kauno apskrities viršininko įsakymas Dėl žemės sklypo (registro Nr. 52/29369) kadastro duomenų patikslinimo (Kauno r.) 2010 03 20 Nr. 02-05-2932. Tačiau šie dokumentai pagrįstai laikytini įrodymais byloje, kadangi jie buvo priimti į bylą, byloje apžiūrėti ir teismo įvertinti priimant procesinį sprendimą. Pirmosios instancijos teismas įvertino ir išnagrinėjo ir kitus į bylą pateiktus ir turinčius įrodomąją reikšmę dokumentus.

32Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 17 d. sprendimu iš ieškovės G. V. atsakovui J. Č. buvo priteista 1000 litų advokato pagalbai apmokėti. J. Č. apeliaciniu skundu minėtą sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo prašo pakeisti ir iš ieškovės jam prašo priteisti 2000 litų advokato pagalbai apmokėti. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad byloje advokatės ir advokato padėjėjo, teikiant teisines paslaugas buvo surašyti 4 procesiniai dokumentai: 1) 2010 01 25 atsiliepimas į atskirtąjį skundą (t.II, b.l. 213); 2) 2010 06 14 atsiliepimas į ieškinį (t.1, b.l. 69); 3) 2011 06 23 atsiliepimas į ieškinį (t.III, b.l. 37) 4) 2011 12 08 prašymas (t.I, b.l. 26). Apeliantas nurodo, kad 1000 litų bylinėjimosi išlaidos, sumokėtos advokato padėjėjui už procesinių dokumentų surašymą ir 1000 litų bylinėjimosi išlaidos, sumokėtos advokatei už atstovavimą teisme ir procesinių dokumentų surašymą, turėjo būti jam priteistos, kadangi yra pagrįstos ir leistinais įrodymais įrodytos.

33Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė atsakovui J. Č. 1000 litų advokato pagalbai apmokėti dėl sekančių aplinkybių. Sutinkamai su CPK 98 str. 1 d. reikalavimais šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Byloje 2010 06 17 teisinių paslaugų sutartis Nr. 645 sudaryta tarp advokatės S. Ž. ir J. Č. (t.4, b.l. 29) ir jai už atstovavimą ir dokumento surašymą sumokėta 1000 litų (t.4, b.l. 27). Byloje pateikta 2011 12 05 teisinių paslaugų sutartis Nr. 181 sudaryta tarp advokato padėjėjo T. T. ir J. Č. dėl dokumento surašymo bei joje nurodytas sutartas užmokestis 1000 Lt (t.4., b.l. 31). Iš byloje esančio pinigų priėmimo kvito Nr. 536048 bei sąskaitos už teisines paslaugas Nr. 181 matyti, kad atsakovo atstovė J. Č. 2011 12 05 advokato padėjėjui T. T. už dokumentų surašymą sumokėjo 1000 litų (t.4, b.l. 28,30). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovo vardu buvo surašyti du atsiliepimai (2010 06 14 ir 2011 06 23) į ieškovės ieškinį (t.1, b.l. 69-71 ir t.3, b.l. 37-41) bei 2010 01 25 atsiliepimas į atskirtąjį ieškovės skundą (t.2, b.l. 213-215). 2011 06 23 ir 2010 01 25 atsiliepimai pasirašyti advokatės S. Ž.. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad kitų atsakovo J. Č. pateiktų procesinių dokumentų, tame tarpe surašytų po 2011 12 05, byloje nėra, todėl pagrįstai atsisakė priteisti 1000 litų, sumokėtų advokato padėjėjui T. T., be to, byloje nėra duomenų kokius procesinius dokumentus surašė advokato padėjėjas T. T.. Esant šiems duomenims teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisingą sprendimą išlaidų advokato pagalbai apmokėti dalyje, todėl atsakovo J. Č. apeliacinio skundo jame nurodytais motyvais tenkinti nėra pagrindo, todėl jis atmestinas. Šioje byloje atsakovo įgyvendinama teisė į apeliaciją nelaikytina jo piktnaudžiavimu procesine teise.

34Iš išdėstytų įrodymų darytina išvada, kad Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 17 d. sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, jį naikinti apeliaciniuose skunduose nurodytais motyvais nėra pagrindo. Todėl šis sprendimas nekeistinas, o apeliaciniai skundai atmestini.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

36Apeliacinius skundus atmesti

37Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovė ieškiniu prašė apginti pažeistą teisę į 600 kv.m. naudojamos... 4. Ieškovė nurodė, kad 1994-09-28 ji iš J. D. nusipirko sodo namelį. Kadangi... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 17 d. sprendimu ieškinį... 7. Priteisė iš ieškovės G. V. atsakovui J. Č. 1000 Lt (tūkstantį litų)... 8. Teismas nustatė, kad 1994-09-28 tarp J. D. ir G. V. buvo sudaryta... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu ieškovė G. V. prašo Kauno rajono apylinkės teismo 2012... 11. Ieškovės teigimu, ji buvo pateikusi teismui pareiškimą dėl įrodymo - 1993... 12. Teismas priėmė nemotyvuotą sprendimą, kuriame nevertino ir nepasisakė dėl... 13. Dėl ieškovės mokamo nario mokesčio, nurodo, kad ieškovė visą laiką... 14. Apeliaciniu skundu atsakovas J. Č. prašo pakeisti Kauno rajono apylinkės... 15. Atsiliepime į atsakovo J. Č. apeliacinį skundą ieškovė G. V. prašo... 16. Atsiliepime į ieškovės G. V. apeliacinį skundą atsakovas J. Č. prašo... 17. Atsiliepime į ieškovės G. V. ir atsakovo J. Č. apeliacinius skundus... 18. Teismas bylą apeliacine tvarka išnagrinėjo rašytinio proceso tvarka.... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. Apeliaciniai skundai atmestini.... 21. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 22. Bylos duomenimis nustatyta, kad 1994 09 28 tarp J. D. ir G. V. buvo sudaryta... 23. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apskrities valdytojo 1996 09 04 įsakymu... 24. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 1993 05 29 Kauno r., SB... 25. Iš išdėstytų duomenų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios... 26. Be to, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 27. Apeliantė G. V. apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas nevertino ir... 28. Iš byloje nustatytų aplinkybių ir surinktų įrodymų matyti, kad nėra... 29. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 30. Be to, byloje buvo pareikštas ieškovės G. V. reikalavimas pripažinti... 31. Apeliantė G. V. apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas neįvertino byloje... 32. Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 17 d. sprendimu iš ieškovės... 33. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 34. Iš išdėstytų įrodymų darytina išvada, kad Kauno rajono apylinkės... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1... 36. Apeliacinius skundus atmesti... 37. Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 17 d. sprendimą palikti...