Byla 2S-190-109/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Bobrel, kolegijos teisėjų Antano Burdulio, Evaldo Burzdiko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko atstovės advokatės Jadvygos Aleksaitės atskirąjį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutarties, kuria ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, dalies panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-1704-179/2008 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD bankas ieškinį atsakovams A. K. , A. T. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovo AB DnB NORD banko atstovė advokatė Jadvyga Aleksaitė 2008 m. balandžio 7 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais 2007-11-30 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 19151, 2007-11-30 priėmimo – perdavimo aktą Nr. 19152, 2007-12-19 notaro liudijimą Nr. 20327, taikyti restituciją ir grąžinti A. K. nuosavybėn 0,1420 ha žemės sklypą, gyvenamąjį namą ir kiemo statinius, esančius ( - ). Kadangi tikėtina ieškinio kaina buvo nurodyta 90 000 Lt, ieškinys apmokėtas 2 700 Lt dydžio žyminiu mokesčiu.

4Alytaus rajono apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 6 d. nutartimi ieškovo AB DnB NORD bankas ieškinį paliko nenagrinėtą, grąžino ieškovui 2 700 Lt sumokėto žyminio mokesčio, priteisė A. K. 3 600 Lt, A. T. 2 000 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, 26,70 Lt pašto išlaidų valstybei ir nurodė, kad nutarčiai įsiteisėjus, panaikina byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones A. T. turtui. Teismas nurodė, kad 2008 m. spalio 6 d. protokoline nutartimi ieškovas buvo įpareigotas iki 2008 m. spalio 14 d. primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį, nes ginčijamo sandorio kaina yra 630 000 Lt. Kadangi žyminis mokestis sumokėtas tik už 90 000 Lt dydžio ieškinį, ieškovo atstovei išaiškinta, kad neprimokėjus žyminio mokesčio ieškinys bus paliktas nenagrinėtu, ieškovui teismo nustatytų įpareigojimų neįvykdžius, ieškinys paliktas nenagrinėtu (LR CPK 296 str.1 d., 7 p.).

5Atskiruoju skundu ieškovo AB DnB NORD banko atstovė advokatė Jadvyga Aleksaitė prašo panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2008-11-06 nutarties dalį, kurioje nutarta priteisti iš ieškovo A. K. 3 600 Lt, A. T. 2 000 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, likusioje dalyje prašo nutartį palikti nepakeistą. Motyvuose nurodo:

61) Civilinio proceso kodeksas (toliau - CPK) nenumato galimybės priteisti iš ieškovo atsakovo turėtas advokato išlaidas, jei ieškovo ieškinys paliekamas nenagrinėtu, neprimokėjus žyminio mokesčio. CPK nuostatos, reglamentuojančios bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, yra imperatyvios teisės normos, todėl neaiškintinos plečiamai. Pirmosios instancijos teismas iš Banko priteisė atsakovų turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, vadovaudamasis CPK 98 straipsniu. Šis straipsnis reglamentuoja bylinėjimosi išlaidų paskirstymą tuo atveju, kai byla yra išnagrinėjama iš esmės ir priimamas sprendimas. Civilinė byla Nr. 2-1704-179/2008 nebuvo išnagrinėta iš esmės, teismo sprendimas nepriimtas, todėl ir advokato išlaidų priteisimas CPK 98 straipsnio pagrindu iš Banko negalimas. CPK numato tik vieną atvejį, kai iš ieškovo gali būti priteistos atsakovo turėtos advokato išlaidos, nebaigus bylos nagrinėti iš esmės. Būtent, CPK 94 str. numato galimybę priteisti bylinėjimosi išlaidas kai ieškinio atsisakoma arba sudaroma taikos sutartis. Civilinėje byloje Nr. 2-1704-179/2008 Bankas nei atsisakė ieškinio, nei sudarė taikos sutartį. Banko ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu, neprimokėjus žyminio mokesčio (CPK 87 str. 1 d. 5 punkto pagrindu). CPK nenumato, kad tokioje situacijoje iš ieškovo priteisiamos atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama 2008-11-06 nutartimi be teisinio pagrindo priteisė iš Banko 3600 Lt A. K. naudai ir 2000 Lt A. T. naudai.

72) Net ir tuo atveju, jeigu būtų nustatytas pagrindas, kai ieškinys paliktas nenagrinėtu, priteisti iš ieškovo atsakovų turėtas advokato išlaidas, būtina atsižvelgti į CPK 98 str. 2 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą ir įvertinti, ar bylinėjimosi išlaidos nėra per didelės ir neprotingos. Civilinėje byloje Nr. 2-1704-179/2008 pateiktame A. K. atsiliepime į pareikštą ieškinį nurodyta, kad byla nebus vedama per advokatą, nuorodų, koks advokatas surašė atsiliepimą į pareikštą ieškinį, nėra, kvitas, patvirtinantis mokesčio dydį už atsiliepimo surašymą, prie atsiliepimo nepridėtas. Analogiška situacija ir dėl A. K. pasirašyto tripliko. Taigi, visų pirma, nėra įrodymų, kad į bylą pateiktos atstovavimo išlaidos apima ir atsiliepimo bei tripliko surašymą. Net jei ir būtų įrodymai, kad į bylą pateikti dokumentai apie turėtas atstovavimo išlaidas apima ir atsiliepimo surašymą, atsižvelgtina į tai, kad atsiliepimas nėra didelės apimties, todėl už šio atsiliepimo surašymą nepriteistina itin didelė, virš 3000 Lt, advokato išlaidų suma. Triplike iš esmės nepateikiami jokie nauji įrodymai, aplinkybės, tik atkartotas atsiliepimas. Todėl atskirai priteisti išlaidas už tripliko surašymą neatitiktų teisingumo ir protingumo kriterijų (CPK 3 str. 7 p.). Dėl 2000 Lt priteisimo A. T. naudai, atkreiptinas dėmesys į tai, kad A. T. pasirašytieji atsiliepimas ir triplikas yra iš esmės analogiški A. K. pateiktų procesinių dokumentų turiniui. Jokių savarankiškų argumentų, motyvų, nenurodyta. Todėl ir išlaidos advokato pagalbai, jei ir priteistinos, tai tik minimalios. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-10-28 nutartyje c.b. Nr. 3K-3-533/2008 išaiškino, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Jų mokėjimo pagrindus, tvarką ir dydžio nustatymo kriterijus reglamentuoja CPK 88 ir 98 straipsniai. CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. <...> Teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir, kad jos turi būti apmokamos, pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos visa sumokėta suma pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. <...> Išvadą dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies pagrįstumo teismas turi motyvuoti (CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 270 straipsnio 4 dalies 4 punktas ir kt.). Spręsdamas dėl jų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas. Pagal CPK 88, 93, 98 straipsnius teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, turi pirmiausia nustatyti: 1) ar šios išlaidos padarytos (CPK 88 straipsnis); 2) pagal išvardytus reikalavimus nustatyti jų dydį, o ne vien vadovautis atliktais mokėjimais (CPK 98 straipsnis); 3) nustatytą bylinėjimosi išlaidų sumą paskirstyti pagal bylos nagrinėjimo rezultatus (CPK 93 straipsnis). Todėl net jei ir būtų pagrindas priteisti iš Banko atsakovų turėtas advokato išlaidas, tai šios išlaidos mažintinos, kadangi yra aiškiai per didelės ir neprotingos.

83) Atsakovų atstovas 2008-11-06 teismo posėdyje prašė priteisti atsakovo turėtas advokato išlaidas, kaip atsakovų patirtus nuostolius. Pažymėtina, kad nėra CK 95 straipsnio taikymo pagrindų atsakovo AB DnB NORD banko atžvilgiu, todėl ir šiuo pagrindu advokato išlaidos atsakovams iš ieškovo nepriteistinos. Pirmosios instancijos teismo nutartyje nenurodyti jokie įrodymai ir motyvai, kurie leistų daryti išvadą, kad Bankas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir/ar veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Atkreiptinas dėmesys, jog Bankas reiškė Actio Pauliana ieškinį CK 6.66 str. pagrindu, kadangi sužinojo apie skolininkės A. K. sudarytą sandorį, galimai pažeidžiantį Banko interesus. Bankas apie šį sandorį sužinojo iš antstolės, vykdant išieškojimą iš A. K. . Bankas nebuvo užginčytųjų sandorių šalimi. Kreditorius, reikšdamas Actio Pauliana ieškinį, yra iš esmės blogesnėje padėtyje nei sandorį sudaręs skolininkas: kreditorius dažniausiai neturi nei ginčijamo sandorio teksto, nežino nei sandorio sumos, nei konkrečių sąlygų. Tokioje situacijoje buvo ir Bankas, reikšdamas ieškinį. Tik išreikalavus iš atsakovų ginčijamą pirkimo - pardavimo sutartį, su ja susijusius dokumentus, paaiškėjo ir tikroji sandorio vertė, ir kitos sąlygos. Tokioje situacijoje žyminio mokesčio neprimokėjimas nelaikytinas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, o pirmosios instancijos teismas nenustatė piktnaudžiavimo fakto. Be to, nuostolių priteisimas galimas tik įrodžius CK numatytas civilinės atsakomybės sąlygas, o šios sąlygos neįrodytos.

9Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

10Patikrinusi atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad jis iš dalies yra pagrįstas, todėl tenkintinas iš dalies. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 338 str.).

11Absoliučių nutarties negaliojimų pagrindų, nustatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

12Nagrinėjamoje byloje šalių ginčas kilo dėl atstovavimo išlaidų priteisimo. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Šios nuostatos taikomos priteisiant išlaidas kiekvienos instancijos teisme atstovavusio advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, o CPK 98 straipsnyje vartojama sąvoka „sprendimas“ turėtų būti suprantama kaip bet koks procesinis sprendimas, kuriuo užbaigiama byla. Ieškinio (pareiškimo) palikimas nenagrinėto, kaip ir bylos nutraukimas, yra bylos užbaigimo nepriėmus teismo sprendimo dėl bylos esmės forma (Civilinio proceso kodekso 269 straipsnio komentaras, P. 261), todėl atskirojo skundo argumentas, kad išlaidos palikus ieškinį nenagrinėtą neturi būti priteisiamos, atmestinas.

13Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintos rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustato civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo paslaugas maksimalų dydį, kas reiškia, kad didesnių išlaidų nei nurodytos rekomendacijose priteisimas iš esmės neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų.

14Nurodytos nuostatos neriboja šalių teisės susitarti dėl advokato atlyginimo dydžio, tačiau šalys privalo atsižvelgti į tai, kad teismas negalės bylą laimėjusiai šaliai priteisti daugiau, negu nurodyta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (LR CPK 3 straipsnio 7 dalis), teisinė pagalba teikiama, pavyzdžiui, itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ir panašiai. Bylą laimėjusi šalis turi teisę reikalauti priteisti visas turėtas išlaidas. Tuo tarpu teismas gali sumažinti užmokesčio už advokato teikiamą pagalbą dydį, jeigu, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, šis yra neprotingai didelis.

15Apelianto prašymas panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 6 d. teismo nutarties dalį, kuria iš ieškovo priteista A. K. 3 600 Lt, A. T. 2 000 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir šį klausimą išspręsti iš esmės atmetant prašymą, yra nepagrįstas, tačiau atskirojo skundo argumentas dėl priteistų išlaidų sumažinimo yra pagrįstas, kadangi atsižvelgiant į bylos pobūdį, proceso trukmę, advokato patirtį ir kitas svarbias aplinkybes, teismas gali priteisti ir mažesnį, nei yra numatytas maksimalus dydis, išlaidų atlyginimą. Tai teismo teisė. Pirmosios instancijos teismas, priteisė visas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, jų nemažino atsižvelgiant į bylos aplinkybes.

16Atsakovų A. K. ir A. T. atstovas Advokatas Laimius Platūkis pareiškė prašymą dėl išlaidų priteisimo bei pateikė išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus: pinigų priėmimo kvitus 2008-05-20 Serija LAT Nr. 242831 1200 Lt ir Nr. 242832 – 800 Lt už dokumento surašymą, 2008-11-06 Serija LAT Nr. 476906 1600 Lt ir Nr. 476907 – 2000 Lt už atstovavimą, kitas teisines paslaugas (b. l. 17).

17Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2 p. numato, kad už atsiliepimo į ieškinį parengimą taikytinas maksimalus koeficientas lygus 3, kurio pagrindu imama Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA, kuri teismo nutarties priėmimo momentu buvo 800 Lt). Rekomendacijų 8.18 punktu nustatyta, kad už kiekvieną atstovavimo valandą teisme turi būti taikomas 0.15 koeficientas. 9 punktas numato, kad atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios ir pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas. Jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Vadovaujantis išdėstytu, teisėjų kolegija atskirojo skundo argumentus dėl atstovavimo išlaidų mažinimo laiko pagrįstais.

18Pasirengimas nagrinėti bylą teisme vyko CPK 227 straipsnyje numatyta tvarka, t. y. paruošiamųjų dokumentų būdu. Taigi atsakovų atstovas parengė keturis procesinius dokumentus: A. K. atsiliepimą į ieškinį (1 t., b. l. 53-57) ir tripliką (1 t., b. l. 185-187), A. T. atsiliepimą į ieškinį (1 t., b. l. 144-146) ir tripliką (1 t. b. l. 188-190), įvyko du teismo posėdžiai: 2008 m. spalio 6 d. – 1 valandos trukmės ir 2008 m. lapkričio 18 d. – 1 valandos trukmės (2 t. b. l. 13-14, 18).

19Atsižvelgiant į rekomendacijas, išlaidos už atsiliepimo parengimą lygios 2400 Lt (800 Lt MMA x 3 (taikytinas koeficientas), 2008 m. gegužės 20 d. buvo pateikti du atsiliepimai (A. K. ir A. T. ), už kurių parengimą apmokėta 2000 Lt, tai įrodo pateikti pinigų priėmimo kvitai (2008-05-20 Serija LAT Nr. 242831 1200 Lt ir Nr. 242832 – 800 Lt, 2 t. b. l. 17). Ši suma yra mažesnė negu Rekomendacijų nurodoma maksimali suma.

20Išlaidos, kurias sudaro atstovavimas teisme lygios 240 Lt (800 Lt MMA x 0,15 (taikytinas koeficientas) x 2 val.), tačiau jos apmokėtos A. K. 1600 Lt - 2008-11-06 pinigų priėmimo kvitas Serija LAT Nr. 476906 ir atitinkamai A. T. – 2000 Lt – pinigų priėmimo kvitas Nr. 476907. Kvitai išrašyti 2008 m. lapkričio 6 dieną, t. y. paskutinio teismo posėdžio metu, ir nors juose konkrečiai nenurodyta už kokias teisines paslaugas pinigai imami, spręstina, kad šios išlaidos susiję su atstovavimu teisme, triplikų surašymą, konsultavimą ir būtinybę advokatui vykti į kitą vietovę, nei registruota advokato darbo vieta (iš Kauno miesto į Alytaus miestą).

21Išlaidos už tripliko parengimą lygios 1400 Lt (800 Lt MMA x 1.75 (taikytinas koeficientas). Ta aplinkybė, kad buvo paruošti du triplikai, vertintina atsižvelgiant į teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, kadangi abiejų atsakovų pateikti triplikai yra iš esmės analogiški. todėl išlaidos triplikams parengti turėtų būti skaičiuojamos kaip išlaidos tik vienam triplikui parengti.

22Teisėjų kolegija sprendžia, kad likusi 1960 Lt suma už atstovavimą nėra adekvati advokato tikėtinai patirtoms išlaidoms konsultavimui, vykimui į teismą, esantį kitame mieste, taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad ši byla nebuvo pradėta nagrinėti iš esmės, todėl nereikalavo didelių advokato laiko sąnaudų, todėl mažintina 1200 Lt. Dėl šių priežasčių atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutartis keistina, iš ieškovo AB DnB NORD bankas priteistina suma advokato pagalbai apmokėti mažintina atitinkamai A. K. iki 2600 Lt, A. T. – iki 1800 Lt (teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 1-3, 7, 8.2, 8.3, 8.18, 9 punktai, LR CPK 337 straipsnio 4 punktas).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu ,

Nutarė

24atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

25Pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutartį.

26Sumažinti teismo nutartimi iš ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD bankas (įmonės kodas 112029270) priteistas atstovavimo išlaidas atsakovei A. K. iki 2600 Lt, A. T. – iki 1800 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovo AB DnB NORD banko atstovė advokatė Jadvyga Aleksaitė 2008 m.... 4. Alytaus rajono apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 6 d. nutartimi ieškovo AB... 5. Atskiruoju skundu ieškovo AB DnB NORD banko atstovė advokatė Jadvyga... 6. 1) Civilinio proceso kodeksas (toliau - CPK) nenumato galimybės priteisti iš... 7. 2) Net ir tuo atveju, jeigu būtų nustatytas pagrindas, kai ieškinys paliktas... 8. 3) Atsakovų atstovas 2008-11-06 teismo posėdyje prašė priteisti atsakovo... 9. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Patikrinusi atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teisėjų kolegija... 11. Absoliučių nutarties negaliojimų pagrindų, nustatytų CPK 329 straipsnio 2... 12. Nagrinėjamoje byloje šalių ginčas kilo dėl atstovavimo išlaidų... 13. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir... 14. Nurodytos nuostatos neriboja šalių teisės susitarti dėl advokato atlyginimo... 15. Apelianto prašymas panaikinti Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m.... 16. Atsakovų A. K. ir A. T. atstovas Advokatas Laimius Platūkis pareiškė... 17. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir... 18. Pasirengimas nagrinėti bylą teisme vyko CPK 227 straipsnyje numatyta tvarka,... 19. Atsižvelgiant į rekomendacijas, išlaidos už atsiliepimo parengimą lygios... 20. Išlaidos, kurias sudaro atstovavimas teisme lygios 240 Lt (800 Lt MMA x 0,15... 21. Išlaidos už tripliko parengimą lygios 1400 Lt (800 Lt MMA x 1.75 (taikytinas... 22. Teisėjų kolegija sprendžia, kad likusi 1960 Lt suma už atstovavimą nėra... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 24. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.... 25. Pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 6 d. nutartį.... 26. Sumažinti teismo nutartimi iš ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD bankas...