Byla e2-100-653/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, sekretoriaujant Aleksui Navickui,

2dalyvaujant ieškovo atsakovui A. Ž., atsakovui R. U., atsakovo atstovei

3adv. D. V., trečiajam asmeniui G. J., jo atstovui adv. A. A.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovui R. U. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 49 496,84 Eur už be apskaitos sunaudotą elektros energiją, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo naudai bei turėtas bylinėjimosi išlaidas (tame tarpe 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą).

6Nurodė, kad vadovaujantis su atsakovu sudaryta elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartimi, ieškovas tiekia elektros energiją atsakovui priklausančiam pastatui adresu Mokyklos g. 18, Pakalniškių k., Vievio sen., Elektrėnų r. 2015 m. kovo 18 d. tikrinant atsakovui priklausančio pastato elektros apskaitą nustatyta, jog išardžius įvadinio kirtiklio durelių vyrius pakreiptos durelės ir per atsiradusį tarpą panaudojus trijų gyslų kabelį su galuose esančiais spyruokliniais gnybtais prisijungta prie įvadinio kirtiklio visų trijų fazių prijungimo varžtų taip naudojant skaitiklio neapskaitomą elektros energiją. Ant durelių esanti plomba nepažeista. 2015-03-18 surašytas Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą ir jame užfiksuotas pažeidimas. Komisija, išnagrinėjusi aktą ir susijusias aplinkybes nusprendė perskaičiuoti sunaudotą elektros energiją pagal Taisyklėse įtvirtintą metodiką už laikotarpį nuo 2012-03-19 iki 2015-03-18 pagal faktinę elektros energijos imtuvų galią taikant Buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų veikimo valandų skaičiaus per parą lentelę.

7Išanalizavus atsakovo mokėjimus už elektros energiją nustatyta, jog po pažeidimo pašalinimo 2015-03-18 lyginant su ankstesniais metais 6-8 kartus padidėjo mokėjimai už sunaudotą elektros energiją. Sprendžiant iš patikrinimo metu darytų nuotraukų akivaizdu, jog atsakovo patalpos buvo šildomos elektriniais šildytuvais, o rasta įvairi įranga liudija, kad elektros energija buvo naudojama ne tik buitiniams poreikiams, bet ir vykdomai ūkinei veiklai.

8Ieškovo darbuotojai, turėdami įtarimų, jog atsakovo patalpose gali būti neteisėtai naudojama elektros energija, ant įvadinio kabelio, nueinančio į atsakovo patalpas buvo sumontavę galios analizatorių, kuris fiksavo visą atsakovo patalpose naudojamą elektros energiją. Iš nuskaitytų galios analizatoriaus duomenų matyti, jog 2015 m. kovo mėnesį iki pažeidimo nustatymo per dieną buvo sunaudojama daugiau nei po 300 kWh elektros energijos. Iš viso per 22 kovo dienas buvo sunaudota 6447 kWh elektros energijos, kai tuo tarpu 2015-03-10 ir 2015-03-27 mokėjimais sumokėta tik už 206,75 kWh elektros energijos. Iš to darytina išvada, jog atsakovas sunaudodavo apie 30 kartų daugiau elektros energijos negu apmokėdavo.

9Jei baudžiamojoje byloje būtų įrodyta G. J. kaltė dėl neteisėto elektros kabelio prijungimo, atsakovas galėtų jam reikšti regresinį reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo.

10Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad yra nekaltas dėl neapskaitytos elektros energijos suvartojimo. G. J. naudojosi atsakovui priklausančiomis patalpomis bei įrankiais, jis pripažino, jog, atsakovui nesant namuose , jis gaminosi įrenginį, kurio gamybai reikėjo naudoti virinimo įranga. Atsakovas teigia nežinojęs apie G. J. neteisėtą veiklą.

11Trečiasis asmuo G. J. pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašė bylą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad dėl tarpusavio susiklosčiusių santykių jis atsakovu visiškai pasitikėdavo, todėl atsakovo įkalbėtas prisipažino dėl jam pareikšto įtarimo. Trečiasis asmuo nurodė gyveno atsakovui priklausančiame ūkiniam pastate atsakovo namuose nebūdavo, jokio įrenginio nesigamino.

12Teismo posėdyje ieškovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti.

13Teismo posėdyje atsakovas prašė ieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, kad žala atsirado iš baudžiamojo nusižengimo, o ne iš sutarties.

14Teismo posėdyje trečiasis asmuo neprieštaravo dėl ieškinio tenkinimo.

15Ieškinys tenkintinas visiškai.

16Už elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimą taikytina sutartinė civilinė atsakomybė, kuri atsiranda tada, kai neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas, o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius (CK 6.245 str. 3 d.). Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti ne tik sutartinės prievolės pažeidimą – neteisėtus veiksmus

17(CK 6.246 str.), bet ir padarytą žalą bei atliktų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusių nuostolių priežastinį ryšį (CK 6.249 str.). Dar viena iš būtinųjų sąlygų taikyti atsakovui sutartinę civilinę atsakomybę yra kaltė (CK 6.248 str.). Skolininko kaltė pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių dėl kaltės prezumpcijos įstatymuose neįtvirtinta, todėl įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, tenka elektros energijos vartotojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2012; 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2011).

18Ištyrus byloje esančius įrodymus, nustatyta, kad tarp šalių – ieškovo ir atsakovo- 2006-03-17 buvo sudaryta Elektros energijos pirkimo - pardavimo sutartis, kurios 8 punkte numatyta, kad Vartotojas (t.y. atsakovas) atsako už šios Sutarties 3 punkte nurodytam objekte gyvenančių ar objektu besinaudojančių asmenų padarytą žalą elektros energijos įrenginiams, kurie nuosavybės teise priklauso Bendrovei, neteisėtą elektros energijos vartojimą bei kitus šios Sutarties ar kitų teisės aktų, susijusių su šia Sutartimi, pažeidimus.

19Byloje nėra ginčo dėl ieškovo nurodytų faktinių aplinkybių, jog ieškovas tiekia elektros energiją atsakovui priklausančiam pastatui adresu Mokyklos g. 18, Pakalniškių k., Vievio sen., Elektrėnų r. 2015 m. kovo 18 d., tikrinant atsakovui priklausančio pastato elektros apskaitą, nustatyta, jog išardžius įvadinio kirtiklio durelių vyrius pakreiptos durelės ir per atsiradusį tarpą panaudojus trijų gyslų kabelį su galuose esančiais spyruokliniais gnybtais prisijungta prie įvadinio kirtiklio visų trijų fazių prijungimo varžtų taip naudojant skaitiklio neapskaitomą elektros energiją. Ant durelių esanti plomba nepažeista. 2015-03-18 surašytas Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą ir jame užfiksuotas pažeidimas. Taigi, byloje nustatyta ir dėl to nėra ginčo, jog atsakovui priklausančiame name buvo neteisėtai prisijungta prie elektros energijos tinklo ir buvo neteisėtai naudojama elektros energija.

20Byloje kilo ginčas dėl to ar atsakovui kyla civilinė atsakomybė už šį pažeidimą, turint omenyje, jog 2015-11-11 Trakų rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu (b.b. Nr. 1-372-424/2015) kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 179 str. 1 d., buvo pripažintas G. J.. Iš minėto įsakymo matyti, kad G. J. prisipažino kaltu visiškai; parodė, jog jis prižiūrėjo atsakovo namus, naudojosi patalpomis, naudojosi metalo pjaustymo, metalo virinimo įranga; nutarė pasigaminti sau kreizą, kurį gaminosi R. U. dirbtuvėse, naudojosi metalo pjaustymo, metalo virinimo įranga ir dėl to nusprendė įsirengti papildomą elektros kabelį apeinant skaitliuką; šiuo kabeliu naudojosi, kai R. U. namuose nebuvo. Trečiojo asmens šioje byloje duoti paaiškinimai, kad jis tik atsakovo įkalbėtas prisipažino dėl jam pareikšto įtarimo, neįrodo jokių šiai bylai reikšmingų aplinkybių, nes nepaneigia baudžiamojo įsakymo privalomumo ir šio oficialaus rašytinio įrodymo didesnės įrodomosios reikšmės.

21Taigi, minėti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad prie elektros energijos tinklo atsakovui priklausančiame gyvenamajame name neteisėtai prisijungė G. J.. Tačiau, teismo vertinimu, vien šis faktas nepaneigia atsakovo sutartinės atsakomybės už neteisėtą elektros energijos vartojimą. Teismų praktikoje pripažįstama, kad svarbu nustatyti ne aplinkybę, ar vartotojas asmeniškai kaltas dėl elektros apskaitos prietaiso sugadinimo, o tai, ar jo elgesys atitiko tvarkingo elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais energijos įrenginiais, imasi atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai funkcionuotų tvarkingai, standarto. Jeigu vartotojas pažeidžia nustatytą pareigą užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo įrenginių tvarkingumą, tinkamą naudojimąsi jais (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 45.2 punktas) ir pareigą nedelsiant informuoti tiekėją (operatorių) apie visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos prietaisų schemos elementų gedimus, plombų pažeidimus ar pan. (Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 45.11.1 punktas), pripažintina, kad jis elgėsi nepakankamai apdairiai, rūpestingai ir atidžiai, ir dėl tokio jo elgesio tiekėjui buvo padaryta žalos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2012).

22Teismo posėdyje gauti liudytojų parodymai, atsakovo paaiškinimai, jo parodymai, užfiksuoti 2015-10-19 nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą bei 2015-11-11 Trakų rajono apylinkės teismo baudžiamajame įsakyme, patvirtina, kad atsakovui priklausanti namų valda buvo naudojama komercinei veiklai vykdyti (buvo vykdoma autoserviso veikla, pašaliniai asmenys, tame tarpe ir

23G. J., galėjo laisvai pateikti į patalpas). Šioje situacijoje, kai atsakovas savo teritorijoje ir patalpose leido tretiesiems asmenimis vykdyti komercinę veiklą ir kuomet patalpose galėjo netrukdomai lankytis pašaliniai asmenys, atsakovas turėjo ypač rūpestingai vykdyti savo prievolę užtikrinti jam priklausančiose patalpose esančių energijos tiekimo įrenginių tvarkingumą, tinkamą naudojimąsi jais. Prie ieškinio pridėtos nuotraukos, liudytojo G. J. parodymai apie patalpų apžiūrą, Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas bei Vartotojo veikiančių elektros energijos imtuvų sąrašas patvirtina, jog atsakovo patalpose prie metalinės spintos spyruokliniais gnybtais pajungtas kabelis, užfiksuotas patikrinimo metu, negalėjo būti atsakovo nepastebėtas, net ir darant prielaidą, jog kabelis buvo pajungtas be jo žinios. Todėl atsakovas turėjo nedelsiant informuoti tiekėją (operatorių) apie tokį pažeidimą, tuo labiau, kad pasinaudojimas neapskaitine elektros energija buvo tęstinis veiksmas, fiksuotas nuo 2014 gruodžio mėn., kai ieškovo iniciatyva buvo pradėtas transformatorinės kontrolinės apskaitos vykdymas ir kuomet buvo nustatyti esminiai suvartotos ir apmokėtos elektros energijos skirtumai.

24Taigi, šiuo atveju nėra pagrindo išvadai, jog atsakovo elgesys atitiko tvarkingo elektros vartotojo standarto. Be to, užfiksuotas elektros energijos imtuvų sąrašas, faktas, jog atsakovo namų valdos teritorijoje buvo vykdoma komercinė veikla, taip pat ieškovo pateikti duomenys, jog po pažeidimo pašalinimo 2015-03-18 lyginant su ankstesniais metais 6-8 kartus padidėjo mokėjimai už sunaudotą elektros energiją, nepaneigia prezumpcijos, jog atsakovas, nors ne jis asmeniškai įvykdė neteisėtą prisijungimą, taip pat naudojo neapskaitinę elektros energiją.

25Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad dėl atsakovo nepakankamo rūpestingumo nebuvo apmokėtas visas sunaudotos elektros energijos kiekis, dėl ko ieškovui padaryta žala.

26Pažymėtina, kad atsakovo ir trečiojo asmens tarpusavio santykiai nesudaro šios bylos dalyko, nes šioje byloje nesprendžiami regresiniai reikalavimai.

27Atsakovas nenurodė jokių argumentų dėl reikalavimo dydžio, todėl ieškovo prašomas priteisti iš atsakovo žalos dydis laikytinas pagrįstas, atitinkančiu Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių reikalavimus.

28Kadangi nustatytos visos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos, vadovaujantis

29CK 6.245 str., 6.37 str., 6.210 str.., iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 49 496,84 Eur suma už be apskaitos sunaudotą elektros energiją, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo naudai.

30Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos - 959 Eur žyminio mokesčio ir 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą išlaidos (CPK 93 str.). Atsakovui šioje byloje buvo suteikta

31100 proc. apmokama iš valstybės biudžeto antrinė teisinė pagalba (2016-11-22 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimas), todėl iš jo nepriteisiamos antrinės teisinės pagalbos išlaidos trečiojo asmens antrinei teisinei pagalbai apmokėti (CPK 96 str. 4 d.).

32Byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

33Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 88 str.,93 str., 98 str., teismas

Nutarė

34ieškinį tenkinti visiškai.

35Priteisti iš atsakovo R. U. ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ naudai

3649 496,84 Eur nuostolių, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2016-10-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 959,87 Eur bylinėjimosi išlaidų.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą parduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. dalyvaujant ieškovo atsakovui A. Ž., atsakovui 3. adv. D. V., trečiajam asmeniui G.... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB... 5. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 6. Nurodė, kad vadovaujantis su atsakovu sudaryta elektros energijos pirkimo –... 7. Išanalizavus atsakovo mokėjimus už elektros energiją nustatyta, jog po... 8. Ieškovo darbuotojai, turėdami įtarimų, jog atsakovo patalpose gali būti... 9. Jei baudžiamojoje byloje būtų įrodyta G. J. kaltė... 10. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutiko, prašė... 11. Trečiasis asmuo G. J. pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 12. Teismo posėdyje ieškovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti.... 13. Teismo posėdyje atsakovas prašė ieškinį atmesti. Papildomai paaiškino,... 14. Teismo posėdyje trečiasis asmuo neprieštaravo dėl ieškinio tenkinimo.... 15. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 16. Už elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties pažeidimą taikytina... 17. (CK 6.246 18. Ištyrus byloje esančius įrodymus, nustatyta, kad tarp šalių – ieškovo... 19. Byloje nėra ginčo dėl ieškovo nurodytų faktinių aplinkybių, jog... 20. Byloje kilo ginčas dėl to ar atsakovui kyla civilinė atsakomybė už šį... 21. Taigi, minėti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad prie elektros energijos... 22. Teismo posėdyje gauti liudytojų parodymai, atsakovo paaiškinimai, jo... 23. G. J., galėjo laisvai pateikti į patalpas). Šioje... 24. Taigi, šiuo atveju nėra pagrindo išvadai, jog atsakovo elgesys atitiko... 25. Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad dėl atsakovo nepakankamo... 26. Pažymėtina, kad atsakovo ir trečiojo asmens tarpusavio santykiai nesudaro... 27. Atsakovas nenurodė jokių argumentų dėl reikalavimo dydžio, todėl ieškovo... 28. Kadangi nustatytos visos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos,... 29. CK 6.245 str., 6.37 str., 6.210 str.., iš atsakovo ieškovo naudai priteistina... 30. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovo naudai... 31. 100 proc. apmokama iš valstybės biudžeto antrinė teisinė pagalba... 32. Byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo... 33. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 88 str.,93 str., 98 str., teismas... 34. ieškinį tenkinti visiškai.... 35. Priteisti iš atsakovo R. U. ieškovo AB „Energijos... 36. 49 496,84 Eur nuostolių, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...