Byla e2-34890-155/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „G.“ ieškinį atsakovei J. A. dėl skolos priteisimo.

2Teismas.

Nustatė

3Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 391,10 Eur skolos, 360,63 Eur palūkanų, 70,40 Eur delspinigių, 25,21 Eur palūkanų delspinigių, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 13,5 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos (201,52 Eur) pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-067499-GV nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 19 proc. sutartines palūkanas nuo pagrindinės skolos (189,58 Eur) pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-083093-EG nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2008 m. rugpjūčio 5 d. AB „S.“ ir atsakovė sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-067499-GV ir EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-083093-EG, pagal kurias AB „S.“ atsakovei suteikė sutartyje nurodyto dydžio kreditą, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas. Atsakovė sutartį vykdė netinkamai, todėl AB „S.“ sutartis nutraukė. 2014 m. liepos 24 d. AB „S.“ ir UAB „G.“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 14-20-42, pagal kurią AB „S.“ perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu pagal minėtą sutartį. Ieškovas pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartį, tačiau atsakovė reikalavimo iki šiol nėra savo prievolių įvykdžiusi. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti visiškai.

5A. J. A. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka 2017-08-28 buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus, t.y. viešo paskelbimo būdu. Per teismo nustatytą terminą atsakovė be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008 m. rugpjūčio 5 d. AB „S.“ ir atsakovė J. A. (buvusi pavardė N.) sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-067499-GV ir EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-083093-EG, pagal kurias AB ( - ) atsakovei suteikė sutartyje nurodyto dydžio kreditą ir kredito limitą, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas. Bylos duomenimis, atsakovė prievolių tinkamai nevykdė. 2014 m. liepos 24 d. AB ( - ) ir UAB „G.“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 14-20-42, pagal kurią AB ( - ) perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu pagal minėtą sutartį. Ieškovas 2014 m. rugpjūčio 7 d. raštu pranešė atsakovei apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo vykdyti įsipareigojimus. Ieškovas nurodo, jog atsakovės įsiskolinimas pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-067499-GV yra 201,52 EUR skola, 170,25 EUR palūkanos, 36,27 EUR delspinigiai bei 13,59 EUR palūkanų delspinigiai, o pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-083093-EG įsiskolinimas yra 189,58 EUR, 190,38 EUR palūkanos, 34,13 EUR delspinigiai bei 11,62 EUR palūkanų delspinigiai. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi šiuos savo įsipareigojimus, sumokėjusi įsiskolinimą, atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį, neginčijo ieškovo nurodytų aplinkybių (LR CPK 178 str.)

8Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.213 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu šalis nevykdo savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti prievolės įvykdymo. Remiantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. CK 6.881 straipsnio 1 dalis, apibrėžianti kreditavimo sutarties sampratą, numato, jog kredito gavėjas įsipareigoja ne tik grąžinti kredito davėjui suteiktas pinigines lėšas (kreditą), bet ir mokėti palūkanas. Duomenų apie tai, kad atsakovė būtų sumokėjusi ieškovui susidariusį įsiskolinimą, byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovės priteistina 201,52 Eur negrąžinto kredito suma pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-067499-GV bei 189,58 EUR negrąžinto kredito suma pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-083093-EG.

9Atsakovė sutartimis taip pat įsipareigojo mokėti palūkanas. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 170,25 EUR palūkanas pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-067499-GV bei 190,38 EUR palūkanas pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-083093-E. Š. ieškovo reikalavimai yra tenkintini, priteisiant iš atsakovės iš viso 360,63 Eur palūkanas.

10CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Pagal šalių sudarytas sutartis matyti, jog atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Ieškovo paskaičiavimu pagal sutartį delspinigiai sudaro 36,27 Eur pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-067499-GV bei 34,13 EUR delspinigių pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-083093-E. T. pat ieškovas paskaičiavo 13,59 EUR palūkanų delspinigius pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-067499-GV bei 25,21 EUR palūkanų delspinigių pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-083093-EG. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Iš bylos medžiagos matyti, kad tarp atsakovės ir pradinio kreditoriaus AB ( - ) buvo sudaryta vartojimo sutartis. Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties, teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo, įsigaliojusio 2011-11-17, 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Pažymėtina, jog, nors pradinis kreditorius su atsakove vartojimo kredito sutartį sudarė dar prieš minėto įstatymo įsigaliojimą, tačiau Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje numatytas maksimalus delspinigių už pradelstus mokėjimus dydis – 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną, vertintinas kaip orientacinis, bylojantis apie įstatymų leidėjo valią riboti kompensuojamųjų palūkanų ir delspinigių dydį sandorių sudarytų su vartotojais atvejais (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-351-302/2014). Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovės sąskaita, todėl atsakovės paskaičiuotos netesybos mažintinos iki 0,05 procento dydžio, tai sudaro 18,14 EUR (201,52 Eur x 0,05 proc. x 180 d.) pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-067499-GV bei 17,06 EUR (189,58 Eur x 0,05 proc. x 180 d.) delspinigių pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-083093-E. T. dydis laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą, o likusioje delspinigių dalyje ieškovo reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.73 str. 2 d.). Atitinkamai mažintini ir palūkanų delspinigiai pagal 15,32 EUR (170,25 Eur x 0,05 proc. x 180 d.) pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 08-067499-GV, tuo tarpu pagal EGO kortelės su kredito limitu sutartį Nr. 08-083093-EG paskaičiuoti palūkanų delspinigiai 11,62 EUR vertinami kaip protingi. Iš viso bendrai ieškovui iš atsakovės priteistina 62,14 EUR delspinigių.

11CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas prašo priteisti tiek įstatymines 5 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tiek sutartines 13,5 proc. ir 19 proc. palūkanas už tą patį laikotarpį. Teismas pažymi, kad toks dvigubas reikalavimas dėl palūkanų priteisimo už tą patį laikotarpį po bylos iškėlimo negali būti tenkinamas, ypač kai atsakovė yra vartotoja. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuojant nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo 2017 m. liepos 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Patenkinta ieškinio dalis sudaro 96,05 procentus. Ieškovas patyrė 19 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis). Proporcingai patenkintai reikalavimų daliai iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos 18,25 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

13Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 (nauja redakcija nuo 2014-01-01) nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovo UAB „G.“, juridinio asmens kodas ( - ), naudai iš atsakovės J. A., a.k. ( - ) 391,10 EUR skolos, 360,63 EUR palūkanų, 62,14 EUR delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. liepos 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 18,25 Eur bylinėjimosi išlaidų.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

19„Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. rugsėjo 12 d. priimtas sprendimas už akių civilinėje byloje Nr. e2-34890-155/2017 pagal ieškovo UAB „G.“ ieškinį atsakovei J. A. dėl skolos priteisimo. A. J. A. procesinių dokumentų gyvenamosios vietos adresu ir į darbovietę nepavyksta įteikti, todėl šiai atsakovei sprendimas už akių yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovė informuojam, kad sprendimas už akių laikomas įteiktu pranešimo specialiame interneto tinklalapyje dieną. Informacijos teirautis tel. (8 5) 213 7238.“

20Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

21Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

22Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, rašytinio proceso... 2. Teismas.... 3. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės... 4. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2008 m. rugpjūčio 5 d. AB „S.“ ir... 5. A. J. A. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2008 m. rugpjūčio 5 d. AB „S.“ ir... 8. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės... 9. Atsakovė sutartimis taip pat įsipareigojo mokėti palūkanas. Ieškovas... 10. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 11. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 12. Patenkinta ieškinio dalis sudaro 96,05 procentus. Ieškovas patyrė 19 Eur... 13. Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 14. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti ieškovo UAB „G.“, juridinio asmens kodas ( - ), naudai iš... 17. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto... 19. „Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m. rugsėjo 12 d. priimtas sprendimas... 20. Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 21. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškovas turi teisę per 20 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...