Byla 2S-268-516/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rasos Gudžiūnienės kolegijos teisėjų Virginijos Volskienės ir Petro Jaržemskio,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų V.D. ir R.D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų V.D. ir R.D. ieškinį atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, DNSB Nr. 993, UAB “Archartelė” ir partneriai dėl nuosavybės teisių gynimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti negaliojančiais 2006-05-15 gyvenamojo namo statybos bendrijos Nr. 993 butų ir negyvenamųjų patalpų savininkų susirinkimo sprendimą, 2008-06-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos gyvenamojo namo statybos bendrijai Nr. 993 išduotą statybos leidimą Nr. GR/625/07-1316 bei panaikinti UAB „Archatrelė“ parengtą gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendro naudojimo objektų rekonstrukcijos projektą.

5Ieškinyje ieškovai taip pat prašė taikyti laikinas apsaugos priemones – sustabdyti statybos darbus pagal statybos leidimą Nr. GR/625/07-1316. Prašymą motyvavo tuo, kad ieškinio patenkinimo atveju ieškovų pažeistos teisės dėl įvykdytos rekonstrukcijos galėtų būti apgintos tik per žalos atlyginimą, o nuostolių dydis būtų itin didelis. Be to, nurodė, kad vykstant statybos darbams laiptai, vedantys į ieškovų butus gali nugriūti, nes iš po šių laiptų atramos yra iškastas gruntas. Pastato pamatai yra atidengti, todėl vandentiekio avarija gali sukelti sunkias pasekmes.

6Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 21 d. nutartimi ieškovų prašymą patenkino iš dalies – teismas įpareigojo atsakovus Daugiabučių namų savininkų bendriją Nr. 993 bei UAB „Archatėlė ir partneriai“ iki tesimo sprendimo šioje byloje priėmimo sustabdyti statybos darbus pagal 2008-06-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos gyvenamojo namo statybos bendrijai Nr. 993 išduotą statybos leidimą Nr. GR/625/07-1316, išskyrus būtinus statybos darbus, t.y. sustiprinti esamų įėjimo į gyvenamojo namo butą, esantį ( - ), laiptų konstrukciją; įrengti gyvenamojo namo ir būsimų pamatų hidroizoliaciją; išbetonuoti būsimo statinio pamatus, taip sutvirtinant gyvenamojo namo pamatus ir gruntą; sutvarkyti pagal projektą atkastus lauko inžinierinius tinklus – kanalizacijos ir dujų sistemas; užpilti smėliu gyvenamojo namo ir įrengtus pamatus, sutankinant gruntą mechanizuotu būdu. Atsakovas Daugiabučių namų savininkų bendrija Nr. 993 kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriame prašė panaikinti 2008-11-21 teismo nutartimi taikytas laikinas apsaugos priemones; nesant galimybės panaikinti laikinas apsaugos priemones – taikyti nuostolių , galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimą 51 842,35 Lt sumai. Atsakovas prašymus motyvavo tuo, kad pritaikytos laikinos apsaugos priemonės neatitinka CPK 144 str. nurodytų tikslų – užtikrinti būsimo sprendimo įvykdymą, nes ieškinio patenkinimo atveju rekonstrukcijos darbai galėtų būti sėkmingai pašalinami. Pritaikytos laikinos apsaugos priemonės nėra proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams, nes pastato paskutiniuose aukštuose gyvena senyvo amžiaus žmonės ir uždraudimas įsirengti liftą daro žalą šių žmonių sveikatai, o sveikata yra reikšmingesnė vertybė nei materialus turtas. Dėl darbų sustabdymo iškastoje duobėje renkasi vanduo, nuo ko šlampa sienos, genda sienoje įrengta elektros instaliacija; toliau šlampant sienai, ji gali prarasti atramines savybes, įskilti, net sugriūti, kas lemtų didelių nuostolių kilimą namo gyventojams. Paaiškino, kad byloje yra suėjęs senaties terminas reikalavimas pareikšti, dėl ko ieškinys ateityje negalės .būti tenkintinas. Siekiant užtikrinti galimų neigiamų padarinių ateityje atsiradimą, atsakovas turi užkonservuoti pradėtus atlikti rekonstrukcijos darbus ir dėl to patirs 51842,35 Lt nuostolius, kuriuos ieškovas ir prašo užtikrinti.

7Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartimi atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmetė. Atsakovo prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo patenkino iš dalies. Teismas įpareigojo ieškovus V.D. ir R.D. lygiomis dalimis iki 2009-10-22 į Vilniaus m. 3 apylinkės teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 10 000 Lt atsakovo Daugiabučių namų savininkų bendrijos Nr. 993 nuostolių, galinčių atsirasti dėl 2008-11-21 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo, užtikrinimui arba nurodytu terminu pateikti tokio pat dydžio banko garantiją. Kitoje dalyje prašymą atmetė. Teismas konstatavo, kad atsakovo argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, t.y. kad pritaikytos priemonės neatitinka jų taikymo tikslų, kad jos neproporcingos, iš esmės yra grindžiami atsakovo nesutikimu su pritaikytomis apsaugos priemonėmis. Teismo nuomone, ieškinio senaties termino pasibaigimas nesudaro pagrindo nenagrinėti reikalavimą apginti pažeistą teisę. Klausimai ar ieškinio senaties terminas yra pasibaigęs, ar šio termino pasibaigimas sudaro pagrindą ieškinį atmesti yra sprendžiami tik išnagrinėjus bylą iš esmės, todėl nesudaro pagrindo bylos nagrinėjimo stadijoje panaikinti laikinas apsaugos priemones. Teismas nurodė, kad iš atsakovo pateiktos sąmatos matyti, kad yra reali galimybė užkirsti kelią neigiamoms pasekmėms, kurios galėtų atsirasti dėl tolesnio statybos darbų sustabdymo, todėl pastato sienos funkcinių savybių pablogėjimas nesudaro pagrindo naikinti laikinas apsaugos priemones. Teismas taip pat pažymėjo ir tai, kad galimos neigiamos statybos sustabdymo pasekmės ir galimybės jas išvengti buvo įvertintos, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismui leidus atlikti būtinus darbus, kuriuos nurodė atsakovas Daugiabučių namų savininkų bendrija Nr. 993 2008-11-21. Dėl šių motyvų teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių laikinųjų pasaugos priemonių tolesnis taikymas būtų netikslingas arba išnyktų jų taikymo pagrindas, todėl prašymą šioje dalyje atmetė. Įvertinęs pateiktą sąmatą, defektų aktą, taip pat atsižvelgęs į tai, kad sustabdžius statybos darbus, būtina atlikti statybos konservavimo darbus, sutvirtinant namo pamatus, laikančiąsias konstrukcijas, įrengiant hidroizoliaciją, teismas konstatavo, jog dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas Daugiabučių namų savininkų bendrija Nr. 993, kuriam yra išduotas ginčijamas statybos leidimas lifto įrengimo statybos darbams atlikti, gali patirti nuostolių, susijusių su minėtų priemonių vykdymu, t.y. lifto įrengimo statybos darbų sustabdymu. Kadangi šių darbų vertė yra pakankamai didelė, teismo teigimu, yra pagrindas konstatuoti, jog tuo atveju, jei ieškinys būtų atmestas, nuostolių atlyginimas galėtų būtų apsunkintas. Esant tokiom aplinkybėm, siekiant užtikrinti ieškovų ir atsakovo interesų pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, taikomų laikinųjų apsaugos priemonių ir galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo proporcingumą siekiamiems tinklams, teismas padarė išvadą, kad yra pagrindas taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovo pateikti duomenys apie darbų vertę yra preliminarūs, kad atsakovas nepateikė įrodymų kokie būtini statybos darbai buvo atlikti nuo 2008-11-21, siekiant užkirsti kelią statinio defektų atsiradimui, ir kokias išlaidas atsakovas patyrė, apmokėdamas už šiuos darbus, įvertinęs tai, kad pateiktoje sąmatoje apskaičiuota ne tik statybvietės konservavimo ir darbų atnaujinimo darbų kaina, bei ir darbų defektų pašalinimo kaina, teismas konstatavo, kad yra pagrindas tenkinti atsakovo prašymą 10 000 Lt sumos dalyje. Kitoje dalyje prašymą teismas atmetė. Atskiruoju skundu ieškovai V.D. ir R.D. prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-29 nutartį iš dalies pakeisti ir panaikinti teismo nurodymą įpareigoti ieškovus V.D. ir R.D. lygiomis dalimis iki 2009-10-22 į Vilniaus m. 3 apylinkės teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 10 000 Lt atsakovo Daugiabučių namų savininkų bendrijos Nr. 993 nuostolių, galinčių atsirasti dėl 2008-11-21 Vilniaus m. 3 apylinkės teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo, užtikrinimui arba nurodytu terminu pateikti tokio pat dydžio banko garantiją.. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

81) atsakovai nesuformulavo ir nepateikė teismui realių pagrindų, leidžiančių taikyti galimų nuostolių užtikrinimą. Teigia, kad priimant nutartį dėl laikinųjų priemonių taikymo teismas buvo nurodęs atlikti būtinus statybos darbus, kad būtų pašalinta grėsmė ieškovų sveikatai ir gyvybei bei pastato rekonstrukcijoms. Tai, kad GNSB Nr. 993 savo prašymą grindžia galimu pastato rekonstrukcijų pažeidimu rodo, kad šis atsakovas piktnaudžiauja teise ir tyčia nekokybiškai įvykdė teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apeliantų nuomone, šis veiksmas turėtų būti pripažintas piktnaudžiavimu teise, skiriant bendrijai maksimalią baudą, nes dėl jos veiksmų liko nepašalinta grėsmė kitų asmenų turto saugumui, gyvybei ir sveikatai;

92) nurodo, kad nežiūrint į tai, kad atsakovu yra patraukta GNSB Nr. 993, tačiau iki šiol nėra nustatyta, ar ši bendrija yra statytoja. Atsakovas nepateikė duomenų apie statybos finansavimo šaltinius. Rengiantis bylos nagrinėjimui buvo gauti atsakovo paaiškinimai, kad stato ne bendrija, o asmenų grupė. Apeliantų nuomone, esant tokiai informacijai bendrijos prašymai turėjo būti vertinami atsižvelgiant į tikimybę, kad bendrija šioje byloje iš viso neturi teisės ko nors reikalauti, nes jos vadovo veiksmai galimai išeina už civilinio proceso ribų.

103) teigia, kad vienintelis realus motyvas, kuriuo buvo grindžiamas GNSB Nr. 993 prašymas dėl galimų nuostolių užtikrinimo, yra namo gyventojų sveikata. Spręsti šio argumento pagrįstumą nebuvo galima, nes byloje nėra duomenų apie tai, kiek laiko lifto reikalaujantys gyventojai gyveno be lifto ir kokiu būdu patekdavo į savo butus; ar yra galimybė kitoje laiptinėje įrengti invalidų vežimėlių keltuvą; kuo lifto nebuvimas trikdo gyventojų sveikatą ir pan;

114) pažymi, kad galimų nuostolių užtikrinimo taikymas yra nepagrįstas dar ir dėl to, kad ieškovai turi didelės vertės turtą. jų valdomas butas buvo įgytas už kainą dešimtis kartų viršinančią reikalautos galimų nuostolių atlyginimo sumos. Apeliantų nuomone, atsakovai 51814,35 Lt reikalavo tikėdamiesi, kad sunkmečio sąlygomis ieškovai negalės surinkti šios sumos ir tai leis jiems tęsti lifto statybos darbus nelaukiant teismo sprendimo šiame ginče. Teigia, kad ieškovai galimą nuostolių atlyginimą yra užtikrinę savo turtu, kurio jie niekur neišsineš. Tuo tarpu atsakovas GNSB Nr. 993, savo turto neturi. Pažymi, kad jei lifto pastatymas sukeltų ieškovams didelius nuostolius, jų išieškojimas būtų apsunkintas. Ieškovai ir atsakovai pagal savo faktinę padėtį nėra lygūs, todėl pirmosios instancijos teismo nuostata, kad 10 000 Lt įnešimas į teismo depozitinę sąskaitą subalansuotų ginčo šalių interesus yra nepagrįstas. Atsiliepimo į atskirąjį skundą gauta nebuvo. Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

13Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

14Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias teisės normas. Skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti atskirajame skunde nurodytais motyvais įstatyminių pagrindų nėra. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija (CPK 147 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutai yra tarpusavyje susiję. Įprastai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su atsakovo tam tikrų turtinių teisių ar interesų apribojimu, todėl įstatymų leidėjas, nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, garantuoja ieškovo ir atsakovo teisėtų interesų pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, taikomų laikinųjų apsaugos priemonių ir galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo proporcingumą siekiamiems tikslams. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 147 straipsnyje nurodytos teismo taikomos priemonės paskirtis plačiąja prasme – užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti atlyginti dėl ieškovo iniciatyva taikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas gali būti įpareigojamas užtikrinti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, kai teismas, preliminariai įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradimo galimybę. Užtikrinant galimų atsakovo nuostolių atlyginimą pakanka pateikti įrodymus, kad nuostoliai gali atsirasti ateityje, tačiau nebūtina pagrįsti nuostolių konkretaus dydžio. Tai reiškia, kad teismas, skirdamas CPK 147 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas priemones, nebūtinai turi turėti įrodymus, jog tam tikro dydžio nuostoliai ateityje tikrai atsiras. Teismui pakanka įsitikinti vien tuo, kad susidariusioje situacijoje nuostoliai gali atsirasti (Lietuvos Apeliacinio teismo 2007 m. liepos 5 d. nutartis c.b. Nr. 2-427/2007; Lietuvos Apeliacinio teismo 2008 m. sausio 28 d. nutartis c.b. Nr. 2-62/2008). Nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį teismas turi nustatyti atsižvelgdamas į galimų nuostolių dydžio prognozę, įvertindamas laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui, jo įprastinės veiklos pobūdį ir mastą, laikinųjų apsaugos priemonių pasekmes ribojant šią veiklą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Tai reiškia, kad teismas, taikydamas nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą, kiekvienu atveju turi išsiaiškinti, ar iš tikrųjų egzistuoja objektyvi tikimybė, kad atsakovas dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių galės patirti nuostolių, koks gali būti jų pobūdis ir preliminarus dydis, o vertindamas šias aplinkybes - vadovautis juos pagrindžiančiais įrodymais. Atsakovas turi teisę į nuostolių atlyginimo užtikrinimą tik įrodęs, jog tarp pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ir nuostolių, kuriuos jis gali patirti, egzistuoja priežastinis ryšys, t.y. kad nuostoliai, kuriuos jis gali patirti, yra laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmė. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog nagrinėjamoje byloje yra kilęs nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimas. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2008-11-21 nutartimi iš dalies patenkino ieškovų prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir įpareigojo atsakovus Daugiabučių namų savininkų bendriją Nr. 993 ir UAB „Archartelė ir partneriai“ iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo sustabdyti statybos darbus pagal 2008-06-27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos gyvenamojo namo statybos bendrijai Nr. 993 išduotą statybos leidimą Nr. GR/625/07-1316, išskyrus būtinus statybos darbus, t.y. sustiprinti esamų įėjimo į gyvenamojo namo butą, esantį ( - ), laiptų konstrukciją, įrengti gyvenamojo namo ir būsimų pamatų hidroizoliaciją, išbetonuoti būsimo statinio pamatus, taip sutvirtinant gyvenamojo namo pamatus ir gruntą, sutvarkyti pagal projektą atkastus lauko inžinierinius tinklus – kanalizacijos ir dujų sistemas, užpilti smėliu gyvenamojo namo ir įrengtus pamatus, sutankinant gruntą mechanizuotu būdu (b.l. 135-136). Taigi šioje byloje pirmosios instancijos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, t.y. įpareigojo sustabdyti statybos darbus pagal statybos leidimą, kas yra susiję su atsakovo turtinių teisių ir interesų apribojimu. Iš atsakovo Daugiabučių namų savininkų bendrijos Nr. 993 pateikto 2009-06-12 Defekto akto (b.l. 152) matyti, kad sustabdytos statybos vietoje yra iškasta duobe, kurioje nuolat kaupiasi vanduo, kas sąlygoja grunto eroziją, iškastoje duobėje yra namo sienos, kurios nuolat šlampa, ko pasėkoje siena praranda savo atramines savybes. Dėl sudrėkusios sienos vyksta trumpas sujungimas elektros rozetėje. Vadinasi, siekiant užkirsti galimybę neigiamų padarinių ateityje kilimui, atsakovas turi užkonservuoti pradėtus rekonstrukcijos darbus, kol bus išnagrinėta byla. Atsakovas pateikė lokalinę sąmatą, iš kurios matyti, jog buvo paskaičiuotos ginčo objekto statybos konservavimo, darbų defektų pašalinimo ir statybos atnaujinimo išlaidos (b.l. 155-156) . Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktus Defektinį aktą, UAB „Jogėlas“ pasiūlymą dėl atsiradusių defektų pašalinimo ir statybos objekto užkonservavimo, bei lokalinę sąmatą, pažymi, kad lifto statybos sustabdymo atsiradusių defektų pašalinimo ir statybos darbų užkonservavimo būsimos išlaidos gali būti 51842,35 Lt dydžio. Taigi akivaizdu, jog dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas Daugiabučių namų savininkų bendrija Nr. 993, kuriam yra išduotas ginčijamas statybos leidimas lifto įrengimo statybos darbams atlikti, gali patirti nuostolių, susijusių su šių priemonių vykdymu, t.y. lifto įrengimo statybos darbų sustabdymu. Tai reiškia, jog tarp aukščiau minėtų nuostolių ir pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių yra tarpusavio ryšys – statybų konservavimą sąlygoja sustabdyti statybos (rekonstrukcijos) darbai dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius įrodymus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas įrodė nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradimo galimybes, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, beje, net keletą kartų mažesnį, negu atsakovo nurodomi galimi nuostoliai. Ieškovų atskirojo skundo argumentus, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė atsakovo galimų nuostolių užtikrinimą, apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus. Kiti atskirojo skundo argumentai (dėl to, jog atsakovo prašymai turėjo būti vertinami atsižvelgiant į tikimybę, kad bendrija šioje byloje iš viso neturi teisės ko nors reikalauti, nes jos vadovo veiksmai galimai išeina už civilinio proceso ribų) taip pat nesudaro pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, kadangi aplinkybės dėl atsakovo teisių, jo atstovo įgalinimų apimties išeina už klausimo dėl nuostolių užtikrinimo nagrinėjimo ribų.

15Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, teisingai taikė proceso normas, reglamentuojančias atsakovo nuostolių atlyginimo institutą, tinkamai vertino šio atsakovo prašymo pagrįstumą patvirtinančius įrodymus, todėl pagrįstai įpareigojo ieškovus lygiomis dalimis į teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 10 000 Lt arba pateikti nurodytos sumos banko garantiją kaip atsakovo Daugiabučių namų savininkų bendrijos Nr. 993 nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.), o ieškovų atskirasis skundas netenkinamas.

16Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 15,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Netenkinus atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009-09-29 nutarties, iš ieškovų V.D. ir R.D priteistina po 7,76 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

18

19

20

21

Nutarė

22Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį. palikti nepakeistą.

23Priteisti iš ieškovų V.D. ir R.D po 7 (septynis) litus 76 centų pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti... 5. Ieškinyje ieškovai taip pat prašė taikyti laikinas apsaugos priemones –... 6. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2008 m. lapkričio 21 d. nutartimi... 7. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartimi atsakovo... 8. 1) atsakovai nesuformulavo ir nepateikė teismui realių pagrindų,... 9. 2) nurodo, kad nežiūrint į tai, kad atsakovu yra patraukta GNSB Nr. 993,... 10. 3) teigia, kad vienintelis realus motyvas, kuriuo buvo grindžiamas GNSB Nr.... 11. 4) pažymi, kad galimų nuostolių užtikrinimo taikymas yra nepagrįstas dar... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 14. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo argumentus,... 15. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 16. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 18. ... 19. ... 20. ... 21. ... 22. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartį. palikti... 23. Priteisti iš ieškovų V.D. ir R.D po 7 (septynis) litus 76 centų pašto...