Byla 2S-278-513/2015

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės A. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-11-21 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės A. P. ieškinį atsakovui E. P., institucijai, teikiančiai byloje išvadą, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo esant kito sutuoktinio kaltei, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo bei santuokoje įgyto turto padalijimo ir atsakovo E. P. priešieškinį ieškovei A. P., institucijai, teikiančiai byloje išvadą, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, tretiesiems asmenims BAB bankui „Snoras“ ir ERGO Life insurance SE dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo ir bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo,

Nustatė

2atsakovas E. P. teismui pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nustatyti laikiną jo ir dukters A. P. bendravimo tvarką. Prašė nustatyti, kad jis turi teisę pasiimti dukrą kiekvieno mėnesio kas antrą šeštadienį 10.00 val. ir bendrauti su dukra iki tos pačios savaitės sekmadienio 20.00 val., taip pat turi teisę pasiimti dukrą kiekvienos savaitės trečiadienį 16.00 val. ir pristatyti į A. P. namus tos pačios dienos 20.00 val. Prašymą grindė tuo, jog tarp šalių yra ginčas dėl jo ir dukters bendravimo, nes ieškovė ne visuomet leidžia jam susitikti su dukra. Teigė, jog turi būti nustatyta maksimalaus bendravimo su dukra tvarka, užkirstas kelias ieškovei manipuliuoti vaiku, kol bus išspręstas ginčas dėl šalių santuokos nutraukimo.

3Institucija, teikianti byloje išvadą, Klaipėdos savivaldybės administracijos skyrius nurodė, kad su atsakovo prašymu sutinka. Nurodė, jog tikslinga nustatyti bendravimo tvarką be nakvynių, siekiant išvengti emocinių ir psichologinių šalių dukros išgyvenimų dėl jos mažo amžiaus ir prisirišimo prie motinos ir jos gyvenamosios vietos.

4Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2014-11-21 nutartimi atsakovo prašymą tenkino ir nutarė nustatyti laikiną atsakovo ir jo nepilnametės dukters A. P. bendravimo tvarką, pagal kurią:

  1. E. P. kiekvienos savaitės trečiadienį 16.00 val. paima dukrą A. P. iš jos ugdymo įstaigos ar ieškovės gyvenamosios vietos ir tos pačios dienos 20.00 val. parveža dukrą į A. P. gyvenamąją vietą.
  2. E. P. turi teisę su dukra A. P. bendrauti kiekvieno mėnesio antrąjį ir ketvirtąjį savaitgalį, tai yra šeštadienį 10.00 val. paimtų dukrą A. P. iš A. P. gyvenamosios vietos ir sekmadienį 20.00 val. parvežtų dukrą A. P. atgal į A. P. gyvenamąją vietą.
  3. Jei atsakovas E. P. negali nustatytu laiku pagal laikiną bendravimo tvarką paimti dukters A. P., jis apie tai turi SMS žinute iš anksto informuoti ieškovę A. P..

5Teismas šalims išaiškino, kad atsižvelgiant į vaiko poreikius ir interesus, tėvo ir dukters pasimatymų trukmė ir laikas abipusiu šalių sutarimu gali būti keičiamas. Teismas argumentavo, jog CPK 145 str. 1 d. bei CK 3.65 str. 2 d. numatytų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas nėra baigtinis, o šeimos bylose taikomų laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – apginti nepilnamečio vaiko interesus, nes kitu atveju būtų paneigtas prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynybos principas. Tėvų teisė ir pareiga bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime išlieka ir skyrium gyvenantiems tėvams, nes tėvo ir motinos pareigos savo vaikams yra lygios (CK 3.156 str., 3.170 str. 1 d.). Tėvas ar motina, pas kurį gyvena vaikas, neturi teisės kliudyti antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant (CK 3.17 str. 3 d.). Rėmėsi Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 9 str. 3 d., reglamentuojančia vaiko, kuris išskiriamas su vienu ar abiem tėvais, teisę nuolat su jais bendrauti, išskyrus atvejus, kai tai nesuderinama su vaiko interesais.

6Nustatė, kad šalys turi dvi nepilnametes dukras A. P., gim. ( - ), ir A. P., gim. ( - ). Tarp šalių yra kilęs ginčas ne tik dėl santuokos nutraukimo, bet ir vaikų gyvenamosios vietos bei bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo. Ieškovė gyvena kartu su nepilnamete dukra A. P., o atsakovas gyvena su dukra A. P.. Ieškovė 2014-10-01 teismo posėdžio metu nurodė, kad dvejus metus laiko nebegyvena ir bendro ūkio su atsakovu nebeveda, taikytis atsisako, šių aplinkybių neginčijo ir atsakovas. Atsakovas prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad ieškovė ne visada leidžia jam bendrauti su dukra A., be to, jis turi taikytis prie ieškovės norų ir principų, todėl mano, kad, siekiant užtikrinti vaiko interesus, būtina nustatyti jo ir dukters A. bendravimo tvarką. Teismas sprendė, jog tarp šalių yra susiklostę konfliktiški santykiai, šiuo metu vyksta ginčas dėl šalių santuokos nutraukimo bei dėl dukters A. gyvenamosios vietos nustatymo ir bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo. Motyvavo, jog šalims tarpusavio susitarimu nepavyksta susitarti dėl atsakovo ir jo dukters A. bendravimo tvarkos, o byloje yra gautas apeliacinis skundas, kurio nagrinėjimas gali užsitęsti, todėl yra pagrindas tenkinti atsakovo prašymą ir nustatyti laikiną jo ir dukters A. bendravimo tvarką, iki bus priimtas galutinis sprendimas šioje civilinėje byloje. Teismo nuomone, atsakovo pateikta laikina jo ir dukters A. bendravimo tvarka atitinka vaiko interesus kuo dažniau bendrauti su tėvu, be to, byloje nėra nustatyta jokių aplinkybių, kad tokia laikina bendravimo tvarka kenktų vaiko interesams. Duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas negali pasirūpinti dukra A. ar atsakovo elgesys pažeistų A. interesus, byloje nėra, o vaikui yra būtinas bendravimas su abiem tėvais, nes tik tokiu atveju galima užtikrinti vaiko interesus ir išsaugoti jo ryšį su atskirai gyvenančiu tėvu. Įvertinęs tai, kad šalių dukra A. yra beveik ketverių metų amžiaus, tai, kad atsakovas buvo tėvystės atostogose ir prižiūrėjo A., į šalių sutarties dėl santuokos nutraukimo sąlygas, sprendė, jog nėra pagrindo neleisti atsakovui ir dukrai bendrauti nepertraukiamai visą savaitgalį.

7Apeliantė A. P. atskiruoju skundu prašo pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-11-21 nutartį taip, kad mažametė dukra neliktų nakvoti pas tėvą, ir nustatyti tokią bendravimo su mažamete dukra A. P. tvarką:

8-

9E. P. su dukra A. P. bendrautų kiekvienos savaitės antradienį ir ketvirtadienį nuo 17.00 val., vaiką pasiimtų iš vaiko motinos gyvenamosios vietos ir tos pačios dienos 20.00 val. grąžintų vaiko motinai A. P. į jos gyvenamąją vietą;

10-

11ne darbo dienomis E. P. su dukra A. P. bendrautų:

12-

13pirmosios ir trečiosios savaitės šeštadienį nuo 10.00 val. iki 20.00 val., dukrą A. P. pasiimtų ir grąžintų į vaiko motinos gyvenamąją vietą ar kitą iš anksto suderintą vietą;

14-

15antros ir ketvirtos mėnesio savaitės sekmadienį nuo 10.00 val. iki 20.00 val., dukrą A. P. pasiimtų iš vaiko motinos gyvenamosios vietos ir grąžintų į vaiko motinos gyvenamąją vietą ar kitą iš anksto suderintą vietą.

16-

17Švenčių dienomis E. P. bendrauja su dukra A. P. tokia tvarka:

18-

19Tėvo dieną bendrauja su dukra A. P. nuo 9.00 val. iki 20.00 val.;

20-

21Šv. Kalėdų pirmą dieną poriniais metais su dukra A. P. bendrauja nuo 9.00 val. iki 20.00 val.;

22-

23Šv. Kalėdų antrą dieną neporiniais metais su dukra A. P. bendrauja nuo 9 val. iki 20 val.;

24-

25Naujųjų Metų šventės metu pirmą bei antrąja dienomis poriniais metais bendrauja su dukra A. P. nuo 10.00 val. iki 20.00 val.;

26-

27Šv. Velykų pirmą dieną poriniais metais su dukra A. P. bendrauja nuo 10.00 val. iki 20.00 val.;

28-

29Šv. Velykų antrą dieną neporiniais metais su dukra A. P. bendrauja nuo 10.00 val. iki 20.00 val.;

30-

31Dukros A. P. gimtadienio dieną poriniais metais su dukra bendrauja nuo 10.00 val. iki 20.00 val.

32-

33Apie planuojamas atostogas su dukra A. P. tėvai privalo informuoti vienas kitą ne vėliau kaip prieš mėnesį iki atostogų. Atostogų metu E. P. bendrauja su dukra A. P. nuo 10.00 val. iki 20.00 val.

34-

35Jeigu E. P. negali nustatytu laiku pasiimti dukros A. P. iš A. P. gyvenamosios vietos, jis privalo apie tai informuoti SMS žinute prieš dvi dienas.

36Argumentuoja, jog teismo nustatyta laikina bendravimo tvarka neužtikrina šalių nepilnametės dukters A. P. interesų, jos saugumo. Teigia, kad trejų metų dukrą A. P. išvežus iš namų ir ją palikus nakvoti skirtingose gyvenamosiose vietose, ji būtų emocionaliai dirginama, psichologiškai traumuojama, ji nesijaustų saugiai. Tai patvirtina ir byloje pateikta 2014-11-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada. Atsakovas gyvena kartu su savo mama dviejų kambarių bute, kuriame vyresnioji dukra A. šiuo metu miega kartu su močiute miegamajame. Dėl šių priežasčių manytina, kad Anetei pasilikus pas atsakovą kelioms dienoms iš eilės, ji neturėtų kur miegoti arba lova tektų dalytis trise. Taigi nebūtų sudarytos tinkamos sąlygos mažametės A. pilnaverčiam poilsiui, kas ypač svarbu augančiam vaikui. Be to, šalys gyvena ( - ), keleto kilometrų atstumu viena nuo kitos, todėl mažametės dukros A. grįžimas nakvynei pas ieškovę, kuri gyvena trijų kambarių bute, jame dukra A. turi atskirą kambarį su lova, nesukeltų problemų ir neapsunkintų mažametės. Teigia, kad skundžiama nutartimi patvirtintas bendravimo grafikas yra visiškai nesuderinamas su nepilnametės dukros interesais, realiai neįgyvendinamas, kadangi kiekvieną kartą dėl atsakovo darbo grafiko jis vėluoja pasiimti dukrą iš ieškovės, apie tokį vėlavimą ieškovei nepraneša, dėl to ieškovė neturi galimybių planuoti savo darbotvarkės. Nesugebėdamas laikytis bendravimo su dukra A. grafiko, atsakovas dažnai prašo vyresnės šalių dukros A., kuri taip pat yra nepilnametė, pasiimti sesutę iš ieškovės, tokiu būdu yra pažeidinėjami abiejų nepilnamečių dukrų interesai. Šalys sutartyje dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių buvo sutarusios, jog atsakovas gali mažametę dukrą pasiimti nakvynėms, jog atsakovas su dukra gali praleisti ir atostogas, tačiau teismo sprendimas dėl šalių santuokos nutraukimo yra apskųstas apeliacine tvarka, taigi, priešingai, nei nurodo teismas, šalys dar nėra sutarusios dėl bendravimo su vaiku, šios aplinkybės yra ginčijamos ir būtent dėl jų vyksta teisminiai ginčai.

37Atsakovas atsiliepimu su ieškovės atskiruoju skundu nesutinka. Mano, kad teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios naikinti ar keisti apeliantės nurodytais argumentais nėra pagrindo. Nurodo, kad ieškovė iškelia aukščiau savo interesus, o ne vaiko interesus. Ilgai besitęsiantys šalių konfliktai, teismo procesai neleidžia nusistovėti tarpusavio santykiams ir tam tikram gyvenimo ritmui, kuris užtikrintų dukros saugumą. Tačiau visa tai nėra priežastis riboti dukros bendravimą su skyrium gyvenančiu tėvu. Ieškovė turi pareigą sudaryti sąlygas vaikui bendrauti su skyrium gyvenančiu atsakovu, nes tai užtikrina vaiko interesus, tačiau elgiasi priešingai, nes dėl nepaaiškinamų priežasčių nurodo minimalaus bendravimo tvarką, kuria uždraudžia dukrai nakvoti pas tėvą, t. y. pirmos ir trečios savaitės šeštadienį nuo 10.00 val. iki 20.00 val., antros ir ketvirtos savaitės sekmadienį nuo 10.00 val. iki 20.00 val. Tokia bendravimo su tėvu tvarka eliminuotų galimybę tėvui išvykti savaitgaliui su vaiku į giminės šventes, aplankyti artimus žmones, išvykti į trumpą kelionę su vaikais pailsėti. Teigia, kad ypač glaudus ryšys yra susiformavęs jo su dukra A., nes kurį laiką buvo tėvystės atostogose ir ją prižiūrėjo bei rūpinosi jos sveikata. Ieškovė siekia uždrausti beveik ketverių metų dukrai A. bendrauti su tėvu, o tai nutrauktų glaudžiai susiformavusį jo ryšį su dukra. Mažametė dukra jaučiasi saugiai būdama su juo ir kartu gyvenančia jos seserimi A. Apeliantės nurodyta 2014-11-21 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada yra pateikta nepatikrinus atsakovo gyvenimo sąlygų, nenustačius psichologinio klimato atsakovo gyvenamojoje vietoje, neįvertinus aplinkybės, jog jis buvo tėvystės atostogose ir prižiūrėjo mažametę dukrą A. Atkreipia dėmesį tai, kad ieškovė išsinuomodama butą sudarė vaikui nesaugumo jausmą, naujoje aplinkoje vaikas neturi savo lovytės, miega su ieškove. Atsakovo gyvenamojoje aplinkoje stengiamasi puoselėti artimą ryšį su seserimi A., jos abi miega kartu dvigulėje lovoje. Atsakovė klaidina teismą, nurodydama, jog su mažametėmis dukterimis kartu dalijasi lova ir močiutė.

38Atskirasis skundas atmestinas.

39Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirojo skundo ribų (CPK 320 str. 2 d.), reiškia, jog, pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų sprendimo dalių, kurios nėra skundžiamos. Antra, ši norma reiškia, kad apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus.

40Laikinosios apsaugos priemonės – tai teismo taikomos prevencinės priemonės, kurių tikslas yra apsaugoti turtinius ir neturtinius asmens interesus į laikiną ginčo objektą. Laikinosios apsaugos priemonės šeimos bylose taikomos, iki byloje bus priimtas teismo sprendimas (CK 3.65 str. 1 d.). Nors CK 3.65 str. nėra numatyta tokia laikinoji apsaugos priemonė kaip laikinos bendravimo su vaikais tvarkos nustatymas, tačiau teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, numatytas CPK 145 str. 1 d. Laikinos bendravimo su vaiku tvarkos nustatymas yra būtinas siekiant išvengti konfliktinių situacijų bei siekiant apsaugoti vaiko interesą bendrauti ir matytis su abiem tėvais. Šia laikinąja apsaugos priemone taip pat užtikrinamas tėvų santykių su vaikais stabilumas, jeigu vaiko tėvai gyvena skyrium. CK 3.165 str. numato tėvų asmeninių teisių ir pareigų turinį, tai yra abu tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus, jie atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymąsi, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Tėvai, atlikdami šias pareigas, turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis. Šio straipsnio nuostatos taip pat numato, kad visus klausimus, susijusius su vaikų auklėjimu, sprendžia abu tėvai tarpusavio susitarimu, tačiau jeigu tėvai nesusitaria, ginčijamus klausimus sprendžia teismas. Tėvų teisė ir pareiga bendrauti su vaiku ir dalyvauti jo auklėjime išlieka ir skyrium gyvenantiems tėvams, nes tėvo ir motinos pareigos savo vaikams yra lygios (CK 3.156 str. 3.170 str. 1 d.). Tėvas ar motina, pas kurį gyvena vaikas, neturi teisės kliudyti antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant (CK 3.170 str. 3 d.).Taigi laikinos bendravimo su vaikais tvarkos nustatymas yra skirtas apsaugoti vaikų bei jų tėvų teisėtus interesus vaikui bendrauti su abiem tėvais.

41Teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką. Minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tuomet, jei nuolatinis maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams (CK 3.175 str. 2 d.), t. y. įstatymo leidėjas įtvirtino prezumpciją, kad labiausiai nepilnamečio vaiko interesus atitinka maksimalus, kiek tai įmanoma, bendravimas su abiem tėvais. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje atsižvelgęs į bylos aplinkybes, iki apeliacine tvarka bus patikrintas Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-10-01 sprendimas, nustatė minimalaus atsakovo bendravimo su nepilnamete dukra A. tvarką.

42Išanalizavęs bylos medžiagą, remdamasis tuo, kas išdėstyta, tėvų bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant teisiniu reguliavimu, įvertinęs skundžiamoje nutartyje teismo pateiktus motyvus, apeliantės argumentus, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą, pagrįstą ir teisėtą nutartį. Keisti, naikinti ar papildyti skundžiamą nutartį, teismo manymu, nėra jokio objektyvaus pagrindo. Teismas mano, kad nustatyta bendravimo su vaiku tvarka šioje bylos nagrinėjimo stadijoje, atsižvelgiant į tai, jog apeliacinis teismas ieškovės skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014-10-01 sprendimo nagrinės jau 2015-02-19 (LITEKO), į tai, jog nėra jokių duomenų, leidžiančių teigti, jog šalių vaikams ar kuriam iš jų dėl bendravimo (gyvenimo) su tėvu (atsakovu) kyla (kils) grėsmė ar yra (buvo) daroma žala jų sveikatai, dvasiniam ar moraliniam ugdymui, yra optimali ir (ar) pakankama priemonė ir šalių bei jų vaikų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia.

43Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartį civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

44Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje esančius įrodymus ir teisingai pritaikė materialinės bei procesinės teisės normas, tenkinti atskirąjį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl ieškovės atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

45Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

46Atsakovas 2014-12-12 pinigų priėmimo kvitu sumokėjo advokato padėjėjai R. K. už atsiliepimo į atskirąjį skundą paruošimą 600 Lt (t. 2, b. l. 102, 103, 104). CPK 56 str. 1 d. nurodyta, kad asmenys gali vesti savo bylas teisme patys arba per atstovus. Prie bylinėjimosi išlaidų yra priskiriamos ir išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d. 6 p.). Išlaidų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti atlyginimas yra reglamentuotas CPK 98 str., kurio 1 d. nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Atsižvelgiant į tai, jog atskirasis skundas atmestinas, įvertinus ginčo pobūdį, remiantis Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 5 p. (už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 proc. šių Rekomendacijų 8 p. nurodyto maksimalaus užmokesčio), 8.15 p. (už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, taikytinas 0,5 koeficientas, taigi maksimalus priteistinas advokato padėjėjui dydis už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą yra 414 Lt (1 035 Lt (1 MMA) x 0,5 (koeficientas) : 80 proc.), vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsakovui iš ieškovės priteistina 119,90 Eur (414 Lt) bylinėjimosi išlaidų, turėtų sumokant už advokato padėjėjos pagalbą, t. y. už atsiliepimo į atskirąjį skundą paruošimą.

47Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

48Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

49Priteisti atsakovui E. P. iš ieškovės A. P. 119,90 Eur bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj,... 2. atsakovas E. P. teismui pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 3. Institucija, teikianti byloje išvadą, Klaipėdos savivaldybės... 4. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2014-11-21 nutartimi atsakovo prašymą... 5. Teismas šalims išaiškino, kad atsižvelgiant į vaiko poreikius ir... 6. Nustatė, kad šalys turi dvi nepilnametes dukras A. P., gim. ( - ), ir A. P.,... 7. Apeliantė A. P. atskiruoju skundu prašo pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės... 8. -... 9. E. P. su dukra A. P. bendrautų kiekvienos savaitės antradienį ir... 10. -... 11. ne darbo dienomis E. P. su dukra A. P. bendrautų:... 12. -... 13. pirmosios ir trečiosios savaitės šeštadienį nuo 10.00 val. iki 20.00 val.,... 14. -... 15. antros ir ketvirtos mėnesio savaitės sekmadienį nuo 10.00 val. iki 20.00... 16. -... 17. Švenčių dienomis E. P. bendrauja su dukra A. P. tokia tvarka:... 18. -... 19. Tėvo dieną bendrauja su dukra A. P. nuo 9.00 val. iki 20.00 val.;... 20. -... 21. Šv. Kalėdų pirmą dieną poriniais metais su dukra A. P. bendrauja nuo 9.00... 22. -... 23. Šv. Kalėdų antrą dieną neporiniais metais su dukra A. P. bendrauja nuo 9... 24. -... 25. Naujųjų Metų šventės metu pirmą bei antrąja dienomis poriniais metais... 26. -... 27. Šv. Velykų pirmą dieną poriniais metais su dukra A. P. bendrauja nuo 10.00... 28. -... 29. Šv. Velykų antrą dieną neporiniais metais su dukra A. P. bendrauja nuo... 30. -... 31. Dukros A. P. gimtadienio dieną poriniais metais su dukra bendrauja nuo 10.00... 32. -... 33. Apie planuojamas atostogas su dukra A. P. tėvai privalo informuoti vienas... 34. -... 35. Jeigu E. P. negali nustatytu laiku pasiimti dukros A. P. iš A. P. gyvenamosios... 36. Argumentuoja, jog teismo nustatyta laikina bendravimo tvarka neužtikrina... 37. Atsakovas atsiliepimu su ieškovės atskiruoju skundu nesutinka. Mano, kad... 38. Atskirasis skundas atmestinas.... 39. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 40. Laikinosios apsaugos priemonės – tai teismo taikomos prevencinės... 41. Teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku... 42. Išanalizavęs bylos medžiagą, remdamasis tuo, kas išdėstyta, tėvų... 43. Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatymo... 44. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 46. Atsakovas 2014-12-12 pinigų priėmimo kvitu sumokėjo advokato padėjėjai R.... 47. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas... 48. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 21 d. nutartį palikti... 49. Priteisti atsakovui E. P. iš ieškovės A. P. 119,90 Eur bylinėjimosi...