Byla eI-2571-208/2017
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Broniaus Januškos, Irenos Paulauskienės ir Donato Vansevičiaus (pirmininkas ir pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos A. B. skundą atsakovei Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja A. B. kreipėsi į teismą elektroninių ryšių priemonėmis su skundu, kurį patikslino, prašydama: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – KAM) Tarnybinio tyrimo komisijos (toliau – Komisija) 2017 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. TS-5 (toliau – Sprendimas); 2) įpareigoti KAM Komisiją pripažinti 2015 m. balandžio 14 d. įvykusią kario V. B. mirtį susijusia priežastiniu ryšiu su tarnybinių pareigų atlikimu ar tarnybos (kario statusu).

5Nurodo, kad skundžiamu Sprendimu KAM Komisija nusprendė, kad pareiškėjos sutuoktinio kario V. B. mirtis, ištikusi 2015 m. balandžio 14 d. eismo įvykio metu, nesusijusi su tarnybinių pareigų vykdymu, ir konstatavo, kad jo mirtis yra nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą. Su tokiu Sprendimu pareiškėja nesutinka, nes, įvertinus teisinį reglamentavimą, dėl įvykio pripažinimo draudiminiu yra svarbu ne tik, kad karys žuvo, vykdydamas savo pareigas, bet ir tai, kad įvykis įvyko jam vykstant į tarnybą ar iš jo. Šiuo atveju buvo surašytas Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą aktas, kuriame nustatyta, kad V. B. žuvo, vykdamas į tarnybos vietą, taigi, pareiškėjos teigimu, tokiu atveju neabejotina, jog jo žūtis yra susijusi priežastiniu ryšiu su jo tarnyba.

6Pabrėžė, kad KAM Komisija tyrimą atliko netinkamai, nes tik apsiribojo svarstymu, jog V. B. žūtis nesusijusi su tarnybinių pareigų vykdymu, nes jis tuo metu nevykdė jokių tarnybinių užduočių ar privalomų vado įsakymų.

7Taip pat teigia, kad Komisija padarė neteisingas išvadas, nes klaidingai taikė teisės aktus. Priimdama skundžiamą Sprendimą, Komisija turėjo vadovautis teisės aktais, galiojusiais kario mirties ar sveikatos sutrikimo nustatymo metu. Pabrėžė, kad Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – Įstatymas) 66 str. 1 dalies, kurią taikė KAM Komisija, redakcija įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d., tuo tarpu, kai V. B. žuvo 2015 m. balandžio 14 d. Taigi KAM Komisija turėjo vadovautis teisės aktais, galiojusiais 2015 m. balandžio 14 d., kadangi pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą kariai valstybiniu socialiniu draudimu draudžiami tik nuo 2017 m. sausio 1 d.

8Paaiškino, kad šiuo atveju taip pat nėra duomenų, kad KAM Komisija kreipėsi į Karo medicinos ekspertizės komisiją dėl ekspertinės nuomonės pateikimo, todėl skundžiamas Sprendimas be minėtos Karo medicinos ekspertizės komisijos nuomonės neatitinka krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-379 patvirtintų tarnybinio tyrimo komisijų nuostatų (toliau – Nuostatai) 26 d. reikalavimų.

9Atsakovė KAM atsiliepime į skundą su juo nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

10Nurodo, kad KAM Komisijos uždavinys – nustatyti priežastinį ryšį tarp kario mirties ar sveikatos sutrikimo ir jo tarnybinių pareigų vykdymo ar tarnyba. Šiuo atveju V. B. mirties priežastis buvo eismo įvykis (automobilio avarija), įvykęs ne tarnybos laiku kariui vykstant nuosavu automobiliu į nuolatinę tarnybos vietą. Taip pat nebuvo nustatyta, kad karys to įvykio metu būtų vykdęs tarnybos pareigas ar kokias nors užduotis.

11Atsakovės teigimu, Įstatymo 66 ir 67 straipsnių nuostatos, reglamentuoja skirtingus institutus. Draudiminiais įvykiais gali būti pripažįstami nelaimingi atsitikimai, įvykę tarnybos vietoje, kariui einant į tarnybą ar grįžtant iš jos, tačiau tokie atvejai nebūtinai siejami su tarnybinių funkcijų atlikimu. Faktas, kad karys mirė tarnybos metu, dar nereiškia, kad mirtis ar trauma patirta dėl priežasčių, susijusių su kario pareigų vykdymu ar tarnyba, Įstatymo 67 straipsnio prasme. Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą akte nurodyta, kad minėtas įvykis yra nelaimingas atsitikimas įvykęs pakeliui į tarnybą, kelyje tarp gyvenamosios vietos ir tarnybos vietos.

12Nesutinka su pareiškėjos skundo argumentu, kad KAM Komisija, priimdama ginčijamą Sprendimą, vadovavosi negaliojančiomis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatomis. Teigia, kad skundžiamu Sprendimu nebuvo sprendžiami klausimai dėl minėto įvykio (nelaimingo atsitikimo) priskirimo draudiminiam įvykiui ir su tuo susijusių dalykų – garantijų. KAM Komisija nesivadovavo Įstatymo 66 straipsniu, o rėmėsi Įstatymo 67 straipsniu ir Nuostatais.

13Taip pat nesutinka su tuo, kad pažeidė Nuostatuose nustatytas procedūras, nes dėl kario žūties (mirties) privalomai kreiptis į Karo medicinos ekspertizės komisiją nereikia, kadangi dėl kario žūties paprastai atliekamas ikiteisminis tyrimas, kurio metu teismo ekspertai nustato mirties aplinkybes ir priežastis. Ikiteisminis tyrimas buvo padarytas ir V. B. atveju, todėl kreiptis į Karo medicinos ekspertizės komisiją dėl nuomonės nebuvo jokio pagrindo.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV) su skundu sutinka, prašo skundą tenkinti.

15Nurodo, kad KAM Komisija klaidingai rėmėsi Sprendimo priėmimo metu galiojusia Įstatymo redakcija, o ne V. B. mirties metu galiojusia redakcija. Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas, galiojusias nelaimingo atsitikimo metu, profesinės karo tarnybos kariai nebuvo draudžiami nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių ligų socialiniu draudimu, todėl sutinka su pareiškėjos vertinimu, jog KAM Komisija negalėjo V. B. įvykusio nelaimingo atsitikimo vertinti kaip nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą.

16Skundas tenkintinas iš dalies.

17Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad V. B. nuo 2008 m. gruodžio 22 d. buvo priimtas į profesinę karo tarnybą (Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. PKT-629). 2015 m. balandžio 14 d. apie 7.30 val. V. B., vykdamas automobiliu į tarnybą Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilėje, Minijos ir Dubysos g. sankryžoje, Klaipėdoje, įvykusio eismo įvykio metu patyrė traumą, dėl kurios mirė. Pareiškėja 2016 m. balandžio 21 d. pateikė KAM Komisijai prašymą ištirti jos sutuoktinio V. B. žūties priežastinį ryšį su tarnybinių pareigų vykdymu ar kario statusu. KAM Komisija skundžiamu Sprendimu nusprendė, jog kario V. B. mirtis, ištikusi 2015 m. balandžio 14 d. eismo įvykio metu, nesusijusi su tarnybinių pareigų vykdymu.

18Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl KAM Komisijos priimto Sprendimo, kuriuo pripažinta, kad pareiškėjos A. B. sutuoktinio V. B. mirtis nėra susijusi su tarnybinių pareigų atlikimu ar tarnyba, teisėtumo. Pareiškėja iš esmės siekia, jog būtų pripažinta, kad jos vyro V. B. mirtis sietina su jo tarnybinių pareigų vykdymu ar tarnyba.

19Teisinis reguliavimas dėl kompensacijų kario žūties, ligos ar sveikatos problemos atveju įtvirtintas Įstatymo 67 straipsnyje (akto redakcija, galiojusi nelaimingo atsitikimo metu), kurio 1 dalis nustato, kad <... > kariui žuvus dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, arba dėl tarnybos, išmokama šio straipsnio 11 dalyje nustatyto dydžio vienkartinė kompensacija, sumažinta priklausančių išmokėti draudimo iš valstybės biudžeto išmokų dydžiu. Šios kompensacijos mokamos iš KAM skirtų valstybės biudžeto lėšų.

20Įstatymo 67 straipsnio 2 dalis nustato atvejus, kada kompensacijos nemokamos, o 3 dalis numato, kad kario sveikatos sutrikimo sunkumo laipsnį nustato Lietuvos kariuomenės karinė medicinos ekspertizės komisija, sudaroma ir veikianti Vyriausybės nustatyta tvarka. Kario žūties, ligos ar sveikatos problemos priežastinį ryšį su tarnybinių pareigų vykdymu ar tarnyba nustato krašto apsaugos ministro sudaryta tarnybinio tyrimo komisija. Jos darbo tvarką nustato krašto apsaugos ministras.

21Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-379 buvo patvirtinti Tarnybinio tyrimo komisijos nuostatai (akto redakcija, galiojusi nelaimingo atsitikimo metu), kurie reglamentuoja KAM Komisijos uždavinius, funkcijas, teises, dokumentų pateikimą komisijai, darbo organizavimą, komisijos veiklos finansavimą ir atsakomybę (1 p.). Nuostatų 8.1 punkte nurodyta, kad Komisijos uždaviniai yra inter alia ištirti ir nustatyti kario ar šaulio mirties ar sveikatos sutrikdymo priežastinį ryšį su tarnybinių pareigų vykdymu ar tarnyba.

22Pareiškėjos teigimu, Komisija padarė neteisingas išvadas, nes klaidingai taikė teisės aktus.

23Įstatymo (redakcija, galiojusi nelaimingo atsitikimo metu) 66 straipsnio 1 dalis nustato, kad karių gyvybė ir sveikata privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje valstybės biudžeto lėšomis: profesinės karo tarnybos karių – nuo jų priėmimo į profesinę karo tarnybą dienos iki išleidimo į atsargą dienos.

24Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (akto redakcija, galiojusi nelaimingo atsitikimo metu) 4 str. 2 d. 2 punktą šio įstatymo 3 straipsnio 1 ir 3 punktuose nustatytų rūšių socialiniu draudimu (t. y. pensijų socialiniu draudimu, kuriuo draudžiama pagrindinei ar pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, numatytoms Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme; nedarbo socialiniu draudimu, kai draudžiama išmokoms, numatytoms Nedarbo socialinio draudimo įstatyme) privalomai draudžiami: krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių.

25Įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d.) 66 straipsnio 1 dalis nustato, kad kariai draudžiami Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme nurodytomis socialinio draudimo rūšimis. Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (akto, redakcija galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d.) 4 str. 4 dalį krašto apsaugos sistemos profesinės karo tarnybos kariai, taip pat kariai savanoriai, kiti aktyviojo rezervo kariai, parengtojo rezervo kariai, pašaukti į pratybas, mokymus ar vykdyti tarnybos užduočių, draudžiami pensijų, ligos, motinystės, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu.

26Pagal Nuostatų 4 punktą, priimdama sprendimą, KAM Komisija vadovaujasi teisės aktais, galiojusiais kario ar šaulio mirties ar sveikatos sutrikdymo nustatymo metu.

27Byloje nustatyta, kad buvo surašytas Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą 2016 m. gruodžio 5 d. aktas Nr. 1(2015)/2016, kuriame nustatyta, kad V. B. žuvo, pakeliui į darbą, patyręs traumą – sunkų sveikatos sutrikdymą, kuris baigėsi mirtimi. Taigi iš esmės KAM Komisija, vertindama V. B. atžvilgiu įvykusį nelaimingą atsitikimą, vertino kaip nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą, tuo pačiu konstatuodama, jog pagal anksčiau paminėto Įstatymo 66 str. nuostatas profesinės karo tarnybos kariai draudžiami Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nurodytomis socialinio draudimo rūšimis nuo nelaimingų atsitikimų – tuo pačiu ir nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje ar pakeliui į tarnybą ar iš jos. Tokią atsakovės išvadą lėmė tai, kad KAM Komisija klaidingai vadovavosi teisės aktų redakcijomis galiojusiomis skundžiamo Sprendimo priėmimo metu, t. y. redakcija, galiojusią nuo 2017 m. sausio 1 d. Tuo tarpu, kai pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (akto redakcija, galiojusi nelaimingo atsitikimo metu) 4 str. 2 d. 2 punktą V. B. kaip profesinės karo tarnybos karys nebuvo draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu. Kaip matyti iš teisinio reglamentavimo, profesinės karo tarnybos kariai visomis socialinio draudimo rūšimis draudžiami tik nuo 2017 m. sausio 1 d. Taigi darytina išvada, jog atsakovė neteisingai vertino 2015 m. balandžio 14 d. įvykusį eismo įvykį, kurio metu žuvo V. B., kaip nelaimingą atsitikimą būtent dėl neteisingai taikytų materialinių teisės normų. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su pareiškėja, kad, priimdama skundžiamą Sprendimą, KAM Komisija turėjo vadovautis teisės aktais, galiojusiais kario mirties ar sveikatos sutrikimo nustatymo metu, t. y. 2015 m. balandžio 14 d. Dėl šios priežasties skundžiamas Sprendimas negali būti teisėtas.

28Pažymėtina, kad pagal Įstatymo 66 str. 3 dalį draudžiamųjų įvykių karo tarnyboje pripažinimo sąlygas ir tvarką, pagal sveikatos sutrikimo laipsnį draudimo išmokų dydį, taip pat mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Pagal Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530, 3.1 papunktį draudiminiais pripažįstami šie įvykiai, atsitikę apdraustajam, kai jis vykdo tarnybines pareigas, vyksta į tarnybą (darbą) arba iš jos, taip pat ne tarnybos (darbo) laiku, jeigu teismo ar tardymo (ikiteisminio tyrimo) nustatyta, kad šie įvykiai susiję su tarnyba (darbu), per apdraustojo mokymo ir pratybų laiką, ir pakenkę apdraustojo sveikatai arba tapę jo mirties priežastimi nelaimingas atsitikimas, pasikėsinimas į apdraustojo gyvybę ir (ar) sveikatą, taip pat kitas staigus įvykis, kai prieš apdraustojo valią jo kūną veikia fizinė jėga (cheminis, terminis, nuodingųjų dujų ar kitas fizinis poveikis).

29Žūties ar sveikatos sutrikimo priežastinį ryšį su tiesioginių pareigų vykdymu nustato institucijos, kurioje apdraustasis tarnauja (tarnavo) arba eina (ėjo) pareigas, vadovo nustatyta tvarka sudaryta tarnybinio tyrimo komisija. Tuo tarpu VSDFV teritorinis skyrius nustato, ar nelaimingas atsitikimas laikomas draudiminiu įvykiu, ir apskaičiuoja draudimo sumos dydį.

30Taigi KAM Komisijos uždavinys – nustatyti priežastinį ryšį tarp kario mirties ar sveikatos sutrikimo ir jo tarnybinių pareigų vykdymo ar tarnyba.

31Pareiškėja teigia, kad skundžiamas Sprendimas priimtas be minėtos Karo medicinos ekspertizės komisijos nuomonės.

32Pagal Nuostatų (redakcija, galiojusi skundžiamo Sprendimo priėmimo metu) 26 punktą sprendimas priimamas, įvertinus turimą informaciją ir Karo medicinos ekspertizės komisijos medicininę išvadą. KAM Komisijos, viena iš funkcijų, nustatant priežastinį ryšį tarp kario mirties ar sveikatos sutrikimo ir jo tarnybinių pareigų vykdymo ar tarnyba, – kreipimasis į Karo medicinos ekspertizės komisiją, prašant pateikti ekspertinę nuomonę apie galimybę nustatytą kario mirties ar sveikatos sutrikimo priežastį susieti su jo tarnybinių pareigų vykdymu ar statusu, o šaulio mirties, žūties, susižalojimo, sužalojimo ar kitokio sveikatos sutrikdymo priežastį – su šaulio tarnyba ar šaulio statusu (Nuostatų 9.7 papunktis). Šiuo atveju byloje nėra duomenų, kad minėta komisija pateikė medicininę išvadą dėl V. B. mirties. Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad KAM komisija, neįvertinusi Karo medicinos ekspertizės komisijos pateiktos medicininės išvados, netinkamai atliko savo funkcijas, neteisingai išspręsdama dėl priežastinio ryšio tarp kario mirties ir tarnybinių pareigų atlikimo, todėl atsakovė įpareigotina iš naujo išnagrinėti šį klausimą.

33Kadangi konstatuota, jog KAM Komisijos 2017 m. vasario 2 d. sprendimas Nr. TS-5 yra neteisėtas, nes priimtas netinkamai taikant teisės aktus ir jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, todėl tai yra pagrindas jį panaikinti ir perduoti šį klausimą KAM komisijai nagrinėti iš naujo, atsižvelgiant į šiame teismo sprendime pateiktus išaiškinimus.

34Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas panaikinti skundžiamą Sprendimą ir pareiškėjos skundas patenkinti iš dalies.

35Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu ir 127 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

36pareiškėjos A. B. skundą tenkinti iš dalies.

37Panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Tarnybinio tyrimo komisijos 2017 m. vasario 2 d. sprendimą Nr. TS-5 ir perduoti šį klausimą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Tarnybinio tyrimo komisijai nagrinėti iš naujo.

38Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. pareiškėja A. B. kreipėsi į teismą elektroninių ryšių... 5. Nurodo, kad skundžiamu Sprendimu KAM Komisija nusprendė, kad pareiškėjos... 6. Pabrėžė, kad KAM Komisija tyrimą atliko netinkamai, nes tik apsiribojo... 7. Taip pat teigia, kad Komisija padarė neteisingas išvadas, nes klaidingai... 8. Paaiškino, kad šiuo atveju taip pat nėra duomenų, kad KAM Komisija... 9. Atsakovė KAM atsiliepime į skundą su juo nesutinka, prašo jį atmesti kaip... 10. Nurodo, kad KAM Komisijos uždavinys – nustatyti priežastinį ryšį tarp... 11. Atsakovės teigimu, Įstatymo 66 ir 67 straipsnių nuostatos, reglamentuoja... 12. Nesutinka su pareiškėjos skundo argumentu, kad KAM Komisija, priimdama... 13. Taip pat nesutinka su tuo, kad pažeidė Nuostatuose nustatytas procedūras,... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba... 15. Nurodo, kad KAM Komisija klaidingai rėmėsi Sprendimo priėmimo metu... 16. Skundas tenkintinas iš dalies. ... 17. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad V. B.... 18. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl KAM Komisijos priimto... 19. Teisinis reguliavimas dėl kompensacijų kario žūties, ligos ar sveikatos... 20. Įstatymo 67 straipsnio 2 dalis nustato atvejus, kada kompensacijos nemokamos,... 21. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 4 d. įsakymu... 22. Pareiškėjos teigimu, Komisija padarė neteisingas išvadas, nes klaidingai... 23. Įstatymo (redakcija, galiojusi nelaimingo atsitikimo metu) 66 straipsnio 1... 24. Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (akto redakcija, galiojusi... 25. Įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2017 m. sausio 1 d.) 66 straipsnio 1 dalis... 26. Pagal Nuostatų 4 punktą, priimdama sprendimą, KAM Komisija vadovaujasi... 27. Byloje nustatyta, kad buvo surašytas Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą... 28. Pažymėtina, kad pagal Įstatymo 66 str. 3 dalį draudžiamųjų įvykių karo... 29. Žūties ar sveikatos sutrikimo priežastinį ryšį su tiesioginių pareigų... 30. Taigi KAM Komisijos uždavinys – nustatyti priežastinį ryšį tarp kario... 31. Pareiškėja teigia, kad skundžiamas Sprendimas priimtas be minėtos Karo... 32. Pagal Nuostatų (redakcija, galiojusi skundžiamo Sprendimo priėmimo metu) 26... 33. Kadangi konstatuota, jog KAM Komisijos 2017 m. vasario 2 d. sprendimas Nr. TS-5... 34. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas panaikinti skundžiamą Sprendimą ir... 35. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 36. pareiškėjos A. B. skundą tenkinti iš dalies.... 37. Panaikinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Tarnybinio tyrimo... 38. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...