Byla B2-2634-510/2011
Dėl kreditorių nutarimo pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Beržų kompleksas“ skundą atsakovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Derijus“, tretieji asmenys - uždaroji akcinė bendrovė „Delikatesas“, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, akcinė bendrovė DnB NORD bankas, Mardi sp. Zo.o., darbuotojų atstovas K. S., dėl kreditorių nutarimo pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Kreditorius UAB „Beržų kompleksas“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu nuo priėmimo dienos BUAB „Derijus“ 2011 m. balandžio 12 d. kreditorių posėdžio nutarimą dalyje „Parduoti BUAB „Derijus“ priklausantį nekilnojamąjį turtą su žemės sklypo nuomos teise, esantį Jonavos r. sav., Šilų k., ir jame esantį ilgalaikį kilnojamąjį turtą komplekse 2001-07-03 LRV nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka; patvirtinti pradinę turto komplekso pardavimo kainą pirmoms varžytinėms – 600 000,00 Lt“; nustatyti BUAB „Derijus“ nekilnojamojo turto, esančio Jonavos r. sav., Šilų k., su žemės sklypo nuomos teise ir jame esančio ilgalaikio kilnojamojo turto pardavimo komplekse kainą pirmoms varžytynėms – 982 000 Lt. Skundas grindžiamas šiais motyvais. Kreditorių komiteto nutarimas priimtas pažeidžiant teisės aktus, jis pažeidžia visų kreditorių teises, nes minėto turto vertė realiai yra daug didesnė - 982 000 Lt. Pardavus nurodytą turtą už mažesnę nei reali kaina, būtų pažeisti kreditorių interesai, nes realios kainos ir kreditorių susirinkimo kainos skirtumas sudaro net 382 000 Lt. Kreditorius UAB „Beržų kompleksas“ prašė atnaujinti teminą skundui paduoti, jeigu teismas laikys, kad terminas yra praleistas. Kreditorius skunde nurodė, kad realiai apie skundžiamą nutarimą sužinojo 2011 m. gegužės 20 d.

3BUAB „Derijus“ atsiliepime į skundą prašo taikyti Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje numatytą 14 dienų procesinį terminą ir skundą atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad sprendžiant bankrutavusios UAB „Derijus“ turto pardavimo kainos ir tvarkos patvirtinimo klausimus, buvo laikomasi įstatymo reikalavimų. 2011 m. vasario 23 d. pakartotiniame bankrutavusios kreditorių susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl bankrutavusios įmonės turto įvertinimo bei turto vertintojo kandidatūros parinkimo procedūros. Kreditoriai nutarė įpareigoti administratorių surinkti turto vertintojų pasiūlymus dėl BUAB „Derijus“ turto, pavesti administratoriui pasirašyti sutartį dėl įmonės turto įvertinimo su mažiausią kainą pasiūliusiu turto vertintoju, prieš tai vertintojo kandidatūrą suderinus su kreditorių susirinkimo pirmininko atstovu. Administratorius 2011 m. kovo 31 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu nurodė, kad vertinimo paslaugoms atlikti buvo pasirinkta UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamas turtas. Kreditorių susirinkimo pirmininko UAB „Beržų kompleksas“ atstovui ir įkaito turėtojo AB DnB NORD atstovui pritarus, UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamas turtas buvo pavesta atlikti turto vertinimą. 2011 m. kovo 17 d. ši įmonė atliko mėsos perdirbimo cecho ir katilinės nuomojamame žemės sklype su ilgalaikiu turtu, esančio Šilų k., Jonavos r. sav., vertinimą bei nustatė, kad nurodyto turto rinkos vertė yra 600000 Lt. 2011 m. balandžio 12 d. įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo metu dalyvavusių kreditorių balsų dauguma patvirtinta pradinė 600000 Lt nurodyto turto pardavimo kaina pirmoms varžytinėms, antrose varžytinėse kainos nemažinant. UAB „Beržų kompleksas“ atstovas šiame kreditorių susirinkime dalyvavo. Įvertinus balsavimo rezultatų ir UAB „Beržų kompleksas“ turimo balsų skaičiaus (34,49 % visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų) santykį, darytina išvada, jog UAB „Beržų kompleksas“ kreditorių susirinkime pritarė būtent 600000 Lt pardavimo kainai. UAB „Beržų kompleksas“ veiksmai teikiant skundą dėl neva neteisėto kreditorių susirinkimo sprendimo nustatant tariamai per mažą turto pardavimo varžytinėse kainą, vertintinas kaip nesąžiningas bandymas vilkinti įmonės bankroto ir turto pardavimo procedūrų vykdymą. UAB korporacijos „Matininkai“ išduota 2011 m. balandžio 11 d. turto vertės nustatymo pažyma yra konsultacinio bei informacinio pobūdžio dokumentas. Tuo tarpu UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamas turtas pažyma atitinka teisės aktų turto vertinimo dokumentams keliamus reikalavimus ir yra teisinę galią turintis dokumentas. UAB „Beržų kompleksas“ skunde teigia neva apie bankrutavusios UAB „Derijus" kreditorių 2011 m. balandžio 12 d. susirinkimo metu priimtą ginčijamą sprendimą sužinojo tik 2011 m. gegužės 20 d. Administratorius su tokia pozicija nesutinka, kadangi UAB „Beržų kompleksas“ kreditorių susirinkime dalyvavo. Skundas pateiktas praėjus net 1,5 mėnesio po sužinojimo apie ginčijamą sprendimą, termino praleidimo priežasčių, kurios galėtų būti pripažintos svarbiomis, UAB „Beržų kompleksas“ nenurodė.

4Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime į skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad administratorius prieš svarstant šį kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimą, kreditoriams pateikė UAB „Ober-Haus“ 2011 m. kovo 17 d. vertės nustatymo pažymą ir ja vadovaujantis siūlė nustatyti pradines turto pardavimo kainas (nekilnojamojo turto rinkos vertė - 480000 Lt, kilnojamojo turto rinkos vertė - 120000 Lt). UAB „Beržų kompleksas“ prie savo skundo pridėjo 2011 m. balandžio 11 d. turto vertės nustatymo pažymą, kurioje buvo naujai įvertintas tas pats nekilnojamasis turtas - buvo nustatyta turto rinkos vertė 982000 Lt. Turto vertinimą atliko UAB korporacija „Matininkai“. Skirtingi turto vertintojai tam pačiam turtui ir beveik tuo pačiu nustatė skirtingas turto vertes, todėl darytina išvada, kad tik viešų varžytinių metu išaiškės parduodamo turto rinkos vertė, kada pirkėjai pasiūlys didžiausią galimą kainą. Skundas yra nepagrįstas, nes susirinkimo metu nustatyta turto pardavimo tvarka nepažeidžia kitų kreditorių interesų.

5Kreditorius Zaklady Mięsne WARMIA, MARDI Sp. z o.o. atsiliepime į skundą nurodė, kad patraukli pradinė turto pardavimo iš varžytynių kaina lemia suinteresuotumą objektu ir dažnai per pačias varžytynes ji pakeliama iki tikrosios rinkos kainos. Užvilkinta bankroto procedūra dėl per aukštos pradinės kainos nustatymo taip pat didina kreditorių nuostolius, kaip ir nepagrįstai sumažinta turto pardavimo kaina. Šie klausimai turi būti sprendžiami subalansuotai. Kreditorius palaiko bankroto administratoriaus nuomonę, nes vertina šį pasiūlymą kaip labiausiai subalansuotą visais aspektais.

6Kadangi klausimas nagrinėjamas iš esmės rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis).

7Skundas atmestinas.

8Nustatyta, kad 2011 m. balandžio 12 d. bankrutuojančios UAB „Derijus“ kreditorių susirinkimas pirmuoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą (b. l. 177) parduoti BUAB „Derijus“ priklausantį nekilnojamąjį turtą su žemės sklypo nuomos teise, esantį Jonavos r. sav., Šilų k., ir jame esantį ilgalaikį kilnojamąjį turtą komplekse 2001-07-03 LRV nutarimo Nr. 831 nustatyta tvarka ir patvirtinti pradinę turto komplekso pardavimo kainą pirmoms varžytinėms – 600 000 Lt, antroms varžytinėms kainos nemažinti bei nustatyti varžytynėse 3 % turto kainos didinimo intervalą.

9Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad šis nutarimas buvo priimtas ne bankrutavusios įmonės kreditorių komiteto posėdyje (kaip skunde nurodė UAB „Beržų kompleksas“), bet kreditorių susirinkime. Teismas tai vertina kaip skundo netikslumą, kuris nesudaro esminių kliūčių tolesnei proceso eigai (CPK 115 straipsnio 3 dalis).

10Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 5 punktas įmonės turto pardavimo kainos tvirtinimą priskiria kreditorių susirinkimo kompetencijai. Nekilnojamasis ir įkeistas turtas, parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka (Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 2 punktas). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo, kuris reglamentuoja įkeisto ir nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytynių organizavimą ir vykdymą, 7 punktas numato, kad turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 1 dalis), o pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 3 dalis). Kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams (Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 4 dalis).

11Nustatyta, kad 2011 m. vasario 23 d. pakartotiniame bankrutavusios kreditorių susirinkime trečiuoju darbotvarkės klausimu balsų dauguma buvo priimtas nutarimas, kuriuo kreditoriai nutarė įvertinti nekilnojamąjį turtą ir su juo susijusį ilgalaikį kilnojamąjį turtą, įpareigoti administratorių surinkti turto vertintojų pasiūlymus, pavesti administratoriui pasirašyti sutartį dėl įmonės turto įvertinimo su mažiausią kainą pasiūliusiu turto vertintoju, prieš tai vertintojo kandidatūrą suderinus su kreditorių susirinkimo pirmininko atstovu (b. l. 63-64). 2011 m. kovo 31 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu administratorius pateikė informaciją apie gautus turto vertintojų pasiūlymus, nurodė, kad vertinimo paslaugoms atlikti, atsižvelgiant į kreditorių susirinkimo pirmininko UAB „Beržų kompleksas“ ir įkaito turėtojo AB DnB NORD atstovų nuomonę ir jiems pritarus, buvo pasirinkta UAB „Ober-Haus“ Nekilnojamas turtas kandidatūra (b. l. 71). 2011 m. kovo 17 d. ši įmonė atliko mėsos perdirbimo cecho ir katilinės nuomojamame 1,6 ha žemės sklype su ilgalaikiu turtu, esančio Šilų k., Jonavos r. sav., vertinimą bei nustatė, kad nurodyto turto rinkos vertė yra lygi 600000 Lt (b. l. 85). 2011 m. balandžio 12 d. įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo metu dalyvavusių kreditorių balsų dauguma (97,48 %) patvirtinta pradinė 600000 Lt nurodyto turto pardavimo kaina pirmoms varžytinėms, antrose varžytinėse kainos nemažinant (b. l. 177).

12Skundas grindžiamas vieninteliu argumentu, jog UAB „Beržų kompleksas“ užsakymu atlikusi turto įvertinimą UAB korporacija „Matininkai“ nustatė, jog turto rinkos kaina yra 982000 Lt. Teismo vertinimu, šis argumentas nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą nutarimą. Kaip minėta, turto vertinimo tvarkos nustatymas ir pradinės turto pardavimo kainos tvirtinimas yra priskirti kreditorių susirinkimo kompetencijai. Teismas pažymi, kad UAB „Beržų kompleksas“ savo skunde jokių turto vertinimo ar pradinės turto pardavimo kainos tvirtinimo procedūros pažeidimų nenurodė. Bylos duomenys leidžia daryti išvadą, kad turto vertinimo ir pradinės turto pardavimo kainos tvirtinimo procedūros visiškai atitiko Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus, todėl panaikinti skundžiamą nutarimą nėra teisinio pagrindo. Teismas sutinka su kreditoriaus Zaklady Mięsne WARMIA, MARDI Sp. z o.o. atsiliepimo į skundą teiginiu, jog turi būti nustatoma tokia kaina, jog nebūtų vilkinamas bankroto procesas. Teismas pažymi, kad kreditorių nustatyta 600000 Lt kaina yra pradinė, todėl turtas varžytynėse gali būti parduotas ir už didesnę kainą, jeigu turto pirkėjai tokią kainą pasiūlys. Kreditorius Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcija atsiliepime į skundą pagrįstai teigia, jog tik viešų varžytinių metu išaiškės parduodamo turto rinkos vertė, kada pirkėjai pasiūlys didžiausią galimą kainą.

13Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalis numato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. UAB „Beržų kompleksas“ skunde teigia, jog apie skundžiamo nutarimo priėmimą sužinojo 2011 m. gegužės 20 d. Administratorius kartu su atsiliepimu pateikė teismui BUAB „Derijus“ 2011 m. balandžio 12 d. įvykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo dalyvių registracijos sąrašą (b. l. 83-84), iš kurio matyti, jog UAB „Beržų kompleksas“ atstovas dalyvavo salėje, todėl darytina išvada, kad UAB „Beržų kompleksas“ turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą 2011 m. balandžio 12 d. Skundas teismui paduotas 2011 m. gegužės 26 d. (b. l. 4), tai yra nuo kreditorių susirinkimo dienos praėjus 1,5 mėnesio. UAB „Beržų kompleksas“ skunde nenurodė, jokių svarbių termino praleidimo priežasčių, todėl atnaujinti praleistą terminą nėra pagrindo.

14Remiantis išdėstytais motyvais, skundas atmestinas ir dėl jo nepagrįstumo, ir dėl tos priežasties, jog yra praleistas Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje numatytas terminas.

15Kadangi skundas atmetamas, įsiteisėjus šiais nutarčiai, turi būti panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo taikytos Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutartimi (b. l. 24) (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

16Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais,

Nutarė

17Skundą atmesti.

18Įsiteisėjus šiai nutarčiai, panaikinti draudimą bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Derijus“ vykdyti 2011 m. balandžio 12 d. kreditorių posėdžio nutarimo dalį dėl BUAB „Derijus“ turto, esančio Jonavos r. sav., Šilų k., su žemės sklypo nuomos teise ir jame esančio ilgalaikio kilnojamojo turto komplekse pardavimo patvirtinant pradinę turto komplekso pardavimo kainą - 600 000 Lt, kuris buvo taikytas Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 30 d. nutartimi kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Beržų kompleksas“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui.

19Ši nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai