Byla e2S-1215-638/2020
Dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės V. Š. ieškinį atsakovui A. K., trečiasis asmuo notarė A. U., dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančia.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė ieškinyje prašė pripažinti nesąžiningomis ir negaliojančiomis 2016 m. gruodžio 16 d. paskolos sutarties, sudarytos tarp ieškovės V. Š. ir atsakovo A. K. 6 punkto sąlygas kaip prieštaraujančias teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams. Ieškovė ieškinyje nurodė ir alternatyvų reikalavimą - pakeisti 2016 m. gruodžio 16 d. paskolos sutarties, sudarytos tarp ieškovės V. Š. ir atsakovo A. K. 6 punktą ir sumažinti delspinigių dydį iki 0,01 proc. nuo negrąžintos paskolos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti Kauno miesto 19-ojo biuro notarei A. U. atlikti ir išduoti vykdomąjį įrašą išieškotojui A. K. dėl priverstinio skolos išieškojimo iš V. Š. įkeisto turto 2016 m. gruodžio 16 d. Sutartine svetimo turto hipoteka (notarinio registro Nr. ( - )), iki tol, kol šioje byloje įsiteisės teismo sprendimas. Ieškovė nurodė, kad atsakovas yra pradėjęs priverstinį skolos išieškojimą dėl 57 000 Eur sumos, iš kurios paskolos suma sudaro 30 000 Eur, delspinigiai 27 000 Eur, ketinama vykdyti priverstinį skolos išieškojimą ir gali būti paskelbtos ieškovei priklausančio gyvenamojo būsto varžytynės, dėl ko ieškovė gali prarasti vienintelį gyvenamąjį būstą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Kauno apylinkės teismas 2020 m. gegužės 20 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino.

114.

12Teismas nurodė, kad ieškovės ieškinyje nurodytos aplinkybės ir prie jo pateikti rašytiniai dokumentai tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimus. Teismas sutiko su ieškovės argumentais, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovė gali prarasti jai nuosavybės teise priklausantį vienintelį būstą, į kurį atkurti nuosavybės teises, ieškovei palankaus teismo sprendimo atveju gali būti neįmanoma arba jo vykdymas gali pasunkėti. Todėl, įvertinęs ieškovės prašyme išdėstytus argumentus bei atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas yra pradėjęs priverstinį skolos išieškojimą dėl 57 000 Eur sumos, teismas sprendė, kad iki bus išnagrinėtas ginčas, tikslinga išieškojimo veiksmams taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

145.

15Atskirajame skunde atsakovas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 20 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

165.1.

17Ieškovės reikalavimas sumažinti paskolos sutartyje numatytą delspinigių dydį yra turtinio pobūdžio, t. y. sukelia šalims turtines teises ir pareigas. Todėl ieškinys turėjo būti apmokėtas didesne suma, nei kad 75 Eur. Kadangi ieškinys priimtas neteisėtai, todėl ir pagal jį taikytos laikinosios apsaugos priemonės laikytinos neteisėtomis.

185.2.

19Ieškovė neginčija ir pripažįsta, kad ji yra skolinga atsakovui 30 000 Eur, tačiau ieškovė ginčija tik netesybų dydį. Taigi, ginčo dėl to, kad ieškovė skolinga atsakovui 30 000 Eur, kuriuos yra pradelsusi grąžinti, nėra. Teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, uždraudė atsakovui išieškoti ne tik ginčijamą įsiskolinimo dalį (27 000 Eur), bet ir tą įsiskolinimo dalį, kurios ieškovė nė neginčija (30 000 Eur). Teismo parinkta laikinoji apsaugos priemonė nėra nei pagrįsta, nei proporcinga, nei sąžininga atsakovo atžvilgiu. Neabejotina, kad nutartimi sukurti apribojimai atsakovui sukels jam nuostolių, kadangi atsakovas, iki kol nebus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje, negalės naudotis savo pinigais.

206.

21Ieškovė atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

226.1.

23Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės savo esme ir pobūdžiu yra susijusios su pareikšto ieškinio reikalavimu. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių susiklostytų situacija, jog atsakovas galėtų imtis vykdymo veiksmų, nukreipti išieškojimą į ieškovei priklausantį nekilnojamąjį turtą, nors išieškotinos skolos mastas išnagrinėjus šią civilinę bylą gali būti jau iš esmės pakitęs.

246.2.

25Nesustabdžius pradėtų priverstinio vykdymo veiksmų nėra užkertamas kelias galimai žalai, kurios atlyginimas nėra užtikrintas, bei sudaromos galimybės naujiems teisiniams ginčams tarp šalių atsirasti. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir laikinai sustabdžius išieškojimo veiksmus, atsakovui bus padaryta žymiai mažesnė žala ar bus visai jos išvengta, nei nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir leidžiant vykdyti išieškojimo veiksmus iš ieškovės.

26Teismas

konstatuoja:

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

287.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

308.

31Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu.

329.

33Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem privalomomis sąlygomis: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas; nesant bent vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. liepos 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-613-464/2019 17 punktas).

3410.

35Byloje nustatyta, kad 2016 m. gruodžio 16 d. tarp šalių buvo pasirašyta paskolos sutartis, kurios pagrindu atsakovas ieškovei paskolino 30 000 Eur, atsakovė skolą įsipareigojo grąžinti iki 2017 m. gruodžio 16 d. Minėtos paskolos sutarties pagrindu, skolos grąžinimo užtikrinimui buvo įkeistas ieškovei priklausantis nekilnojamasis turtas. Ieškovė iš Kauno m. 19-ojo biuro notarės 2020 m. balandžio 30 d. gavo pranešimą, kuriuo ieškovei siūloma sumokėti kreditoriui 30 000 Eur skolą ir 0,5 proc. dydžio delspinigius - 27000 Eur.

3611.

37Nagrinėjamu atveju ieškovė reiškia reikalavimą pripažinti nesąžininga ir negaliojančia 2016 m. gruodžio 16 d. paskolos sutarties 6 punkto sąlygą kaip prieštaraujančią teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams arba pakeisti 2016 m. gruodžio 16 d. paskolos sutarties 6 punktą ir sumažinti delspinigių dydį iki 0,01 proc. nuo negrąžintos paskolos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

3812.

39Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų.

4013.

41Sprendžiant, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, pažymėtina, kad CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi atsižvelgti į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, faktines bylos aplinkybes, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros, viešojo intereso. Civiliniame procese vyraujantys rungimosi (CPK 12 straipsnis) ir proceso šalių lygiateisiškumo (CPK 17 straipsnis) principai lemia tai, kad pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą/poreikį tenka prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikusiam proceso dalyviui, o priešinga proceso šalis, kurios atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdama išvengti tokių priemonių taikymo, turėtų teikti įrodymus, kurie paneigtų deklaruojamą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. grėsmę, kad ieškovui palankus teismo sprendimas gali būti neįvykdytas ar jo vykdymas apsunkintas. Tokį įrodinėjimo naštos paskirstymą lemia ir bendroji įrodinėjimo taisyklė, kad kiekviena šalis turi pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1369-236/2018).

4214.

43Nagrinėjamu atveju iš ieškovės pareikšto ieškinio matyti, kad ji neginčija skolos dydžio ir mokėjimo terminų pradelsimo atsakovui. Ginčas kilo dėl 2016 m. gruodžio 16 d. paskolos sutarties 6 punkto sąlygos, kurioje nurodoma, kad „Paskolos gavėjas, pažeidęs Paskolos grąžinimo terminą, įsipareigoja be jokio atskiro Paskolos davėjo pareikalavimo mokėti Paskolos davėjui 0,5 proc. dydžio pavėluoto mokėjimo delspinigius, skaičiuojamus nuo uždelstos grąžinti ar sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant iki galutinio ir tinkamo įsipareigojimo įvykdymo dienos“. Ieškovė ieškinį grindžia tuo, kad 2016 m. gruodžio 16 d. paskolos sutartyje nurodytas netesybų (delspinigių) dydis - po 0,5 proc. nuo negrąžintos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną yra akivaizdžiai per didelis ir neprotingas. Taip pat ieškovė reiškia ir alternatyvų reikalavimą - pakeisti 2016 m. gruodžio 16 d. paskolos sutarties 6 punktą ir sumažinti delspinigių dydį iki 0,01 proc. nuo negrąžintos paskolos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

4415.

45Atskirasis skundas grindžiamas argumentu, kad teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, uždraudė atsakovui išieškoti ne tik ginčijamą įsiskolinimo dalį (27 000 Eur), bet ir tą įsiskolinimo dalį, kurios ieškovė nė neginčija (30 000 Eur), t. y. tos sumos, dėl kurios dydžio tarp šalių nėra ginčo. Esant tokioms aplinkybėms sutiktina su apeliantu, kad šiuo atveju buvo pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai, kadangi atsakovo teisės buvo suvaržytos labiau nei tai būtina siekiant užtikrinti ieškovės pareikštų reikalavimų įvykdymą. Teismui pritaikius ieškovės prašomą laikinąją apsaugos priemonę buvo uždraustas skolos, dėl kurios dydžio tarp šalių nėra ginčo, išieškojimas. Šiuo atveju ieškovės reikalavimai yra mažesnės apimties, negu teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Ieškovė neginčija visos paskolos sutarties, ieškovė iš esmės pripažįsta, kad savo prievolės nėra įvykdžiusi. Nagrinėjamu atveju ieškovė nepateikė įrodymų, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Vien notaro pranešimas ieškovei, kuriuo siūloma sumokėti skolą, būtinumo taikyti šią laikinąją apsaugos priemonę nepagrindžia.

4616.

47Dėl kitų atskirojo skundo argumentų (dėl žyminio mokesčio) apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

4817.

49Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovė neįrodė grėsmės galimai jai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, todėl pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Įvertinęs šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 20 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

50Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

51atskirąjį skundą tenkinti.

52Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės V. Š. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

53Nutarties patvirtintą kopiją siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

54Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė ieškinyje prašė pripažinti nesąžiningomis ir negaliojančiomis... 6. 2.... 7. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Kauno apylinkės teismas 2020 m. gegužės 20 d. nutartimi ieškovės prašymą... 11. 4.... 12. Teismas nurodė, kad ieškovės ieškinyje nurodytos aplinkybės ir prie jo... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. 5.... 15. Atskirajame skunde atsakovas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2020 m.... 16. 5.1.... 17. Ieškovės reikalavimas sumažinti paskolos sutartyje numatytą delspinigių... 18. 5.2.... 19. Ieškovė neginčija ir pripažįsta, kad ji yra skolinga atsakovui 30 000 Eur,... 20. 6.... 21. Ieškovė atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti, teismo nutartį... 22. 6.1.... 23. Byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės savo esme ir pobūdžiu yra... 24. 6.2.... 25. Nesustabdžius pradėtų priverstinio vykdymo veiksmų nėra užkertamas kelias... 26. Teismas... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. 7.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 30. 8.... 31. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 32. 9.... 33. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 34. 10.... 35. Byloje nustatyta, kad 2016 m. gruodžio 16 d. tarp šalių buvo pasirašyta... 36. 11.... 37. Nagrinėjamu atveju ieškovė reiškia reikalavimą pripažinti nesąžininga... 38. 12.... 39. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 40. 13.... 41. Sprendžiant, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo... 42. 14.... 43. Nagrinėjamu atveju iš ieškovės pareikšto ieškinio matyti, kad ji... 44. 15.... 45. Atskirasis skundas grindžiamas argumentu, kad teismas, pritaikydamas... 46. 16.... 47. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų (dėl žyminio mokesčio) apeliacinės... 48. 17.... 49. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines... 50. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 51. atskirąjį skundą tenkinti.... 52. Kauno apylinkės teismo 2020 m. gegužės 20 d. nutartį panaikinti ir... 53. Nutarties patvirtintą kopiją siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 54. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....