Byla 2-62/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nutarties, kuria nutarta netenkinti prašymo dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo padidinimo, civilinėje byloje Nr. 2-1132-28/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Penkių kontinentų“ bankinių technologijų ieškinį atsakovui A. S. , trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Kriptonika“ dėl turtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos 2005 m. lapkričio 11 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui A. S. , trečiajam asmeniui UAB „Kriptonika“, prašydamas priteisti iš atsakovo A. S. UAB „Kriptonika“ 169 437,68 Lt turtinės žalos atlyginimo. Ieškovas ieškinyje taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ieškinio sumai atsakovui A. S. priklausančias pinigines lėšas, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines teises.

4Vilniaus apygardos teismas 2005 m. lapkričio 18 d. nutartimi nutarė 169 437,68 Lt sumai areštuoti atsakovui A. S. nuosavybės teise priklausantį turtą, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis, bei areštuoti pinigines lėšas, esančias A. S. vardu atidarytose sąskaitose, uždraudžiant disponuoti areštuotomis lėšomis, paliekant teisę įnešti pinigus į sąskaitas.

5Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gegužės 3 d. nutartimi nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą iki įsiteisės sprendimai Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-1151-51/2006, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-10000-101/2005 ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-12318-619/2005.

6Atsakovas A. S. 2006 m. rugsėjo 19 d. pateikė teismui prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, kuriuo prašė teismą įpareigoti ieškovą pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 384 563,33 Lt sumai.

7Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartimi nutarė atsakovo A. S. prašymą tenkinti iš dalies ir įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 192 282 Lt sumai, pinigus pervedant į teismo specialiąją sąskaitą, arba pateikti minėtai sumai banko garantiją.

8Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. lapkričio 30 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartį paliko nepakeistą.

9Atsakovas A. S. 2007 m. lapkričio 16 d. pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė padidinti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 258 419,27 Lt suma – nuo 198 282 Lt sumos iki 456 701,27 Lt sumos. Atsakovas nurodė, kad teismo nutartimi yra areštuota atsakovui priklausanti dalis žemės sklypo, kurį buvo planuojama suskaidyti į mažesnius sklypus ir juos naudoti gyvenamųjų namų statybai, tačiau, areštavus dalį žemės sklypo, tai tapo nebeįmanoma. Atsakovas pažymėjo, kad pasikeitė namų statybos kaštai, o kadangi šiuo metu ieškovo prašymu bylos nagrinėjimas yra sustabdytas, nėra galimybės tikėtis, kad šioje byloje teismo paskirtas areštas atsakovo turtui artimiausiu metu galėtų būti panaikintas.

10Vilniaus apygardos teismas 2007 m. lapkričio 22 d. nutartimi nutarė atsakovo A. S. prašymą padidinti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmesti. Teismas nurodė, kad atsakovo A. S. turtiniai interesai šioje byloje buvo apsaugoti priimant nutartį, kuria ieškovas UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos buvo įpareigotas užtikrinti atsakovo galimus nuostolius. Teismas konstatavo, kad ieškovas yra pateikęs banko garantiją teismo nurodytai sumai, todėl tiek ieškovo (kreditoriaus), tiek ir atsakovo (skolininko) interesų pusiausvyra byloje yra užtikrinta. Teismas pažymėjo, kad prašyme išdėstyti atsakovo patiriami nuostoliai dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių nėra nagrinėjamos civilinės bylos dalykas, o įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, atsakovas turi teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

11Atskiruoju skundu atsakovas A. S. prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nutartį ir atsakovo prašymą tenkinti – padidinti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 258 419,27 Lt suma nuo 198 282 Lt sumos iki 456 701,27 Lt sumos bei įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 456 701,27 Lt sumai. Apelianto nuomone, teismas, atsisakydamas tenkinti prašymą padidinti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, neužtikrino šalių teisėtų interesų pusiausvyros, kadangi yra areštuotas didelės vertės atsakovo turtas ir dėl to atsakovui atsiranda dideli, ieškinio kainą šioje byloje keliskart viršijantys nuostoliai, kurių atlyginimas nėra užtikrinamas. Apeliantas nurodo, kad spartaus kainų augimo statybos darbų ir statybinių medžiagų rinkoje situacija yra pasikeitusi, dėl to padidėjo būsimi atsakovo kaštai, susiję su statybos darbais areštuotame sklype, bei, atitinkamai, atsakovo nuostoliai, galintys atsirasti dėl byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Penkių kontinentų“ bankinės technologijos nurodo, kad su atsakovo A. S. atskiruoju skundu nesutinka, ir prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atskirasis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nutartis paliktina nepakeista.

14Pagal CPK 147 straipsnio pirmosios dalies nuostatą teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję. Įprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su atsakovo tam tikrų turtinių teisių ar interesų apribojimu, todėl įstatymų leidėjas, nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, garantuoja ieškovo ir atsakovo teisėtų interesų pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, taikomų laikinųjų apsaugos priemonių ir galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo proporcingumą siekiamiems tikslams. CPK 147 straipsnyje nurodytos teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme – užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti atlyginti dėl ieškovo iniciatyva taikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas gali būti įpareigojamas užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, kai teismas, preliminariai įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradimo galimybę. Teismas, taikydamas atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, nustato tik preliminarų galimų nuostolių dydį, kadangi, esant atsakovo reikalavimui dėl nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo, nuostolių dydis turi būti įrodytas įstatymo nustatyta tvarka.

15Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad teismas, atsisakydamas tenkinti prašymą padidinti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, neužtikrino šalių teisėtų interesų pusiausvyros. Į bylą pateiktas 2006 m. birželio 28 d. turto aprašas (t. 2, b.l. 181) ir kiti įrodymai patvirtina, kad, vykdant Vilniaus apygardos teismo 2005 m. lapkričio 18 d. nutartį, 169 437,68 Lt sumai buvo areštuota 0,1447 ha atsakovui A. S. priklausančios 1/3 dalies žemės sklypo (1,4000 ha bendras plotas), esančio Juodasis kelias, Vilniaus miesto savivaldybėje, unikalus Nr. 4162-0800-0049, dalis. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartimi ieškovas buvo įpareigotas pateikti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui 192 282 Lt sumą, pinigus pervedant į teismo specialiąją sąskaitą, arba pateikti minėtai sumai banko garantiją, ir ieškovas, vykdydamas minėtą teismo nutartį, pateikė banko garantiją nurodytai sumai (t. 3, b.l. 18, 21, 33, 53, 63, 108). Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje taikant laikinąsias apsaugos priemones bei nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą yra užtikrinti ieškovo ir atsakovo teisėtų interesų pusiausvyra, šalių lygiateisiškumas, taikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo proporcingumas siekiamiems tikslams. Teisėjų kolegijos nuomone, tenkinus atsakovo prašymą, kuriuo prašoma padidinti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą papildoma 258 419,27 Lt suma, minėti teisėtų interesų pusiausvyra, šalių lygiateisiškumas bei priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams būtų pažeisti. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas, taikydamas atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, nustato tik preliminarų galimų nuostolių dydį, kadangi, esant atsakovo reikalavimui dėl tokių nuostolių atlyginimo, nuostolių dydis turi būti įrodytas įstatymo nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą reglamentuoja CPK 147 straipsnio pirmoji dalis, o nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą reglamentuoja CPK 147 straipsnio trečioji dalis.

16Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nutartis paliktina nepakeista.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai