Byla 2S-1398-159/2012

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Vilkyčių bendruomenės centro „VILTIS“ atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Vilkyčių bendruomenės centro „VILTIS“ patikslintą ieškinį atsakovams Šilutės rajono savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Naujoji energija“, Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl statybos teisėtumo ir statybos padarinių šalinimo, dokumentų panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Renovacijos partneriai“, institucija išvadai duoti – Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos,

Nustatė

2ieškovas Vilkyčių bendruomenės centras „VILTIS“ patikslintu ieškiniu prašė teismo pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2007-04-06 Detaliojo teritorijų planavimo organizavimo ir apmokėjimo sutartį, panaikinti 2008-06-12 Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą

3Nr. PL-247(14.16), panaikinti 2008-04-30 Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimą Nr. (9.14.5.)-LV4-2702, panaikinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos

42008-07-17 sprendimą Nr. Tl-610 dėl 40 MW VEJ parko ( - ) kaimuose detaliojo plano patvirtinimo, panaikinti 2008-09-22 projektavimo sąlygų sąvadą Nr. (238)-223, panaikinti 2008-10-06 išduotą ir 2009-08-14 pakoreguotą statybos leidimą Nr. 08(1)1-156 ir įpareigoti statytoją savo lėšomis per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti pagal statybos leidimą Nr. 08(1)1-156 atliktos statybos padarinius. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – statytoją UAB „Naujoji energija“ įpareigoti iki 2011-04-16 teismui pateikti statybą finansuojančios kredito įstaigos finansinę garantiją, kurios pakaktų vėjo jėgainių parko ir visų su juo susijusių statinių demontavimo, aplinkos sutvarkymo ir atstatymo į pirminę padėtį darbų, medžiagų bei priemonių finansavimui (b. l. 1–15).

5Šilutės rajono apylinkės teismas 2012-03-27 nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas, išnagrinėjęs ieškinyje ir atsiliepimuose nurodytas aplinkybes, nustatė, kad ieškovas nurodė netinkamą terminą – 2011-04-16, iki kurio prašo įpareigoti atsakovę pateikti garantiją; kad nenurodė ir nepagrindė konkrečios sumos, kurią būtų reikalinga garantuoti; kad ieškovo prašoma pritaikyti laikinoji apsaugos priemonė – atsakovės įpareigojimas pateikti statybą finansuojančios kredito įstaigos finansinę garantiją neatitinka CPK 145 str. 1 d. 12 p. prasmės – ar tikrai ši priemonė galėtų užkirsti kelią žalai atsirasti ar padidėti(b. l. 34–36).

6Ieškovas Vilkyčių bendruomenės centras „VILTIS“ pateikė atskirąjį skundą. Juo prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-03-27 nutartį dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir išspręsti klausimą iš esmės – įpareigoti statytoją UAB „Naujoji energija“ pateikti statybą finansuojančios kredito įstaigos finansinę garantiją, kurios pakaktų vėjo jėgainių parko ir visų su juo susijusių statinių demontavimo, aplinkos sutvarkymo ir atstatymo į pirminę padėtį darbų, medžiagų bei priemonių finansavimui. Apeliantė nurodo, kad teismo išvada, kad prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodytas terminas – 2012-04-16 – yra netinkamas, yra nemotyvuota ir nepagrįsta. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateiktas 2012-03-12 iki parengiamojo teismo posėdžio likus ilgesniam nei 1 mėnuo terminui garantijai pateikti. Šis terminas yra daugiau nei pakankamas kreiptis į projektą finansuojančią įstaigą dėl garantijos pateikimo. Mano, kad teismas nepagrįstai nustatė ieškovui pareigą įrodyti vėjo jėgainių demontavimo išlaidų dydį (garantijos dydį), kadangi apeliantei nežinomas jėgainių parko demontavimo išlaidų dydis, šiuos duomenis gali turėti tik pati atsakovė. Atsakovė UAB „Naujoji energija“ atsiliepime į ieškinį tvirtino, kad jėgainių parko statybos vertė yra apie 200 mln. Lt. Atsakovė teismui nepateikė jokios informacijos apie tai, kad jėgainių parko demontavimui būtų reikalingos mažesnės lėšos nei parko statybai, jų dydį nurodė pati atsakovė. Nesant kitų duomenų byloje, ieškovas reiškė prašymą dėl įpareigojimo pateikti garantiją bylos duomenų ribose, t. y. 200 mln. Lt statybos vertės ribose. Atsakovė nenurodė duomenų, kad parko demontavimui reikės mažiau lėšų, nei statybai. Teismas gali nustatyti ir kitokį garantijos dydį, kuris atitiktų protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus. Patenkinus ieškinį, visa tai, kas bus sukurta ir pakeista statybos proceso eigoje, turės būti demontuota, t. y. visa aplinka turės būti atkurta į priminę padėtį. Atsakovė UAB „Naujoji energija“ statybą vykdo iš skolintų lėšų, todėl akivaizdu, kad patenkinus ieškinį, atsakovė neturės pakankamai lėšų jėgainių parko demontavimui, todėl būtina pateikti finansinę garantiją. Teismas, nesigilindamas į galimas statybos pasekmes, kurias patenkinus ieškinį, reikės pašalinti, išimtinai gynė tik atsakovės interesą, jog neva ji patirs nuostolius ir nebus kam jų atlyginti, tačiau atsisakė ginti priešpriešinį ieškovo interesą. Mano, kad teismas yra šališkas (b. l. 52–55).

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-03-27 nutartį palikti nepakeistą. Mano, kad teismas teisingai įvertino, jog ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė neatitinka CPK 145 str. 1 d. 12 p. prasmės, kadangi abejotina, jog tokia priemonė užkirstų kelią žalai atsirasti ar padidėti. Šiuo atveju abejotina, kad ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė užtikrintų ieškinio 8–ajį reikalavimą –įpareigoti statytoją savo lėšomis per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti pagal statybos leidimą atliktų statybų padarinius, t. y. demontuoti visus be išimties statinius ir sutvarkyti bei atstatyti aplinką į pirminę būklę (b. l. 57–58).

8Atsakovė UAB „Naujoji energija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsisakyti tenkinti atskirąjį skundą ir Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-03-27 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad įsiteisėjusiomis teismų nutartimis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas jau buvo išnagrinėtas, ieškovas neįrodė, jog šiuo metu aplinkybės pasikeitė ir atsirado pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškinio patenkinimas nelems vėjo jėgainių parko demontavimo, nes teisės aktai numato galimybę leisti statybas vykdančiam asmeniui koreguoti dokumentus taip, kad jie atitiktų teisės aktų reikalavimus. Ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – banko garantija – neužtikrins būsimo teismo sprendimo įvykdymo. Be to, ji neatitinka CPK 145 str. 1 d. 12 p. įtvirtintos laikinosios apsaugos priemonės prasmės, t. y. neužkerta kelio žalai atsirasti ar padidėti. Nesutinka su jėgainių demontavimo išlaidų siejimu su visos jėgainių parko statybos verte (b. l. 60–62).

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės taikymas byloje nėra susijęs su jos teisėmis ir pareigomis ir prašo ieškovo atskirojo skundo tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra. Mano, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės specifiką, pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo prašymą. Prašymo tenkinimas sukeltų pasekmes ne tik atsakovei UAB „Naujoji energija“, bet ir byloje nedalyvaujančiai statybą finansuojančiai kredito įstaigai. Kredito įstaigai atsisakius suteikti garantiją, teismo nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo apskritai negalėtų būti įvykdyta. Ieškinio 8–asis reikalavimas nėra tikėtinai pagrįstas, todėl tokiam ieškinio reikalavimui užtikrinti tokio pobūdžio laikinoji apsaugos priemonė neturėtų būti taikoma (b. l. 64–66).

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str. 2 ir 3 d., nenustatyta.

12Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.

131 d.). Ieškovas pateikė prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę – įpareigoti statytoją UAB „Naujoji energija“ iki 2011-04-16 teismui pateikti statybą finansuojančios kredito įstaigos finansinę garantiją, kurios pakaktų vėjo jėgainių parko ir visų su juo susijusių statinių demontavimo, aplinkos sutvarkymo ir atstatymo į pirminę padėtį darbų, medžiagų bei priemonių finansavimui. Svarbu pažymėti, kad spręsdamas dėl būtinybės užtikrinti ieškinio reikalavimus CPK 144 str. 1 d. pagrindu teismas nenagrinėja ir nesprendžia ieškinio pagrįstumo klausimo, taip pat teismas turi įvertinti ir atsižvelgti į abiejų šalių interesus bei jų pusiausvyrą, laikinojo teisių apribojimo būtinumą ir proporcingumą. Pažymėtina, kad proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kai laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, bet yra numatyta, kad jos taikomos tada, kai yra pagrindas manyti, kad jų nepritaikius būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka, kad būtų taikoma prašoma laikinoji apsaugos priemonė.

14Teismui pareikštas prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę turi atitikti ieškinio reikalavimą. Pagal formuojamą teismų praktiką laikinoji apsaugos priemonė, neatitinkanti ieškovo pareikšto reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymu konkrečioje byloje, negali būti taikoma. Apeliantas skunde nurodo, kad prašymu taikyti laikinąją apsaugos priemonę siekiama užtikrinti 8–ąjį ieškinio reikalavimą, t. y. reikalavimą įpareigoti statytoją savo lėšomis per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pašalinti pagal statybos leidimą Nr. 08(1)1-156 atliktos statybos padarinius, t. y. demontuoti visus be išimties statinius ir sutvarkyti bei atstatyti aplinką į pirminę būklę. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytu argumentu, kad konkrečios rūšies ir masto laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik neišeinant už pareikštų reikalavimų ribų ir tik siekiant užtikrinti teismo sprendimo, priimto būtent pagal pareikštus ieškinio reikalavimus, vykdymą. Iš prašymo taikyti konkrečią laikinąją apsaugos priemonę matyti, kad prašymas neatitinka ieškovo pareikšto reikalavimo esmės.

15Ginčas tarp šalių kilo dėl statybos teisėtumo. Ieškovas Vilkyčių bendruomenės centras „VILTIS“ ieškinio 1–7 reikalavimais prašo pripažinti negaliojančiais bei panaikinti nurodytus detaliojo planavimo ir projektavimo dokumentus bei 2008-10-06 išduotą ir 2009-08-14 pakoreguotą statybos leidimą. Taigi, 8–ojo ieškinio reikalavimo punktas yra betarpiškai susijęs su 1–7 ieškinio reikalavimais ir tik teismui nusprendus dėl ieškinio 1–7 reikalavimų pagrįstumo ar nepagrįstumo galės būti sprendžiamas 8–ojo ieškinio reikalavimo patenkinimo ar atmetimo klausimas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovo reikalavimas taikyti laikinąją apsaugos priemonę taip pat yra nekonkretus. Prašyme taikyti laikinąją apsaugos priemonę ieškovas nenurodė, kokio dydžio garantijos sumą turėtų pateikti atsakovė iš statybą finansuojančios kredito įstaigos. Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad ši suma turėtų būti siejama su visos vėjo jėgainių parko statybos verte, t. y. 200 mln. Lt. Tačiau vėjo jėgainių parko demontavimo išlaidų siejimas su visos jėgainių parko statybos verte nėra pagrįstas, kadangi prašymo dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo nagrinėjimo metu negalima nustatyti teismo sprendimo, kuriuo galbūt bus patenkintas ieškovo ieškinys, priėmimo metu būsimų atliktų statybos darbų masto, apimties ir jų vertės.

16Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal CPK nuostatas ir formuojamą teismų praktiką įpareigojimas pateikti banko (kredito įstaigos) garantiją įprastai yra taikomas kaip nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo priemonė, tačiau ne kaip atskira laikinoji apsaugos priemonė (CPK 146 str. 1 d., 145 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentu, kad teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą, teismo sprendimo vykdymas galimai būtų finansuojamas ne tik atsakovės (statytojos) UAB „Naujoji energija“ lėšomis. Statybos įstatymo 28(1) str. 2 d. 1 p. numato, kad teismas, sprendimu pripažinęs statybą leidžiantį dokumentą negaliojančiu, savo sprendimu įpareigoja statytoją (užsakovą) ar kitą Statybos įstatymo 28 str. 1 d. 1 p. nurodytą asmenį per nustatytą terminą teismo nustatytų kaltų asmenų lėšomis nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę. Tokiu atveju, taikant ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę ir įpareigojant atsakovę UAB „Naujoji energija“ pateikti statybą finansuojančios kredito įstaigos finansinę garantiją nurodomai vėjo jėgainių parko statybos vertės sumai, neproporcingai būtų suvaržomi atsakovės (statytojos) UAB „Naujoji energija“ interesai. Padarytą išvadą taip pat patvirtina ir CPK 145 str. 2 d., pagal kurią laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Apelianto argumentai dėl teismo šališkumo atmestini kaip nepagrįsti. Ieškovo teiginiai dėl to, kad pirmosios instancijos teismas išimtinai gynė tik atsakovės interesus, yra deklaratyvūs, procesine nušalinimo teise ieškovas nesinaudojo.

17Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad ginčo atveju žala yra aplinkos būklės pakeitimas, vykdomos galimai jėgainių neteisėtos statybos procesu. Anot apelianto, jeigu galimai neteisėtos statybos rezultato pašalinimui nebūtų tam būtinų lėšų, dėl kurių nebuvimo nebūtų galima laiku nugriauti statinių ir atkurti suniokotos aplinkos, padarinių šalinimo kaštai tektų valstybei. Taigi apeliantas nurodo, kad žala galimai būtų padaryta valstybei, bet ne ieškovui. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad ieškovui suteikta teisė atstovauti valstybės interesams. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirajame skunde nurodytais teiginiais, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė, kas skirs vėjo jėgainių parko demontavimui reikalingas lėšas. Pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą nagrinėja nepasisakydamas dėl ginčo esmės, taigi teismas neturėjo jokio teisinio pagrindo pasisakyti dėl galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui reikalingų lėšų skyrimo.

18Išanalizavęs bylos medžiagą, bylos faktines aplinkybes, pateiktus įrodymus, šalių argumentus, apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirajame skunde nurodytais argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti atsakovei UAB „Naujoji energija“ ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę. Teisėtos ir pagrįstos nutarties atskirajame skunde nurodytais motyvais panaikinti nėra teisinio pagrindo, todėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2012-03-27 nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

20Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija... 2. ieškovas Vilkyčių bendruomenės centras „VILTIS“ patikslintu ieškiniu... 3. Nr. PL-247(14.16), panaikinti 2008-04-30 Aplinkos ministerijos Klaipėdos... 4. 2008-07-17 sprendimą Nr. Tl-610 dėl 40 MW VEJ parko ( - ) kaimuose detaliojo... 5. Šilutės rajono apylinkės teismas 2012-03-27 nutartimi prašymą dėl... 6. Ieškovas Vilkyčių bendruomenės centras „VILTIS“ pateikė atskirąjį... 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė Šilutės rajono savivaldybės... 8. Atsakovė UAB „Naujoji energija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 9. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo... 10. Atskirasis skundas netenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 13. 1 d.). Ieškovas pateikė prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę –... 14. Teismui pareikštas prašymas taikyti laikinąją apsaugos priemonę turi... 15. Ginčas tarp šalių kilo dėl statybos teisėtumo. Ieškovas Vilkyčių... 16. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pagal CPK nuostatas ir formuojamą teismų... 17. Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad ginčo atveju žala yra aplinkos... 18. Išanalizavęs bylos medžiagą, bylos faktines aplinkybes, pateiktus... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339... 20. Šilutės rajono apylinkės teismo 2012 m. kovo 27 d. nutartį palikti...