Byla 2-45/2012
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Vyto Miliaus ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ ieškinį atsakovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Murena“ dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Šalys 2006 m. rugpjūčio 8 d. sudarė kapitalinės statybos rangos sutartį. Generalinis rangovas (atsakovas BUAB „Murena) darbus turėjo baigti iki 2007 m. gruodžio 17 d. Pagal 2008 m. birželio 30 d. statinio priėmimo-perdavimo aktą atsakovas perdavė ieškovui pagal sutartį pastatytus statinius. Tokiu būdu atsakovas statybos darbus užbaigė praleisdamas statybos darbų terminą. Tokiu būdu atsakovas padarė ieškovui nuostolių: ieškovas mokėjo palūkanas bankui, dėl kritusių nekilnojamojo turto kainų gavo mažiau negu planuota pajamų. Šie nuostoliai sudaro 1 046 595,27 Lt ir turi būti priteisti iš atsakovo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi ieškinį atmetė ir netvirtino 1 046 595,27 Lt dydžio finansinio reikalavimo.

8Teismas nurodė, kad ieškovas (užsakovas) ir atsakovas (generalinis rangovas) 2006 m. rugpjūčio 8 d. pasirašė kapitalinės statybos rangos sutartį dėl dviejų daugiabučių gyvenamųjų namų statybos. Sutarties 2.1.1 punktu atsakovas įsipareigojo darbus užbaigti iki 2007 m. gruodžio 17 d. Pastatytų statinių priėmimo-perdavimo aktas, patvirtinantis visų rangos sutartyje numatytų statybos darbų užbaigimo faktą, šalių pasirašytas 2008 m. birželio 30 d., t. y. po sutartyje numatyto termino.

9Teismas pažymėjo, kad Kauno apygardos teismui išnagrinėtoje c. b. Nr. B2-2917-257/2010 2010 m. rugsėjo 21 d. nutartimi sumažinus ieškovo prašytą priteisti baudos sumą iki 157 041 Lt, ieškovas, skųsdama šio teismo nutartį apeliacine tvarka, pateikė papildomus įrodymus (identiškus pateiktiems nagrinėjamu atveju, išskyrus 2008 m. III ketvirčio būsto rinkos apžvalgą, nurodydamas, kad jam priteista netesybų suma nepadengia patirtų nuostolių, nes dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės ieškovas patyrė 2 888 126,27 Lt dydžio nuostolius. Ieškovas nuostolius grindė tuo, kad turėjo sumokėti bankui 524 524,27 Lt palūkanų; buvo sudaręs preliminarias sutartis dėl butų pardavimo, tačiau, atsakovui neužbaigus darbų iki sutartyje numatyto termino bei nukritus butų kainoms, dalis pirkėjų atsisakė pirkti butus, dėl ko ieškovas patyrė 522 071 Lt dydžio nuostolių, taip pat ieškovas dėl laiku neužbaigtų atsakovo darbų negalėjo parduoti dalies butų, dėl ko negavo 1 841 531 Lt pajamų. Nagrinėjamu atveju ieškovas, atsakovui netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus atlikti darbus iki sutartyje numatyto termino, prašė iš jo priteisti 1 046 595,27 Lt nuostolių, t. y. 524 524,27 Lt palūkanas, kurias turėjo sumokėti bankui, ir 522 071 Lt dydžio nuostolius, kuriuos patyrė daliai pirkėjų atsisakius pirkti butus.

10Teismas nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, civilinėje byloje Nr. 2A-358/2011 2011 m. balandžio 7 d. priėmė nutartį, laikydamas neįrodytais ieškovo nurodytus, neva jo patirtus nuostolius. Iš ieškovo pateikto kredito sutarties 2.3 punkto matyti, kad galutinis kredito grąžinimo terminas yra nustatytas 2009 m. rugsėjo 29 d., todėl ieškovas, Lietuvos apeliacinio teismo nuomone, nepagrįstai jos sumokėtas palūkanas įvardijo kaip nuostolius dėl atsakovo nesavalaikio sutarties įvykdymo. Atsakovo byloje pateiktose preliminariosiose butų pirkimo–pardavimo sutartyse pažymėta, kad darbų atlikimo terminas yra 2008 m. balandžio 30 d. arba 2008 m. gegužės 1 d. Dėl to Lietuvos apeliacinis teismas laikė nepagrįstu ieškovo argumentą, kad atsakovui neužbaigus darbų iki 2007 m. gruodžio 17 d. (o užbaigus tik 2008 m. birželio 30 d.) dalis pirkėjų būtent dėl to atsisakė pirkti butus ir todėl jis patyrė nuostolius.

11Teismas pažymėjo, jog minėtoje byloje dalyvavo tie patys asmenys, Lietuvos apeliacinio teismo c. b. Nr. 2A-358/2011 priimta 2011 m. balandžio 7 d., kuria Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartis palikta nepakeista, įsiteisėjo nuo jos priėmimo dienos, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 182 straipsniu, teismui vieną kartą jau nustačius tais pačiais įrodymais ir argumentais įrodinėjamų nuotolių nepagrįstumą, teismas kaip visiškai nepagrįstą atmeta atsakovės prašymą dėl nuostolių atlyginimo. Nors ieškovas savo šioje byloje pareikštą reikalavimą atsakovui dėl nuostolių atlyginimo papildomai grindžia UAB „Inreal“ nekilnojamojo turto apžvalga (teigdamas, kad jeigu atsakovas būtų darbus pabaigęs ne 2008 m. birželio 30 d., o Sutartyje nustatytu laiku iki 2007 m. gruodžio 17 d., tai ieškovas būtų išvengęs 2008 m. nekilnojamojo turto kainų kritimo), teismas nelaikė, kad tai yra naujas įrodymas, kuriuo remiantis būtų galima patenkinti ieškinį-prašymą, kadangi tai yra viešai internete skelbiama informacija, kuri galėjo būti žinoma ir Lietuvos apeliaciniam teismui priimant 2011 m. balandžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-358/2011. Ir pats ieškovas pripažįsta faktą, jog nekilnojamojo turto kainų kritimas, prasidėjęs 2008 m. pradžioje, yra visuotinai žinoma aplinkybė. Vadinasi, ši visuotinai žinoma ir viešai skelbiama aplinkybė negalėjo būti nežinoma ir likti neįvertinta civilinėje byloje Nr. 2A-358/2011.

12Teismas taip pat pažymėjo, jog užsakovas (ieškovas), pats prisiėmęs rinkos kainų pasikeitimo riziką, negali remtis rinkos kainų svyravimu. Šalys buvo susitarę dėl kito darbų atlikimo termino (2008 m. gegužės 1 d.) nei nurodo ieškovas (2007 m. gruodžio 17 d.), todėl teismas nematė pagrindo kainų skirtumo priteisti nuo 2007 m. gruodžio 17 d. iki 2008 m. birželio 30 d. (darbų atlikimo ir perdavimo terminas).

13Teismas taip pat sutiko su atsakovo argumentais, jog ieškovas, teigdama, kad butų nepardavė dėl statybos darbų defektų, taip pat nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog statybos darbų eigoje buvo nustatyti tam tikri defektai, jie nebuvo ištaisyti arba buvo ištaisyti ne rangos sutartyje nustatytais terminais ir todėl ieškovas negalėjo parduoti butų pirkėjams.

14Teismo nuomone, ieškovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog pirkėjai, sudarę preliminarias sutartis, atsisakė butus įsigyti dėl to, kad butai nebuvo baigti įrengti iki 2008 m. balandžio 30 d. ar 2008 m. gegužės 1 d.

15Teismas taip pat nurodė, kad, vadovaujantis rangos sutarties 3.4 punktu, ieškovui vėluojant atsiskaityti daugiau kaip 60 dienų, atsakovas turėjo teisę sustabdyti arba nutraukti darbus. Pagal rangos sutarties 4.1 punktą ieškovas turėjo atsiskaityti su atsakovu per 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Suvestinė atsiskaitymo už darbus lentelė ir dokumentai, patvirtinantys atsiskaitymą, patvirtina, jog ieškovas pažeidinėjo atsiskaitymo su atsakovu terminus, todėl ieškovas, vadovaujantis rangos sutarties 3.4, 4.1 punktais bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.656, 6.687, 6.691 straipsniais, turėjo teisę stabdyti darbus, kas reiškia, jog ieškovo patirti nuostoliai dėl nesavalaikio statybos darbų atlikimo atsirado dėl jo paties kaltės, todėl neturi būti atlyginam.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

17Apeliantas RUAB „Junesta“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, priimti naują sprendimą ir patvirtinti 1 046 595,27 Lt finansinį reikalavimą.

18Atskirajame skunde nurodoma, kad atsakovas praleido statybos darbų atlikimo terminus, todėl pažeidė sutartį (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.), o tai yra pagrindas civilinei atsakomybei atsirasti (CK 6.246 str. 1 d.). Apeliantas dėl tokių atsakovo veiksmų patyrė nuostolių: mokėjo palūkanas bankui, gavo mažiau negu planuota pajamų dėl kritusių nekilnojamojo turto kainų. Šie nuostoliai turi būti atlyginti (CK 6.249 str.). Pagal 2011 m. kovo 10 d. AB „Swedbank“ pateiktą pažymą nuo 2007 m. gruodžio 17 d. iki 2008 m. birželio 30 d. ieškovas sumokėjo 151 912,73 EUR palūkanų (524 524,27 Lt), kas sudaro nuostolius dėl sutarties termino pažeidimo. Taip pat apeliantas patyrė nuostolių 2008 m. kritus nekilnojamojo turto kainoms. Pirkėjams atsisakius butus įsigyti dėl to, kad vėlavo statybos darbai ir ėmė kristi nekilnojamojo turto kainos, apeliantas nebegalėjo rasti naujų pirkėjų pastatytiems butams tokia pačia kaina ir buvo priverstas parduoti juos pigiau. Butai buvo nupirkti vėliau kitų žmonių ir apeliantas gavo 522.071 Lt mažiau negu buvo suplanavęs. Už šio nuostolio atsiradimą yra atsakingas atsakovė, todėl privalo jį atlyginti.

19Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-358/2011 turi prejudicinę galią nagrinėjamoje byloje. Taip pat teismas neteisingai nurodė, kad statybos užbaigimo terminas yra 2008 m. gegužės 1 d., o ne 2007 m. gruodžio 17 d.. Tokia išvada neatitinka minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje nustatytų faktinių aplinkybių. Laiku užbaigus statybos darbus ir pardavus butus, apeliantui nebūtų reikėję mokėti palūkanų už jam suteiktą paskolą nuo 2007 m. gruodžio 17 d. iki 2008 m. birželio 30 d. Prasidėjus krizei, apeliantu buvo sunku parduoti butus už numatytą kainą, todėl buvo patirti nuostoliai.

20Atsakovas BUAB „Murena“ prašo skundą atmesti.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas atmestinas.

23Prejudicinę galia turi kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės (faktai), t. y. tokios aplinkybės, kurias teismas pripažino įrodytomis; ir priešingai – neturi prejudicinės galios faktai, kurie kitu teismo sprendimu pripažinti nenustatytais dėl įrodymų stokos. Įsiteisėjusiame teismo sprendime padaryta išvada dėl įrodymų nepakankamumo ginčo dalyku esantiems faktams nustatyti neužkerta kelio suinteresuotiems asmenims tą patį faktą įrodinėti kitoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje P. S. v. Z. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-73/2009).

24Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad Kauno apygardos teisme 2010 m. rugsėjo 21 d. ir Lietuvos apeliaciniame teisme 2011 m. balandžio 7 d. buvo priimti procesiniai sprendimai tarp tų pačių šalių nagrinėjant ginčą, kilusį iš tų pačių sutartinių santykių. Todėl minėtuose sprendimuose nustatytos aplinkybės turi prejudicinę galią.

25Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 7 d. nutartyje nurodė, kad šalys nesutaria dėl to, ar buvo pakeista 2006 m. rugpjūčio 8 d. rangos sutarties sąlyga dėl darbų atlikimo termino. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad šalys statybos darbų organizaciniais pasitarimų protokolais kapitalinės statybos rangos sutartyje nustatytą galutinį darbų atlikimo terminą pratęsė iki 2008 m. gegužės 28 d. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto skundo argumentais, kad byloje esantys pasitarimų protokolai negali būti laikomi sandoriais, kuriais buvo pakeistos kapitalinės statybos rangos sutarties sąlygos. Kapitalinės statybos rangos sutarties 9.9 punkte buvo numatyta, kad visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai pasirašomi šalių įgaliotų atstovų. Iš 2006 m. rugpjūčio 8 d. kapitalinės statybos rangos sutarties matyti, kad ją pasirašė bendrovių generaliniai direktoriai. Tuo tarpu byloje nėra duomenų, kad pasitarimo protokolus pasirašę asmenys būtų buvę įgalioti sudaryti sutarties pakeitimus ar papildymus. Pasitarimų protokoluose nėra pažymėta, jog yra sudaromi sutarties pakeitimai ar papildymai dėl darbų atlikimo termino pratęsimo. Taip pat iš byloje esančių duomenų matyti, kad tokie pasitarimų protokolai, kuriuose numatyti konkrečių darbų atlikimo terminai, buvo sudaromi ir nuo 2006 m. rugpjūčio 8 d., t y. kapitalinės statybos rangos sutarties sudarymo, iki 2007 m. gruodžio 17 d. – sutartyje numatytų darbų užbaigimo datos (t. 1, b. l. 189-219). Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad šalių atstovų pasirašyti pasitarimų protokolai negali būti vertinami kaip rangos sutarties sąlygas pakeičiantys ar papildantys dokumentai.

26Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad šalys buvo susitarę dėl kito darbų atlikimo termino (2008 m. gegužės 1 d.) nei nurodo ieškovas (2007 m. gruodžio 17 d.), todėl teismas nemato jokio pagrindo kainų skirtumo priteisti nuo 2007 m. gruodžio 17 d. iki 2008 m. birželio 30 d. Kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad tokia teismo išvada nepagrįsta, ir tai aptvirtinantys argumentai išdėstyti cituojamoje Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartyje.

27Nagrinėjant ginčą būtina nustatyti, dėl kokios priežasties statybos darbai buvo užbaigti vėliau negu numatyta sutartyje, kadangi tai sąlygojo apelianto nurodytų nuostolių atsiradimą.

28Vertindamas įrodymus dėl statybos darbų pavėluoto užbaigimo priežasčių, pirmosios instancijos teismas nutartyje nurodė, kad, vadovaujantis rangos sutarties 3.4 punktu, ieškovui vėluojant atsiskaityti daugiau kaip 60 dienų, atsakovas turėjo teisę sustabdyti arba nutraukti darbus. Pagal rangos sutarties 4.1 punktą ieškovas turėjo atsiskaityti su atsakovu per 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Suvestinė atsiskaitymo už darbus lentelė ir dokumentai, patvirtinantys atsiskaitymą, patvirtina, jog ieškovas pažeidinėjo atsiskaitymo su atsakovu terminus, todėl atsakovas, vadovaujantis rangos sutarties 3.4, 4.1 punktais bei CK 6.656, 6.687, 6.691 straipsniais, turėjo teisę stabdyti darbus, kas reiškia, jog ieškovo patirti nuostoliai dėl nesavalaikio statybos darbų atlikimo atsirado dėl jo paties kaltės, todėl neturi būti atlyginami. Vadovaujantis CK 6.253 straipsnio 5 dalimi, asmuo gali būti atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės, jeigu žala ar nuostoliai atsirado dėl paties nukentėjusiojo veiksmų. Preliminarios sutartys numatė ieškovo teisę vienašališkai pratęsti galutinių butų pirkimo pardavimo sutarčių sudarymo terminus, tačiau ieškovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių, jog šia teise pasinaudojo.

29Nei vieno iš šių teismo nurodytų argumentų apeliantas atskirajame skunde neginčija. Iš minėtos suvestinės (T. 2, b. l. 28) matyti, kad ieškovas su atsakovu per statybos laikotarpį vėlavo atsiskaityti daugiau kaip 300 dienų. Pavėluotos sumokėti sumos didelės. Todėl pirmosios instancijos teismo išvada, kad dėl darbų vėlavimo kaltas ir pats ieškovas, pagrįsta. Taip pat kolegija sutinka su teismo išvada, kad ieškovas, siekdamas išvengti nuostolių, nepagrįstai nepasinaudojo teise vienašališkai pratęsti butų pirkimo-pardavimo sutartis. Tokie ieškovo veiksmai sąlygojo pavėluotą statybos darbų užbaigimą, preliminarių sutarčių nutraukimą ir nuostolių atsiradimą.

30Dėl aukščiau nurodytų argumentų atskirasis skundas atmetamas.

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Šalys 2006 m. rugpjūčio 8 d. sudarė kapitalinės statybos rangos sutartį.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 17 d. nutartimi ieškinį atmetė ir... 8. Teismas nurodė, kad ieškovas (užsakovas) ir atsakovas (generalinis rangovas)... 9. Teismas pažymėjo, kad Kauno apygardos teismui išnagrinėtoje c. b. Nr.... 10. Teismas nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atskirąjį... 11. Teismas pažymėjo, jog minėtoje byloje dalyvavo tie patys asmenys, Lietuvos... 12. Teismas taip pat pažymėjo, jog užsakovas (ieškovas), pats prisiėmęs... 13. Teismas taip pat sutiko su atsakovo argumentais, jog ieškovas, teigdama, kad... 14. Teismo nuomone, ieškovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų,... 15. Teismas taip pat nurodė, kad, vadovaujantis rangos sutarties 3.4 punktu,... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 17. Apeliantas RUAB „Junesta“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 18. Atskirajame skunde nurodoma, kad atsakovas praleido statybos darbų atlikimo... 19. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai nurodė, kad Lietuvos apeliacinio... 20. Atsakovas BUAB „Murena“ prašo skundą atmesti.... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas atmestinas.... 23. Prejudicinę galia turi kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu... 24. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad Kauno apygardos teisme... 25. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 7 d. nutartyje nurodė, kad... 26. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad šalys buvo susitarę dėl kito... 27. Nagrinėjant ginčą būtina nustatyti, dėl kokios priežasties statybos... 28. Vertindamas įrodymus dėl statybos darbų pavėluoto užbaigimo priežasčių,... 29. Nei vieno iš šių teismo nurodytų argumentų apeliantas atskirajame skunde... 30. Dėl aukščiau nurodytų argumentų atskirasis skundas atmetamas.... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 17 d. nutartį palikti nepakeistą....