Byla 2S-572-124/2015
Dėl Kelmės rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 20 d. nutarties, kuria nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės E. Ž. atskirąjį skundą dėl Kelmės rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 20 d. nutarties, kuria nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė E. Ž. kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovo P. J. miško darbų individualios įmonės priteisti 18 545,47 Lt nuostolių, 6743,09 Lt delspinigių, procesines palūkanas, sumažinti miško įveisimo sutarties kainą, įpareigoti atsakovą įvykdyti pareigą natūra (1 t., 2–8 b. l.).

4Kelmės rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 13 d. sprendimu ieškinį atmetė (1 t.,63–69 b. l.).

5Ieškovė E. Ž., nesutikdama su Kelmės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 13 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą (2 t., 71–74).

6I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kelmės rajono apylinkės teismas 2015 m. kovo 20 d. nutartimi (2 t., 75–76 b. l.) netenkino ieškovės prašymo atleisti ją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo arba jo mokėjimą atidėti iki sprendimo priėmimo, nustatė ieškovei E. Ž. terminą žyminio mokesčio sumokėjimui.

8Teismas nurodė, kad sprendžiant analogišką žyminio mokesčio sumokėjimo klausimą dar iki bylos nagrinėjimo pradžios 2014m. rugpjūčio 11d. nutartyje buvo konstatuota, kad asmuo, turintis daug didelės vertės turto ir vykdantis šimtais tūkstančių litų vertinamą veiklą, kilus teisminiams ginčams būtent dėl šios veiklos, negali būti atleidžiamas nuo išlaidų valstybei mokėjimo vien todėl, kad formaliai jis yra neįgalus senatvės pensininkas, gaunantis mažas pajamas. Visi bylos nagrinėjimo metu surinkti įrodymai patvirtino, kad faktiškai veiklą, dėl kurios kilo teisminis ginčas, vykdė ne ieškovė, o jos vardu kitas asmuo, todėl skunde nurodyti duomenys apie ieškovę nesuteikia pagrindo prašymui tenkinti. Argumentas dėl reikalingumo užtikrinti ieškovei galimybę ginti pažeistas teises yra formalus, iš esmės prieštaraujantis žyminio mokesčio paskirčiai.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą esmė

10Atskiruoju skundu ieškovė E. Ž. (2 t., 78–80 b. l.) prašo panaikinti Kelmės rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 20 d. nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Ieškovės turtui, esančiam ( - ) (žemės sklypas, gyvenamasis namas, ūkinis pastatas, kiemo rūsys, kiemo statiniai) yra taikoma nekilnojamojo turto hipoteka; atsakovo P. J. miško darbų IĮ interesais yra areštuoti ieškovei priklausantys žemės sklypai Valaičių k. ir pan. Dėl šių priežasčių, net ir turėdama nemažai nekilnojamojo turto, faktiškai ieškovė juo disponuoti ir iš to gauti lėšų negali. Dėl kilusių teisminių ginčų išmokėtos paramos lėšos yra areštuotos antstolės E. R. patvarkymu, t. y. ir jomis ieškovė negali laisvai disponuoti, įskaitant ir žyminio mokesčio sumokėjimą.

122. Faktiškai ieškovės vienintelis pragyvenimo šaltinis šiai dienai yra gaunama pensija, kuri kas mėnesį sudaro 777,23 - 977,23 Lt (225,10 - 283,03 Eur). Nuo šios sumos pagal antstolės E. R. vykdomas vykdomąsias bylas yra vykdomi išieškojimai, nuskaitymai, todėl faktiškai ieškovė gali disponuoti tik dalimi gaunamos pensijos savo būtiniausiems poreikiams tenkinti.

133. Už pateiktą apeliacinį skundą ieškovė turėtų sumokėti 304 Eur žyminio mokesčio, t. y. gerokai daugiau nei jos kasmėnesinės pajamos, kurios, minėta, antstolei atskaičius atitinkamas sumas yra dar mažesnės, kas reiškia, kad šiai dienai ieškovė objektyviai neturi galimybių sumokėti priklausančio žyminio mokesčio.

14Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka negautas.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

16ir teisiniai argumentai

17Atskirasis skundas atmestinas.

18CPK 301 str. 1 d., 334 str. 1 d. yra įtvirtina dalyvaujančių byloje asmenų teisė skųsti pirmosios instancijos teismo neįsiteisėjusias nutartis ir sprendimus apeliacinės instancijos teismui. Tinkamo proceso ir teisės būti išklausytam principai civiliniame procese apima ir teisę nepatenkintai šaliai skųsti teismo sprendimą (nutartį), kaip dar vieną galimybę įrodyti savo teisę, todėl šaliai turi būti garantuota teisė skųsti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti ir nereiškia, kad kiekvienas asmens skundas turi būti besąlygiškai išnagrinėtas.

19CPK 306 str. 3 d. nustatyta, jog kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikiami duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis (arba, kad nuo žyminio mokesčio apeliantas atleistas, arba kad žyminio mokesčio sumokėjimas atidėtas). CPK 316 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu paduotas apeliacinis skundas ar jo priedai neatitinka šio CPK 306 ir 311 str. nurodytų reikalavimų, teismas priima nutartį ir nustato terminą trūkumams pašalinti. Jeigu apeliantas per nustatytą terminą įvykdo nutartyje nurodytus reikalavimus, skundas laikomas paduotu pradinio padavimo dieną. Priešingu atveju skundas laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 316 str. 2 d.).

20Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas skundžiama 2015 m. kovo 20 d. nutartimi įpareigojo ieškovę pašalinti apeliacinio skundo trūkumus – sumokėti LR CPK 80 straipsnio 1 d. ir 4 d. nurodyto dydžio žyminį mokestį (2 t., 75–76 b. l.).

21Ieškovė, skųsdama pirmosios instancijos teismo 2015-03-20 nutartį, nurodo, kad ji nors ir turi nekilnojamojo turto, tačiau jis yra areštuotas, apeliantė juo naudotis ir gauti pajamų negali, o gaunamos pajamos – pensija siekia 225,10–283,03 EUR, teismas nevertino, ar ieškovė faktiškai gali sumokėti nustatytą žyminį mokestį (777,23 – 977,23 Lt).

22Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais atskirojo skundo argumentais.

23Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė E. Ž. kreipėsi į teismą dėl nuostolių atlyginimo, darbų kainos sumažinimo, delspinigių priteisimo ir įpareigojimo vykdyti prievolę natūra (1 t., 2–8 b. l.).

24Kelmės rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 13 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė (2 t., 63–69 b. l.).

25Apeliaciniu skundu ieškovė E. Ž. prašo panaikinti Kelmės rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti (2 t., 71-74 b. l.). Apeliaciniame skunde ieškovė pateikė prašymą atleisti ją nuo žyminio mokesčio sumokėjimo arba žyminio mokesčio mokėjimą atidėti iki sprendimo priėmimo. Pirmosios instancijos teismas apeliantės prašymo dėl žyminio mokesčio atleidimo ar atidėjimo netenkino. pažymėtina, kad Atleidimą nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo reglamentuoja LR CPK 83 straipsnio 1 dalis. Spręsdamas dėl asmens visiško atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo, teismas turi nustatyti, ar egzistuoja bent vienas iš CPK 83 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų, kuriam esant asmuo turi būti visiškai atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Apeliantė nenurodė jokių įstatymuose numatytų atvejų, dėl kurių ji turėtų būti atleista nuo viso žyminio mokesčio už paduotą apeliacinį skundą mokėjimo. LR CPK 83 straipsnio 3 dalis numato, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo, prašymas iš dalies atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi būti motyvuotas, prie prašymo pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą.

26Iš apeliacinio skundo bei atskirojo skundo argumentų matyti, kad apeliantės prašymas dėl žyminio mokesčio atleidimo ar atidėjimo yra motyvuotas, tačiau nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui ieškovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jos skunduose nurodytas aplinkybes. Byloje esantis apeliantės neįgaliojo pažymėjimas yra galiojantis iki 2015 m. kovo 7 d., t.y. jo galiojimas pasibaigęs, naujas neįgaliojo pažymėjimas teismui nepateiktas (1 t., 49 b. l.). VSDFV Šiaulių skyriaus 2014-07-04 Pažyma apie asmeniui priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas patvirtina, jog ieškovei yra mokama 200 Lt dydžio nukentėjusių asmenų valstybinė pensija, 707,23 Lt senatvės pensija bei 70 Lt našlių arba našlaičių pensija, viso 977,23 Lt (283,02 EUR)(1 t., 51–62 b. l.). Tačiau teismui nepateikti įrodymai apie banko atsiskaitomosiose sąskaitose turimas pinigines lėšas vienų metų laikotarpiu, duomenys apie turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, transporto priemones, turimas akcijas, išieškojimus, vykdomus priverstine tvarka ir kt., kuriais vadovaudamasis teismas galėtų visapusiškai ir objektyviai įvertinti ieškovės turtinę padėtį.

27Pažymėtina, kad LR CPK 84 straipsnis, reglamentuojantis žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimą taip pat numato, kad prie prašymo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą taip pat turi būti pridedami įrodymai, įrodantys žyminio mokesčio atidėjimo būtinumą.

28Apeliacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad aplinkybė, jog apeliantas nesikreipė dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, sudarė atstovavimo sutartį dėl bylos vedimo per advokatą, leidžia manyti, jog jo turtinė padėtis nėra itin sunki (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2352/2011). Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė naudojasi apmokomomis advokato paslaugomis, dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ieškovė nesikreipė, kad leidžia manyti, jog apeliantės padėtis nėra tokia sunki, kaip ji pati nurodo.

29Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvados apie žyminio mokesčio sumokėjimą pateikiant apeliacinį skundą, yra teisiškai pagrįstos. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodyta, kad už apeliacinį skundą turi būt sumokėtas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį, vadovaujantis LR CPK 80 str. 4 dalies norma, tačiau neįvardintas konkretus žyminio mokesčio dydis. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė, paduodama ieškinį, sumokėjo 2328 Lt (674,24 EUR) žyminio mokesčio, todėl tokio pat dydžio žyminis mokestis turėtų būti sumokėtas ir už apeliacinį skundą (1 t. 2, 28 b. l.).

30Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė turi nekilnojamojo turto, vykdo veiklą, į tai, kad nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių sunkią finansinę padėtį, į tai, kad naudojasi apmokamo advokato paslaugomis, konstatuoja, jog atskirasis skundas yra nepagrįstas, todėl netenkintinas.

31Nustačius, kad skundžiama nutartimi pagrįstai konstatuoti apeliacinio skundo trūkumai dėl jo neapmokėjimo žyminiu mokesčiu, o pirmosios instancijos teismo skirtas terminas jau yra pasibaigęs, ieškovei atnaujintinas terminas Kelmės rajono apylinkės teismo 2015-03-20 nutartyje nustatytiems apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, nustatytinas terminas iki 2015 m. gegužės 4 d. nurodytiems procesiniams veiksmas atlikti (CPK 78 str. 1 d., 115 str. 2 d., 306 str. 3 d.). Išaiškintina, kad per nustatytą terminą nepašalinus procesinio dokumento trūkumų, apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 2 d., 3 d., 316 str. 2 d.).

32Skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, pagrindo keisti ar naikinti teismo nutartį atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

33Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Kelmės rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Nustatyti ieškovei E, Ž. terminą iki 2015 m. gegužės 4 d. sumokėti 674,24 EUR žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus.

36Išaiškinti ieškovei E. Ž., kad nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė E. Ž. kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovo P. J. miško... 4. Kelmės rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 13 d. sprendimu ieškinį... 5. Ieškovė E. Ž., nesutikdama su Kelmės rajono apylinkės teismo 2015 m.... 6. I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kelmės rajono apylinkės teismas 2015 m. kovo 20 d. nutartimi (2 t., 75–76... 8. Teismas nurodė, kad sprendžiant analogišką žyminio mokesčio sumokėjimo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą esmė... 10. Atskiruoju skundu ieškovė E. Ž. (2 t., 78–80 b. l.) prašo panaikinti... 11. 1. Ieškovės turtui, esančiam ( - ) (žemės sklypas, gyvenamasis namas,... 12. 2. Faktiškai ieškovės vienintelis pragyvenimo šaltinis šiai dienai yra... 13. 3. Už pateiktą apeliacinį skundą ieškovė turėtų sumokėti 304 Eur... 14. Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymų nustatyta tvarka negautas.... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 16. ir teisiniai argumentai... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. CPK 301 str. 1 d., 334 str. 1 d. yra įtvirtina dalyvaujančių byloje asmenų... 19. CPK 306 str. 3 d. nustatyta, jog kartu su apeliaciniu skundu turi būti... 20. Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas skundžiama 2015 m. kovo 20 d.... 21. Ieškovė, skųsdama pirmosios instancijos teismo 2015-03-20 nutartį, nurodo,... 22. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais atskirojo skundo... 23. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė E. Ž. kreipėsi į teismą dėl... 24. Kelmės rajono apylinkės teismas 2015 m. vasario 13 d. sprendimu ieškovės... 25. Apeliaciniu skundu ieškovė E. Ž. prašo panaikinti Kelmės rajono apylinkės... 26. Iš apeliacinio skundo bei atskirojo skundo argumentų matyti, kad apeliantės... 27. Pažymėtina, kad LR CPK 84 straipsnis, reglamentuojantis žyminio mokesčio... 28. Apeliacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad aplinkybė, jog... 29. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytais... 30. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė turi... 31. Nustačius, kad skundžiama nutartimi pagrįstai konstatuoti apeliacinio skundo... 32. Skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, pagrindo keisti ar naikinti... 33. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 34. Kelmės rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 20 d. nutartį palikti... 35. Nustatyti ieškovei E, Ž. terminą iki 2015 m. gegužės 4 d. sumokėti 674,24... 36. Išaiškinti ieškovei E. Ž., kad nustatytu terminu trūkumų nepašalinus,...