Byla e2-1294-259/2018
Dėl susitarimų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,

2sekretoriaujant Reginai Mockevičienei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BD group“ atstovui advokatui Viktorui Ivanov,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „BD group“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Darveda“ dėl susitarimų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

5Teismas

Nustatė

6ieškovė BUAB „BD group“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, pareiškė ieškinį atsakovei UAB Darveda“, kuriame prašo pripažinti negaliojančiais šalių 2016 m. sausio 31 d., 2016 m. kovo 31 d., 2016 m. rugpjūčio 31 d., 2016 m. rugsėjo 30 d., 2016 m. lapkričio 30 d., 2016 m. gruodžio 31 d., 2017 m. sausio 26 d. sudarytus susitarimus dėl 96 108,38 Eur sumos skolos užskaitymo (toliau – Susitarimai) ir taikyti restituciją - priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 96 108,38 Eur.

7Ieškinyje nurodoma, kad administratorė, vykdydama LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte numatytą įpareigojimą, nustatė, kad ieškovė 2015 m. lapkričio 10 d. sudarė su atsakove Įrangos pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį, pagal kurią atsakovė pardavė ieškovei išsimokėtinai medžio apdirbimo įrangą už 198 319 Eur, o ieškovė įsipareigojo mokėti atsakovei periodinėmis įmokomis po 13 658 Eur/mėn., iki bus sumokėta visa įrangos kaina. Kadangi dėl ieškovės nemokumo periodinės įmokos už įsigytą medžio apdirbimo įrangą nebuvo mokamos, Įrangos pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties pagrindu atsiradęs ieškovės įsiskolinimas atsakovei šalių susitarimu buvo dengiamas atliekant priešpriešinių prievolių įskaitymą - ieškovės skola už įrangą buvo mažinama atsakovės skola už ieškovės atliktas atsakovei ir jos neapmokėtas paslaugas. Likviduojant šalių tarpusavio įsiskolinimą buvo sudaryti ginčijami Susitarimai dėl skolų užskaitymo, iš viso už 96 108,38 Eur sumą. Ieškovės nuomone, ginčijami Susitarimai pažeidė ieškovės kreditorių teises bei interesus, todėl pripažintini negaliojančiais LR CK 6.66 straipsnyje numatytais pagrindais.

8Ieškovė nurodė, kad bankroto byla ieškovei buvo iškelta pagal bendrovės 2015 metų finansinės atskaitomybės duomenis, kurių pagrindu Kauno apygardos teismas 2017 m. balandžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1865-254/2017 konstatavo ieškovės nemokumą. Tuo tarpu pirmasis ginčijamas Susitarimas buvo sudarytas 2016 m. sausio 31 d., kada ieškovė jau buvo nemoki. Iš pridedamų prie ieškinio sąskaitos 443 „Skolos tiekėjams“ apyvartos žiniaraščio, sudaryto 2016 m. sausio 1 dienai, matyti, kad ieškovės įsiskolinimas tiekėjams 2016 m. sausio 1 d. siekė 52 402,58 Eur, o 2016 m. sausio 31 d. – 58 422,68 Eur. Skola UAB „Baldai Jums“ buvo 2 488,61 Eur, UAB „Baltijos marmuras“ mokėtinos sumos buvo 196,94 Eur, UAB „Baltjuta“ - 660,24 Eur, UAB „Funkcinis dizainas“ - 1 448,10 Eur ir t. t. Iš pridedamos prie ieškinio 2017 m. liepos 11 d. Kauno apygardos teismo nutarties, civ. byloje Nr. B2-1865-254/2017, kuria buvo patvirtintas bankrutuojančios bendrovės kreditorių sąrašas bei jų finansinių reikalavimų dydžiai, matyti, kad nurodytos skolos nebuvo padengtos iki pat bankroto bylos iškėlimo, beveik visi, ginčijamų Susitarimų sudarymo dieną buvę bendrovės kreditoriai, yra įtraukti į BUAB „BD group“ kreditorių sąrašą. Iš to darytina išvada, jog ginčijamų Susitarimų sudarymas pažeidė egzistuojančių kreditorių teises bei teisėtus interesus, nes ieškovė būdama nemoki suteikė pirmenybę atsakovei patenkinti savo reikalavimus, nors jos reikalavimas atsirado žymiai vėliau.

9LR CK 6.66 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, jog skolininkui esant nemokiam, vieno iš kreditoriaus reikalavimo patenkinimas pirmiau už kitus kreditorius pažeidžia šių kreditorių teises. Atsakovės UAB „Darveda“ reikalavimas į ieškovę nebuvo užtikrintas hipoteka ar įkeitimu, todėl ji neturėjo pirmumo prieš kitus kreditorius. Ieškovė teigia, kad atsižvelgiant į tai, jog atliktų įskaitymų suma yra didėlė - 96 108,38 Eur, todėl ieškovo kreditorių teisės buvo pažeistos ženkliai.

10Vertinant ieškovės sąžiningumą, būtina atsižvelgti į tai, jog jos buvęs vadovas iš 2014, 2015 ir 2016 metų balansų, bei kitų bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų žinojo, bei privalėjo žinoti, jog pasirašant ginčijamus Susitarimus UAB „BD group“ jau buvo nemoki. Vadovas žinojo bei turėjo žinoti apie bendrovės skolų kitiems kreditoriams dydį, jų atsiradimo laiką bei struktūrą, tačiau nepaisydamas jau egzistuojančių kreditorių interesų pažeidimų, sudarė ginčijamus Susitarimus su atsakove. Taigi nurodytos aplinkybės patvirtina, jog ieškovė BUAB „BD Group“ veikė nesąžiningai. Atsižvelgtina ir į tai, kad buvusiems ieškovės vadovams apie atliekamą mokestinį patikrinimą bei papildomai priskaičiuotinas pinigines sumas neabejotinai buvo žinoma, todėl jie privalėjo suprasti, kad ieškovės kreditore taps ir Valstybinė mokesčių inspekcija, LR CK 6.9301 straipsnio pagrindu turinti pirmumo teisę prieš kitus kreditorius.

11Vadovaujantis LR CK 6.66 straipsnio 2 dalimi, dvišalį sandorį pripažinti negaliojančiu šio straipsnio 1 dalyje numatytu pagrindu galima tik tuo atveju, kai trečiasis asmuo, sudarydamas su skolininku sandorį, buvo nesąžiningas, tai yra žinojo ar turėjo žinoti, kad sandoris pažeidžia skolininko kreditoriaus teises. Neatlygintinas sandoris gali būti pripažintas negaliojančių nepaisant trečiojo asmens sąžiningumo ar nesąžiningumo. Ieškovė mano, jog atsakovė UAB „Darveda“ yra nesąžininga, nes jai buvo žinoma apie ieškovės nemokumą, apie jos nesugebėjimą atsiskaityti pagal 2015 m. lapkričio 10 d. Įrangos pirkimo- pardavimo išsimokėtinai sutartį. Tokią išvadą patvirtina šalių pasirinktas atsiskaitymo būdas (priešpriešinių reikalavimų įskaitymas), taip ir paties atsakovo pretenzijos, pvz., atsakovės 2016 m. kovo 1 d. raštas ieškovei „Dėl įsiskolinimo“, kuriuo raginama sumokėti susidariusį įsiskolinimą.

12Be to, vertinant atsakovės informatyvumą apie ieškovės finansinę būklę atsižvelgtina ir į tai, kad atsakovės direktorius Z. M. ilgą laiką dirbo pas ieškovę - nuo 2011 m. liepos 20 d. iki 2012 m. balandžio 10 d. bei nuo 2012 m. liepos 26 d. iki 2014 m. birželio 30 d. Bankroto administratoriaus duomenimis Z. M. dirbo vadybininku, todėl galėjo žinoti arba žinojo apie sunkią ieškovės finansinę būklę. Taigi atsakovė UAB „Darveda“ yra nesąžininga, nes sudarant ginčijamus Susitarimus nepasidomėjo apie ieškovės ūkinę finansinę būklę, apie turimus ieškovės kreditorius bei galimybę atsiskaityti su jais, nors apie ieškovės nesugebėjimą vykdyti savo įsipareigojimus žinojo.

13Pripažinus Sutartis negaliojančiomis, taikytina restitucija, tai yra visa, ką atsakovė pagal ginčijamus Susitarimus yra gavusi iš ieškovės, turi grąžinti ieškovei (LR CK 6.145 straipsnis). Ginčijamais Susitarimais buvo įskaityta 96 108,38 Eur priešpriešinių reikalavimų, kurie ir išieškotini iš atsakovės.

14Bylą nagrinėjant 2018 m. gegužės 10 d. teismo posėdžio metu ieškovės atstovas reikalavimą palaikė ieškinyje nurodomais motyvais, prie ieškinio pridėtais rašytiniais įrodymais, papildomai prašė priteisti turėtas bendrovės 350 Eur bylinėjimosi išlaidas, kurios susidarė apmokėjus advokato atstovavimo išlaidas.

152017 m. gruodžio 19 d. priimtas atsakovės UAB „Darveda“ atsiliepimas į ieškinį, kuriame prašoma ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovės atsakovės naudai jos turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime teigiama, jog ieškovas savo ieškinyje nepagrįstai nurodo, kad ieškovė jau nuo 2014 metų buvo nemoki, o po Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau -VMI) patikrinimo ieškovės įsipareigojimai reikšmingai padidėjo. Atsakovė atkreipia dėmesį, kad VMI priverstinai lėšų iš ieškovės neišieškojo o bankroto byla buvo iškelta tik 2017 m. balandžio 21 d. Remiantis nurodomomis aplinkybėmis matyti, jog ieškovė neprivalėjo laikytis LR CK 6.9301 straipsnyje nustatyto atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumo. Ieškovė galėjo apmokėti sąskaitas ir kitiems kreditoriams, tai nėra įstatymo draudžiamo, o tai reiškia nėra ir imperatyvaus įstatymo pažeidimo.

16Atsakovė teigia, kad ieškovės metiniuose balansuose neatsispindi pradelsti mokėjimai, kurių dydžio įvertinimas yra svarbus įmonės mokumui ar nemokumui nustatyti, be to, įmonės nemokumui konstatuoti yra būtina nustatyti įstatymo nuostatose reikalaujamą kriterijų, t. y. pradelstus įmonės įsipareigojimus (skolas, neatliktus darbus, pirktas medžiagas, prekes ir kt.), kurių suma viršytų pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, kaip tą numato LR ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis. Pateiktuose balansuose šie duomenys nėra užfiksuoti, todėl negalima vien šiais dokumentais remiantis konstatuoti faktą, kad ieškovės pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai, pirktos medžiagos, prekės ir kt.) viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės ir kaip, bei kada jie padidėjo. Pareiga įrodyti nemokumo faktą ginčijamu momentu tenka ieškovei, tačiau šios pareigos ji byloje nevykdė.

17Įvertinus, kad Aactio Pauliana instituto taikymas susijęs su sutarčių laisvės ribojimu, ir siekiant, kad kreditorius nepiktnaudžiautų šiuo institutu bei nebūtų nepagrįstai suvaržytos skolininko teisės, sandorį pripažinti negaliojančiu Actio Pauliana pagrindu bei taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant visų sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų egzistavimo, nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnio ir pripažinti sandorį negaliojančiu.

18Dėl atsakovės sąžiningumo. Civilinėje teisėje galioja bendrasis sąžiningumo principas (LR CK 1.5 straipsnis), kuris, be kita ko, reiškia, kad kiekvienas asmuo yra laikomas sąžiningu, jeigu neįrodyta kitaip. Įrodinėjimo požiūriu kiekvienam asmeniui nereikia įrodinėti savo sąžiningumo, jeigu įstatymas nepreziumuoja konkretaus subjekto nesąžiningu arba kaltu. Jeigu asmuo yra turto valdytojas, tai jo valdymas laikomas atsiradęs sąžiningai, kol neįrodyta priešingai (LR CK 4.26 straipsnio 2 dalis). Actio Pauliana institutą reglamentuojančiame CK 6.66 straipsnyje nėra tiesioginės nuorodos į tai, kad asmens, sudariusio sandorius su skolininku, sąžiningumas yra preziumuojamas, bet prievolės šalies sąžiningumas preziumuojamas atsižvelgiant į sąžiningumo prezumpciją (CK 4.26 straipsnio 2 dalis) ir sistemiškai aiškinant CK 6.66 ir 6.67 straipsnius. Atsakovė teigia, jog ginčijami sandoriai nebuvo neįprasti ar netikėti. Priešingai, šalys elgėsi taip kaip įprasta sąžiningoje verslo praktikoje, o ieškovė neįrodė atsakovės nerūpestingų ar tyčinių veiksmų, kuriais buvo siekta sumažinti ieškovės mokumą, pakenkti kitiems kreditoriams, iškeliant savo interesus ir pan. Net ir esant faktiniam bendrovės nemokumui, bet dar nesant iškeltos bankroto bylos, įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno kreditoriaus reikalavimas, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytų įsipareigojimų kitiems kreditoriams. Ieškovė nepateikė jokių finansinės atskaitomybės dokumentų iš kurių būtų galima spręsti kaip ieškovė veikė ginčijamu periodu: pelningai/nuostolingai, ar vykdė mokėjimus kitiems kreditoriams, darė įmokas į SODROS biudžetą, ar apmokėjo kitas sąskaitas kitiems kreditoriams. Byloje nėra dokumentų įrodančių aplinkybes, susijusias su atsakovės galimu nesąžiningumu, taip pat nepateikta jokių papildomų įrodymų, kad atsakovė žinojo ar turėjo žinoti, jog sudaromi sandoriai pažeidžia kreditorių teises. Atsakovė nesutinka su ieškovės nuomone, kad būtent ginčijamais susitarimais kitiems kreditoriams buvo sutrukdyta gauti bent dalį atsiskaitymo, kuris susidarius nemokumo situacijai jiems priklausytų skolininkui vykdant su jais sutartį ir atsiskaitymus pagal įstatymo nustatytą tvarką ir reikalavimus.

19Bylą nagrinėjant 2018 m. gegužės 10 d. teismo posėdžio metu atsakovės atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio laiką ir vietą atsakovei buvo pranešta tinkamai, prašymų atidėti teismo posėdį iki teismo posėdžio pradžios nebuvo gauta.

20Ieškinys tenkintinas visiškai.

21Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl bendrovės sudarytų sandorių pripažinimo negaliojančias CK 6.66 straipsnyje numatytais pagrindais, ieškovei įrodinėjant, kad sandorių sudarymo metu bendrovė buvo nemoki, sandoriai pažeidė kitų, jau esamų bendrovės kreditorių turtines teises, sandorius sudarę asmenys buvo nesąžiningi.

22Teismas pažymi, kad actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorius nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditorių galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą. Kreditorius, ar suinteresuotas asmuo (kaip nagrinėjamu atveju), reikšdamas ieškinį actio Pauliana pagrindu, pirmiausia siekia atkurti bendrovės sudarytu sandoriu pažeistą jo mokumą, sugrąžinant tai, ką skolininkas nesąžiningai, be privalomo pagrindo perleido kitiems asmenims. Skirtingai nei kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindų atvejais, actio Pauliana paskirtis – kompensacinė, nes, pripažinus pagal kreditoriaus (suinteresuoto asmens) ieškinį sudarytą sandorį negaliojančiu, turtinis reikalavimas nukreipiamas į perduotą pagal tą sandorį turtą ar jo vertę tiek, kiek reikalinga kreditoriaus reikalavimams patenkinti. Taigi sandorio pripažinimas negaliojančiu nėra pagrindinis šio ieškinio tikslas, o tik priemonė atkurti sudarytu sandoriu pažeistą bendrovės mokumą ir sugrąžinti bendrovę į ankstesnę turtinę padėtį, kad kreditoriai galėtų patenkinti savo reikalavimą bendrovės bankroto byloje.

23Teismas pažymi, kad LR CK 6. 66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriamos actio Pauliana taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 4) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 5) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 6) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 7) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Liūto vaistinė“ v. UAB „Optivita“, bylos Nr. 3K-3-105/2009; 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Multiimpex“ v. UAB „Eneka“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-587/2008). Sandoriui pripažinti negaliojančiu CK 6.66 straipsnio pagrindu būtinas visų nurodytų sąlygų visetas. Nenustačius bent vienos iš nurodytų sąlygų, nėra pagrindo sandorio pripažinti negaliojančiu.

24Sprendžiant dėl actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygų šioje byloje, pažymėtina, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškinį pateikęs bankrutuojančios bendrovės administratorius turi neabejotiną teisę pareikšti tokį reikalavimą (pirmoji sąlyga).

25Sprendžiant klausimą, ar buvo ginčijamais sandoriais pažeistos kitų bendrovės kreditorių turtinės teisės (antroji sąlyga), teismas nustatė, jog Kauno apygardos teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutartimi (civilinė byla Nr. B2-759-254/2018) BUAB „BD group“ iškelta bankroto byla. Kauno apygardos teismas, spręsdamas dėl įmonės nemokumo ir bankroto bylos iškėlimo, iš bendrovės parengto 2015 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. ataskaitinio laikotarpio balanso nustatė, kad atsakovės bendra turto vertė buvo 859 029 Eur, iš jų ilgalaikis turtas – 361 208 Eur, o trumpalaikis turtas – 497 821 Eur; mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 493 393 Eur sumą. Buvo nustatyta, kad bendrovės kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui bankroto bylos iškėlimo metu buvo taikomas areštas (Turto arešto aktų registro informacija) pagal bendrovės kreditorių AB „Kauno energija“, VMI prie LR FM (arešto mastas 10924,17 Eur, 10924,17 Eur), V. S. (2629,19 Eur, 2568,59 Eur), UAB „Milesija“ (3400,00 Eur), V. D. (1636,92 Eur), VSDFV Kauno skyriaus (25149,96 Eur), UAB „Baltjuta“ (991,84 Eur), AB „Kauno energija“, VMI prie LR FM ir VSDFV Kauno skyriaus (159638,13 Eur) reikalavimus. Iš VSDFV 2017 m. kovo 17 d. pažymos, esančios Kauno apygardos teismo civilinėje byla Nr. B2-759-254/2018 matyti, kad bankroto bylos iškėlimo metu bendrovės skola VSDFV biudžetui buvo 34 855,48 Eur, minėta skola augo. Iš VMI 2017 m. kovo 3 d. pateiktų duomenų Kauno apygardos teismo civilinėje byla Nr. B2-759-254/2018 matyti, kad atsakovės skola valstybės biudžetui bankroto bylos iškėlimo metu buvo 141 595,66 Eur. Pirmiau paminėtos aplinkybės sudarė pagrindą teismui padaryti išvadą, kad 2015 metais bendrovė „BD group“ buvo nemoki, nes ji jau nevykdė finansinių įsipareigojimų esamiems kreditoriams ir priimti sprendimą iškelti bendrovei bankroto bylą.

