Byla A2.11.-3976-982/2015
Dėl padaryto pažeidimo nepripažino

1Kauno apylinkės teismo teisėjas D. U., sekretoriaujant Vidai Dambrauskienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje A. P., a. k. ( - ) gyv. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, duomenų apie baustumą byloje nėra, traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 1872 str., ir

Nustatė

22015 m. vasario 18 d., apie 13.20 val., Kaune, Kęstučio g. 29, teismo posėdyje, A. P. davė melagingus parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-28-888/2015, apie tai, kad 2014 m. lapkričio 29 d. transporto priemonę Audi A4 vairavo L. J., o R. už vairo nesėdo.

3Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo kaltės dėl padaryto pažeidimo nepripažino.

4Iš administracinio teisės pažeidimo bylos matyti, kad 2015 m. vasario 18 d. Kauno apylinkės teismo nutarimu (b. l. 2-7) R. U. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1302 už tai, kad jis 2014 m. lapkričio 29 d., apie 23.00 val., Kaune, ( - ), vairavo transporto priemonę Audi A4, valst. Nr. ( - ) būdamas neblaivus (nustatytas 2.10 promilių neblaivumas). Šiais veiksmais pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus. Iš minėto nutarimo matyti, kad teismas liudytojo A. P. parodymus, jog 2014 m. lapkričio 29 d. 23.00 val. automobilį vairavo ne R. U., o L. J., vertino kritiškai, kaip siekį padėti išvengti R. U. administracinės atsakomybės ir nelaikė jų patikimais įrodymais, nes A. P. paaiškinimų nepatvirtina jokie kiti bylos duomenys ir jie yra aiškiai prieštaraujantys kitų surinktų įrodymų visumai.

5Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str. „Melagingų parodymų teikimas administracinio teisės pažeidimo byloje“ numato administracinę atsakomybę už melagingų parodymų, specialisto paaiškinimų bei ekspertizės išvadų davimą, vengimą ar atsisakymą duoti parodymus, melagingą vertimą, įkalčių arba įrodymų naikinimą bei jų slėpimą, naudojimąsi negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais, melagingo pareiškimo arba kitokios apgavystės padarymą administracinio teisės pažeidimo byloje. Už šį pažeidimą įstatymas numato baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

6Aiškinant šios teisės normos dispoziciją kartu su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 276 str., darytina išvada, kad nurodomas pažeidimas gali būti padaromas tik tyčia, t. y. suvokiant, kad asmens parodymai yra melagingi ir žinant, kad už tai gresia atsakomybė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas tyčios pasireiškimą panašiose savo esme bylose (dėl Baudžiamojo kodekso 235 straipsnio „Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas“) yra išaiškinęs, jog tiesioginė tyčia šio pobūdžio neteisėtose veikose pasireiškia tuo, jog kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus ar išvadas, paaiškinimus. Tokios pareigos suvokimą bei atsakomybės už jos nevykdymą žinojimą kaltininkas būna patvirtinęs savo parašu ikiteisminio tyrimo metu ar teisme. Kaltininkas taip pat suvokia, kad duoda tikrai tikrovės neatitinkančius parodymus ar išvadą, paaiškinimus, supranta ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-616/2006; 2K-164/2010).

7Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.6.-28-888/2015 nutarimo, R. U. yra A. P. draugas. Liudytojas A. P., teismo posėdžio metu būdamas įspėtas dėl atsakomybės už žinomai melagingų parodymų davimą (b. l. 13), paaiškino, kad 2014 m. lapkričio 29 d., maždaug apie 22 val., paskambino R. U., kad parvežtų jį iš darbo. R. U. neturi vairuotojo pažymėjimo, pagalvojo, kad jis paprašys pavairuoti L. J. L. atvažiavo jo paimti ir tada jie abu nuvažiavo iki L. J. namų. L. nuėjo pakviesti R. Tada privažiavo pareigūnai ir atsivedė R. iš kiemo. Pareigūnai jį iškart įsodino į mašiną, teigė, kad jis vairavo automobilį, tačiau įvykio dieną automobilį vairavo L. J.. Kad A. P. davė melagingus parodymus patvirtina administracinio teisės pažeidimo byloje esantys įrodymai, t.y. administracinio teisės pažeidimo protokolas (b. l. 1, 2), pareigūnų tarnybiniai pranešimai (b. l. 5, 6), įspėjimas (b. l. 13), teismo posėdžio protokolas (b. l. 14, 15), įspėjimas (b. l. 31), teismo posėdžio protokolas (32-34), Kauno apygardos teismo nutartis (b. l. 52-54).

8Įvertinus išdėstytus įrodymus, daroma išvada, jog A. P., apklausiamas liudytoju, viešo teismo posėdžio metu administracinio teisės pažeidimo byloje, kurioje R. U. buvo nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1302 str., ir būdamas pasirašytinai įspėtas apie administracinę atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str. už melagingų parodymų davimą administracinio teisės pažeidimo byloje, tyčia ir suvokdamas savo veiksmus, pateikė neteisingus duomenis, nurodydamas, kad ne R. U., o L. J. 2014 m. lapkričio 29 d., 23.00 val., Kaune, ( - ), vairavo transporto priemonę Audi A4, valst. Nr. ( - ) todėl konstatuotina, kad A. P. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str., todėl yra baustinas.

9Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

10Duomenų apie A. P. galiojančias administracines nuobaudas byloje nėra. Jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

11Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30 str., administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui skirtina nuobauda - bauda, numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str. sankcijos ribose. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai – auklėti administracinį pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30 str., 302 str., 1872 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

13A. P., a. k. ( - ) pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1872 str., ir skirti administracinę nuobaudą – 289 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų) baudą.

14Nutarimą vykdyti nukreipti Kauno apylinkės teismui.

15Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai