Byla 2-2195/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 6 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. 2-1621-112/2014 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Keluva“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ (trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Ecoservice“) dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais ir panaikinimo buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Keluva“ ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais ir panaikinti atsakovės UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“, vykdant 2014-04-04 paskelbtą atvirą viešo pirkimo konkursą „Antrinių žaliavų ir žaliųjų atliekų konteinerių įsigijimas“, pirkimo Nr. 149844, priimtą sprendimą dėl ieškovės UAB „Keluva“ 2014-09-11 pretenzijos netenkinimo (apie šį sprendimą ieškovė buvo informuota atsakovės 2014-09-18 raštu Nr. IS–747 „Dėl atsakymo į pretenziją”), sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo (apie šiuos sprendimus ieškovė informuota atsakovės 2014-08-28 raštu Nr. IS–706 „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo“) ir iš naujo atlikti tiekėjų pateiktų pasiūlymų nagrinėjimą ir vertinimą, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo procedūras.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Klaipėdos apygardos teismas 2014-10-06 nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė 2014-04-04 paskelbto atviro viešo pirkimo konkurso „Antrinių žaliavų ir žaliųjų atliekų konteinerių įsigijimas“, pirkimo Nr. 149844, procedūras bei įpareigojo atsakovę UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ nesudaryti viešojo pirkimo sutarties šiame viešo pirkimo konkurse.

6Teismas pažymėjo, kad teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras kaip laikinoji apsaugos priemonė yra aktuali, kol pirkimo procedūros dar nėra baigtos. Byloje nagrinėjamu atveju, nesustabdžius pirkimo procedūrų vykdymo, perkančioji organizacija įvykdytų pirkimo procedūras ir sudarytų viešojo pirkimo sutartį su pirkimą laimėjusiu asmeniu bei iš jo įsigytų paslaugas dar iki teismo sprendimo byloje priėmimo, kas apsunkintų teismo sprendimo įvykdymą. Be to, viešasis interesas reikalauja užtikrinti racionalų valstybės lėšų panaudojimą ir efektyvią perkančiųjų organizacijų priimtų sprendimų teisėtumo kontrolę. Viešasis interesas yra susijęs ne tik su tiekėjo, bet ir su trečiųjų asmenų interesais. Kadangi ginčas yra kilęs dėl pirkimo sąlygų teisėtumo, nesustabdžius pirkimo procedūrų, gali būti pažeisti ir kitų potencialių tiekėjų teisėti interesai. Potencialiam tiekėjui ginčijant pagrindą, kuriuo remiantis vykdomas viešasis pirkimas, pirkimo procedūros neturėtų būti stabdomos tik tokiu atveju, jeigu tokia priemonė būtų akivaizdžiai neadekvati, neproporcinga bei pažeidžianti viešąjį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-08-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1656/2012, 2012-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1889/2012).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014-10-06 nutartį, o jos nepanaikinus, užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą 7 732 991,05 Lt sumai. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

91. Teismas nevertino ieškinio prima facie pagrįstumo. Ieškinys yra nepagrįstas.

102. Teismas nepagrindė, kodėl, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, pasunkėtų sprendimo vykdymas.

113. Teismas painioja faktines aplinkybes. Perkančioji organizacija siekia įsigyti prekes, ne paslaugas.

124. Ieškovas nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, kadangi ieškinyje nurodo kitus nei 2014-09-11 pretenzijoje Nr. 1-356 keltus perkančiosios organizacijos pažeidimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009, 2011-07-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011). Ieškinyje nurodomi perkančiosios organizacijos pažeidimai, kurie buvo minimi 2014-09-30 pretenzijoje perkančiajai organizacijai. Pastaroji pretenzija nenagrinėta, kaip pateikta praleidus jos pateikimo terminą.

135. Teismas turėjo vertinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso ir ar nesukels didesnės žalos, nei netaikymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-05-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1406/2013, 2013-09-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2088/2013).

146. Ieškovo pasiūlymas yra antras pasiūlymų eilėje, todėl ieškovas suinteresuotas nuginčyti pirmuoju įvertintą pasiūlymą ir piktnaudžiauja savo teisėmis, ginčydamas pirmąjį pasiūlymą pateikusio tiekėjo kvalifikaciją, kai ją galėjo ginčyti jau po vokų atplėšimo 2014 m. gegužę.

157. Konkurso pirkimo objektu yra tenkinamas Tauragės rajono gyventojų viešasis interesas mažinti į sąvartyną patenkančių atliekų kiekį, atliekas perdirbti. Žaliųjų atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių pirkimu siekiama vykdyti numatytą komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtrą, kad atliekų tvarkymas regione atitiktų Europos Sąjungos standartus, kiek atliekų turi būti perdirbamos.

168. Netinkamas atliekų tvarkymas gali sąlygoti Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimų pažeidimą, baudas ir papildomą mokestinę naštą vartotojams dėl netinkamo atliekų rūšiavimo (Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014-2020 metais plane, patvirtintame Vyriausybės 2014-04-16 nutarimu Nr. 366, numatytas atliekų šalinimo sąvartynuose apmokestinimas), dėl ko, neužtikrinus atliekų rūšiavimo, padidėtų paslaugų kaina vartotojams, gali kilti pavojus gyventojams dėl tinkamų sanitarinių sąlygų neužtikrinimo.

179. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, iškiltų grėsmė, kad atsakovas (koncesijos pagrindu) tinkamai neįvykdytų savivaldybei priskirtos atliekų tvarkymo funkcijos.

1810. Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, vykdant projektą „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, kurio įgyvendinimo terminas maksimaliai gali būti pratęstas iki 2015-09-30. Perkamų prekių numatytas pristatymo terminas gali užsitęsti iki 10 mėnesių. Be to, prekes (konteinerius) dar reikės išdalinti gyventojams ir sudaryti su jais panaudos sutartis. Nepadarius to iki projekto pabaigos, atsakovas prarastų finansavimą, kas įrodo būtinybę netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-05-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1494/2013).

1911. Laikinosios apsaugos priemonės neproporcingos, nes pernelyg suvaržo atsakovą, sukelia jam grėsmę prarasti finansavimą.

2012. Nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas įpareigotinas užtikrinti nuostolių, kuriuos atsakovui gali sukelti jų taikymas, atlyginimą. Nuostolių suma lygi numatytam pirkimo finansavimui – 7 732 991,05 Lt.

21Tretysis asmuo UAB „Ecoservice“ atsiliepimu nurodo, kad su atskiruoju skundu sutinka ir prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

221. Prioritetas skundžiama nutartimi pagrįstai suteiktas siekiui užtikrinti visuomenei svarbių paslaugų (atliekų tvarkymo) teikimą, o tam reikalinga užtikrinti sklandų atsakovo funkcijų vykdymą.

232. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas keltų grėsmę didelės žalos atsiradimui, įskaitant grėsmę neįsisavinti Europos Sąjungos lėšų, todėl būtų neproporcinga siekiamiems tikslams priemonė. Vykdomo projekto įgyvendinimo terminai jau ne kartą buvo nukelti ir paskutinis terminas – 2014-12-31.

243. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas nepažeistų ieškovo teisių, kadangi ieškinio patenkinimo atveju, ieškovas galėtų reikalauti pripažinti viešojo pirkimo sutartį negaliojančia ir reikalauti žalos atlyginimo.

25Ieškovas UAB „Keluva“ atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

261. Ieškovė laikėsi privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Ieškinio reikalavimai atitinka 2014-09-11 ir pakartotinės 2014-09-30 pretenzijų perkančiajai organizacijai reikalavimus (ginčijami tie patys perkančiosios organizacijos sprendimai). Be to, ieškovės pakartotinė 2014-09-30 pretenzija buvo pateikta nepraleidus termino (terminas pakartotinei pretenzijai pareikšti pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 1 punktą buvo 15 dienų nuo tada, kai ieškovei 2014-09-18 buvo išsiųstas sprendimas atmesti 2014-09-11 pretenziją). Taigi pakartotinės 2014-09-30 pretenzijos perkančioji organizacija nepagrįstai nenagrinėjo.

272. Galutinis atsakovės vykdomo projekto įgyvendinimo terminas – 2015-09-30, tačiau nėra duomenų, kad atsakovė butų kreipusis dėl projekto vykdymo termino pratęsimo ir gavus neigiamą atsakymą.

283. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė sudarytų viešojo pirkimo sutartį su nustatytu laimėtoju ir ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymas savaime taptų neįmanomas.

294. Viešasis interesas reikalauja užtikrinti viešojo pirkimo teisėtumą.

305. Kadangi pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo atsakovės nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimo, šis klausimas negali būti sprendžiamas apeliacinės instancijos teisme.

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Atskirasis skundas netenkintinas.

33Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą ateityje. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje bylos proceso stadijoje. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra faktiniai duomenys, leidžiantys teismui manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsiras įstatymo numatytos pasekmės (CPK 144 str.).

34CPK 4237 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas viešųjų pirkimų byloje priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

35Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ginčas yra kilęs dėl viešojo pirkimo sąlygų teisėtumo, todėl, nesustabdžius pirkimo procedūrų, gali būti pažeisti ir kitų potencialių tiekėjų teisėti interesai, be to, pirkimo procedūrų stabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra aktuali tik iki pirkimo procedūros dar nėra baigtos. Šioje byloje prioritetas teiktinas viešajam interesui užtikrinti racionalų valstybės lėšų panaudojimą ir efektyvią perkančiųjų organizacijų priimtų sprendimų teisėtumo kontrolę, todėl pirkimo procedūros stabdytinos, kad perkančioji organizacija neužbaigtų pirkimo ir ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas nepasidarytų neįmanomas.

36Apeliantas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą grindžia argumentais, kad ieškinys prima facie nepagrįstas, nepagrįstai priimtas (ieškinio reikalavimai neatitinka pretenzijoje reikštų reikalavimų, todėl nesilaikyta ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos), laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia viešąjį interesą, kadangi pirkimu siekiama tenkinti Tauragės regiono gyventojų poreikius atliekų tvarkymui, be to, dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo kyla grėsmė prarasti finansavimą.

37Šie apelianto argumentai nesudaro pakankamo pagrindo naikinti skundžiama nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones - 2014-04-04 paskelbto atviro viešo pirkimo konkurso „Antrinių žaliavų ir žaliųjų atliekų konteinerių įsigijimas“, pirkimo Nr. 149844, procedūrų sustabdymą bei įpareigojimą atsakovę UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ nesudaryti viešojo pirkimo sutarties šiame viešo pirkimo konkurse.

38Byloje iš esmės keliamas ieškovės UAB „Keluva“ 2014-09-11 pretenzijos atsakovei pagrįstumo klausimas (ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas pretenzijos netenkinti ir kaip pretenzijos netenkinimo pasekmė - pasiūlymų eilės sudarymas). UAB „Keluva“ 2014-09-11 pretenzijoje (elektroninės bylos t. 1, b. l. 82-88) buvo reikalaujama panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo ir iš naujo atlikti pasiūlymų vertinimą, o tiekėjo UAB „Ecoservice“ pasiūlymą pripažinti neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ieškiniu byloje ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti pretenziją, todėl negalima sutikti, kad ieškiniu keliami iš esmės kitokie reikalavimai, nei 2014-09-11 pretenzijoje. Ar laikytasi privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, kontroliuoja pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą (CPK 137 str. 2 d. 3 p.). Priimdamas ieškinį, teismas prima facie konstatavo, kad ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos buvo laikytasi.

39Atsakovas teigia, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pažeidžia viešąjį interesą. Byloje konkuruoja viešasis interesas užtikrinti viešojo pirkimo teisėtumą ir viešasis interesas Tauragės regione užtikrinti atliekų rūšiavimą. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje prioritetą suteikė viešajam interesui užtikrinti viešojo pirkimo teisėtumą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje byloje prioritetas pagrįstai buvo suteiktas būtent viešajam interesui užtikrinti viešojo pirkimo teisėtumą, t.y. kad laimėjusiu nebūtų pripažintas pasiūlymas, galimai neatitinkantis skelbtų viešam pirkimui reikalavimų. Kai nėra grėsmės, jog pirkimo sustabdymas sukeltų nuostolių perkančiajai organizacijai ar pažeistų viešąjį interesą tuo aspektu, kad sudarytų sąlygas nepatenkinti tam tikro visuomenės intereso (nagrinėjamu atveju - intereso efektyviu atliekų tvarkymu atliekas rūšiuojant), prioritetas teiktinas viešajam interesui užtikrinti, kad viešasis pirkimas būtų vykdomas teisėtai. Pats apeliantas nurodo, kad pirkimu vykdomo projekto „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimo terminas gali būti tęsiamas iki 2015-09-30. Kadangi pats pirkimas (konteinerių įsigijimas) savo pobūdžiu nėra toks, kad reikalautų ilgo vykdymo laikotarpio (nereikalingas ilgas laikas perkamam objektui sukurti, pristatyti), darytina išvada, kad atskirojo skundo nagrinėjimo metu nėra pagrindo konstatuoti grėsmę, kad projektas „Tauragės regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių galėtų būti neįvykdytas, kad dėl to iškiltų grėsmė prarasti projekto finansavimą, kas teismų praktikoje paprastai vertinama kaip pagrindas prioritetą suteikti konkurso vykdymui ir laikinųjų apsaugos priemonių netaikymui.

40Pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Vilniaus apygardos teismas posėdį byloje paskyrė 2014-12-01, pasirengimo bylos nagrinėjimui stadija pasibaigė, todėl, atsižvelgus į trumpus bylos nagrinėjimo terminus viešųjų pirkimų bylose (pagal CPK 4238 straipsnio 4 dalį teismo sprendimas byloje turi būti priimtas ne vėliau kaip per šešiasdešimt dienų nuo ieškinio priėmimo teisme dienos, o ieškinys buvo priimtas 2014-10-03), nėra pagrindo tikėtis, kad ginčo nagrinėjimas teisme net ir viršijat bylos išnagrinėjimo terminus galėtų užsitęsti tiek, kad sutrukdytų laiku įgyvendinti perkančiosios organizacijos vykdomą projektą.

41Pažymėtina, kad nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi res judicata galios. Pasikeitus aplinkybėms, kurios gali būti reikšmingos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui išspręsti, apeliantas galėtų kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pakartotinai, nurodydamas naujas aplinkybes, sudarančias pagrindą panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

42Apeliantas prašo užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimą. Pažymėtina, kad atskiraisiais skundais gali būti skundžiamos pirmosios instancijos teismų nutartys, atskirai nuo teismo sprendimo (CPK 334 str.1 d.), taigi atskirojo skundo objektas yra pirmosios instancijos teismo nutartis. Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas išsprendė tik laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, o nuostolių, galinčių kilti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, užtikrinimo klausimas skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi nebuvo spręstas, todėl šis klausimas negali būti ir apeliacinio nagrinėjimo dalykas.

43Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi esminės reikšmės laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje teisėtumo klausimui išspręsti.

44Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

45Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Keluva“ ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiais ir... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2014-10-06 nutartimi pritaikė laikinąsias... 6. Teismas pažymėjo, kad teisė prašyti sustabdyti pirkimo procedūras kaip... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo... 9. 1. Teismas nevertino ieškinio prima facie pagrįstumo. Ieškinys yra... 10. 2. Teismas nepagrindė, kodėl, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių,... 11. 3. Teismas painioja faktines aplinkybes. Perkančioji organizacija siekia... 12. 4. Ieškovas nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos,... 13. 5. Teismas turėjo vertinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas... 14. 6. Ieškovo pasiūlymas yra antras pasiūlymų eilėje, todėl ieškovas... 15. 7. Konkurso pirkimo objektu yra tenkinamas Tauragės rajono gyventojų... 16. 8. Netinkamas atliekų tvarkymas gali sąlygoti Europos Sąjungos ir... 17. 9. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, iškiltų grėsmė, kad... 18. 10. Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, vykdant projektą... 19. 11. Laikinosios apsaugos priemonės neproporcingos, nes pernelyg suvaržo... 20. 12. Nepanaikinus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas įpareigotinas... 21. Tretysis asmuo UAB „Ecoservice“ atsiliepimu nurodo, kad su atskiruoju... 22. 1. Prioritetas skundžiama nutartimi pagrįstai suteiktas siekiui užtikrinti... 23. 2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas keltų grėsmę didelės žalos... 24. 3. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas nepažeistų ieškovo teisių,... 25. Ieškovas UAB „Keluva“ atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti... 26. 1. Ieškovė laikėsi privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos.... 27. 2. Galutinis atsakovės vykdomo projekto įgyvendinimo terminas – 2015-09-30,... 28. 3. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė sudarytų viešojo... 29. 4. Viešasis interesas reikalauja užtikrinti viešojo pirkimo teisėtumą.... 30. 5. Kadangi pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo atsakovės nuostolių,... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. Atskirasis skundas netenkintinas.... 33. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 34. CPK 4237 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas viešųjų pirkimų byloje... 35. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ginčas yra... 36. Apeliantas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą grindžia argumentais, kad... 37. Šie apelianto argumentai nesudaro pakankamo pagrindo naikinti skundžiama... 38. Byloje iš esmės keliamas ieškovės UAB „Keluva“ 2014-09-11 pretenzijos... 39. Atsakovas teigia, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pažeidžia... 40. Pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis Vilniaus apygardos teismas... 41. Pažymėtina, kad nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi res... 42. Apeliantas prašo užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų... 43. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai neturi esminės... 44. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 punktu,... 45. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 6 d. nutartį palikti nepakeistą....