Byla I-968-815/2014
Dėl įsakymų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Mefodijos Povilaitienės ir Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), viešame teismo posėdyje dalyvaujant atsakovės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovui šios institucijos Teisės ir personalo departamento Teisės taikymo skyriaus vyr. specialistui Vitalijui Sosunovičiui bei trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovei Gitanai Grudzinskaitei nagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos asociacijos Lietuvos ornitologų draugijos skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymų panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

31. Pareiškėja asociacija Lietuvos ornitologų draugija (toliau – ir pareiškėja), atstovaujama advokato Sigito Mikliušo (2013 m. liepos 11 d. atstovavimo sutartis (t. 1, b. l. 8)), kreipėsi į teismą su skundu (t. 1, b. l. 1–6), kurį patikslino (t. 2, b. l. 1–7), prašydama:

41.1. panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. D1-514 „Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP-1.4-AM-09-K-01-076, finansuojamam pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-1.4-AM-09-K „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. D1-56 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-09-K priemonę „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ pakeitimo“;

51.2. panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 2 d. įsakymą Nr. D1-647 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-514 „Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP-1.4-AM-09-K-01-076, finansuojamam pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę VP3-1.4-AM-09-K „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. D1-56 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-09-K priemonę „Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką priemonių įgyvendinimas“ pakeitimo“ pakeitimo“.

62. Atsakovė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepimuose į pareiškėjos skundą (t. 1, b. l. 170–174; t. 2, b. l. 16–8) nurodo, kad su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

73. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra atsiliepimuose į pareiškėjos skundą (t. 1, b. l. 89–94; t. 2, b. l. 20–25) nurodo, kad su skundu nesutinka, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

84. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 27 d. nutartyje šią administracinę bylą sustabdė, kol bus išnagrinėta administracinė byla (teisminio proceso Nr. 3-61-3-03120-2013-5) ir joje įsiteisės procesinis sprendimas (t. 2, b. l. 47–56), o 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartimi (t. 2, b. l. 63-64) ją atnaujino.

95. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2014 m. rugpjūčio 20 d. gautas pareiškėjos 2014 m. rugpjūčio 19 d. skundo atsisakymas, kuriame ji, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 bei 101 straipsniais, prašo šią administracinę nutraukti, nurodo, kad skundo atsisakymo pasekmės jai yra žinomos (t. 2, b. l. 59).

106. Teismo posėdyje atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai neprieštaravo bylos nutraukimui.

11Teismas

konstatuoja:

121. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2014 m. rugpjūčio 20 d. gautas pareiškėjos asociacijos Lietuvos ornitologų draugijos 2014 m. rugpjūčio 19 d. skundo atsisakymas (t. 2, b. l. 59); prašyme pareiškėja nurodo, kad skundo atsisakymo pasekmės jai yra žinomos.

132. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo. Pareiškėja asociacija Lietuvos ornitologų draugija atsisakė skundo, priežasčių, dėl kurių teismas neturėtų priimti pareiškėjos skundo atsisakymo, nėra, todėl skundo administracinėje byloje Nr. I-968-815/2014 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-03196-2013-8) atsisakymas priimamas, byla nutraukiama.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 102, 105, 106 straipsniais, 149 straipsnio 2 ir 3 dalimis,

Nutarė

15Priimti pareiškėjos asociacijos Lietuvos ornitologų draugijos skundo atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl įsakymų panaikinimo atsisakymą ir administracinę bylą Nr. I-968-815/2014 (teisminio proceso Nr. 3-61-3-03196-2013-8) nutraukti.

16Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

17Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai