Byla 2-175/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo; tretieji asmenys: G. Č., uždaroji akcinė bendrovė „Inkaso Lietuva“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens G. Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius civilinėje byloje Nr. B2-7297-275/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Leovira“ ieškinį atsakovui UAB „Žvaizdrė“ ir Ko dėl bankroto bylos iškėlimo; tretieji asmenys: G. Č., uždaroji akcinė bendrovė „Inkaso Lietuva“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Leovira“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti atsakovui UAB „Žvaizdrė“ ir Ko bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „SBS Legale“. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 26 d. nutartimi į bylą trečiuoju asmeniu įtraukta G. Č., kuri taip pat prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, tačiau bankroto administratoriumi paskirti UAB „Abadona“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Žvaizdrė“ ir Ko bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „SBS Legale“. Teismas nurodė, kad iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos buvo gautas atsakymas, kuriuo buvo pritarta UAB „SBS Legale“ kandidatūrai. Atsakymą dėl UAB „Abadona“ kandidatūros teismas iki teismo posėdžio pradžios negavo, nepaisant to, kad paklausimas buvo išsiųstas dar 2011 m. spalio 27 d., todėl sprendė, kad nėra galimybės svarstyti šios kandidatūros keliant atsakovui bankroto bylą. Teismas, skirdamas atsakovo bankroto administratoriumi UAB „SBS Legale“, atsižvelgė į šio administratoriaus patirtį (vykdomų bankroto procedūrų skaičių) ir į tai, kad šį administratorių pasiūlė ieškovas, kuris turi didesnį kreditorinį reikalavimą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu trečiasis asmuo G. Č. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir išspręsti klausimą iš esmės – bankroto administratoriumi paskirti UAB „Abadona“. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

91. Bankroto administratoriaus paskyrimas, nelaukiant, kol Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritars ar nepritars UAB „Abadona“ kandidatūrai, laikytinas skubotu ir nepateisinamu. Akivaizdu, kad didesnę patirtį ir kvalifikaciją, mažesnį užimtumą ir geresnes galimybes tinkamai vykdyti bankroto procedūrą turi būtent apeliantės siūlomas bankroto administratorius.

102. Teismo argumentas, kad ieškovo kreditorinis reikalavimas yra didesnis, dėl ko jo siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra yra svaresnė, nėra pakankamas. Ieškovo reikalavimas, nors ir yra didesnis, tačiau yra tik trečios eilės, o apeliantės kreditorinis reikalavimas – pirmos eilės. Todėl apeliantės interesas ir galimybė patenkinti reikalavimą yra daug didesni.

113. Tai, kad iki nutarties priėmimo nebuvo gautas pritarimas apeliantės siūlomai bankroto administratoriaus kandidatūrai, yra ne apeliantės, o teismo darbo trūkumas. Apeliantės pareiškimas teismas buvo pateiktas dar 2011 m. spalio 18 d., tuo tarpu teismas į Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos kreipėsi tik 2011 m. spalio 27 d. Nesulaukus atsakymo, buvo pažeistas procesinio lygiateisiškumo principas, taip suteikiant pranašumą ieškovui.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Leovira“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties dalį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

131. Pagal formuojamą teismų praktiką nutarties dalis, kuria paskirtas bankroto administratorius, gali būti panaikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų. Tokių aplinkybių byloje nenustatyta.

142. Kadangi abiejų siūlomų bankroto administratoriaus kandidatūrų darbo krūvis iš esmės yra panašus, svarbesnė aplinkybė šiuo atveju yra administratoriaus darbuotojų darbo patirtis ir kvalifikacija. Vertinant abiejų bankroto administratorių kandidatūras, akivaizdu, kad UAB „SBS Legale“ darbuotojai turi didesnę patirtį ir kvalifikaciją nei UAB „Abadona“. UAB „SBS Legale“ kartu su bankroto administratoriais dirba teisininkė ir finansininkė, tuo tarpu labai tikėtina, kad UAB „Abadona“, kuri teisę teikti bankroto administravimo paslaugas įgijo tik 2011 m. gegužės 26 d., nedirba nei teisininkas, nei finansininkas, nei kiti specialistai.

153. Lyginant atsakovo atsiliepimo ir apeliantės pareiškimo dėl įstojimo į bylą trečiuoju asmeniu tekstus, aiškiai matyti, kad abu dokumentai ruošti to paties asmens, todėl kyla abejonių, ar UAB „Abadona“ kandidatūra nėra nesąžiningai siūloma paties atsakovo, kas sudaro pagrindą svarstyti dėl galimo šio bankroto administratoriaus suinteresuotumo atsakovo bankroto byla.

164. Tai, kad priimant skundžiamą nutartį UAB „Abadona“ kandidatūra nebuvo suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, nedaro įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, kadangi teismas paskyrė tinkamą ir visus reikalavimus atitinkantį bankroto administratorių.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties dalies, kuria atsakovo UAB „Žvaizdrė“ ir Ko bankroto administratoriumi buvo paskirtas UAB „SBS Legale“, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Atskirąjį skundą dėl skundžiamos nutarties dalies padavė trečiasis asmuo G. Č., kuri nesutinka su ieškovo UAB „Leovira“ pasiūlytos administratoriaus kandidatūros paskyrimu atsakovo bankroto administratoriumi.

19Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, pareiga paskirti įmonės administratorių po to, kai priimama nutartis iškelti įmonei bankroto bylą, tenka teismui. Spręsdamas administratoriaus paskyrimo klausimą, teismas yra ribojamas ĮBĮ 11 straipsnio numatytų administratoriui (fiziniam ar juridiniam asmeniui) keliamų reikalavimų. Įmonės bankroto administratoriumi paskirtas asmuo turi turėti teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, tokią teisę taip pat turi turėti juridinio asmens vadovas, kai bankroto administratoriumi skiriamas juridinis asmuo (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis). Skiriamo administratoriaus kandidatūra privalo būti suderinta su Vyriausybės įgaliota institucija – Įmonių bankroto valdymo departamentu (ĮBĮ 11 straipsnio 2, 10 dalys). Be to, teismas turi patikrinti, ar nėra įstatymo numatytų aplinkybių, kurioms esant fizinis ar juridinis asmuo negalėtų būti paskirtas konkrečios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

20Byloje dalyvaujantys asmenys neginčija tos aplinkybės, kad nagrinėjamoje byloje visos pasiūlytos administratorių kandidatūros atitinka privalomuosius reikalavimus.

21Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys pavedimo santykiai būtų grindžiami nešališkumo principu. Be to, skirdamas bankroto administratorių, teismas turi atsižvelgti į bet kokių abejonių bankroto administratoriaus galimu teisiniu suinteresuotumu bylos baigtimi egzistavimą ir užtikrinti, kad administratoriumi būtų paskirtas asmuo, galintis objektyviai ir nešališkai vykdyti įmonės bankroto procedūras, tame tarpe – patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sprendžiant, ar jie nėra priešingi įmonės veiklos tikslams ir (arba) negalėjo turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais. Todėl teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, turi įvertinti kiekvieną aplinkybę, reikšmingą šiam klausimui teisingai išspręsti.

22Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad iki teismo posėdžio negavus iš Įmonių bankroto departamento prie Ūkio ministerijos atsakymo dėl UAB „Abadona“ kandidatūros suderinimo nėra galimybės šios kandidatūros svarstyti keliant atsakovui bankroto bylą. Tačiau iš skundžiamos teismo nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, faktiškai vertino abi pasiūlytas administratorių kandidatūras ir pirmenybę suteikė didelę darbo patirtį turinčiam ieškovo pasiūlytam bankroto administratoriui UAB „SBS Legale“, be to, atsižvelgė į tai, kad šį administratorių siūlė kreditorius (ieškovas), turintis didesnį reikalavimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas bankroto administratoriaus patirtį, nepagrįstai vertino administratoriaus vykdomų procedūrų skaičių. Vykdomų procedūrų skaičius daugiau parodo administratoriaus darbo krūvį, o ne patirtį. Nustatant administratoriaus patirtį, labiau turėtų būti vertinamas administratoriaus baigtų, o ne vykdomų procedūrų skaičius. Nagrinėjamu atveju UAB „SBS Legale“ dirba du darbuotojai, turintys teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, kurie bendrai yra baigę 18 bankroto procedūrų, o UAB „Abadona“ trys darbuotojai, kurie bendrai yra baigę 3 bankroto procedūras, t. y. teismo paskirtas administratorius UAB „SBS Legale“ turi daugiau patirties. Šiuo atveju reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad UAB „Abadona“ bankroto administravimo veiklą vykdo trumpesnį laikotarpį. Teisėjų kolegijos nuomone, šioje byloje siūlomų bankroto administratorių darbo patirtis neturi lemiamos reikšmės ir negali būti vieninteliu kriterijumi, apsprendžiančiu konkrečios kandidatūros pasirinkimą. Tokiu atveju bankroto administratorius, kuris yra užbaigęs mažiau bankroto procedūrų, negalėtų būti paskirtas administruoti įmonę, jei konkuruotų kitas – daugiau bankroto procedūrų užbaigęs bankroto administratorius. Tuomet didesnę profesinę patirtį turinčio bankroto administratoriaus patirtis dar labiau didėtų ir mažesnę profesinę patirtį turintis bankroto administratorius ilgainiui niekuomet negalėtų administruoti įmonių, nes vis didesnę profesinę patirtį įgyjantys bankroto administratoriai visuomet jį nukonkuruotų. Tai pažeistų bankroto administratorių lygiateisiškumą, iškreiptų sąžiningos konkurencijos principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1204/2010). Todėl teisėjų kolegija nesutinka su ieškovo teiginiu, kad svarbesnė aplinkybė nagrinėjamu atveju yra administratoriaus darbuotojų darbo patirtis. Ieškovo argumentas dėl trečiojo asmens siūlomos administratoriaus kandidatūros suinteresuotumo bankroto byla yra pagrįstas tik prielaidomis, todėl atmetamas.

23Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratorių, nepagrįstai suteikė pranašumą tam administratoriui, kurį pasiūlė didesnį reikalavimą turintis kreditorius. Pažymėtina, kad bankroto administratorius turi pareigą sąžiningai, sklandžiai ir nešališkai atlikti bankroto procedūras ir ginti visų kreditorių interesus, nepriklausomai nuo to, kuris kreditorius, turintis didesnį ar mažesnį reikalavimą, pasiūlė jo kandidatūrą.

24Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju turi būti paskirtas administratorius, turintis mažesnį darbo krūvį. UAB „SBS Legale“ dirba du darbuotojai, turintys teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, kurie šiuo metu vykdo 20 bankroto procedūrų, o UAB „Abadona“ – trys darbuotojai, kurie vykdo 17 bankroto procedūrų. Darytina išvada, kad UAB „Abadona“ turi mažesnį darbo krūvį. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad UAB „Abadona“ atitinkant visus bankroto administratoriui keliamus reikalavimus nėra kliūčių, dėl kurių ši įmonė negalėtų būti skiriama atsakovo bankroto administratoriumi.

25Pirmosios instancijos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartyje netinkamai taikė ĮBĮ normas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo. Nutarties dalis, kuria atsakovo bankroto administratoriumi paskirtas UAB „SBS Legale“, keistina ir atsakovo bankroto administratoriumi skirtinas UAB „Abadona“.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

27Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Žvaizdrė“ ir Ko bankroto administratoriumi paskirtas UAB „SBS Legale“, atsakovo UAB „Žvaizdrė“ ir Ko bankroto administratoriumi paskiriant UAB „Abadona“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Leovira“ kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi iškėlė... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo G. Č. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 9. 1. Bankroto administratoriaus paskyrimas, nelaukiant, kol Įmonių bankroto... 10. 2. Teismo argumentas, kad ieškovo kreditorinis reikalavimas yra didesnis, dėl... 11. 3. Tai, kad iki nutarties priėmimo nebuvo gautas pritarimas apeliantės... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Leovira“ prašo... 13. 1. Pagal formuojamą teismų praktiką nutarties dalis, kuria paskirtas... 14. 2. Kadangi abiejų siūlomų bankroto administratoriaus kandidatūrų darbo... 15. 3. Lyginant atsakovo atsiliepimo ir apeliantės pareiškimo dėl įstojimo į... 16. 4. Tai, kad priimant skundžiamą nutartį UAB „Abadona“ kandidatūra... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Nagrinėjamojoje byloje sprendžiamas pirmosios instancijos teismo priimtos... 19. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu,... 20. Byloje dalyvaujantys asmenys neginčija tos aplinkybės, kad nagrinėjamoje... 21. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad, skiriant... 22. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad iki teismo posėdžio negavus iš... 23. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bankroto administratorių,... 24. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju turi būti paskirtas... 25. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartyje netinkamai... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties dalį,...