26Iš prie ieškinio pateiktų rašytinio įrodymo – 2015 m. sausio 1 d.- 2017 m. gegužės 10 d. apyvartos žiniaraščio Nr. 443 „Skolos tiekėjams“, teismas nustatė, kad UAB „BD group“ įsiskolinimas tiekėjams 2016 m. sausio 1 d. siekė 52 402,58 Eur, o 2016 m. sausio 31 d. – 58 422,68 Eur. Skola UAB „Baldai Jums“ buvo 2 488,61 Eur, UAB „Baltijos marmuras“ mokėtinos sumos buvo 196,94 Eur, UAB „Baltjuta“ - 660,24 Eur, UAB „Funkcinis dizainas“ - 1 448,10 Eur, ir kt. Iš prie ieškinio pateiktos Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 11 d. nutarties matyti, kad UAB „BD group“ bankroto byloje buvo patvirtinti beveik visų 2015 metų apyvartos žiniaraštyje Nr. 443 „Skolos tiekėjams“ įrašytų kreditorių reikalavimai bendrovei.

27Byloje surinktų įrodymų visuma nustatyta, kad jau 2015 metais bendrovė „BD group“ buvo nemoki, todėl pasitvirtino ieškovės ieškinyje įrodinėjamos aplinkybės, kad UAB „BD group“ ir UAB „Darveda“ 2016 m. sausio 31 d., 2016 m. kovo 31 d., 2016 m. rugpjūčio 31 d., 2016 m. rugsėjo 30 d., 2016 m. lapkričio 30 d., 2016 m. gruodžio 31 d., 2017 m. sausio 26 d. sudaryti susitarimai dėl 96 108,38 Eur skolos užskaitymo buvo sudaryti bendrovei „BD group“ esant nemokiai. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovės UAB „Darveda“ turimas skolinis reikalavimas pagal 2015 m. lapkričio 10 d. Įrangos pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį ieškovei nebuvo užtikrintas hipoteka ar įkeitimu, todėl UAB „Darveda“ neturėjo pirmumo teisės patenkinti savo reikalavimo prieš kitus bendrovės kreditorius. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog neteisėtai atliktų įskaitymų suma yra didėlė - 96 108,38 Eur, sprendžia, kad kitų UAB „BD group“ kreditorių teisės buvo pažeistos žymiai.

28Teismas taip pat nustatė, kad UAB „BD group“ ir UAB „Darveda“ neprivalėjo sudaryti ginčijamų sandorių (ketvirtoji sąlyga). Nustatyta, kad UAB „BD group“ skola susidarė dėl nesumokėtų sumų už įrangos pirkimą. Taigi, turint omenyje UAB „BD group“ ūkinę finansinę būklę, tokio pobūdžio atsiskaitymą su atsakove (sudarant įskaitymo sutartis) nėra pagrindo pripažinti kaip būtiną (darbo užmokestis, privalomi mokesčiai valstybei ar VSDFV, teismo sprendimų vykdymas, žalos atlyginimas, etc.).

29Bylos medžiaga patvirtina, kad taip pat yra įrodyta actio Pauliana ieškinio taikymo penkta bei šešta sąlygos: šio atlygintino dvišalio sandorio šalys buvo nesąžiningos. Iš Susitarimų matyti, kad ginčijamus sandorius pasirašė šių bendrovių vadovai, kurie pagal įstatymuose bei įstatuose nustatytus reikalavimus, turi užtikrinti įstatymų laikymąsi, būti lojalūs įmonei, veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai ir ex officio išimtinai įmonės interesais (CK 2.87 straipsnio 1–4 dalys, ABĮ 37 straipsnio 1 dalis). Tokie aukšti veiklos ir atsakomybės standartai šiems asmenims yra keliami todėl, kad juos ir įmones sieja fiduciariniai, tai yra pasitikėjimu grindžiami santykiai. Tokios nuostatos yra suformuotos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimuose nagrinėjamos kategorijos bylose (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2002 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje L. B. v. AB bankas „Snoras“, bylos Nr. 3K-3-830/2002; etc.). Taigi sandorį sudarę asmenys žinojo arba turėjo žinoti pasekmes, kurios gali atsirasti, kai skolininkui esant faktiškai nemokiam atsiskaitoma su atskirais kreditoriais (išskyrus būtinuosius mokėjimus, užtikrinančius įmonės veiklą). Turint omenyje pirmiau išdėstytas faktines aplinkybes, o taip pat tai, kad ieškovės UAB „BD group“ administracijos vadovui buvo žinoma bendra įmonės būklė, sprendžiama, kad skolininkas, sudarydamas ginčo sandorį, buvo nesąžiningas (CPK 185 straipsnis, 6.66 straipsnio 1 dalis). Kalbant apie atsakovės UAB „Darveda“ nesąžiningumą, pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse pabrėžiama, jog sąžiningu gali būti laikomas tas įgijėjas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių ir ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Tai daroma iš dalies ir jo paties interesais, todėl iš turto įgijėjo pagal sandorį gali būti reikalaujama domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sudaryti sandoriui, nepažeidžiant įstatymų. Toks elgesys pripažintinas įgijėjo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje BUAB ,,Neringos žuvis“ v. A. P. IĮ ,,Altana“, byla Nr. 3K-3-168/2007; etc.). Beje, atsakovė iš viso neteikė įrodymų, kad prieš sudarydama ginčo sutartį, ji atliko visus protingus veiksmus, siekdama įsitikinti sutarties teisėtumu, kad UAB „BD group“ būtų atsisakiusi pateikti atsakovei reikšmingą informaciją (CPK 178 straipsnis). Teismo nuomone, visos šios aplinkybės leidžia konstatuoti, kad bylos medžiaga nėra paneigtas sandorį sudariusių asmenų sąžiningumas (CK 1.5 straipsnio 1 dalis, 6.66 straipsnio 1 ir 2 dalys). Bylos medžiaga patvirtina ir tai, jog BUAB „BD group“ pareikštas reikalavimas dėl 96 108,38 Eur priteisimo neviršija bankroto byloje patvirtintų finansinių reikalavimų bei bankrutuojančios bendrovės turimo turto santykio (actio Pauliana ieškinio taikymo septintoji sąlyga). Dėl actio Pauliana ieškinio taikymo trečiosios sąlygos, tai yra vienerių metų ieškinio senaties termino (CK 6.66 straipsnio 3 dalis), byloje ginčo nekilo, nes atsakovė neprašė taikyti ieškinio senaties termino.

30Visos pirmiau nustatytos aplinkybės ir jų teisinis vertinimas sudaro pagrindą panaikinti ieškovės ir atsakovės 2016 m. sausio 31 d., 2016 m. kovo 31 d., 2016 m. rugpjūčio 31 d., 2016 m. rugsėjo 30 d., 2016 m. lapkričio 30 d., 2016 m. gruodžio 31 d., 2017 m. sausio 26 d. sudarytus susitarimus dėl 96 108,38 Eur sumos skolos užskaitymo ir taikyti restituciją - priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 96 108,38 Eur sumą (CPK 178, 185 straipsniai, CK 6.66 straipsnis, 6.145 straipsnio 1 dalis).

31Patenkinus ieškovės ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos turėtos 350 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 98 straipsnis).

32Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo (CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas). Iš atsakovės ieškovei priteisus 96 108,38 Eur sumą, valstybei iš atsakovės priteisiamas 1667 Eur žyminis mokestis (CPK 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 11 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

33Nustatyta, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė turėjo 2,90 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Šios išlaidos valstybei nepriteisiamos, nes nesudaro poįstatyminiais aktais nustatytos minimalios priteistinos 3 eurų sumos (LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2014 09 23 Įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 265, 270 straipsniais,

Nutarė

35ieškinį patenkinti visiškai.

36Pripažinti negaliojančiais uždarosios akcinės bendrovės “BD group“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Darveda“ 2016 m. sausio 31 d. sudarytą susitarimą dėl 13 658 Eur užskaitymo, 2016 m. kovo 31 d. sudarytą susitarimą dėl 13 658 Eur užskaitymo, 2016 m. rugpjūčio 31 d. sudarytą susitarimą dėl 13 658 Eur užskaitymo, 2016 m. rugsėjo 30 d. sudarytą susitarimą dėl 13 658 Eur užskaitymo, 2016 m. lapkričio 30 d. sudarytą susitarimą dėl 13 658 Eur užskaitymo, 2016 m. gruodžio 31 d. sudarytą susitarimą dėl 13 658 Eur užskaitymo, 2017 m. sausio 26 d. sudarytą susitarimą dėl 14 160,38 Eur užskaitymo.

37Taikyti restituciją, priteisti bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „BD group“ (į. k. 302427826) iš uždarosios akcinės bendrovės „Darveda“ (į. k. 304079747) 96 108,38 Eur skolą ir 350 Eur bylinėjimosi išlaidų.

38Priteisti valstybei iš uždarosios akcinės bendrovės „Darveda“ (į. k. 304079747) 1 667 Eur žyminį mokestį (ši suma mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, tai patvirtinantį dokumentą pateikiant Kauno apygardos teismui).

39Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. sekretoriaujant Reginai Mockevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BD group“ atstovui... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. ieškovė BUAB „BD group“, atstovaujama bankroto administratorės UAB... 7. Ieškinyje nurodoma, kad administratorė, vykdydama LR įmonių bankroto... 8. Ieškovė nurodė, kad bankroto byla ieškovei buvo iškelta pagal bendrovės... 9. LR CK 6.66 straipsnio 1 dalyje yra nurodyta, jog skolininkui esant nemokiam,... 10. Vertinant ieškovės sąžiningumą, būtina atsižvelgti į tai, jog jos... 11. Vadovaujantis LR CK 6.66 straipsnio 2 dalimi, dvišalį sandorį pripažinti... 12. Be to, vertinant atsakovės informatyvumą apie ieškovės finansinę būklę... 13. Pripažinus Sutartis negaliojančiomis, taikytina restitucija, tai yra visa,... 14. Bylą nagrinėjant 2018 m. gegužės 10 d. teismo posėdžio metu ieškovės... 15. 2017 m. gruodžio 19 d. priimtas atsakovės UAB „Darveda“ atsiliepimas į... 16. Atsakovė teigia, kad ieškovės metiniuose balansuose neatsispindi pradelsti... 17. Įvertinus, kad Aactio Pauliana instituto taikymas susijęs su sutarčių... 18. Dėl atsakovės sąžiningumo. Civilinėje teisėje galioja bendrasis... 19. Bylą nagrinėjant 2018 m. gegužės 10 d. teismo posėdžio metu atsakovės... 20. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 21. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl bendrovės sudarytų... 22. Teismas pažymi, kad actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorius... 23. Teismas pažymi, kad LR CK 6. 66 straipsnyje įtvirtintos ir Lietuvos... 24. Sprendžiant dėl actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygų šioje byloje,... 25. Sprendžiant klausimą, ar buvo ginčijamais sandoriais pažeistos kitų... 26. Iš prie ieškinio pateiktų rašytinio įrodymo – 2015 m. sausio 1 d.- 2017... 27. Byloje surinktų įrodymų visuma nustatyta, kad jau 2015 metais bendrovė... 28. Teismas taip pat nustatė, kad UAB „BD group“ ir UAB „Darveda“... 29. Bylos medžiaga patvirtina, kad taip pat yra įrodyta actio Pauliana ieškinio... 30. Visos pirmiau nustatytos aplinkybės ir jų teisinis vertinimas sudaro... 31. Patenkinus ieškovės ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos... 32. Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio už ieškinį sumokėjimo (CPK 83... 33. Nustatyta, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260, 265, 270 straipsniais,... 35. ieškinį patenkinti visiškai.... 36. Pripažinti negaliojančiais uždarosios akcinės bendrovės “BD group“ ir... 37. Taikyti restituciją, priteisti bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei... 38. Priteisti valstybei iš uždarosios akcinės bendrovės „Darveda“ (į. k.... 39. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...