Byla 2-166/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininkės Danutės Milašienės (pranešėja), kolegijos teisėjų: Marytės Mitkuvienės ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo D. Š. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2006 m. sausio 18 d. nutarties D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės ,,Nida“ (į/k 16110159) bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-43-425/2006).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Panevėžio apygardos teismo 2005 m. gegužės 27 d. nutartimi D. Š. individualiai gamybos-realizavimo įmonei ,,Nida“ (į/k 16110159) iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas A. Tunkūnas (b. l. 52-54). Ši teismo nutartis Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. liepos 21 d. nutartimi palikta nepakeista (b. l. 74-76).

4Panevėžio apygardos teismo 2005 m. rugsėjo 13 d. nutartimi patvirtinti bankrutuojančios D. Š. individualios gamybos-realizavimo įmonės ,,Nida“ kreditorių finansiniai reikalavimai bendrai 3 027 148 Lt sumai, tarp jų – kreditoriaus AB ,,Turto bankas“ 3 015 423, 17 Lt finansinis reikalavimas (b. l. 95).

5Pareiškėjas D. Š. dėl šios pirmosios instancijos teismo nutarties 2005 m. gruodžio 20 d. pateikė teismui atskirąjį skundą, ginčydamas kreditoriaus AB ,,Turto bankas“ finansinio reikalavimo patvirtinimą. Kartu su atskiruoju skundu pareiškėjas pateikė prašymą atnaujinti šio skundo padavimo terminą. Panevėžio apygardos teismas 2005 m. gruodžio 21 d. nutartimi konstatavo, kad atskirasis skundas neatitinka CPK 306 straipsnio reikalavimų, ir nustatė terminą iki 2006 m. sausio 15 d. atskirojo skundo trūkumams pašalinti.

6Pareiškėjas D. Š. 2006 m. sausio 5 d. pateikė teismui atskirąjį skundą dėl 2005 m. gruodžio 21 d. nutarties, kuriuo prašė panaikinti šią pirmosios instancijos teismo nutartį ir priimti jo atskirąjį skundą dėl 2005 m. rugsėjo 13 d. teismo nutarties.

7Panevėžio apygardos teismas 2006 m. sausio 18 d. nutartimi konstatavo, jog apeliantas neištaisė 2005 m. gruodžio 21 d. teismo nutartimi konstatuotų atskirojo skundo trūkumų, ir nustatė papildomą terminą iki 2006 m. vasario 3 d. atskirojo skundo trūkumams pašalinti.

8Atskiruoju skundu pareiškėjas D. Š. prašo panaikinti šią teismo nutartį, priimti jo atskirąjį skundą dėl 2005 m. rugsėjo 13 d. teismo nutarties.

9Atsiliepimas į atskirąjį skundą CPK 318 straipsnio nustatyta tvarka nepateiktas.

10Apeliacinis procesas nutrauktinas.

11Vadovaujantis CPK 334 straipsnio pirmąja dalimi, pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti skundžiamos paduodant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Pažymėtina, kad CPK 115 straipsnio penktojoje dalyje tiesiogiai numatyta, jog teismo nutartis dėl procesinio dokumento trūkumų pašalinimo nėra skundžiama atskiruoju skundu. Šiuo atveju atskiruoju skundu yra skundžiama teismo nutartis, kuria procesinis dokumentas grąžinamas dėl to, kad nepašalinti jo trūkumai.

12Panevėžio apygardos teismas skundžiamoje 2006 m. sausio 18 d. nutartyje nurodė, jog apeliantas neištaisė 2005 m. gruodžio 21 d. to paties teismo nutartimi konstatuotų atskirojo skundo dėl 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarties trūkumų, ir nustatė papildomą terminą iki 2006 m. vasario 3 d. atskirojo skundo trūkumams pašalinti. Skundžiamos teismo nutarties rezoliucinėje dalyje teismas nurodė, kad nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu.

13Kaip jau minėta, apeliacinio apskundimo objektu yra ne visos pirmosios instancijos teismo nutartys (CPK 334 str. 1 d.). Apeliacinio (atskirojo) skundo priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas, priėmęs sprendimą (CPK 315 str. 1 d., 338 str.). Vadovaujantis CPK 315 straipsnio antrosios dalies 3 punktu, apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Kadangi teismo nutartis, priimta procesinio dokumento trūkumų pašalinimo klausimu, atskiruoju skundu nėra skundžiama (CPK 115 str. 5 d.), pirmosios instancijos teismas, skundžiamos teismo nutarties rezoliucinėje dalyje nurodydamas, jog ši teismo nutartis yra skundžiama atskiruoju skundu, pažeidė civilinio proceso įstatymą ir suklaidino apeliantą. Pirmosios instancijos teismas privalėjo atsisakyti priimti atskirąjį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui, motyvuojant tuo, kad nutartis, dėl kurios jis paduotas, negali būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.). Todėl šią aplinkybę nustatęs apeliacinės instancijos teismas apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo D. Š. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2006 m. sausio 18 d. nutarties, nutraukia (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

14Kartu atkreiptinas pirmosios instancijos teismo dėmesys, kad civilinio proceso įstatymas reikalauja, kad gavęs apeliacinį (atskirąjį) skundą, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šio skundo priėmimo klausimą, patikrintų, ar jis atitinka CPK 306, 311 straipsnių reikalavimus, taip pat, ar jis paduotas nepraleidus įstatyme nustatyto termino apeliaciniam (atskirajam) skundui paduoti (CPK 315 str. 2 d. 1 p., 338 str.). Jeigu kartu su apeliaciniu (atskiruoju) skundu yra pateikiamas prašymas atnaujinti praleistą šio skundo padavimo terminą, pirmosios instancijos teismas, visų pirma, turi išspręsti šį prašymą rašytinio proceso tvarka priimama teismo nutartimi, kuri, teismui atsisakius atnaujinti praleistą apeliacinio apskundimo terminą, yra skundžiama atskiruoju skundu (CPK 78 str., 307 str. 2 d., 338 str.). Tuo tarpu, kaip matyti iš bylos duomenų, pirmosios instancijos teismas, įstatymo nustatyta tvarka neišsprendęs pareiškėjo D. Š. prašymo dėl termino atskirajam skundui dėl 2005 m. rugsėjo 13 d. teismo nutarties paduoti atnaujinimo (b. l. 167), 2005 m. gruodžio 21 d. nutartimi nustatė terminą šio skundo trūkumams pašalinti, kurios rezoliucinėje dalyje, beje, taip pat nepagrįstai nurodė, kad ji skundžiama atskiruoju skundu (CPK 115 str. 5 d., 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.) (b. l. 168-169). Taip pat pažymėtina, kad jeigu pirmosios instancijos teismas, spręsdamas apeliacinio (atskirojo) skundo priėmimo klausimą, nustato, kad šis skundas turi turinio ar formos trūkumų (CPK 306 str., 311 str.), motyvuota nutartimi teismas turi nustatyti terminą šiems trūkumams pašalinti (CPK 115 str., 316 str., 338 str.). Kaip jau minėta, ši teismo nutartis atskiruoju skundu nėra skundžiama (CPK 115 str. 5 d.). Tačiau nepašalinus nutartyje nurodytų trūkumų ir pirmosios instancijos teismui nutartimi apeliacinį (atskirąjį) skundą grąžinus jį padavusiam asmeniui, apeliantas turi teisę šią teismo nutartį apskųsti atskiruoju skundu (CPK 115 str., 316 str., 338 str., 302 str.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio antrosios dalies 3 punktu, penktąja dalimi,

Nutarė

16Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal pareiškėjo D. Š. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2006 m. sausio 18 d. nutarties.

Proceso dalyviai