Byla 2-3434-104/2015
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto, sekretoriaujant Renatai Anderson, dalyvaujant atsakovo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovei G. D., trečiojo asmens UAB „Ukmergės šiluma“ atstovams vadovui R. R. ir advokatui V. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. A. ieškinį atsakovui Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, ir

Nustatė

2ieškovas A. A. ieškiniu prašo panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. 2R-555 ir įpareigoti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisiją iš esmės išnagrinėti ieškovo ieškinį šilumos tiekėjai UAB „Ukmergės energija“ išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka pagal Energetikos įstatymo 34 straipsnio 3 dalį.

3Nurodo, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nepagrįstai atsisakė nagrinėti ieškovo skundą dėl šilumos tiekėjos įpareigojimo atlikti šilumos energijos ir karšto vandens paskirstymo perskaičiavimą nuo 2008 m. gegužės mėn., dėl to, kad tarp tų pačių ginčo šalių, tuo pačiu dalyku ir pagrindu yra nagrinėjama civilinė byla. Nagrinėjamoje civilinėje byloje ir pateiktame skunde skiriasi ieškinio ir skundo dalykas bei pagrindas, kadangi šilumos tiekėjo ieškinio dalykas Ukmergės rajono apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-58-879/2014 yra A. A. tariamas įsiskolinimas už šilumos energiją nuo 2010 m. rugsėjo 29 d. iki 2012 m. birželio 30 d., kuris patenka į Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalį, o ieškovo skundas šilumos tiekėjai yra dėl šilumos paskirstymo pažeidimų nuo 2008 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. sausio 10 d., kuris patenka į Energetikos įstatymo 34 straipsnio 3 dalį. Ieškovas teigia, kad Ukmergės rajono apylinkės teisme nagrinėjamo šilumos tiekėjo ieškinio dalykas ir pagrindas (apmokėjimo už šilumos energiją pažeidimai) nėra tapatus vartotojo ieškiniui dalykui ir pagrindui (šilumos energijos nutraukimas ir šilumos energijos apskaitos ir paskirstymo pažeidimai), nes skiriasi ne tik reikalavimai, bet ir ginčo laikotarpiai.

4A. V. kainų ir energetikos kontrolės komisija atsiliepimu prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas nesutikimą su ieškiniu grindžia tokiais argumentais. Pirma, ieškovo skunde išdėstyti prašymai sutampa su prašymais pateiktais atsiliepime Ukmergės rajono apylinkės teismui, kadangi šilumos paskirstymo sąvoka apima ne tik šilumos energijos kiekio priskyrimą šildymui, tačiau viso name suvartoto šilumos kiekio išskirstymą, t.y. šilumos kiekį, skirtą karšto vandens temperatūros palaikymui, karšto vandens pašildymui, bendrų patalpų šildymui, butų šildymui bei su nepaskirstytu karštu vandeniu susijusį šilumos kiekį. Ieškovas atsiliepime ginčija UAB „Ukmergės šiluma“ atliktą šilumos energijos paskirstymą taip pat nurodydamas, kad ieškovo butas nėra šildomas ir negauna karšto vandens iš centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, o šilumos ir karšto vandens skaitikliai neturi galiojančios metrologinės patikros. Tai reiškia, kad pats ieškovas tvirtina, kad Ukmergės rajono apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos 2-58-879/2014 dalykas yra daug platesnis nei įsiskolinimas už šilumos energiją. Antra, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijai išnagrinėjus tokį ieškovo skundą, komisijos sprendimas gali nesutapti su sprendimu civilinėje byloje, o tai pažeistų bylos priskyrimo teismui prioritetą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 24 straipsnis). Trečia, CPK 24 straipsnio 2 dalis, kurioje yra nurodyta, kad jeigu iškyla abejonių arba galiojančių įstatymų kolizija dėl konkretaus ginčo priskyrimo teismui ar kitai institucijai, ginčas nagrinėjimas teisme. Ketvirta, ieškovas į civilinės bylos Nr. 2-58-879/2015 nagrinėjimą prašė įtraukti keletą institucijų, taip pat ir Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, kurios pateiktų išvadas dėl ieškovo atsiliepime pateiktų argumentų ir įrodymų.

5Trečiasis asmuo UAB „Ukmergės šiluma“ atsiliepimu prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, o Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 21 d. sprendimą palikti nepakeistu. Trečiasis asmuo nesutikimą su ieškiniu grindžia tokiais argumentais. Pirma, Energetikos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktas nustato, jog vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus nagrinėjanti institucija nutraukia ginčo skundo nagrinėjimą, jeigu teismas jau nagrinėja ginčą tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Antra, Energetikos įstatymo 34 straipsnis, nustatęs skundų ir ginčų nagrinėjimą išankstine privaloma ne teisme tvarka, įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, vartotojų ir energetikos įmonių skundai ir ginčai Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje nagrinėjami tik dėl teisinių santykių, kilusių po 2012 m. sausio 1 d. Vadinasi, ginčai dėl teisinių santykių, atsiradusių tarp vartotojo ir energetikos įmonės iki 2012 sausio 1 d., nagrinėjami bendrąja ginčų nagrinėjimo tvarka.

6Teismo posėdžio metu šalys palaikė savo procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją.

7Ieškinys atmetamas.

8Bylos medžiaga nustatyta, kad 2014 m. sausio 22 d. ieškovas A. A. pateikė skundą Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl galimų šilumos tiekėjos UAB „Ukmergės šiluma“ pažeidimų. Ieškovas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos prašė pripažinti, kad:1) UAB „Ukmergės šiluma“ daugiabučiame name nebuvo sutvarkiusi šilumos ir karšto vandens apskaitos bei įpareigoti bendrovę sutvarkyti apskaitą; 2) pripažinti, kad ieškovas teisėtai atsijungė nuo centralizuotai teikiamos šilumos ir karšto vandens sistemos; 3) įpareigoti UAB „Ukmergės šiluma“ atlikti pareiškėjui priskirtos šilumos energijos paskirstymo perskaičiavimą, taikant tinkamą šilumos paskirstymo metodą, įvertinus tai, kad pareiškėjas negavo šilumos karšto vandens iš centralizuotų sistemų, atimant šilumos energijos kiekį, priskirtą dėl nepaskirstyto karšto vandens nuo 2008 m. gegužės 1d. bei atimant šilumos energijos kiekį, skirtą karšto vandens temperatūros palaikymui nuo 2010 m. spalio 2d.

9Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau Komisija) išnagrinėjusi A. A. skundą, 2014 m. vasario 21 d. priėmė sprendimą Nr. R2-555, kuriuo nutraukė skundo nagrinėjimą, kadangi ginčą tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nagrinėja Ukmergės rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-58-879/2014 (1t. b.l. 5). Priimdama ginčo sprendimą, Komisija vadovavosi Energetikos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, kuris nustato, kad vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus nagrinėjanti institucija nutraukia ginčo ar skundo nagrinėjimą , jeigu teismas nagrinėja ginčą dėl tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

10Teismas konstatuoja, kad šis Komisijos sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, nes byloje neginčitinai nustatyta, kad Ukmergės rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-58-879/2014 nagrinėjamas ginčas tarp ieškovo UAB „Ukmergės šiluma“ ir atsakovo A. A., kuris skunde išdėstytus prašymus Komisijai išdėstė ir atsiliepime į ieškinį minėtoje byloje. Tai reiškia, kad Ukmergės rajono apylinkės teismas bylą nagrinės šalių išdėstytų reikalavimų ir argumentų ribose, t.y. dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, nes bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia abiejų proceso šalių pateikti faktinio ir teisinio pobūdžio argumentai. Teisme nagrinėjamo ginčo ribas nustato ne vien ieškovo ieškinyje nurodytas ieškinio pagrindas ir dalykas, bet ir atsakovo pateikiami argumentai, kuriais jis siekia paneigti jam pareikšto reikalavimo pagrįstumą.

11Be to, kaip teisingai nurodo atsakovė, ieškovas į civilinės bylos Nr. 2-58-879/2014 nagrinėjimą prašė įtraukti ir Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją, todėl Komisija gali pateiktų išvadas dėl ieškovo atsiliepime pateiktų argumentų bylos nagrinėjimo eigoje.

12Taigi, nustačius, kad Komisijos sprendimas atitinka teisės aktų reikalavimams, nepažeidžia ieškovo teisių, tenkinti ieškinį nėra teisinio pagrindo, todėl ieškinys atmetamas, kaip nepagrįstas.

13Lietuvos Respublikos CPK 93 str. nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Trečiasis asmuo UAB „Ukmergės šiluma“ prašo priteisti atstovavimo išlaidas ir pateikė teismui įrodymus, kad už atsiliepimo į ieškovo ieškinį parengimą ir atstovavimą teismo posėdžių metu turėjo 2015,03 Eur (6957, 50 Lt) atstovavimo išlaidų. Teismas daro išvadą, kad atmetus ieškovo ieškinį, trečiasis asmuo turi teisę į atstovavimo išlaidų atlyginimą, kaip numato CPK 98 straipsnis, tačiau mano, kad šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos dalyką, kad buvo nagrinėjamas tik procesinis Komisijos sprendimas, į tai, kad ginčas nėra sudėtingas, kilęs iš vartojimo santykių, trečiojo asmens prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra per didelės, todėl ieškovo atstovavimo išlaidų dydis mažintinas iki 700 Eur (Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškovo A. A. (a. k. ( - ) ieškinį Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, atmesti.

16Priteisti iš ieškovo A. A. trečiajam asmeniui UAB „Ukmergės šiluma“ (j. a. k. 182714850) 700 Eur atstovavimo išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai