Byla 2-1548/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Krasta Auto“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutarties, kuria paliktas nenagrinėtu ieškovo UAB „Krasta Auto“ ieškinys atsakovams Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos bei UAB „Fima“ (tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų: UAB „Urbico“, Lietuvos ir Latvijos UAB „Vildoma“, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, UAB Sodex technologies“, UAB „Tetraneta“, UAB Elsis TS“, UAB „Elsis biuro sistemos“, UAB „Elsis“, UAB „Liukstata“, Indra Sistemas SA) dėl viešojo pirkimo konkurso rezultatų ir pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia civilinėje byloje Nr. 2-902-553/2009, bei

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Krasta Auto“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos sprendimą (nurodytą 2008 m. liepos 18 d. pranešime Nr. 911.70 2-4879 „Dėl preliminarių konkurso rezultatų“), priimtą vykdant atviro konkurso „Transporto priemonių greičio matavimas stacionariais ir mobiliais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimas 2008-2018 m.“ (Pirkimo Nr. 59264) procedūras, kuriuo buvo nuspręsta atmesti UAB „Krasta Auto“ pasiūlymą ir nustatyti preliminarią pasiūlymų eilę; pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos dalį sprendimo (nurodyto 2008 m. liepos 25 d. pranešime Nr. (11.7) 2-5084 „Dėl pretenzijos nagrinėjimo“), priimto vykdant atviro konkurso „Transporto priemonių greičio matavimas stacionariais ir mobiliais greičio matuokliais su skaitmenine fotografavimo įranga ir matavimo duomenų teikimas 2008-2018 m.“ (Pirkimo Nr. 59264) procedūras, kuria buvo nuspręsta nepatenkinti UAB „Krasta Auto“ pretenzijos reikalavimų; įpareigoti atsakovą Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos, vykdančią minėto atviro konkurso procedūras, priimti sprendimą įtraukti UAB „Krasta Auto“ pasiūlymą į preliminarią pasiūlymų eilę; pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio atsakovų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir UAB „Fima“ 2008 m. rugpjūčio 5 d. sudarytą pirkimo sutartį (b. l. 1-9, 83-93).

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartimi paliko nenagrinėtą ieškovo ieškinį (b. l. 100-103), motyvuodamas tuo, jog į posėdį neatvyko ieškovo UAB „Krasta Auto“ atstovas, kuriam apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta pasirašytinai 2009-06-11 vykusiame posėdyje. Teismas taip pat priteisė iš ieškovo UAB „Krasta Auto“ atsakovo Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos naudai 6490 Lt atstovavimo teisme išlaidų.

4Teismas nurodė, jog ieškovo UAB „Krasta Auto“ atstovas pateikė prašymą atidėti posėdį, motyvuodamas tuo, kad jis yra užimtas kitoje civilinėje byloje Nr. 2-410-656/2009, nagrinėjamojoje Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme, kurioje procesas trunka labai ilgai, todėl proceso koncentruotumo ir ekonomijos principai reikalauja bylą išnagrinėti tame posėdyje. Be to, atstovas nurodė, kad yra reali perspektyva ginčą baigti taikos sutartimi.

5Teismo teigimu, atsakovo atstovas nesutiko su pareikštu prašymu, nurodęs kad nėra pagrindo pripažinti ieškovo atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis svarbiomis, nes ieškovas yra juridinis asmuo, todėl galėjo pasirūpinti kitu atstovu, be to, ieškovo atstovui apie šį posėdį buvo žinoma jau 2009-06-11, todėl jis turėjo galimybę suderinti posėdžių laiką, pasirūpinti, kad jį pavaduotu kitas atstovas. Atsakovo atstovas nepageidavo, kad būtų priimtas sprendimas už akių ir prašė palikti ieškinį nenagrinėtą bei priteisti patirtų atstovavimo išlaidų dalį, kurioms pagrįsti pateikė rašytinius įrodymus.

6Apygardos teismas konstatavo, jog ieškovo atstovo užimtumas kitoje civilinėje byloje, nagrinėjamojoje Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme, nelaikytinas pateisinama priežastimi posėdžio atidėjimui, nes su ieškovo atstovu posėdžio laikas buvo suderintas dar 2009-06-11 posėdyje, o prašymas atidėti bylos nagrinėjimą teismui pateiktas prieš pat posėdį, ieškovas tokios proceso eigos su atsakovu nesuderino. Teismo teigimu, atsižvelgiant į tai, jog ieškovas yra juridinis asmuo ir sutartis dėl teisinių paslaugų sudaryta su advokatų profesine bendrija, jungiančia grupę advokatų, darytina išvada, jog atsakovas turėjo visas galimybes užtikrinti savo atstovo dalyvavimą teismo posėdyje. Teismas atmetė ieškovo teiginius apie tai, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamojoje byloje procesas trunka labai ilgai ir todėl turi tam tikrą prioritetą prieš nagrinėjamą bylą.

7Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės (b. l. 106-107, 104-105). Skundui pagrįsti ieškovas nurodo šiuos argumentus:

81. Teismas netinkamai taikė CPK 230 straipsnio bei 246 straipsnio nuostatas. CPK 246 straipsnis, kuriuo remdamasis teismas paliko ieškovo ieškinį nenagrinėtu, reglamentuoja žodinio teismo posėdžio, kuriame byla nagrinėjama iš esmės, eigą, tuo tarpu nagrinėjamu atveju buvo paskirtas ir vyko parengiamasis teismo posėdis. Ieškinys negalėjo būti paliktas nenagrinėtu ir remiantis CPK 230 straipsnio nuostatomis, kadangi pagal šio straipsnio 2 dalį, dėl neatvykusios į parengiamąjį posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta, ir atvykusios šalies prašymu bylą nagrinėjantis teismas priima sprendimą už akių (CPK 230 str. 2 d.).

92. Teismas nepagrįstai nutartyje konstatavo, jog ieškovas sąmoningai veikė prieš greitą bylos išnagrinėjimą, nenurodydamas, kokiais įrodymais teismas grindžia šią išvadą, juolab kad ieškovas buvo aktyvus ir vykdė teismo įpareigojimus.

103. Sprendžiant klausimą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, buvo pagrindo pripažinti, jog Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamojoje byloje vykęs posėdis buvo svarbesnis, kadangi ten ieškovas yra fizinis asmuo, procesas trunka ypač ilgai ir buvo prielaidų teismo posėdyje išnagrinėti bylą iš esmės (byla buvo išnagrinėta ir 2009-09-24 paskelbtas teismo sprendimas).

114. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo stadiją ir byloje atliktus procesinius veiksmus, teismo priteistas atsakovo atstovavimo išlaidų dydis yra nepagrįstai didelis.

12Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo jį palikti nenagrinėtu, o tuo atveju, jei teismas nuspręstų atskirąjį skundą nagrinėti, prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą Vilniaus apygardos teismo nutartį (b. l. 112-115). Nurodo, jog ieškovas praleido terminą atskirajam skundui paduoti, todėl skundas paliktinas nenagrinėtu (CPK 315 str. 2 d. 1 p.). Be to, ieškovas prašyme atidėti bylos nagrinėjimą pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, jog teismo posėdis Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme nagrinėjamojoje byloje turėjo būti 2009-09-10, 13.30 val., kadangi šio teismo pateiktais duomenimis, posėdis minėtoje byloje vyko 15.00 val. (b. l. 117). Teismas pagrįstai taikė CPK 246 straipsnio 2 dalies nuostatas, kadangi šalies atstovo užimtumas nelaikomas svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi, be to, buvo visos kitos šiame straipsnyje numatytos sąlygos palikti ieškovo ieškinį nenagrinėtu. Be to, nepagrįsti apelianto teiginiai dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio, kadangi atsakovo atstovas rengė daug procesinių dokumentų, dalyvavo parengiamuosiuose posėdžiuose.

13Atsakovas UAB „Fima“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą Vilniaus apygardos teismo nutartį (b. l. 119-121). Nurodo, jog ieškovas piktnaudžiavo savo proceso teisėmis, vilkindamas bylos nagrinėjimą, o šalies užimtumas kitose bylose nelaikomas svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi (CPK 246 str. 1 d.). Be to, teismas turėjo pagrindo taikyti CPK 246 straipsnio nuostatas, kadangi parengiamasis teismo posėdis vyksta pagal bendrąsias proceso pirmojoje instancijoje taisykles (CPK 230 str. 4 d.), todėl teismas turi teisę priimti nutartį palikti ieškinį nenagrinėtu (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. gegužės 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-229/2005).

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.).

16Teisės būti išklausytam, tinkamo pranešimo ir kiti civilinio proceso principai reikalauja, kad apie bylos nagrinėjimą teismo posėdyje būtų tinkamai informuoti visi byloje dalyvaujantys asmenys, kurie turi teisę dalyvauti bylą nagrinėjant teisme. Kita vertus, šalys neprivalo dalyvauti teismo posėdyje ir gali vesti bylą per atstovus ar prašyti teismą bylą išnagrinėti joms ir jų atstovams nedalyvaujant. CPK 246 straipsnio 1 dalis reglamentuoja ieškovo ir jo atstovo neatvykimo į teismo posėdį pasekmes. Šių teisinių pasekmių taikymas yra susijęs su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų tinkamu įgyvendinimu, kurie apima šalių pareigą sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, laiku pateikti teismui argumentus bei įrodymus, gavus tinkamą teismo pranešimą, atvykti į posėdį, laiku pasirūpinti atstovavimu (CPK 7 str. 2 d., 42 str. 5 d.).

17Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2009 m. birželio 11 d. parengiamajame posėdyje, nutaręs bylos nagrinėjimą atidėti 2009 m. rugsėjo 10 d., pasirašytinai supažindino posėdyje dalyvavusius asmenis, tarp jų ir ieškovo atstovą, su kito teismo posėdžio data. Taigi apie 2009 m. rugsėjo 10 d. parengiamojo posėdžio vietą ir laiką ieškovui buvo pranešta tinkamai (CPK 51 str., 118 str., 127 str.). Ieškovas (jo atstovas) į minėtą teismo posėdį neatvyko, tačiau ieškovo atstovas pateikė prašymą teismo posėdį atidėti, kuriame nurodė, kad tą pačią dieną, 13.30 val., Vilniaus m. 1 apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje jis atstovauja vieną iš tos bylos šalių. Vilniaus 1 apylinkės teismo rašto duomenimis (b. l. 117), šio teismo posėdžio data buvo paskirta tik 2009 m. birželio 23 d., t. y. vėliau nei buvo nustatyta ir tarp šalių suderinta teismo posėdžio data ir laikas nagrinėjamoje civilinėje byloje, ir ieškovas turėjo pakankamai laiko tam, kad iš anksto imtųsi veiksmų, siekdamas suderinti teismo paskirtų posėdžių datą ir laiką, apie tai tinkamai informuoti teismą. Tačiau ieškovas (jo atstovas), 2009 m. birželio 23 d. sužinojęs apie kitame teisme paskirtą teismo posėdį, pranešė apie tai Vilniaus apygardos teismui tik likus dienai iki šio teismo posėdžio, dėl ko teismas net negalėjo pakeisti posėdžio datos taip, kad ji būtų priimtina visoms bylos šalims, bei tinkamai apie tai joms pranešti. Kita vertus, pirmiau minėto Vilniaus m. 1 apylinkės teismo rašto duomenimis, teismo posėdis šiame teisme prasidėjo 15.00 val., o ieškovo atstovas, klaidingai prašyme nurodė, jog teismo posėdis apylinkės teisme numatytas 13.30 val. Taigi ieškovas (jo atstovas) nesilaikė įstatymo nustatytų pareigų rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, nesilaikydamas proceso taisyklių, susijusių su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų tinkamu įgyvendinimu.

18Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes bei atsižvelgęs į tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo ir sutartis dėl teisinių paslaugų sudaryta su advokatų profesine bendrija, jungiančia grupę advokatų, pagrįstai ieškovo atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežasties nepripažino svarbia, juolab kad civilinio proceso įstatyme numatyta, jog neatvykimas į teismo posėdį dėl šalies atstovo užimtumo kitose bylose nelaikomas svarbia priežastimi (CPK 246 str. 1 d.).

19Nepagrįstas ir ieškovo atskirojo skundo argumentas, jog teismas netinkamai taikė CPK 230 straipsnio bei 246 straipsnio nuostatas.

20Parengiamasis teismo posėdis vyksta pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo pirmojoje instancijoje taisykles (CPK 230 str. 4 d.). Pagal CPK bendrąsias nuostatas, neatvykus į teismo posėdį ieškovui, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, teismas gali priimti vieną iš šių procesinių sprendimų - arba atidėti bylos nagrinėjimą (CPK 155 str. 1 d., 156 str. 1 d.), arba palikti ieškinį nenagrinėtą, jei nebuvo ieškovo prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, arba priimti sprendimą už akių (CPK 246 str. 1 d., 296 str. 1 d. 5 p.). CPK 246 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, jeigu ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, ir iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 16 d. nutartis civ. byloje 2-758/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. kovo 25 d. nutartis civ. byloje 2-225/2008 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. gegužės 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-229/2005).

21Taigi, nors ieškovas iki teismo posėdžio buvo pateikęs prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, tačiau apygardos teismas, dėl aukščiau nurodytų motyvų nepripažinęs svarbiomis ieškovo atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežasčių, atsakovui neprašant priimti sprendimo už akių, turėjo pagrindo palikti ieškovo ieškinį nenagrinėtu (CPK 246 str. 1 d., 4 d., 230 str. 3 d., 4 d.).

22Neturi pagrindo ir atskirojo skundo argumentai, jog nepagrįstai didelė pirmosios instancijos teismo priteista iš ieškovo atsakovui 6490 Lt advokato pagalbos išlaidų suma. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovo atstovas (advokatas) parengė du atsiliepimus į ieškovo ieškinį ir patikslintą ieškinį, vieną atskirąjį skundą, kuris buvo patenkintas, bei atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą (kuris buvo atmestas), dalyvavo 4 parengiamuosiuose teismo posėdžiuose (2009 m. sausio 16 d., kovo 5 d., balandžio 23 d., birželio 11 d., rugsėjo 10 d.), todėl nėra pagrindo teigti, kad teismo priteista atstovavimo išlaidų suma prieštarauja Lietuvos advokatų tarybos ir Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintoms Rekomendacijoms dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

23Dėl nurodytų motyvų, pirmosios instancijos teismas, teisingai įvertino ir nustatė aplinkybes, reikšmingas išspręsti klausimui dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu, bei, tinkamai pritaikęs proceso teisės normas, priėmė pagrįstą skundžiamą nutartį, kurios nėra pagrindo panaikinti ar pakeisti atskirojo skundo argumentais (CPK 329 str., 338 str.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu punktu,

Nutarė

25Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB ,,Krasta Auto“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 3. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartimi paliko... 4. Teismas nurodė, jog ieškovo UAB „Krasta Auto“ atstovas pateikė prašymą... 5. Teismo teigimu, atsakovo atstovas nesutiko su pareikštu prašymu, nurodęs kad... 6. Apygardos teismas konstatavo, jog ieškovo atstovo užimtumas kitoje... 7. Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m.... 8. 1. Teismas netinkamai taikė CPK 230 straipsnio bei 246 straipsnio nuostatas.... 9. 2. Teismas nepagrįstai nutartyje konstatavo, jog ieškovas sąmoningai veikė... 10. 3. Sprendžiant klausimą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, buvo pagrindo... 11. 4. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo stadiją ir byloje atliktus procesinius... 12. Atsakovas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos... 13. Atsakovas UAB „Fima“ atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą prašo jį... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 16. Teisės būti išklausytam, tinkamo pranešimo ir kiti civilinio proceso... 17. Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2009 m. birželio... 18. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes bei... 19. Nepagrįstas ir ieškovo atskirojo skundo argumentas, jog teismas netinkamai... 20. Parengiamasis teismo posėdis vyksta pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo... 21. Taigi, nors ieškovas iki teismo posėdžio buvo pateikęs prašymą atidėti... 22. Neturi pagrindo ir atskirojo skundo argumentai, jog nepagrįstai didelė... 23. Dėl nurodytų motyvų, pirmosios instancijos teismas, teisingai įvertino ir... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmu... 25. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartį....