Byla 2-579/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalies, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Toplit“, priimtos atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-2487-661/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas Šernas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ generalinio direktoriaus T. S., trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Biuro mašinos“, uždarosios akcinės bendrovės „Dagris“, Nordea Bank Finland Plc, uždarosios akcinės bendrovės „Sufra“, E. A. S. ir uždarosios akcinės bendrovės „Eismo valdymo sistemos“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalies, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Toplit“, priimtos atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-2487-661/2014.

2Išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi atsakovui UAB „Urbico“ iškėlė restruktūrizavimo bylą. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartimi ši Vilniaus apygardos teismo nutartis palikta nepakeista.

5Ieškovas RUAB „Urbico“ direktorius T. S. 2013 m. lapkričio 19 d. kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo bylą nutraukti ir iškelti atsakovui bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti vieną iš administratorių: UAB „Admivita“, UAB „Restrus“, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“,

6UAB „Tigesta“, UAB „Insolvensa“, UAB „Inovestus“.

7Tretieji asmenys sutiko su pareiškėjo reikalavimu iškelti atsakovui bankroto bylą.

8Tretieji asmenys UAB „Eismo valdymo sistemos“, E. A. S., UAB „JAZZAI“ siūlė bankroto administratoriumi paskirti UAB „Kitoks sprendimas“, trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos – A. G., trečiasis asmuo BUAB „Balastas“ – UAB „Toplit“, trečiasis asmuo AB „Plasta“ – UAB „Nemokumo sprendimai“, trečiasis asmuo UAB „Petrutė“ prašė bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vermosa“, tretieji asmenys UAB „Dagris“ ir UAB „Sufra“ – UAB „Admivita“, trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc (AB) bankroto administratoriumi siūlė paskirti UAB „Bankroto administravimo grupė“ arba M. K., trečiasis asmuo AB DNB lizingas - UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ arba UAB „Karaliaučiaus grupė“, tretieji asmenys UAB „Biuro mašinos“ ir UAB „Maridana“ bankroto administratoriumi siūlė UAB „Jurconsult Group“.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 6 d. nutartimi UAB „Urbico“ restruktūrizavimo bylą nutraukė ir iškėlė šiai bendrovei bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė

10UAB „Toplit“.

11Teismas, įvertinęs tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateiktą informaciją, tiek viešai skelbiamą Įmonių bankroto valdymo departamento informaciją, taip pat atsižvelgęs į administruojamų bankroto procedūrų skaičių, pretendentų patirtį bei kvalifikaciją, darbuotojų, atliekančių bankroto procedūras, skaičių, o taip pat į tai, kad bankroto procedūros turėtų būtų paskirstytos tolygiai tarp bankrotų administratorių, sprendė, jog optimalus krūvis tenka

12UAB „Toplit“. Taip pat sprendė, kad šis kandidatas yra pajėgus tinkamai, skaidriai, nešališkai atstovauti UAB „Urbico“ kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesams. Teismas pažymėjo, kad nėra objektyvių įrodymų, kurie leistų teigti, kad UAB „Toplit“ ir jos darbuotojų – fizinių bankroto administratorių darbo krūvis ir kvalifikacija arba kitokios su jų veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti šį juridinį asmenį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas.

13III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

14Atskiruoju skundu UAB „Urbico“ generalinis direktorius T. S. prašo: panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalį, kuria UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Toplit“; atsakovo bankroto administratoriumi neskirti

15UAB „Bankrotų administravimo biuras“, UAB „Bankrotų administravimo biuras“ įgaliotais asmenimis siūlomų A. G., R. D., R. J., N. S., M. K., taip pat UAB „Karaliaučiaus grupė“; UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi skirti vieną iš likusių byloje dalyvaujančių asmenų pasiūlytų administratorių. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. UAB „Toplit“ yra interesų konflikte, todėl negali būti skiriamas UAB „Urbico“ administratoriumi. UAB „Toplit“ dirba du asmenys, turintys teisę eiti administratoriaus pareigas, tarp jų ir V. B., kuris administruoja BUAB „Innovation Computer Group“, todėl jis turi suinteresuotumą Urbico bankroto procese.
 2. UAB „Toplit“, sutikdamas administruoti UAB „Urbico“, pažeidė Bankroto administratorių kodeksą, nes UAB „Toplit“ per savo administratorių V. B. yra interesų konflikte tarp BUAB „Innovation Computer Group“ ir UAB „Urbico“.
 3. UAB „Toplit“ kandidatūrą pateikė UAB „Urbico“ kreditorius BUAB „Balastas“. BUAB „Balastas“ vardu veikia bankroto administratorius UAB „Avere“. UAB „Toplit“ ir UAB „Avere“ buveinės adresas yra toks pat, todėl tuo pačiu adresu dirbantys ir tokią pat administravimo veiklą vykdantys asmenys yra geruose tarpusavio santykiuose, todėl yra šališki vieni kitų atžvilgiu.
 4. UAB „Toplit“ patirtis bankroto procesuose kelia pagrįstų abejonių dėl gebėjimo tinkamai atstovauti UAB „Urbico“ interesus, nes UAB „Urbico“ turi atstovauti specialių inžinerinių žinių turtinis administratorius, tačiau byloje nėra duomenų, įrodančių, jog UAB „Toplit“ turi tokių specialių žinių. Be to, UAB „Toplit“ veikia tik nuo 2012 m., todėl turi mažai patirties administruojant.
 5. UAB „Urbico“ administratoriumi negali būti paskirtas ir Nordea Bank Finland plc siūlomas administratorius dėl tiesioginio priešingo Nordea Bank Finland Plc suinteresuotumo UAB ,,Urbico“ bankroto procese visų kitų UAB „Urbico“ kreditorių atžvilgiu, taip pat negali būti paskirta UAB „Karaliaučiaus grupė“ pateikta kandidatūra dėl galimo suinteresuotumo UAB „Urbico“ bankroto byloje dalyvaujančių bankų atžvilgiu.

16Atskiruoju skundu UAB „Biuro mašinos“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo

172014 m. sausio 6 d. nutarties dalį, kuria UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirtas

18UAB „Toplit“, ir atsakovo UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Jurconsult Group“. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. UAB „Toplit“ yra interesų konflikte, todėl negali būti skiriamas UAB „Urbico“ administratoriumi. UAB „Toplit“ dirba du asmenys, turintys teisę eiti administratoriaus pareigas, tarp jų ir V. B.. V. B. administruoja BUAB „Innovation Computer Group“, todėl jis turi suinteresuotumą UAB ,,Urbico“ bankroto procese.
 2. UAB „Toplit“ kandidatūrą pateikė UAB „Urbico“ kreditorius BUAB „Balastas“. BUAB „Balastas“ vardu veikia bankroto administratorius UAB „Avere“. UAB „Toplit“ ir UAB „Avere“ buveinės adresas yra toks pat, todėl akivaizdu, kad jie proteguoja vienas kitą skirtingose bankroto bylose.

19Atskiruoju skundu UAB „Dagris“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalį, kuria UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Toplit“, ir atsakovo UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Teismo nutarties dalis, kuria atsakovo UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Toplit“, yra nemotyvuota, todėl ši nutarties dalis turi būti panaikinta CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu.
 2. Paskirto bankroto administratoriaus tiek profesinė patirtis, tiek pajėgumai yra mažiausi, lyginant su kitomis šioje byloje pasiūlytomis kandidatūromis, todėl yra pagrindas manyti, kad atsakovo bankroto procedūra bus neefektyvi ir neoperatyvi bei tai lems minimalius finansinių reikalavimų patenkinimo rodiklius.
 3. Kreditoriaus BUAB „Balastas“ bankroto administratorius UAB „Avere“ ir teismo paskirtas UAB „Toplit“ veikia tose pačiose patalpose, be to, UAB „Toplit“ ir UAB „Avere“ naudojosi tuo pačiu telefonu ir faksu, todėl yra pagrindas spręsti, kad šie bankroto administratoriai yra susiję subjektai ir naudojasi ta pačia infrastruktūra tai pačiai veiklai, kas kelia abejonių atsakovo bankroto proceso objektyvumu ir skaidrumu. Be to, byloje yra pateiktas UAB „Toplit“ įgaliojimas advokato padėjėjui P. P., kuris yra UAB „Avere“ atstovas tiek civilinėse, tiek administracinėse bylose.
 4. Priešingai, nei nurodė Nordea Bank Finland Plc 2014 m. sausio 3 d. rašytiniuose paaiškinimuose, UAB „Admivita“ deklaracija atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus, atsakovo vadovas nesiūlė atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Be to, per beveik penkerius metus nebuvo pasikartojusi situacija, kai UAB „Admivita“ būtų netinkamai vykdžiusi savo funkcijas. Ta aplinkybė, kad UAB „Admivita“ administruoja atsakovo debitorių UAB „Luidas“ taip pat neturi esminės reikšmės, kadangi šis debitorius atsakovui skolingas mažareikšmę sumą, be to, UAB „Luidas“ bankroto procedūra yra besibaigianti.
 5. UAB „Toplit“ turi per mažą patirtį administravime. UAB „Urbico“ yra didelė įmonė, todėl būtina paskirti tokį bankroto administratorių, kuris pagal kvalifikaciją galėtų tinkamai atlikti nemokios įmonės ūkinį – teisinį veiklos vertinimą, nustatyti bankrotą lėmusias priežastis bei patenkinti didžiausią visų atsakovo kreditorių pagrindinį interesą atgauti skolas. Tai, anot apelianto, geriausiai atliks UAB „Admivita“. Teigia, kad UAB „Admivita“ pasižymi aukšta kvalifikacija ir optimaliu kiekvienam darbuotojui tenkančiu krūviu, veiklą vykdo ne tik pagrindinės buveinės vietoje Vilniuje, tačiau ir Panevėžyje, Klaipėdoje, Utenoje, ir Biržuose, todėl tai sumažintų administravimo išlaidų dydį.

20Atskiruoju skundu Nordea Bank Finland Plc prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalį, kuria UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirtas

21UAB „Toplit“, ir atsakovo UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirti vieną iš Nordea pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų, t. y. M. K. arba UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. UAB „Toplit“ dirba du asmenys, turintys teisę eiti administratoriaus pareigas, tarp jų ir V. B.. V. B. administruoja BUAB „Innovation Computer Group“, kuris yra atsakovo kreditorius. Todėl egzistuoja pagrįstos abejonės dėl UAB „Toplit“ šališkumo ir suinteresuotumo UAB „Urbico“ bankroto byloje.
 2. Administratoriaus V. B. ankstesni veiksmai, administruojant UAB „Urbico“ kreditorių, buvo išimtinai naudingi tik UAB „Urbico“ akcininkams ir nenaudingi jo paties administruojamam UAB „Urbico“ kreditoriui. Be to, jis, atstovaudamas BUAB „Innovation Computer Group“, buvo pareiškęs ieškinį atsakovui.
 3. UAB „Toplit“ nėra patvirtinusi savo atitikimo ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtintiems reikalavimams.
 4. UAB „Toplit“ patirtis ir kvalifikacija nėra pakankami, siekiant užtikrinti sklandų, operatyvų ir efektyvų UAB „Urbico“ bankroto procesą.
 5. UAB „Toplit“ kandidatūrą pasiūlė BUAB „Balastas“, kurio reikalavimas sąlyginai yra mažos vertės (15 000 Lt). Ši bendrovė nedalyvavo nei viename UAB „Urbico“ kreditorių susirinkime ir nė karto nebalsavo iš anksto raštu. Todėl kreditoriaus aktyvumas sprendžiant tik dėl UAB „Urbico“ bankroto administratoriaus skyrimo, kelia abejonių, ar šio kreditoriaus veiksmai negalėjo būti nulemti kitų asmenų, kurie yra suinteresuoti UAB „Urbico“ bankroto eiga.
 6. Kitų UAB „Urbico“ kreditorių pasiūlyti kandidatai nėra tinkami administruoti

  22UAB „Urbico“ bankroto procesą.

 7. Pagrįsti banko 2014 m. sausio 3 d. paaiškinimai dėl bankroto administratoriaus kandidatūrų, todėl skiriant bankroto administratorių, būtina į juos atsižvelgti. Be to, UAB „Vermosa“, UAB „Jurconsult group“, UAB „Nemokumo sprendimai“ deklaracijose nėra patvirtinta, jog nėra ryšių su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju, UAB „Kitoks sprendimas“ sutikime nėra visų pavyzdinėje deklaracijos formoje nurodomų aplinkybių, o atskira deklaracija iš viso nėra pateikta. Todėl jie negali būti laikomi atitinkančiais ĮBĮ reikalavimus.
 8. Nordea siūlomi bankroto administratoriai, įvertinus jų kvalifikaciją, tinkamumą administruoti, atsižvelgiant į tikėtiną sudėtingą UAB „Urbico“ bankroto procesą, yra tinkamiausi kandidatai administruoti atsakovą, nes: 1) šie kandidatai turi reikalingą patirtį ir kvalifikaciją; 2) jie šiuo metu administruoja racionalų skaičių įmonių bankroto procesų; 3) nėra jokių aplinkybių, sudarančių pagrindą abejoti M. K. ir UAB „Bankrotų administravimo grupė“ nešališkumu; 4) UAB „Bankrotų administravimo grupė“ kandidatūrai pritarė ir kitas didelis UAB „Urbico“ kreditorius – Valstybinė mokesčių inspekacija prie Finansų ministerijos.

23Atskiruoju skundu UAB „Sufra“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalį, kuria UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Toplit“, ir klausimą išspręsti iš esmės: atsakovo UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Teismo tik formaliai išdėstyti kriterijai, reikšmingi bankroto administratoriaus paskyrimui, jokių būdu negali būti laikomi tinkama sprendimo motyvacija, nes teismas nemotyvavo, kodėl yra pasirenkama būtent ši bankroto administratoriaus kandidatūra, o kitų asmenų kandidatūros atmetamos. Todėl skundžiama teismo nutarties dalis turi būti panaikinta.
 2. Teismas netyrė, nevertino bei nelygino byloje pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų ir nesistengė paskirti administratorių, labiausiai tinkantį atsakovo bankroto procedūros vykdymui. Anot apelianto, tinkamiausias kandidatas administruoti atsakovą yra UAB „Admivita“.
 3. Atsakovo kreditoriaus BUAB „Balastas“ administratorius UAB „Avere“ ir UAB „Toplit“ veikia tose pačiose patalpose, tad gali nulemti šališkumą bankroto procese. Be to, UAB „Avere“, atstovaudamas bankrutuojančias įmones, kitose bankroto bylose visada siūlo UAB „Toplit“ kandidatūrą.
 4. Teismo paskirtas administratorius neturi reikiamos patirties, kvalifikacijos ir pajėgumų.
 5. UAB „Admivita“ realus darbo krūvis šiuo metu yra mažiausias iš visų patirties kriterijų atitinkančių šioje byloje pasiūlytų bankroto administratorių kandidatūrų, todėl gali užtikrinti operatyvų, sklandų atsakovo bankroto procedūros vykdymą.
 6. UAB „Urbico“ savo veiklą vykdė ne tik Vilniuje, bet ir daugelyje kitų Lietuvos miestų. Kadangi UAB „Admivita“ turi filialus Kaune ir Klaipėdoje, akivaizdu, jog ji gali operatyviau ir mažesnėmis administravimo sąnaudomis veikti didžiojoje atsakovo veiklos teritorijos dalyje.
 7. UAB „Admivita“ yra optimaliai užimtas, turintis aukštą profesionalumo lygį, galintis efektyviai, kokybiškai ir skaidriai atlikti įmonės ūkinį-teisinį veiklos vertinimą, sklandžiai vykdyti atsakovo bankroto procedūrą bankroto administratorius.

24Atskiruoju skundu UAB „Eismo valdymo sistemos“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalį, kuria UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirta

25UAB „Toplit“, panaikinti ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Kitoks sprendimas“. Palaiko argumentus, išdėstytus kitų apeliantų paaiškinimuose, bei teigia, kad paskirtas bankroto administratorius UAB „Toplit“ šioje byloje yra paskirtas neteisėtai ir yra suinteresuotas bylos baigtimi.

26Atskiruoju skundu E. A. S. prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalį, kuria UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Toplit“, panaikinti ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Kitoks sprendimas“. Palaiko argumentus, išdėstytus kitų apeliantų paaiškinimuose, bei teigia, kad paskirtas bankroto administratorius UAB „Toplit“ šioje byloje yra paskirtas neteisėtai ir yra suinteresuotas bylos baigtimi.

27Atsiliepimu į Nordea Bank Finland Plc, UAB „Biuro mašinos“, UAB „Eismo valdymo sistemos“, E. A. S., UAB „Sufra“, UAB „Dagris“ atskiruosius skundus ieškovas UAB „Urbico“ generalinis direktorius T. S. prašo: tenkinti ieškovo atskirąjį skundą; teismo nuožiūra paskirti atsakovo bankroto administratoriumi vieną iš sutikimus pateikusių kandidatų: UAB „Admivita“, UAB „Restrus“, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, UAB „Tigesta“, UAB „Insolvensa“, UAB „Inovestus“. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Atsakovo bankroto administratoriumi negali būti paskirtas nei vienas iš Nordea Bank Finland Plc pasiūlytų kandidatų, nes teisme ir apeliacinės instancijos teisme yra nagrinėjamos 5 itin didelės bylos tarp kreditoriaus Nordea Bank Finland Plc ir UAB „Urbico“, o Nordea bank Finland Plc taiko praktiką premijuoti bankroto administratorius už palankų jiems sprendimą.
 2. Atsakovo bankroto administratoriumi negali būti paskirtas UAB „Karaliaučiaus grupė“. Lietuvos apeliacinis teismas UAB „Karaliaučiaus grupė“ yra pripažinęs šališku bankų atžvilgiu (žr. 2013 m. lapkričio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-2577/2013).
 3. Nepagrįsti Nordea argumentai dėl tariamo V. B. veikimo bendrovės akcininko UAB „Indeco: Investmanet and Development“ interesais, nes: 1) BUAB „Innovation Computer Group“ veiksmai bendrovės akcininkui sukėlė tik žalos; 2) BUAB „Innovation Computer Group“ prieštaravo UAB „Urbico“ restruktūrizavimo bylos iškėlimui; 3) BUAB „Innovation Computer Group“ veikimą prieš UAB „Urbico“ ir jo akcininko interesus patvirtina 2009 m. spalio 15 d. antstolio užfiksuotos faktinės aplinkybės.

28Atsiliepimu į atskiruosius skundus trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc prašo: atskiruosius skundus tenkinti tik dėl tos dalies, kuria prašoma panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalį, kuria UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirtas

29UAB „Toplit“, o likusią atskirųjų skundų dalį atmesti; panaikinus skundžiamą teismo nutarties dalį, UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirti vieną iš administratorių kandidatūrų: M. K. arba UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. UAB „Admivita“ yra netinkamas kandidatas administruoti UAB „Urbico“, nes:

  301) priešingai nei teigia UAB „Dagris“, pareiškėjas siūlė atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“; 2) turi būti atsižvelgiama į tai, kad UAB „Admivita“ anksčiau buvo nušalinta nuo bankroto administratoriaus pareigų dėl netinkamo jų vykdymo; 3) aplinkybė, kad UAB „Admivita“ yra UAB „Urbico“ kreditoriaus BUAB „Luidas“ administratorius, objektyviai paneigia galimybę UAB „Admivita“ skirti atsakovo bankroto administratoriumi.

 2. UAB „Karaliaučiaus grupė“ negali būti skiriama UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi, nes: 1) nebuvo pateikta pagal Įmonių bankroto valdymo departemanto direktoriaus įsakymu patvirtintą formą parengta deklaracija, įrodanti, jog nėra kliūčių UAB „Karaliaučiaus grupė“ skirti UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi; 2) šis administratorius galimai susijęs su UAB „Admivita“, kuri suinteresuota UAB „Urbico“ bankroto proceso eiga.
 3. Bankroto administratoriumi turi būti paskirtas vienas iš Nordea Bank Finland Plc pasiūlytų kandidatų, nes: 1) jų kvalifikacija yra tinkama administruoti UAB „Urbico“ bankroto procesą; 2) apeliantai nepagrįstai teigia, kad atsakovas veiklą vykdė ir biurus turėjo ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pastaruoju metu atsakovas vykdė veiklą tik Vilniuje. Todėl nėra pagrindo manyti, kad iškėlus atsakovui bankroto bylą, galėtų būti vykdoma kokia nors veikla jo filialuose, taigi, reikalavimas, kad bankroto administratorius veiktų keliuose miestuose, neturi reikšmės; 3) Nordea siūlomų administratorių užimtumas netrukdys tinkamai administruoti atsakovą; 4) Nordea nesiekia nepagrįstai didinti savo kreditorinį reikalavimą ir neatlieka jokių kitų neteisėtų veiksmų; 5) teiginiai apie tai, kad Nordea administratorius „premijuoja“, yra visiškai nepagrįsti.

31Atsiliepimu į atskiruosius skundu BUAB „Balastas“ prašo atskiruosius skundus atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia tokiais argumentais:

 1. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Toplit“ atitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytus reikalavimus.
 2. Nepagrįstai apeliantai teigia, jog UAB „Toplit“ yra šališkas: 1) BUAB „Innovation Computer Group“ administratoriumi paskirtas ne UAB „Toplit“, o fizinis asmuo V. B., UAB „Toplit“ neadministruoja nei vieno UAB „Urbico“ kreditoriaus ar skolininko; 2) BUAB „Innovation Computer Group“ nėra UAB „Urbico“ kreditorius, nes iki bankroto bylos atsakovui iškėlimo BUAB „Innovation Computer Group“ atsakovo skolą nurašė kaip beviltišką; 3) tarp UAB „Toplit“ ir V. B. sudaryta darbo sutartis buvo nutraukta; nei UAB „Toplit“, nei UAB „Toplit“ vadovas ar akcininkas neturi teisės ir negali daryti jokios įtakos savo darbuotojui, kuris bankroto procedūras vykdo ne kaip UAB „Toplit“ įgaliotas asmuo, o savarankiškai kaip fizinis bankroto administratorius.
 3. Nepagrįstai apeliantai teigia, jog UAB „Toplit“ nėra pateikusi Juridinio asmens, siekiančio teikti bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos. UAB „Toplit“ per Departamento elektroninę sistemą ĮRBIS yra pateikusi taisyklėse nurodytą juridinio asmens, siekiančio teikti bankroto administravimo paslaugas, deklaraciją, atitinkančią teisės aktų reikalavimus, o departamentas yra pritaręs UAB „Toplit“ kandidatūrai administruoti UAB „Urbico“.
 4. Tai, kad BUAB „Balastas“ buvo neaktyvus UAB „Urbico“ restruktūrizavimo procese, sprendžiant dėl UAB „Urbico“ administratoriaus skyrimo neturi teisinės reikšmės.
 5. UAB „Toplit“ ir UAB „Avere“ nesieja jokie teisiniai ar kitokie santykiai, kurie galėtų sudaryti pagrindą abejoti UAB „Toplit“ nešališkumu, vykdant UAB „Urbico“ bankroto procedūras, ar turint suinteresuotumą atsakovo bankroto bylos baigtimi. Tai, kad šie administratoriai įsikūrę tuo pačiu adresu, nesudaro pagrindo vertinti, jog UAB „Toplit“ gali būti šališkas.
 6. UAB „Tigesta“ administruoja BUAB „Broksita“, UAB „Admivita“ administruoja BUAB „Luidas“, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ administruoja UAB „Arx Baltica“. Įvertinus tai, kad šie administratoriai administruoja kreditorių/skolininkų bankroto procedūras, yra pagrindas pripažinti, kad jie neatitinka ĮBĮ reikalavimų.
 7. Aplinkybė, kad UAB „Restrus“, UAB „Insolvensa“ ir UAB „Inovestus“ kandidatūras siūlo atsakovo vadovas, kelia pagrįstų abejonių, ar jo pasiūlytos administratorių kandidatūros neturi ir/ar negali turėti suinteresuotumo įmonės bankroto procese. Todėl šios bendrovės negali būti skiriamos atsakovo bankroto administratoriumi.

32Atsiliepimu į UAB „Sufra“, UAB „Eismo valdymo sistemos“, E. A. S., Nordea Bank Finland Plc., UAB „Urbico“ vadovo T. S., UAB „Biuro mašinos“ atskiruosius skundus UAB „Dagris“ prašo: UAB Biuro mašinos“, UAB „Eismo valdymo sistemos“, E. A. S. ir Nordea Bank Finland Plc. atskiruosius skundus atmesti; Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalį, kuria UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Toplit“, panaikinti ir atsakovo UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Atsiliepimą grindžia iš esmės tokiais pačiais, kokie nurodyti jo atskirajame skunde, argumentais ir palaiko apeliantų motyvus, susijusius su UAB „Toplit“ netinkamumu administruoti atsakovą.

33Atsiliepimu į atskiruosius skundus UAB „Sufra“ prašo Nordea Bank Finland Plc.,

34UAB „Biuro mašinos“, UAB „Eismo valdymo sistemos“ bei E. A. S. atskiruosius skundus atmesti, pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalį, kuria UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Toplit“, ir atsakovo UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Atsiliepimą grindžia iš esmės tokiais pačiais, kokie nurodyti jo atskirajame skunde, argumentais. Teigia, kad nėra jokių objektyvių duomenų, sudarančių pagrindą abejoti UAB „Admivita“ galimybėmis administruoti atsakovo bankroto procedūrą. Pažymi, kad UAB „Urbico“ nėra UAB „Admivita“ administruojamos BUAB „Luidas“ kreditorius, nes BUAB „Luidas“ bankroto byloje UAB „Urbico“ nėra įtrauktas į kreditorių sąrašą. Aplinkybė, kad UAB „Admivita“ buvo atstatydinta iš bankroto administratoriaus pareigų, nesudaro pagrindo manyti, jog tokia pati situacija pasikartos ir administruojant atsakovą. Be to, ieškovas nebuvo išreiškęs specifinio suinteresuotumo kurio nors administratoriaus paskyrimu, todėl Nordea Bank Finland Plc. nepagrįstai teigia, jog negali būti paskirti jo siūlomi bankroto administratoriai.

35Atsiliepimu į atskiruosius skundus AB DNB lizingas prašo T. S., UAB „Biuro mašinos“, UAB „Sufra“, E. A. S., UAB „Eismo valdymo sistemos“, UAB „Dagris“ atskiruosius skundus atmesti ir tenkinti Nordea Bank Plc. atskirojo skundo dalį dėl UAB „Bankrotų administravimo grupė“ paskyrimo atsakovo UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

 1. Teismas, paskirdamas atsakovo bankroto administratoriumi UAB „Toplit“, neatsižvelgė į aplinkybes, kurių visuma teikia pagrindą abejonėms dėl UAB „Toplit“ nešališkumo, vykdant bankroto procedūras. Pažymi, kad UAB „Toplit“ dirba du darbuotojai, iš kurių vienas yra

  36V. B., administruojantis atsakovo kreditorių BUAB „Innovation Computer Group“.

 2. Sutinka su Nordea Bank Finland Plc prašymu atsakovo bankroto administratoriumi paskirti UAB „bankrotų administravimo grupė“, nes jo kandidatūrą palaiko didžiausi atsakovo kreditoriai – lizingas, Norde Bank Finland Plc ir Valstybinė mokesčių inspekcija.

37Atsiliepimu į atskiruosius skundus RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Verslo konsultantai“ prašo teismo atskiruosius skundus nagrinėti savo nuožiūra.

38Atsiliepimu į atskiruosius skundus Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo atsakovo UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Teigia, jog ji yra suinteresuota administratoriaus nešališkumu ir gebėjimais objektyviai išnagrinėti atsakovo restruktūrizavimo proceso metu paaiškėjusius sandorius su susijusiais asmenimis. Pritaria Nordea Bank Finland Plc išdėstytiems argumentams dėl to, kad teismas nepagrįstai atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Toplit“ bei dėl visų kitų kreditorių siūlomų kandidatų netinkamumo eiti šias pareigas.

39Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:

40Atskirieji skundai netenkintini, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartis paliktina nepakeista.

41IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

42Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Šios taisyklės taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 str.).

43Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria nutarta UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Toplit“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

44Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 1 dalies nuostatą, įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, (toliau – fizinis asmuo) ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo tokios teisės netekimo dienos.

45Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, jis iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų, jo sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui.

46Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas visų pirma yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą.

47Lietuvos apeliacinis teismas administratoriaus skyrimo klausimą yra nagrinėjęs ir praktiką suformavęs daugelyje nutarčių. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismo nutartis paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių gali būti naikinama tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-963/2011; 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-585/2011; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087/2010, 2010 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1373/2010, 2013 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1662/2013 ir kt.) arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtas administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir panašiai yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010, 2013 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1662/2013 ir kt.).

48ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje yra nustatyti pagrindai, kuriems esant, asmuo negali būti paskirtas įmonės bankroto administratoriumi: administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šią įmonę patronuojančios arba šios įmonės dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų įmonės arba ją patronuojančios ar šios įmonės dukterinės įmonės akcijų, taip pat sutuoktinis, giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su bankroto bylą nagrinėjančiu teisėju susijęs asmuo. Šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo. Administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi. Juridinio asmens, turinčio teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, vadovui, jo pavaduotojams (direktoriams), vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, juridinio asmens organo nariams, juridinio asmens dalyviams taikomi šioje dalyje administratoriui nustatyti apribojimai.

49Nesutikdami su pirmosios instancijos teismo parinkta ir paskirta UAB „Urbico“ bankroto administratoriaus kandidatūra, apeliantai teigia, jog UAB „Toplit“, administruodamas

50UAB „Urbico“ bankroto procesą, gali būti šališkas. Pažymi, kad vienas iš UAB „Toplit“ dirbančių asmenų, t. y. V. B., administruoja BUAB „Innovation Computer Group“, kuris yra UAB „Urbico“ kreditorius. UAB „Toplit“, kaip administratoriaus kandidatūros, netinkamumą administruoti UAB ,,Urbico“ apeliantai taip pat argumentuoja aplinkybe, kad šią kandidatūrą pateikė UAB „Urbico“ kreditorius BUAB „Balastas“, kurio bankroto procesą administruoja UAB „Avere“, o UAB ‚Toplit“ ir UAB „Avere“ buveinės adresas sutampa. Todėl, apeliantų teigimu, todėl tuo pačiu adresu dirbantys ir tokią pačią administravimo veiklą vykdantys subjektai yra geruose santykiuose ir gali būti šališki vienas kito atžvilgiu.

51Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šios aplinkybės pakankamo pagrindo abejoti paskirtojo bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ nešališkumu nesudaro.

52Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, įmonės bankroto administratoriumi neskirtinas asmuo, kuris tuo pačiu metu yra ir įmonės debitoriaus ar kreditoriaus administratorius (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartį civ. byloje Nr. 2-1616/2011; 2012 m. balandžio 16 d. nutartį civ. byloje Nr. 2-913/2012; 2012 m. liepos 16 d. nutartį civ. byloje Nr. 2-1365/2012; 2012 m. rugpjūčio 26 d. nutartį civ. byloje Nr. 2-1591/2012).

53Pažymėtina, kad atsakovo UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Toplit“ nėra UAB „Innovation Computer Group“ administratorius, nes V. B. šį kreditorių administruoja kaip savarankiškas administratorius, o ne kaip UAB „Toplit“ įgaliotas asmuo. Be to, V. B. nėra UAB „Urbico“ kreditorius, jo ir UAB „Innovation Computer Group“ nesieja darbo teisiniai santykiai. Pažymėtina ir tai, kad šiuo metu V. B. UAB „Toplit“ nebedirba (žr.Įmonių bankroto valdymo departamento duomenis (www.bankrotodep.lt)). Taigi, šios nustatytos aplinkybės paneigia apeliantų abejonių teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB „Toplit“ nešališkumu pagrįstumą.

54Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, BUAB „Balastas“ bankroto administratoriaus

55UAB „Avere“ ir UAB „Toplit“, kaip juridinių asmenų, buveinių adreso sutapimas savaime taip pat nesudaro pagrindo abejoti UAB „Toplit“ nešališkumu, nes byloje nėra duomenų, įrodančių, jog šias bendroves sieja kokie nors teisiniai ar kitokie santykiai, kad jas sieja valdymo organai ar akcininkai, ar kad jie turi kokius nors susitarimus veikti kurio nors naudai.

56Aplinkybė, kad tam tikrose bylose (civilinėje byloje Nr. 2S-681-262/2013, administracinėje byloje Nr. I-3408-331/2008) UAB „Avere“ atstovavo advokato padėjėjas P. P., kuris galbūt atstovaus administratorių UAB „Toplit“ UAB „Urbico“ bankroto byloje, taip pat nesudaro pagrindo abejoti UAB „Toplit“ nešališkumu. Šio advokato padėjėjo atstovavimas administratoriui

57UAB „Avere“ atskirose bylose nereiškia, jog jis vienu metu atstovaus ir UAB „Avere“, kaip

58BUAB „Balastas“ administratorių, ir UAB „Toplit“, kaip UAB „Urbico“ administratorių, sprendžiant klausimus, susijusius su UAB „Urbico“ bankroto byla. Be to, minėtose bylose

59BUAB „Balastas“ kaip byloje dalyvaujantis asmuo nedalyvavo.

60Negalima nesutikti su BUAB „Balastas“ teiginiu, kad nei ĮBĮ, nei kiti teisės aktai, nei teismų praktika kreditoriaus finansinio reikalavimo dydžiui ar kreditoriaus veiksmams iki bankroto bylos inicijavimo, skiriant bankrutuojančios įmonės administratoriumi tą asmenį, kurį siūlo bendrovės kreditorius, nesuteikia jokios teisinės reikšmės. Pažymėtina, kad BUAB „Balastas“ pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies nuostatą, kaip ir kiekvienas įmonės kreditorius, turėjo teisę siūlyti bankroto administratoriaus kandidatūrą, todėl apeliantų argumentai, kad UAB „Toplit“ pasiūlė UAB „Urbico“ kreditorius BUAB „Balastas“, kurio finansinis reikalavimas yra tik 15 000 Lt ir kuris iki bankroto bylos UAB „Urbico“ inicijavimo nebuvo aktyvus šios bendrovės restruktūrizavimo procese, pripažįstami neturinčiais reikšmės, sprendžiant paskirto bankroto administratoriaus tinkamumą. Be to, bankroto administratorius, nepriklausomai nuo jo kandidatūrą pasiūliusio asmens, privalo atstovauti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus (ĮBĮ 11 str. 3 d. 14 p.). Paminėta, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje susiformavo vieninga pozicija, jog vien ta aplinkybė, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė vienas ar kitas bankroto byloje suinteresuotas asmuo, svarstant bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą, negali būti laikoma reikšminga, jeigu neegzistuoja objektyvų pagrindą sudarančių abejonių dėl siūlomo paskirti bankroto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo ar kitų aplinkybių, sudarančių pagrindą daryti pagrįstą išvadą dėl galimo netinkamo bankroto administravimo paslaugų teikimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009, 2009 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-629/2009, 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-590/2013 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apeliantams nenurodžius nei vienos aplinkybės, kuri sudarytų objektyvų pagrindą abejoti pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus nešališkumu, argumentai, jog UAB „Toplit“ nėra tinkamas administruoti UAB „Urbico“ vien dėl to, jog jį pasiūlė atsakovo kreditorius, kurio kreditorinis reikalavimas yra palyginti nedidelis, atmetami kaip nepagrįsti (CPK 12 ir 178 str.).

61Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. gruodžio

622 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto ir atskirojo skundo nagrinėjimo metu galiojusio Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – kodeksas) 10 punkte nustatyta, kad administratorius, atlikdamas procedūras, turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios asmenų įtakos. Šiame kodekse įtvirtintų principų (kodekso 11 punktas) laikymasis užtikrina, kad nepriklausomai nuo to, kas pasiūlė bankroto administratoriaus kandidatūrą, administratorius sieks, kad jo veikla atitiktų bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus bei sudarytų sąlygas teismui tinkamai nagrinėti bylą (kodekso 8 punktas). Bankrutuojančios įmonės administratoriui įstatyme numatyti reikalavimai ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir šios įmonės teises ir teisėtus interesus, nepriklausomai nuo to, kas teismui teikia pasiūlymus dėl administratoriaus kandidatūros. Todėl ši aplinkybė sudaro papildomą pagrindą atmesti šioje nutartyje jau aptartus apeliantų argumentus.

63Apeliantas Nordea Bank Finland Plc teigia, jog UAB „Toplit“ nėra patvirtinusi savo atitikimo ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtintiems reikalavimams ir tai sudaro savarankišką pagrindą teismui atmesti jo kandidatūrą. Anot jo, teismui nebuvo pateikta UAB „Toplit“ deklaracija pagal Įmonių bankroto valdymo departamento direktoriaus 2013 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-77 patvirtintą Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administratoriaus paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams formą – nebuvo nurodytos ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje numatytos aplinkybės.

64Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklėse, patvirtintose LR Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 909, nustatyta, kad asmuo, siekiantis teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, kai šio asmens kandidatūrą teismui siūlo Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje išvardyti asmenys, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikimo asmeniškai arba elektroninėmis priemonėmis pateikia užpildytą atitinkamai Fizinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams arba Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (toliau kartu – Deklaracija). Departamentas, įvertinęs visą informaciją, kuria jis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, apie asmenį, kurio kandidatūra siūloma, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo paklausimo gavimo raštu arba elektroninėmis priemonėmis pateikia teismui atsakymą dėl administratoriaus kandidatūros, kuriame nurodo, ar asmuo, kurio kandidatūra siūloma, atitinka teisės aktų reikalavimus, keliamus administratoriui. Departamentas, gavęs informacijos, kad iki nutarties iškelti įmonei bankroto bylą priėmimo dienos pasikeitė Deklaracijoje nurodyti duomenys ir dėl to asmuo, kurio kandidatūra buvo pasiūlyta, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi, negali būti paskirtas įmonės, dėl kurios yra pateiktas pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, administratoriumi, ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu arba elektroninėmis priemonėmis praneša teismui priežastis, dėl kurių asmuo, kurio kandidatūra buvo pasiūlyta, negali būti paskirtas įmonės, dėl kurios yra pateiktas pareiškimas teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, administratoriumi.

65BUAB „Balastas“ pateikė duomenis, įrodančius, jog UAB „Toplit“ pateikė Departamentui deklaraciją, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus (90 b. l., 19 t.), o Departamentas pritarė UAB „Toplit“ kandidatūrai administruoti UAB „Urbico“, patvirtindamas, kad UAB ,,Toplit“ atitinka ĮBĮ reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui (153 b. l., 18 t.). Be to, byloje yra pateiktas UAB „Toplit“ sutikimas administruoti UAB „Urbico“ bankroto procesą (36 b. l., 18 t.), LR Ūkio ministerijos išduotas leidimas teikti bankroto paslaugas (38 b. l., 18 t.), duomenys, patvirtinantys, kad UAB „Toplit“ yra sudariusi bankroto administratorių profesinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (39 b. l., 18 t.). Taigi teigti, jog pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų, nėra pagrindo.

66Apeliantai teigia, jog kyla abejonių, ar UAB „Toplit“ sugebės tinkamai administruoti

67BUAB „Urbico“, nes šis administratorius turi menką patirtį, nedidelius pajėgumus, be to, atsakovą, kaip didelę bendrovę, turi administruoti subjektas, turintis specialių inžinerinių žinių ir aukštą kvalifikaciją, kurių, anot apeliantų, UAB „Toplit“ neturi.

68Pažymėtina, kad bankroto administratorių patirtis, užimtumas, turima kvalifikacija, tam tikrų žinių turėjimas nėra tie faktoriai, kurių pagrindu būtų galima besąlygiškai keisti teismo paskirtą administratorių. Kita vertus, teiginiai, jog UAB „Toplit“ darbuotojų turimos kvalifikacijos gali nepakakti tinkamai administruoti UAB „Urbico“ bankrotą, nėra pagrįsti jokiais duomenimis, todėl laikomi tik subjektyvia apeliantų nuomone. Be to, tinkamiausiai savo pajėgumą administruoti tam tikrą bankrutuojančią bendrovę gali įvertinti pats administratorius, kuris geriausiai žino, ar jis sugebės administruoti konkrečią bendrovę, ar jis turi tam reikalingų žinių ir kvalifikaciją, kiek reiks laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos ir panašiai, todėl būtent pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar jis yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą. Šiuo atveju UAB „Toplit“, sutikdama administruoti UAB „Urbico“, iš esmės išreiškė nuomonę, jog ji sugebės administruoti UAB „Urbico“. Apeliantai taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad paskirtojo bankroto administratoriaus darbo krūvis, kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas.

69Kita vertus, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (ĮBĮ 11 str. 8 str. 2 p., 23 str. 13 p.). Vadinasi, bet kuris atsakovo kreditorius, turėdamas pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto administratoriaus veiklos tinkamumo, turės galimybę šį klausimą iškelti kreditorių susirinkime.

70Dėl absoliutaus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindo

71Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantų teiginiu, jog skundžiama teismo nutartis turi būti panaikinta CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatytu pagrindu.

72Anot apeliantų, pirmosios instancijos teismas nemotyvavo savo sprendimo atsakovo UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Toplit“.

73Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad buvo pasiūlytas nemažas skaičius bankroto administratorių kandidatūrų, sprendžia, jog sprendimą UAB „Ubrico“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Toplit“ pirmosios instancijos pagrįstai argumentavo glaustai ir apibendrintai. Šiuo atveju vien aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas nepateikė detalios kiekvieno pasiūlyto kandidato analizės, nereiškia, jog teismas kiekvieno jų tinkamumo administruoti atsakovą neįvertino. Iš skundžiamos teismo nutarties motyvuojamosios dalies turinio akivaizdu, jog teismas, parinkdamas UAB „Urbico“ bankroto administratorių, atsižvelgė į Įmonių bankroto valdymo departamento duomenis, įvertino pretendentų administruojamų bankroto procedūrų skaičių, jų patirtį ir kvalifikaciją, darbuotojų, atliekančių bankroto procedūras, skaičių. Todėl šiuo atveju nėra pagrindo teigti, jog skundžiama teismo nutartis yra be motyvų.

74Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad iš pasiūlytų administratorių kandidatūrų pirmosios instancijos teismas turi teisę parinkti tokį administratorių, kuris, teismo pagrįstu įsitikinimu, galės tinkamai administruoti bankrutuojančią įmonę, o apeliacinės instancijos teismas turi pagrindą naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius, tik tuomet, kai egzistuoja ĮBĮ nustatyti pagrindai, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas administruoti įmonę ir/ar kyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus galimybės objektyviai, nešališkai teikti administravimo paslaugas.

75Kadangi pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius atitinka visus bankroto administratoriui keliamus reikalavimus (ĮBĮ 11 str.), o apeliantai nepateikė pagrįstų argumentų ar įrodymų, kurių pagrindu būtų galima abejoti paskirtojo bankroto administratoriaus objektyvumu, kompetencija, nešališkumu, gebėjimu užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų vykdymą, tinkamai atlikti jam ĮBĮ pavestas funkcijas bei vienodai ginti visų atsakovo kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus (CPK 178 str., 314 str., 338 str.), nėra pagrindo skundžiamą teismo nutarties dalį naikinti, todėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d. nutartis paliekama nepakeista.

76Dėl kitų atskiruosiuose skunduose išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teismas atskirai nepasisako, nes esminės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui bei skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui ir pagrįstumui jie neturi.

77Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

78Palikti Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 6 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. Išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. lapkričio 11 d. nutartimi atsakovui UAB... 5. Ieškovas RUAB „Urbico“ direktorius T. S. 2013 m. lapkričio 19 d.... 6. UAB „Tigesta“, UAB „Insolvensa“, UAB „Inovestus“.... 7. Tretieji asmenys sutiko su pareiškėjo reikalavimu iškelti atsakovui bankroto... 8. Tretieji asmenys UAB „Eismo valdymo sistemos“, E. A. S., UAB „JAZZAI“... 9. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 6 d. nutartimi UAB „Urbico“... 10. UAB „Toplit“.... 11. Teismas, įvertinęs tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų... 12. UAB „Toplit“. Taip pat sprendė, kad šis kandidatas yra pajėgus tinkamai,... 13. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 14. Atskiruoju skundu UAB „Urbico“ generalinis direktorius T. S. prašo:... 15. UAB „Bankrotų administravimo biuras“, UAB „Bankrotų administravimo... 16. Atskiruoju skundu UAB „Biuro mašinos“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 17. 2014 m. sausio 6 d. nutarties dalį, kuria UAB „Urbico“ bankroto... 18. UAB „Toplit“, ir atsakovo UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi... 19. Atskiruoju skundu UAB „Dagris“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 20. Atskiruoju skundu Nordea Bank Finland Plc prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 21. UAB „Toplit“, ir atsakovo UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi... 22. UAB „Urbico“ bankroto procesą.
 • Pagrįsti banko 2014 m. sausio 3... 23. Atskiruoju skundu UAB „Sufra“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo... 24. Atskiruoju skundu UAB „Eismo valdymo sistemos“ prašo Vilniaus apygardos... 25. UAB „Toplit“, panaikinti ir bankroto administratoriumi paskirti UAB... 26. Atskiruoju skundu E. A. S. prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d.... 27. Atsiliepimu į Nordea Bank Finland Plc, UAB „Biuro mašinos“, UAB „Eismo... 28. Atsiliepimu į atskiruosius skundus trečiasis asmuo Nordea Bank Finland Plc... 29. UAB „Toplit“, o likusią atskirųjų skundų dalį atmesti; panaikinus... 30. 1) priešingai nei teigia UAB „Dagris“, pareiškėjas siūlė atsakovo... 31. Atsiliepimu į atskiruosius skundu BUAB „Balastas“ prašo atskiruosius... 32. Atsiliepimu į UAB „Sufra“, UAB „Eismo valdymo sistemos“, E. A. S.,... 33. Atsiliepimu į atskiruosius skundus UAB „Sufra“ prašo Nordea Bank Finland... 34. UAB „Biuro mašinos“, UAB „Eismo valdymo sistemos“ bei E. A. S.... 35. Atsiliepimu į atskiruosius skundus AB DNB lizingas prašo T. S., UAB „Biuro... 36. V. B., administruojantis atsakovo kreditorių BUAB „Innovation Computer... 37. Atsiliepimu į atskiruosius skundus RUAB „Urbico“ restruktūrizavimo... 38. Atsiliepimu į atskiruosius skundus Valstybinė mokesčių inspekcija prie... 39. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:... 40. Atskirieji skundai netenkintini, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 6 d.... 41. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 42. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 43. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 44. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 1 dalies... 45. Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių... 46. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 47. Lietuvos apeliacinis teismas administratoriaus skyrimo klausimą yra... 48. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje yra nustatyti pagrindai, kuriems esant, asmuo... 49. Nesutikdami su pirmosios instancijos teismo parinkta ir paskirta UAB... 50. UAB „Urbico“ bankroto procesą, gali būti šališkas. Pažymi, kad vienas... 51. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šios aplinkybės pakankamo... 52. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, įmonės bankroto... 53. Pažymėtina, kad atsakovo UAB „Urbico“ bankroto administratoriumi paskirta... 54. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, BUAB „Balastas“ bankroto... 55. UAB „Avere“ ir UAB „Toplit“, kaip juridinių asmenų, buveinių adreso... 56. Aplinkybė, kad tam tikrose bylose (civilinėje byloje Nr. 2S-681-262/2013,... 57. UAB „Avere“ atskirose bylose nereiškia, jog jis vienu metu atstovaus ir... 58. BUAB „Balastas“ administratorių, ir UAB „Toplit“, kaip UAB... 59. BUAB „Balastas“ kaip byloje dalyvaujantis asmuo nedalyvavo.... 60. Negalima nesutikti su BUAB „Balastas“ teiginiu, kad nei ĮBĮ, nei kiti... 61. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010... 62. 2 d. įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto ir atskirojo skundo nagrinėjimo metu... 63. Apeliantas Nordea Bank Finland Plc teigia, jog UAB „Toplit“ nėra... 64. Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo ir bankroto... 65. BUAB „Balastas“ pateikė duomenis, įrodančius, jog UAB „Toplit“... 66. Apeliantai teigia, jog kyla abejonių, ar UAB „Toplit“ sugebės tinkamai... 67. BUAB „Urbico“, nes šis administratorius turi menką patirtį, nedidelius... 68. Pažymėtina, kad bankroto administratorių patirtis, užimtumas, turima... 69. Kita vertus, bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių... 70. Dėl absoliutaus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindo ... 71. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantų teiginiu, jog... 72. Anot apeliantų, pirmosios instancijos teismas nemotyvavo savo sprendimo... 73. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad buvo pasiūlytas... 74. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad iš pasiūlytų... 75. Kadangi pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius... 76. Dėl kitų atskiruosiuose skunduose išdėstytų argumentų apeliacinės... 77. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 78. Palikti Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 6 d. nutartį nepakeistą....