Byla 2S-821-345/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Virginijos Volskienės ir Andžej Maciejevski, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės B. D. atskirąjį skundą dėl Ignalinos rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal B. D. ieškinį J. M. B. dėl nuosavybės teisės gynimo ir J. M. B. priešieškinį B. D. dėl servitutų nustatymo, tretieji asmenys Gediminas A. K., UAB „Ribinis būvis“, Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir Utenos apskrities viršininko administracija.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovė B. D. 2007-06-27 kreipėsi į Ignalinos raj. apylinkės teismą su ieškiniu, kurį patikslinusi prašė išreikalauti iš atsakovės svetimo neteisėto valdymo 4,09 ha žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), ir 3,48 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), žemės sklypo kadastrinis Nr. ( - ); įpareigojant atsakovę per 3 mėn. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo savo sąskaita nugriauti minėtuose žemės sklypuose esančius statinius, pastatus, o būtent: gyvenamąjį namą (unikalus ( - )); kluoną (unikalus ( - )); dvi malkines, dvi pirtis bei du šulinius, ir įpareigoti sutvarkyti žemės sklypus po statinių nugriovimo.

4Atsakovė J. M. B. pateikė priešieškinį, patikslintą priešieškinį, prašydama nustatyti ieškovei priklausančiuose žemės sklypuose, unikalus ( - ) ir Nr. ( - ), servitutus, o būtent:

5a) viešpataujančiam namui – gyvenamajam namui (unikalus ( - )) ir viešpataujantiems daiktams – 2 malkinėms, esančioms ( - ), nustatyti kelio bei statinių servitutą pagal UAB „Aukštaitijos matininkų biuras“ parengtą servituto planą, suteikiant teisę važiuoti transporto priemonėmis bei naudotis pėsčiųjų taku per ieškovei priklausančio žemės sklypo (unikalus ( - ), adresu ( - )) dalį, servituto plane esančią tarp taškų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 bei bendrai užimančių 807 m2 plotą; taip pat suteikiant teisę statyti, remontuoti ar montuoti viešpataujančių daiktų dalis, pakibusias/ esančias virš tarnaujančio sklypo ir uždraudžiant tarnaujančio sklypo savininkui statyti statinius, kurie užstotų šviesą ar esamą vietovaizdį;

6b) viešpataujančiam daiktui - kluonui ( - ) ir viešpataujantiems daiktams – 2 pirtims, 2 šuliniams (esantiems adresu ( - )) nustatyti statinių ir kelio servitutą pagal UAB „Aukštaitijos matininkų biuras“ parengtą servituto planą, suteikiant teisę važiuoti transporto priemonėmis bei naudotis pėsčiųjų taku per ieškovei priklausančio žemės sklypo (( - )) dalį, servituto plane esančią tarp taškų 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 bei bendrai užimančių 1 896 m2 plotą; taip pat suteikiant teisę statyti, remontuoti ar montuoti viešpataujančių daiktų dalis, pakibusias/ esančias virš tarnaujančio sklypo ir uždraudžiant tarnaujančio sklypo savininkui statyti statinius, kurie užstotų šviesą ar esamą vietovaizdį.

7Atsakovė J. B. 2009-04-14 pateikė prašymą sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-82-277/2009 iki bus išnagrinėta kita Ignalinos rajono apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-320-277/2009. Nurodė, jog teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-320-277/2009 pagal J. M. B. ieškinį atsakovams Utenos apskrities viršininko administracijai, V. D., B. D., V. R. ir G. V. dėl Utenos apskrities viršininko sprendimų panaikinimo, pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir turto pasidalijimo sutarties pripažinimo iš dalies negaliojančia. J. M. B. savo ieškinyje prašo: panaikinti Utenos apskrities viršininko įsakymą, kuriuo patvirtintas žemėtvarkos projektas ir suformuoti du žemės sklypai, kurių unikalūs ( - ) ir ( - ), esantys ( - ); panaikinti Utenos apskrities viršininko sprendimus, kuriais V. R. ir G. V. atkurtos nuosavybės teisės į minėtus žemės sklypus; pripažinti negaliojančiomis 2006-06-15 žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 1730 ir Nr. 1734, pagal kurias nuosavybės teisės į šiuos sklypus perleistos V. D. ir B. D.; pripažinti negaliojančia V. D. ir B. D. turto pasidalijimo sutartį, pagal kurią asmeninė nuosavybės teisė į sklypus atiteko B. D.. Akivaizdu, jog ginčas abiejose civilinėse bylose vyksta dėl tų pačių žemės sklypų. Neišsprendus ginčo civilinėje byloje Nr. 2-320-277/2009, negalima nagrinėti šios civilinės bylos, nes patenkinus J. M. B. ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-320-277/2009, būtų panaikintos 2006-06-15 žemės sklypų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 1730 ir Nr. 1734, pagal kurias nuosavybės teisės į šiuos sklypus perleistos V. D. ir B. D.; bei pripažinta negaliojančia V. D. ir B. D. turto pasidalijimo sutartis, pagal kurią asmeninė nuosavybės teisė į sklypus atiteko B. D., priešingu atveju, t.y. nagrinėjant šią bylą, neišnagrinėjus minėtos civilinės bylos, būtų pažeistos civilinį procesą reglamentuojančios teisės normos bei J. M. B. interesai.

8Ignalinos rajono apylinkės teismas 2009-04-15 nutartimi civilinę bylą sustabdė iki įsiteisės sprendimas, nutartis ar nutarimas Ignalinos rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-320-277/2009. Teismas konstatavo, jog civilinėje byloje Nr.2-82-277/2009 pareikštas ieškinys dėl B. D. nuosavybės teisių į ( - )esančius žemės sklypus, kurių unikalūs numeriai ( - ) ir ( - )gynimo, o civilinėje byloje Nr.2-320-277/2009 pareikštas ieškinys dėl Utenos apskrities viršininko sprendimų ir sandorių, kurių pagrindu B. D. įgijo nuosavybės teisę į tuos pačius žemės sklypus, panaikinimo. Teismas padarė išvadą, jog, patenkinus ieškinį civilinėje byloje Nr.2-320-277/2009, nebebūtų B. D. civilinėje byloje Nr.2-82-277/2009 pareikšto ieškinio pagrindo, todėl civilinės bylos Nr.2-82-277/2009 negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta civilinė byla Nr.2-320-277/2009. Teismas konstatavo, jog dėl šių aplinkybių civilinė byla Nr.2-82-277/2009 sustabdoma iki įsiteisės teismo sprendimas, nutartis ar nutarimas, kuriais bus išspręsta civilinė byla Nr.2-320-277/2009.

9Ieškovė B. D. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Ignalinos rajono apylinkės teismo 2009-04-15 ir priimti naują nutartį – netenkinti atsakovės prašymo sustabdyti civilinę bylą Nr. 2-82-277/2009 iki įsiteisės sprendimas, nutartis ar nutarimas Ignalinos rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.2-320-277/2009. Nurodė, kad teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, turėjo nurodyti, kokie faktai, kurie būtini civilinės bylos Nr. 2-82-277/2009 nagrinėjimui, bus nustatyti išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-320-277/2009 ir kodėl teismas šių faktų negali pats nustatyti nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2-82-277/2009. Nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-320-277/2009 iš esmės būtų nustatinėjama, ar tikrai, po to, kai J. M. B. pasistatė pastatus ir statinius neva neperžengdama savo sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), ribų buvo neteisėtai atlikti gretimų žemės sklypų, kurių unikalūs Nr. ( - ) ir ( - ), matavimo/projektavimo ir/ar formavimo darbai, kurių pasėkoje susiklostė situacija, jog dalis J. M. B. priklausančių pastatų faktiškai „atsirado“ minėtuose žemės sklypuose, t.y. iš esmės būtų nagrinėjama viena iš pastatų bei statinių „atsiradimo“ B. D. priklausančiuose žemės sklypuose priežasčių. Vilniaus apygardos teismas 2008-12-23 nutartimi panaikinęs Ignalinos rajono apylinkės teismo 2008-07-30 sprendimą ir grąžinęs bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nurodė, jog bylos nagrinėjimo metu turi būti nustatyta, dėl kokių veiksnių – objektyvių ar subjektyvių – 8 ginčo objektai įsiterpė į ieškovei priklausančius žemės sklypus. Apeliantės nuomone, teismas gali ir privalo visus teisiškai reikšmingus faktus, kurie būtų nustatinėjami civilinėje byloje Nr. 2-320-277/2009, nustatyti pats, todėl neturėjo teisės stabdyti civilinę bylą CPK 163 str. 3 p. numatytu pagrindu.

10Teismas nepagrįstai neįvertino, jog išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-82-277/2009 ir galimai nustačius, kad J. M. B. jai priklausančius ginčo pastatus bei statinius pastatė neteisėtai, t.y. statybos metu pažeisdama žemės sklypų ribas, nebūtų pagrindo ir ieškiniui civilinėje byloje Nr. 2-320-277/2009, kadangi taptų akivaizdžiai nepagrįstas pagrindinis J. M. B. argumentas, jog B. D. priklausantys žemės sklypai buvo suformuoti nesilaikant teisės aktų reikalavimų, t.y. žemės sklypų ribas nustatant per neva teisėtai, laikantis preliminarių žemės sklypo, kurio unikalus ( - ), ribų J. M. B. pastatytus pastatus ir statinius. Apeliantės nuomone, teismas netinkamai įvertino ryšį tarp minėtų bylų ir todėl nepagrįstai sustabdė civilinę bylą. Apeliantės nuomone, abi civilinės bylos yra labai susijusios, todėl būtų išsamiau ir greičiau išnagrinėtos, jeigu būtų nagrinėjamos kartu. Teismas į šias aplinkybes neatsižvelgė, todėl pažeidė CPK reikalavimą vengti proceso vilkinimo. Apeliantės nuomone, ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-320-277/2009 savo esme labiau primena priešieškinį civilinėje byloje Nr. 3-82-277/2009, todėl kyla abejonė, jog tokiu būdu yra piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis, stengiantis kuo labiau užvilkinti civilinės bylos Nr. 2-82-277/2009 išnagrinėjimą, tačiau teismas neatsižvelgė į galimą piktnaudžiavimą teisėmis.

11Atsakovė J. M. B. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti ir Ignalinos rajono apylinkės teismo 2009-04-15 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad tarp Ignalinos rajono apylinkės teismo civilinių bylų Nr. 2-82-277/2009 bei Nr. 2-320-277/2009 yra neabejotinas prejudicinis ryšys – J. M. B. naudai išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-320-277/2009, tai turėtų esminę reikšmę civilinės bylos Nr. 2-82-277/2009 baigčiai, todėl skundžiama tesimo nutartimi civilinė byla buvo sustabdyta pagrįstai. Priešingai nei teigia ieškovė, teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-82-277/2009 neįtakoja civilinės bylos Nr. 2-320-277/2009 baigties, t.y. neturi jai prejudicinės galios.

12Tretysis asmuo Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepime į atskirąjį skundą prašė palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad teismui priėmus sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-320-277/2009 panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimus, kuriais buvo atkurtos nuosavybės teisės, ir žemės sklypų pardavimo sutartis , ieškovė B. D. šioje byloje prarastų pagrindą reikalauti teismo išreikalauti iš atsakovės J. M. B. svetimo neteisėto valdymo žemės sklypus ( - ), ( - ), nes tokią reikalavimo teisę įgytų Utenos apskrities viršininkas, kuris yra valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektas. Dėl šių aplinkybių, akivaizdu, kad kitoje civilinėje byloje nustatyti faktai turės tiesioginę prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai, todėl Ignalinos rajono apylinkės teismas pagrįstai sustabdė civilinę bylą iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-320-277/2009.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.).

15Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas privalomojo bylos sustabdymo atvejus, nustatė, kad civilinė byla sustabdoma, kai jos negalima nagrinėti tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline tvarka, iki įsiteisės teismo sprendimas ar nutartis (LR CPK 163 str. 3 p., 166 str. 1 d. 2 p.). Įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga privalomojo bylos nagrinėjimo sustabdymo atveju sustabdyti bylą siekiama išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus.

16Pagal susiklosčiusią Lietuvos teismų praktiką civilinę bylą sustabdyti yra teisinis pagrindas tada, kai tarp nagrinėjamos teisme civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t.y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės sprendimui nagrinėjamoje civilinėje byloje (LR CPK 182 str. 2 p.).

17Byloje nustatyta, kad civilinė byla Nr. 2-82-277/2009 nagrinėjama dėl ieškovės B. D. nuosavybės teisių į ( - ) esančius žemės sklypus, kurių unikalūs numeriai (duomenys neskelbtini )ir ( - )gynimo. Tuo tarpu civilinėje byloje Nr. 2-320-277/2009, pareikštas ieškinys dėl Utenos apskrities viršininko sprendimų ir sandorių, kurių pagrindu B. D. įgijo nuosavybės teisę į tuos pačius žemės sklypus, panaikinimo. Taigi, nustatyti faktai ir sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-320-277/2009, dėl Utenos apskrities viršininko sprendimų ir sandorių teisėtumo turės teisinės reikšmės nagrinėjant civilinę bylą Nr.2-82-277/2009, t.y., nuo įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų aplinkybių civilinėje byloje priklausys ir ieškovės reikalavimo pagrįstumas nagrinėjamoje civilinėje byloje. Esant tokioms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė civilinę bylą CPK 163 str. 3 p. pagrindu.

18Apeliantės argumentas, kad civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymas tik užvilkins bylos nagrinėjimą, laikytinas nepagrįstu ir atmestinas, kadangi, pripažinus, jog yra aplinkybių, sudarančių civilinės bylos privalomojo sustabdymo pagrindą (CPK 163 str. 3 p.), teismas privalo sustabdyti civilinę bylą.

19Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bylos sustabdymo klausimą, tinkamai nustatė ir įvertino šiam klausimui išspręsti svarbias faktines aplinkybes ir tinkamai pritaikė proceso teisės normas, todėl klausimą išsprendė teisingai ir nėra pagrindų, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama.

20Tai, kad teismas sustabdė bylos nagrinėjimą, nereiškia ieškovės teisių pažeidimo, nes pirmosios instancijos teismas neužkirto kelio ieškovei pasinaudoti apeliacijos teise ir galimybe patikrinti skundžiamos nutarties pagrįstumą ir teisėtumą. Apeliacinės instancijos teismas nevertina atskirojo skundo argumentų dėl atsakovės veiksmų teisėtumo, nes tai nėra apeliacinio apskundimo dalykas. Kolegija pažymi, kad tik išnagrinėjęs bylą iš esmės, šias aplinkybes ir argumentus įvertins pirmosios instancijos teismas.

21Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą Ignalinos rajono apylinkės teismo nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (CPK 163 str. 3 d., 166 str. 1 d. 2 p., 334 str., 338 str.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

23Ignalinos rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovė B. D. 2007-06-27 kreipėsi į Ignalinos raj. apylinkės teismą su... 4. Atsakovė J. M. B. pateikė priešieškinį, patikslintą priešieškinį,... 5. a) viešpataujančiam namui – gyvenamajam namui (unikalus ( - )) ir... 6. b) viešpataujančiam daiktui - kluonui ( - ) ir viešpataujantiems daiktams... 7. Atsakovė J. B. 2009-04-14 pateikė prašymą sustabdyti nagrinėjamą... 8. Ignalinos rajono apylinkės teismas 2009-04-15 nutartimi civilinę bylą... 9. Ieškovė B. D. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Ignalinos... 10. Teismas nepagrįstai neįvertino, jog išnagrinėjus civilinę bylą Nr.... 11. Atsakovė J. M. B. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti ir... 12. Tretysis asmuo Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepime į... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 15. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas privalomojo bylos sustabdymo atvejus,... 16. Pagal susiklosčiusią Lietuvos teismų praktiką civilinę bylą sustabdyti... 17. Byloje nustatyta, kad civilinė byla Nr. 2-82-277/2009 nagrinėjama dėl... 18. Apeliantės argumentas, kad civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymas tik... 19. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas,... 20. Tai, kad teismas sustabdė bylos nagrinėjimą, nereiškia ieškovės teisių... 21. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija... 23. Ignalinos rajono apylinkės teismo 2009 m. balandžio 15 d. nutartį palikti...