Byla 2-999/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Virginijos Čekanauskaitės ir Konstantino Gurino (pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 2 d. nutarties, kuria atsisakyta įtraukti į bylą pareiškėją L. K. trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, civilinėje byloje Nr. 2-466-565/2008 pagal ieškovo Vilniaus miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Hansa lizingas“, uždarajai akcinei bendrovei ,,VJ investicija“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretieji asmenys A. Z. , A. Z. , akcinė bendrovė SEB bankas, valstybės įmonė Registrų centras, Vilniaus apskrities viršininko administracija, dėl savavališkai užimto valstybinės žemės sklypo atlaisvinimo ir padarinių pašalinimo, administracinio akto pripažinimo negaliojančiu, ir

Nustatė

2Pareiškėja L. K. kreipėsi į teismą, prašydama įtraukti ją į civilinę bylą Nr. 2-466-565/2008 pagal ieškovo Vilniaus miesto apylinkės vyriausiojo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Hansa lizingas“, uždarajai akcinei bendrovei ,,VJ investicija“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretieji asmenys A. Z. , A. Z. , akcinė bendrovė SEB bankas, valstybės įmonė Registrų centras, Vilniaus apskrities viršininko administracija, dėl savavališkai užimto valstybinės žemės sklypo atlaisvinimo ir padarinių pašalinimo, administracinio akto pripažinimo negaliojančiu (b. l. 25, 26). Nurodė, kad Vilniaus m. trečiasis apylinkės teismas 2008 m. kovo 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-721-608/08 paliko nenagrinėtą L. K. ieškinį atsakovui AB SEB bankui dėl palūkanų priteisimo ir statybos leidimo panaikinimo, nurodydamas, kad tokio pobūdžio ginčą šalys susitarė spręsti arbitraže. Pareiškėja negalinti pateikti ieškinio arbitražui, nes neturi įrodymų, kad AB SEB bankas, prieš sudarydamas su pareiškėja preliminariąją sutartį, elgėsi nesąžiningai – nuslėpė, kad dalis statinių yra pastatyti neteisėtai ant valstybinės žemės. Turėdama šią informaciją pareiškėja nebūtų sudarinėjusi 2003-05-08 preliminariosios sutarties, dėl ko nebūtų patyrusi nuostolių.

3Vilniaus apygardos teismas 2008 m. spalio 2 d. nutartimi atmetė pareiškėjos prašymą dėl jos įtraukimo į nagrinėjamą bylą (b. l. 29, 30). Teismas nurodė, kad L. K. prašymas dėl jos įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu jau buvo nagrinėtas ir atmestas 2008 m. vasario 29 d. nutartimi (b. l. 23, 24). Šioje nutartyje teismas konstatavo, jog nėra duomenų, kad L. K. ir civilinės bylos Nr. 2-466-565/2008 šalis sietų kokie nors teisiniai santykiai, dėl ko priimtas sprendimas šioje byloje nepakeis L. K. teisių bei pareigų. Teismo teigimu, pareiškėjos nurodoma nauja aplinkybė, dėl kurios ji pakartotinai kreipiasi su tapačiu prašymu, yra ta, kad pareiškėja su reikalavimais, pareikštais Vilniaus m. 3 apylinkės teisme civilinėje byloje Nr. 2-721-608/08 ketina kreiptis į arbitražą. Tačiau, teismo nuomone, institucijos, nagrinėjančios L. K. ieškinį, pasikeitimas nekeičia teismo 2008 m. vasario 29 d. nutartimi jau konstatuotų aplinkybių, dėl kurių nėra pagrindo įtraukti pareiškėją į nagrinėjamą bylą trečiuoju asmeniu be savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje.

4Atskiruoju skundu apeliantė L. K. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 2 d. nutartį ir patenkinti pareiškėjos prašymą (b. l. 39, 40). Savo skundą apeliantė grindžia tuo, kad AB SEB bankas, prieš sudarydamas su pareiškėja preliminariąją 2003-07-24 pirkimo – pardavimo sutartį, elgėsi nesąžiningai – nuslėpė faktą, jog neturi teisės disponuoti šiuo statiniu. Žinodama šį faktą, pareiškėja nebūtų sudariusi minėtos preliminarios pirkimo – pardavimo sutarties ir nebūtų patyrusi nuostolių, už kurių padarymą dėl nurodytų aplinkybių atsakingas nagrinėjamoje byloje dalyvaujantis tretysis asmuo AB SEB bankas.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas Vilniaus miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, prašo atmesti atskirąjį skundą ir palikti galioti skundžiamą nutartį (b. l. 74 -76), motyvuodamas tuo, kad ginčas nagrinėjamoje byloje nesusijęs su AB SEB banko ir L. K. teisiniais santykiais dėl atsisakymo sudaryti nekilnojamųjų daiktų, esančių ( - ), pirkimo – pardavimo sutartį. Ieškinys nagrinėjamoje byloje nukreiptas į žemės sklypo, esančio šalia ( - ), išreikalavimą iš svetimo neteisėto valdymo.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovai UAB ,,VJ Investicija“ ir UAB ,,Hansa lizingas“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą (b. l. 77-79), motyvuodamas tuo, kad nagrinėjamoje byloje priimtas sprendimas neturės jokios įtakos L. K. teisėms ir pareigoms. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja turi kokias nors teises į ginčo objektą, kurių statybų teisėtumo klausimas sprendžiamas šioje byloje. Preliminari pirkimo – pardavimo sutartis, sudaryta AB SEB banko ir L. K. pasibaigusi, savo teise dėl nuostolių, neva kilusių dėl šios sutarties sudarymo, priteisimo apeliantė jau pasinaudojo.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo AB SEB bankas prašo atmesti atskirąjį skundą (b. l. 68, 69), motyvuodamas tuo, kad pareiškėjos L. K. ieškinį atmetė Vilniaus komercinio arbitražo teismas 2006 m. liepos 17 d. sprendimu (b. l. 45 -63), o jį nepakeistą paliko Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. balandžio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2007. Šie pareiškėjos reikalavimai nesusiję priežastiniu ryšiu su ieškinio dalyku ir pagrindu nagrinėjamoje byloje, kurioje ginamas viešas, o ne privatus interesas.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Apeliantės skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

10Pagal CPK 47 straipsnio pirmąją dalį tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali įstoti į bylą ieškovo arba atsakovo pusėje iki baigiamųjų kalbų pradžios, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms. Jie gali būti įtraukiami dalyvauti byloje taip pat motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva.

11Trečiųjų asmenų dalyvavimas procese pasireiškia procesiniu teisiniu suinteresuotumu bylos baigtimi (CPK 37 str.). Tai reiškia, kad jų interesą byloje lemia tai, kad paprastai nuo bylos baigties gali priklausyti jų materialiosios teisės ir pareigos po to pradėtame regresiniame procese arba kartais byloje priimtas sprendimas gali pabloginti trečiojo asmens padėtį.

12Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė įtraukti pareiškėją L. K. į bylą trečiuoju asmeniu, nes ši neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, t. y. nuo bylos baigties nepriklauso pareiškėjos materialiosios teisės ir pareigos (CPK 37 str., 47 str. 1 d.), juolab kad pareiškėjos L. K. įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu klausimas jau išspręstas įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2008 m. vasario 29 d. nutartimi, kuri nebuvo apskųsta apeliacine tvarka (b. l. 23, 24).

13Nagrinėjamoje byloje ieškovas Vilniaus miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras, ginantis viešąjį interesą, pareiškė ieškinį atsakovams UAB ,,Hansa lizingas“, UAB ,,VJ investicija“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl savavališkai užimto valstybinės žemės sklypo atlaisvinimo ir padarinių pašalinimo, administracinio akto pripažinimo negaliojančiu. Iš ieškinio matyti, kad juo iš esmės siekiama išreikalauti žemės sklypą, esantį šalia ( - ), iš svetimo neteisėto valdymo (b. l. 31-38). Atsižvelgus į pareiškėjos L. K. nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad jos interesas – nuostolių, kilusių pareiškėjai pagal su AB SEB banku sudarytą preliminariąją 2003 m. liepos 24 d. pirkimo – pardavimo sutartį, atlyginimas ir kitų reikalavimų, kylančių iš šios sutarties, patenkinimas. Tačiau, nepriklausomai nuo to, kaip baigsis nagrinėjama byla, jos baigtis neturės įtakos apeliantės materialiosioms teisėms ir pareigoms, kylančiomis iš preliminariosios 2003 m. liepos 24 d. pirkimo – pardavimo sutarties. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja yra žemės sklypo, esančio šalia ( - ), ar šiuo adresu esančio nekilnojamojo turto savininkė ar turi kitų turtinių teisių į minėtą nekilnojamąjį turtą. Šių teisių nepatvirtina pareiškėjos nurodoma 2003 m. gegužės 8 d. preliminarioji sutartis Nr. 98 (b. l. 11-14) ir jos 2003 m. liepos 24 d. pakeitimas, 2004 m. birželio 15 d. pakeitimas Nr. 35 (b. l. 15 -19). Pažymėtina, kad apeliantės ieškinys, susijęs su turtinių teisių į nurodytą nekilnojamąjį turtą pripažinimu, jau išnagrinėtas kitoje byloje. Vilniaus komercinio arbitražo teismas 2006 m. liepos 17 d. sprendimu atmetė ieškovės L. K. ieškinį atsakovui AB SEB bankui dėl reikalavimų, kylančių iš minėtos preliminariosios sutarties. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. lapkričio 28 d. nutartimi paliko Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2006 m. liepos 17 d. sprendimą nepakeistą, o Lietuvos apeliacinio teismo nutartį paliko nepakeistą bylą kasacine tvarka nagrinėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. balandžio 6 d. nutartimi (civilinės bylos Nr. 3K-3-156/2007).

14Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pareiškėja klaidingai nurodo, jog tretysis asmuo AB SEB bankas nagrinėjamoje byloje įtrauktas atsakovu, dėl ko teismas, įtraukęs į bylą pareiškėją, neperžengdamas ieškinio ribų galėtų išspręsti AB SEB banko atsakomybės, kildintinos iš 2003 m. gegužės 8 d. preliminariosios sutarties ir jos pakeitimų, pareiškėjai klausimą.

15Dėl aukščiau nurodytų motyvų apygardos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjos prašymą įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais, ir nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą apygardos teismo nutartį (CPK 338 str., 329 str.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2008 m. spalio 2 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai