Byla 2-259/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Property entrust“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Property entrust“ skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Seaside City Lt“ bankroto byloje Nr. B2-486-555/2010.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 19 d. atsakovui UAB „Seaside City LT” iškėlė bankroto bylą, o teismo 2009 m. gruodžio 28 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama.

7Kreditorius UAB „Property entrust“ pateikė teismui skundą ir prašė panaikinti 2010-05-06 kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 2 „Dėl neparduoto turto pardavimo kainų sumažinimo ir tvarkos nustatymo“. Nurodė, kad dėl susirinkime svarstomų klausimų raštu balsavo ,,prieš“ neparduoto nekilnojamojo turto (negyvenamųjų patalpų ir dviejų žemės sklypų) pardavimo kainos sumažinimo iki 3 605 800 Lt ir žemės sklypo kainos sumažinimo iki 650 000 Lt bei tvarkos nustatymą. Kreditoriaus nuomone, nekilnojamojo turto dalys (pastatai ir du žemės sklypai) turėtų būti parduodami atskirai už didesnę kainą. Teigė, jog patvirtinta turto pardavimo kaina ir tvarka iš esmės prieštarauja protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams, pažeidžia kreditorių interesus, todėl nutarimas yra neteisėtas, nepagrįstas ir naikintinas. Tokiems bankroto administratoriaus pasiūlymams pritarė ir juos patvirtino trečiasis asmuo AB SEB bankas, turintis 91,76 procentus visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Nurodė, jog trečiasis asmuo AB SEB bankas elgiasi nesąžiningai, siekia pasinaudoti savo dominuojančia padėtimi ir patenkinti tik savo kreditorinį reikalavimą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi šį skundą atmetė.

10Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5 dalyje nustatytu kreditorių (komiteto) susirinkimo nutarimų 14 dienų apskundimo terminu, teismas konstatavo, jog kreditorius šį terminą praleido. Teismas atmetė kaip neapgrįstus kreditoriaus teiginius, jog apie skundžiamą nutarimą sužinojo tik 2010-05-24, gavęs nutarimą paštu, nurodęs, kad apie jį turėjo sužinoti 2010-05-06. Kreditorius, išreikšdamas nuomonę raštu, realizavo teisę dalyvauti kreditorių susirinkime, todėl žinodamas apie svarstomus klausimus ir šiais klausimais priimtus sprendimus, turėjo pareigą domėtis susirinkime priimtais nutarimais, susipažinti su protokolu, dėl ko šios pareigos neįvykdžius ir ĮBĮ nustatytu terminu nepareiškus reikalavimo, yra pagrindas atmesti pareikštą reikalavimą. Pažymėjo, kad kreditorius neparašė atnaujinti praleisto termino, todėl tai yra savarankiškas pagrindas skundą atmesti.

11Teismas nurodė, kad iš pradinių turto pardavimo kainų matyti, jog kreditoriai stengėsi parduoti turtą už kuo didesnę kainą, o nepavykus jo parduoti varžytynėse turėjo teisę mažinti parduodamo turto kainą, kuri atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijus. Kreditorius nepateikė įrodymų, jog skundžiamas nutarimas buvo priimtas pažeidžiant teisės aktų nuostatas, tuo tarpu tik kreditoriai turi teisę spręsti dėl turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo. Teismas taip pat atmetė kaip nepagrįstus kreditoriaus teiginius dėl turto pardavimo būdo – išskaidytų objektų pardavimo, nes kreditorius nepateikė įrodymų, jog kreditorių susirinkime jo siūlymu būtų svarstomas klausimas dėl parduodamo turto išskaidymo į atskirus objektus, taip pat byloje nepateikė įrodymų, jog nustačius tokį turto pardavimo būdą būtų geriausiai užtikrinti visų kreditorių interesai ir tokį turtą būtų galima operatyviai parduoti maksimalia kaina.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Kreditorius UAB „Property entrust“ atskiruoju skundu prašo šią teismo nutartį panaikinti, išspręsti klausimą iš esmės ir skundą patenkinti. Skunde pateikiami tokie argumentai:

141. Teismas nepagrįstai sprendė, jog turto pardavimo kaina yra tinkama. Ši kaina nėra pagrįsta jokiais skaičiavimais ar argumentais, o tai rodo kreditorių susirinkimo nutarimo nepagrįstumą ir nemotyvuotumą. Teismas neatsižvelgė į tai, kad nustatytos turto kainos yra apie 40 procentų mažesnės nei 2009-12-09 vykusiame kreditorių susirinkime nustatytos. Preliminarioje išvadoje dėl turto vertės nurodyta minėto turto vertė yra daugiau kaip 1,5 milijono didesnė už šio turto pardavimo kainą.

152. Teismo išvada dėl turto pardavimo būdo yra nepagrįsta. Siekiant kuo greičiau parduoti turtą už didesnę kainą ir užtikrinti kreditorių interesus, nekilnojamasis turtas turėtų būti išskaidytas į atskirus objektus, kurie galėtų būti pardavinėjami po vieną.

163. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ginčijamu nutarimu pažeidžiami ne tik visų kreditorių interesai, bet ir paties atsakovo interesai, nes nekilnojamąjį turtą perleidus už mažesnę kainą nei reali jo vertė, mažėja galimybės kreditoriams gauti savo reikalavimų patenkinimą, o atsakovas negali grąžinti skolų.

174. Teismas neįvertino tos aplinkybės, jog kreditorių susirinkime nutarimus priėmė trečiasis asmuo AB SEB bankas, turintis 91,76 procentus visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Bankas elgiasi nesąžiningai, siekia pasinaudoti savo dominuojančia padėtimi ir perimti šį turtą nuosavybės teise kuo mažesne kaina.

18Atsakovo BUAB ,,Seaside City LT“ administratorius atsiliepimu prašo skundą atmesti. Nurodo, kad kreditorius UAB “Property entrust” 2010-05-06 balsavimo biuletenyje neišreiškė kitų pasiūlymų dėl neparduoto turto pardavimo kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo.

19Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimo prašo skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teigia, jog skundžiamas kreditorių nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, o nustatytos kainos atitinka turto pardavimo iš varžytynių kainos mažinimo praktiką, nepažeidžia bankrutavusios įmonės ir kreditorių interesų. Turto pardavinėjimas atskirais objektais yra netikslingas, nes atskirų vienetų pardavimas individualiems pirkėjams užtruktų daug ilgiau. Nurodo, kad skundo argumentai dėl banko nesąžiningumo, piktnaudžiavimo yra nepagrįsti.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai, pilnai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui išspręsti, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias materialinės bei proceso teisės normas ir, atmesdamas kreditoriaus UAB „Property entrust“ skundą dėl BUAB „Seaside City LT” kreditorių 2010-05-06 susirinkimo nutarimą Nr. 2, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 302 str., 263 str. 1 d.).

22Kaip žinoma, bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu likviduoti įmonės skolininkės skolų naštą, taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio uždelsimo atsiskaityti. Pagal ĮBĮ nustatytą reglamentavimą bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas turi būti parduodamas laikantis nustatytų reikalavimų ir kuo didesne kaina. Tai lemia tiek pačios įmonės, tiek jos kreditorių interesai.

23Kaip teisingai nurodė apeliantas, pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalį bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas parduodamas šio įstatymo nustatyta tvarka, nekilnojamasis turtas parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinto Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4 punkte nurodyta, kad iš varžytynių parduodamas nekilnojamasis įmonės turtas ir įkeistas turtas, kito turto pardavimo tvarką nustato kreditoriai. Neįvykus pirmosioms varžytynėms, kreditorių susirinkimas turėtų svarstyti dėl kainų, kuriomis turtas būtų teikiamas parduoti antrosiose varžytynėse, kurių metu gali būti mažinama turto pardavimo kaina. Tiek ĮBĮ, tiek Aprašas kreditoriams suteikia plačias teises dėl bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto valdymo ir disponavimo juo, kurie nustato, kiek ir kokia tvarka mažinama turto kaina.

24Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirminiame 2009-12-09 vykusiame kreditorių susirinkime buvo patvirtinta pradinė nekilnojamojo turto, tai yra negyvenamųjų patalpų ir dviejų žemės sklypų, esančių Karklės r. sav., Karklės k., įkeisto AB SEB bankui, 5 600 000 Lt pardavimo kaina ir žemės sklypo, esančio Plungės r. sav. Kumžaičių k., 1 010 000 Lt pradinė pardavimo kaina. Minėtame kreditorių susirinkime taip pat nustatyta, jog turto, neparduoto pirmose varžytinėse, kaina antrose varžytinėse mažinama 20 procentų. Nepardavus turto pirmose ir antrose varžytynėse, įkaito turėtojui atsisakius perimti turtą, kreditoriaus skundžiamame susirinkime buvo priimtas nutarimas nustatyti sumažintas parduodamo turto kainas, tai yra 3 605 800 Lt už negyvenamąsias patalpas ir dvejus žemės sklypus (vienas objektas) bei 650 000 Lt už žemės sklypą. Apeliantas, remdamasis preliminaria turto vertės išvada, teisingai nurodo, jog nustatyta turto pardavimo kaina neatitinka rinkos kainų. Tačiau, kaip matyti iš atskirojo skundo, apeliantas nevertina tos aplinkybės, kad pagal šioje išvadoje pateiktas būtent turto rinkos kainas buvo nustatytos pradinės turto pardavimo kainos. Apeliantas neneigia fakto, kad turto pardavimo pirmosiose bei antrosiose varžytynėse neužsiregistravo nei vienas pirkėjas, taigi konstatuotina, jog turto pirkėjų tokia kaina neatsirado. Akivaizdu, kad siekiant bankroto proceso operatyvumo, koncentracijos ir ekonomiškumo bei kuo greitesnio kreditorinių reikalavimų patenkinimo, parduodamo turto kaina turėjo būti mažinama. Pardavinėjant turtą antrose varžytinėse, jo kaina buvo sumažinta 20 procentų, todėl skundžiamu kreditorių nutarimu, priešingai nei teigia apeliantas, turto kaina buvo sumažinta ne 40, bet 20 procentų. Tuo tarpu apeliantas, kuris yra juridinis asmuo, atstovaujamas profesionalus teisininko, advokato, teigdamas, jog turtą galima parduoti didesne kaina, jog tikslinga išskaidyti nekilnojamąjį turtą į atskirus objektus, nepateikė šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų, nenurodė potencialių tokio turto pirkėjų (CPK 178 str.). Kaip žinoma, pagal ĮBĮ nuostatas, kreditoriams taip pat tenka pareiga siekti bankroto proceso operatyvumo bei efektyvumo. Kartu pažymėtina, kad be apelianto bei jo minimo AB SEB banko finansinių reikalavimų, šioje byloje yra patvirtinti dar ir kitų kreditorių reikalavimai, tačiau jie minėto kreditorių susirinkimo nutarimo neskundė. Vadovaudamasi šiomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliantas nepaneigė teismo išvados, kad tokios nekilnojamojo turto pardavimo kainos nepažeidžia pačios bankrutavusios bendrovės bei kreditorių, interesų, IBĮ nuostatų, o taip pat protingumo, teisingumo, sąžiningumo principų (CPK 185 str.).

25Apeliantas taip pat teigia, jog teismas neįvertino aplinkybės, jog skundžiamas nutarimas buvo priimtas trečiojo asmens AB SEB banko, turinčio 91,76 procentus visų teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, balsų dauguma. Tačiau teisėjų kolegijos nuomone, vien aplinkybė, kad nutarimas priimtas pagrindinio kreditoriaus, turinčio daugumą kreditorių balsų, nesudaro pagrindo teigti, jog skundžiamas nutarimas yra neteisėtas ar kad šis kreditorius elgiasi nesąžiningai, siekia perimti šį turtą nuosavybės teise kuo mažesne kaina. Apeliantas nepateikė įrodymų, jog trečiasis asmuo elgiasi nesąžiningai (CPK 178 str.). Kiti apelianto nurodyti teiginiai taip pat nepaneigia teismo išvados teisingumo (CPK 185 str.).

26Esant tokioms aplinkybėms, atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 338, 302 str., 263 str. 1 d.).

27Trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, turėtas advokato pagalbai apmokėti. Kaip žinoma, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Todėl iš apelianto trečiajam asmeniui priteistina 1 291,92 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str.). Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, procesinių dokumentų apimtį, prašomos priteisti išlaidos atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nuostatas bei neprieštarauja teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams (CPK 3 str. 1 d.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Iš uždarosios akcinės bendrovės „Property entrust“ priteisti akcinei bendrovei SEB bankas 1 291,92 Lt (tūkstantis du šimtai devyniasdešimt vienas litas 92 ct) bylinėjimosi išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 19 d. atsakovui UAB „Seaside City LT”... 7. Kreditorius UAB „Property entrust“ pateikė teismui skundą ir prašė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartimi šį skundą atmetė.... 10. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 24 straipsnio 5... 11. Teismas nurodė, kad iš pradinių turto pardavimo kainų matyti, jog... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Kreditorius UAB „Property entrust“ atskiruoju skundu prašo šią teismo... 14. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, jog turto pardavimo kaina yra tinkama. Ši... 15. 2. Teismo išvada dėl turto pardavimo būdo yra nepagrįsta. Siekiant kuo... 16. 3. Teismas neatsižvelgė į tai, kad ginčijamu nutarimu pažeidžiami ne tik... 17. 4. Teismas neįvertino tos aplinkybės, jog kreditorių susirinkime nutarimus... 18. Atsakovo BUAB ,,Seaside City LT“ administratorius atsiliepimu prašo skundą... 19. Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimo prašo skundą atmesti bei priteisti... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia,... 22. Kaip žinoma, bankroto proceso tikslas yra tenkinti kreditorių reikalavimus... 23. Kaip teisingai nurodė apeliantas, pagal ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalį... 24. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pirminiame 2009-12-09 vykusiame kreditorių... 25. Apeliantas taip pat teigia, jog teismas neįvertino aplinkybės, jog... 26. Esant tokioms aplinkybėms, atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo... 27. Trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas,... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 29. Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.... 30. Iš uždarosios akcinės bendrovės „Property entrust“ priteisti akcinei...