Byla 2-881/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens valstybės įmonės Valstybės turto fondo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 16 d. nutarties, kuria atmestas prašymas pripažinti uždarosios akcinės bendrovės ,,Profsąjungų autoūkis“ bankrotą tyčiniu, uždarosios akcinės bendrovės ,,Profsąjungų autoūkis“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-975-41/2008).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VĮ Valstybės turto fondas pateikė prašymą pripažinti UAB „Profsąjungų autoūkis“ bankrotą tyčiniu ir pavesti administratoriui peržiūrėti bendrovės sudarytus sandorius, kurių pagrindu bendrovė tapo nemokia. Nurodė, kad teismas, nagrinėjęs prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo, rėmėsi pareiškėjo bendrovės direktoriaus M. D. paaiškinimais, kuriuose nurodyta, jog vienintelis bendrovės akcininkas – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (toliau - Konfederacija) nusprendė sustabdyti įmonės veiklą ir parduoti vienintelį bendrovės turtą, pardavus įmonės turtą ir atsiskaičius su kreditoriais, bendrovės turtas sumažėjo iki 5 766,28 Lt. Pareiškime buvo nurodyta, kad liko neatsiskaityta su vieninteliu kreditoriumi J. A. , kuris bendrovei buvo paskolinęs 50 000 Lt sumą. Dėl šios priežasties buvo prašoma iškelti bankroto bylą. Iš pateikto 2007 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžio matyti, kad vienintelis bendrovės kreditorius davė melagingus parodymus, išaiškėjo, kad jis pinigus pasiskolino iš Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos ir tą pačią sumą perskolino UAB „Profsąjungų autoūkis“. Faktiškai šiuos pinigus bendrovei paskolino Konfederacija, o J. A. buvo tik tarpininkas. Bendrovė faktiškai tapo nemoki po to, kai vienintelis akcininkas Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija priėmė sprendimą parduoti vienintelį bendrovės nekilnojamą turtą, kartu pasisavindama gautas lėšas, bei suorganizuojant 50 000 Lt paskolą. Tokie veiksmai padaryti vien tam, kad UAB „Profsąjungų autoūkis“ būtų iškelta bankroto byla. Šiuo metu nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis pripažinta negaliojančia ir bankrutuojančiai įmonei grąžintas nekilnojamas turtas. Teismų sprendimais pripažintas sandorio neteisėtumas, todėl yra visos sąlygos konstatuoti tyčinį bankrotą.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 16 d. nutartimi atmetė trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, VĮ Valstybės turto fondas prašymą pripažinti UAB „Profsąjungų autoūkis“ bankrotą tyčiniu ir pavesti administratoriui peržiūrėti bendrovės sudarytus sandorius, kurių pagrindu bendrovė tapo nemokia. Teismas remdamasis bylos duomenimis nustatė, kad vienintelis bankrutuojančiai įmonei priklausęs nekilnojamas turtas: pastatas – garažas, esantis (duomenys neskelbtini), buvo įgytas iš Specialaus fondo 1997 m. sausio 15 d. priėmimo-perdavimo aktu, ir iki šio laiko toks aktas nėra panaikintas. Specialiojo fondo taryba 2004 m. birželio 7 d. nutarimu nutarė UAB „Profsąjungų autoūkis“ akcijas perduoti Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, ir tai buvo padaryta 2004 m. birželio 8 d. finansinio turto perdavimo-priėmimo aktu Nr.1. Šiuo metu pagal įsiteisėjusį Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 28 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-5431-4321/2005, akcijos nuosavybės teise priklauso valstybei, ir patikėjimo teise jas valdo VĮ Valstybės turto fondas. 2005 m. birželio 1 d. vienintelio akcininko – Konfederacijos 2005 m. birželio 1 d. sprendimu UAB „Profsąjungų autoūkis“ priklausiusį vienintelį nekilnojamą turtą pastatą – garažą, esantį (duomenys neskelbtini), buvo nutarta parduoti. Tuo pagrindu buvo sudaryta su UAB „Domus altera“ 2005 m. birželio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartis. Teismo teigimu, iš byloje esančių teismo sprendimų (galutinis procesinis sprendimas - Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2008) matyti, kad tiek Konfederacijos 2005 m. birželio 1 d. sprendimas dėl turto pardavimo, tiek ir garažo pirkimo-pardavimo sutartys buvo pripažintos neteisėtomis, garažo pastatas grąžintas bankrutuojančiai įmonei, atitinkamai priteista iš Konfederacijos jos gautos pagal sandorį lėšos – 1,075 milijono litų ir iš UAB „Profsąjungų autoūkis“ jos gautos pagal sandorį lėšos – 75 000 Lt UAB „Domus altera“ ir kt. Teismas nurodė, kad sprendžiant apie pagrindų pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu buvimą, būtina konstatuoti aplinkybę apie tai, kad sąmoningai buvo sudarytas nuostolingas sandoris ar perleistas nekilnojamas turtas, dėl ko įmonė negalėjo tęsti savo veiklos. Teismo manymu, teismų procesiniuose sprendimuose nurodytos aplinkybės, kurių pagrindu tiek sprendimas parduoti bendrovės turtą, tiek ir patys nekilnojamojo turto sandoriai buvo pripažinti negaliojančiais, galėtų sudaryti sąlygas išvadai, kad taip buvęs vienintelis bendrovės akcininkas (Konfederacija) privedė bendrovę prie bankroto, tačiau sprendžiant tyčinio bankroto pripažinimo klausimą ir vertinant šias aplinkybes, būtina nustatyti, ar tokiais veiksmais padaryta žala kreditoriams ir tyčinio bankroto paskelbimas sukeltų teisines pasekmes. Šiuo metu pagal kitoje civilinėje byloje priimtus teismų sprendimus, vienintelis UAB „Profsąjungų autoūkis“ priklausantis turtas – garažas jau yra grąžintas bankrutuojančiai įmonei, ir jo vertė yra daug kartų didesnė, negu teismo nutartimi patvirtinta kreditorių finansinių reikalavimų suma. Tokiu būdu, pardavus šį turtą, būtų pilnai atsiskaityta su kreditoriais, ir didesnė dalis pajamų būtų pervesta valstybei, kaip įmonės akcijų savininkei. Teismas nurodė, kad byloje nėra pateikta įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, kad Konfederacijos – juridinio asmens – vadovas ar valdyba kokiais nors tyčiniais veiksmais siekė bendrovės bankroto. Prijungtoje civilinėje byloje Nr.2-521-39-07 yra 2006 m. birželio 30 d. Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje (t. 3, b. l. 93), kuris patvirtina, kad iškėlus baudžiamąją bylą buvo tirtos aplinkybės ir dėl požymių nusikaltimo sudėties, numatytos BK 209 straipsnyje buvimo. Šiame nutarime konstatuota, kad vienintelio akcininko sprendimą pasirašęs Konfederacijos pirmininkas A. Č. suvokė, kad bendrovė taps nemoki ir sąmoningai privedė ją prie bankroto, tačiau nutarime konstatuota aplinkybė, kad jokia žala kreditoriui nėra padaryta, kadangi akcininkas pagal sandorį gavo paramą daug didesnę

5(1 075 000 Lt), nei bankroto procese kreditoriaus finansinis reikalavimas (50 000 Lt). Tokiu būdu teismas konstatavo, kad aplinkybės apie tai, ar Konfederacijos vadovų veiksmais UAB „Profsąjungos autoūkis“ buvo privestas prie bankroto, jau išanalizuotas ir dėl jų priimtas įsiteisėjęs procesinis sprendimas, pagal kurį nebuvo patraukti asmenys baudžiamojon atsakomybėn dėl bendrovės privedimo prie bankroto. Teismo teigimu, konstatavus įmonei tyčinį bankrotą turi kilti atitinkamos teisinės pasekmės, šiuo gi konkrečiu atveju ginčo pastatas – garažas jau yra grąžintas bankrutuojančiai įmonei, sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys pripažintos negaliojančiomis, pagal esančius byloje rašytinius duomenis nėra galimybės teigti, kad įmonė buvo sudariusi daugiau sandorių, prieštaraujančių įmonės veiklos tikslams, dėl ko administratorius turėtų būti įpareigotinas tokius sandorius peržiūrėti. Taip pat teismas nurodė, kad trečiojo asmens VĮ Valstybės turto fondo atstovo minėta aplinkybė, kad buvo sudarytas neteisėtas ir bendrovės veiklai prieštaraujantis sandoris, dėl ko ji prarado nuomos teises į žemę, esančią po garažo pastatu, taip sumažinant realią pastato vertę, niekaip neįrodytas, kadangi teismui nėra pateikta netgi tokį sandorį patvirtinanti sutartis. Todėl teismas sprendė, kad šiuo pagrindu pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu nėra pagrindo. VĮ Valstybės turto fondas nurodė ir kitą pagrindą, dėl ko bendrovės bankrotas turėtų būti pripažintas tyčiniu: trečiojo asmens J. A. patvirtinimas, kad jis pirma sudarė paskolos sutartį 50 000 Lt sumai su Konfederacija, po to šiuos gautus pinigus perskolino UAB „Profsąjungų autoūkis“. Teismas konstatavo, kad lėšų šaltinis negalėtų pagrįsti paskolos sandorio neteisėtumo ir tapti pagrindu pripažinti paskolos sutartį negaliojančia. Šie faktai jau buvo tiriami baudžiamojoje byloje, ir buvo padaryta atitinkama išvada, ikiteisminis tyrimas nutrauktas. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad požymių, jog UAB „Profsąjungų autoūkis“ sąmoningai būtų privesta prie bankroto nenustatyta, vienintelis bankrutuojančios bendrovės turtas jai grąžintas ir ji yra pajėgi finansiškai atsiskaityti su kreditoriais.

6Tretysis asmuo VĮ valstybės turto fondas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 16 d. nutartį panaikinti ir prašymą tenkinti – pripažinti tyčiniu UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ bankrotą. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Teismas sutikęs su trečiojo asmens argumentu, kad buvęs bendrovės akcininkas privedė bendrovę prie bankroto, tačiau nepagrįstai sprendė, kad skelbti tyčinį bankrotą yra netikslinga, kadangi bendrovės savininkas ir taip gaus iš turto pardavimo didesnę dalį lėšų. Teismas neatsižvelgė ir netyrė aplinkybių, jog buvęs bendrovės akcininkas įmonę valdė beveik metus ir galėjo sudaryti ne vieną bendrovei nenaudingą sandorį. Teismas neanalizavo ir nepasisakė dėl trečiojo asmens prašyme išdėstytų Konfederacijos veiksmų, susijusių su bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ organizavimu.

82. Teismo išvada, kad byloje nėra pateikta įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, jog Konfederacijos vadovas ar valdyba kokiais nors tyčiniais veiksmais siekė bendrovės bankroto, prieštarauja teismų sprendimuose, kuriais sprendimas perduoti bendrovės turtą ir nekilnojamojo turto sandoriai pripažinti negaliojančiais, padarytoms išvadoms. Teismas minėtą išvadą padarė vadovaudamasis Vilniaus apygardos prokuratūros 2006 m. birželio 30 d. nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje dėl požymių nusikaltimo sudėties, numatytos BK 209 straipsnyje, buvimo. Tačiau teismas klaidingai prilygino BK 209 straipsnyje numatytą nusikaltimą – nusikalstamą bankrotą tyčiniam bankrotui, kuris nustatomas civilinėse bylose. Tai, kad ikiteisminio tyrimo metu nėra nustatyta nusikalstamo bankroto požymių, nereiškia, kad UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ bankrotą negalima pripažinti tyčiniu. Tyčiniam bankrotui nustatyti nėra būtina nustatyti aplinkybę, kad bankrutuojančios bendrovės kreditoriams yra padaryta didelė žala. Pakanka to, kad žala padaryta pačiai bendrovei ir jos savininkui – valstybei, nes dėl buvusio akcininko veiksmų yra sužlugdyta galėjusi nešti turtinę naudą veikianti įmonė. Be to, bankrutuojanti bendrovė turės padengti bankroto administravimo išlaidas, susidariusias nuo bankroto bylos iškėlimo 2005 m. liepos 22 d. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad dėl bankroto bylos UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ iškėlimo padaryta žala savininkui yra akivaizdi.

9Bankrutavusi UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos nesutikimo su skundu argumentus:

101. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutartį Nr. 2A-539/2007 dėl pastato – garažo pirkimo-pardavimo sutarčių nuginčijimo BUAB ,,Profsąjungų autoūkis“ atgavo nuosavybę į neteisėtai perleistą pastatą – garažą (duomenys neskelbtini). Būtent šio pastato pardavimas įmonei nuostolingomis sąlygomis ir nulėmė bankrotą. Šį pastatą pardavus iš varžytynių lėšų poreikis kreditorių reikalavimams tenkinti sudarys net mažiau kaip 10 proc. visos pastato vertės. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 30 d. nuosprendžiu konstatuota, kad J. A. davė melagingus parodymus, esą jis nėra susijęs su Konfederacija, tačiau nėra konstatuota, kad paskolos sandoris tarp įmonės ir šio asmens yra tariamas. Priešingai, niekas neginčija, kad J. A. sudarė paskolos sutartį ir pervedė įmonei lėšas. Lėšų šaltinis nėra pagrindas patį įvykdytą paskolos sandorį pripažinti negaliojančiu. Sprendimą dėl pastato – garažo pardavimo buvo priėmęs tuometinis vienintelis įmonės akcininkas – Konfederacija. Atsižvelgiant į šias aplinkybes akivaizdu, kad negalima konstatuoti visų būtinų nusikalstamos veikos objektyviųjų požymių bei subjekto buvimo pagal nusikaltimo (tyčinio bankroto) sudėtį.

112. BUAB ,,Profsąjungų autoūkis“ administratorius peržiūrėjo įmonės sudarytus sandorius per 3 metus iki bankroto bylos iškėlimo. Per šį laikotarpį, išskyrus sandorį nulėmusį bankroto bylos iškėlimą bendrovei, buvo sudarinėjami tik nedidelės vertės įmonės veiklos sandoriai (negyvenamųjų patalpų nuomos, medžiagų įsigijimo ir pan.). Nėra gauta nei duomenų, nei pagrįstų įtarimų, kad įmonė per penkerius metus iki bankroto bylos iškėlimo būtų sudariusi sandorių, prieštaraujančių įmonės veiklos tikslams. Nėra jokių objektyvių įrodymų, kurie pagrįstų tuometinio vienintelio akcininko – Konfederacijos – tyčią bankroto atžvilgiu, t. y. nėra pagrindo teigti, kad Konfederacijos veiksmais buvo kryptingai siekiama sukelti būtent įmonės bankrotą.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino bei pritaikė nagrinėjamą klausimą reglamentuojančias Įmonių bankroto įstatymo normas bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką šiais klausimais ir, atmesdamas trečiojo asmens VĮ Valstybės turto fondo prašymą pripažinti UAB „Profsąjungų autoūkis“ bankrotą tyčiniu, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 185, 263 str.).

14Remiantis ĮBĮ 2 straipsnio 12 punktu, tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto tyčia. Tyčinio bankroto požymiais yra aplinkybės, jog įmonė tyčia paslepia, iššvaisto, dovanoja ar sunaikina savo turtą arba vykdo kitus tyčinius veiksmus, dėl kurių yra pagrindo manyti, kad iš likusio turto nebus galima įvykdyti įmonės finansinių įsipareigojimų. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, kurie rodytų, jog įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, t. y. kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-3-680/2004 yra konstatuota, jog įmonės tyčiniu bankrotu pripažintini visi atvejai, kai dėl įmonės valdymo organų sąmoningų sprendimų įmonės turtas yra perleidžiamas, iššvaistomas, sunaikinamas ar sugadinamas, jei dėl tokių veiksmų įmonė gauna žymiai mažesnę naudą, nei yra to turto reali vertė, ir tokių veiksmų padariniu tampa įmonės nemokumas.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad Specialusis fondas 1997 m. sausio 15 d. priėmimo-perdavimo aktu perdavė UAB „Profsąjungų autoūkis“ nuosavybėn pastatą – garažą, esantį Rinktinės g. 5, Vilniuje, o 2004 m. birželio 8 d. finansinio turto priėmimo-perdavimo akto Nr. 1 dalimi perdavė visas 7453 UAB „Profsąjungų autoūkis“ akcijas Konfederacijos nuosavybėn. UAB ,,Profsąjungų autoūkis” vienintelis akcininkas Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija 2005 m. birželio 1 d. sprendimu nutarė parduoti įmonei priklausantį vienintelį nekilnojamąjį turtą pastatą – garažą, esantį (duomenys neskelbtini). Minėtas UAB ,,Profsąjungų autoūkis” priklausantis turtas buvo parduotas UAB ,,Domus altera” 2005 m. birželio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartimi už

161 150 000 Lt (t. 1, b. l. 94-99). Vilniaus apygardos teismas 2005 m. liepos 22 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ bankroto bylą ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu (t. 1, b. l. 25-27). Minėtoje nutartyje teismas nustatė, kad pagal įmonės 2005 m. liepos 7 d. balanso duomenis ir kreditorių sąrašus (t. 1, b. l. 8-9, 17), įmonės turto vertė sudarė 5 766 Lt, o įsipareigojimai –

1750 000 Lt, todėl teismas sprendė, kad įmonė yra nemoki. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2005 m. gruodžio 28 d. sprendimu, priimtu kitoje civilinėje byloje Nr. 2-5431-4321/2005, pripažino neteisėtu 2004 m. birželio 8 d. įvykusį visų UAB „Profsąjungų autoūkis“ akcijų perdavimą iš Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti nuosavybės Konfederacijai bei šias akcijas priteisė VĮ Valstybės turto fondui (t. 1, b. l. 132-135).

18Byloje esantys teismų sprendimai patvirtina, kad buvo pripažintos negaliojančiomis 2005 m. birželio 1 d. vienintelio UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ akcininko Konfederacijos sprendimas dėl turto pardavimo, bei sutartys dėl nekilnojamojo turto pastato – garažo, esančio (duomenys neskelbtini) pirkimo-pardavimo, pastatas – garažas grąžintas bankrutuojančiai UAB ,,Profsąjungų autoūkis“, priteista iš Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pagal sandorį jos gautos lėšos –

191 075 000 Lt, iš bankrutuojančios UAB „Profsąjungų autoūkis“ jos gautos lėšos – 75 000 Lt UAB „Domus altera“ ir kt. (Vilniaus apygardos teismo 2007 m. liepos 19 d. nutartis, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. liepos 14 d. nutartis; t. 1, b. l. 181-202, t. 2, b. l. 54-64). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. liepos 14 d. nutartyje nurodė, kad vienintelės UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ akcininkės Konfederacijos 2005 m. birželio 1 d. sprendimu ir 2005 m. birželio 10 d. sudaryta pirkimo-pardavimo sutartimi, turto priėmimo-perdavimo aktu buvo perleistas vienintelis turėtas bendrovės nekilnojamasis turtas, o gautas lėšas pasisavino akcininkas. Tai prieštaravo bendrovės veiklos tikslams – siekti ekonominės naudos. Konfederacija pasiėmė didžiąją dalį gautos už parduotą UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ turtą kainos dalį ir privedė šią bendrovę prie bankroto. Taip pat dėl to, kad Konfederacija nebuvo UAB „Profsąjungų autoūkis“ akcijų savininkė, neturėjo teisės priimti 2005 m. birželio 1 d. sprendimo bei nuspręsti parduoti bendrovės nekilnojamąjį turtą (t. 2, b. l. 54-64).

20Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos argumentu, kad remiantis minėtuose teismų sprendimuose nustatytomis aplinkybėmis, kurių pagrindu sprendimas parduoti bendrovės turtą bei nekilnojamojo turto sandoriai pripažinti negaliojančiais, galima būtų daryti išvadą, kad vienintelė UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ akcininkė Konfederacija privedė bendrovę prie bankroto, tačiau sprendžiant tyčinio bankroto pripažinimo klausimą būtina nustatyti, ar tokiais veiksmais padaryta žala kreditoriams ir tyčinio bankroto paskelbimas sukels teisines pasekmes.

21Pagal ĮBĮ 20 straipsnį, jeigu įmonės bankroto bylą nagrinėjantis teismas nustato tyčinį bankrotą, administratorius privalo patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

22Kaip minėta, teismų sprendimais vienintelis UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ nekilnojamasis turtas garažas, esantis (duomenys neskelbtini), yra grąžintas bendrovei. Šio turto vertė yra kelis kartus didesnė negu teismo nutartimis patvirtinta kreditorių finansinių reikalavimų suma (t. 1, b. l. 204-206, t. 2, b. l. 24-25, 89-90). Todėl teismas pagrįstai nurodė, kad pardavus UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ priklausantį minėtą nekilnojamąjį turtą bus atsiskaityta su visais įmonės kreditoriais, o didesnė dalis pajamų bus pervesta valstybei.

23Taip pat iš prijungtos civilinės bylos Nr. 2-521-39/2007 matyti, kad Vilniaus apygardos prokuratūra 2006 m. birželio 30 d. nutarimu nutraukė ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 10-2-402-05 (t. 3, b. l. 95-104), pradėtą pagal VĮ Valstybės turto fondo 2005 m. birželio 23 d. raštą Nr. (11)-3R-1940, konstatavęs, kad nepadarytos veikos, turinčios BK 184 straipsnio 2 d. (iššvaistė jam patikėtą ar jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes) ir 209 straipsnyje (sąmoningai blogai valdydamas įmonę nulėmė jos bankrotą ir dėl to padarė didelės turtinės žalos kreditoriams) numatytų nusikaltimų požymių. Minėtame nutarime nustatyta, kad UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ nemokumo priežastimi buvo 2005 m. birželio 10 pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta su UAB ,,Domus altera“, šiuo vieninteliu ekonomiškai nenaudingu sandoriu UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ buvo privesta prie bankroto. Taip pat Vilniaus apygardos prokuratūros 2006 m. birželio 30 d. nutarime nurodyta, kad Konfederacijos pirmininkas A. Č. jau po preliminarios sutarties su UAB ,,Domus altera“ pasirašymo be Konfederacijos valdybos žinios, pasirašydamas paskolos sutartį su J. A. bei tą pačią dieną pasirašydamas vienintelio akcininko sprendimą dėl UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ paskolos paėmimo iš J. A. , suvokė, kad UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ pardavusi nekilnojamąjį turtą, negalės toliau tęsti veiklos, ko pasėkoje atsiskaičiusi su darbuotojais ir valstybės biudžetu, taps nemokia, t. y. A. Č. suvokė, kad bendrovė taps nemokia ir sąmoningai privedė ją prie bankroto. Tačiau minėtame nutarime konstatuota, kad nors yra sąmoningi blogo bendrovės valdymo, nulėmusio jos bankrotą, požymiai, nėra pagrindo teigti, kad kreditoriui yra padaryta didelė žala, nes 2005 m. birželio 10 d. sutarties pagrindu UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ akcininkas kaip paramą gavo 1 075 000 Lt, o dėl bendrovės bankroto neteko apie 50 000 Lt, todėl kreditoriui žala nebuvo padaryta.

24Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, kad UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ vienintelio akcininko sprendimas parduoti įmonės nekilnojamąjį turtą bei nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandoriai pripažinti negaliojančiais, ir nekilnojamasis turtas pastatas – garažas, kurio vertė yra žymiai didesnė už įmonės kreditorinius įsipareigojimus, yra grąžintas bankrutuojančiai UAB ,,Profsąjungų autoūkis“, yra priimtas įsiteisėjęs procesinis sprendimas, pagal kurį nebuvo patraukti asmenys baudžiamojon atsakomybėn dėl bendrovės privedimo prie bankroto, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad nėra pagrindo pripažinti UAB „Profsąjungų autoūkis“ bankrotą tyčiniu.

25Atmestinas apelianto argumentas, kad aplinkybė, jog ikiteisminio tyrimo metu nėra nustatyta nusikalstamo bankroto požymių, nereiškia, kad UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ bankrotą negalima pripažinti tyčiniu. Kaip minėta, tyčinio bankroto instituto tikslas yra išreikalauti galimai neteisėtais sandoriais perleistą turtą ir patraukti atsakomybėn dėl to kaltus asmenis. Visi šie veiksmai, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, jau buvo atlikti, todėl UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ bankroto pripažinimas tyčiniu nesukels teisnių pasekmių, t. y. nebus pasiekti įstatymo keliami tikslai.

26Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VĮ Valstybės... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 16 d. nutartimi atmetė trečiojo... 5. (1 075 000 Lt), nei bankroto procese kreditoriaus finansinis reikalavimas (50... 6. Tretysis asmuo VĮ valstybės turto fondas atskiruoju skundu prašo Vilniaus... 7. 1. Teismas sutikęs su trečiojo asmens argumentu, kad buvęs bendrovės... 8. 2. Teismo išvada, kad byloje nėra pateikta įrodymų, kurie leistų daryti... 9. Bankrutavusi UAB ,,Profsąjungų autoūkis“ atsiliepimu į atskirąjį... 10. 1. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutartį Nr.... 11. 2. BUAB ,,Profsąjungų autoūkis“ administratorius peržiūrėjo įmonės... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 14. Remiantis ĮBĮ 2 straipsnio 12 punktu, tyčinis bankrotas – įmonės... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad Specialusis fondas 1997 m. sausio 15 d.... 16. 1 150 000 Lt (t. 1, b. l. 94-99). Vilniaus apygardos teismas 2005 m. liepos 22... 17. 50 000 Lt, todėl teismas sprendė, kad įmonė yra nemoki. Vilniaus miesto... 18. Byloje esantys teismų sprendimai patvirtina, kad buvo pripažintos... 19. 1 075 000 Lt, iš bankrutuojančios UAB „Profsąjungų autoūkis“ jos... 20. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos argumentu, kad remiantis... 21. Pagal ĮBĮ 20 straipsnį, jeigu įmonės bankroto bylą nagrinėjantis teismas... 22. Kaip minėta, teismų sprendimais vienintelis UAB ,,Profsąjungų autoūkis“... 23. Taip pat iš prijungtos civilinės bylos Nr. 2-521-39/2007 matyti, kad Vilniaus... 24. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, kad... 25. Atmestinas apelianto argumentas, kad aplinkybė, jog ikiteisminio tyrimo metu... 26. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 28. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą....