Byla e2-956-839/2015
Dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gediminas Karpavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės miškų tarnybos ieškinį atsakovui Z. R. dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas dokumentinio proceso tvarka prašo priteisti iš atsakovo 9757 EUR aplinkai padarytos žalos atlyginimo.

3Ieškinys tenkintinas.

4Ieškinio dalyką pagrindžiančių aplinkybių įrodymui ieškovas pateikė šiuos rašytinius įrodymus: pretenziją dėl žalos aplinkai, padarytos žalos aplinkai apskaičiavimo aktą, administracinio teisės pažeidimo protokolą, nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje.

5Atsakovas Z. R. I. ( - ) medyne, esančiame privačiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, kadastrinis Nr. 8274/0006:71, nuosavybės teise priklausančiame D. K., savavališkai plynu kirtimu iškirto 51 žalių baltalksnių, kurių bendras tūris yra 11,23 ktm, tuo pažeisdamas Miškų įstatymo 9 str. 6 d. bei Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 20 p. reikalavimus bei padarydamas aplinkai 9757 EUR žalą. Žala aplinkai apskaičiuota vadovaujantis žalos padarymo metu galiojusios Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 521, 2.2 p. bei šiuo nutarimo patvirtinto priedo „Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai dydžiai“ 1.2.1 p. Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Utenos teritorinio poskyrio 2015 m. sausio 23 d. nutarimu atsakovui paskirta 579 EUR bauda už pažeidimo, numatyto ATPK 621 str. 2 d., padarymą. Atsakovui buvo siųsta pretenzija dėl aplinkai padarytos 9757 EUR žalos atlyginimo, tačiau atsakovas geruoju padarytos žalos neatlygino. Pareigą visiems asmenims laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos, nustato CK 6.263 str. Vadovaujantis Miškų įstatymo 23 str., fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalą miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, kitam turtui ir teisėtiems interesams ar miškui kaip aplinkos objektui, privalo ją visiškai atlyginti arba, jeigu įmanoma, atkurti iki pažeidimo buvusią būklę. Kadangi atsakovas neteisėtais veiksmais aplinkai padarytos žalos neatlygino, iš atsakovo ieškovui priteistinas 9757 EUR aplinkai padarytos žalos atlyginimas (CK 6.246 str. 1 d., 6.249 str. 1 d., 6.263 str., Miškų įstatymo 23 str. 1 d. ir 2 d. 2 p., Aplinkos apsaugos įstatymo 33 str.).

6Pažymėtina, kad padarius žalą aplinkai, žala yra padaroma visai visuomenei. Todėl materialųjį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi turi ne valstybės institucija, o valstybė. Tai reiškia, jog šioje byloje ieškovu procesine prasme yra Valstybinės miškų tarnybos, o ieškovu materialiąja prasme Lietuvos valstybė, kuriai ir turi būti priteistas žalos atlyginimas iš atsakovo. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-165/2010). Todėl sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodytina, kad žala yra priteisiama ne Valstybinei miškų tarnybai, o valstybei.

7Tenkinant ieškinį, iš atsakovo į valstybės biudžeto pajamas priteistinos bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas – 146 EUR žyminio mokesčio ir 1,01 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 147,01 EUR bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

8Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 424, 428, straipsniais, teismas

Nutarė

9ieškinį tenkinti.

10Priteisti iš atsakovo Z. R., asmens kodas ( - ) valstybės naudai (priteistą sumą sumokant į Valstybinės miškų tarnybos, įmonės kodas 302471705, sąskaitą Nr. LT65 4010 0425 0231 3838, esančią AB DNB banke): 9757 EUR (devynis tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt septynis eurus) aplinkai padarytos žalos atlyginimo.

11Priteisti iš atsakovo Z. R., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 147,01 EUR (vieną šimtą keturiasdešimt septynis eurus ir 1 ct) bylinėjimosi išlaidų (įmokos kodas 5660, įmoka turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą).

12Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

13Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

14Nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-04-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

15Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per šio CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą (20 d.) atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

16Preliminarus teismo sprendimas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai