Byla 2-1110-253/2012
Dėl atsakovės vykdomo viešojo pirkimo Nr. 116625 sąlygų reikalavimų pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Jolitai Rimai Puškorienei, atsakovės atstovei advokatei Audronei Grigelionienei, trečiojo asmens VšĮ „Kretingos maistas“ atstovei advokatei Aidai Dumčaitienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovės UAB „Smulkus urmas“ ieškinį atsakovei Šilutės rajono savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“, institucija, duodanti išvadą, Viešųjų pirkimų tarnyba, dėl atsakovės vykdomo viešojo pirkimo Nr. 116625 sąlygų reikalavimų pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo,

Nustatė

2ieškovė, patikslinusi ieškinį (t. 1, b. l. 125–134), prašo:

31) pakeisti paslaugų kainos apskaičiavimo modelį ir pripažinti neteisėtomis bei panaikinti Pirkimo sąlygų 29.1 punkto reikalavimus, nustatančius minimalias maitinimo paslaugų organizavimo išlaidų kainas;

42) pripažinti neteisėtomis ir panaikinti Pirkimo sąlygų 52.5 punkto reikalavimus, nustatančius teisę perkančiajai organizacijai nesikreipus į tiekėją dėl kainos pagrindimo atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos;

53) priteisti visas bylinėjimosi išlaidas;

64) Ex officio įpareigoti atsakovę nutraukti pirkimo procedūras.

7Nurodė, kad 2012 m. sausio 18 d. atsakovė paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą „Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų ir mokinių maitinimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 116625). 2012 m. sausio 25 d. ieškovė UAB „Smulkus urmas“, susipažinusi su Pirkimo sąlygų reikalavimais, pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurią 2012 m. vasario 1 d. atsakovė atmetė. 2012 m. vasario 21 d. perkančioji organizacija informavo ieškovę, kad jos pasiūlymas yra atmestas, nes, atsakovės nuomone, tiekėjas klaidingai apskaičiavo pasiūlymo kainą, t. y. ieškovė nesivadovavo Pirkimo sąlygų 29 p. 2012 m. kovo 1 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl dviprasmiškų Pirkimo sąlygų reikalavimų ir neteisėto tiekėjo pasiūlymo atmetimo. 2012 m. kovo 2 d. perkančioji organizacija atmetė ieškovės pasiūlymą. Ieškovės nuomone, perkančiosios organizacijos parengtos Pirkimo sąlygos nesudaro lygiateisių galimybių konkuruoti Pirkime, nes Pirkimo sąlygų 29.1 ir 52.5 punktų reikalavimai, kuriais nustatyta mažiausia leistina paslaugų kaina, dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją Pirkime.

8Dėl Pirkimo sąlygų 29.1 punkto reikalavimo nurodė, kad perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 4 priede „Maitinimo paslaugų techninė specifikacija“ nustatė konkrečius reikalavimus Pirkimo objektui Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų ir mokinių maitinimo paslaugos. Pirkimo objektą sudaro trys Pirkimo objekto dalys. Techninė specifikacija nustatė konkrečias kiekviena Pirkimo objekto dalimi perkamų maitinimo paslaugų vienos dienos kainas (normas). Šie Techninės specifikacijos reikalavimai ir tikslios (konkrečios) kiekvienos Pirkimo objekto dalies vienos dienos maitinimo kainos (normos) perkeltos ir į Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktą pasiūlymo formą - paslaugų kainos apskaičiavimo lentelę. Tiek Techninėje specifikacijoje, tiek pasiūlymo formoje nurodytos maitinimo paslaugų vienos dienos kainos (normos) yra išreikštos absoliučiais dydžiais ir dėl jų tiekėjų varžymasis nevyksta. Pirkimo sąlygos ir Pirkimo sąlygų priede Nr. 1 pateikta pasiūlymo forma leidžia tiekėjui savo nuožiūra nurodyti tik siūlomo maitinimo organizavimo administravimo išlaidas. Tačiau įvertinus sąlygas matyti, kad iš tikrųjų perkančioji organizacija suteikia tiekėjui tik formalią galimybę varžytis dėl minėtų maitinimo organizavimo administravimo išlaidų dydžio, nes Pirkimo sąlygų 29.1 punktas vienareikšmiškai nustato, kad maitinimo organizavimo administravimo išlaidos negali būti mažesnės kaip: I pirkimo daliai – 30% proc. maisto produktų kainos su PVM; II bei III pirkimo dalims – 25 proc. maisto produktų kainos su PVM.

9Esant anksčiau nurodytam Pirkimo sąlygose nustatytam paslaugų kainos apskaičiavimo modeliui kiekvienas tiekėjas, siekdamas laimėti Pirkimą ir būdamas savo srities profesionalas, maitinimo administravimo išlaidų dydį apskaičiuos tiksliai taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygų 29.1 punkte, t. y. pateiks mažiausius Pirkimo sąlygų 29.1 punkte nurodytus galimus variantus: 30 proc. maisto produktų kainos su PVM nuo Techninėje specifikacijoje ir pasiūlymo formoje nurodytos maitinimo paslaugų vienos dienos normos Pirkimo objekto daliai Nr. 1 bei 25 proc. maisto produktų kainos su PVM nuo nurodytų maitinimo paslaugų vienos dienos normų Pirkimo objekto dalims Nr. 2 ir Nr. 3. Įvertinus Pirkimo sąlygose pateiktas fiksuotas vienos dienos maitinimo paslaugų kainas (normas) ir mažiausias leistinas kainas gamybos išlaidoms (Pirkimo sąlygų 29.1 punktas) bei atsižvelgus į perkančiosios organizacijos pateiktą Pirkimo sąlygų paaiškinimą, kad visos pasiūlyme nurodytos kainos turi būti išreikštos dviejų skaičių po kablelio tikslumu, mano, kad mažiausia galima paslaugų kaina yra jau žinoma iš anksto, dar prieš tiekėjams pateikiant vokus su pasiūlymais. Esant aptartoms pirkimo sąlygoms, visų Pirkime dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymų kainos turėtų būti vienodos ir todėl reali konkurencija pagal perkančiosios organizacijos parengtas Pirkimo sąlygas gali vykti jau ne dėl geriausios pasiūlymo kainos, o tik dėl pasiūlymo pateikimo momento, nes esant vienodai pasiūlymo kainai, Pirkimą, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 57 punktu, laimės tiekėjas, anksčiausiai pateikęs pasiūlymą.

10Dėl Pirkimo sąlygų 52.5 punkto reikalavimo nurodė, kad Pirkimo sąlygų 52.5 punktas nustato, kad Dalyviui, pasiūlius maitinimo organizavimo administravimo išlaidas I pirkimo daliai – mažesnes kaip 30 proc. maisto produktų kainos su PVM, II bei III pirkimo dalims – mažesnes kaip 25 proc. maisto produktų kainos su PVM, jo pasiūlymas bus atmestas neprašant pagristi per mažos pasiūlymo kainos. Tai, ieškovės nuomone, apskritai, nesuderinama su viešųjų pirkimų įstatyminiu reglamentavimu dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos ir pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies nuostatas, kad perkančioji organizacija turi teisę atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos tik prieš tai paprašęs pagristi neįprastai mažą pasiūlymo kainą.

11Kadangi perkančioji organizacija 2012-02-21 raštu informavo ieškovę, kad jos pasiūlymas yra atmestas, bei esant sudarytai pasiūlymų eilei, mano, jog dėl nekokybiškai parengtų Pirkimo sąlygų ir dviprasmiškų šių sąlygų interpretavimo, Pirkimo sąlygos turi būti pripažintos neteisėtomis, o Pirkimo procedūros nutrauktos.

12Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė patikslintą ieškinį tenkinti.

13Atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepimuose (t. 1, b. l. 88–92, 159–160) nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad Pirkimą sudaro 3 dalys, kurioms kiekvienai yra nustatytos konkrečios perkamų maitinimo paslaugų vienos dienos kaina (norma), todėl tiekėjai kviečiami siūlyti maitinimo organizavimo administravimo išlaidas, kurios negali būti mažesnės kaip I pirkimo daliai – 30 proc. maisto produktų kainos su PVM; II bei III pirkimo dalims – 25 proc. maisto produktų kainos su PVM. Tokį savo sprendimą perkančioji organizacija grindžia šiais argumentais:

141) vaikų maitinimas yra viešasis interesas, todėl jų maitinimas turi būti tinkamas ir kokybiškas. Žemiausią maitinimo organizavimo administravimo išlaidų ribą, Perkančiosios organizacijos specialistai apskaičiavo atsižvelgdami į techninėje specifikacijoje nurodytą patalpų ir įrangos nuomos mokestį, darbuotojų darbo užmokestį ir pan.

152) mano, kad tiekėjo galimybės ir pajėgumas gali turėti lemiamą įtaką jo pasiūlytos kainos dydžiui, o ne tai, kokia minimali siūlomos kainos riba yra nustatyta Pirkimo sąlygose. Perkančiosios organizacijos nuomone, tik mažiausios kainos ribojimu ji gali užtikrinti, kad neiškils grėsmė, jog bus teikiama nekokybiška paslauga ir bus taupoma maitinamų vaikų sąskaita.

163) mano, kad VPĮ 39 str. 7 d. numato galimybę tiekėjams, esant ir vienodoms pasiūlymų kainoms, konkuruoti ir varžytis dėl pasiūlymo pateikimo laiku.

174) ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie savo neribotas galimybes teikti maitinimo paslaugas už mažesnę kainą nei nurodyta perkančiosios organizacijos minimali riba.

18Dėl Pirkimo sąlygų 52.5 p. nurodo, kad šiame punkte numatyta, kad tuo atveju, jeigu dalyvio pateiktame pasiūlyme bus nurodyta neįprastai maža kaina ir dalyvis jos nepagrįs, pasiūlymas šiuo pagrindu bus atmestas. Ir čia pat yra paaiškinama, kad dalyviui, pasiūliusiam maitinimo organizavimo administravimo išlaidas I pirkimo daliai – mažesnes kaip 30 proc. maisto produktų kainos su PVM; II bei III pirkimo dalims – mažesnes kaip 25 proc. maisto produktų kainos su PVM, jo pasiūlymas bus atmestas, neprašant pagrįsti per mažos pasiūlymo kainos. Taigi perkančioji organizacija neatmeta galimybės vertinti neįprastai mažos kainos pasiūlymus ir neatsisako pareigos prieš tai paprašyti juos pagrįsti. Tokio sprendimo tikslas – užtikrinti kokybišką ir tinkamą vaikų ir moksleivių maitinimą. Jeigu buvo nuspręsta riboti mažiausią siūlomą kainą, vadinasi, pasiūlymas su mažesne nei nustatyta Pirkimo dokumentuose kaina turi būti atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo sąlygų reikalavimų. Nurodo, jog atsakovė nesutinka su ieškovės teiginiu, kad Pirkimo sąlygos buvo klaidinančios. Atkreipia dėmesį, kad tiekėjas nepasinaudojo savo galimybė klausti perkančiosios organizacijos paaiškinimo dėl Pirkimo sąlygų.

19Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė prašė ieškinį atmesti atsiliepime nurodytais motyvais.

20Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepime (t. 2, b. l. 20–26) su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jis sutinka su atsakovės pozicija dėl maitinimo organizavimo administravimo išlaidų žemiausios ribos nustatymo būtinumo, kadangi tokiu būdu užtikrinama teikiamos paslaugos kokybė, o ir atsižvelgiant į ilgametę trečiojo asmens patirtį maitinimo organizavimo paslaugų srityje, teikti kokybiškas paslaugas už mažesnę sumą yra sudėtinga (nors gali būti išimčių, susijusių su palankiais tiekėjų pasiūlymais ar kitomis ypatingai palankiomis sąlygomis). Be to, atsakovei nurodžius maitinimo organizavimo administravimo išlaidų žemiausią ribą buvo pasiektas dar vienas tikslas – taupomas tiek atsakovės, tiek kitų tiekėjų laikas, kai nereikia atsakovei vertinti akivaizdžiai neįmanomų įvykdyti pasiūlymų. Mano, kad ieškovės argumentas, jog konkuravimas laike iškreipia pirkimo esmę bei sąžiningą tiekėjų tarpusavio konkurenciją, yra atmestinas. Atkreipia teismo dėmesį, jog praktikoje toks atvejis, kai yra nustatoma paslaugų teikimo kainos žemiausia riba, nėra naujiena ir dažnai pasitaiko viešuosiuose pirkimuose. leškovė, kaip pirkimo dalyvė, ne kartą taip pat dalyvavo tokiame viešajame pirkime ir tokios pirkimo sąlygos neginčijo. Tai rodo, jog ieškovė nėra nuoširdi įrodinėdama, kad mažiausios kainos nurodymas riboja konkurenciją ir pažeidžia jos teises. Mano, kad Viešųjų pirkimų tarnyba 2012 m. kovo 15 d. išvadoje Nr. 4S-1148, pareikšdama kategorišką nuomonę dėl konkurencijos ribojimo nustatant minimalią paslaugų kainą, peržengia savo kompetencijos ribas, todėl teismas neturėtų vadovautis šia išvada. Dėl to trečiasis asmuo nesutinka, jog atsakovei nustačius žemiausią maitinimo organizavimo administravimo išlaidų sumą buvo ribojama konkurencija ir pažeidžiami VPĮ tikslai.

21Dėl Konkurso sąlygų 52.5 p. reikalavimo nurodo, kad lingvistiškai analizuojant šią sąlygą, pagal kurią dalyviui, pasiūlius maitinimo organizavimo administravimo išlaidas I pirkimo daliai – mažesnes kaip 30 proc. maisto produktų kainos su PVM, II bei Ill pirkimo dalims – mažesnes kaip 25 proc. maisto produktų kainos su PVM, jo pasiūlymas bus atmestas neprašant pagristi per mažos pasiūlymo kainos, galima daryti išvadą jog sąlyga dėl tiekėjo pasiūlymo atmetimo šiam pasiūlymui neatitinkant sąlygų 29.1 punkto reikalavimų savo esme prilygsta tiekėjo pasiūlymo atmetimui, kai pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. VPĮ 39 str. 2 d. 2 p. nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga atmesti pasiūlymą, jei jis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Mano, kad atsakovė Konkurso sąlygose turėjo teisę nurodyti, jog Konkurso sąlygų 29.1 p. reikalavimų neatitinkantis tiekėjo pasiūlymas bus atmestas. Priešingas Atsakovės elgesys sudarytų sąlygas tiekėjų piktnaudžiavimui, kai nesilaikant Konkurso sąlygų reikalavimų būtų išvengta pasekmių ir tuo būtų sudarytos sąlygos nesąžiningai konkurencijai bei lygiateisiškumo principo pažeidimui.

22Dėl Konkurso sąlygų 29 p. reikalavimų nurodo, kad šiame punkte nurodyta, kad pasiūlymuose nurodoma kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede, atsižvelgiant į visą nurodytą apimtį, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Lingvistinė sąlygos analizė leidžia daryti išvadą, jog atsakovė būtent ir turėjo omeny, kad turi būti apskaičiuota visa kaina visam mokinių kiekiui visam paslaugos teikimo terminui. Konkurso sąlygų 1 priedo lentelės 7 grafoje taip pat nurodyta, kad turi būti įrašyta „Bendra kaina“. Tuo atveju, jei, kaip kad mano ieškovė, atsakovė būtų siekusi, kad pasiūlymuose būtų pateikta vienos dienos maitinimo normos ir maitinimo organizavimo kaina, atsakovė pateiktoje Pirkimo sąlygų 1 priedo pasiūlymo formoje nebūtų nurodžiusi šių papildomų duomenų. Todėl akivaizdu, jog vien jau dėl to ieškovė turėjo susiprasti, kad būtina pateikti bendrą paslaugų kainą, atsižvelgiant į visą apimtį. Atkreipia dėmesį, kad ieškovė nepasinaudojo savo teise klausti perkančiosios organizacijos paaiškinimo dėl Pirkimo sąlygų.

23Trečiojo asmens atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti.

242012-02-21 teismo nutartimi į bylą išvadai duoti buvo įtraukta Viešųjų pirkimų tarnyba (t. 1, b. l.79–81), kuri pateikė savo išvadą (t. 1, b. l. 112–114).

25Ieškinys tenkintinas.

26Byloje nustatyta, kad 2012 m. sausio 18 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijai paskelbė apie supaprastintą atvirą konkursą „Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų ir mokinių maitinimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 116625). Pirkimas suskirstytas į tris objektus. 2012 m. sausio 25 d. ieškovė UAB „Smulkus urmas“, susipažinusi su Pirkimo sąlygų reikalavimais, pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurią 2012 m. vasario 1 d. atsakovė atmetė. 2012 m. vasario 21 d. perkančioji organizacija informavo ieškovę, kad jos pasiūlymas yra atmestas, nes, atsakovės nuomone, tiekėjas klaidingai apskaičiavo pasiūlymo kainą, t. y. ieškovė nesivadovavo Pirkimo sąlygų 29 p. 2012 m. kovo 1 d. ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl dviprasmiškų Pirkimo sąlygų reikalavimų ir neteisėto tiekėjo pasiūlymo atmetimo. 2012 m. kovo 2 d. perkančioji organizacija atmetė ieškovės pasiūlymą. Manydama, kad jos teisės pažeistos, ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti perkančiosios organizacijos veiksmus ir Pirkimo sąlygas neteisėtais.

27Byloje iš esmės yra keliamas Konkurso sąlygų 29.1 p. ir 52.5 p. teisėtumo klausimas.

28Ieškovės nuomone, šios Konkurso sąlygos pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 ir 2 dalies, 40 straipsnio 1 dalies, VPĮ 85 straipsnio 2 dalies nuostatas.

29Konkurso sąlygų 29 p. yra nustatyta, kad „Pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina pateikiama litais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede, atsižvelgiant į visą nurodytą apimtį, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan.“ Konkurso sąlygų 29.1 p. yra nustatyta, kad „Maitinimo organizavimo administravimo išlaidos negali būti mažesnės kaip <...> 1 pirkimo daliai - 30% maisto produktų kainos su PVM, <...> II bei III pirkimo dalims - 25% maisto produktų kainos su PVM“. Iš Konkurso sąlygų 1 priedo matyti, kad vienintelis kintamas dydis, apskaičiuojant bendrą pasiūlymo kainą, yra maitinimo organizavimo administravimo išlaidos, kurių dydį laisvai gali siūlyti tiekėjas. Todėl darytina išvada, kad tiekėjas, norėdamas laimėti Konkursą, negali pasiūlyti jų mažesnių negu atitinkamai 30 proc. ir 25 proc. maisto produktų kainos su PVM. Nors atsakovė ir trečiasis asmuo nurodo, kad tokia Konkurso sąlyga neprieštarauja VPĮ įstatymo nuostatoms, tačiau teismas su šia pozicija nesutinka.

30Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Teismo nuomone, Konkurso sąlygomis nustačius mažiausias galimas pasiūlymų kainas, tiekėjai neteko galimybės teikti savo paslaugų, o perkančioji organizacija – pirkti paslaugas mažesnėmis kainomis nei nustatyta Konkurso sąlygose. Taigi perkančioji organizacija netenka galimybės racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė nepaaiškino ir neįrodė, kodėl tik konkretus maitinimo organizavimo administravimo išlaidų dydis (30 proc. ir 25 proc.) užtikrins atsakovės siekiamo viešojo pirkimo tikslo. Todėl teismas sutinka su ieškovės nuomone, kad šiame Konkurse pagal taip suformuluotas pirkimo sąlygas dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymų kainos turėtų būti vienodos ir todėl reali konkurencija pagal perkančiosios organizacijos parengtas Pirkimo sąlygas gali vykti jau ne dėl geriausios pasiūlymo kainos, o tik dėl pasiūlymo pateikimo momento, nes esant vienodai pasiūlymo kainai, Pirkimą, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 57 punktu, laimės tiekėjas, anksčiausiai pateikęs pasiūlymą. Toks tiekėjų tarpusavio varžymasis iškreipia pirkimo esmę, pirkimu siekiamus tikslus, sąžiningą tiekėjų tarpusavio konkurenciją, todėl šio Pirkimo sąlygų 29.1 p. pripažintinas neteisėtu, todėl naikintinas.

31Konkurso sąlygų 52.5 p. nustatyta, kad „Dalyviui, pasiūlius maitinimo organizavimo administravimo išlaidas I pirkimo daliai – mažesnes kaip 30% maisto produktų kainos su PVM, II bei Ill pirkimo dalims - mažesnes kaip 25% maisto produktų kainos su PVM, jo pasiūlymas bus atmestas neprašant pagrįsti per mažos pasiūlymo kainos“. Nors atsakovė ir trečiasis asmuo nurodė, jog ši Konkurso sąlyga neprieštarauja VPĮ, tačiau su šia jų nuomone teismas nesutinka.

32VPĮ 85 straipsnio 1 dalis nustato, kad „Perkančioji organizacija <...> atlikdama supaprastintus pirkimus, privalo vadovautis šio įstatymo <...> 40 straipsnio <...> reikalavimais.“ VPĮ 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad „Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti“. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad perkančiosios organizacijos teisė atmesti tiekėjo paaiškinimus dėl siūlomos neįprastai mažos kainos jokiu būdu nereiškia jos teisės atmesti pasiūlymo nesuteikiant galimybių tiekėjui pateikti savo paaiškinimų. Neįprastai mažos pasiūlymo kainos instituto tikslas – apsaugoti tiekėją nuo nesąžiningų perkančiosios organizacijos veiksmų – negalėtų būti pasiektas, jei perkančioji organizacija pati spręstų, ar būtina, kad tiekėjas pateiktų paaiškinimus. Be to, perkančioji organizacija privalo suteikti protingus terminus, per kuriuos turi būti pateikti šie paaiškinimai. Perkančioji organizacija taip pat privalo informuoti tiekėją, jei šio paaiškinimai buvo atmesti, kartu nurodydama tokio savo sprendimo motyvus (Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A-3). Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tokį pasiūlymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Todėl darytina išvada, kad perkančioji organizacija Konkurso sąlygose turėjo numatyti galimybę tiekėjams pagrįsti pasiūlytą neįprastai mažą kainą, o pastariesiems nepateikus tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą atmesti.

33Konstatuotina, kad Konkurso sąlygų 52.5 p. pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1 dalies nuostatas, todėl pripažintinas neteisėtu ir naikintinas.

34Įvertinęs tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad perkančioji organizacija, tvirtindama ginčijamo pirkimo sąlygas, pažeidė imperatyvias nuostatas – VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintus viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus bei viešųjų pirkimų tikslą – vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikiamų prekių ir paslaugų, racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas, taip pat VPĮ 40 straipsnio 1 dalį, įpareigojančią perkančiąją organizaciją kreiptis į tiekėją dėl jo pateiktos neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo. Pažymėtina, kad teismo nuomone, šio pirkimo sąlygos pažeidžia ir VPĮ 85 straipsnio 2 dalį, kad perkančioji organizacija supaprastintus viešuosius pirkimus turi vykdyti vadovaudamasi ne tik Viešųjų pirkimų įstatymu bet ir savo pačios pasitvirtintomis taisyklėmis, nes, Pirkimo atveju, perkančioji organizacija pažeidžia jos pačios patvirtintų Taisyklių 4.1, 4.2 ir 4.3 punktų reikalavimus, įpareigojančius, vykdant pirkimo procedūras, laikytis viešųjų pirkimų principų ir tikslų.

35Byloje nustatyta, kad atsakovė 2012-02-21 raštu Nr. R3-(5.23)-1358 informavo atsakovę, kad jos pasiūlymas visoms pirkimo dalims kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų yra atmestas (t. 1, b. l. 135). 2012-03-20 raštu Nr. R3-(5.23)-2164 atsakovė informavo tiekėjus apie nustatytą pasiūlymų eilę (t. 1, b. l. 161). Laimėjusiu pasiūlymu visoms pirkimo dalims pripažintas VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymas. Atkreiptinas dėmesys, kad VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymas perkančiojoje organizacijoje gautas anksčiausiai – 2012-02-02 17.13 val. (t. 1, b. l. 120), tai, esant vienodoms su kitais tiekėjais pasiūlytoms kainoms, leido pastarąjį pripažinti laimėjusiuoju ir kartu patvirtino ieškovo argumentą, kad reali konkurencija pagal perkančiosios organizacijos parengtas Pirkimo sąlygas vyko jau ne dėl geriausios pasiūlymo kainos, o tik dėl pasiūlymo pateikimo momento.

36Faktinės bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad neteisėtai įtraukus į Konkurso sąlygas imperatyviems įstatymo reikalavimams prieštaraujančias sąlygas, Pirkimo sąlygos buvo neaiškios, todėl yra pagrindas teigti, kad taip buvo sudarytos sąlygos viešojo pirkimo neskaidrumui, o kartu ir nesąžiningai konkurencijai. Tokiais neteisėtais veiksmais neužtikrintas ir racionalus savivaldybės lėšų panaudojimas. Tai yra pakankamas pagrindas pripažinti atsakovės veiksmus neteisėtais, o jos vėlesnius veiksmus – niekiniais. Tai, kad dalyviai neprašė paaiškinti Pirkimo sąlygų, nepaneigia ginčo viešojo pirkimo principų pažeidimo.

37Teismas, remdamasis šio sprendimo motyvais dėl atsakovės (perkančiosios organizacijos) neteisėtų veiksmų vykdant viešojo pirkimo procedūras, pripažįsta niekiniu atsakovės 2012-03-20 raštu Nr. R3-(5.23)-2164 (t. 1, b. l. 161) nustatytą pasiūlymų eilę bei laimėjusiu pasiūlymu visoms pirkimo dalims pripažintą VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą ir priimtą sprendimą su laimėtoju sudaryti pirkimo sutartį ir jį naikina ex officio, nes toks sprendimas neatsiejamai susijęs su viešo intereso gynimu ir su ieškovo pareikštu reikalavimu.

38Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-02-21 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir atsakovei buvo uždrausta sudaryti Pirkimo sutartį, ginčijamame pirkime turi būti atnaujintos viešojo pirkimo procedūros, iš naujo parengiant ir svarstant Konkurso sąlygas.

39Ieškinį tenkinus, ieškovei UAB „Smulkus urmas“ iš atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 1 000 Lt ieškovės sumokėto žyminio mokesčio (t. 1, b. l. 77) ir išlaidos, patirtos advokato teisinei pagalbai apmokėti (t. 2, b. l. 96–101) (LR CPK 93 str. 1 d.). Į bylą yra pateikti duomenys, kad ieškovė patyrė 12 380,25 Lt išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti. Ieškovės atstovė teismui pateikė ieškinį ir patikslintą ieškinį (Rekomendacijų 8.2 p.), du prašymus dėl parengiamojo posėdžio atidėjimo (Rekomendacijų 8.16 p.) ir dalyvavo viename teismo posėdyje (1 val., Rekomendacijų 8.18 p.). Prašomos priteisti advokato pagalbos išlaidos daugiau negu du kartus viršija rekomendacijose nustatytus dydžius. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, trukmę, posėdžių skaičių, prašomos priteisti išlaidos mažintinos ir iš atsakovės priteistina 6 000 Lt suma ieškovei (CPK 79 str.,88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.). Iš atsakovės taip pat priteistinos 14 Lt pašto išlaidos valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

41ieškinį tenkinti visiškai.

42Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2012 m. sausio 18 d. paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų ir mokinių maitinimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 116625) Pirkimo sąlygų 29.1 punktą, nustatantį minimalias maitinimo paslaugų organizavimo išlaidų kainas.

43Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2012 m. sausio 18 d. paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Šilutės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vaikų ir mokinių maitinimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 116625) Pirkimo sąlygų 52.5 punktą, nustatantį teisę perkančiajai organizacijai nesikreipus į tiekėją dėl kainos pagrindimo atmesti tiekėjo pasiūlymą dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos.

44Įpareigoti atsakovę Šilutės rajono savivaldybės administraciją atnaujinti viešojo pirkimo procedūras: iš naujo parengti Pirkimo sąlygas ir jų pagrindu įvykdyti kitas būtinas viešojo pirkimo procedūras.

45Priteisti iš atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos 6 000 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Smulkus urmas“.

46Priteisti iš atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos 14 Lt pašto išlaidų valstybei.

47Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai... 2. ieškovė, patikslinusi ieškinį (t. 1, b. l. 125–134), prašo:... 3. 1) pakeisti paslaugų kainos apskaičiavimo modelį ir pripažinti... 4. 2) pripažinti neteisėtomis ir panaikinti Pirkimo sąlygų 52.5 punkto... 5. 3) priteisti visas bylinėjimosi išlaidas;... 6. 4) Ex officio įpareigoti atsakovę nutraukti pirkimo procedūras.... 7. Nurodė, kad 2012 m. sausio 18 d. atsakovė paskelbė apie supaprastintą... 8. Dėl Pirkimo sąlygų 29.1 punkto reikalavimo nurodė, kad perkančioji... 9. Esant anksčiau nurodytam Pirkimo sąlygose nustatytam paslaugų kainos... 10. Dėl Pirkimo sąlygų 52.5 punkto reikalavimo nurodė, kad Pirkimo sąlygų... 11. Kadangi perkančioji organizacija 2012-02-21 raštu informavo ieškovę, kad... 12. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė prašė patikslintą ieškinį... 13. Atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija atsiliepimuose (t. 1,... 14. 1) vaikų maitinimas yra viešasis interesas, todėl jų maitinimas turi būti... 15. 2) mano, kad tiekėjo galimybės ir pajėgumas gali turėti lemiamą įtaką jo... 16. 3) mano, kad VPĮ 39 str. 7 d. numato galimybę tiekėjams, esant ir vienodoms... 17. 4) ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie savo neribotas galimybes teikti... 18. Dėl Pirkimo sąlygų 52.5 p. nurodo, kad šiame punkte numatyta, kad tuo... 19. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė prašė ieškinį atmesti... 20. Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ atsiliepime (t. 2, b. l.... 21. Dėl Konkurso sąlygų 52.5 p. reikalavimo nurodo, kad lingvistiškai... 22. Dėl Konkurso sąlygų 29 p. reikalavimų nurodo, kad šiame punkte nurodyta,... 23. Trečiojo asmens atstovė teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti.... 24. 2012-02-21 teismo nutartimi į bylą išvadai duoti buvo įtraukta Viešųjų... 25. Ieškinys tenkintinas.... 26. Byloje nustatyta, kad 2012 m. sausio 18 d. Šilutės rajono savivaldybės... 27. Byloje iš esmės yra keliamas Konkurso sąlygų 29.1 p. ir 52.5 p. teisėtumo... 28. Ieškovės nuomone, šios Konkurso sąlygos pažeidžia Viešųjų pirkimų... 29. Konkurso sąlygų 29 p. yra nustatyta, kad „Pasiūlymuose nurodoma paslaugų... 30. Viešųjų pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais... 31. Konkurso sąlygų 52.5 p. nustatyta, kad „Dalyviui, pasiūlius maitinimo... 32. VPĮ 85 straipsnio 1 dalis nustato, kad „Perkančioji organizacija... 33. Konstatuotina, kad Konkurso sąlygų 52.5 p. pažeidžia Viešųjų pirkimų... 34. Įvertinęs tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad perkančioji... 35. Byloje nustatyta, kad atsakovė 2012-02-21 raštu Nr. R3-(5.23)-1358 informavo... 36. Faktinės bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad neteisėtai įtraukus... 37. Teismas, remdamasis šio sprendimo motyvais dėl atsakovės (perkančiosios... 38. Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-02-21 nutartimi... 39. Ieškinį tenkinus, ieškovei UAB „Smulkus urmas“ iš atsakovės Šilutės... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,... 41. ieškinį tenkinti visiškai.... 42. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Šilutės rajono savivaldybės... 43. Pripažinti neteisėtu ir panaikinti Šilutės rajono savivaldybės... 44. Įpareigoti atsakovę Šilutės rajono savivaldybės administraciją atnaujinti... 45. Priteisti iš atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos 6 000... 46. Priteisti iš atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos 14 Lt... 47. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...