Byla 2-511-280/2011

2

3Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Joarta ir Ko“ administratoriaus UAB „Forum regis“ atstovei adv. padėjėjai R. N. , atsakovo UAB „Metva“ atstovui nedalyvaujant,

4žodinio proceso tvarka išnagrinėjus bankrutavusios UAB „Joarta ir Ko“ ieškinį atsakovui UAB„ Metva“ dėl skolos grąžinimo pripažinimo negaliojančiu ( ieškinio suma 61 318 Lt)

Nustatė

5Ieškovas bankrutavusi UAB „Joarta ir Ko“, atstovaujama administratoriaus UAB „Forum regis“ įgalioto asmens G. Š. , po V. D. , ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiu atsiskaitymo faktą pagal 2008-08-19 paskolos sutartį, sudarytą tarp UAB „Joarta ir Ko“ ir atsakovo UAB „Metva“ ir priteisti ieškovui iš atsakovo 61 318 Lt, išieškoti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio sumas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurių patvirtinimui įrodymų nepateikė.

6Ieškinyje nurodyta, kad 2008-08-19 ieškovas UAB „Joarta ir Ko“ ir atsakovas UAB „Metva“ sudarė paskolos sutartį, pagal kurią atsakovas ieškovui suteikė 60 000 Lt paskolą iki 2008-12-31. 2009-01-05 atsakovas pareikalavo grąžinti paskolą, o ieškovas ją grąžino kartu su delspinigiais iš viso 61 318 Lt. Tokiais ieškovo ir atsakovo veiksmais pažeisti kitų ieškovo kreditorių interesai, nes UAB „Metva“ įgijo pirmenybę kitų ieškovo kreditorių atžvilgiu patenkinti didelės sumos finansinį reikalavimą. Ieškovas ieškinį pareiškė CK 6.66 str. teisiniu pagrindu. Tvirtina, kad ieškovas neprivalėjo sudaryti sandorio, tačiau paskolos sutarties neginčija. Tvirtina, kad buvo pažeisti kreditorių interesai, nes bendrovės pradelstos skolos sudarė 65 procentus faktinio turto vertės ( duomenys iš 2008-12-31 balanso), 2008 metais bendrovė patyrė 1 982 001 Lt nuostolį. Tvirtina, kad atsakovas nesąžiningas. Nes yra verslininkas, kuriam keliamas didesnis reikalavimas domėtis kita sudaromo sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, siekiant, kad sandoriu nebūtų pažeisti įstatymai, kitų asmenų teisės ir interesai, kad sandoris užtikrintų stabilius santykius. Taigi jam turėjo būti žinoma apie ieškovo finansinius sunkumus, faktinį nemokumą.

7Atsakovas UAB „Metva“ su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti, už nesąžiningai pateiktą ieškinį bankroto administratoriui skirti 20 000 Lt baudą, priteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Tvirtina, kad jokio sandorio, išskyrus paskolos sutartį, su ieškovu nesudarė, 2009-01-05 ieškovas grąžino paskolą, taigi įvykdė prievolę grąžinti paskolintą sumą ir sumokėti palūkanas. Ieškovas ginčija prievolės pagal sutartį įvykdymą. Nurodo, kad pagal CK 6 66 str. negalima ginčyti prievolių pagal sandorius įvykdymą, prievolės įvykdymas negali būti pripažintas negaliojančiu. Atsakovo reikalavimas grąžinti paskolą buvo teisėtas, todėl paskolos grąžinimas negalėjo pažeisti kreditorių interesų. Be to, nurodo, kad ieškovas paskolos grąžinimo metu turėjo pakankamai turto, iš kurio galėjo vykdyti turtinius įsipareigojimus.. Tvirtina, kad ieškovas 2009 m. vykdė daug prievolių, kurių ieškovas neginčijo. Nesutinka, kad balanse nurodyti įsipareigojimai nebuvo pradelsti. Šiomis aplinkybėmis ir tvirtina, kad ieškovo administratorius reiškia nepagrįstą ir nesąžiningą ieškinį. Atsakovas prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant.

8Ieškinys atmestinas ( CPK 268-270 str.).

9Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir įrodymai

10Pagal UAB „Lietuva Statoil“ pareiškimą, paduotą Panevėžio apygardos teismui 2009-04-24 dieną, Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 23 dienos nutartimi UAB „Joarta ir Ko“ iškelta bankroto byla, paskirtas administratorius.

11Panevėžio apygardos teismo 2010-03-30 bei 2010-06-28 nutartimi patvirtintas UAB „Joarta ir Ko“ kreditorių reikalavimų sąrašas liudija, kad UAB „Joarta ir Ko“ buvo skolinga 2009 m. rugsėjo mėn. VSDFV Panevėžio skyriui 108 345,72 Lt, Panevėžio apskrities VMI -259 657,24 Lt, dalis šių skolų pradėtos išieškoti jau po paskolos grąžinimo ( duomenys iš UAB „Joarta ir Ko“ bankroto byloje esančių vykdomųjų dokumentų), administratorius nepateikė duomenų, kad šios skolos jau buvo ir buvo pradelstos 2009-01-05, kai ginčo paskola grąžinta. Pagal administratoriaus nurodomą balansą 2008-12-31 dienai per vienerius metus mokėtinos sumos- siekė 7 792 764 Lt, tai yra netikslus tvirtinimas, nes pagal 2008-12-31 balansą, administratorius pateiktą nagrinėjamojoje byloje, matyti, kad per vienerius metus mokėtinos sumos 7 792 764 Lt, o pagal pateiktą teismui 2011-05-04 prašymą dėl kreditorių reikalavimų patvirtinimo matyti, kad visų kreditorių reikalavimų 2011 m. bendra suma yra tik 4 611 772,70 Lt, todėl pradelstos skolos negalėjo sudaryti 65 procentus faktinio UAB „Joarta ir Ko“ turto , kurį ieškovas nurodo 2008-12-31 apskaitytos 11 922 445 Lt vertės. Bankroto bylos iškėlimo dienai teismas vadovavosi 2007-12-31 balansu ( b.l.10), o ne ieškovo nurodomu. Iki 2009-04-02 bendrovė dar faktiškai naudojo lizinguojamas 76 transporto priemones ( b.l. 41 UAB „Joarta ir Ko“ bankroto byla). Didžiausias kreditorius bankroto byloje yra UAB „Swedbank lizingas“, o lizingo sutartis, sudarytas 2003-2008 metais, kreditorius vienašališkai nutraukė tik 2009-04-02, kreditorinius reikalavimus po sutarčių nutraukimo lizingo bendrovė pareiškė tik 2009-11-30 (bankroto bylos 2 t. l. 192).

12Administratorius nepateikė teismui abejones nekeliančių įrodymų, nors ir tvirtina, apie tai, kad UAB „Joarta ir Ko“ 2009-01-05, prieš bankroto bylos jai inicijavimą jau buvo nemoki, kai tuo metu nebuvo sustabdytas skolų išieškojimas ir turto realizavimas. Bendrovės turtas ginčijamos skolos grąžinimo dieną nebuvo areštuotas, nebuvo jokių draudimų, išskyrus turto įkeitimą, nes bankui Danske bankas pagal 2007-07-26 kredito linijos sutartį buvo 890 000 Lt sumai įkeistos apyvartoje esančios prekių atsargos ir esamos lėšos ir būsimos piniginės įplaukos bendrovės atsiskaitomojoje sąskaitoje, esančioje Danske banke. Administratorius teismui pateikė išrašus iš UAB „Joarta ir Ko“ kasos knygos už laiką nuo 2009-01-01 iki 2009-03-31, kurie liudija, kad bendrovė, gaudama pajamų, atsiskaitinėjo su bendrovės darbuotojais, darė kitas išlaidas. Skola atsakovui UAB „Metva“ grąžinta ne per kasą grynais, ką pripažino ieškovė atstovė teismo posėdyje. Nepateiktas banko sąskaitų išrašas.

13Teisiniai argumentai

14Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 dalies 8 punktą administratorius turi teisę pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir ( arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

15Nagrinėjamojoje byloje pagal ieškinio pobūdį ir turinį yra pareikštas actio Pauliana ieškinys ( CK 6.66 str.), kuriuo siekiama apginti bankrutavusios UAB „Joarta ir Ko“ kreditorių interesus. Teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai UAB „Joarta ir Ko“ bankroto byloje neviršija 4 611 772,70 Lt, akivaizdu , kad jie dar nebuvo visi susidarę , o tuo labiau praterminuoti 2009-01-05. Ginčijamu skolos, kurios grąžinimo terminas jau buvo suėjęs, ieškovas UAB „Joarta ir Ko“ atsiskaitė su atsakovu UAB „Metva“. Panevėžio apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 23 d. nutartyje iškelti bankroto bylą UAB „Joarta ir Ko“ nurodyta, kad įmonės turto vertė 2009-09-23 yra ne didesnė kaip 3 547 986 Lt, po to, kai bendrovė nutraukė veiklą, grąžino lizinguojamą turtą, bet tai neįrodo, kad bendrovė buvo jau nemoki 2009-01-05. Nemokumas galėjo būti konstatuojamas tik po lizingo sutarčių nutraukimo 2009-04-02 ir dėl to prasidėjusio turto grąžinimo, veiklos nutraukimo. Jau minėta, kad to 2009-01-05 dar nebuvo, kaip nustatyta pagal UAB „Joarta ir Ko“ bankroto byloje esančius ir nagrinėjamojoje byloje pateiktus įrodymus.

16CK 1.5 str. nustato, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises ir atlikdami pareigas, privalo elgtis pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Ieškovas tik deklaratyviai tvirtina, kad atsakovas , gaudamas paskolos grąžinimą, buvo nesąžiningas. Jokių įrodymų apie tai, kad atsakovas žinojo arba turėjo žinoti, kad gaudamas skolos grąžinimą pažeidžia kitų kreditorių teises ir interesus nepateikta. Atvirkščiai, paties ieškovo pateikti duomenys apie 2009 m. pradžios iki kovo 31 d. gaunamas pajamas ir daromas išlaidas liudija, kad bendrovė UAB „Joarta ir Ko“ paskolos grąžinimo dieną vykdė veiklą, sudarinėjo sutartis ( su UAB „Swedbank lizingas“ sudarė skolos sumokėjimo susitarimą, veiklai vykdyti pirko kurą iš UAB „Statoil Lietuva“, vykdė mokėjimus ir atsiskaitinėjo pagal prisiimtus įsipareigojimus).

17Dėl nustatytų aplinkybių ieškinys negali būti tenkinamas, nes nenustatytos CK 6.66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-105/2009; 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-587/2008; kt.). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas.

18Sandoriu gali būti pripažintas ne bet koks juridinis faktas (asmens veiksmas), o tik toks, kuriam būdingi tam tikri bruožai, o jų visuma leidžia tą juridinį faktą pripažinti sandoriu. Sandoris iš tiesų yra dažniausias civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindas, tačiau ne vienintelis – civilinės teisės ir pareigos atsiranda ir iš kitų juridinių faktų (įvykių, veiksmų), kurie nėra sandoriai (CK 1.136 straipsnis). Taigi ne kiekvienas juridinis faktas (juridinis veiksmas) gali būti kvalifikuojamas kaip sandoris, o tik toks, kuris turi visus būdingus sandoriui požymius.

19Nagrinėjamojoje byloje ieškovas ginčija ne sandorį – šalių sudarytą paskolos sutartį, pagal kurią UAB „Metva“ suteikė ieškovui 2008 m. rugpjūčio mėn. 60 000 Lt paskolą, bet įsipareigojimo pagal šalių sudarytą sutartį įvykdymą, skolos, kuri buvo suteikta apibrėžtam laiko tarpui iki 2008-12-31. Ieškovo netenkina suteiktos paskolos grąžinimas po paskolos termino pasibaigimo. Todėl vargiai ar galima ieškinyje nurodomu teisiniu ir faktiniu pagrindu reikalauti grąžintos paskolos pagal šalių sudarytos sutarties, kuri neginčijama, išieškojimo. Nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimas galėtų būti tenkinamas tik LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 3 d. pagrindu, bet nenustatytos aplinkybės, nurodytos minėtame įstatyme, nes skola atsakovui buvo grąžinta dar nepareiškus ieškinio ir neįspėjus apie tokio ieškinio inicijavimą ieškovui, nebuvo sustabdytas turto realizavimas ar skolų išieškojimas nurodomais įstatyme pagrindais.

20Dėl pasakyto, ieškinys netenkinamas.

21Nenustatyta, kad ieškovo administratorius, reikšdamas nagrinėjamojoje byloje reikalavimus atsakovui UAB „Metva“ piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis. Byloje yra duomenų, kad administratorius negali susidaryti pagrįstos nuomonės apie bendrovės veiklą ir skolų susidarymo aplinkybes, nes jam laiku ir tinkamai nebuvo perduoti visi bendrovės „Joarta ir Ko“ dokumentai , dėl ko 2010-01-04 nutartimi UAB „Joarta ir Ko“ buvusiam vadovui V. K. paskirta 1 000 Lt bauda. Todėl teismas netenkina atsakovo UAB „Metva“ reikalavimą skirti administratoriui 20 000 Lt baudą už nepagrįsto ieškinio pareiškimą.

22Vadovaudamasis CPK 268-270 str.

Nutarė

23.

24Bankrutavusios UAB „Joarta ir Ko“ ieškinį atsakovui UAB„ Metva“ dėl skolos grąžinimo pripažinimo negaliojančiu ( ieškinio suma 61 318 Lt), priteisti ieškovui iš atsakovo 61 318 Lt, išieškoti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio sumas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas atmesti.

25Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. ... 3. Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant... 4. žodinio proceso tvarka išnagrinėjus bankrutavusios UAB „Joarta ir Ko“... 5. Ieškovas bankrutavusi UAB „Joarta ir Ko“, atstovaujama administratoriaus... 6. Ieškinyje nurodyta, kad 2008-08-19 ieškovas UAB „Joarta ir Ko“ ir... 7. Atsakovas UAB „Metva“ su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti, už... 8. Ieškinys atmestinas ( CPK 268-270 str.).... 9. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės ir įrodymai... 10. Pagal UAB „Lietuva Statoil“ pareiškimą, paduotą Panevėžio apygardos... 11. Panevėžio apygardos teismo 2010-03-30 bei 2010-06-28 nutartimi patvirtintas... 12. Administratorius nepateikė teismui abejones nekeliančių įrodymų, nors ir... 13. Teisiniai argumentai... 14. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 dalies 8 punktą administratorius... 15. Nagrinėjamojoje byloje pagal ieškinio pobūdį ir turinį yra pareikštas... 16. CK 1.5 str. nustato, kad civilinių teisinių santykių subjektai,... 17. Dėl nustatytų aplinkybių ieškinys negali būti tenkinamas, nes nenustatytos... 18. Sandoriu gali būti pripažintas ne bet koks juridinis faktas (asmens... 19. Nagrinėjamojoje byloje ieškovas ginčija ne sandorį – šalių sudarytą... 20. Dėl pasakyto, ieškinys netenkinamas.... 21. Nenustatyta, kad ieškovo administratorius, reikšdamas nagrinėjamojoje byloje... 22. Vadovaudamasis CPK 268-270 str.... 23. .... 24. Bankrutavusios UAB „Joarta ir Ko“ ieškinį atsakovui UAB„ Metva“ dėl... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...