Byla ATP-775-533/2012
Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus 2012 m. vasario 23 d. nutarimo, kuriuo R. B. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 2141 str. 3 d

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Viktoras Dovidaitis, išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus (toliau – Viešosios tvarkos skyrius) apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutarties, kuria tenkintas R. B. skundas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus 2012 m. vasario 23 d. nutarimo, kuriuo R. B. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 2141 str. 3 d.,

Nustatė

2Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius (toliau – Administracinės veiklos skyrius) 2012 m. vasario 23 d. nutarimu pripažino R. B. kaltu padarius ATPK 2141 str. 3 d. numatytą administracinį teisės pažeidimą ir skyrė jam 750 Lt baudą už tai, kad jis, būdamas UAB „Sklanda“ direktoriumi 2012 m. sausio 31 d., 12 val. 53 min., Ševčenkos g. 19, Vilniuje, pažeidė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 1-2068 patvirtintų išorinės reklamos įrengimo taisyklių (toliau – Išorinės reklamos įrengimo taisyklės) 13.1 punkto reikalavimus, t.y. neužtikrino, kad nebūtų įrengta išorinė reklama „Stogų dangos“ neturint suderinto bei patvirtinto reklamos projekto ir nustatyta tvarka išduoto leidimo.

3Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. balandžio 24 d. nutartimi Administracinės veiklos skyriaus 2012 m. vasario 23 d. nutarimą pakeitė ir, pritaikęs ATPK 301 str., R. B. paskyrė įspėjimą.

4Apeliaciniu skundu Viešosios tvarkos skyrius prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartį panaikinti ir grąžinti bylą iš naujo nagrinėti apylinkės teisme. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas R. B. švelnesnę, nei numato įstatymas nuobaudą paskyrė pažeisdamas procesines teisės normas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad administracinė nuobauda remiantis ATPK 301 str. gali būti švelninama tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kurio atžvilgiu taikomos administracinio poveikio priemonės, naudai, tokių aplinkybių nagrinėjamoje byloje nėra. Teigia, kad R. B. duomenis apie kreipimąsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl leidimo įrengti ir eksploatuoti išorinę vaizdinę reklamą pateikė tik bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, todėl Administracinės veiklos skyriaus nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas.

5R. B. atstovė advokatė E. D. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti Vilniaus miesto 2012 m. balandžio 24 d. nutartį nepakeistą ir apeliacinio skundo netenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas R. B. administracinę nuobaudą, atsižvelgė į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias aplinkybes. Teigia, kad R. B. per įmanomai trumpą laiką gavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimą išorinei vaizdinei reklamai.

6Apeliacinis skundas netenkintinas.

7ATPK 2141 str. 3 d. yra nustatyta atsakomybė inter alia už savivaldybių tarybų patvirtintų išorinės reklamos įrengimo taisyklių nesilaikymą. Administracinio teisės pažeidimo protokolas R. B. surašytas už tai, kad jis, būdamas UAB „Sklanda“ direktoriumi, 2012 m. sausio 31 d., 12 val. 53 min., Ševčenkos g. 19, Vilniuje, pažeidė Išorinės reklamos taisyklių 13.1 p., kuriame įtvirtintas draudimas neturint leidimo įrengti išorinę reklamą, patikrinto ir patvirtinto reklamos projekto ar kito taisyklėse nurodyto dokumento arba pasibaigus šių dokumentų galiojimo laikui. R. B. byloje nepateikė įrodymų, kad ginčo išorinė reklama „Stogų dangos“ įrengta iki 2005 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 1-998 „Dėl Išorinės vaizdinės reklamos taisyklių tvirtinimo“ (toliau – Išorinės vaizdinės reklamos taisyklės), kuriose buvo įtvirtinta identiška Išorinių reklamos taisyklių 13.1 p. nuostata. Byloje esantys VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro UAB „Sklanda“ registravimo pažymėjimas bei VĮ Registrų centro pažymėjimas apie administracinių patalpų, esančių adresu T. Ševčenkos g. 19, Vilniuje, nuosavybės teisę R. B. individualiai įmonei „Sklanda“ patvirtina kitus juridinius faktus, tačiau neįrodo, kad ginčo išorinė reklama „Stogų dangos“ įrengta iki Išorinių vaizdinių reklamos taisyklių įsigaliojimo. Byloje nėra aplinkybių, darančių administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą (ATPK 250 str.), R. B. veika pagal ATPK 2141 str. 3 d. kvalifikuota teisingai. Viešosios tvarkos skyrius apeliaciniame skunde kelia R. B. paskirtos administracinės nuobaudos individualizavimo klausimą argumentuodamas tuo, kad švelnesnė nuobaudos rūšis, nei numatyta ATPK 2141 str. 3 d. sankcijoje, administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui paskirta neteisėtai ir nepagrįstai.

8Administracinės nuobaudos skiriamos administracinius teisės pažeidimus padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, taip pat, tiek pats pažeidėjas, tiek kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų (ATPK 20 str.). Bendrosios administracinių nuobaudų skyrimo taisyklės įtvirtintos ATPK 30 str., kuriame nustatyta, jog skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias (ATPK 31 str.) ir sunkinančias aplinkybes (ATPK 32 str.). ATPK 301 str. įtvirtina, kad organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinio teisės pažeidimo bylas, atsižvelgdamas į ATPK 30 str., 31 str. nurodytas aplinkybes bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje nustatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos. Šiuo institutu realizuojamas konstitucinis teisingumo principas, reikalaujantis diferencijuoti sankcijas taip, kad jas taikant būtų galima atsižvelgti į teisės pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančias ir kt. aplinkybes, ir byloje esant ypatingoms atsakomybę švelninančioms aplinkybėms, į kurias neatsižvelgus įstatyme nustatyto dydžio nuobauda būtų akivaizdžiai neteisinga, paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje nurodyta minimali. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nurodyta, kad ATPK 301 str. nuostatų taikymui kelią užkerta sunkinančių aplinkybių buvimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N261-3042/2011 ). Aplinkybėmis, leidžiančiomis paskirti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui švelnesnę nei numatyta sankcijoje arba visai neskirti administracinės nuobaudos gali būti pripažintinos pačios įvairiausios pažeidėją, teisės pažeidimą ar teisės pažeidimo padarymo situaciją apibūdinančios lengvinančios aplinkybės, teismas kiekvienu atveju vertina ir sprendžia, ar šias aplinkybes traktuoti išskirtinėmis ir konstatuoti, jog net mažiausios atitinkamos ATPK straipsnio sankcijoje numatytos nuobaudos skyrimas prieštarautų teisingumo principui. Pirmosios instancijos teismas Rimgaudui Barkauskui už ATPK 2141 str. 3 d. pažeidimo padarymą paskyrė įspėjimą, t.y., net ir švelniausia ATPK 2141 str. 3 d. sankcijoje nustatytą bausmę traktavo akivaizdžiai neproporcinga. Tokia teismo išvada yra teisėta ir pagrįsta.

9Administracinė nuobauda apibrėžiama per jos priežastį, todėl R. B. neįrodžius, jog ginčo reklama „Stogų dangos“ įrengta iki Išorinių vaizdinių reklamos taisyklių įsigaliojimo, konstatavus, jog veikdamas rūpestingai, atidžiai ir kvalifikuotai, jis turėjo ir galėjo iki administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo dienos susipažinti bei vykdyti juridinio asmens veiklai aktualių teisės aktų reikalavimus, svarbią reikšmę įgauna nubaudimas, kuris pasireiškia per konkrečias administracinių nuobaudų rūšis (ATPK 21 str.). Administracinė nuobauda turi atitikti siekiamą tikslą, t.y. būti adekvati teisės pažeidimui ir turėti pozityvią paskirtį skatinti pažeidėją sąžiningai vykdyti teisinius reikalavimus. Iš bylos duomenų matyti, kad Administracinės veiklos skyriui 2012 m. sausio 31 d. surašius R. B. administracinio teisės pažeidimo protokolą, jis nedelsiant ėmėsi aktyvių veiksmų pasitaisyti ir siekdamas įrodyti, kad teisės pažeidimas yra daugiau atsitiktinio pobūdžio, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateikė prašymą išduoti išorinės reklamos įrengimo leidimą. 2012 m. kovo 7 d. R. B. prašymas tenkintas ir UAB „Selanda“ išduotas leidimas įrengti ir eksploatuoti išorinę vaizdinę reklamą. Taigi, R. B. padarytas teisės pažeidimas yra formalaus pobūdžio, nesukėlęs jokių sunkių pasekmių, byloje nenustatyta pažeidėjo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, nėra duomenų, kad pažeidėjas anksčiau būtų baustas administracine tvarka, todėl darytina išvada, jog susidariusioje situacijoje buvo protingiausia ir teisingiausia R. B. paskirti švelnesnę administracinės nuobaudos rūšį, nei numatyta ATPK 2141 str. 3 d. sankcijoje - įspėjimą.

10Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartis paliekama nepakeista, o Viešosios tvarkos skyriaus apeliacinis skundas netenkintinas.

11Teismas, vadovaudamasis ATPK 30212 1 d. 1 p.,

Nutarė

12Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartį palikti nepakeistą, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus apeliacinio skundo netenkinti.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai