Byla 2A-2269/2012
Dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir jų panaikinimo, trečiasis asmuo viešoji įstaiga ,,Kretingos maistas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Smulkus urmas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1254-622/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Smulkus urmas“ ieškinį atsakovui Plungės rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir jų panaikinimo, trečiasis asmuo viešoji įstaiga ,,Kretingos maistas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Byloje nustatyta, kad Plungės rajono savivaldybės administracija 2012 m. kovo 8 d. vykdė atvirą supaprastintą konkursą „Plungės rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos“. Pirkimas buvo vykdomas pagal perkančios organizacijos direktoriaus patvirtintas supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles. Tarp šalių kilo ginčas, ar perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose nustatytos fiksuotos išlaidos maisto gaminimui neprieštarauja sąžiningai tiekėjų konkurencijai ir ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintiems viešųjų pirkimų principams.

5Ieškovas prašė pripažinti neteisėtomis ir panaikinti pirkimo sąlygų 1 priedo „pasiūlymo forma“ kainos apskaičiavimo lentelėje nustatytas fiksuotas tiesiogines maisto gamybos išlaidas. Susipažinęs su pirkimų sąlygų reikalavimais, ieškovas 2012 m. kovo 13 d. pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl diskriminacinių ir dirbtinai konkurenciją ribojančių sąlygų, nustatančių minimalią leistiną kainą.

6Atsakovas ieškovo pretenziją sutiko patenkinti. 2012 m. kovo 27 d. perkančioji organizacija patikslino pirkimo sąlygas ir nurodė, kad pirkimo procedūros yra tęsiamos. 2012 m. kovo 29 d. ieškovas pateikė papildomą pretenziją. 2012 m. kovo 29 d. atsakovas pateikė ieškovui atsakymą į pretenziją, kuriuo ieškovo pretenziją atmetė, nenurodydamas jokių atmetimo argumentų. Pripažindama ieškovo pirmąją pretenziją, perkančioji organizacija nurodė, kad apie vykdomo pirkimo sąlygų 57.1 punkto ir 60 punkto nuostatų pakeitimą bus pranešta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Perkančioji organizacija apie pirkimo sąlygų 57.1 ir 60 punktų pakeitimus tiekėjus informavo tik 2012 m. kovo 27 d. pranešimu, tačiau vokų su pasiūlymais atplėšimo termino nenukėlė, t. y. perkančioji organizacija patikslino kainos apskaičiavimo modelį, bet nenustatė protingo termino pasiūlymams pateikti, per kurį tiekėjai galėtų tinkamai susipažinti su atliktais pakeitimais, juos įvertinti ir pateikti pasiūlymus. Tuo, ieškovo nuomone, perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų viešųjų pirkimų skaidrumo ir proporcingumo principus. Perkančioji organizacija, pateikusi pirkimo sąlygų patikslinimą, vis tiek nustatė mažiausią galimą pasiūlymo kainą tuo apribodama tiekėjų galimybes realiai varžytis dėl geriausios, t. y. mažiausios, pasiūlymo kainos.

7Teigė, kad perkančioji organizacija, visais įmanomais būdais išskaidžiusi maitinimo paslaugų kainą ir nustačiusi fiksuotas maisto produktų ir maisto gamybos kainas, suteikė tiekėjui galimybes savarankiškai nurodyti tik administravimo išlaidas. Perkančioji organizacija, pirkimo sąlygose nustatydama produktų ir maisto gamybos fiksuotas kainas bei palikus teisę tiekėjui nurodyti tik administravimo išlaidas, dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją dėl pirkimo sutarties sudarymo. Be to, VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymo pateikimo momentas yra 2012 m. kovo 27 d. 13 val. 45 min., tiekėjo UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo pateikimo laikas 2012 m. kovo 27 d. 19 val. 25 min., nors 2012 m. kovo 27 d. pirkimo sąlygų patikslinimas CVP IS sistemoje patalpintas 13 val. 40 min. Pirkimų sąlygose nustatytas kainos apskaičiavimo modelis yra ne tik ydingas ir neteisėtas, bet galimai orientuotas į konkretų tiekėją, galimai pirkimo sąlygų patikslinimo informaciją perduodant tiekėjui iš anksto. Perkančiajai organizacijai 2012 m. kovo 27 d. 13 val. 40 min. patalpinus CVP IS sistemoje pirkimo sąlygų patikslinimą, objektyviai neįmanoma parengti pasiūlymą ir atlikti paskaičiavimus tokiu laiko intervalu, kad pasiūlymas būtų pateiktas 13 val. 45 min.

8Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog ieškovo skundžiamų pirkimo sąlygų būtinumą lėmė atsakovo interesas užtikrinti mokinių, kurie būtų maitinami, interesus. Tokį 2011 m. vasario 24 d. sprendimą Plungės rajono savivaldybės taryba grindė Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 ,,Dėl mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-887 ,,Dėl pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo“. Vėliau šis sprendimas buvo pakeistas nustatant kitus įkainius, sprendimas buvo grindžiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770 ,,Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pirkimo objektą sudarė Plungės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos, atitinkančios maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimus. Pirkime produktams įsigyti reikiamą sumą buvo nutarta nustatyti pagal minėtus sprendimus, tam, kad laimėjęs pirkimą dalyvis negalėtų spekuliuoti tiekiamo maisto kokybe. Pirkimo sąlygos tiekėjų konkuravimo nepažeidė, nes administravimo išlaidas tiekėjai turėjo nusistatyti patys. Atsakovas neturėjo pagrindo pratęsti termino pasiūlymams pateikti, be to, ieškovas ir neprašė termino pratęsti, tik klausė, ar jis bus pratęstas.

9Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ nurodė, jog atsakovo vykdomas konkursas yra dėl maitinimo (t. y. patiekalų paruošimo, išdalinimo, indų nurinkimo, suplovimo ir kt.) teikimo paslaugų, o ne dėl produktų mokinių maitinimui įsigyti ar tiesioginių išlaidų maisto gaminimui. Maitinimo paslaugų teikimas savo esme ir yra paslaugos teikimo administravimas. Atsakovas, išskaidydamas pasiūlymo kainą į kelias dalis ir leisdamas tiekėjams nevaržomai konkuruoti dėl esminio elemento - administravimo išlaidoms skiriamos sumos - siekė užtikrinti viešąjį interesą kad valstybės lėšos būtų naudojamos racionaliai, o maitinimo paslaugos bendrojo lavinimo mokyklose būtų kokybiškos, tokiu būdu užtikrinant pirkimo skaidrumą. Atsakovas neribojo konkurencijos tarp tiekėjų ir nenurodė minimalios kainos ribos, kadangi bet kuris iš konkurse dalyvavusių tiekėjų galėjo pasiūlyme nurodyti konkurencingą perkamos paslaugos kainą, kuri atitiktų konkretaus siūlančiojo tiekėjo galimybes. Ieškovo argumentas, kad konkuravimas dėl pasiūlymo pateikimo momento iškreipia pirkimo esmę bei sąžiningą konkurenciją yra atmestinas, nes varžymasis dėl pasiūlymo pateikimo laiko yra aptartas VPĮ. Trečiasis asmuo ne tik teisingai suruošė visus pasiūlymo dokumentus, bet pateikė pasiūlymą taip greitai, kaip tik galėjo, būdamas iš anksto paruošęs visą pasiūlymą ir turėdamas tik patikslinti maitinimo paslaugų kainą.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 27 d. sprendimu ieškovo UAB ,,Smulkus urmas“ ieškinį atmetė, priteisė atsakovui Plungės rajono savivaldybės administracijai ir trečiajam asmeniui VšĮ ,,Kretingos maistas“ po 3 000 Lt advokato pagalbai apmokėti.

11Pirmosios instancijos teismas pažymėjo būtinumą laikytis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos tvarkos ir tikslų. Perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė perkančiųjų organizacijų VPĮ normų, ypač 3 str. nuostatų, laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas. Teismas pažymėjo, kad civiliniame procese išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju Plungės rajono savivaldybės taryba 2011 m. vasario 24 d. ir 2011 m. liepos 28 d. sprendimais nustatydama mokinių nemokamam maitinimui skirtų produktų įgijimui vienos dienos vienam mokiniui kainas laikėsi atitinkamo teisinio reguliavimo ir todėl nepažeidė jokių Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų. Laikė, jog minimalių produktams įsigyti ir išlaidų maisto gaminimui sumų nustatymas suteikia atsakovui papildomas garantijas kokybiškos paslaugos gavimui. Vertino, kad ieškovas buvo pajėgus pateikti pakoreguotą pasiūlymą pagal nurodytus patikslinimus.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Ieškovas UAB ,,Smulkus urmas“ pateikė apeliacinį siundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d. sprendimo, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, t. y. pripažinti neteisėtomis ir panaikinti pirkimo sąlygų 1 priedo ,,Pasiūlymo forma“ kainos apskaičiavimo lentelėje nustatytas fiksuotas tiesiogines maisto gamybos išlaidas, apie kurias UAB ,,Smulkus urmas“ buvo informuotas perkančiosios organizacijos 2012 m. kovo 27 d. CVP IS pranešimu, įpareigoti atsakovą nutraukti pirkimo procedūras. Taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismuose. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Teismas, priimdamas nagrinėjamoje byloje sprendimą, padarė materialinės ir procesinės teisės normų pažeidimus, neatsižvelgė į kasacinio teismo išaiškinimus viešųjų pirkimų bylose ir priėmė visiškai priešingą sprendimą negu kitoje panašioje byloje, išnagrinėtoje Klaipėdos apygardos teisme.

142. Teismas, priimdamas sprendimą ir konstatavęs, kad fiksuotų maitinimo gamybos išlaidų nustatymas pirkime yra teisėtas ir pagrįstas, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo ir proporcingumo bei efektyvios ir sąžiningos tiekėjų tarpusavio konkurencijos principus bei Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą viešųjų pirkimų tikslą - racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas.

153. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje aiškindamas Viešųjų pirkimų įstatymą yra konstatavęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti tiekėjų konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas yra prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui. Jie, kaip ir kitos Viešųjų pirkimų įstatymo imperatyviosios nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga.

164. Teismas, priimdamas sprendimą, visiškai neįvertino ir nepasisakė dėl ieškovo UAB „Smulkus urmas“ ieškinyje išdėstytų argumentų ir byloje pateiktų įrodymų, kad reali konkurencija pirkime vyko ne dėl geriausios paslaugų kainos, kuri, vadovaujantis pirkimo sąlygų 60 punktu, ir turėjo būti pasiūlymo vertinimo kriterijus bei siektinas rezultatas, įstatyme nustatytas viešųjų pirkimų tikslas, bet dėl greičiausio pasiūlymo pateikimo laiko, t. y. dėl pasiūlymo pateikimo momento, kuris negali turėti jokios reikšmingos įtakos nei racionaliam lėšų naudojimui, nei kokybiškos paslaugos teikimui.

175. Neįvertinta ir sprendime nepasisakyta dėl ieškovo argumentų, kad pirkimu nustatytas tiekėjų varžymosi modelis iškreipia viešųjų pirkimų esmę, nes fiksuotos mokinių maitinimo gaminimo kainos nustatymas pirkimo sąlygose nėra orientuotas į viešųjų pirkimų tikslą - racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas, nors racionalus lėšų naudojimas viešuosiuose pirkimuose, apskritai, yra visos visuomenės interesas. Perkančiajai organizacijai išskaidžius maitinimo paslaugų kainą ir nustačius fiksuotas maitinimo produktų ir maisto gamybos kainas, tiekėjui suteikta galimybė savarankiškai nurodyti tik administravimo išlaidas.

186. Teismas nenagrinėjo ir nepasisakė, kaip parengtos pirkimo sąlygos daro įtaką tiekėjų konkurencijai pirkime ir kokią įtaką fiksuotų maitinimo gaminimo išlaidų nustatymas turi racionaliam lėšų naudojimui, todėl, ieškovo nuomone, teismas, priimdamas sprendimą, visiškai neatskleidė bylos esmės, nes nevertino ir nenagrinėjo ieškinio pagrindą sudarančių aplinkybių, argumentų ir įrodymų, tuo tarpu kasacinio teismo jau spręsta ir išaiškinta, kad sąžininga ir efektyvi tiekėjų tarpusavio konkurencija yra vienas iš pagrindinių viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo siekių (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. gegužės mėn. 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011), tačiau šis siekis pirkime dėl ydingų pirkimo sąlygų ir nustatytų minimalių leistinų kainų, akivaizdu, nebuvo pasiektas. Parengtos pirkimo sąlygos nesudaro galimybių tiekėjams realiai varžytis dėl geriausio maitinimo paslaugų pasiūlymo pateikimo ir pirkimo sutarties sudarymo.

197. Teismas, priimdamas sprendimą, taip pat neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, kurioje yra išaiškinta, kad tiekėjams negali būti nustatomas reikalavimas dėl mažiausios galimos pirkimo objekto kainos, nes toks reikalavimas užkerta galimybę tiekėjams tarpusavyje konkuruoti, o tai pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio nuostatas (2011 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-406/2011). Nemotyvuota, kodėl būtent pirkimo sąlygose nurodyto dydžio maitinimo gaminimo išlaidos yra tinkamos ir pagrįstos, užtikrinančios kokybiškų paslaugų teikimą. Sprendime minimi Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimai nustato tik fiksuotas maisto produktų kainas, bet ne maitinimo gaminimo kainas. Maitinimo gaminimo kainas, nepagrįstas jokiais teisės aktais ir kitais logiškais bei pagrįstais skaičiavimais savo iniciatyva nustatė pati perkančioji organizacija.

208. Pastebėtina, kad atsakovo byloje pateiktos sąskaitos faktūros už vandenį, elektros energiją, šildymą, nepagrindžia ir neįrodo Pirkimo sąlygose nurodytų maitinimo gaminimo išlaidų dydžio. Pažymėtina, kad tik tiekėjas gali apskaičiuoti ir įvertinti savo paslaugų teikimo kaštus. Perkančioji organizacija neturi nei reikiamos patirties, nei išmano maitinimo paslaugų teikimo specifiką, nes maitinimo verslo subjektas yra būtent tiekėjas, o ne perkančioji organizacija. Tiekėjas, veikdamas rinkoje, turi savo kainodaros taisykles, taip pat ilgamečius partnerius, kurie gali pasiūlyti įvairių nuolaidų ir pan. Perkančioji organizacija neturi teisės kontroliuoti ir kištis į tiekėjo ūkinę komercinę veiklą.

219. Tuo atveju, kada tiekėjas pateikia neįprastai mažą kainą, vadovaujantis VPĮ 40 str. nuostatomis, jas privalėtų pagrįsti. Pažymėtina, kad maitinimo paslaugos kokybės užtikrinimas yra pirkimo sutarties vykdymo dalykas, reguliuojamas sutartinės atsakomybės nuostatų. Pirkimo sąlygų 78 punktas numato, kad sutarties įvykdymo užtikrinimui tiekėjas privalės pateikti banko garantiją. Tačiau teismas, priimdamas sprendimą, į minėtus ieškovo argumentus neatsižvelgė.

2210. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2-1110-253/2012, kurioje ieškovas buvo UAB „Smulkus urmas“, atsakovas - Šilutės rajono savivaldybės administracija, trečiasis asmuo - VšĮ „Kretingos maistas“, o išvadą duodanti institucija - Viešųjų pirkimų tarnyba ir kurioje ginčo objektas buvo panašus ginčo objektui šioje nagrinėjamoje civilinėje byloje, nusprendė, kad ieškovo ieškinys yra tenkintas, o atsakovo parengtos viešojo pirkimo sąlygos, nustatančios maitinimo gaminimo minimalias kainas, yra neteisėtos, nes pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalis.

2311. Viešųjų pirkimų tarnyba minėtoje civilinėje byloje pateikė savo išvadą, kad pirkimo sąlygose nustačius mažiausias galimas pasiūlymų kainas, tiekėjai neteko galimybės pasiūlyti savo paslaugų mažesnėmis kainomis nei nustatyta konkurso sąlygose (pavyzdžiui, mažesnio pelno sąskaita), o atsakovas galėjo netekti galimybės įsigyti paslaugų pigiau ir tokiu būdu racionaliai naudoti skirtas lėšas, todėl kyla grėsmė, kad nebus užtikrintas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d. numatytas viešųjų pirkimų tikslo pasiekimas. Teismas, priimdamas sprendimus, turi būti saistomas savo paties sprendimų, kad tiekėjų pažeistų interesų ir teisių gynyba būtų nuosekli ir efektyvi.

2412. Teismas, priimdamas sprendimą, pažeidė tiekėjų rungtyniškumo principą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos CPK 12 straipsnyje, nes atsisakė išreikalauti duomenis iš atsakovo, patvirtinančius atsakovo ir trečiojo asmens veiksmus CVP IS, bei pažeidė CPK 17 straipsnyje įtvirtintą šalių lygiateisiškumo principą, nes atsisakė tenkinti ieškovo prašymą į teismo posėdį iškviesti atsakovo raštiškai apklaustus liudytojus žodinei apklausai, nepagrįstai bei neteisėtai priimdamas vien tik atsakovo pateiktus rašytinius liudytojų parodymus.

25Teismas, priimdamas sprendimą, nurodė, kad ieškovo ieškinyje nurodyta aplinkybė dėl neskaidraus pirkimo organizavimo ir galimo neteisėto informacijos atskleidimo vienam iš tiekėjų, kas, ieškovo nuomone, sąlygojo trečiojo asmens gebėjimą pasiūlymą CVP IS priemonėmis pateikti per 5 min. po pirkimo sąlygų patikslinimo ir per 4 min. po susipažinimo su patikslinimu, nors realiai tai būtų neįmanoma, yra, neva, nepagrįsta jokiais byloje esančiais įrodymais.

2613. Lietuvos Respublikos CPK 192 straipsnio 8 dalis aiškiai nustato, kad tik išimtiniais atvejais, kai negalima arba sudėtinga apklausti liudytoją teismo posėdyje, bylą nagrinėjantis teismas turi teisę vertinti liudytojo raštu pateiktus parodymus, jeigu, teismo nuomone, atsižvelgiant į liudytojo asmenybę ir liudytinų aplinkybių esmę, tai nepakenks esminių bylos aplinkybių atskleidimui. Šalių iniciatyva liudytojas gali būti kviečiamas į papildomą apklausą teisme, kai tai būtina siekiant detaliau nustatyti bylos aplinkybes.

27Atsakovas, grįsdamas prašymą dėl rašytinių liudytojų parodymų prijungimo prie bylos, motyvavo tuo, kad byla šiuo metu yra nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, kuomet nėra galimybių teisme apklausti minėtų liudytojų. Tačiau byloje nebuvo jokių išimtinių aplinkybių, dėl kurių būtų neįmanoma liudytojų apklausti žodžiu.

28Ieškovo atstovas, gavęs minėtus atsakovo nurodytų liudytojų rašytinius parodymus, prašė teismą nurodytus liudytojus iškviesti žodinei apklausai į teismo posėdį, tačiau teismas, nepateikdamas jokių aiškių motyvų, liudytojus apklausai iškviesti atsisakė, tuo apribojo ieškovo galimybes paneigti liudytojų parodymus bei atitinkamai įrodyti ieškinio pagrįstumą.

29Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į UAB ,,Smulkus urmas“ apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

301. Įstatymų leidėjas įtvirtina draudimą keisti ar papildyti apeliacinį skundą naujais argumentais pasibaigus skundo padavimo terminui. Savo raštiniuose paaiškinimuose apeliantas išdėstė naujus argumentus, kurie nebuvo nurodyti apeliaciniame skunde.

312. Ieškovui tenka pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius byloje esančių skaičiavimų neteisingumą, jis taip pat nepateikė skaičiavimų, pagrindžiančių jo teiginius, kad jis galėtų patirti mažesnes antrosios grupės išlaidas (tiesiogines išlaidas) negu yra užfiksuota.

323. Ieškovo nurodyta Klaipėdos apygardos teismo byla neturi teisinio precedento nagrinėjamoje byloje. Konkurso sąlygos analogiškoje civilinėje byloje Nr. 2-1120-253/2012 buvo vienodos tik iki pateikiant pretenziją. Pagal pareikštą pretenziją nagrinėjamoje byloje savivaldybės administracija pakeitė pirkimo sąlygas, todėl ankstesnėje byloje ginčas vyko dėl skirtingų konkurso sąlygų ir dėl skirtingų faktinių aplinkybių, todėl nėra pagrindo teigti, kad tiek vienoje, tiek ir kitoje byloje buvo ribojama konkurencija.

334. Teismo posėdyje buvo atsakyta į visus ieškovo klausimus. Prašydamas pirmosios instancijos teismo apklausti liudytojus ieškovas nenurodė, kokias aplinkybes liudytojų parodymai turėtų patvirtinti ar patikslinti, todėl teismas pagrįstai atsisakė juos iškviesti į teismo posėdį.

345. Nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, kad atsakovas pirkimo sąlygose nurodė fiksuotą mokinių maitinimo kainą, nes realiai nurodytos dvi fiksuotos kainos produktams įsigyti, skiriama suma bei tiesioginės išlaidos maisto gaminimui.

35Būtent išskaidžius pasiūlymo kainą į objektyvias ir nuo tiekėjų valios nepriklausančias išlaidas bei į tas, dėl kurių iš tiesų ir vyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo užtikrintas skaidrumas viešajame pirkime. Išskirsčius pasiūlymo kainą galima konkrečiai matyti, kokia sumos dalis sumokama už pačią perkamą maisto gaminimo paslaugą.

366. Maisto gaminimo administravimo paslaugos kainos dydžio perkančioji organizacija nenurodė jokia forma, todėl apeliantas supainiojo skirtingus dalykus – maisto gamybos kainą ir tiesiogines tiekėjo patiriamas išlaidas, susijusias su maisto gaminimu.

377. Aplinkybė, kad keli tiekėjai pasiūlė vienodą paslaugų kainą negali būti vertinama kaip įrodymas, kuris pagrindžia apelianto teiginį, kad pirkime nebuvo realios konkurencijos.

388. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad neįmanoma per keturias minutes pateikti į informacinę sistemą pasiūlymo, jei visas pasiūlymas buvo suruoštas iš anksto. VšĮ ,,Kretingos maistas“ dar iki 2012 m. kovo 27 d. gauto konkurso sąlygų patikslinimo buvo suruošęs visus dokumentus, išskyrus tikslų pasiūlymo kainos išdėstymą, t. y. buvo maksimaliai pasirengęs bet kokiems perkančiosios organizacijos nurodytiems pasiūlymo pateikimo formos pakeitimams.

39Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą bei priteisti iš apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo panašius argumentus kaip ir atsakovas.

40IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės,teisiniai argumentai ir išvados

41Apeliacinis skundas netenkintinas.

42Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo spendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str.2 d.).

43VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (3 str. 1 d.). Šių principų laikymųsi užtikrinama, kad viešųjų pirkimų konkurso tikslai bus pasiekti, o konkurso procedūroje bus išvengta nesąžiningos konkurencijos prielaidų. Viešųjų pirkimų principų pažeidimas prilyginamas imperatyviųjų nuostatų pažeidimui būtent dėl to, kad šie, kaip ir kitos imperatyviosios VPĮ nuostatos, susiję su viešojo intereso apsauga. Tokią praktiką, aiškinant VPĮ nuostatas, formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009, 3K-3-155/2011). Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioj i organizacija nusipirktų tai, ko reikia, perkančiosios organizacijos pateikiami pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs ir be dviprasmybių (VPĮ 24 str.). Sprendžiant ginčą svarbu nustatyti, ar atsakovas laikėsi visų šių VPĮ įstatymo nuostatų ir pagrįstai pripažino VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą tinkamu.

44Kaip minėta, perkančioji organizacija Plungės rajono savivaldybės administracija 2012 m. kovo 8 d. CVP IS paskelbė supaprastintą atvirą konkursą Plungės rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugoms pirkti.

452012 m. kovo 13 d. ieškovas UAB „Smulkus urmas“, susipažinęs su Pirkimo sąlygų reikalavimais, pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl diskriminacinių ir dirbtinai konkurenciją ribojančių sąlygų, nustatančių minimalią leistiną kainą pirkime, nes pirkimo sąlygų 57.1 ir 60 punktai nustatė minimalius leistinus maitinimo administravimo išlaidų dydžius, kad maitinimo organizavimo, administravimo išlaidos negali buti mažesnės kaip 25 proc. maisto produktų kainos (su pridėtinės vertės mokesčiu), kurios sąlygose taip pat yra išreikštos konkrečiais absoliučiais dydžiais, nes maisto produktų įsigijimo kainos yra nustatytos Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

462012 m. atsakovas ieškovo pretenziją sutiko patenkinti, pirkimo procedūros buvo tęsiamos toliau. Ieškovas UAB ,,Smulkus urmas“ dėl atliktų patikslinimų pateikė pretenziją, kurią atsakovas atmetė, 2012 m. balandžio 13 d. perkančioji organizacija informavo pirkimo dalyvius apie pateiktus pasiūlymus ir jų kainas, kad tiekėjų UAB ,,Smulkus urmas“ ir VšĮ ,,Kretingos maistas“ pateiktos pasiūlymų kainos yra vienodos – 28,78 Lt. Pagal konkurso sąlygų 61 str., jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę į ją įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

47Vienas iš pagrindinių apeliacinio skundo argumentų, kad atsakovas nustatydamas pirkimo sąlygose fiksuotą maisto gaminimo kainą riboja tiekėjų teisę konkuruoti teikiant pasiūlymą pirkime. Pažymėtina, kad apeliantas pirmosios instancijos teisme neginčijo produktams įsigyti skiriamos sumos. Atsakovas nustatydamas fiksuotas kainas vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770 ,,Dėl mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei atitinkamais Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 24 d. ir 2011 m. liepos 28 d. sprendimais, kad maisto produktams skirtas sumas savivaldybė gauna kaip vyriausybės dotaciją. Todėl sutiktina su atsakovo nuomone, kad atitinkamai, žinant maitintinų mokinių skaičių ir žinant bendrą fiksuotą sumą, produktams skiriama suma vienos porcijos kainoje negali būti nei didesnė, nei mažesnė, perkančioji organizacija tą sumą įrašo kaip fiksuotą, nekintamą kainos dalį į būsimo pasiūlymo lentelę.

48Apeliantas teigia, kad atsakovas Plungės rajono savivaldybės administracija pirkimo sąlygose nurodė fiksuotą mokinių maitinimo gaminimo kainą. Akivaizdu, kad pateiktoje lentelėje nurodytos dvi fiksuotos kainos – produktams įsigyti skiriama suma ir tiesioginės išlaidos maisto gaminimui. Taigi atsakovas pasiūlymo formoje iš anksto nurodė tik tas sumas, kurios, nors ir susijusios su mokinių maitinimu, tačiau tiesiogiai neįeina į perkamą maitinimo paslaugą. Tiesioginės išlaidos maisto gaminimui negali būti prilygintos mokinių maitinimo organizavimo paslaugos kainai, kadangi būtent maisto gaminimo išlaidos, kurios atsakovo pirkimo sąlygose pavadintos administravimo išlaidomis, yra išskirtos į atskirą grafą ir dėl šių išlaidų sumos būtent ir buvo skelbiamas viešasis pirkimas. Tuo tarpu tiesioginės išlaidos maisto gaminimui yra objektyvios išlaidos, kurias patiria bet kuris iš maisto gaminimo paslaugos tiekėjų, kadangi į šią sumą įeina komunaliniai mokesčiai, minimalus darbo užmokestis darbuotojams ir kitos, su maisto gaminimu susijusios objektyvios išlaidos, kurios tiesiogiai priklauso nuo maisto gaminimo apimties. Atsakovas nutarė nustatyti tiesioginių išlaidų maisto gaminimui dydį tam, būtų užtikrinta gaminamo maisto kokybė ir kad viešąjį pirkimą laimėjęs tiekėjas per trejų metų laikotarpį negalėtų tam skirti lėšų iš produktams įsigyti skiriamos sumos ir tuo nepablogintų maisto kokybės.

49Paskutinę kainą už savo paslaugos teikimą nustato pats tiekėjas, įskaitant pelno maržą

50ar su paslaugos teikimo procesu susijusias sąnaudas, priklausančias nuo tiekėjo individualių savybių, kurių negalima prognozuoti iš anksto, būtent atsakovas tiekėjams leido savo nuožiūra įrašyti siūlomus skaičius toje pasiūlymo lentelės dalyje, dėl kurios jie konkuruoja, todėl nėra pagrindo teigti, kad ši konkurencija buvo apribota.

51Niekuo nepagrįsti ir apelianto teiginiai, kad šiame konkurse buvo iš anksto žinoma kokias kainas teiks tiekėjai. Apeliantas nurodo, kad atsakovo pateikti skaičiavimai, kurie buvo pagrindu fiksuojant pasiūlymų lentelės antrąjį stulpelį, yra neteisingi, tačiau savo skaičiavimu kuo pasireiškia šių skaičiavimų ydingumas duomenų nepateikė. Lygiai taip pat UAB ,,Smulkus urmas“ nepagrindė savo teiginio, kad jis patirtų mažesnes tiesiogines išlaidas negu yra užfiksuotos.

52Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo nuomone, kad išskaidžius pasiūlymo kainą į objektyvias ir nuo tiekėjų valios nepriklausančias išlaidas bei į išlaidas, dėl kurių vyko viešojo pirkimo konkursas ir buvo pasiektas viešojo pirkimo skaidrumas. Pažymėtina, kad apeliantas neginčija atsakovo pateiktų paskaičiavimų, kas rodo, kad šie skaičiavimai turi realų ekonominį pagrindą. UAB ,,Smulkus urmas“ nurodo, kad reali konkurencija šiame pirkime vyko ne dėl geriausios paslaugų kainos, bet dėl greičiausio pasiūlymo pateikimo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad aplinkybė, jog keli tiekėjai pasiūlė vienodą paslaugų kainą negali būti vertinama kaip įrodymas, pagrindžiantis ieškovo teiginį, kad reali konkurencija viešajame pirkime nevyko. Pagal VPĮ 39 str. 7 d. ir konkurso sąlygų 61 p. nuostatas tuo atveju, kada tiekėjai pateikia pasiūlymus su vienoda kaina ir toliau tiekėjams lieka galimybė tarpusavyje konkuruoti, nes sudarant pasiūlymų eilę pirmuoju į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas pirmiausia. Šia prasme, apeliantas nurodo, kad buvo galimai pažeistas skaidrumo principas ir nutekinta informacija, dėl ko viešojo pirkimo laimėtojas VšĮ ,,Kretingos maistas“ per trumpą laiką pateikė savo pasiūlymą, tačiau šiam teiginiui pagrįsti ieškovas įrodymų nepateikė. Pažymėtina, kad viešojo pirkimo sąlygos buvo paskelbtos 2012 m. kovo 8 d. Tretysis asmuo, siekdamas laimėti konkursą, dar iki 2012 m. kovo 27 d. gauto konkurso sąlygų patikslinimo buvo suruošęs visus dokumentus ir iš anksto patalpino didžiąją dalį konkursinės medžiagos į CVP IS, išskyrus tikslų pasiūlymo kainos išdėstymą, t. y. buvo maksimaliai pasirengęs bet kokiems perkančiosios organizacijos nurodytiems pasiūlymo pateikimo formos pakeitimams. Teisėjų kolegija sutinka, kad nedidelius vienos pasiūlymo grafos pakeitimus informacinės technologijos priemonėmis galima atlikti operatyviai. Tai negali būti vertinama kaip neteisėtas tiekėjo elgesys.

53Apeliantas teigia, kad nagrinėjamoje byloje teismas turėjo vadovautis teismo precedentu, t. y. teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1110-253/2012 dėl analogiško viešojo pirkimo, kuriame tiekėjais buvo tos pačios šalys, ginčo objektas buvo teisė numatyti minimalią paslaugos kainą procentais.

54Teismų praktikoje aiškiai pasisakoma, jog teismai privalo laikytis precedento tuo atveju, jei yra analogiškos nagrinėjamo ginčo aplinkybės. Nagrinėjamos bylos atveju nėra nustatytas minimalus maitinimo organizavimo administravimo išlaidų dydis, tačiau yra išskirta pasiūlymo sumos dalis, kuri bus panaudota kaip tiesioginės išlaidos, susijusios su maisto gaminimu ir kuri visiškai nepriklauso nuo tiekėjo. Šios fiksuotos dalies paskaičiavimai buvo pateikti perkančiosios organizacijos atstovo bylos nagrinėjimo pirmojoje instancijoje metu. Skirtingai nei apelianto nurodytoje byloje, nagrinėjamoje byloje kainos minimumas nėra nustatytas nei procentine išraiška nei kitaip. Pažymėtina, kad nors ši sąlyga pirkimo sąlygose buvo, tačiau pagal 2012 m. kovo 13 d. ieškovo pretenziją, perkančioji organizacija ją panaikino, todėl bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme faktinių aplinkybių panašumo su apelianto nurodyta byla nebuvo. Taigi, priešingai negu teigia apeliantas, nurodytų bylų aplinkybės nėra analogiškos ir vienodos.

55Apeliantas taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje neatsižvelgė į kasacinio teismo praktiką, kuri draudžia perkančiajai organizacijai nustatyti mažiausia pirkimo objekto kainą, nes toks reikalavimas užkerta galimybę tiekėjams tarpusavyje konkuruoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2011). Tačiau yra akivaizdu, kad minėtos nutarties motyvai (ratio decidendi) skiriasi nuo nagrinėjamos bylos, nes kasacinis teismas pasisakė dėl skirtingo dalyko. Nurodytoje byloje kilo klausimas dėl teisės akto normų aiškinimo, ar teisės akte nustatyta kaina yra fiksuota ar didžiausia leistina. Nagrinėjamoje byloje apeliantas ginčija būtent mažiausios nustatytos pirkimo objekto kainos pagrįstumą, todėl nurodyta nutartis nesukuria teisinio precedento nagrinėjamoje byloje.

56Apelianto UAB ,,Smulkus urmas“ požiūriu pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK įtvirtintus lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principus, nes atsisakė išreikalauti prašomus dokumentus ir apklausti liudytojus. Teismas šalies prašymu gali išreikalauti įrodymus, jeigu jų gavimas yra apsunkintas. Nagrinėjamoje byloje ieškovas naudojosi advokato, kuris turi teisę gauti reikalingą informaciją iš valstybės, savivaldybių ir kitų institucijų, pagalba. Nagrinėjamoje byloje apeliantas nepateikė teismui duomenų kokia informacija jam buvo neprieinama.

57Reikalaudamas, kad į teismo posėdį būtų kviečiami liudininkai, apeliantas privalėjo nurodyti, kokias aplinkybes norėtų pagrįsti šiais liudininkų parodymais. Pažymėtina, kad atsakovo atstovas teismo posėdžio metu atsakė į visus ieškovo užduotus klausimus, todėl kviesti liudytojus ir nebuvo poreikio. Šiuo požiūriu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi CPK 176 str. 1 d. reikalavimais, kad įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku egzistuoja arba neegzistuoja. Vertinant kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę reikia nustatyti, koks jos ryšys su įrodinėjimo dalyku.

58Apeliaciniame skunde nurodoma, kad vykdant pirkimo sąlygų 78 p. reikalavimus, sutarties įvykdymo užtikrinimui tiekėjas privalės pateikti banko garantiją, tačiau ši pareiga tiekėjui kyla tik tuo atveju kada jis pasirašo pirkimo sutartį. 2012 m. birželio 14 d. apeliacinės instancijos teismo nutartimi, užtikrinant pareikštus reikalavimus, šiame viešajame pirkime taikytos laikinosios apsaugos priemonės – perkančioji organizacija įpareigota nesudaryti pirkimo sutarties kol nebus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

59Apeliantas taip pat akcentuoja viešojo intereso svarbą nagrinėjamame viešajame pirkime. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą viešųjų pirkimų ginčų praktiką viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu – preke ar paslauga ir jo teikiama nauda, tiek visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus ir nei vienas iš jų a priori neturi pirmenybės viena kitos atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Akivaizdu, kad nagrinėjamas viešasis pirkimas dėl Plungės rajono savivaldybės moksleivių maitinimo yra ypatingai svarbus. Tačiau pirkimo procedūrų teisėtumas ir perkančiosios organizacijos veiksmų pagrįstumas yra taip pat neabejotinai svarbūs visuomenei. Kasacinis teismas minėtoje byloje pažymėjo, kad socialiai jautrių ar visuomenei labai reikšmingų viešųjų pirkimų objektų įsigijimo teisėtumas dėl savo svarbos per se neturi būti vertinamas kitaip, nei dėl kitų įsigijimų, o tiekėjų sąžiningas varžymasis dėl to neturi būti vertinamas mažiau palankiai.

60Tiekėjai jiems VPĮ suteikta teise ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus turi naudotis neperžengdami socialiai atsakingo ieškovo veiksmų ribų, nepažeisdami bendrųjų teisingumo ar sąžiningumo imperatyvų.

61Lietuvos Respublikos CPK 323 str. numato, kad pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, keisti ar papildyti apeliacinį skundą yra draudžiama. Nežiūrint į tai, apeliantas pateikė 2012 m. spalio 12 d. ,,Rašytinius paaiškinimus“. Tačiau juose UAB ,,Smulkus urmas“ išdėsto naujus argumentus dėl administravimo išlaidų reikšmės bendroje pirkimo vertėje, dėl Viešųjų pirkimo tarnybos įtraukimo į bylos nagrinėjimą ir kt., kurie nebuvo nurodyti apeliaciniame skunde.

62Nagrinėjamu atveju terminas pildyti apeliacinį skundą yra pasibaigęs, todėl apelianto ,,Rašytiniai paaiškinimai“ nevertintini.

63Teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančiosios organizacijos sprendimas pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą tinkamu yra pagrįstas ir teisėtas, apeliacinio skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumo atmestini.

64Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

65Dėl bylinėjimosi išlaidų

66Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atmetus ieškovo UAB „Smulkus urmas“ apeliacinį skundą iš jo priteistinos atsakovo ir trečiojo asmens turėtos bylinėjimosi išlaidos. Dėl šios priežasties ir remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.11 ir 8.15 punktais, atsakovui Plungės rajono savivaldybės administracijai ir VšĮ „Kretingos maistas“ priteistina po 1 700 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

67Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

68Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

69Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ (j. a. k. 221412030, buveinė Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius) atsakovui Plungės rajono savivaldybės administracijai (j. a. k. 188714469, buveinė Vytauto g. 12, 90123, Plungė) 1 700 Lt (tūkstantį septynis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

70Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ (j. a. k. 221412030, buveinė Ukmergės g. 126, LT-08100, Vilnius) trečiajam asmeniui viešajai įstaigai „Kretingos maistas“ (j. a. k. 164687871, buveinė Vytauto g. 137, Kretinga) 1 700 Lt (tūkstantį septynis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Byloje nustatyta, kad Plungės rajono savivaldybės administracija 2012 m. kovo... 5. Ieškovas prašė pripažinti neteisėtomis ir panaikinti pirkimo sąlygų 1... 6. Atsakovas ieškovo pretenziją sutiko patenkinti. 2012 m. kovo 27 d.... 7. Teigė, kad perkančioji organizacija, visais įmanomais būdais išskaidžiusi... 8. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog ieškovo skundžiamų pirkimo... 9. Trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos maistas“ nurodė, jog atsakovo vykdomas... 10. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 27 d. sprendimu ieškovo UAB... 11. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo būtinumą laikytis Lietuvos... 12. Ieškovas UAB ,,Smulkus urmas“ pateikė apeliacinį siundą dėl Klaipėdos... 13. 1. Teismas, priimdamas nagrinėjamoje byloje sprendimą, padarė materialinės... 14. 2. Teismas, priimdamas sprendimą ir konstatavęs, kad fiksuotų maitinimo... 15. 3. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje aiškindamas... 16. 4. Teismas, priimdamas sprendimą, visiškai neįvertino ir nepasisakė dėl... 17. 5. Neįvertinta ir sprendime nepasisakyta dėl ieškovo argumentų, kad pirkimu... 18. 6. Teismas nenagrinėjo ir nepasisakė, kaip parengtos pirkimo sąlygos daro... 19. 7. Teismas, priimdamas sprendimą, taip pat neatsižvelgė į Lietuvos... 20. 8. Pastebėtina, kad atsakovo byloje pateiktos sąskaitos faktūros už... 21. 9. Tuo atveju, kada tiekėjas pateikia neįprastai mažą kainą, vadovaujantis... 22. 10. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr.... 23. 11. Viešųjų pirkimų tarnyba minėtoje civilinėje byloje pateikė savo... 24. 12. Teismas, priimdamas sprendimą, pažeidė tiekėjų rungtyniškumo... 25. Teismas, priimdamas sprendimą, nurodė, kad ieškovo ieškinyje nurodyta... 26. 13. Lietuvos Respublikos CPK 192 straipsnio 8 dalis aiškiai nustato, kad tik... 27. Atsakovas, grįsdamas prašymą dėl rašytinių liudytojų parodymų... 28. Ieškovo atstovas, gavęs minėtus atsakovo nurodytų liudytojų rašytinius... 29. Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į UAB... 30. 1. Įstatymų leidėjas įtvirtina draudimą keisti ar papildyti apeliacinį... 31. 2. Ieškovui tenka pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius byloje... 32. 3. Ieškovo nurodyta Klaipėdos apygardos teismo byla neturi teisinio... 33. 4. Teismo posėdyje buvo atsakyta į visus ieškovo klausimus. Prašydamas... 34. 5. Nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, kad atsakovas pirkimo sąlygose... 35. Būtent išskaidžius pasiūlymo kainą į objektyvias ir nuo tiekėjų valios... 36. 6. Maisto gaminimo administravimo paslaugos kainos dydžio perkančioji... 37. 7. Aplinkybė, kad keli tiekėjai pasiūlė vienodą paslaugų kainą negali... 38. 8. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad neįmanoma per keturias minutes... 39. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo VšĮ „Kretingos... 40. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės,teisiniai argumentai ir... 41. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 42. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 43. VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, kad atliekant... 44. Kaip minėta, perkančioji organizacija Plungės rajono savivaldybės... 45. 2012 m. kovo 13 d. ieškovas UAB „Smulkus urmas“, susipažinęs su Pirkimo... 46. 2012 m. atsakovas ieškovo pretenziją sutiko patenkinti, pirkimo procedūros... 47. Vienas iš pagrindinių apeliacinio skundo argumentų, kad atsakovas... 48. Apeliantas teigia, kad atsakovas Plungės rajono savivaldybės administracija... 49. Paskutinę kainą už savo paslaugos teikimą nustato pats tiekėjas,... 50. ar su paslaugos teikimo procesu susijusias sąnaudas, priklausančias nuo... 51. Niekuo nepagrįsti ir apelianto teiginiai, kad šiame konkurse buvo iš anksto... 52. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo nuomone, kad išskaidžius pasiūlymo... 53. Apeliantas teigia, kad nagrinėjamoje byloje teismas turėjo vadovautis teismo... 54. Teismų praktikoje aiškiai pasisakoma, jog teismai privalo laikytis precedento... 55. Apeliantas taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje... 56. Apelianto UAB ,,Smulkus urmas“ požiūriu pirmosios instancijos teismas... 57. Reikalaudamas, kad į teismo posėdį būtų kviečiami liudininkai, apeliantas... 58. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad vykdant pirkimo sąlygų 78 p. reikalavimus,... 59. Apeliantas taip pat akcentuoja viešojo intereso svarbą nagrinėjamame... 60. Tiekėjai jiems VPĮ suteikta teise ginčyti perkančiosios organizacijos... 61. Lietuvos Respublikos CPK 323 str. numato, kad pasibaigus apeliacinio skundo... 62. Nagrinėjamu atveju terminas pildyti apeliacinį skundą yra pasibaigęs,... 63. Teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančiosios organizacijos sprendimas... 64. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepimuose į jį nurodyti argumentai neturi... 65. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 66. Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1d. nuostatos numato, kad šaliai, kurios... 67. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 68. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 27 d. sprendimą palikti... 69. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ (j.... 70. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ (j....