Byla 2SA-47-611/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

3kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Romualdos Janovičienės,

4kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Miesto energija“ ir UAB „energijos taupymo centras“ atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ skundą dėl antstolių Jūratės Blažienės ir Vilmos Leskevičienės veiksmų, suinteresuoti asmenys Ukmergės rajono savivaldybė ir antstolės Vilma Leskevičienė, Jūratė Blažienė.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6pareiškėjai pateikė teismui skundą dėl antstolių Jūratės Blažienės ir Vilmos Leskevičienės veiksmų, prašydami pripažinti neteisėtais minėtų antstolių procesinius veiksmus, kuriais trukdoma UAB „Miesto energija“ tiekti šilumos energiją, taip pat panaikinti antstolės Jūratės Blažienės 2010-06-02 sudaryto perduodamo turto aprašą. Tuo pačiu pareiškėjai prašė sustabdyti minėtų antstolių vykdymo veiksmus, atliekamus vykdant Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartį civilinėje byloje Nr.2-1326-759/2010 iki skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo dienos.

7Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartimi pareiškėjų prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo atmetė. Teismas iš skundo ir jo priedų nustatė, kad pareiškėjai skundžia antstolių veiksmus vykdant 2010-05-31 teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kurią pareiškėjai yra apskundę atskiruoju skundu apeliacine tvarka. Šis skundas Vilniaus apygardos teisme dar nėra išnagrinėtas. Patenkinus šį skundą, nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių būtų panaikinta ir jos pagrindu sustabdyti anststolių veiksmai. Dėl šios priežasties teismas netenkino pareiškėjų prašymo.

8Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21d. nutartį ir priimti naują sprendimą- pareiškėjų prašymą dėl antstolių vykdomųjų veiksmų sustabdymo patenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancisjo teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Pažymi, kad pareiškėjų pateikto prašymo dėl vykdymo veiksmų sustabdymo bei pareiškėjų pateikto atskirojo skundo dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties panaikinimo yra netapatūs dalykai, todėl teismas nepagrįstai konstatavo, kad patenkinęs prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus, išspręstų apskųstos nutarties taikymą ir vykdymą. Teismas neįvertino, kad antstolės savo vykdomaisiais veiksmais pažeidžia viešąjį interesą, dėl ko yra būtina taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdomųjų veiksmų sustabdymą. Pagrindą stabdyti antstolių vykdomuosius veiksmus sudaro tai, kad vykdant Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartį, yra peržengiamos laikinųjų apsaugos priemonių ribos, dėl ko UAB „Miesto energija“ negali vykdyti licencijuojamos šilumos enerijos tiekimo veiklos. Kad nebūtų pažeisti Ukmergės rajono šilumos energijos vartotojų interesai, antstolių vykdomieji veiksmai stabdytini. Pagal Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartį perduotino turto vertė yra labai didelė (20-30 mln. Lt), todėl dėl galimai neteisėtų antstolių veiksmų gali būti perduotas bei aprašytas didelės vertės turtas, pripažinus, kad antstolės veiksmai neteisėti, atgręžtinis nutarties vykdyams bus apsunkintas ar pasidarys negalimas, bus pažeistos UAB „Miesto energija“ teisės, nes nepagrįstai ji negalės naudotis didelės vertės turtu ir dėl to patirs didelę materialinę žalą.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (LR CPK 329 str.).

11Kaip matyti iš bylos duomenų, pareiškėjai, skųsdami antstolių veiksmus vykdant Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nurodydami, kad antstolės peržengė minėta nutartimi nustatytas laikinąsias apsaugos priemones, prašė sustabdyti antstolių veiksmus iki pareiškėjų skundo išnagrinėjimo. Toks pareiškėjų prašymas iš esmės reiškia prašymą sustabdyti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą, nes sustabdžius antstolių vykdymo veiksmus, minėta nutartis nebus įvykdyta.

12Pagal LR CPK 148 str. 5 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių įsigalioja nuo jos priėmimo momento, nors ir gali būti per 7 dienas skundžiama atskiruoju skundu. Taigi, nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra skubaus vykdymo ir ji vykdoma nepriklausomai nuo to, apskųsta ji apeliacine tvarka ar neapskųsta. Tokia nuostata yra įtvirtinta atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtį ir tikslą, t.y. kad esant pagrindui jas taikyti, jos turi būti taikomos skubiai, kad būtų pasiekti jų tikslai, o jau jų teisėtumo klausimas, esant atskirąjam skundui, sprendžiamas vėliau. Kadangi nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdo antstoliai, atitinkamai ir antstolių veiksmai vykdant tokią nutartį neturėtų būti stabdomi nepriklausomai nuo to ar jie apskųsti teismine tvarka, nes priešingu atveju tai reikštų pačios nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo sustabdymą. Kaip minėta, apeliantų prašymas savo turiniu iš esmės reiškia prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. LR CPK 145 str. 1 d. numato galimų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą, kuris nėra baigtinis, tačiau LR CPK 145 str. 1 d. 13 p. minimos laikinosios apsaugos priemonės turi būti numatytos kituose įstatymuose. Pareiškėjai nenurodė įstatymo, numatančio galimybę taikyti laikinąją apsaugos priemonę dėl pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir stabdyti pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės vykdymą. LR CPK 145 str. 1 d. 10 p. numato laikinąją apsaugos priemonę – išieškojimo vykdymo procese sustabdymą, tačiau ši norma netaikytina ginčo atveju, nes ji dėl aukščiau nurodytų motyvų liečia įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą, o ne nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad įstatymas nenumato galimybės stabdyti nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą. Priešingu atveju būtų paneigti LR CPK V skirsnio, reglamentuojančio laikinąsias apsaugos priemones, tikslai ir paskirtis, o taikomos byloje laikinosios apsaugos priemonės prarastų prasmę, jeigu jų vykdymas galėtų būti stabdomas. Todėl teisėjų kolegija, atsižvelgdama į LR CPK V skirsnio normų tikslus ir paskirtį, į nurodytus motyvus, konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjų prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo. Be to, Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties esmė yra, kad apeliantai turi perduoti Ukmergės rajono savivaldybei šioje nutartyje nurodytą turtą, kas savaime reiškia, kad apeliantai po nutartyje nurodyto turto perdavimo negalės tiekti šilumos energijos, todėl toks apeliantų argumentas negali būti pagrindas stabdyti vykdymo veiksmus. Todėl kol Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartis yra galiojanti, ji turi būti vykdoma nepriklausomai nuo to, ar tai trukdys apeliantui tiekti šilumos energiją. Nepagrįstas yra apeliantų argumentas, kad pripažinus anststolių veiksmus neteisėtais, atgręžtinis nutarties vykdymas bus apsunkintas, nes apeliantai nepateikė tai patvirtinančių įrodymų, sudarančių tokios prielaidos galimybę, o vien turto vertės dydis nereiškia atgręžimo apsunkinimo.

13Teisėjų kolegija sutinka su apeliantų argumentu, kad pareiškėjų prašymas dėl antstolių vykdymųjų veiksmų sustabdymo ir jų atskiraiss skundas dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutarties yra netapatus dalykas ir atskirojo skundo padavimas dėl minėtos nutarties negali būti pagrindas atmesti apeliantų prašymą. Tačiau vadovaudamasi aukščiau nurodytais motyvais teisėjų kolegija konstatuoja, kad iš esmės pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai, nors ir netinkamais argumentais, atmetė apeliantų prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo. Kadangi iš esmės teisėta ir pagrįsta nutartis negali būti naikinama vien formaliais pagrindais, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis negali būti naikinama vien dėl netinkamų argumentų (LR CPK 328 str., 338 str.). Atsižvelgdama į nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantų atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti, todėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

14Atmetus apeliantų atskirąjį skundą, iš jų lygiomis dalimis priteistinos procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme išlaidos (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., 339 str.,

Nutarė

16Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Priteisti iš pareiškėjų UAB „Miesto energija“ ir UAB „Energijos taupymo centras“ lygiomis dalimis 15,35 Lt bylinėjimo išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai