Byla Ik-2090-142/2012
Dėl 2011 12 29 nutarimo Nr. O3-425 „Dėl šilumos kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis suinteresuotas asmuo Druskininkų savivaldybės taryba

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Margaritos Stambrauskaitės, Donato Vansevičiaus ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Vaidai Kazlauskienei, dalyvaujant atsakovės atstovei Vilmai Adamavičiūtei, viešame teismo posėdyje nagrinėjo administracinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ skundą atsakovei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl 2011 12 29 nutarimo Nr. O3-425 „Dėl šilumos kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis suinteresuotas asmuo Druskininkų savivaldybės taryba, ir

Nustatė

2Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ (toliau –pareiškėja) padavė teismui skundą, kuriame prašo: 1) panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2011 12 29 nutarimą Nr. 03-425 „Dėl šilumos kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“; 2) įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos komisiją iš naujo įvertinti gamybos ir perdavimo veiklų elektros energijos ir vandens technologijos sąnaudas laikantis Šilumos kainų metodikos ir Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų ir tvarkos; iš naujo įvertinti kuro struktūrą laikantis Šilumos kainų metodikos ir Šilumos ūkio įstatymo reikalavimų ir tvarkos; įvykdžius du pirmuosius reikalavimus dėl įpareigojimo, konstatuoti, kad Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 10 28 sprendimas T-142 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai teikiamos šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo“ priimtas nesilaikant skunde nurodomos apskaičiavimo tvarkos.

3Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas nedalyvavo.

4Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija, atsakovė), atsiliepime (b. l. 43-49) pasisako, kad skundas yra nepagrįstas, ir prašo skundą atmesti. Atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija 2011 12 29 nėra priėmusi nutarimo Nr. O3-425. Vertindama skunde išdėstytas aplinkybes ir analizuodama skundo priedus, daro prielaidą, kad pareiškėja padarė techninę klaidą ir klaidingai nurodė šioje byloje skundžiamo Komisijos nutarimo numerį. Komisija nuomone, būtų tikslinga patikslinti pareiškėjos skundo objektą, pažymint, kad pareiškėja skundžia Komisijos 2011 12 29 nutarimą Nr. O3-443 „Dėl šilumos kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ .

5Teismo posėdyje atsakovės atstovė sutiko, kad byla būtų nutraukta pareiškėjai atsisakius skundo.

6Druskininkų savivaldybės atsiliepime (b. l. 74-76) pasisakoma, kad savivaldybė su skundu nesutinka.

7Teismo posėdyje atstovas nedalyvavo.

8Byla nutraukiama pareiškėjai atsisakius skundo.

9Teisme 2012 02 22 gautas pareiškėjos pareiškimas dėl skundo atsisakymo (b. l. 78-79). Pareiškėja nurodo, kad pareiškėja kitoje administracinėje byloje pateikė patikslintą skundą (administracinės bylos Nr. IK-1496-331/2012), kuriuo prašė panaikinti iš esmės tą patį Komisijos nutarimą. Prašo priimti UAB „Litesko“ 2012 01 27 skundo atsisakymą ir nutraukti šią administracinę bylą.

10Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnyje nustatyta, kad pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą (prašymą) iki jo priėmimo, taip pat tikslinti ir pakeisti skundo (prašymo) pagrindą ar dalyką arba atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

11Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą jeigu pareiškėjas atsisakė skundo (prašymo), išskyrus šio įstatymo 56 straipsnio 2 dalyje numatytus atvejus.

12Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, o 4 dalyje nustatyta, kad teismas išaiškina pareiškėjui skundo (pareiškimo) atsisakymo pasekmes, išskyrus atvejus, kai pareiškimas dėl atsisakymo buvo gautas paštu ar perduotas per kitus asmenis. Šiuo atveju pareiškimas gautas paštu.

13Atsižvelgdamas į nurodytą teisinį reglamentavimą teismas daro išvadą, kad šiuo atveju nėra pagrindo netenkinti pareiškėjos prašymo nutraukti bylą, taip pat neprivaloma pareiškėjai aiškinti pareiškimo atsisakymo pasekmes.

14Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsniu, 101 straipsnio 3 punktu, 102 straipsnio 3 dalimi, 105–106 straipsniais ir 149 straipsniu teismas

Nutarė

15Administracinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ skundą atsakovei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl 2011 12 29 nutarimo Nr. O3-425 „Dėl šilumos kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Druskininkų šiluma“ panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis suinteresuotas asmuo Druskininkų savivaldybės taryba, nutraukti.

16Nutartis gali būti skundžiama per 7 dienas nuo jos priėmimo ir paskelbimo dienos atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai