Byla 2-1406/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Asseco Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutarties, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Asseco Lietuva“ ieškinį atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, priimtų vykdant viešojo pirkimo procedūras, panaikinimo. Tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Tieto Lietuva“, „Tieto Latvia“ SIA ir uždaroji akcinė bendrovė „Inntec“.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

6Ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo pasiūlymas viešajame pirkime „Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų žemės ūkio subjektams teikiamų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“, pirkimo Nr. 127025 bei ex officio panaikinti visus atsakovo sprendimus, kurie buvo priimti po ginčijamo sprendimo viešajame pirkime.

7Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo atviro konkurso procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Kaip laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus ieškovas nurodė būtinumą užtikrinti viešąjį interesą; viešųjų pirkimų tikslų įgyvendinimą; racionalų lėšų, gautų iš ES struktūrinių fondų, panaudojimą; žalos ieškovui kilimą tuo atveju, jei būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas.

8Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškovo prašymą, prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad viešasis pirkimas yra ypatingai svarbus visuomenei, todėl jo nestabdymas užtikrintų ekonomiškumo ir proporcingumo principų įgyvendinimą.

9Trečiasis asmuo UAB „Tieto Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškovo prašymą, prašydamas jo netenkinti, siekiant apsaugoti viešąjį interesą bei Europos Sąjungos lėšų įsisavinimą. Pažymėjo, kad vien tai, jog atsakovas nusprendė sudaryti viešojo pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, kurio pasiūlyta kaina yra didesnė nei ieškovo, nereiškia neracionalaus lėšų panaudojimo. Priešingai, trečiojo asmens pasiūlytų paslaugų kokybė yra geresnė. Be to, kiti tiekėjai pasiūlė panašias kainas kaip ir trečiasis asmuo. Trečiasis asmuo pažymėjo, kad ieškovas dalyvavo viešajame pirkime kartu su UAB „Sintagma“, veikdami pagal jungtinės veiklos sutartį. Tuo tarpu UAB „Sintagma“ pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu, kuris šiuo metu yra apskųstas, nuteista dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir turtinės prievolės apgaule išvengimo.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovas nenurodė argumentų, pagrindžiančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas nepaneigia ieškovo interesų gynybos galimybės kitu būdu, pavyzdžiui, kreipiantis dėl žalos atlyginimo, tuo atveju, jei būtų priimtas jam palankus teismo sprendimas. Nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, pagreitės ir palengvės viešųjų paslaugų teikimas ir gavimas, bus laiku įgyvendintas projekto tikslas, išspręsta žemės ūkio sektoriaus viešųjų paslaugų teikimo elektroninėje erdvėje problema, sukurta bendra informacinė institucijų sistema, patobulės paramos administravimo procesai, sumažės darbo krūvis, bus sutaupytos lėšos bei laiku įsisavintos Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos. Teismas padarė išvadą, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų nesilaikoma šalių interesų pusiausvyros bei būtų pažeistas viešasis interesas.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

13Ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. teismas pažeidė rungimosi, dispozityvumo ir betarpiškumo principus, nes šalims kėlė nevienodus reikalavimus dėl įrodymų pateikimo bei nepagrįstai netaikė laikinųjų apsaugos priemonių dėl to, kad ieškovas gali pasinaudoti kitais savo pažeistų teisių gynybos būdais. Be to, teismas vadovavosi jau nebegaliojančiomis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis;
  2. teismas nenurodė dėl kokių priežasčių jis suteikė prioritetą viešajam interesui, susijusiam su viešojo pirkimo procedūrų kuo greitesniu įgyvendinimu, ir ignoravo kitus viešuosius interesus, susijusius su griežtu Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintų normų laikymusi bei ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įgyvendinimu. Be to, viešojo pirkimo dalykas nėra tos paslaugos, kurių nesuteikus skubiai, galėtų nukentėti visuomenės interesas. Viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas nesutrukdys įsisavinti Europos Sąjungos fondų lėšų, nes jos turi būti panaudotos iki 2015 m., kai tuo tarpu paslaugos turi būti suteiktos per 14 mėnesių;
  3. nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, esmingai pasunkėtų galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas, nes konkurso procedūros bus baigtos.

14Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Tieto Lietuva“ 2013 m. kovo 15 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį. Viešojo pirkimo procedūroms pasibaigus, išnyko laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas.

15Trečiasis asmuo UAB „Tieto Lietuva“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo iš esmės tokius pačius argumentus kaip ir atsakovas.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas netenkinamas.

18CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Iš CPK 144 straipsnio 1 dalies teisinių nuostatų darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie yra prima facie pagrįsti, įvykdymą tuo atveju, jei bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.).

19Tuo tarpu CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Pagal minėto straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Taigi, iš CPK 144 straipsnio 1 dalyje ir CPK 4237 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisinių nuostatų darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, o nustačius šios grėsmės egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas.

20Nagrinėjamu atveju byloje kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo, ieškovas prašė stabdyti viešojo pirkimo procedūras tam, kad priėmus ieškovui galimai palankų galutinį teismo sprendimą, ieškovas galėtų iš naujo dalyvauti viešajame pirkime bei jį laimėjęs, sudaryti viešojo pirkimo sutartį su atsakovu. Tačiau skundžiama teismo nutartimi nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, viešojo pirkimo procedūros buvo tęsiamos ir 2013 m. kovo 15 d. buvo baigtos, tarp atsakovo ir trečiojo asmens sudarius Paslaugų teikimo sutartį Nr. 8P-13-062 (b.l. 206-213). Iš šių aplinkybių darytina išvada, kad viešojo pirkimo procedūrų tęsimo sustabdymas bei uždraudimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį nesukels byloje dalyvaujantiems asmenims jokių realių teisinių padarinių, nes viešojo pirkimo procedūros jau yra pasibaigusios. Todėl išnykus galimam laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindui, atmetami kaip nepagrįsti ir prieštaraujantys faktinei situacijai ieškovo atskirojo skundo argumentai, kuriais jis įrodinėja viešojo pirkimo procedūrų stabdymo bei uždraudimo sudaryti viešojo pirkimo sutartį būtinumą (CPK 12 str., 144 str., 178 str. ir 4237 str.).

21Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutarties, nebuvo nustatyta pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Taip pat nebuvo nustatyta CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teisėjas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.... 6. Ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 9. Trečiasis asmuo UAB „Tieto Lietuva“ pateikė atsiliepimą į ieškovo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 12 d. nutartimi prašymą dėl... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 13. Ieškovas UAB „Asseco Lietuva“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 14. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 15. Trečiasis asmuo UAB „Tieto Lietuva“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas netenkinamas.... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 19. Tuo tarpu CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios teisės normos,... 20. Nagrinėjamu atveju byloje kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų... 21. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Asseco Lietuva“ atskirąjį... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 23. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą....