Byla 2S-681-262/2013

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens P. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutarties dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 09 10 nutarties išaiškinimo civilinėje byloje pagal ieškovų P. K., D. L., E. G., J. A., B. N., E. G., J. C., V. Ž., R. R., D. V., I. J., D. S., J. R., V. M., L. K., S. M., J. F., Ž. M., R. J., M. G. ir V. B. ieškinį atsakovui BUAB „BSI kompanija“, atstovaujamai UAB „Avere“, dėl žemės sklypų perleidimo sandorių pripažinimo negaliojančiais, trečiuoju asmeniu byloje esant P. D.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti 0,3444 ha žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, ir 2086/2866 dalių 0,2866 ha žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, pardavimo viešosiose varžytynėse sandorius negaliojančiais ir priteisti iš atsakovės visas bylinėjimosi išlaidas. Šio ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausančius minėtus žemės sklypus, sustabdyti bet kokius žemės sklypų pardavimo varžytynėse veiksmus, uždrausti bet kokius disponavimo žemės sklypais veiksmus.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės- areštuoti atsakovui BUAB „BSI kompanija“, atstovaujamos administratoriaus UAB „Avere“, nuosavybės teise priklausantys: 0,3444 ha žemės sklypas, ( - ), Vilniuje ir 2086/2866 dalys 0,2866 ha žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), Vilniuje uždraudžiant šiuo nekilnuojamuoju turtu disponuoti; sustabdyti bet kokie šių sklypų pardavimo varžytynėse, vykusiose 2012-09-05, 11 val., Žalgirio g. 92, Vilniuje, kurių vykdytojas administratorius UAB „Avere“, veiksmai.

5Atsakovas BUAB „BSI kompanija“ pateikė prašymą išaiškinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-09-10 nutartį: ar BUAB „BSI kompanija“ kreditorių susirinkimas arba kreditorių komitetas, esant galiojančiai 2012-09-10 nutarčiai, turėjo ir/ar turi teisę priimti sprendimus (nutarimus) dėl 0,3444 ha žemės sklypo, esančio ( - ), Vilniuje, ir 2086/2866 dalių 0,2866 ha žemės sklypo, esančių ( - ), Vilniuje, perdavimo/perleidimo ieškovams, bet nevykdant faktinio nuosavybės teisės perleidimo ieškovams veiksmų (nesudarant pirkimo-pardavimo sutarčių, perdavimo-priėmimo aktų ar kitų sandorių, kuriais yra perleidžiama nuosavybės teisė ieškovams).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartimi išaiškinta atsakovui, jog BUAB „BSI kompanija“ kreditorių susirinkimas arba kreditorių komitetas, esant galiojančiai 2012-09-10 nutarčiai, turi teisę priimti sprendimus (nutarimus) dėl 0,3444 ha žemės sklypo, ( - ), Vilniuje, ir 2086/2866 dalių 0,2866 ha žemės sklypo, ( - )A, Vilniuje, perleidimo ieškovams, nevykdant faktinio nuosavybės teisės perleidimo ieškovams veiksmų.

8Teismas nurodė, laikinosios apsaugos priemonės dėl žemės sklypų arešto buvo pritaikytos pagal ieškovų prašymą, siekiant užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą. Atsižvelgiant, į tai, jog laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos ginant ieškovų interesus, į tai, jog pagal ieškinyje nurodytas aplinkybes, byla atsakovui buvo iškelta dėl to, jog ieškovai siekia patys įgyti minėtus sklypus savo nuosavybėn, teismas išaiškino, jog BUAB „BSI kompanija“ kreditorių komitetas ar susirinkimas turi teisę priimti sprendimus (nutarimus) dėl areštuotų žemės sklypų perdavimo ar perleidimo ieškovams. Atsakovui taip pat išaiškinta, jog norėdamas sudaryti areštuoto turto perleidimo ieškovams sutartį, jis ar patys ieškovai gali kreiptis į teismą su prašymu pakeisti laikinąsias apsaugos priemones.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Trečiasis asmuo P. D. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartį panaikinti.

11Atskirasis skundas yra grindžiamas šiais motyvais: teismas, aiškindamas 2012-09-10 nutartį, pakeitė ir išplėtė jos turinį, o tai, vadovaujantis CPK 278 str., yra draudžiama; teismas išaiškino 2012-09-10 nutartį, kuri jau buvo įvykdyta, o tai prieštarauja CPK 278 str. 2 d. reikalavimams. Taip pat, atskirajame skunde nurodoma, kad nutartis prieštarauja 2012-11-21 Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos išvadoms Nr. (6.16)A2-4215, kuriomis yra konstatuoti (nustatyti) šiurkštūs pažeidimai, vykdant BUAB „BSI kompanija“ bankroto procedūras.

12Ieškovai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą.

13Nurodo, kad teismas teisingai išaiškino 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį, teismas jos nepraplėtė ir nepakeitė, todėl naikinti skundžiamą nutartį nėra jokio pagrindo. Tai, kad kreditorių komitetas nutarė žemės sklypus perleisti ieškovams ateityje, negali būti laikoma disponavimu turtu, kol nėra vykdomi faktiniai turto perleidimo ieškovams veiksmai.

14Atsakovas BUAB „BSI kompanija“, atstovaujamas administratoriaus UAB „Avere“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį palikti nepakeistą.

15Nurodo, kad, kad teismas teisingai taikė CPK 278 str. it todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį. Atsakovo argumentai, kad teismas aiškino jau įvykdytą nutartį, kad teismas aiškindamas nutartį ją pakeitė, yra nepagrįsti.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas atmetamas

18Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

19Nors trečiasis asmuo nurodė, kad 2012 09 10 nutartimi buvo sustabdyti visi atsakovo administratoriaus veiksmai areštuoto turto atžvilgiu, tačiau kaip matyti iš pačios nutarties rezoliucinės dalies, teismas sustabdė ne bet kokius bankroto administratoriaus veiksmus areštuoto turto atžvilgiu, o sustabdė tik turto pardavimo varžytynėse veiksmus. T.y. 2012 09 10 nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis buvo uždrausta pabaigti 2012-09-05 vykusių pardavimo varžytynių procedūras, o ne apskritai vykdyti bet kokius BUAB „BSI kompanija“ kreditorių ir bankroto administratoriaus veiksmus, įskaitant ir sprendimų priėmimą, areštuoto turto atžvilgiu. Dėl šios priežasties atmetami trečiojo asmens argumentai, kad teismas, aiškindamas 2012 09 10 nutartį, šią nutartį išplėtė.

20Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamą nutartį sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas 2012 09 10 nutarties nepakeitė, kadangi teisės disponuoti BUAB „BSI kompanija“ priklausančiu turtu apribojimai ir draudimas užbaigti pardavimo varžytynių procedūras išliko ir po šios nutarties priėmimo. Tačiau šiuo atveju nebuvo apribotos BUAB „BSI kompanija“ kreditorių susirinkimo ar komiteto teisės, todėl nepagrįstas trečiojo asmens teiginys, kad 2012-12-12 nutartis neatitiko 2012 09 10 nutarties. Teismo nutartis, kuria yra apribota disponavimo teisė, negali būti aiškinama taip, kad asmuo, kurio atžvilgiu yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, negalėtų atlikti netgi paruošiamųjų veiksmų sandorio sudarymui, nevykdant faktinio nuosavybės teisės perleidimo. Pažymėtina, kad esant galiojančiai 2012 09 10 nutarčiai, atsakovas neturi teisės sudaryti jokių sandorių su ieškovais ar kitais trečiaisiais asmenimis, pagal kuriuos šiems asmenims būtų perleista nuosavybės teisės į ginčo žemės sklypus.

21Nors trečiasis asmuo teigia, kad buvo išaiškintas jau įvykdytas teismo procesinis sprendimas, tačiau apeliacinės instancijos teismas su šiuo argumentu nesutinka. Teismo nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi tęstinį pobūdį- t.y. pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jų galiojimas tęsiasi iki to momento, kol jos yra panaikinamos atskira teismo nutartimi arba yra įvykdomas teismo sprendimas, kurio vykdymas buvo užtikrintas laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Dėl šios priežasties CPK 278 str. 2 d. nuostatos negali būti taikomos pažodžiui, aiškinant teismo nutartis, kuriomis byla neišspendžiama iš esmės. Todėl laikytina, kad teismas turėjo teisę aiškinti 2012 09 10 nutartį.

22Teismas atmeta trečiojo asmens argumentus dėl rėmimosi Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos sprendimu Nr. (6.16)A2-4215, nes šiame sprendime yra nurodyta, jog jis turi įtakos tik BUAB „BSI kompanija“ administratoriaus UAB „Avere“, o ne P. D. teisėms ir pareigoms (b.l. 207). T.y. minėtas sprendimas nėra skirtas kitiems asmenims, įskaitant ne tik P. D., bet ir ieškovus, kitus BUAB „BSI kompanija“, kreditorius, teismą.

23Esant išvardintoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK 278 str. nuostatas ir teisingai išaiškino 2012 09 10 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl atskirasis skundas atmetamas.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

25Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti 0,3444 ha... 4. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartimi buvo... 5. Atsakovas BUAB „BSI kompanija“ pateikė prašymą išaiškinti Vilniaus... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. nutartimi... 8. Teismas nurodė, laikinosios apsaugos priemonės dėl žemės sklypų arešto... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Trečiasis asmuo P. D. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės... 11. Atskirasis skundas yra grindžiamas šiais motyvais: teismas, aiškindamas... 12. Ieškovai atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o nutartį... 13. Nurodo, kad teismas teisingai išaiškino 2012 m. rugsėjo 10 d. nutartį,... 14. Atsakovas BUAB „BSI kompanija“, atstovaujamas administratoriaus UAB... 15. Nurodo, kad, kad teismas teisingai taikė CPK 278 str. it todėl priėmė... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Atskirasis skundas atmetamas... 18. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 19. Nors trečiasis asmuo nurodė, kad 2012 09 10 nutartimi buvo sustabdyti visi... 20. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamą nutartį sprendžia,... 21. Nors trečiasis asmuo teigia, kad buvo išaiškintas jau įvykdytas teismo... 22. Teismas atmeta trečiojo asmens argumentus dėl rėmimosi Įmonių bankroto... 23. Esant išvardintoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 25. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 12 d. palikti...