Byla e2S-1035-267/2015
Dėl mokėjimo palūkanų sumažinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės E. P. atskirąjį skundą dėl Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 31 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-1083-672/2015 pagal ieškovo E. B. ieškinį atsakovei E. P. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir atsakovės E. P. priešieškinį dėl mokėjimo palūkanų sumažinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas E. B., prašė priteisti iš atsakovės 2896,20 Eur avansą pagal 2013 m. kovo 21 d. su atsakove E. P. sudarytą sutartį šalims nesudarius pagrindinės sutarties; 2896,20 Eur paskolą, kurią atsakovė gavo pagal minėtą sutartį, 2259 Eur palūkanas už naudojimąsi paskola, 207,10 Eur kompensuojamąsias palūkanas už laiku negrąžintą paskolą; priteisti iš atsakovės 5 procentų metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad pagal 2013 m. kovo 21 d. tarp šalių sudarytą sutartį, atsakovė E. P. įsipareigojo parduoti ieškovui 10 akcijų iš UAB „Merssy“ bendro akcijų paketo už 10000 Lt po 2013 m. gruodžio 15 d. Šis šalių susitarimas savo esme atitinka preliminariąją sutartį – susitarimą ateityje sudaryti pagrindinį sandorį. Kadangi iki nurodyto termino tokia sutartis nebuvo sudaryta, ieškovas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžintas atsakovei sumokėtas 10000 Lt avansas. Suteiktos paskolos atsakovė nustatytu laiku ieškovui negrąžino, todėl ieškovas prašė priteisti paskolos sumą bei mokėjimo ir kompensuojamąsias palūkanas.

5Akmenės rajono apylinkės teismas 2015 m. birželio 12 d. preliminariu sprendimu ieškovo E. B. ieškinį tenkino visiškai.

6Akmenės rajono apylinkės teisme 2015 m. liepos 3 d. gauti E. P. prieštaravimai dėl priimto preliminaraus sprendimo. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovės pateiktus prieštaravimus, kuriuo taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – reikalavimų sumai areštuoti atsakovės turtą, o šio nepakakus – pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis. Būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas grindė didele ieškinio suma.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Pirmosios instancijos teismas 2015-07-31 nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – areštavo 8258,50 Eur sumai atsakovės E. P. nekilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – kilnojamuosius daiktus, ir tik paskiausiai – atsakovės pinigines lėšas, esančias pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, leidžiant jas naudoti tik atsiskaitymui su ieškovu. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju reiškiamas turtinis reikalavimas dėl 8258,50 Eur sumos, kuri, tiksliai nežinant atsakovės turtinės padėties, laikytina pakankamai didele atsakovei, kaip fiziniam asmeniui, todėl padarė išvadą, kad dėl reikalaujamos priteisti sumos dydžio yra didesnė būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Teismas sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, todėl prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį esmė

10Atskiruoju skundu atsakovė E. P. prašo panaikinti Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 31 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Apeliantės teigimu, ginčas tarp ieškovo ir atsakovės yra kilęs tik dėl akcijų pardavimo termino, nes UAB „Merssy“ vykdomas VVG projektas yra nepasibaigęs. Nors ieškovas nurodė, kad ginčo dėl akcijų preliminarios sutarties sudarymo nėra, tačiau išreiškė pageidavimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones 8258,50 Eur sumai, į šią sumą įskaičiuodamas ir akcijų vertę, kuri sudaro 2896,20 Eur. Teismas net nevertino šioje byloje svarbaus įrodymo, kad ginčo dėl sudarytos preliminarios akcijų pardavimo sutarties nėra, tad tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant atsakovės pinigines lėšas net dėl tos ieškinio reikalavimų dalies, kurioje nėra ginčo, t. y. dėl 2896,20 Eur sumos.
  2. Vertinant ieškovo nurodomą „didelę reikalavimo sumą“, kaip pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, apeliantės manymu, reikėtų atsižvelgti į tai, kad nurodoma skolos suma yra tik 5792,40 Eur, įskaitant ieškovės bei atsakovo neginčijamą sumą – 2896,20 Eur. Kitą ieškovo nurodytą sumą sudaro palūkanos ir kompensuojamosios palūkanos, kurių norma sudaro net 36 procentus metinių palūkanų (3 procentai mėnesinių palūkanų nuo paskolintos sumos).
  3. Atsakovė nurodo, kad iškilusį ginčą ji yra pasiruošusi spręsti geranoriškai ir pasirašyti taikos sutartį. Atsakovė neketina slėpti turto ar jį perleisti, todėl galima teigti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių realiai nekils jokia grėsmė, kad būsimas teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, todėl visiškai nėra jokio pagrindo varžyti atsakovės teises, ypač areštuojant atsakovės pinigines lėšas. Be to, ieškovui yra žinoma, kad atsakovei priklauso visos UAB „Merssy“ akcijos. Atsakovės vardu yra įregistruota E. P. individuali įmonė. Abi įmonės vykdo veiklą, tad atsakovė neketina slėpti nei savo, nei įmonėms priklausančio turto.

11Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas E. B. prašo palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Nurodo, kad atsakovė yra neteisi, teigdama, jog šiuo atveju nėra ginčo, nes, atsakovo teigimu, pagrindinė sutartis dėl 10 vnt. akcijų iš UAB „Merssy“ bendro akcijų paketo pardavimo ieškovui iki sutartyje numatyto termino – 2013-12-15, nebuvo sudaryta, todėl ieškovas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžintas atsakovei sumokėtas 2896,20 Eur avansas. Atsakovė nurodo, kad ginčo suma jai, kaip fiziniam asmeniui, nėra didelė, tačiau jokių argumentų dėl šio savo teiginio nepateikia (LR CPK 178 str.). Nors atsakovė nurodo, kad skolos suma yra tik 5792,40 Eur, o likusią ieškinio sumą sudaro 2896,20 Eur palūkanos, ieškinys yra pareikštas ne tik avanso ir skolos priteisimo, bet ir dėl palūkanų priteisimo, t. y. visai bendrai 8258,50 Eur sumai. Todėl teismas visiškai teisėtai ir pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones 8258,50 Eur ieškinio sumai ir neviršijo ieškovo pareikštų reikalavimų dydžio.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

15Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovės nuosavybės teisių į nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jų neužtekus ir piniginių lėšų apribojimo, pagrįstumo.

16Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra tikimybė, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be to, tam, kad teismas taikytų laikinąsias apsaugos priemones, jas taikyti prašantis asmuo turi tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą (LR CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – būsimo teismo sprendimo, kuriuo išsprendžiamas tarp šalių kilęs teisminis ginčas, įvykdymo galimybės užtikrinimas, siekiant išvengti situacijų, kai teismo sprendimo įvykdymas, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįvykdomu. Pažymėtina, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos laikantis proporcingumo, ekonomiškumo, teisingumo bei kitų civilinio proceso teisės principų. Būtina išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Nors laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus ar ribojimus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų teisių daugiau, negu būtina pareikštiems reikalavimams užtikrinti. Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo praktikoje pasisakyta, jog pareiga įrodyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, tenka ieškovui (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1357/2014).

17Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės argumentais, kad ieškovo ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, kad ginčo tarp šalių nėra, todėl vien tuo pagrindu prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių turėjo būti atmestas. Preliminarus ieškinio pagrįstumo įvertinimas nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ir neturi jokios prejudicinės galios bylos išsprendimui, kadangi ieškovas bylos nagrinėjimo metu turi teisę pakeisti ieškinio pagrindą ir dalyką, padidinti (sumažinti) ieškinio reikalavimus, pateikti naujus įrodymus ir t. t. Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl ieškinio reikalavimų prima facie nepagrįstumo teismas gali tik tuo atveju, jei ieškovo reiškiamas reikalavimas yra absurdiškas, tokio reikalavimo įgyvendinimas negalimas pagal teisės normų reikalavimus ir pan. Nors pirmosios instancijos teismas šios sąlygos ir nevertino, tačiau byloje nėra akivaizdžių duomenų apie ieškinio nepagrįstumą. Be to, aplinkybę, kad šioje bylos stadijoje ieškovo ieškinys negali būti vertinamas kaip akivaizdžiai nepagrįstas, pagrindžia ir tai, kad Akmenės rajono apylinkės teismas 2015 m. birželio 12 d. preliminariu sprendimu ieškovo E. B. ieškinį tenkino visiškai. Atsižvelgus į tai, esamoje bylos stadijoje nėra pagrindo spręsti, kad ieškovo ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas ir kad toks ieškinys negalėtų būti tenkinamas.

18Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi kita būtina sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Teismui nebūtina turėti įrodymų, kad grėsmė teismo sprendimo įvykdymui neabejotinai atsiras, pakanka tik įsitikinti tuo, kad tokia grėsmė yra galima, t. y. egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo galimybė. Nors atsakovė teigia, kad ginčas tarp ieškovo ir atsakovės yra kilęs tik dėl akcijų pardavimo termino ir ieškovas pats nurodė, kad ginčo dėl akcijų preliminarios sutarties sudarymo nėra, kad atsakovė yra pasiruošusi ginčą spręsti taikiai, ieškovo ieškiniu reikalautos 2896,20 Eur sumos atsakovė nesumoka, kas taip pat sudaro pagrindą išvadai, kad atsakovė, nors ir pripažindama dalį skolos, vengia vykdyti savo prievolę, dėl ko nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

19Kaip galima suprasti iš atsakovės atskirojo skundo argumentų, ji nesutinka su prašoma priteisti iš jos palūkanų ir kompensuojamų palūkanų suma, motyvuodama tuo, kad šių palūkanų norma yra per didelė. Kaip jau minėta, taikant laikinąsias apsaugos priemones nėra sprendžiamas ginčas iš esmės, o tik preliminariai įvertinamas ieškinio reikalavimų pagrįstumas, todėl atsakovės argumentai dėl, jos teigimu, nepagrįstų palūkanų, bus nagrinėjami pirmosios instancijos teisme sprendžiant ginčą iš esmės. Visa ieškinio reikalavimų suma sudaro 8258,50 Eur, todėl pirmosios instancijos teismas, šiai sumai areštuodamas atsakovės turtą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principų nepažeidė.

20Nors apeliantė nurodo, kad jos turtinė padėtis yra gera, šiam argumentui pagrįsti ji nepateikė jokių leistinų įrodymų (CPK 178 str.), todėl remdamasis vien atsakovės deklaratyviais teiginiais apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo iš esmės pagrįstos ir teisėtos nutarties.

21Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, o atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Todėl atsakovės atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

23Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teismas, išnagrinėjęs skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas E. B., prašė priteisti iš atsakovės 2896,20 Eur avansą pagal... 5. Akmenės rajono apylinkės teismas 2015 m. birželio 12 d. preliminariu... 6. Akmenės rajono apylinkės teisme 2015 m. liepos 3 d. gauti E. P.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Pirmosios instancijos teismas 2015-07-31 nutartimi ieškovo prašymą dėl... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį esmė... 10. Atskiruoju skundu atsakovė E. P. prašo panaikinti Akmenės rajono apylinkės... 11. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas E. B. prašo palikti... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas yra tikimybė, kad nesiėmus... 17. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės argumentais, kad... 18. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 19. Kaip galima suprasti iš atsakovės atskirojo skundo argumentų, ji nesutinka... 20. Nors apeliantė nurodo, kad jos turtinė padėtis yra gera, šiam argumentui... 21. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 23. Akmenės rajono apylinkės teismo 2015 m. liepos 31 d. nutartį palikti...