Byla 2A-1287-601/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko bei pranešėjo Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Nijolios Indreikienės, Egidijaus Tamašausko, sekretoriaujant Audronei Stulginskaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Interbolis“ atstovui advokatui Tomui Bukeliui, atsakovo VĮ „Registrų centras“ atstovui Vygaudui Moliui, trečiųjų asmenų Kauno apskrities viršininko administracijos atstovei Jolantai Garmuvienei, Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovui advokatui Pauliui Čerkai, Lietuvos Respublikos Generalinio prokuroro atstovui prokurorui Stasiui Kasiuliui, UAB „Kamintos investicija“ atstovei advokatei Vilmai Raklevičienei, asociacijos vaikų ir jaunimo regbio klubas „Ąžuolas“ atstovui Vytautui Vasilenko,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Interbolis“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. A2-02018-528/2009 pagal ieškovo UAB „Interbolis“ ieškinį, patikslintą ir papildytą ieškinį su ieškinio reikalavimų patikslinimu atsakovui VĮ „Registrų centras“, tretiesiems asmenims Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno miesto savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos Generaliniam prokurorui, UAB „Kamintos investicija“, asociacijai vaikų ir jaunimo regbio klubas „Ąžuolas“ dėl nuosavybės teisės gynimo ir juridinių faktų nustatymo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas pateiktu ieškiniu, patikslintu ir papildytu ieškiniu bei ieškinio reikalavimų patikslinimu prašė: 1) pripažinti teisę įregistruoti, įpareigojant VĮ „Registrų centras“ Kauno filialą, nuosavybės teise UAB „Interbolis“ vardu kiemo statinius (stadionus – 2 vnt., bėgimo taką, tribūnas – 2 vnt.) unikalus Nr. ( - ) bei kiemo statinius (bordiūrus, kiemo aikštelę, kanalizacijos šulinį – 14 vnt.) unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (1 t., b. l. 3,4); 2) pripažinti ieškovui nuosavybės teises, įgytas AB „Embolis“ turtinio įnašo pagrindu, į statinius: tvorą (pažymėtą t1, t2), stadioną (pažymėtą b1), tribūnas Nr. 1 ir Nr. 2, bėgimo taką (pažymėtą b8), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ); 3) pripažinti ieškovui iki 2007-05-03 priėmimo perdavimo akto Nr. RK-2680 pasirašymo turėjus nuosavybės teises, įgytas AB „Embolis“ turtinio įnašo pagrindu, į statinius: tvorą (pažymėtą t3, t4), kiemo aikštelę (pažymėtą b2, b3, b4, b5, b6, b7), kanalizacijos šulinius (pažymėtus k1-10 vnt., k2-4 vnt.), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ); 4) įpareigoti atsakovą įregistruoti ieškovo nuosavybės teises į statinius: tvorą (pažymėtą t1, t2), stadioną (pažymėtą b1), tribūnas Nr. 1 ir Nr. 2, bėgimo taką (pažymėtą b8), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (2 t., b. l. 3-7,114).

5Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu panaikino 2003-12-23 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-14089/2003, kuriuo pripažinta ieškovui UAB „Interbolis“ teisė, įpareigojant atsakovą ŽKNTKR VĮ Kauno filialą, įregistruoti ieškovo vardu stadionus – 2 vnt., bėgimo taką, tribūnas – 2 vnt., unikalus Nr. ( - ), kiemo statinius – bordiūrus, kiemo aikštelę, kanalizacijos šulinį – 14 vnt., unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ) (1 t., b. l. 74, 75), ieškinį dalyje dėl juridinių faktų nustatymo atmetė, kitoje dalyje bylą nutraukė. Kauno miesto apylinkės teismas 2007-09-06 nutartimi pagal Kauno apskrities viršininko administracijos prašymą ir 2007-10-09 nutartimi pagal Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymą atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-14089/2003 (dabartinis bylos Nr. A2-02018-528/2009) (1 t., b. l. 83, 84, 88-90). Teismas sprendime nustatė, jog iš byloje pateikto 1994-11-26 AB „Embolis“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo, 1995-05-24 UAB „Interbolis“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo ir akcininkų turtinių įnašų įvertinimo akto bei 1995-05-10 UAB „Interbolis“ steigimo sutarties turinio matyti, kad AB „Embolis“ perdavė UAB „Interbolis“ 350 000 Lt vertės sporto ir poilsio kompleksą, nei viename dokumente nekonkretizuojant kas tam kompleksui priklauso (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-7669/2003 1 t., b. l. 182-189; Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byla inv. Nr. 20384, b. l. 108,109). Iš VĮ Registrų centro pateiktos kadastro ir registro dokumentų bylos bei archyvinių įrašų matyti, jog iki 1996-08-26 nebuvo inventorizuotas sporto kompleksas, kurio sudėtyje yra 2 vejos, bėgimo takas, tribūnos Nr.1 bei Nr.2, bei nebuvo duomenų apie minėtų bėgimo tako, vejų, tribūnų, kiemo aikštelės kaip atskirų objektų ar statinių egzistavimą, jų inventorizacija pirmą kartą atlikta praėjus beveik dvejiems metams po AB „Embolis“ akcininkų susirinkimo, kurio protokolo pagrindu ieškovas įgijo nuosavybės teises į statinius – parko aptarnavimo paviljoną, garažą, buitinio aptarnavimo pastatą, sporto klubą, šiltnamių korpusą bei šiltnamį ( - ), o neinventorizuoti statiniai negalėjo būti AB „Embolis“ perduoti ar UAB „Interbolis“ priimti, juolab, kad įrodymų apie teisėtą nekilnojamojo daikto sukūrimą, pripažinimą tinkamu naudoti byloje nepateikta. Iš 1995 m. sausio mėn. inžinerinių tinklų į gyvenamąjį namą ( - ), projekto su topografine nuotrauka bei kitų byloje pateiktų nuotraukų, taip pat ir topografinių, matyti, jog jokio bėgimo tako tuo metu nebuvo, duomenų apie teisėtą jo statybą byloje nepateikta (2 t., b. l. 159-171). Liudytoja L. A., dirbusi Staklių susivienijime 1980-1996 m., taip pat patvirtino, jog bėgimo takų ten nebuvo (2 t., b. l. 179-183; 3 t. b. l. 49,50; prijungtos civilinės bylos Nr.A2-6483-480/2007 b. l. 38). Iš 2007-05-04 Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus reikalavimo UAB „Interbolis“ dėl pradėtų be statybos leidimo ar tam įgaliotų asmenų raštiško pritarimo žemės kasimo darbų sustabdymo matyti, kad statinius (bordiūrus) ieškovas statė be teisėto tam pagrindo, taip pat nustatyta, jog tribūnų pamatai ir sutvirtinimai su jais, bėgimo takas bei bordiūrai padaryti ne prieš 20 m. ar dar anksčiau, bet visai neseniai, be to, kadastro registro bylos duomenimis tribūnos yra tik iš metalinių rėmų bei lentų (3 t., b. l. 7, 8; prijungtos civilinės bylos Nr. A2-6483-480/2007 b. l. 11-37; Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byla inv. Nr. 20384, 1 t., b. l. 11). Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, jog 2003-06-26 prašymas ŽKNTKR VĮ Kauno filialui dėl klaidingų duomenų pataisymo apie kiemo statinių (stadionų – 2 vnt., bėgimo tako; tribūnų – 2 vnt.), unikalus Nr. ( - ) ir kiemo statinių (bordiūrų, kiemo aikštelės, kanalizacijos šulinių – 14 vnt.), unikalus Nr. ( - ), priklausomybę bei įregistravimo nuosavybės teisės į juos UAB „Interbolis“ vardu, būtų įteiktas adresatui (1 t., b. l. 8, 9; 2 t., b. l. 20,21). Taip pat byloje nepateikta duomenų, jog VĮ „Registrų centras“ būtų atsakęs į tą raštą, o ieškovas būtų skundęs atsakymą ar jo negavimą, todėl teismas sprendė, jog ieškovas nepasinaudojo ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarka. Ieškovas nenurodė ir nepateikė įrodymų kokiems konkrečiai ieškovui priklausantiems pastatams priklauso ir kaip tarnauja kiemo statiniai - stadionas, bėgimo takas ar tribūnos. Remiantis aukščiau nurodytu, teismas sprendė, jog ieškovas neįrodė nuosavybės teisių į kiemo statinius turėjimo bei kreipimosi į VĮ „Registrų centras“ (anksčiau ŽKNTKR VĮ) faktų, todėl priimant sprendimą už akių, nebuvo pagrindo tenkinti ieškinį, o byla turėjo būti nutraukta, ieškovui nesilaikius tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos, kai nebegalima šia tvarka pasinaudoti. Teismas sprendė, jog dėl nuosavybės teisių pripažinimo VĮ „Registrų centras“ negali būti atsakovu, kadangi ieškovas neįrodė, jog 1996 m. buvo atlikta sporto ir poilsio komplekso pastatų bei kiemo statinių ne tik inventorizacija bei teisinė registracija, iki 2003-12-23 sprendimo priėmimo ieškovo teisė į ginčo statinius nebuvo įstatymų nustatyta tvarka pripažinta, o nekilnojamo turto registro tvarkytojas pagal įstatyme nustatytus įgaliojimus neturi teisės ieškovo reikalavimo dėl civilinių teisių gynimo nei pripažinti, nei nepripažinti, dėl ko yra netinkama šalis ir jam iškelta byla turėjo būti nutraukta (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195/2006). Teismas nurodė, kad patikslintame ir papildytame ieškinyje bei ieškinio reikalavimų patikslinime atsirado dar vienas kiemo statinys – tvora, kuri buvo įregistruota 1994-11-26 akcininkų susirinkimo protokolo ir 2003-12-23 teismo sprendimo pagrindu, nors minėtuose dokumentuose ji net nepaminėta (1t., b. l. 101, 102; 2 t., b. l. 8, 9; Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylų inv. Nr. 20384 bei inv. Nr .15399 medžiagos). Ieškovas teismui nepateikė duomenų, patvirtinančių, jog buvo 1995-05-24 UAB „Interbolis“ akcininkų turtinių įnašų įvertinimo aktą detalizuojantys dokumentai, bei nenurodė kokie įrodymai šį jo teiginį patvirtina, nes 1995-05-24 UAB „Interbolis“ steigėjų susirinkimo protokole Nr. 1 minima tik tame susirinkime patvirtinta revizoriaus ataskaita apie turtinius įnašus, pavadinta UAB „Interbolis“ akcininkų turtinių įnašų įvertinimo aktu, tačiau šiame akte, protokole ar kitame su UAB „Interbolis“ steigimu susijusiame dokumente jokie apyrašai nėra paminėti. Teismas laikė, jog tai, kad ieškovo nurodytų aprašų nebuvo ir negalėjo būti, taip pat patvirtina nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylos inv. Nr. 20384 medžiaga, iš kurios matyti, jog ginčo statiniai - sporto kompleksas, kurio sudėtyje 2 vejos, bėgimo takas, tribūnos Nr.1 bei Nr.2, taip pat kiemo aikštelė iki 1996-08-26 nebuvo inventorizuoti nei kompleksais, nei atskirais objektais ar statiniais, o ieškovo nuosavybės teisės buvo registruotos tik į pastatus, esančius ( - ), į kuriuos AB „Embolis“ turėjo nuosavybės teises, todėl liudytojų E. Ž. ir K. G. parodymus apie aprašų būvimą teismas vertino kritiškai. Teismas pažymėjo, jog juridinę reikšmę turintys faktai pagal CPK 444 str. 2 d. 5p. nustatinėjami pastatui ar jo daliai, bet ne statiniui (2005-12-29 LAT Senato nutarimo Nr. 56 p. 10, 10.1; Statybos įstatymo 2 str. 2, 7 d.). Remiantis nurodytu, teismas sprendė, jog byloje nėra įrodymų, patvirtinančių prašomų nustatyti juridinę reikšmę turinčių faktų privalomų sąlygų viseto - jog ieškovas įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindu buvo įgijęs nuosavybės teisę ir turėjo nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, tačiau jie yra dingę, todėl patikslinto ir papildyto ieškinio patikslintus reikalavimus dėl prašomų juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo atmetė kaip nepagrįstus ir neįrodytus. Netenkinus reikalavimų dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, teismas sprendė, jog nėra pagrindo tenkinti ir reikalavimo dėl VĮ „Registrų centras“ įpareigojimo registruoti ieškovo teises į statinius, nes šis reikalavimas yra išvestinis iš pirmųjų, juolab, kad ir šiuo atveju turi būti laikytasi tos kategorijos byloms nustatytos ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos, todėl bylą šioje dalyje nutraukė. Panaikinus sprendimą už akių ir patikslinto bei papildyto ieškinio su ieškinio reikalavimų patikslinimu netenkinus, iš ieškovo valstybei priteisė teismo turėtos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu. Iš ieškovo trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei priteisė 7 000 Lt atstovavimo išlaidų.

6Ieškovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti 2009 m. gegužės 12 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. A2-02018-528/2009: 1) 2007-07-02 LR Generalinio prokuroro prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-14089/2003 atmesti; 2) 2007-06-08 Kauno apskrities viršininko administracijos prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-14089/2003 atmesti; 3) 2003-12-23 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-14089/2003 pakeisti - patikslintą ir papildytą ieškinį patenkinti pilnai: 3.1) pripažinti UAB „Interbolis“ nuosavybės teises, įgytas AB „Embolis“ turtinio įnašo pagrindu, į statinius: tvorą (pažymėtą tl, t2), stadioną (pažymėtą bl), tribūnas Nr. l ir Nr. 2, bėgimo taką (pažymėtą b8), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ); 3.2) pripažinti UAB „Interbolis“ iki 2007-05-03 priėmimo-perdavimo akto Nr. RK-2680 pasirašymo turėjus nuosavybės teises, įgytas AB „Embolis“ turtinio įnašo pagrindu, į statinius: tvorą (pažymėtą t3, t4), kiemo aikštelę (pažymėtą b2, b3, b4, b5, b6, b7), kanalizacijos šulinius (pažymėtus kl-10 vnt, k2-4 vnt.), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ); 3.3) įpareigoti VĮ „Registrų centras“ įregistruoti UAB „Interbolis“ nuosavybės teises į statinius: tvorą (pažymėtą tl, t2), stadioną (pažymėtą bl), tribūnas Nr.l ir Nr. 2, bėgimo taką (pažymėtą b8), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ). Motyvuose nurodo: 1) teismas nenurodė, kodėl nesirėmė bei atmetė reikšmingus bylai įrodymus: 1) Kauno m. apylinkės teismo 2003-10-13 įsiteisėjusį sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-7669/2003 ir 2003-11-07 bei 2003-11-21 Vilniaus apygardos administracinio teismo įsiteisėjusius sprendimus, kuriais nustatyta, kad ginčo statiniai yra UAB „Interbolis“ nuosavybė; 2) VĮ „Registrų centras“ išduotus pažymėjimus VMI 1997 m. liepos 17 d. Nr. 7-1081 ir 1997 m. gruodžio 12 d. Nr. 7-1943, 1996 m. gruodžio 5 d. detalizuotą pažymėjimą Nr. 071009, raštus „Dėl duomenų pateikimo“ 2009-04-01 Nr. S-1504-2025 ir 2009-04-24 Nr. S-2009-2021, iš kurių matyti, jog prie „kiemo įrenginių“ buvo priskirtos sporto komplekso dalys (ginčo turtas): stadionai (2 vnt.), šaligatviai (3 vnt.), tvoros (3 vnt.), vartai ir varteliai (2 vnt.), kanalizacijos šuliniai (14 vnt.); 2) pagal Vyriausybės 1991-07-25 nutarimą Nr. 297, nebuvo numatyta inžinerinių statinių ir įrenginių registracija. Teismas nepagrįstai sprendė, jog neinventorizuoti ir neregistruoti statiniai negalėjo būti įnešti į steigiamą bendrovę UAB „Interbolis“, kadangi tik nuo 1994-11-07 prasidėjo inžinerinių statinių privalomo inventorizavimo ir teisinio registravimo procesas, o UAB „Interbolis“ nuosavybės teises į ginčo statinius įgijo 1994-11-26, todėl pareigą vykdyti ginčo statinių inventorizaciją ir teisinę registraciją turėjo ne AB „Embolis“, o UAB „Interbolis“; 3) nepagrįstos teismo abejonės dėl ginčo statinių statybos laikotarpio bei prieštarauja nekilnojamojo turto kadastro byloje esantiems duomenims, jog bėgimo takas pastatytas 1989 m; 4) stadionas ir bėgimo takas pagal galiojančius teisės aktus priskiriami statinių kategorijai (2003-06-11 LR Aplinkos ministro įsakymo Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį” patvirtinimo“ 12 p.); 5) ginčo pastatai yra F. Dzeržinskio staklių gamyklai nuolatiniam naudojimui paskirto žemės sklypo dalyje, o Vykdomojo komiteto sprendime minimas ribojimas statyti statinius bei sodo namelius yra skirtas tai sklypo daliai, kuri buvo perduota laikinam naudojimui (44245 kv. m.); 6) teismas sprendime nepasisakė, kodėl ginčo pastatai (stadionas, bėgimo takas, tribūnos, bordiūrai, kiemo aikštelė, kanalizacijos šuliniai) – nepatenka į „sporto ir poilsio komplekso“ sąvoką, nors visuose ginčo statinių istoriją nurodančiuose dokumentuose yra nuorodos į jų kompleksiškumą ir sporto bei poilsio paskirtį, o taip pat teritoriją, be to, teismas turėjo nurodyti, kas yra ginčo pastatų savininkas, jeigu tai ne UAB „Interbolis“; 7) teismas nepagrįstai sprendė, kad leidžiama nustatyti juridinius faktus tik „pastatų“ atžvilgiu, kadangi „pastatų“ ir „statinių“ teisinio režimo skirtumai yra nereikšmingi juridinio fakto nustatymo prasme; 8) teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog byloje trūksta įrodymų, patvirtinančių prašomų nustatyti juridinę reikšmę turinčių faktų privalomųjų sąlygų viseto, kadangi ieškovo pateikti įrodymai patvirtina aprašų, t. y. „sporto ir poilsio komplekso“ sudėtį detalizuojančių dokumentų, buvimą, kurie nekylant abejonių dėl „sporto ir poilsio komplekso“ sudėties, po inventorizacijos ir teisinės registracijos, kaip antraeiliai dokumentai, nebuvo išsaugoti; 9) teismas nepagrįstai sprendė, jog VĮ „Registrų centras“ negali būti atsakovu nagrinėjamoje byloje, kadangi ieškovas 2003-06-26 kreipėsi į atsakovą prašydamas atlikti ginčo statinių teisinę registraciją UAB „Interbolis“ vardu, tačiau VĮ „Registrų centras“ Kauno filialas pareiškimo neišnagrinėjo ir atsakymo į jį nepateikė; 10) teismas sprendime tik iš dalies išnagrinėjo proceso atnaujinimo procesą, t. y. netyrė ir nepasisakė dėl proceso atnaujinimo pagrindų.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VĮ „Registrų centras“ prašo ieškovo reikalavimą įpareigoti VĮ „Registrų centras“ įregistruoti UAB „Interbolis“ nuosavybės teises į statinius unikalus Nr. ( - ) palikti nenagrinėtu. Motyvuose nurodo: 1) jog neprieštarauja dėl apelianto prašymo pripažinti jam nuosavybės teises į ginčo statinius įgytas turtinio įnašo pagrindu, bei iki 2007-05-03 turėjus nuosavybės teises į statinius unikalus Nr. ( - ), kadangi teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog byloje nėra įrodymų, prašomų nustatyti juridinę reikšmę turinčių faktų privalomų sąlygų, viseto. Teismas nevertino aplinkybės, kad pastatų ir statinių, tame tarpe ir ginčo statinių, pirminė inventorizacija buvo atlikta 1994 m. Pagrindinių pastatų ir statinių pirminė teisinė registracija buvo atlikta 1994-04-21 AB „Koordinatė“ vardu pagal steigėjo 1994-04-15 įsakymą Nr. 113. Tuo metu galiojusi Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo instrukcija, patvirtinta LR Vyriausybės 1991-07-25 nutarimu Nr. 297, numatė tik pagrindinių daiktų registravimą, antraeiliai daiktai bei inžineriniai įrenginiai nebuvo įrašomi į teisinės registracijos išvadas, o tik fiksuojami jų kadastriniai duomenys ir aprašomi kadastro bylose. Dėl šios priežasties ginčo statiniai ir jų vertės buvo įrašytos ieškovui išduotuose pažymėjimuose 1997-07-17 Nr. 7-1081, 1997-12-12 Nr. 7-1943, 1996-12-05 Nr. 071009; 2) vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 str. nuostata, duomenys sukaupti Valstybinio žemės kadastro duomenų registre ir Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure, buvo perrašomi jų nerevizuojant ir nekoreguojant, t. y. tokie, kokie buvo įrašyti teisinės registracijos išvadose; 3) nenustačius juridinę reikšmę turinčio fakto bei nepripažinus nuosavybės teisių į nekilnojamuosius daiktus, teismas neturėjo pagrindo 2003-12-03 sprendimu įpareigoti atsakovą įregistruoti UAB „Interbolis“ nuosavybės teises į ginčo statinius; 4) inžineriniai kiemo statiniai, unikalus Nr. ( - ), nekilnojamojo turto registre įregistruoti trečiojo asmens UAB „Kamintos investicija“ nuosavybės teise, pagal 2007-04-26 pirkimo-pardavimo sutartį, kuri įstatymo nustatyta tvarka nėra nuginčyta ar pripažinta negaliojančia.

8Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Kauno m. savivaldybės administracija prašo apeliacinį skundą atmesti paliekant galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Motyvuose nurodo: 1) ieškovas negalėjo įgyti nuosavybės teisės į ginčo objektus, kadangi asmenys iš kurių galimai perėmė šiuos objektus, patys neturėjo nuosavybės teisės į juos. Žemės sklypas, ant kurio pastatyti ginčo statiniai buvo perduotas tik laikinam naudojimui (be teisės statyti nuolatinius statinius), nuosavybės teisės į jį nebuvo perleistos, todėl faktiniams žemės naudotojams buvo skaičiuojamas ir reikalaujama mokėti žemės nuomos mokestį; 2) statinių inventorizavimu nenustatomas statinių savininkas ar statinių sukūrimo teisėtumas, jo tikslas užfiksuoti objektų faktinę situaciją. Jei ir laikyti, kad ginčo objektai buvo inventorizuoti ieškovo, dar nereiškia, kad jam pripažintina inventorizuotų statinių nuosavybė; 3) ieškovas prašo pripažinti jam nuosavybės teisę į statinius, dėl kurių sukūrimo, pripažinimo tinkamais naudoti ar jų įregistravimo teisėtumo nėra jokių duomenų ir įrodymų, be to, dalis statinių yra neregistruotini nekilnojamojo turto registre, nes jie yra laikini ar kilnojami (tribūnos pagamintos iš lengvų metalinių konstrukcijų su lentomis yra kilnojamos, regbio vartai yra tik metaliniai stulpai, kuriuos taip pat savavališkai (nesant leidimo statyti) pasigamino ir pastatė patys asociacijos vaikų ir jaunimo regbio klubas „Ąžuolas“ sportininkai); 4) byloje nustatyta, jog bėgimo takas atsirado tik po AB „Embolis“ turtinio įnašo į UAB „Interbolis“, aplinkybė, jog jis 1996 m. inventorizuotas, taip pat neįrodo, kad AB „Embolis“ galėjo šį bėgimo taką perduoti ieškovui. Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, 2007-05-04 ieškovui pateikė reikalavimą sustabdyti nelegalius statybos darbus bėgimo take, kur buvo montuojami bordiūrai; 5) stadiono nuosavybės teisės ieškovas taip pat neturi, ir negali turėti, kadangi jis nėra statinys (jis negali būti laikomas ir stadionu, nes nėra projekto, nebuvo išduotas leidimas statyti, nebuvo pripažintas tinkamu naudotis) ir yra tik žemės sklypas ant kurio sportininkai įsirengė žaidimų aikštę; 6) sporto ir poilsio komplekso inventorizacija pirmą kartą atlikta praėjus beveik 2 m. po AB „Embolis“ turtinio įnašo į UAB „Interbolis“. AB „Embolis“ turtinis įnašas, būdamas didelės vertės, visiškai nedetalizuotas; 7) 2003-10-13 sprendimu nustatyti faktai nėra prejudiciniai, kadangi byloje dalyvauja naujas asmuo - LR Generalinė prokuratūra, be to, šios bylos nagrinėjimo objektas buvo visiškai kitas, Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimai ir VĮ „Registrų centras“ pažymėjimai VMI nepatvirtina apelianto nuosavybės teisių į ginčo statinius, o tik aplinkybę, kad ieškovas turi mokėti žemės nuomos mokestį už faktiškai naudojamą žemės sklypą; 8) ieškovo pateiktas ieškinys, patikslinti ir papildyti ieškinio reikalavimai yra neteismingi bendrosios kompetencijos teismui, kadangi ieškovas nepateikė duomenų, kad kreipėsi į VĮ „Registrų centras“ dėl nuosavybės teisių įregistravimo ir laikėsi išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos, todėl ieškovo ieškinys privalo būti paliktas nenagrinėtu; 9) kadangi ne ieškovo prašymu buvo atnaujintas bylos nagrinėjimas, jis neturi teisės reikšti naujų ieškinio reikalavimų, kurie nebuvo anksčiau pareikštų reikalavimų apimtyje (LAT 2007-10-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-451/2007).

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras prašo ieškovės UAB „Interbolis“ apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Motyvuose nurodo: 1) teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, priimtas nepažeidžiant materialinės ir procesinės teisės normų nuostatų bei įvertinus visus civilinės bylos duomenis; 2) proceso atnaujinimo klausimas buvo išspręstas 2007-10-09 nutartimi, todėl atnaujintoje byloje priimtame sprendime teismas neturėjo vėl svarstyti proceso atnaujinimo klausimo.

10Atsiliepimu į apeliacinį skunda tretysis asmuo Kauno apskrities viršininko administracija prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti 2009-05-12 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą. Motyvuose nurodo: 1) 2003-10-13 sprendimas negali būti laikomas prejudiciniu, kadangi priimant minėtą sprendimą nedalyvavo tie patys asmenys, kurie dalyvauja nagrinėjamoje byloje; 2) Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartys nepatvirtina ieškovo nuosavybės teisių į ginčo statinius, kadangi buvo priimtos dėl valstybinės žemės nuomos ir naudojimo mokesčių nemokėjimo; 3) VĮ „Registrų centras“ pažymėjimai neatitinka CPK 114 str. nuostatų, todėl negali būti laikomi įrodymais, be to, jie patvirtina, jog ginčo statiniai nebuvo perduoti ieškovui, kadangi AB „Embolis“ jų nevaldė nuosavybės teise, jų neinventorizavo; 4) remiantis 1994-11-07 LRV nutarimu Nr. 1070 AB „Embolis“ negalėjo perduoti daugiau turto, nei buvo įregistruota jo vardu, taigi neinventorizuoti ginčo statiniai negalėjo būti perduoti kaip turtinis įnašas; 5) kadastro duomenų fiksavimas nesukūrė ieškovui nuosavybės teisių į ginčo statinius, kurios buvo įregistruotos tik 2003-12-23 sprendimo pagrindu; 6) AB „Embolis“ neturėjo teisės disponuoti ginčo turtu, kadangi remiantis 1964 m. CK 149 str. 2 d. nuosavybės teisė sietina su turto registracija. Apeliantas nepateikė teismui ginčo statinių teisėtą sukūrimą patvirtinančių dokumentų; 7) 2007-04-26 sudarant pirkimo – pardavimo sutartį su UAB „Kamintos investicija“ apeliantas nelaikė, jog visi statiniai (ginčo ir nekilnojamojo turto registre registruoti) yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir vieni be kitų funkcionuoti negali; 8) stadionai, bėgimo takas, tribūnos, bordiūrai, kiemo aikštelė, kanalizacijos šuliniai, nėra pastatai, dalis jų net negali būti laikomi statiniais, o pagal CPK 444 str. 2 d. 5 p. gali būti nustatomas tik pastato valdymas nuosavybės teise; 9) UAB „Interbolis“ nepateikė teismui įrodymų patvirtinančių, kad jis yra kreipęsis dėl ginčo objektų įregistravimo.

11Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė apeliacinį skundą patenkinti, atsakovo VĮ „Registrų centras“ atstovas prašė reikalavimą įpareigoti VĮ „Registrų centras“ įregistruoti UAB „Interbolis“ nuosavybės teises į statinius, unikalus Nr. ( - ), palikti nenagrinėtu, o dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir nuosavybės teisės įstatinius pripažinimo, sutinka su apeliaciniu skundu. Trečiųjų asmenų atstovai prašė skundą atmesti.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str.1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

14Pateikęs apeliacinį skundą ieškovas UAB „Interbolis“ prašo pakeisti 2009 m. gegužės 12 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. A2-02018-528/2009: 1) atmesti 2007-07-02 LR Generalinio prokuroro ir 2007-06-08 Kauno apskrities viršininko administracijos prašymus atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-14089/2003; 2) pakeisti 2003-12-23 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. 2-14089/2003 - patikslintą ir papildytą ieškinį patenkinti pilnai ir 1) pripažinti ieškovui nuosavybės teises į ginčo statinius (unikalus Nr. ( - )) įgytus UAB „Embolis“ turtinio įnašo pagrindu, 2) pripažinti ieškovui iki 2007-05-03 priėmimo-perdavimo akto pasirašymo turėjus nuosavybės teises į statinius (unikalus Nr. ( - )), įgytus UAB „Embolis“ turtinio įnašo pagrindu, 3) įpareigoti atsakovą VĮ „Registrų centras“ įregistruoti UAB „Interbolis“ nuosavybės teises į statinius, unikalus Nr. ( - ). Taigi, iš apelianto pateikto apeliacinio skundo matyti, jog jis skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimą, prašydamas patenkinti patikslinto ir papildyto ieškinio reikalavimus bei atmesti trečiųjų asmenų prašymus dėl proceso atnaujinimo, todėl teisėjų kolegija, neperžengdama apeliacinio skundo ribų, tik pasisako dėl skundžiamų reikalavimų.

15Dėl proceso atnaujinimo.

16Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-14089/2003 (dabartinis bylos Nr. A2-02018-528/2009) pagal Kauno apskrities viršininko administracijos prašymą CPK 366 str. 1 d. 7 ir 9 p. pagrindu (kadangi teismas sprendime nusprendė dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą asmens teisių ar pareigų ir dėl aiškios teisės normos taikymo klaidos, kai sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka) bei 2007 m. spalio 9 d. nutartimi pagal Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro prašymą CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu (dėl aiškios teisės normos taikymo klaidos, kai sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka) (1 t., b. l. 83, 84, 88-90). Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliacinio skundo reikalavimus atmesti 2007-07-02 LR Generalinio prokuroro ir 2007-06-08 Kauno apskrities viršininko administracijos prašymus atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-14089/2003. Teisėjų kolegija pažymi, jog teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad atnaujinus procesą, tiek bylą pakartotinai nagrinėjantis teismas, tiek aukštesnės instancijos teismas (apeliacinės instancijos teismas), tikrindami teismo priimtų CPK 371 str. 1 d. nurodytų procesinių sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą, nebegali svarstyti, buvo ar ne pagrindas (-ai) procesui atnaujinti, nes šis klausimas jau yra išspręstas įsiteisėjusiomis teismo nutartimis dėl proceso atnaujinimo. Be to pažymėtina, kad toks ieškovo prašymas prieštarauja jo prašymui pakeisti teismo sprendimą už akių, nes neatnaujinus bylos nagrinėjimo, nėra galimybės keisti įsiteisėjusio teismo sprendimo.

17Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo – nuosavybės teisės į ginčo statinius pripažinimo.

18Nors ieškovo teismui pateikti patikslinto ir papildyto ieškinio reikalavimai - pripažinti ieškovo nuosavybės teises į ginčo statinius, nėra visiškai aiškūs ir tiksliai suformuluoti, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog iš esmės ieškovas prašo nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, ką teismo posėdyje patvirtino ir ieškovo atstovas, ginčo dėl to tarp šalių byloje nėra, todėl apeliacinės instancijos teismas ieškovo reikalavimus nagrinėja kaip juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymą.

19Byloje nustatyta, jog 1994 m. lapkričio 26 d. AB „Embolis“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu, 1995 m. gegužės 24 d. UAB „Interbolis“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu ir akcininkų turtinių įnašų įvertinimo aktu bei 1995 m. gegužės 10 d. UAB „Interbolis“ steigimo sutartimi AB „Embolis“ perdavė UAB „Interbolis“ „sporto ir poilsio kompleksą“, nei viename dokumente nekonkretizuojant kas tam kompleksui priklauso (prijungtos civilinės bylos Nr. 2-7669/2003, t. 1, b. l. 182-189; Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byla inv. Nr. 20384, b. l. 108-109). Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog ieškovas teismui nepateikė rašytinių įrodymų (dokumentų), patvirtinančių, jog 1995 m. gegužės 24 d. buvo UAB „Interbolis“ akcininkų turtinių įnašų įvertinimo aktą detalizuojantys dokumentai, teismas pažymėjo, jog 1995 m. gegužės 24 d. UAB „Interbolis“ steigėjų susirinkimo protokole Nr. 1 minima, tik tame susirinkime patvirtinta revizoriaus ataskaita apie turtinius įnašus, pavadinta UAB „Interbolis“ akcininkų turtinių įnašų įvertinimo aktu, tačiau nei šiame akte, nei protokole ar kitame su UAB „Interbolis“ steigimu susijusiame dokumente jokie apyrašai ar kiti dokumentai nėra paminėti. Taip pat byloje nustatyta, jog išregistruojant AB „Embolis“, ginčo statinių įsigijimo nuosavybės teise ir perleidimo turtinio įnašo būdu steigiant UAB „Interbolis“, dokumentai archyvui pateikti nebuvo (t. 2, b. l. 23).

20Iš 2001 m. rugsėjo 25 d. žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro VĮ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog ginčo statinių unikalus objekto Nr. ( - ) ir ( - ) valdymo forma nėra aiški ir jų nuosavybės teise UAB „Interbolis“ 1994-11-26 akcininkų susirinkimo protokolo pagrindu nevaldo (prijungta c. b. Nr. 2-7669/2003, t. 1, b. l. 8-9). Ieškovas nuosavybės teisių į ginčo statinius (tvorą, stadioną, tribūnas ir bėgimo taką), esančius ( - ), faktą įrodinėja 1994 m. lapkričio 26 d. AB „Embolis“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu, 1995 m. gegužės 24 d. UAB „Interbolis“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu ir akcininkų turtinių įnašų įvertinimo aktu, kuriuo buvo padarytas įnašas į steigiamą UAB „Interbolis“. Iš byloje esančio 1994 m. lapkričio 26 d. AB „Embolis“ akcininkų susirinkimo protokolo, matyti, jog kaip įnašas į steigiamą UAB „Interbolis“ perduoti kiemo įrenginiai yra įkainoti 556 445 Lt, tačiau kokie statiniai sudaro kiemo įrenginius nekonkretizuota (3 t., b. l. 126). Iš 1997 m. liepos 17 d. ir 1997 m. gruodžio 12 d. pažymėjimų VMI matyti, jog kiemo įrenginių (nedetalizuoti) atstatomoji vertė 556 445 Lt (prijunta c. b. Nr. 2-7669/2003, b. l. 56-57). Iš kadastro duomenų bylos Nr. 20384 1996 m. rugpjūčio 26 d. Kitų statinių ir jų dalių įkainojimo (perkainojimo) matyti, jog kiemo statinių (bordiūrų, kiemo aikštelės, kanalizacijos šulinių 14 vnt.) atkuriamoji vertė – 556 445 Lt, tuo tarpu pagal 2002 m. vasario 16 d. Kitų statinių ir jų dalių įkainojimo (perkainojimo) kiemo statinių (stadionų 2 vnt., bėgimo tako, tribūnos 2 vnt.) atkuriamoji vertė – 62 754 Lt (prijungta c. b. Nr. 2-7669/2003, b. l.263-264). Remiantis aukščiau nurodytais dokumentais apie ginčo statinių įkainojimą, spręstina, jog 556 445 Lt suma įkainoti kiemo statiniai apima tik ieškovo UAB „Interbolis“ UAB „Kamintos investicija“ parduotus statinius (bordiūrus, kiemo aikštelę, kanalizacijos šulinius), todėl darytina išvada, kad kiti ginčo statiniai, kuriuos nuosavybės teise siekia įteisinti ieškovas (tvora, stadionas, tribūnos ir bėgimo takas), steigiant UAB „Interbolis“ nebuvo perduoti (t. 1, b. l. 33).

21Apeliantas nepagrįstai remiasi LR Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. 297 „Dėl pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo“ (toliau tekste - Nutarimas) nurodydamas, jog nebuvo numatyta inžinerinių statinių ir įrenginių registracija. Nutarimo 5 ir 6 p. nurodyta, jog neregistruojami laikini bei savavališkai pastatyti pastatai, statiniai ir butai, bei registruojama tik inventorizavus ir valstybinei komisijai priėmus pastatą, statinį ir butą naudoti ar pasikeitus savininkui. Taigi pagal tuo metu galiojusį teisinį reglamentavimą, statiniai, kaip nekilnojamasis turtas, privalėjo būti registruojami. Byloje nėra pateikta duomenų ir ieškovas neįrodė, jog ginčo statiniai (tvora, stadionas, tribūnos ir bėgimo takas) būtų buvę įregistruoti AB „Embolis“ juos kaip turtinį įnašą perleidžiant UAB „Interbolis“, priešingai, byloje nustatyta, jog minėti ginčo statiniai ne tik, kad nebuvo įregistruoti, bet net nebuvo inventorizuoti tuo metu.

22Sprendžiant dėl ieškovo nuosavybės teisių pripažinimo į ginčo statinius (tvorą, stadioną, tribūnas ir bėgimo taką), atkreiptinas dėmesys į byloje nustatytas minėtų statinių atsiradimo ir sukūrimo aplinkybes. Iš 1995 m. sausio mėn. inžinerinių tinklų į gyvenamąjį namą ( - ), projekto su topografine nuotrauka bei kitų byloje pateiktų nuotraukų, taip pat ir topografinių, matyti, jog jokio bėgimo tako tuo metu nebuvo, duomenų apie teisėtą jo statybą byloje nepateikta (2 t., b. l. 159-171). Liudytoja L. A., dirbusi Staklių susivienijime 1980-1996 m., taip pat patvirtino, jog bėgimo takų ten nebuvo (2 t., b. l. 179-183; 3 t. b. l. 49,50; prijungtos civilinės bylos Nr. A2-6483-480/2007, b. l. 38). Iš 2007-05-04 Kauno apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus reikalavimo UAB „Interbolis“ dėl pradėtų be statybos leidimo ar tam įgaliotų asmenų raštiško pritarimo žemės kasimo darbų sustabdymo matyti, kad bėgimo taką padarė, t. y. bordiūrus ieškovas statė be teisėto tam pagrindo, savavališkai (t. 3, b. l. 7-8). Trečiojo asmens asociacijos vaikų ir jaunimo regbio klubo „Ąžuolas“ atstovas paaiškino, jog bėgimo takas atsirado tik 2007 m., prieš tai ten buvo sodas (t. 2., b. l. 152). Iš prijungtos civilinės bylos Nr. A2-6483-480/2007 medžiagoje esančių nuotraukų matyti, jog tribūnos yra pagamintos tik iš metalinių rėmų bei lentų, t. y. yra kilnojamos (b. l. 11-37). Dėl stadiono atsiradimo aplinkybių, trečiojo asmens asociacijos vaikų ir jaunimo regbio klubo „Ąžuolas“ atstovas taip pat paaiškino, jog stadiono kaip nekilnojamojo turto objekto nėra, stadionas sukurtas dirbtinai, tik vartai pastatyti, stadionas yra valstybei priklausančiame žemės sklype (t. 2, b. l. 152). Į stadioną ieškovo nuosavybės teisių negalima pripažinti ir dėl to, jog nėra stadiono projekto, nebuvo išduotas leidimas jį statyti, stadionas nebuvo pripažintas tinkamu naudotis, yra tik žemės sklypas ant kurio sportininkai įsirengė žaidimų aikštę (prijungta byla Nr. A2-6483-480/2007, b. l. 17). Taip pat pažymėtina, kad pirminiame ieškinyje ieškovas neprašė pripažinti jam nuosavybės teisę į tvorą, minėtas reikalavimas atsirado vėliau, 1994 m. lapkričio 26 d. AB „Embolis“ akcininkų susirinkimo protokole tvora nebuvo paminėta, nebuvo ji nurodyta ir atlikus kadastrinius matavimus (1 t., b. l. 103-105). Ieškovas nenurodė ir nepateikė teismui įrodymų, kokiems konkrečiai ieškovui priklausantiems pastatams ir kaip tarnauja stadionas, bėgimo takas, tribūnos ir tvora, kaip šie statiniai susiję su pastatais ir yra jų priklausiniai. Teisėjų kolegija, vertindama byloje esančius įrodymus, remiasi tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas, reiškiantis, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tiems įrodymams, kurie suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pagrįstai pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti jam nuosavybės teises (nustatyti, jog nuosavybės teise valdo) į ginčo statinius (tvorą, stadioną, tribūnas ir bėgimo taką) turtinio įnašo pagrindu.

23Teisėjų kolegija sprendžia, jog teismas pagrįstai atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti UAB „Interbolis“ iki 2007-05-03 priėmimo-perdavimo akto Nr. RK-2680 pasirašymo turėjus nuosavybės teises, įgytas AB „Embolis“ turtinio įnašo pagrindu, į statinius: tvorą (pažymėtą t3, t4), kiemo aikštelę (pažymėtą b2, b3, b4, b5, b6, b7), kanalizacijos šulinius (pažymėtus kl-10 vnt., k2-4 vnt.), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), kadangi šio juridinės reikšmės fakto nustatymas nesukels ieškovui jokių teisinių pasekmių, nes minėti ginčo statiniai šiuo metu ieškovui jau nebepriklauso, jie 2007 m. balandžio 26 d. pirkimo – pardavimo sutartimi bei 2007 m. gegužės 3 d. turto perdavimo – priėmimo aktu buvo perleisti UAB „Kamintos investicija“ (t. 1, b. l. 106-115), minėta sutartis nėra ginčijama. VĮ „Registrų centro“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2007 m. liepos 3 d. išraše matyti, jog šie statiniai nuosavybės teise priklauso ir yra registruoti UAB „Kamintos investicija“ vardu (t. 1, b. l. 121-124). Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str. nustatyta, kad visi duomenys įregistruoti nekilnojamojo turto registre apie nekilnojamąjį turtą yra teisingi, išsamūs, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Kadangi preziumuojama, kad registro duomenys yra teisingi, kol jie nenuginčyti įstatymo nustatyta tvarka, o nagrinėjamu atveju, nurodyti statiniai nuosavybės teise priklauso ir yra įregistruoti UAB „Kamintos investicija“, ieškovo prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas negali sukelti jokių teisinių pasekmių (asmeninių turtinių teisių atsiradimo, pasikeitimo ar pabaigos).

24Dėl įpareigojimo įregistruoti nuosavybės teises.

25Teisėjų kolegija sutinka, su pirmosios instancijos teismo išvada, jog netenkinus reikalavimų dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, nėra pagrindo tenkinti ir reikalavimo dėl VĮ Registrų centro įpareigojimo registruoti ieškovo nuosavybės teises į ginčo statinius. Pagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas nesilaikė ir ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos (LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 26 str. - 30 str.) t. y. nesikreipė į atsakovą su prašymu įregistruoti nuosavybės teises į ginčo statinius (kreipimosi aplinkybių ieškovas neįrodė). Atsakovu nekilnojamojo turto registro tvarkytojas galėtų būti tik tuo atveju, jeigu ieškovas būtų kreipęsis į nekilnojamo turto registro tvarkytoją įregistruoti jo nuosavybės teises, o šis būtų atmetęs tokį prašymą (galėtų būti skundžiamas atsisakymas atlikti tam tikrus veiksmus). Pažymėtina, kad nekilnojamo turto registro tvarkytojas (atsakovas), vykdydamas jam įstatymu pavestas funkcijas, viešojo administravimo veiksmais nekuria, nekeičia ir nepanaikina tarp civilinių teisnių santykių subjektų susiklosčiusių teisinių santykių. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas registruoja egzistuojančius tarp atitinkamų subjektų civilinius teisinius santykius patvirtinančius juridinius faktus, esant tam tikram įstatyminiam pagrindui, tačiau pats nėra ir negali būti civilinių santykių dalyvis, dėl ko pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, jog VĮ „Registrų centras“ neturi teisės ieškovo reikalavimų dėl civilinių teisių gynimo (dėl nuosavybės teisių pripažinimo į ginčo statinius) nei pripažinti, nei nepripažinti.

26Kiti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, neturintys įtakos priimto teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

27Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo motyvais naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmestinas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 13 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str.,

Nutarė

29Apeliacinį skundą atmesti.

30Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas pateiktu ieškiniu, patikslintu ir papildytu ieškiniu bei ieškinio... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu panaikino... 6. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo pakeisti 2009 m. gegužės 12 d. Kauno... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VĮ „Registrų centras“ prašo... 8. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Kauno m. savivaldybės... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Lietuvos Respublikos... 10. Atsiliepimu į apeliacinį skunda tretysis asmuo Kauno apskrities viršininko... 11. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė apeliacinį skundą... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Pateikęs apeliacinį skundą ieškovas UAB „Interbolis“ prašo pakeisti... 15. Dėl proceso atnaujinimo.... 16. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m.... 17. Dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo – nuosavybės teisės... 18. Nors ieškovo teismui pateikti patikslinto ir papildyto ieškinio reikalavimai... 19. Byloje nustatyta, jog 1994 m. lapkričio 26 d. AB „Embolis“ visuotinio... 20. Iš 2001 m. rugsėjo 25 d. žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir... 21. Apeliantas nepagrįstai remiasi LR Vyriausybės 1991 m. liepos 25 d. nutarimu... 22. Sprendžiant dėl ieškovo nuosavybės teisių pripažinimo į ginčo statinius... 23. Teisėjų kolegija sprendžia, jog teismas pagrįstai atmetė ieškovo... 24. Dėl įpareigojimo įregistruoti nuosavybės teises. ... 25. Teisėjų kolegija sutinka, su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 26. Kiti apeliacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, neturintys... 27. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325 str., 326 str. 1... 29. Apeliacinį skundą atmesti.... 30. Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gegužės 13 d. sprendimą palikti...